Designercomvn

Designer.com.vn

May 6th, 2021
22
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.18 KB | None | 0 0
 1. Vietnam Designer Group là nền tảng thiết kế toàn diện từ đồ họa đến vẽ minh họa và làm chuyển động. Chúng tôi gọi mình là Visual Studio. Nếu bạn muốn minh họa một ý tưởng. Hãy tìm đến chúng tôi.
 2. Vietnam Designer Group cung cấp toàn bộ giải pháp từ thiết kế thương hiệu, thiết kế in ấn, thiết kế quảng cáo đến làm phim hoạt hình, đồ họa chuyển động, vẽ nhân vật và nghệ thuật theo yêu cầu.
 3.  
 4. Đội ngũ Designer Việt Nam là đội ngũ tốt nghiệp từ các trường Đại học Mỹ Thuật Công nghệ, FPT MutilArena, Đại học Kiến Trúc, Đại học sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương đã có kinh nghiệm thực chiến đa dạng các dự án.
 5.  
 6. Điện thoại : 0845 00 99 77
 7. Địa chỉ:
 8.  
 9. Hà Nội
 10. P.2411, Tòa nhà Thống nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
 11.  
 12. Email : tuvan@designer.com.vn
 13.  
 14.  
 15. TP. Hồ Chí Minh
 16. Địa chỉ:
 17.  
 18. L2-34.03 – Landmark 2 – Vinhomes Central Park: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 19.  
 20. Email : saigon@designer.com.vn
 21.  
 22.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment