ABIX_Edukacja

Python101-zalicz-modul_6

Nov 16th, 2020 (edited)
607
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Tutaj pisz swój kod, młody padawanie ;-)
 2. # to jest szkic programu - wypełnij odpowiednie elementy wewnątrz funkcji
 3.  
 4. # A - przywitanie
 5. imie = input("Podaj swoje imię: ")
 6.  
 7. # B - definicje odpowiednich funkcji
 8. def losowanie(liczba_a, liczba_b):
 9.     """importowanie i losowanie - wczytaj odpowiednią funkcję
 10.       użyj losowania liczby całkowitej z zakresu"""
 11.     losowa = ...
 12.     return losowa
 13.  
 14. def pitagoras(a, b):
 15.     # importowanie i obliczenia - przeciwprostokątna wg twierdz. Pitaorasa
 16.     c = ...
 17.     return c
 18.  
 19. # C - główna część programu
 20.  
 21. # pętla powinno wypisać odpowiedni komunikat, 0 lub 1 powinno być wynikiem
 22. # np.
 23. # 0 => 0
 24. # 1 => 0
 25. # 2 => 1
 26. # 3 => 0
 27. # 4 => 1
 28. # 5 => 1
 29. # 6 => 1
 30. # 7 => 0
 31. # 8 => 1
 32. # 9 => 0
 33. for i in range(10):
 34.     print(f"{i} => {losowanie(0,1)}")
 35.  
 36. # wynik powinien wynosić ok. 21.95449840010015
 37. przeciwprostokatna = pitagoras(11, 19)
 38. print(f"Twierdzenie Pitagorasa dla a=11 i b=19 daje nam c={przeciwprostokatna}")
RAW Paste Data