SHARE
TWEET

www.education.gov.il leaked By AnonGhost

Anonxoxtn Jul 11th, 2014 3,272 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. www.education.gov.il leaked By AnonGhost
 4. #OpSaveGaza 11/07/2014
 5.  
 6.  
 7.  
 8. 诪转讬"讗                       讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      08-6474661      08-6474660      讟讜讘讬 谞讛讜谉       住讙谞讬转 诪谞讛诇转 诪转讬"讗 讜专讻讝转 转拽砖讜讘   tovinao@bezeqint.net    matiabrs@edu-negev.gov.il       诇讗讛 诪讜专讙
 9. 转讜讻谞讬转 拽专讘 - 爪驻讜谉          砖讜专砖讬诐    讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      04-9887503      04-9887502      专讘拽讛 讘讙谞讜       诪谞讛诇转 诪砖专讚     rivkab@KAREV.ORG.IL             爪讗诇讬 驻专诇砖讟讬讬谉
 10. 诪专讻讝 讞讬谞讜讻讬 讟讻谞讜诇讜讙讬                  讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      03-9180839      03-9180550      爪驻专讬转 讙专讬谞讘专讙       诪讬讚注谞讬转  hevra2@noar-education.org.il    hevra3@noar-education.org.il    讗讜专讬讛 砖讜讞讟
 11. 注诪讜转转 住谞讜谞讬转         讬专讜砖诇讬诐  讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬              02-6586495      讚专讜专 讗讜讘专诪谉   诪谞讻"诇       dror@mail.snunit.k12.il        
 12. 讛住转讚专讜转 讛诪讜专讬诐 - 讛拽专谉 诇拽讬讚讜诐 诪拽爪讜注讬 (诪诪讚讬诐)                   讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      03-6963144      03-6922982      讚驻谞讛 砖讟专谉       诪谞讛诇转 诪诪讚讬诐   dafnas@itu.org.il              
 13. 诪专讻讝 驻住讙"讛              讗砖拽诇讜谉    讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      08-6733322      08-6711353      诪讬讻诇 诇讬专谉       专讻讝转 转拽砖讜讘     michal_l@yahoo.com      liviamer@bezeqint.net   诇讬讘讬讛 诪专诪诇砖讟讬讬谉
 14. 诪讟讛 专砖转 讗讜专讟                  讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      03-5203213      03-5275148      讬注拽讘 住驻讬专       诪谞讛诇 诪注专讻讜转 诪讬讚注  yaacov@admin.ort.org.il        
 15. 讛诪专讻讝 诇诪砖讗讘讬诐 讘讞讬谞讜讱 - 讙讬谞住讘讜专讙                       讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      08-9421207      08-9421207      住驻讬 驻诇讙   诪谞讛诇转 讛诪专讻讝   sefi@haalon.yavne.k12.il        p@013.net.il   
 16. 诪专讻讝 诪讗讬专 - 诇砖讬驻讜专 讛诇诪讬讚讛           拽专讬转 讗转讗 讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      04-8456552      04-8450565      讗诇拽讛 讛诇诇 诪谞讛诇转      merkazm@bezeqint.net    avi_hilel@012.net.il    讗诇拽讛 讛诇诇
 17. 讛注诪讜转讛 诇讗谞砖讬诐 诪讗讜砖专讬诐                        讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      08-9283959              讞讬讬讛 讗诇讬讛讜     专讗砖 爪讜讜转 驻讬转讜讞 讛讚专讻讛 诇讘讬"住 hayaeyal@bezeqint.net          
 18. 诪专讻讝 驻住讙"讛              讞讚专讛        讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      04-6206022      04-6206023      砖谞讬          pisga@brancoweiss.org.il        lea@brancoweiss.org.il  讚"专 诪讬专讬 讙讜讟诇讬讘
 19. 诪专讻讝 驻住讙"讛              讘谞讬 讘专拽   讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      03-5791123      03-5791124      诪砖讛 诇讜讬谉 诪谞讛诇        mb@012.net.il          
 20. 注抓 讛讚注转 - 驻注讬诇讜转 讞讘专转讬转 转讜专谞讬转 讜讞讬谞讜讻讬转         讬专讜砖诇讬诐  讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      02-5371172      02-5004283      讗讘专讛诐 诪拽诇讘     诪谞讛诇        A_HAIM_M@012.NET.IL            
 21. 讝讬讜 讻住驻讬 - 讘讬"住 诇讘讙专讜转 讜诇驻住讬讻讜诪讟专讬                   讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      09-9509876      09-9511927      讙诇 讬讜讞讗讬 诪谞讛诇转      ZCASPI@NETVISION.NET.IL         讝讬讜 讻住驻讬
 22. 专砖转 讗诪"讬转 - 讛谞讛诇讛 讗专爪讬转                        讗专讙讜谉              讬讛讜讚讬      03-9123161      03-9123172      谞讜专讬转 专讬讬讱     诪谞讛诇转 诪讜"驻 讜转拽砖讜讘 nuritr@amit.org.il      mor@amit.org.il 讚"专 讗诪谞讜谉 讗诇讚专
 23. 诪讟"讞         专诪转 讗讘讬讘         讗专讙讜谉                      03-6487565      03-6485948      讬注拽讘 砖讜专抓       诪谞讛诇 诪专讻讝 讛讘讞讬谞讜转        yakovs@cet.ac.il               
 24. 诪讚专讬讻转 讙谞讬 讬诇讚讬诐                  诪讚专讬讻讛            讬讛讜讚讬      04-6732155      04-6732652      讛谞讬讛 讘专讗住       诪讚专讬讻转 讙谞讬 讬诇讚讬诐  henia7@zahav.net.il            
 25. 诪讜注爪讛 诪拽讜诪讬转  讙讘注转 讝讗讘 - 诪讞诇拽转 讛讞讬谞讜讱              讙讘注转 讝讗讘 诪讜注爪讛              讬讛讜讚讬      02-5360150/1    02-5734183      讗讬诇谉 讛讚住 诪谞讛诇 诪讞诇拽转 讞讬谞讜讱  educ@givat-zeev.muni.il                
 26. 诪讜注爪讛 讗讝讜专讬转 砖讜诪专讜谉 - 讗讙祝 讛讞讬谞讜讱              砖讜诪专讜谉    诪讜注爪讛              讬讛讜讚讬      03-9061122      03-9061129      讬讜讞讗讬 讚诪专讬     诪谞讛诇 讗讙祝 讛讞讬谞讜讱    yochaidm@shomron.org.il yochaidm@012.net.il    
 27. 诪讜注爪讛 讗讝讜专讬转 讘谞讬 砖诪注讜谉 - 诪讞诇拽转 讞讬谞讜讱               讘谞讬 砖诪注讜谉       诪讜注爪讛              讬讛讜讚讬      08-9911707      08-9911738      注诪讬专 砖讙讘 诪谞讛诇 诪讞诇拽转 讞讬谞讜讱  amirsegev@bneishimon.org.il            
 28. 诪讜注爪讛 诪拽讜诪讬转 讻驻专 讛讜专讚讬诐 - 诪讞诇拽转 讞讬谞讜讱             讻驻专 讛讜专讚讬诐     诪讜注爪讛              讬讛讜讚讬      04-9977142      04-9979131      爪驻讬 住讬讬诪讜谞住   诪谞讛诇转 诪讞诇拽转 讞讬谞讜讱        education@k-vradim.org.il       partnership@k-vradim.org.il    
 29. 诪讜注爪讛 讗讝讜专讬转 砖讜诪专讜谉            砖讜诪专讜谉    诪讜注爪讛              讬讛讜讚讬      03-9061120      03-9061129      讗驻专转 诪讬讬拽诇     专讻讝转 讜诪转讗诪转 诪讬谞讛诇讬转    efratm@shomron.org.il          
 30. 诪讜注爪讛 讗讝讜专讬转 讞讜祝 讗砖拽诇讜谉             讞讜祝 讗砖拽诇讜谉     诪讜注爪讛              讬讛讜讚讬      08-6775556      08-6727304      讛讚住 讘讜专砖讟讬讬谉 注. 讙讝讘专 - 讘讬谞讜讬, 诪讞砖讜讘, 诪谞讘"住        hbha2000@zahav.net.il          
 31. 诪讜注爪讛 诪拽讜诪讬转 讘讜注讬谞讛-谞讜讙'讬讚转              讘讜注讬谞讛-谞讜讙'讬讚转      诪讜注爪讛              讘讚讜讗讬      04-6730522      04-6730301      砖讗驻注 谞讜讙'讬讚讗转        诪谞讛诇 诪讞诇拽转 讞讬谞讜讱  shafi@iula.org.il              
 32. 讛诪讻诇诇讛 讛讗拽讚诪讬转 讙诇讬诇 诪注专讘讬 - 讘讬"住 诇诪讻讬谞讜转                        诪讻诇诇讛                      04-9015350      04-9015357      诇讬诇讗谞讛 拽诪讬谞专 诪谞讛诇转 讘讬"住 诇诪讻讬谞讜转       lilianak@wgalil.ac.il          
 33. 讛诪讻诇诇讛 讛讗拽讚诪讬转 诇讞讬谞讜讱 注"砖 拽讬讬           讘讗专-砖讘注   诪讻诇诇讛              讬讛讜讚讬      08-6402777      08-6413020      讝讜讛专 谞住讬诐       诪讜专讛        nisim-z@bezeqint.net            讚"专 讘拽 砖诇诪讛
 34. 诪讻诇诇转 转讜"诪                      诪讻诇诇讛              讬讛讜讚讬      08-9242118      08-9219360      讙讗讜诇讛 讗诪讬转讬   诪讜专讛 诇诪讞砖讘讬诐 gilia@bezeqint.net              诪专 讙专讚讬谉
 35. 诪驻拽讞转              讬专讜砖诇讬诐  诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      02-5604022      02-5602665      讚"专 讞讙讬转 诪讗讬专 诪驻拽讞转 诪转讗诪转   haggitm@int.gov.il             
 36. 诪驻拽讞转              转诇 讗讘讬讘   诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      03-6484146              诇讗讛 驻讟专讜谉       诪驻拽讞转 讻讜诇诇转   leapa@education.gov.il         
 37. 诪驻拽讞                        诪驻拽讞                讬讛讜讚讬                      讚讜讘讬 拽讚讬砖讗讬   诪驻拽讞 讻讜诇诇       dubc@kfar-olami.org.il  michshuv@kfar-olami.org.il     
 38. 诪驻拽讞                诪讞讜讝 爪驻讜谉       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      04-6500263      04-6500283      讗专讬讛 驻诇讚 诪驻拽讞 讻讜诇诇 讜拽. 注诇讬讛 讘诪讞讜讝 爪驻讜谉    peled29@bezeqint.net    a_peled@hotmail.co.il  
 39. 诪驻拽讞 诪讬谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专         讞讬驻讛        诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      04-8632647              讞谞讜讱 讻诇讬诇 讛讞讜专砖    诪驻拽讞 诪讬谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专 诪讞讜讝 讞讬驻讛       Klil4@macam.ac.il              
 40. 诪驻拽讞 讞讬谞讜讱 讙讜驻谞讬 - 诪讞讜讝 讚专讜诐              讚专讜诐        诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      08-6263235              讚谞讬讗诇 讗专抓 拽讚讜砖讛    诪驻拽讞 注诇 讛讞讬谞讜讱 讛讙讜驻谞讬 诪讞讜讝 讚专讜诐       danieler@education.gov.il       danielek@edu-negev.gov.il      
 41. 诪驻拽讞转              谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      04-6500341              砖讜诇诪讬转 讘讜讞讘讜讟       诪驻拽讞转      bohbott@walla.co.il            
 42. 诪驻拽讞转 讬讜注爪讬诐         谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      04-6500300      04-6500283      注讬专讬转 诪诇诪讚     诪驻拽讞转 讬讜爪注讬诐 melameda@bezeqint.net          
 43. 诪驻拽讞                谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      04-6500268      04-6500283      讬注拽讘 住注讚讛       诪驻拽讞        yakovsaada@hotmail.co.il               
 44. 诪驻拽讞                诪讞讜讝 讚专讜诐       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬                      讝讗讘 讗诇讚专 诪驻拽讞        eldarz@bezeqint.net            
 45. 诪驻拽讞转 讙谞讬 讬诇讚讬诐            诪讞讜讝 爪驻讜谉       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      04-6464079              爪讘讬讛 砖讜诇专讜驻专 诪驻拽讞转      zviazz@walla.co.il             
 46. 诪驻拽讞转 讙谞讬 讬诇讚讬诐            诪讞讜讝 爪驻讜谉       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬              04-6500169      讟讜讘讛 讛诇讜讬       诪驻拽讞转      tovahl@walla.co.il             
 47. 诪驻拽讞转 讙谞讬 讬诇讚讬诐            诪讞讜讝 爪驻讜谉       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      04-6593130      04-6593130      诪讬讻诇-讞讬讛 讬爪讞拽        诪驻拽讞转      yi_tomer@netvision.net.il              
 48. 诪驻拽讞转 讙谞讬 讬诇讚讬诐            诪讞讜讝 爪驻讜谉       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬              04-6783090      住讬讙诇 讗讞讬讟讜讘   诪驻拽讞转      sahituv@internet-zahav.net             
 49. 诪驻拽讞转              诪讞讜讝 讚专讜诐       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬              08-6263045      讘专讻讛 驻讝   诪驻拽讞转 讻讜诇诇转   brachapz@edu-negev.gov.il              
 50. 诪驻拽讞转 诇讛讜专讗转 讛注专讘讬转            诪讞讜讝 讚专讜诐       诪驻拽讞                讬讛讜讚讬              08-6263154      讞讜讛 讻讛谉   诪驻拽讞转      havachn&edu-negev.gov.il               
 51. 诪驻拽讞 诪谞讛诇 讛住驻讜专讟                  诪驻拽讞                讬讛讜讚讬      03-6367204      03-6870471      砖诇诪讛 住讘讬讛       诪驻拽讞        shlomos@most.gov.il            
 52. 诪驻拽讞                谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                讬讛讜讚讬              04-6500283      讞讬讬诐 诇拽   诪驻拽讞        leekg@hotmail.co.il            
 53.                         诪驻拽讞                                        讗讘专讛诐 讝讜讻诪谉   诪驻拽讞        avrahamzu@education.gov.il             
 54.                         诪驻拽讞                                        讗讛讜讚 诪专讙讜诇讬谉 诪驻拽讞        ehudma@education.gov.il        
 55.                         诪驻拽讞                                        讘专讻讛 讘专讻讛       诪驻拽讞        brahabre@education.gov.il              
 56.                         诪驻拽讞                                        讚"专 讗诇讜谉 讙诇讘专诪谉     诪驻拽讞        alonge@education.gov.il        
 57.                         诪驻拽讞                                        讚讜讚 讗讚专讬 诪驻拽讞        davided@education.gov.il               
 58.                         诪驻拽讞                                        讚讜讚 谞讘讜   诪驻拽讞        davidne@education.gov.il               
 59.                         诪驻拽讞                                        讚讜讚 砖讬讟专讬转     诪驻拽讞        davidsh@education.gov.il               
 60.                         诪驻拽讞                                        讚讬拽诇讛 讗诇讬讗住   诪驻拽讞        diklael@education.gov.il               
 61.                         诪驻拽讞                                        讚诇讬讛 讚讬讚专谞讬拽 诪驻拽讞        daliadi@education.gov.il               
 62.                         诪驻拽讞                                        讛讬诇讛 讻讜讻讘       诪驻拽讞        hilako@education.gov.il        
 63.                         诪驻拽讞                                        讛驻讬拽讜讞 注诇 讛讞讬谞讜讱 讛诪讜住讬拽诇讬 诪驻拽讞        musical@education.gov.il               
 64.                         诪驻拽讞                                        讝讛讘讛 讛专驻讝       诪驻拽讞        zahavaha@education.gov.il              
 65.                         诪驻拽讞                                        讝讛讘讬转 讗讘专讛诐   诪驻拽讞        zehavitav@education.gov.il             
 66.                         诪驻拽讞                                        讞讬讬诐 诇讛讘 诪驻拽讞        chaimla@education.gov.il               
 67.                         诪驻拽讞                                        讬讛讜讚讛 诪专爪讬讗谞讜       诪驻拽讞        yehudama@education.gov.il              
 68.                         诪驻拽讞                                        讬注拽讘 讘专讘专       诪驻拽讞        jacobba@education.gov.il               
 69.                         诪驻拽讞                                        讬驻注转 驻讝专拽专     诪驻拽讞        yifatpa@education.gov.il               
 70.                         诪驻拽讞                                        讻专诪讬转 诪讜专讚讬   诪驻拽讞        carmitmor@education.gov.il             
 71.                         诪驻拽讞                                        讻专诪诇讛 讗讬讙诇     诪驻拽讞        carmelai@education.gov.il              
 72.                         诪驻拽讞                                        诇讗讛 讛诇驻专讬谉     诪驻拽讞        leaha@education.gov.il         
 73.                         诪驻拽讞                                        诇讗讛 砖拽讚   诪驻拽讞        leasha@education.gov.il        
 74.                         诪驻拽讞                                        诇讜谞讛        诪驻拽讞        lunahi@education.gov.il        
 75.                         诪驻拽讞                                        诇讬讚讬讛 专讬讬谞专   诪驻拽讞        lydiare@education.gov.il               
 76.                         诪驻拽讞                                        诪讬讻讗诇 讘讬讟讜谉   诪驻拽讞        michaelbi@education.gov.il             
 77.                         诪驻拽讞                                        诪砖讛 诪讗讬专 诪驻拽讞        mosheme@education.gov.il               
 78.                         诪驻拽讞                                        谞讞 讙专讬谞讘讗讜诐   诪驻拽讞        noachgri@education.gov.il              
 79.                         诪驻拽讞                                        谞讬讘 讜讬谞讟专讜讘   诪驻拽讞        nivva@education.gov.il         
 80.                         诪驻拽讞                                        谞讬住讬诐 砖诪讜讗诇讬 诪驻拽讞        nissimsh@education.gov.il              
 81.                         诪驻拽讞                                        谞讬专讬转 讘讬专谉     诪驻拽讞        niritbi@education.gov.il               
 82.                         诪驻拽讞                                        住诪讚专 诪诇讬讞讬     诪驻拽讞        smadarma@education.gov.il              
 83.                         诪驻拽讞                                        注谞转 驻讬诇爪专       诪驻拽讞        anatpi@education.gov.il        
 84.                         诪驻拽讞                                        注驻专 砖诪注讜谞讬     诪驻拽讞        ofersh@education.gov.il        
 85.                         诪驻拽讞                                        驻诇讜专讛 讚谞拽       诪驻拽讞        florada@education.gov.il               
 86.                         诪驻拽讞                                        驻谞讬谞讛 讛讬专砖     诪驻拽讞        pnina_h@education.gov.il               
 87.                         诪驻拽讞                                        专讜谞讬 讚讬讬谉       诪驻拽讞        ronida@education.gov.il        
 88.                         诪驻拽讞                                        专讞诇 砖诇诪讛 诪驻拽讞        rachels@education.gov.il               
 89.                         诪驻拽讞                                        砖诇讜诪讬 拽专谉       诪驻拽讞        shlomike@education.gov.il              
 90.                         诪驻拽讞                                        砖专讛 讝谞讘专讙       诪驻拽讞        saraza@education.gov.il        
 91.                         诪驻拽讞                                        砖专讜谞讛 拽讬讬诐     诪驻拽讞        sharonaka@education.gov.il             
 92.                         诪驻拽讞                                        转诪讬 讗讬诇讜谉       诪驻拽讞        tamarey@education.gov.il               
 93.                         诪驻拽讞                                        转诪讬 讛专讜砖 诪驻拽讞        tamihar@education.gov.il               
 94. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讗讜讞谞讛 砖讜砖谞讛   诪驻拽讞 讻诇诇讬       ohshosh@hotmail.co.il          
 95. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讗讜专讬讗诇 讗讜专讛   诪驻拽讞 讻诇诇讬       orauriel24@hotmail.com         
 96. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讘讚专讗谉 讗讞诪讚     诪驻拽讞 讻诇诇讬       badran_ah@yahoo.com            
 97. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讘讜谞谉 诪讬讻讗诇     诪驻拽讞 讻诇诇讬       hodaya5@netvision.net.il               
 98. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讙诇 讚诇讬讛   诪驻拽讞 讻诇诇讬       Gal1943@zahav.net.il           
 99. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讚讬讗讘 讞讜住讗诐     诪驻拽讞 讻诇诇讬       hussamdiab@hotmail.com         
 100. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讝讘讬讚讛 讚谞讬讗诇讛 诪驻拽讞 讻诇诇讬       daniellaz@hotmail.co.il        
 101. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讞讬讬诐 诇拽   诪驻拽讞 讻诇诇讬       leck@hotmail.co.il             
 102. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讞讬诇祝 诪讜住讗       诪驻拽讞 讻诇诇讬       nawras@netvision.net.il        
 103. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        讞专讬讘 注诇讬 诪驻拽讞 讻诇诇讬       alihreb@hotmail.co.il          
 104. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        诪讜拽讟专谉 讗诪讬     诪驻拽讞 讻诇诇讬       aminmu@int.gov.il              
 105. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        诪讬讬讝诇住 讗诇讬注讝专       诪驻拽讞 讻诇诇讬       eliezermeiselles@hotmail.com           
 106. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        谞讘讜谉 专讞诇 诪驻拽讞 讻诇诇讬       navonh@netvision.net.il        
 107. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        住注讚讛 讬注拽讘       诪驻拽讞 讻诇诇讬       yakovsaada@hotmail.co.il               
 108. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        注讚讜讬 注诇讬 诪驻拽讞 讻诇诇讬       aliadawi@hotmail.com           
 109. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        注讜讜讬讚讛 讙'诪讬诇 讜讚讜诪讬讛     诪驻拽讞 讻诇诇讬       jamil133@walla.co.il           
 110. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        注讜诪专 讬讗住专       诪驻拽讞 讻诇诇讬       rnet_yaser@bezeqint.net        
 111. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        注诇讬 讬讜住祝 诪驻拽讞 讻诇诇讬       yousefal@int.gov.il            
 112. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        驻诇讚 讗专讬讛 诪驻拽讞 讻诇诇讬       peled29@bezeqint.net           
 113. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        拽专住谞讟讬 讙讘讬     诪驻拽讞 讻诇诇讬       gabysen@walla.co.il            
 114. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        专讘讬讘 专诪讬 诪驻拽讞 讻诇诇讬       ramira@education.gov.il        
 115. 诪讞讜讝 爪驻讜谉                       诪驻拽讞                                        砖讟讬讬谉 注驻专讛     诪驻拽讞 讻诇诇讬       ofra282@walla.co.il            
 116.                         诪驻拽讞                                        砖诇祝 谞讜专讬转       诪驻拽讞 讻诇诇讬       nshelef@013.net.il             
 117.                         诪驻拽讞                                        诪讝诇 砖谞讬讗拽       诪驻诪"专 诇砖讜谉      mazalsh@education.gov.il               
 118.                         诪驻拽讞                                        讙'讜讚讬 砖讟讬讬谞专  诪驻诪"专 讗谞讙诇讬转  judish@education.gov.il        
 119.                         诪驻拽讞                                        讚讜讚 住诇注   诪驻诪"专 驻讬住讬拽讛  davidse@education.gov.il               
 120.                         诪驻拽讞                                        讛专讘 砖诪注讜谉 诇讜讬        诪驻诪"专 转讜砖讘"注   shimonle@education.gov.il              
 121.                         诪驻拽讞                                        谞注诪讬 讜讬讬住讘诇讟 诪驻诪"专 注专讘讬转    naomiwe@education.gov.il               
 122.                         诪驻拽讞                                        讗讬诇转 讗讘专讛诐     诪驻诪"专 诪讚注 讜讟讻谞讜诇讜讙讬讛 讜转讬讬专讜转    eilatav@education.gov.il               
 123.                         诪驻拽讞                                        讗讘专讛诐 讝讜讻诪谉   诪驻诪"专 讞谞讜讱 讙讜驻谞讬   avrahamzu@education.gov.il             
 124.                         诪驻拽讞                                        讗讛讜讚 诪专讙讜诇讬谉 诪驻拽讞 讛讻砖专讛 讜讛砖转诇诪讜转 注讜"讛    ehudma@education.gov.il        
 125. 诪讞讜讝 爪驻讜谉               谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500150              讛谞专讬讟讛 讗拽专诪谉 诪驻拽讞转      henrietaac@education.gov.il     henac@hotmail.co.il    
 126. 诇砖讻转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉             谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500220      04-6500325      讬讜住祝 诪专讙讬       诪驻拽讞 讞谞"讙        yosimergi@walla.co.il          
 127. 诇砖讻转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉             谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                                        讞讙讬转  讝讗讘        诪驻拽讞转 注诇 讙谞"讬 seff@hotmail.co.il             
 128. 诇砖讻转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉             谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        056-283706              住讙诇讬转 拽讜专谉     诪驻拽讞转  注诇 讛砖转诇诪讜讬讜转     sigalitko@education.gov.il             
 129. 诇砖讻转 诪讞讜讝 爪驻讜谉              谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        056-282639              讗讜砖专讛 讗专讝       诪驻拽讞转 注诇 讙谞"讬 oshrae@bezeqint.net            
 130. 诇砖讻转 诪讞讜讝 爪驻讜谉              谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500331      04-6500283      讙'讜讚讬 拽诪驻        诪驻拽讞转 注诇 讗谞讙诇讬转    kempj@netvision.net.il         
 131. 诪讞讜讝 爪驻讜谉               谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                                        讚谞讬讗诇讛 讝讘讬讚讛 诪驻拽讞转 讻讜诇诇转   daniellaz@macam.ac.il          
 132. 诇砖讻转 讛诪讞讜讝                     诪驻拽讞                        04-8111051              讚专' 转专爪讛 讬讜诐-讟讜讘    诪驻拽讞转 注诇 讛讗讜诪谞讜转  yomtov@macam.ac.ul             
 133. 诇砖讻转 讛诪讞讜讝                     诪驻拽讞                        056-282667              诪讬讚讛 谞讞讜砖转谉   诪驻拽讞转 注诇 讗谞讙诇讬转    maigav@netvision.net.il nechushtan@yahoo.com   
 134. 诇砖讻转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉             谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        054-667781              讬驻讛 讗诪住讬诇讬     讬讜注爪转 讗讜诪谞讜转 诇诪讞讜讝      yafao@zahav.net.il             
 135. 诇砖讻转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉             谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500115      04-6500283      谞讜专诪谉      诪驻拽讞 讟讻谞讜诇讜讙讬讛     norman_y@zahav.net.il          
 136. 诇砖讻转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉             谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        055-751612      04-6500325      注谞转 讚讛谉   诪驻拽讞转 转讞讜诐 讘专讬讗讜转        anatdahan@walla.co.il          
 137. 诇砖讻转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉             谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        056-282634              谞讬爪讛 讚拽诇 诪驻拽讞转 讞谞"诪      dekel@gilonZurit@co.il         
 138. 诇砖讻转 诪讞讜讝 爪驻讜谉              谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500335      04-6500283      专讞诇 砖讞诐   诪驻拽讞转 诪讚注讬诐   shacham@bannet.com             
 139. 诪讞讜讝 爪驻讜谉               谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        056-282520              诪讜住讗 讞讬诇祝       诪驻拽讞        nawras@netvision.net.il        
 140. 诇砖讻转 诪讞讜讝 爪驻讜谉              谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        056-282624      04-6500328      讚专' 讬讗住专 注讜诪专 诪驻拽讞 讻讜诇诇       rnet_yaser@bezeqint.net        
 141. 诪讞讜讝 爪驻讜谉               谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500372      04-6500283      专讞诇 谞讘讜谉 诪驻拽讞转 讻讜诇诇转   navonh@netvision.net.il        
 142. 诪讞讜讝 爪驻讜谉               谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500309      04-6500283      讛讗谞讬 驻专讗讙'      诪驻拽讞 讻讜诇诇       hfarraj@netvision.net.il               
 143. 诪讞讜讝 爪驻讜谉               谞爪专转 注讬诇讬转     诪驻拽讞                        04-6500255      04-6500283      讚诇讬讛 讙诇   诪驻拽讞转      gal1943@zahav.net.il           
 144. 讞讟讬讘转 讬讬砖讜诪讬诐 讗专讙讜谞讬讬诐              讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602471      02-5602143      讘诇讛 砖谞讬讬讚专     诪谞讛诇转 讛讞讟讬讘讛 bellashn@int.gov.il            
 145. 诪谞讛诇转 诪谞讘"住            驻转讞 转拽讜讛 诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-9298150      03-9240655      住讬诪讜谞讛 讘诇讜砖   诪谞讛诇转      manbas@zahav.net.il             讬讛讜讚讬转 讻抓
 146. 诇讬诇讱 讟诇-谞讬专                    诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6442425                              lilaht@barak-online.net        
 147. 讬注诇 专讜讟谞讘专讙 - 讛拽讜 讛驻转讜讞                       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602538/9    02-5603754                      yaelro@education.gov.il        
 148. 注. 专讗砖 诪讬谞讛诇 转专讘讜转                        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6367227      03-6390098      诪讬讻诇 砖讚讜转       注. 专讗砖 诪讬谞讛诇 转专讘讜转        michal@most.gov.il             
 149. 诪谞讛诇转 讙祝 驻讬转讜讞 驻讚讙讜讙讬                 诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603227/8    02-5603238      讬驻讛 讛住     诪谞讛诇转 讙祝 驻讬转讜讞 驻讚讙讜讙讬 yaffapa@education.gov.il               
 150. 诪谞讛诇转 诇砖讻转 讛诪砖谞讛 诇诪谞讻"诇                      诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603305      02-5603321      诇讬讗转 住诪讟 诪谞讛诇转 诇砖讻转 讛诪砖谞讛 诇诪谞讻"诇      liatsa@education.gov.il        
 151. 住讙谉 诪谞讛诇 诪讬谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专                  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603188/69   02-5603187      谞讞 砖诇讜     住讙谉 诪谞讛诇 诪讬谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专  noachsh@education.gov.il        shalevn@int.gov.il     
 152. 住讙谞讬转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 讬专讜砖诇讬诐             讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5601600      02-5601596      诪诇讻讬 讗住讜诇讬谉   住讙谞讬转 诪谞讛诇 诪讞讜讝 讬专讜砖诇讬诐     malckias@education.gov.il              
 153. 讗讙祝 讘讬拽讜专转             讞讬驻讛        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-8632453      04-8632454      讗讜驻讬专 诪讬讚谉     诪讘拽专 诪讞讜讝讜转 讞讬驻讛 讜讛爪驻讜谉     ophirma@education.gov.il               
 154. 诪谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专            讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602030      02-5602030      诪诇讻讛 讗讬讬讻谞讟诇         malkaai@education.gov.il               
 155. 诪谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专            驻转讞 转拽讜讛 诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-9180808              讻专诪诇讛 讗驻讟拽专           hevra1@noar-education.org.il           
 156. 诪谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专            讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5601515      02-5601510      砖诪注讜谉 讙专讬谉     专讗砖 转讞讜诐 谞讜注专 讜拽讛讬诇讛 讘诪讞讜讝 讬专讜砖诇讬诐 shimonsh@netvision.net.il              
 157. 诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 转诇 讗讘讬讘            转诇 讗讘讬讘   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896368聽            专讜谉 讗砖讻谞讝讬     诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 转诇 讗讘讬讘    ronas@education.gov.il         
 158. 诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 诪专讻讝         诪专讻讝        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896542              住讬诪讜谉 讘谉 注讝专讗        诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 诪专讻讝 simonbe@education.gov.il               
 159. 诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 爪驻讜谉         爪驻讜谉        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-6500172      04-6500283      讙讚讬 讛讻讟   诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 爪驻讜谉 gadihe@education.gov.il                
 160. 诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 讚专讜诐         讚专讜诐        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      08-6263088              讗谞专讬拽讛 驻讜拽诪谉 诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 讚专讜诐 enriquefu@education.gov.il             
 161. 诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 讬专讜砖诇讬诐            讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5601587              讬讜专诐 讗讜驻拽       诪转讗诐 诪讞砖讜讘 - 讬专讜砖诇讬诐    yoramof@education.gov.il               
 162. 诪转讗诪转 诪讞砖讜讘 - 拽讚诐 讬住讜讚讬               转诇 讗讘讬讘   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896073              砖讬专诇讬 讘住谉       诪转讗诪转 诪讞砖讜讘 - 拽讚诐 讬住讜讚讬       shirlyba@education.gov.il              
 163. 诪转讗诪转 诪讞砖讜讘 - 讬讞讬讚讜转 讗专爪讬讜转                       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896658              专讜谞讬转 砖驻讬专     诪转讗诪转 诪讞砖讜讘 - 讬讞讬讚讜转 讗专爪讬讜转       yoramof@education.gov.il               
 164. 诪转讗诪转 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 讞讬驻讛               讞讬驻讛        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-8632722              讚诇讬转 诇讛讘 诪转讗诪转 诪讞砖讜讘 - 诪讞讜讝 讞讬驻讛       dalitla@education.gov.il               
 165. 讗讞专讗讬 诪转讗诪讬 诪讞砖讜讘                讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬                      砖诪注讜谉 讙专讬谉             shimongr@education.gov.il              
 166. 诪谞讛诇 诪讞讜讝 讞讬驻讛              讞讬驻讛        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-8632444      04-8632442      讗讛专讜谉 讝讘讬讚讛   诪谞讛诇 诪讞讜讝 讞讬驻讛      aharonzv@education.gov.il              
 167. 讚讜讘专 诪讞讜讝 诪专讻讝              诪讞讜讝 诪专讻讝       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896652      03-6896747      讗讘讬 讛专讗诇 讚讜讘专 诪讞讜讝 诪专讻讝      aviha@education.gov.il  shlomitdo@education.gov.il     
 168. 讛驻讬拽讜讞 讛讗专爪讬 注诇 讛讞讬谞讜讱 讛讙讜驻谞讬          转诇 讗讘讬讘   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896132      03-6896135      注讜驻专 砖诪注讜谞讬   诪谞讛诇 讛诪讞诇拽讛 诇驻讬拽讜讞 注诇 讛讞讬谞讜讱 讛讙讜驻谞讬       ofersh@education.gov.il        
 169. 讞驻爪讬讘"讛           讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5604714      02-5604807      讬讜讞谞谉 讘谉 讬注拽讘        专讗砖 诪讟讛 讞驻爪讬讘讛      yohananb@int.gov.il     iditma@edufation.gov.il
 170. 诪讞讜讝 转诇 讗讘讬讘          转诇 讗讘讬讘   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896813      03-6896751      讗讬专讬住 砖专-讛讚专讬        注' 诪谞讛诇转 诪讞讜讝 转诇 讗讘讬讘   irish2@education.gov.il iris-sh@int.gov.il     
 171. 诪讞讜讝 讬专讜砖诇讬诐         讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬                      砖诪注讜谉 讛专讗诇     诪谞讛诇 讛诪讞讜讝     shimonhar@education.gov.il             
 172. 诪讞讜讝 爪驻讜谉               爪驻讜谉        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-6500103      04-6500307      讗讜讞讬讜谉 讘专讻讛   住讙谉 诪谞讛诇 讛诪讞讜讝      brachah@education.gov.il               
 173. 讛讞讘专讛 诇诪转谞"住讬诐              讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-6756909      02-6759816      讬讜住讬 讘谞讘谞讬砖转讬       住诪谞讻"诇  诇讻住驻讬诐 讜诪讞砖讜讘  yossi@matnasim.org.il   yossibeb@netvision.net.il      
 174. 讛讞讘专讛 诇诪转谞"住讬诐              讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬                      诪讬拽讜 讗诇讬讛讜     拽爪讬谉 专讻讘 tahabura@matnasim.org.il               
 175. 讛讞讘专讛 诇诪转谞"住讬诐              讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬                      谞讜专讬转 讝诇讬讙     注讜讝专转 诪谞讻"诇    seelig@matnasim.org.il         
 176. 讗讙祝 诇讞讬谞讜讱 拽讚诐 讬住讜讚讬           转诇 讗讘讬讘   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      03-6896830      03-6896746      专讜谞讬转 讗诪讬专     专讻讝转 诪讬讚注 讜讛注专讻讛  ronitam@education.gov.il                讚诇讬讛 诇讬诪讜专
 177. 讗讙祝 讻讞 讗讚诐 讘讛讜专讗讛         讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5604754      02-5504764      讚"专 讘专谞讬 砖讟讬讬谉       驻住讬讻讜诇讜讙 讛讗讙祝       steinb@int.gov.il              
 178. 讞讜讝专 诪谞讻"诇              讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602961      02-5602987      砖专讛 讙诪诇讬讗诇             saraga@education.gov.il        
 179. 讗讙祝 讘讟讞讜谉               讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602273      02-5602357      诪讬专讬 讙讘讗讬       诪讝讻讬专转 诪谞讛诇转 讛讗讙祝        miriga@int.gov.il       mirigab@education.gov.il        讗讘专讛诐 爪讚拽讛
 180. 诪讬谞讛诇转 讟讬讜诇讬诐               讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603005      02-5602882      专讜谞讬 谞注诪谉       诪谞讛诇 讛诪讬谞讛诇转 tiyulim@education.gov.il               
 181. 讗讙祝 讛砖转诇诪讜转 讜讛讚专讻讛              讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603026      02-5602937      讬讛讜讚讛 驻讬住拽讬   诪谞讛诇 讛讗讙祝       yehudapi@education.gov.il       yehudahp@int.gov.il    
 182. 讛讗讙祝 诇讞讬谞讜讱 诪讬讜讞讚                讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603267      02-5603265      谞讬爪讛 谞谞专 住讙谞讬转 诪谞讛诇转 讛讗讙祝  nizane@education.gov.il        
 183. 诪讬谞讛诇 讛砖转诇诪讜讬讜转           讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602571      02-5602937      讙讘讬 讗诇讘讝 诪诪讜谞讛 转拽砖讜讘   gabrielel@education.gov.il             
 184. 讛讗讙祝 诇讞讬谞讜讱 注诇 讬住讜讚讬           讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603259      02-5603255      谞讬爪讛 讬注拽讜讘讬   诪讝讻讬专讛    nitzaya@education.gov.il               
 185. 驻住讬讻讜诇讜讙讬转 诪讞讜讝讬转               爪驻讜谉        诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-6520063      04-6520061      讞讬讛 专讘讬讘 驻住讬讻讜诇讜讙讬转 诪讞讜讝讬转       hayar@emekyizrael.org.il               
 186. 诪诪讜谞讛 诪讬驻讜讬 讜转讻谞讜谉 诪诪讜讞砖讘         讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603371      02-5603373      专讜转 驻专诇诪谉       诪诪讜谞讛 诪讬驻讜讬 讜转讻谞讜谉 诪诪讜讞砖讘 ruthpe2@education.gov.il        ruthpe@int.gov.il      
 187. 诪谞讛诇 注谞祝 转讻谞讜谉              讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5603372      02-5603373      讗住祝 讚讟谞专 诪谞讛诇 注谞祝 转讻谞讜谉      assafda@education.gov.il               
 188. 拽讘"讟 讗专爪讬                讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602544      02-5602533      注讜驻专 讟诇 砖讞专    拽讘"讟 讗专爪讬        oferta@education.gov.il oferta@int.gov.il      
 189. 诪谞讛诇 转拽砖讜讘             讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      02-5602419      02-5602103      讗讬诇谉 讙驻谉 住讙谉 诪谞讛诇转 诪谞讛诇 转拽砖讜讘 讜诪注专讻讜转 诪讬讚注   ilange@education.gov.il        
 190. 专讻讝 讘讟讬讞讜转 讜砖注"讞           讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬                      诪讜讟讬 诪讜注诇诐     专讻讝 讘讟讬讞讜转 讜砖注"讞   motimo@education.gov.il                
 191. 诪谞讛诇 驻讚讙讜讙讬           讬专讜砖诇讬诐  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬                      诇讗讛 专讜讝谞讘专讙   诪谞讛诇转 诪谞讛诇 驻讚讙讜讙讬        galyafe@education.gov.il               
 192. 诪谞讛诇 诪讞讜讝 爪驻讜谉              谞爪专转 注讬诇讬转     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-6500102      04-6500307      讚讜讚 讜住专诪谉       诪谞讛诇 讛诪讞讜讝     davidva@education.gov.il               
 193. 诇砖讻转 诪讞讜讝 爪驻讜谉              谞爪专转 注讬诇讬转     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱           讬讛讜讚讬      04-6500102      04-6500307      砖专讛 住讘讙   诪谞讛诇转 诇砖讻转 诪谞讛诇 讛诪讞讜讝 sarasa@education.gov.il        
 194. 讙讝讘专讜转 诪讞讜讝 诪专讻讝                  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讞谞讬 讻抓             hanika@education.gov.il        
 195. 诇砖讻转 砖专转 讛讞讬谞讜讱                    诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                                   sar@education.gov.il           
 196. 讗讙祝 转讻谞讜谉, 诪讞讜讝 转"讗                       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞讬诇讬 讘讬专讜谉             nilibi@education.gov.il        
 197.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诪谞讞诐 讻讛谉 住诪谞讻"诇     menahemco@education.gov.il             
 198.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   注讜"讚 专讘拽讛 诇讜讬谉       诪谞讛诇转 讛讗讙祝 诇驻谞讬讜转 讛爪讬讘讜专   rivkale@education.gov.il               
 199.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诪砖讛 讚拽诇讜 诪谞讛诇 讗讙祝 讗', 讗专讙讜谉 诇讬诪讜讚讬诐  moshede@education.gov.il               
 200.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚专' 讙讬诇讬 砖讬诇讚 诪谞讛诇转 讛讗讙祝 诇诪讚讬讚讛 讜讛注专讻讛   gilisc@education.gov.il        
 201.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讗讬诇谉 讙驻谉 住讙谉 诪谞讛诇 转拽砖讜讘 讜诪注专讻讜转 诪讬讚注      ilange@education.gov.il        
 202.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讙谞讬转 讜讬讬谞砖讟讬讬谉     诪讝讻讬专讜转 驻讚讙讜讙讬转   ganitva@education.gov.il               
 203.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   砖讜诇诪讬转 专讞诪诇   讛诪讞' 诇诪讞讜谞谞讬诐        shlomitr@education.gov.il              
 204.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讞讙讬 拽讜讝诇讜讘     讗讙祝 讻讗"讘  chagaiko@education.gov.il              
 205.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   砖诇诪讛 讗诇讜谉       诪谞讛诇 讗讙祝 诪驻诪"专讬诐   shlomal@education.gov.il               
 206.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚诇讬讛 驻谞讬讙       诪驻诪"专 讙讬讗讜讙专驻讬讛    daliafe@education.gov.il               
 207.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚讜专讬转 讘讗诇讬谉   诪驻诪"专 拽讜诇谞讜注 讜转拽砖讜专转   ballin@education.gov.il        
 208.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞注诪讬 讬驻讛 诪驻诪"专 转讬讗讟专讜谉 讜讗讜诪谞讜转 naomiya@education.gov.il               
 209.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   专讜讝 讘专讗讜谉       诪驻诪"专 注讬爪讜讘 讗讜驻谞讛 rosebr@education.gov.il        
 210.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞讚讘 讘爪专   诪驻诪"专 讛谞讚住转 诪讻讜谞讜转, 诪讚注 讜讟讻谞讜诇讜讙讬讛  nadavb@education.gov.il        
 211.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬讜住讬 讜讬谞讚讝讘专讙       诪专讻讝 转讜讻谞讬讜转 讬讞讜讚讬讜转  yosivi@education.gov.il        
 212.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚专' 讞住讬谞讟讜 注谞讘专     讗讬讬讻讜转 讜诪爪讜讬讬谞讜转 jacintoin@education.gov.il             
 213. 讗讙祝 诇讞讬谞讜讱 注诇 讬住讜讚讬                     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬驻讛 驻住             yaffapa@education.gov.il               
 214.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬讜讞谞谉 讘谉-讬注拽讘        拽诇讬讟转 注诇讬讛     yochananbe@education.gov.il            
 215.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚专' 讙讚 讗讘讬拽住讬住       住诪谞讻"诇 讘讻讬专 诇诪讬谞讛诇       gadab@education.gov.il         
 216. 诪讞讜讝 讞讬驻讛                       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   住讗诇讞 讗诇砖讬讱     诪谞讛诇 讛讬讞讬讚讛 诇讞讬谞讜讱 讚专讜讝讬   salehal@education.gov.il               
 217.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   专讞诇 专讜转诐 诪谞讛诇转 转讞讜诐 讘讟讬讞讜转        rachelro@education.gov.il              
 218. 讗讙祝 讛讻住驻讬诐                     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   转诪专 讻讛谉   诪转讗诪转 诪砖讻讜专讜转 诪讜专讬诐    tamarco@education.gov.il               
 219.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诪讜讟讬 讘谞讗讜       诪谞讛诇 诪讞诇拽讛 诇讘讬拽讜专 住讚讬专       mottiba@education.gov.il               
 220. 讗讙祝 讻讜"讗 讘讛讜专讗讛                     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   爪讬讜谉 砖讘转 诪谞讛诇 讗讙祝 讘讻讬专        zionsh@education.gov.il        
 221. 诪注专讻讜转 诪讬讚注                   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞讘讬诇 讚讗讜 诪谞讛诇 讞讟讬讘转 讬讬砖讜诪讬 砖讻专 nabildo@education.gov.il               
 222.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   砖诪讞讛 砖砖讜谉       住. 诪谞讛诇转 诪砖讗讘讬 讗谞讜砖      simhasa@education.gov.il               
 223. 讗讙祝 讘讻讬专 讻讜"讗 讘讛讜专讗讛                    诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞转谉 诪专拽讜 诪谞讛诇 转讞讜诐 讙诪诇讗讜转  natanma@education.gov.il               
 224.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   注诪讬讛讜讚 讘讛讟     诪谞讛诇 讙祝 诇拽诇讬讟转 诪讜专讬诐 注讜诇讬诐        amihudba@education.gov.il              
 225. 诪讬谞讛诇 驻讚讙讜讙讬                 诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬驻讛 讘专-注诪讬              yafaba@education.gov.il        
 226.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讗讬诇谉 讗讙讬讚       诪谞讛诇 讗讙祝 讘讬拽讜专转 驻谞讬诪讬转       ilanag@education.gov.il        
 227.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚专' 诪讬讻讗诇 拽讜专谉       诪驻诪"专 诇诪转诪讟讬拽讛      michaeko@education.gov.il              
 228.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诪讬讻讗诇 讙专讬谞爪讜讜讬讙   诪驻诪"专 诇讬诪讜讚讬 讗"讬    micaelgr@education.gov.il              
 229.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬讛讜讚讛 诇讗讜谉     诪驻诪"专 诪讚注讬 讛讞讘专讛   yehudli@education.gov.il               
 230.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讘专讜专讬讛 讗讙专住讟 诪驻诪"专 讘讬讜诇讜讙讬讛      bruriag@education.gov.il               
 231.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   爪讬诇讛 诪讬专讜谉-讗讬诇谉    诪驻诪"专 诪讞砖讘转 讬砖专讗诇 tzilami@education.gov.il               
 232.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诪讬讻讗诇 讬专讜谉     诪驻诪"专 讛讬住讟讜专讬讛      mishaely@education.gov.il              
 233.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞讬爪讛 讘专谞注       诪驻诪"专 讻讬诪讬讛    nitzaba@education.gov.il               
 234.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚专' 讞谞讛 讜讬谞讬拽 诪驻诪"专 诪讚注 讜讟讻谞讜诇讜讙讬讛 讜转讬讬专讜转    hanavin@education.gov.il               
 235.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬注诇 讛专讜住讬       诪驻诪"专 专讜住讬      yaelha@education.gov.il        
 236. 讗讻讗"讘                       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讗讘讬讘讛 讝专讬驻讬   诪谞讛诇转 讙祝 讚专讜讙 讜讛住诪讻讛   avivaza@education.gov.il               
 237.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   专讜谞讬转 转讬专讜砖   讛诪谞讛诇转 讛讻诇诇讬转       ronitti@education.gov.il               
 238. 诇砖讻转 诪谞讻"诇                      诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讗讜专谞讛 住讚讙转-讗专讝      讬讜注爪转 诇诪谞讻"诇讬转      ornasa@education.gov.il        
 239. 讞讬谞讜讱 诪讜讻专                     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诇讘谞讛 讗讘专诪讜讘讬抓'      诪谞讛诇转 讗讙祝 讘讻讬专      levanaab@education.gov.il              
 240.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诪谞讞诐 驻讗诇拽       诪诪讜谞讛 注诇 注讝讘讜谞讜转  menachfa@education.gov.il              
 241.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚讘 讗讬讬讝谉 诪谞讛诇 讗讙祝 诇拽砖专讬 讞讬谞讜讱 讬砖专讗诇 转驻讜爪讜转   dovei@education.gov.il         
 242. 讛讬讞讬讚讛 诇讚讬讜专 讜转诪专讬爪讬诐 诇诪讜专讬诐                   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬爪讞拽 讜讬爪诪谉             yitzhakwa@education.gov.il             
 243.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讘谞讬 讘谞讬诪讬谉     诪谞讛诇 转讞讜诐 诪砖讻讜专讜转        bennybi@education.gov.il               
 244. 讛诪讝讻讛"驻                   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬讛讜讚讬转 讚谞讬诇讜讘       诪专讻讝转 讛诪讝讻讬专讜转 讛驻讚讙讜讙讬转    yehuditd@education.gov.il              
 245. 讻诇讻诇讛 讜转拽爪讬讘讬诐                     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   诪砖讛 砖讙讬讗 诪谞讛诇 讗讙祝 讘讻讬专        moshesa@education.gov.il               
 246. 讗讙祝 讗专讙讜谉 诪讜住讚讜转 讞讬谞讜讱                       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   专讘拽讛 讙驻谉         rivkage@education.gov.il               
 247. 转专讘讜转 讞专讚讬转                   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讛专讘 讬讛讜讚讛 讛诇讜讬              yehudahha@education.gov.il             
 248.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚专' 讗讬诇谞讛 讝讬讬诇专     诪谞讛诇转 讗讙祝讗' 诪讜住讚讜转 讞讬谞讜讱    ilanaza@education.gov.il               
 249.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞注诪讬 讗讬讬诇       诪谞讛诇转 诪讞诇拽转 驻讬专住讜诪讬诐  naomiey@education.gov.il               
 250. 砖专讜转 驻住讬讻讜诇讜讙讬                     诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   注讚讬 谞讬专-砖讙讬讗  驻住讬讻讜诇讜讙讬转 专讗砖讬转 adini@education.gov.il         
 251. 诪讞' 诇讬讜讝诪讜转 讞讬谞讜讻讬讜转, 讗讙祝 砖讞"专                   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   砖诪讜讗诇 讻讛谉               shmuelch@education.gov.il              
 252. 诪讬谞讛诇 讻诇讻诇讛 讜转拽爪讬讘讬诐                  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讚诇讬讛 砖驻专讬谞爪拽 诪谞讛诇转 转讞讜诐 住讟讟讬住讟讬拽讛  daliash@education.gov.il               
 253.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讬注诇 专讜讟谞讘专讙   诪谞讛诇转 拽讜 驻转讜讞 诇转诇诪讬讚   yaelro@education.gov.il        
 254. 诪注专讻讜转 诪讬讚注                   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   专讞诇 谞讬讘   诪注专讻讜转 诪讬讚注   Rachelni@education.gov.il              
 255.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   砖诇讜诐 拽诇讬讬谉     诪谞讛诇 讗讙祝 讛诪讻诇诇讜转  shalomkl@education.gov.il              
 256.                         诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   谞讞 砖诇讜     住讙谉 诪谞讛诇 诪讬谞讛诇 讞讘专讛 讜谞讜注专  noachsh@education.gov.il               
 257. 诪讬讻讜谉                      诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讙讬诇讛 讬讛讜讚讛     诪谞讛诇转 讙祝 诪讞讜讝讜转    Gilaye@education.gov.il        
 258. 讗讙祝 讘讻讬专, 讻讜讗"讘                      诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讗讬诇谞讛 讚讬谞讜专   讗讙祝 讘讻讬专, 讻讜讗"讘      ilanadi@education.gov.il               
 259. 讗讙祝 讘讻讬专, 讻讜讗"讘                      诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   专讜转 诪讝专讞讬       讗讙祝 讘讻讬专, 讻讜讗"讘      ruthmi@education.gov.il        
 260. 讗讙祝 讘讻讬专, 讻讜讗"讘                      诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讛讚专 讗讬转讬 讗讙祝 讘讻讬专, 讻讜讗"讘      itaiha@education.gov.il        
 261. 诪讝讻讬专讜转 驻讚讙讜讙讬转                   诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讟讜讘讛 讘谉-讗专讬    诪诪讜谞讛 讝讻讜讬讜转 转诇诪讬讚讬诐  tovabe@education.gov.il        
 262. 讗讙祝 砖讞"专                  诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讗诇讬 讗讘讬拽住讬住   讗讙祝 砖讞"专  eliav@education.gov.i          
 263. 讛诪驻诪"专 诇诪讚注讬 讛讞讘专讛                       诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                                   讞谞讛 专讜讚讬讟讬     讗讞专讗讬转 转拽砖讜讘 讜诪讚专讬讻讛 讗专爪讬转       anny99@netvision.net.il        
 264. 诪讞讜讝 诪专讻讝 (诪谞讛诇 讗转专 讛诪讞讜讝)          驻转讞 转拽讜讛 诪砖专讚 讛讞讬谞讜讱                   03-9303814              诪讬专讬 驻专讬讬讘专讙 诪谞讛诇转 驻讚讙讜讙讬转 讗转专 诪讞讜讝 诪专讻讝      mirifr@int.gov.il              
 265. 注讬专讬转 专诪转 讛砖专讜谉 - 讗讙祝 讛讞讬谞讜讱              专诪转 讛砖专讜谉       注讬专讬讛              讬讛讜讚讬      03-5493671      03-5493672      讗讬诇谞讛 诇讜讬       诪讝讻讬专转 诪谞讛诇转 讛讗讙祝        michal_m@ramat-hasharon.muni.il ilana_l@ramat-hasharon.muni.il 
 266. 注讬专讬转 讞讬驻讛 - 讗讙祝 讞讬谞讜讱         讞讬驻讛        注讬专讬讛              讬讛讜讚讬      04-8356524      04-8673613      讬讗谉 讘讬讗诇讬住     注'诪谞讛诇转 讛讗讙祝 讜诪诪讜谞讛 注诇 讛讟讻谞讜诇讜讙讬讛 讜讛诪讚注讬诐    yanb@haifa.muni.il             
 267. 注讬专讬转 拽专讬转 砖诪讜谞讛 - 讗讙祝 讛讞讬谞讜讱            拽专讬转 砖诪讜谞讛     注讬专讬讛              讬讛讜讚讬      04-6908506      04-6902332      讜讬爪诪谉 谞住讬诐     住. 诪谞讛诇 讛讗讙祝   nisim_we@hotmail.co.il         
 268. 诪讚讜专 专讬砖讜诐 - 讗讙祝 讞讬谞讜讱         砖讚专讜转      注讬专讬讛              讬讛讜讚讬      08-6898218      08-6898910      讗转讬 注诪讜住 诪谞讛诇转 诪讚讜专 专讬砖讜诐 - 讗讙祝 讞讬谞讜讱      rishum_sderot@iula.org.il              
 269. 注讬专讬转 诪讜讚讬注讬谉               诪讜讚讬注讬谉  注讬专讬讛                      08-9726122      08-9721029      讟诇讬讛 拽爪讬专-砖砖讜谉      讗讞专讗讬转 诪讞砖讜讘 讘讞讬谞讜讱    tally_k@modiin@muni.il         
 270. 诪专诪谞转              注讬谉 讗讬讬诇讛                                               讜专讚 讜讬讬谞讟专讜讘 诪谞讞讛        w_vered@gidel.com              
 271. 转讜讗专                拽专讬讬转 讞讬讬诐                             04-8719706      04-8722205      讬砖专讗诇 诇讬讟诪谉   诪谞讛诇 讜讬讜注抓     cul@bezeqint.net
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top