SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 15th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. quest badania begin
 2.     state start begin
 3.         when login begin
 4.             cmdchat("badacz_przycisk "..q.getcurrentquestindex())
 5.             badania.refresh_ui_badania()
 6.         end
 7.  
 8.         function refresh_ui_badania()
 9.             -- Rybak
 10.             local poziom_rybaka = pc.getqf("poziom_rybaka")
 11.             local tablica = badania.tablica_rybak()
 12.             local img_rybak
 13.             local rybak1
 14.             local rybak2
 15.             local rybak3
 16.             if poziom_rybaka == 140 then
 17.                 img_rybak = "icon/item/brak.tga"
 18.                 rybak1 = "Badania_Ukonczone_!_"
 19.                 rybak2 = "--"
 20.                 rybak3 = "--"
 21.             elseif poziom_rybaka > pc.get_level() then
 22.                 img_rybak = "icon/item/brak.tga"
 23.                 rybak1 = "Nastepne_badania_na_"..poziom_rybaka.."_poziomie"
 24.                 rybak2 = "--"
 25.                 rybak3 = "--"
 26.             else
 27.                 local czas_rybak = (pc.getqf("czas_rybak") - get_time())/3600
 28.                 local h_rybak = math.floor(czas_rybak)
 29.                 local min = (czas_rybak - h_rybak)*60
 30.                 local m_rybak = math.floor(min)+1      
 31.                 if get_time() > pc.getqf("czas_rybak") then
 32.                     rybak3 = "Brak"
 33.                 else
 34.                     rybak3 = ""..h_rybak.."h_"..m_rybak.."min._"
 35.                 end
 36.                 img_rybak = ""..tablica[poziom_rybaka][6]..""
 37.                 rybak1 = "Badania_Poziom:_"..poziom_rybaka..""
 38.                 rybak2 = ""..pc.getqf("rybak_oddane").."_/_"..(tablica[poziom_rybaka][3] + 1)..""
 39.             end
 40.             -- Gornik
 41.             local poziom_gornika = pc.getqf("poziom_gornika")
 42.             local tablica = badania.tablica_gornik()
 43.             local img_gornik
 44.             local gornik1
 45.             local gornik2
 46.             local gornik3
 47.             if poziom_gornika == 140 then
 48.                 img_gornik = "icon/item/brak.tga"
 49.                 gornik1 = "Badania_Ukonczone_!_"
 50.                 gornik2 = "--"
 51.                 gornik3 = "--"
 52.             elseif poziom_gornika > pc.get_level() then
 53.                 img_gornik = "icon/item/brak.tga"
 54.                 gornik1 = "Nastepne_badania_na_"..poziom_gornika.."_poziomie"
 55.                 gornik2 = "--"
 56.                 gornik3 = "--"
 57.             else
 58.                 local czas_gornik = (pc.getqf("czas_gornik") - get_time())/3600
 59.                 local h_gornik = math.floor(czas_gornik)
 60.                 local min = (czas_gornik - h_gornik)*60
 61.                 local m_gornik = math.floor(min)
 62.                 local min = (czas_gornik - h_gornik)*60
 63.                 local m_gornik = math.floor(min)+1
 64.                 if get_time() > pc.getqf("czas_gornik") then
 65.                     gornik3 = "Brak"
 66.                 else
 67.                     gornik3 = ""..h_gornik.."h_"..m_gornik.."min._"
 68.                 end
 69.                 img_gornik = ""..tablica[poziom_gornika][6]..""
 70.                 gornik1 = "Badania_Poziom:_"..poziom_gornika..""
 71.                 gornik2 = ""..pc.getqf("gornik_oddane").."_/_"..(tablica[poziom_gornika][3] + 1)..""
 72.             end
 73.             -- Biolog
 74.             local poziom_biologa = pc.getqf("poziom_biologa")
 75.             local tablica = badania.tablica_biolog()
 76.             local img_biolog
 77.             local biolog1
 78.             local biolog2
 79.             local biolog3
 80.             if poziom_biologa == 110 then
 81.                 img_biolog = "icon/item/brak.tga"
 82.                 biolog1 = "Badania_Ukonczone_!_"
 83.                 biolog2 = "--"
 84.                 biolog3 = "--"
 85.             elseif poziom_biologa > pc.get_level() then
 86.                 img_biolog = "icon/item/brak.tga"
 87.                 biolog1 = "Nastepne_badania_na_"..poziom_biologa.."_poziomie"
 88.                 biolog2 = "--"
 89.                 biolog3 = "--"
 90.             else
 91.                 local czas_biolog = (pc.getqf("czas_biolog") - get_time())/3600
 92.                 local h_biolog = math.floor(czas_biolog)
 93.                 local min = (czas_biolog - h_biolog)*60
 94.                 local m_biolog = math.floor(min)
 95.                 local min = (czas_biolog - h_biolog)*60
 96.                 local m_biolog = math.floor(min)+1
 97.                 if get_time() > pc.getqf("czas_biolog") then
 98.                     biolog3 = "Brak"
 99.                 else
 100.                     biolog3 = ""..h_biolog.."h_"..m_biolog.."min._"
 101.                 end
 102.                 img_biolog = ""..tablica[poziom_biologa][6]..""
 103.                 biolog1 = "Badania_Poziom:_"..poziom_biologa..""
 104.                 biolog2 = ""..pc.getqf("biolog_oddane").."_/_"..(tablica[poziom_biologa][3] + 1)..""
 105.             end
 106.             cmdchat("badacz_info "..img_biolog.."|"..biolog1.."|"..biolog2.."|"..biolog3.."|"..img_rybak.."|"..rybak1.."|"..rybak2.."|"..rybak3.."|"..img_gornik.."|"..gornik1.."|"..gornik2.."|"..gornik3)
 107.         end
 108.  
 109.         function tablica_rybak()
 110.             rybak_table = {                                                                                                                                                                                                                                                                                                 --exp       yang            exp         yang
 111.             [10]    = {10,  27803,  9,      90,     3600,   "icon/item/27803.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Karaś. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",           201029, 33000,      20000,      "33.000",   "20.000",       "Dodatkowo:  "},
 112.             [20]    = {20,  27804,  9,      85,     3600,   "icon/item/27804.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Ryba Mandaryna. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",   201033, 472000,     300000,     "472.000",  "300.000",      "Dodatkowo:  "},
 113.             [30]    = {30,  27805,  9,      80,     3600,   "icon/item/27805.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Duży Kara?. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",      201037, 2421000,    1000000,    "2.421.000",    "1.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 114.             [40]    = {40,  27806,  9,      75,     3600,   "icon/item/27806.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Karp. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",         201098, 7600000,    3000000,    "7.600.000",    "3.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 115.             [50]    = {50,  27807,  9,      70,     3600,   "icon/item/27807.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Losoś. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",           201056, 16870000,   4000000,    "16.870.000",   "4.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 116.             [60]    = {60,  27808,  9,      65,     3600,   "icon/item/27808.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Amur. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",         201059, 36060000,   8000000,    "36.060.000",   "8.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 117.             [70]    = {70,  27809,  9,      60,     3600,   "icon/item/27809.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Pstrig. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",           201062, 93540000,   20000000,   "93.540.000",   "20.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 118.             [80]    = {80,  27810,  9,      60,     3600,   "icon/item/27810.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Węgorz. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",          201069, 315000000,  40000000,   "315.000.000",  "40.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 119.             [90]    = {90,  27811,  9,      55,     3600,   "icon/item/27811.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Teczowy Pstrąg. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",  201057, 508040000,  60000000,   "508.040.000",  "60.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 120.             [100]   = {100, 27812,  9,      55,     3600,   "icon/item/27812.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Rzeczny Pstrąg. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",  201060, 1041222000, 80000000,   "1.041.222.000",    "80.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 121.             [110]   = {110, 27813,  9,      50,     3600,   "icon/item/27813.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Krasnopiórka. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",    201034, 2000000000, 100000000,  "2.000.000.000",    "100.000.000",  "Dodatkowo:  "},
 122.             [120]   = {120, 27814,  9,      50,     3600,   "icon/item/27814.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Okon. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",         201080, 2000000000, 120000000,  "2.000.000.000",    "120.000.000",  "Dodatkowo:  "},
 123.             [130]   = {130, 27815,  9,      45,     3600,   "icon/item/27815.tga",  "Rybak, uczen Pirata, [ENTER]poszukuje Tenchi. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich ryb,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",           201087, 2000000000, 140000000,  "2.000.000.000",    "140.000.000",  "Dodatkowo:  "},
 124.             }
 125.             return rybak_table
 126.         end
 127.         function rybak_info()
 128.             local poziom_rybaka = pc.getqf("poziom_rybaka")
 129.             local tablica = badania.tablica_rybak()
 130.             if poziom_rybaka == 140 then
 131.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Badania ukonczone. ")
 132.             elseif poziom_rybaka > pc.get_level() then
 133.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Aktualnie nie ma badan. ")
 134.             else
 135.                 say_title("Informacja: ")
 136.                 say("")
 137.                 say_golden(tablica[poziom_rybaka][7])
 138.                 say("")
 139.                 say_item_vnum(tablica[poziom_rybaka][8])
 140.                 say_green(tablica[poziom_rybaka][13])
 141.                 say_green("Yang - "..tablica[poziom_rybaka][12])
 142.                 say_green("Exp - "..tablica[poziom_rybaka][11])
 143.             end        
 144.         end
 145.         function rybak_reset_czasu()
 146.             if get_time() < pc.getqf("czas_rybak") then
 147.                 if pc.count_item(39023) >0 then
 148.                     say_title("Usuniecie czasu badan: ")
 149.                     say("")
 150.                     say_green("Czy napewno chcesz skasowac ")
 151.                     say_green("czas do nastepnych badan ? ")
 152.                     local s = select("Tak ", "Nie ")
 153.                     if s == 1 then
 154.                         pc.remove_item(39023, 1)
 155.                         say_title("Usuniecie czasu badan: ")
 156.                         say("")
 157.                         say_green("Czas został skasowany! ")
 158.                         pc.setqf("czas_rybak", get_time()-3)
 159.                         badania.refresh_ui_badania()
 160.                     end
 161.                 else
 162.                     chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Brak eliksiru czasu. ")
 163.                 end
 164.             else
 165.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Brak czasu do skasowania. ")
 166.             end
 167.         end
 168.         function rybak()
 169.             local poziom_rybaka = pc.getqf("poziom_rybaka")
 170.             local tablica = badania.tablica_rybak()
 171.             if poziom_rybaka > pc.get_level() then
 172.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Aktualnie nie ma badan. ")
 173.             else
 174.                 if tablica[poziom_rybaka][1] == poziom_rybaka then
 175.                     if pc.count_item(tablica[poziom_rybaka][2]) >0 then
 176.                         if get_time() > pc.getqf("czas_rybak") then
 177.                             pc.remove_item(tablica[poziom_rybaka][2], 1)
 178.                             local szansa = tablica[poziom_rybaka][4]
 179.                             local losek = number(1,100)
 180.                             if losek <= szansa then
 181.                                 if pc.getqf("rybak_oddane") < tablica[poziom_rybaka][3] then
 182.                                     pc.setqf("rybak_oddane", pc.getqf("rybak_oddane")+1)
 183.                                     pc.setqf("czas_rybak", get_time() + tablica[poziom_rybaka][5])
 184.                                     badania.refresh_ui_badania()
 185.                                 else
 186.                                     pc.setqf("rybak_oddane",0) 
 187.                                     pc.setqf("czas_rybak",0)
 188.                                     pc.setqf("poziom_rybaka", pc.getqf("poziom_rybaka")+10)
 189.                                     badania.refresh_ui_badania()
 190.                                     pc.give_item2_select(tablica[poziom_rybaka][8], 1)
 191.                                     item.equip()
 192.                                     pc.give_gold(tablica[poziom_rybaka][10])
 193.                                     pc.give_exp2(tablica[poziom_rybaka][9])
 194.                                 end
 195.                             else
 196.                                 badania.refresh_ui_badania()
 197.                                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Niestety przedmiot był słabej jakosci. ")
 198.  
 199.                             end
 200.                         else
 201.                             local czas_rybak = (pc.getqf("czas_rybak") - get_time())/3600
 202.                             local h_rybak = math.floor(czas_rybak)
 203.                             local min = (czas_rybak - h_rybak)*60
 204.                             local m_rybak = math.floor(min)
 205.                             local min = (czas_rybak - h_rybak)*60
 206.                             local m_rybak = math.floor(min)+1
 207.                             chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Nastepne badania za "..h_rybak.."h "..m_rybak.."min. ")
 208.                         end
 209.                     else
 210.                         chat("|cFFFF8C00[Badacz: Rybak]|h|cFFFFFFFF|h Brak "..item_name(tablica[poziom_rybaka][2]).." w Twoim Ekwipunku.")
 211.                     end
 212.                 end
 213.             end
 214.         end
 215.  
 216.         function tablica_gornik()
 217.             gornik_table = {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --exp       yang            exp         yang               
 218.             [10]    = {10,  50603,  9,      90,     3600,   "icon/item/50603.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Skamieniały Pien 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",     201035, 33000,      1000000,    "33.000",   "1.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 219.             [20]    = {20,  50604,  9,      85,     3600,   "icon/item/50604.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Miedzi 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",          201093, 472000,     2000000,    "472.000",  "2.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 220.             [30]    = {30,  50605,  9,      80,     3600,   "icon/item/50605.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Srebra 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",          201063, 2421000,    1000000,    "2.421.000",    "3.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 221.             [40]    = {40,  50606,  9,      75,     3600,   "icon/item/50606.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Złota 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",          201049, 7600000,    5000000,    "7.600.000",    "5.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 222.             [50]    = {50,  50607,  9,      70,     3600,   "icon/item/50607.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Jadeitu 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",         201044, 16870000,   7000000,    "16.870.000",   "7.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 223.             [60]    = {60,  50608,  9,      65,     3600,   "icon/item/50608.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Ebonitu 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",         201091, 36060000,   8000000,    "36.060.000",   "8.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 224.             [70]    = {70,  50609,  9,      60,     3600,   "icon/item/50609.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Kawałek Perły 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",          201050, 93540000,   10000000,   "93.540.000",   "10.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 225.             [80]    = {80,  50610,  9,      60,     3600,   "icon/item/50610.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Biał. Złota 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",       201066, 315000000,  20000000,   "315.000.000",  "20.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 226.             [90]    = {90,  50611,  9,      55,     3600,   "icon/item/50611.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Kryształu 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",      201038, 508040000,  30000000,   "508.040.000",  "30.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 227.             [100]   = {100, 50612,  9,      55,     3600,   "icon/item/50612.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Ametystu. Lez 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",   201075, 1041222000, 40000000,   "1.041.222.000",    "40.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 228.             [110]   = {110, 50613,  9,      50,     3600,   "icon/item/50613.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Niebian 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",         201085, 2000000000, 50000000,   "2.000.000.000",    "50.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 229.             [120]   = {120, 50614,  9,      50,     3600,   "icon/item/50614.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Dusza Rudy Kryształu 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",    201053, 2000000000, 60000000,   "2.000.000.000",    "60.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 230.             [130]   = {130, 50615,  9,      45,     3600,   "icon/item/50615.tga",  "Górnik, uczen Alchemika, [ENTER]poszukuje Ruda Rubinu 200Szt. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym pakiecie, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Rudy możesz szukac w Kopalni.  [ENTER]po przyniesieniu wszystkich rud,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",          201089, 2000000000, 70000000,   "2.000.000.000",    "70.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 231.             }
 232.             return gornik_table
 233.         end
 234.         function gornik_info()
 235.             local poziom_gornika = pc.getqf("poziom_gornika")
 236.             local tablica = badania.tablica_gornik()
 237.             if poziom_gornika == 140 then
 238.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Badania ukonczone. ")
 239.             elseif poziom_gornika > pc.get_level() then
 240.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Aktualnie nie ma badan. ")
 241.             else
 242.                 say_title("Informacja: ")
 243.                 say("")
 244.                 say_golden(tablica[poziom_gornika][7])
 245.                 say("")
 246.                 say_item_vnum(tablica[poziom_gornika][8])
 247.                 say_green(tablica[poziom_gornika][13])
 248.                 say_green("Yang - "..tablica[poziom_gornika][12])
 249.                 say_green("Exp - "..tablica[poziom_gornika][11])
 250.             end        
 251.         end
 252.         function gornik_reset_czasu()
 253.             if get_time() < pc.getqf("czas_gornik") then
 254.                 if pc.count_item(39023) >0 then
 255.                     say_title("Usuniecie czasu badan: ")
 256.                     say("")
 257.                     say_green("Czy napewno chcesz skasowac ")
 258.                     say_green("czas do nastepnych badan ? ")
 259.                     local s = select("Tak ", "Nie ")
 260.                     if s == 1 then
 261.                         pc.remove_item(39023, 1)
 262.                         say_title("Usuniecie czasu badan: ")
 263.                         say("")
 264.                         say_green("Czas został skasowany! ")
 265.                         pc.setqf("czas_gornik", get_time()-3)
 266.                         badania.refresh_ui_badania()
 267.                     end
 268.                 else
 269.                     chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Brak eliksiru czasu. ")
 270.                 end
 271.             else
 272.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Brak czasu do skasowania. ")
 273.             end
 274.         end
 275.         function gornik()
 276.             local poziom_gornika = pc.getqf("poziom_gornika")
 277.             local tablica = badania.tablica_gornik()
 278.             if poziom_gornika > pc.get_level() then
 279.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Aktualnie nie ma badan. ")
 280.             else
 281.                 if tablica[poziom_gornika][1] == poziom_gornika then
 282.                     if pc.count_item(tablica[poziom_gornika][2]) >=200 then
 283.                         if get_time() > pc.getqf("czas_gornik") then
 284.                             pc.remove_item(tablica[poziom_gornika][2], 200)
 285.                             local szansa = tablica[poziom_gornika][4]
 286.                             local losek = number(1,100)
 287.                             if losek <= szansa then
 288.                                 if pc.getqf("gornik_oddane") < tablica[poziom_gornika][3] then
 289.                                     pc.setqf("gornik_oddane", pc.getqf("gornik_oddane")+1)
 290.                                     pc.setqf("czas_gornik", get_time() + tablica[poziom_gornika][5])
 291.                                     badania.refresh_ui_badania()
 292.                                 else
 293.                                     pc.setqf("gornik_oddane",0)
 294.                                     pc.setqf("czas_gornik",0)
 295.                                     pc.setqf("poziom_gornika", pc.getqf("poziom_gornika")+10)
 296.                                     badania.refresh_ui_badania()
 297.                                     pc.give_item2_select(tablica[poziom_gornika][8], 1)
 298.                                     item.equip()
 299.                                     pc.give_gold(tablica[poziom_gornika][10])
 300.                                     pc.give_exp2(tablica[poziom_gornika][9])
 301.                                 end
 302.                             else
 303.                                 badania.refresh_ui_badania()
 304.                                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Niestety przedmiot był słabej jakosci. ")
 305.  
 306.                             end
 307.                         else
 308.                             local czas_gornik = (pc.getqf("czas_gornik") - get_time())/3600
 309.                             local h_gornik = math.floor(czas_gornik)
 310.                             local min = (czas_gornik - h_gornik)*60
 311.                             local m_gornik = math.floor(min)
 312.                             local min = (czas_gornik - h_gornik)*60
 313.                             local m_gornik = math.floor(min)+1
 314.                             chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Nastepne badania za "..h_gornik.."h "..m_gornik.."min. ")
 315.                         end
 316.                     else
 317.                         chat("|cFFFF8C00[Badacz: Górnik]|h|cFFFFFFFF|h Brak "..item_name(tablica[poziom_gornika][2]).." w ilości 200 Szt. ")
 318.                     end
 319.                 end
 320.             end
 321.         end
 322.  
 323.         function tablica_biolog()
 324.             biolog_table = {
 325.             [30]    = {30,  30006,  14,     90,     3600,   "icon/item/30006.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Ząb Orka. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Ząb orka możesz szuklać w Dolinie Orków. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",                          201032, 2421000,    2000000,    "2.421.000",    "2.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 326.             [40]    = {40,  30047,  14,     85,     3600,   "icon/item/30047.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Księga Klątw. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Księgi klątw możesz szukać w okolicach świątyni. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",               201040, 7600000,    5000000,    "7.600.000",    "5.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 327.             [50]    = {50,  30015,  19,     80,     3600,   "icon/item/30015.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Pamiątka po demonie. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Pamiątki po demonie możesz szukać w Wieży demonów. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",        201041, 16870000,   8000000,    "16.870.000",   "8.000.000",    "Dodatkowo:  "},
 328.             [60]    = {60,  30050,  19,     75,     3600,   "icon/item/30050.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Matowy Lód. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Matowy lód możesz szukać na górze sochan. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",                       201083, 36060000,   20000000,   "36.060.000",   "20.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 329.             [70]    = {70,  30165,  29,     70,     3600,   "icon/item/30165.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Konar Zelkova. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Konal Zelkova możesz szukać w lasach. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",                           201031, 93540000,   50000000,   "93.540.000",   "50.000.000",   "Dodatkowo:  "},
 330.             [80]    = {80,  30166,  39,     65,     3600,   "icon/item/30166.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Certyfikat Tugyisa. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Certyfikat Tugyisa szukaj w Krainie Gigantów. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",           201042, 315000000,  100000000,  "315.000.000",  "100.000.000",  "Dodatkowo:  "},
 331.             [90]    = {90,  30167,  49,     60,     3600,   "icon/item/30167.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Czerwony Konar Duchodrzewa. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Czerwony konar duchodrzewa w czerwonym lesie. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",    201046, 508040000,  150000000,  "508.040.000",  "150.000.000",  "Dodatkowo:  "},
 332.             [100]   = {100, 30168,  59,     60,     3600,   "icon/item/30168.tga",  "Biolog, uczen Uriela, [ENTER]poszukuje Notatka Przywódcy. [ENTER]Zawsze przynoś mu po jednym, [ENTER]aby miał czas na przeprowadzenie badan. [ENTER]Notatka przywódcy możesz zdobyć z bossów. [ENTER]po przyniesieniu wszystkich przedmiotów,[ENTER]otrzymasz ciekawą nagrode jaki jest:",                    201074, 1041222000, 200000000,  "1.041.222.000",    "200.000.000",  "Dodatkowo:  "},
 333.             }
 334.             return biolog_table
 335.         end
 336.         function biolog_info()
 337.             local poziom_biologa = pc.getqf("poziom_biologa")
 338.             local tablica = badania.tablica_biolog()
 339.             if poziom_biologa == 110 then
 340.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Badania ukonczone. ")
 341.             elseif poziom_biologa > pc.get_level() then
 342.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Aktualnie nie ma badan. ")
 343.             else
 344.                 say_title("Informacja: ")
 345.                 say("")
 346.                 say_golden(tablica[poziom_biologa][7])
 347.                 say("")
 348.                 say_item_vnum(tablica[poziom_biologa][8])
 349.                 say_green(tablica[poziom_biologa][13])
 350.                 say_green("Yang - "..tablica[poziom_biologa][12])
 351.                 say_green("Exp - "..tablica[poziom_biologa][11])
 352.             end        
 353.         end
 354.         function biolog_reset_czasu()
 355.             if get_time() < pc.getqf("czas_biolog") then
 356.                 if pc.count_item(39023) >0 then
 357.                     say_title("Usuniecie czasu badan: ")
 358.                     say("")
 359.                     say_green("Czy napewno chcesz skasowac ")
 360.                     say_green("czas do nastepnych badan ? ")
 361.                     local s = select("Tak ", "Nie ")
 362.                     if s == 1 then
 363.                         pc.remove_item(39023, 1)
 364.                         say_title("Usuniecie czasu badan: ")
 365.                         say("")
 366.                         say_green("Czas został skasowany! ")
 367.                         pc.setqf("czas_biolog", get_time()-3)
 368.                         badania.refresh_ui_badania()
 369.                     end
 370.                 else
 371.                     chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Brak eliksiru czasu. ")
 372.                 end
 373.             else
 374.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Brak czasu do skasowania. ")
 375.             end
 376.         end
 377.         function biolog()
 378.             local poziom_biologa = pc.getqf("poziom_biologa")
 379.             local tablica = badania.tablica_biolog()
 380.             if poziom_biologa > pc.get_level() then
 381.                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Aktualnie nie ma badan. ")
 382.             else
 383.                 if tablica[poziom_biologa][1] == poziom_biologa then
 384.                     if pc.count_item(tablica[poziom_biologa][2]) >0 then
 385.                         if get_time() > pc.getqf("czas_biolog") then
 386.                             pc.remove_item(tablica[poziom_biologa][2], 1)
 387.                             local szansa = tablica[poziom_biologa][4]
 388.                             local losek = number(1,100)
 389.                             if losek <= szansa then
 390.                                 if pc.getqf("biolog_oddane") < tablica[poziom_biologa][3] then
 391.                                     pc.setqf("biolog_oddane", pc.getqf("biolog_oddane")+1)
 392.                                     pc.setqf("czas_biolog", get_time() + tablica[poziom_biologa][5])
 393.                                     badania.refresh_ui_badania()
 394.                                 else
 395.                                     pc.setqf("biolog_oddane",0)
 396.                                     pc.setqf("czas_biolog",0)
 397.                                     pc.setqf("poziom_biologa", pc.getqf("poziom_biologa")+10)
 398.                                     badania.refresh_ui_badania()
 399.                                     pc.give_item2_select(tablica[poziom_biologa][8], 1)
 400.                                     item.equip()
 401.                                     pc.give_gold(tablica[poziom_biologa][10])
 402.                                     pc.give_exp2(tablica[poziom_biologa][9])
 403.                                 end
 404.                             else
 405.                                 badania.refresh_ui_badania()
 406.                                 chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Niestety przedmiot był słabej jakosci. ")
 407.                             end
 408.                         else
 409.                             local czas_biolog = (pc.getqf("czas_biolog") - get_time())/3600
 410.                             local h_biolog = math.floor(czas_biolog)
 411.                             local min = (czas_biolog - h_biolog)*60
 412.                             local m_biolog = math.floor(min)
 413.                             local min = (czas_biolog - h_biolog)*60
 414.                             local m_biolog = math.floor(min)+1
 415.                             chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Nastepne badania za "..h_biolog.."h "..m_biolog.."min. ")
 416.                         end
 417.                     else
 418.                         chat("|cFFFF8C00[Badacz: Biolog]|h|cFFFFFFFF|h Brak "..item_name(tablica[poziom_biologa][2]).." w Twoim Ekwipunku. ")
 419.                     end
 420.                 end
 421.             end
 422.         end
 423.         function item_drop_biolog(id, szansa, szansa_plus, gdzie)
 424.             local rekawica = item.get_vnum() == 72702
 425.             local slot_1 = item.select_cell(232)
 426.             local slot_2 = item.select_cell(233)
 427.             local ilosc_dropu = 1
 428.             if slot_1 and rekawica or slot_2 and rekawica then
 429.                 if number(1,1000) <= szansa_plus then
 430.                     if gdzie == "eq" then
 431.                         pc.give_item2(id, ilosc_dropu)
 432.                     elseif gdzie == "ziemia_luz" then
 433.                         game.drop_item(id, ilosc_dropu)
 434.                     elseif gdzie == "ziemia_nick" then
 435.                         game.drop_item_with_ownership(id, ilosc_dropu)
 436.                     end
 437.                 end
 438.             else
 439.                 if number(1,1000) <= szansa then
 440.                     if gdzie == "eq" then
 441.                         pc.give_item2(id, ilosc_dropu)
 442.                     elseif gdzie == "ziemia_luz" then
 443.                         game.drop_item(id, ilosc_dropu)
 444.                     elseif gdzie == "ziemia_nick" then
 445.                         game.drop_item_with_ownership(id, ilosc_dropu)
 446.                     end
 447.                 end
 448.             end
 449.         end
 450.  
 451.         function dropek_table()
 452.             dropek_table = {
 453.                 -- level, roznica, id, id iditem  szansa  szansa plus
 454.             [30]    = {30, 300, 636, 637, 30006, 20, 14},
 455.             [40]    = {40, 300, 706, 756, 30047, 20, 14},
 456.             [50]    = {50, 300, 1001, 1001, 30015, 20, 14},
 457.             [60]    = {60, 300, 1107, 1137, 30050, 20, 8},
 458.             [70]    = {70, 300, 2303, 2304, 30165, 20, 6},
 459.             [80]    = {80, 300, 1401, 1601, 30166, 15, 6},
 460.             [90]    = {90, 300, 2311, 2312, 30167, 15, 6},
 461.             }
 462.             return dropek_table
 463.         end
 464.         function dropek_table_boss()
 465.             dropek_table_boss = {
 466.             [100]   = {100, 300, 30167, 15, 6},
 467.             }
 468.             return dropek_table_boss
 469.         end        
 470.         when kill begin
 471.             local poziom_biologa = pc.getqf("poziom_biologa")
 472.             local tablica = badania.dropek_table()
 473.             if pc.getqf("poziom_biologa") == tablica[poziom_biologa][1] then
 474.                 if npc.get_race() >= tablica[poziom_biologa][3] and npc.get_race() <= tablica[poziom_biologa][4] then
 475.                     if pc.get_level() >= tablica[poziom_biologa][1] and pc.get_level() <= tablica[poziom_biologa][2] then
 476.                         badania.item_drop_biolog(tablica[poziom_biologa][5], tablica[poziom_biologa][6], tablica[poziom_biologa][7], "ziemia_nick")
 477.                     end
 478.                 end
 479.             end
 480.             local tablica2 = badania.dropek_table_boss()
 481.             if pc.getqf("poziom_biologa") == tablica2[poziom_biologa][1] then
 482.                 if npc.get_race() == 101 or npc.get_race() == 102 or npc.get_race() == 103 then
 483.                     if pc.get_level() >= tablica2[poziom_biologa][1] and pc.get_level() <= tablica2[poziom_biologa][2] then
 484.                         badania.item_drop_biolog(tablica2[poziom_biologa][3], tablica2[poziom_biologa][4], tablica2[poziom_biologa][5], "ziemia_nick")
 485.                     end
 486.                 end
 487.             end
 488.  
 489.         end
 490.  
 491.         when button or info begin
 492.             local biologi = tonumber(getinput("getinput"))
 493.             if biologi == 1 then
 494.                 badania.biolog()
 495.             elseif biologi == 2 then
 496.                 badania.biolog_reset_czasu()
 497.             elseif biologi == 3 then
 498.                 badania.biolog_info()
 499.             elseif biologi == 4 then
 500.                 badania.refresh_ui_badania()
 501.             elseif biologi == 5 then
 502.                 badania.rybak()
 503.             elseif biologi == 6 then
 504.                 badania.rybak_reset_czasu()
 505.             elseif biologi == 7 then
 506.                 badania.rybak_info()
 507.             elseif biologi == 8 then
 508.                 badania.refresh_ui_badania()
 509.             elseif biologi == 9 then
 510.                 badania.gornik()
 511.             elseif biologi == 10 then
 512.                 badania.gornik_reset_czasu()
 513.             elseif biologi == 11 then
 514.                 badania.gornik_info()
 515.             elseif biologi == 12 then
 516.                 badania.refresh_ui_badania()
 517.             end
 518.         end
 519.     end
 520. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top