Advertisement
idevpas

Mauzóleum Lenina opäť prekryté

May 14th, 2022 (edited)
35
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.15 KB | None | 0 0
  1. Mauzóleum Lenina opäť prekryté a "vlasovská" trikolóra so "siamskou obludou" stále veje
  2. ------------------------------
  3. https://wp.me/pdP4LI-if
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement