SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 22nd, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. LISTA 1
 2. zad 2
 3.  
 4. #include <iostream>
 5. #include <cstdlib>>
 6. using namespace std;
 7.  
 8. class liczba
 9. {
 10.     int lcalkowita;
 11.     string name;
 12. public:
 13.     void wczytaj();
 14.     void wypisz();
 15.     void nadaj_w(int);
 16.     int wartosc();
 17.     int abs();
 18. };
 19. void liczba::wczytaj()
 20. {
 21.     cout << "Podaj liczbe - ";
 22.     cin >> lcalkowita;
 23. }
 24. void liczba::wypisz()
 25. {
 26.     cout << "Podana liczba - " << lcalkowita << endl;
 27. }
 28. void liczba::nadaj_w(int n)
 29. {
 30.     lcalkowita=n;
 31. }
 32. int liczba::wartosc()
 33. {
 34.     cout << "Nadana wartosc w argumencie - ";
 35.     return lcalkowita;
 36. }
 37. int liczba::abs()
 38. {
 39.     cout << "Wartosc bezwzgledna liczby - ";
 40.     if(lcalkowita<0)
 41.         return lcalkowita*(-1);
 42.     else return lcalkowita;
 43. }
 44.  
 45. int main()
 46. {
 47.     liczba ob;
 48.     ob.wczytaj();
 49.     ob.wypisz();
 50.     ob.nadaj_w(-1);
 51.     cout << ob.wartosc() << endl;
 52.     cout << ob.abs();
 53.  
 54.     return 0;
 55. }
 56.  
 57.  
 58. ZAD 3
 59.  
 60. #include <iostream>
 61. using namespace std;
 62.  
 63. class portfel
 64. {
 65.     int kwota;
 66. public:
 67.     int inicjuj(int k)
 68.     {
 69.         kwota=k;
 70.     }
 71.     int zarobki(int k)
 72.     {
 73.         kwota+=k;
 74.     }
 75.     int wydatki(int k)
 76.     {
 77.         kwota-=k;
 78.     }
 79.     int zawartosc();
 80. };
 81.  
 82. int portfel::zawartosc()
 83. {
 84.     cout << "Kwota w portfelu - ";
 85.     return kwota;
 86. }
 87.  
 88. int main()
 89. {
 90.     portfel ob;
 91.     ob.inicjuj(0);
 92.     cout << ob.zawartosc() << endl;
 93.     ob.zarobki(1000);
 94.     cout << ob.zawartosc() << endl;
 95.     ob.wydatki(250);
 96.     cout << ob.zawartosc() << endl;
 97.     return 0;
 98. }
 99.  
 100. LISTA 5
 101. zadanie z listą
 102.  
 103. #include <iostream>
 104. #include <vector>
 105. using namespace std;
 106.  
 107. class lista
 108. {
 109.     string nazwa, ile;
 110.     static int ilosc;
 111. public:
 112.     lista();
 113.     //lista(lista&lista1);
 114.     ~lista();
 115.     void dodajDoListy();
 116.     void wypiszListe();
 117.     void zwieksz();
 118.     void zmniejsz();
 119.     void pokaz();
 120. };
 121.  
 122. lista::lista(){}
 123. lista::~lista(){}
 124. void lista::dodajDoListy()
 125. {
 126.     cout << "nazwa - "; cin >> nazwa;
 127.     cout << "ilosc - "; cin >> ile;
 128. }
 129. void lista::wypiszListe()
 130. {
 131.     cout << nazwa << " / " << ile << endl; cout << endl;
 132. }
 133. void czypusty(bool jestpusty)
 134. {
 135.     cout << (jestpusty ? "Na liscie nie znajduja sie zadne produkty": "" ) << endl;
 136. }
 137. int lista::ilosc=0;
 138. void lista::zwieksz()
 139. {
 140.     ilosc++;
 141. }
 142. void lista::zmniejsz()
 143. {
 144.     ilosc--;
 145. }
 146. void lista::pokaz()
 147. {
 148.     cout << "Calkowita ilosc produktow na liscie - " << ilosc << endl;
 149. }
 150.  
 151.  
 152. int main()
 153. {
 154.     vector<lista>vec;
 155.     lista ob1;
 156.     int choice, a;
 157.     while(true)
 158.     {
 159.         ob1.pokaz();
 160.         cout << "[1].Dodaj produkt do listy" << endl; cout << "[2].Pokaz liste produktow" << endl; cout << "[3].Usun produkt z listy" << endl; cout << "[4].Usun cala liste" << endl; cin >> choice;
 161.         switch(choice)
 162.         {
 163.         case 1:
 164.             {
 165.                 ob1.dodajDoListy();
 166.                 ob1.zwieksz();
 167.                 vec.push_back(ob1);
 168.                 break;
 169.             }
 170.         case 2:
 171.             {
 172.                 if(vec.size()==0)
 173.                 {
 174.                     czypusty(vec.empty());
 175.                 }else
 176.                 cout << "Nazwa / Ilosc" << endl; cout << endl;
 177.                 for(int i=0; i<vec.size(); i++)
 178.                 {
 179.                     cout << "[" << i+1 << "]  ";
 180.                     vec[i].wypiszListe();
 181.                 }
 182.                 break;
 183.             }
 184.         case 3:
 185.             {
 186.                 cout << "Podaj numer produktu do usuniecia - "; cin >> a;
 187.                 vec.erase(vec.begin()+a-1);
 188.                 ob1.zmniejsz();
 189.                 break;
 190.             }
 191.         case 4:
 192.             {
 193.                 vec.clear();
 194.                 cout << "lista usunieta" << endl;
 195.                 break;
 196.             }
 197.         case 5:
 198.             {
 199.  
 200.                 break;
 201.             }
 202.         }
 203.     }
 204.  
 205. }
 206.  
 207. LISTA 4
 208. zadanie z polem kola
 209.  
 210. main.cpp
 211.  
 212. #include <iostream>
 213. #include <math.h>
 214. #include "kolo.h"
 215. using namespace std;
 216.  
 217. void porownaj_kola(kolo o1, kolo o2)
 218. {
 219.     if(o1.kolor == o2.kolor)
 220.         cout << "Kola posiadaja ten sam kolor" << endl;
 221.     else cout << "Kola nie posiadaja tego samego koloru" << endl;
 222.  
 223.      if( o1.oblicz_pole() == o2.oblicz_pole() )
 224.         cout << "Kola maja te same pola" << endl;
 225.     else cout << "Kola maja rozne pola" << endl;
 226. }
 227.  
 228. int main()
 229. {
 230.     kolo ob1;
 231.     ob1.ustaw_kolor();
 232.     ob1.ustaw_promien();
 233.     ob1.oblicz_pole();
 234.     ob1.wyswietlPole();
 235.  
 236.     kolo ob2;
 237.     ob2.ustaw_kolor();
 238.     ob2.ustaw_promien();
 239.     ob2.oblicz_pole();
 240.     ob2.wyswietlPole();
 241.  
 242.     porownaj_kola(ob1, ob2);
 243.  
 244.     return 0;
 245. }
 246. //-----------------------------------------------------------------------------//
 247. kolo.cpp
 248.  
 249. #include <iostream>
 250. #include<math.h>
 251. #include "kolo.h"
 252. using namespace std;
 253.  
 254. /*kolo::kolo(string n, float p, int k)
 255. {
 256.     nazwa=n;
 257.     promien=p;
 258.     kolor=k;
 259. }*/
 260.  
 261. float kolo::oblicz_pole()
 262. {
 263.     //cout << "Pole kola - " << promien*promien* M_PI << endl;
 264.     return promien*promien* M_PI;
 265. }
 266.  
 267. void kolo::ustaw_promien()
 268. {
 269.     cout << "Podaj promien kola aby obliczyc jego pole - "; cin >> promien;
 270. }
 271.  
 272. void kolo::ustaw_kolor()
 273. {
 274.     cout << "Podaj kolor kola <int> - "; cin >> kolor;
 275. }
 276.  
 277. void kolo::wyswietlPole()
 278. {
 279.     cout << "Pole kola - " << promien*promien* M_PI << endl;
 280. }
 281. //-----------------------------------------------------------------------------//
 282. kolo.h
 283.  
 284. #include <iostream>
 285. using namespace std;
 286.  
 287. class kolo
 288. {
 289.     string nazwa;
 290.     float promien;
 291.     int kolor;
 292.     float pole;
 293.  
 294. public:
 295.     //kolo(string="kolo a", float=1, int=1);
 296.     float oblicz_pole();
 297.     void ustaw_promien();
 298.     void ustaw_kolor();
 299.     void porownaj();
 300.     void wyswietlPole();
 301.     friend void porownaj_kola(kolo o1, kolo o2);
 302. };
 303.  
 304.  
 305. ZADANIE Z POROWNANIEM PUNKTU
 306.  
 307. main.cpp
 308.  
 309. #include <iostream>
 310. #include "punkt.h"
 311. using namespace std;
 312.  
 313. int porownaj(punkt p1, punkt p2)
 314. {
 315.     if((p1.x == p2.x)&&(p1.y==p2.y))
 316.     {
 317.         cout << "Punkty wspolrzednych obiektu 1 i 2 sie nakladaja" << endl;
 318.         return 1;
 319.     }
 320.     else
 321.         cout << "Punkty wspolrzednych obiektu 1 i 2 sie NIE nakladaja" << endl;
 322.     //return 0;
 323. }
 324.  
 325. int main()
 326. {
 327.     punkt p1;
 328.     p1.pokaz();
 329.  
 330.     punkt p2;
 331.     p2.punktx();
 332.     p2.punkty();
 333.  
 334.     porownaj(p1, p2);
 335.  
 336.     if(porownaj(p1, p2)!=1)
 337.     {
 338.         do
 339.         {
 340.             cout << "Zmien wspolrzedne punktu drugiego aby byl taki sam jak pierwszy" << endl;
 341.             p2.punktx();
 342.             p2.punkty();
 343.             porownaj(p1,p2);
 344.         }
 345.         while(porownaj(p1, p2)!=1);
 346.     };
 347.  
 348.     return 0;
 349. }
 350. //-----------------------------------------------------------------------------//
 351. punkt.cpp
 352.  
 353. #include <iostream>
 354. #include "punkt.h"
 355. using namespace std;
 356.  
 357. punkt::punkt(int xx, int yy)
 358. {
 359.     x=xx;
 360.     y=yy;
 361. }
 362.  
 363. void punkt::pokaz()
 364. {
 365.     cout << "Punkt [1] - " << x << endl;
 366.     cout << "Punkt [1] - " << y << endl;
 367. }
 368.  
 369. void punkt::punktx()
 370. {
 371.     cout << "Podaj punkt x[2] - "; cin >> x;
 372. }
 373.  
 374. void punkt::punkty()
 375. {
 376.     cout << "Podaj punkt y[2] - "; cin >> y;
 377. }
 378. //-----------------------------------------------------------------------------//
 379. punkt.h
 380.  
 381. #include <iostream>
 382. using namespace std;
 383.  
 384. class punkt
 385. {
 386.     int x, y;
 387.  
 388. public:
 389.     punkt(int=1, int=1);
 390.     void pokaz();
 391.     void punktx();
 392.     void punkty();
 393.     friend int porownaj(punkt p1, punkt p2);
 394. };
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top