Advertisement
Guest User

canon

a guest
Jul 31st, 2022
23
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 67.69 KB | None | 0 0
 1. sa@sa-B250M-D3H ~ $ sudo apt update
 2. [sudo] heslo pre používateľa sa:
 3. Ign:1 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial InRelease
 4. Ign:2 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates InRelease
 5. Ign:3 http://ucho.ignum.cz/linuxmint serena InRelease
 6. Ign:4 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports InRelease
 7. Už existuje:5 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
 8. Chyba:6 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial Release
 9. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 10. Už existuje:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
 11. Už existuje:8 http://ucho.ignum.cz/linuxmint serena Release
 12. Chyba:9 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates Release
 13. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 14. Ign:10 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial InRelease
 15. Chyba:11 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports Release
 16. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 17. Získava sa:13 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease [2 590 B]
 18. Už existuje:14 http://ppa.launchpad.net/scorpio/qelectrotech-dev/ubuntu xenial InRelease
 19. Už existuje:16 http://ppa.launchpad.net/thierry-f/fork-michael-gruz/ubuntu xenial InRelease
 20. Ign:12 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable InRelease
 21. Chyba:13 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
 22. Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY DD3C368A8DE1B7A0
 23. Už existuje:17 http://ppa.launchpad.net/ubuntuhandbook1/stepmania/ubuntu xenial InRelease
 24. Už existuje:19 http://ppa.launchpad.net/umang/indicator-stickynotes/ubuntu xenial InRelease
 25. Chyba:18 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release
 26. server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
 27. Už existuje:20 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/unstable/ubuntu xenial InRelease
 28. Chyba:21 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial Release
 29. 403 Forbidden [IP: 185.125.190.52 80]
 30. Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
 31. E: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial Release' does not have a Release file.
 32. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 33. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 34. E: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates Release' does not have a Release file.
 35. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 36. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 37. E: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports Release' does not have a Release file.
 38. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 39. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 40. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease: Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY DD3C368A8DE1B7A0
 41. E: The repository 'http://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release' does not have a Release file.
 42. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 43. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 44. E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.
 45. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 46. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 47. sa@sa-B250M-D3H ~ $ which gdebi
 48. /usr/bin/gdebi
 49. sa@sa-B250M-D3H ~ $ sudo apt update
 50. Ign:1 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial InRelease
 51. Ign:2 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates InRelease
 52. Ign:3 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports InRelease
 53. Chyba:4 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial Release
 54. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 55. Chyba:6 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates Release
 56. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 57. Chyba:7 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports Release
 58. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 59. Ign:8 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial InRelease
 60. Ign:9 http://ucho.ignum.cz/linuxmint serena InRelease
 61. Už existuje:10 http://ucho.ignum.cz/linuxmint serena Release
 62. Už existuje:11 http://ppa.launchpad.net/scorpio/qelectrotech-dev/ubuntu xenial InRelease
 63. Už existuje:13 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
 64. Už existuje:14 http://ppa.launchpad.net/thierry-f/fork-michael-gruz/ubuntu xenial InRelease
 65. Už existuje:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
 66. Ign:5 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable InRelease
 67. Už existuje:17 http://ppa.launchpad.net/ubuntuhandbook1/stepmania/ubuntu xenial InRelease
 68. Získava sa:18 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease [2 590 B]
 69. Už existuje:19 http://ppa.launchpad.net/umang/indicator-stickynotes/ubuntu xenial InRelease
 70. Už existuje:20 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/unstable/ubuntu xenial InRelease
 71. Chyba:16 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release
 72. server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
 73. Chyba:18 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
 74. Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY DD3C368A8DE1B7A0
 75. Chyba:21 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial Release
 76. 403 Forbidden [IP: 185.125.190.52 80]
 77. Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
 78. E: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial Release' does not have a Release file.
 79. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 80. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 81. E: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates Release' does not have a Release file.
 82. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 83. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 84. E: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports Release' does not have a Release file.
 85. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 86. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 87. E: The repository 'http://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release' does not have a Release file.
 88. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 89. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 90. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease: Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY DD3C368A8DE1B7A0
 91. E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.
 92. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
 93. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 94. sa@sa-B250M-D3H ~ $ sudo apt install gdebi-core gdebi
 95. Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
 96. Vytvára sa strom závislostí
 97. Načítavajú sa stavové informácie... Hotovo
 98. gdebi is already the newest version (0.9.5.7xmint4).
 99. gdebi-core is already the newest version (0.9.5.7xmint4).
 100. Možno to budete chcieť napraviť spustením „apt-get -f install“:
 101. Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:
 102. cnrdrvcups-ufr2-uk : Závisí na: libjpeg62 ale sa nebude inštalovať
 103. E: Nesplnené závislosti. Skúste spustiť „apt-get -f install“ bez balíkov (alebo navrhnite riešenie).
 104. sa@sa-B250M-D3H ~ $ cd /tmp/*/64-bit*/Debian
 105. bash: cd: /tmp/*/64-bit*/Debian: Adresár alebo súbor neexistuje
 106. sa@sa-B250M-D3H ~ $ cd /tmp/linux-UFRII-drv-v550-m17n/x64/Debian
 107. sa@sa-B250M-D3H /tmp/linux-UFRII-drv-v550-m17n/x64/Debian $ sudo gdebi ./*.deb
 108. Reading package lists... Done
 109. Building dependency tree
 110. Reading state information... Done
 111. Reading state information... Done
 112. Vyžaduje inštaláciu nasledovných balíkov: libjpeg62
 113.  
 114. Canon UFR2 Printer Driver for Linux
 115. Canon UFR2 Printer Driver for Linux.
 116. This UFR2 printer driver provides printing functions for Canon LBP/iR
 117. printers operating under the CUPS (Common UNIX Printing System) environment.
 118. Chcete nainštalovať softvérový balík? [a/N]:a
 119. Err http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 libjpeg62 amd64 1:6b2-2
 120. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 121. Fetched 0 B in 0s (0 B/s)
 122. Chyba počas inštalácie: „Failed to fetch http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive/pool/universe/libj/libjpeg6b/libjpeg62_6b2-2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 123. “sa@sa-B250M-D3H /tmp/linux-UFRII-drv-v550-m17n/x64/Debian $ cd ../..
 124. sa@sa-B250M-D3H /tmp/linux-UFRII-drv-v550-m17n $ sudo ./install.sh
 125. This installer is recommended for the following distributions that are currently supported as of the release of this installer:
 126. - Fedora/Ubuntu/CentOS/Debian/UOS/Kylin OS/NeoKylin OS
 127.  
 128. If this installer is run under distributions for which the support period has ended, the installation of additional system libraries may be necessary after driver installation is complete.
 129.  
 130. Note that an internet connection is required for installation.
 131.  
 132. Do you want to continue with installation? (y/n)y
 133.  
 134. #----------------------------------------------------#
 135. # Install Start
 136. #----------------------------------------------------#
 137. Machine Type = amd64
 138. Package Type = deb
 139. Package list =
 140. ./x64/Debian/cnrdrvcups-ufr2-uk_5.50-1.07_amd64.deb
 141.  
 142. #----------------------------------------------------#
 143. # Install Package Check
 144. #----------------------------------------------------#
 145. OK: cups
 146.  
 147. #----------------------------------------------------#
 148. # Install Package Check
 149. #----------------------------------------------------#
 150. OK: cups-bsd
 151.  
 152. #----------------------------------------------------#
 153. # Install Package Check
 154. #----------------------------------------------------#
 155. OK: libcups2
 156.  
 157. #----------------------------------------------------#
 158. # Install Package Check
 159. #----------------------------------------------------#
 160. OK: libcupsimage2
 161.  
 162. #----------------------------------------------------#
 163. # Install Package Check
 164. #----------------------------------------------------#
 165. OK: libgtk-3-0
 166.  
 167. #----------------------------------------------------#
 168. # Install Package Check
 169. #----------------------------------------------------#
 170. #----------------------------------------------------#
 171. # apt-get update
 172. #----------------------------------------------------#
 173. Ign:2 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial InRelease
 174. Ign:3 http://ucho.ignum.cz/linuxmint serena InRelease
 175. Ign:4 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates InRelease
 176. Ign:5 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports InRelease
 177. Už existuje:6 http://ucho.ignum.cz/linuxmint serena Release
 178. Ign:7 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial Release
 179. Už existuje:8 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
 180. Ign:9 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates Release
 181. Ign:10 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial InRelease
 182. Ign:11 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports Release
 183. Ign:12 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main amd64 Packages.diff/Index
 184. Ign:13 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main i386 Packages.diff/Index
 185. Ign:14 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main all Packages
 186. Ign:16 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk_SK
 187. Získava sa:17 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease [2 590 B]
 188. Ign:18 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk.diff/Index
 189. Už existuje:19 http://ppa.launchpad.net/scorpio/qelectrotech-dev/ubuntu xenial InRelease
 190. Chyba:17 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
 191. Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY DD3C368A8DE1B7A0
 192. Ign:20 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-en.diff/Index
 193. Už existuje:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
 194. Ign:22 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted amd64 Packages.diff/Index
 195. Ign:23 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted i386 Packages.diff/Index
 196. Už existuje:24 http://ppa.launchpad.net/thierry-f/fork-michael-gruz/ubuntu xenial InRelease
 197. Ign:25 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted all Packages
 198. Ign:1 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable InRelease
 199. Ign:26 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk_SK
 200. Ign:27 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk.diff/Index
 201. Ign:29 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-en.diff/Index
 202. Ign:30 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 Packages.diff/Index
 203. Už existuje:31 http://ppa.launchpad.net/ubuntuhandbook1/stepmania/ubuntu xenial InRelease
 204. Ign:32 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe i386 Packages.diff/Index
 205. Už existuje:33 http://ppa.launchpad.net/umang/indicator-stickynotes/ubuntu xenial InRelease
 206. Ign:34 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe all Packages
 207. Ign:35 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk_SK
 208. Ign:36 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk.diff/Index
 209. Ign:37 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-en.diff/Index
 210. Už existuje:38 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/unstable/ubuntu xenial InRelease
 211. Ign:28 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release
 212. Ign:39 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse amd64 Packages.diff/Index
 213. Ign:40 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse i386 Packages.diff/Index
 214. Ign:41 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse all Packages
 215. Ign:43 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk_SK
 216. Ign:44 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial Release
 217. Ign:45 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk.diff/Index
 218. Ign:47 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-en.diff/Index
 219. Ign:48 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main amd64 Packages.diff/Index
 220. Ign:50 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Sources.diff/Index
 221. Ign:51 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main i386 Packages.diff/Index
 222. Ign:52 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main all Packages
 223. Ign:54 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk_SK
 224. Ign:55 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk
 225. Ign:56 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-en.diff/Index
 226. Ign:58 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages.diff/Index
 227. Ign:59 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted amd64 Packages.diff/Index
 228. Ign:60 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted i386 Packages.diff/Index
 229. Ign:42 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main amd64 Packages.diff/Index
 230. Ign:62 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted all Packages
 231. Ign:63 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk_SK
 232. Ign:64 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages.diff/Index
 233. Ign:65 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk
 234. Ign:67 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
 235. Ign:68 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-en.diff/Index
 236. Ign:69 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe amd64 Packages.diff/Index
 237. Ign:70 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe i386 Packages.diff/Index
 238. Ign:71 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe all Packages
 239. Ign:46 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main i386 Packages
 240. Ign:72 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk_SK
 241. Ign:73 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk
 242. Ign:74 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk_SK
 243. Ign:75 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-en.diff/Index
 244. Ign:76 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse amd64 Packages.diff/Index
 245. Ign:77 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse i386 Packages.diff/Index
 246. Ign:78 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse all Packages
 247. Ign:79 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk_SK
 248. Ign:80 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk
 249. Ign:81 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk
 250. Ign:82 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-en.diff/Index
 251. Ign:83 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main amd64 Packages.diff/Index
 252. Ign:49 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main all Packages
 253. Ign:84 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main i386 Packages.diff/Index
 254. Ign:85 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main all Packages
 255. Ign:86 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk_SK
 256. Ign:87 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk
 257. Ign:88 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-en.diff/Index
 258. Ign:89 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en.diff/Index
 259. Ign:90 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted amd64 Packages
 260. Ign:91 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted i386 Packages
 261. Ign:53 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk_SK
 262. Ign:92 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Sources
 263. Ign:93 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted all Packages
 264. Ign:94 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk_SK
 265. Ign:95 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk
 266. Ign:96 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-en
 267. Ign:97 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
 268. Ign:98 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe amd64 Packages.diff/Index
 269. Ign:99 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe i386 Packages.diff/Index
 270. Ign:100 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe all Packages
 271. Ign:101 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk_SK
 272. Ign:102 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk
 273. Ign:103 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-en.diff/Index
 274. Ign:104 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse amd64 Packages
 275. Ign:105 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
 276. Ign:106 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse i386 Packages
 277. Ign:107 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse all Packages
 278. Ign:108 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk_SK
 279. Ign:109 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk
 280. Ign:110 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-en
 281. Ign:111 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main amd64 Packages
 282. Ign:112 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main i386 Packages
 283. Ign:14 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main all Packages
 284. Ign:67 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
 285. Ign:16 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk_SK
 286. Ign:57 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk
 287. Ign:113 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk
 288. Ign:114 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-en
 289. Ign:74 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk_SK
 290. Ign:115 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted amd64 Packages
 291. Ign:116 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted i386 Packages
 292. Ign:25 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted all Packages
 293. Ign:26 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk_SK
 294. Ign:117 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk
 295. Ign:118 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-en
 296. Ign:119 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 Packages
 297. Ign:120 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe i386 Packages
 298. Ign:34 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe all Packages
 299. Ign:81 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk
 300. Ign:35 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk_SK
 301. Ign:121 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk
 302. Ign:122 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-en
 303. Ign:123 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse amd64 Packages
 304. Ign:124 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse i386 Packages
 305. Ign:41 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse all Packages
 306. Ign:43 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk_SK
 307. Ign:125 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk
 308. Ign:61 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-en
 309. Ign:126 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
 310. Ign:127 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-en
 311. Ign:128 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main amd64 Packages
 312. Ign:129 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main i386 Packages
 313. Ign:52 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main all Packages
 314. Ign:54 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk_SK
 315. Ign:55 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk
 316. Ign:130 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-en
 317. Ign:131 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted amd64 Packages
 318. Ign:132 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted i386 Packages
 319. Ign:92 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Sources
 320. Ign:62 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted all Packages
 321. Ign:63 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk_SK
 322. Ign:65 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk
 323. Ign:133 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-en
 324. Ign:134 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe amd64 Packages
 325. Ign:135 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe i386 Packages
 326. Ign:71 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe all Packages
 327. Ign:72 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk_SK
 328. Ign:73 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk
 329. Ign:136 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-en
 330. Ign:66 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main amd64 Packages
 331. Ign:97 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
 332. Ign:137 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse amd64 Packages
 333. Ign:138 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse i386 Packages
 334. Ign:78 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse all Packages
 335. Ign:79 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk_SK
 336. Ign:80 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk
 337. Ign:139 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-en
 338. Ign:140 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main amd64 Packages
 339. Ign:105 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
 340. Ign:141 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main i386 Packages
 341. Ign:85 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main all Packages
 342. Ign:86 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk_SK
 343. Ign:46 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main i386 Packages
 344. Ign:87 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk
 345. Ign:142 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-en
 346. Ign:90 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted amd64 Packages
 347. Ign:91 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted i386 Packages
 348. Ign:93 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted all Packages
 349. Ign:94 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk_SK
 350. Ign:95 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk
 351. Ign:96 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-en
 352. Ign:143 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe amd64 Packages
 353. Ign:49 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main all Packages
 354. Ign:144 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe i386 Packages
 355. Ign:100 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe all Packages
 356. Ign:101 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk_SK
 357. Ign:102 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk
 358. Ign:145 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-en
 359. Ign:104 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse amd64 Packages
 360. Ign:106 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse i386 Packages
 361. Ign:53 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk_SK
 362. Ign:107 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse all Packages
 363. Ign:108 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk_SK
 364. Ign:109 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk
 365. Ign:110 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-en
 366. Ign:111 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main amd64 Packages
 367. Ign:112 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main i386 Packages
 368. Ign:14 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main all Packages
 369. Ign:16 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk_SK
 370. Ign:57 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk
 371. Ign:113 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk
 372. Ign:114 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-en
 373. Ign:115 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted amd64 Packages
 374. Ign:116 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted i386 Packages
 375. Ign:25 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted all Packages
 376. Ign:26 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk_SK
 377. Ign:67 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
 378. Ign:61 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-en
 379. Ign:117 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk
 380. Ign:118 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-en
 381. Ign:119 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 Packages
 382. Ign:74 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk_SK
 383. Ign:120 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe i386 Packages
 384. Ign:34 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe all Packages
 385. Ign:35 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk_SK
 386. Ign:121 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk
 387. Ign:81 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk
 388. Ign:122 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-en
 389. Ign:66 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main amd64 Packages
 390. Ign:123 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse amd64 Packages
 391. Ign:124 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse i386 Packages
 392. Ign:126 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
 393. Ign:41 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse all Packages
 394. Ign:43 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk_SK
 395. Ign:125 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk
 396. Ign:127 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-en
 397. Ign:92 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Sources
 398. Ign:128 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main amd64 Packages
 399. Ign:129 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main i386 Packages
 400. Ign:52 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main all Packages
 401. Ign:97 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
 402. Ign:54 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk_SK
 403. Ign:46 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main i386 Packages
 404. Ign:55 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk
 405. Ign:105 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
 406. Ign:130 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-en
 407. Ign:131 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted amd64 Packages
 408. Ign:132 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted i386 Packages
 409. Ign:62 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted all Packages
 410. Ign:67 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
 411. Ign:63 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk_SK
 412. Ign:65 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk
 413. Ign:133 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-en
 414. Ign:74 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk_SK
 415. Ign:134 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe amd64 Packages
 416. Ign:49 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main all Packages
 417. Ign:135 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe i386 Packages
 418. Ign:71 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe all Packages
 419. Ign:72 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk_SK
 420. Ign:73 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk
 421. Ign:136 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-en
 422. Ign:81 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk
 423. Ign:137 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse amd64 Packages
 424. Ign:138 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse i386 Packages
 425. Ign:78 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse all Packages
 426. Ign:79 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk_SK
 427. Ign:126 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
 428. Ign:53 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk_SK
 429. Ign:80 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk
 430. Ign:139 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-en
 431. Ign:92 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Sources
 432. Ign:140 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main amd64 Packages
 433. Ign:141 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main i386 Packages
 434. Ign:85 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main all Packages
 435. Ign:86 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk_SK
 436. Ign:97 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
 437. Ign:57 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk
 438. Ign:87 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk
 439. Ign:142 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-en
 440. Ign:105 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
 441. Ign:90 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted amd64 Packages
 442. Ign:91 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted i386 Packages
 443. Ign:67 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
 444. Ign:93 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted all Packages
 445. Ign:94 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk_SK
 446. Ign:95 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk
 447. Ign:96 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-en
 448. Ign:61 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-en
 449. Ign:143 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe amd64 Packages
 450. Ign:74 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk_SK
 451. Ign:144 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe i386 Packages
 452. Ign:100 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe all Packages
 453. Ign:81 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk
 454. Ign:101 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk_SK
 455. Ign:102 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk
 456. Ign:145 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-en
 457. Ign:104 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse amd64 Packages
 458. Ign:126 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
 459. Ign:106 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse i386 Packages
 460. Ign:66 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main amd64 Packages
 461. Ign:107 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse all Packages
 462. Ign:108 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk_SK
 463. Ign:92 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Sources
 464. Ign:109 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk
 465. Ign:110 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-en
 466. Ign:97 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
 467. Ign:111 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main amd64 Packages
 468. Ign:112 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main i386 Packages
 469. Ign:14 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main all Packages
 470. Ign:105 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
 471. Ign:16 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk_SK
 472. Ign:46 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main i386 Packages
 473. Ign:113 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk
 474. Ign:114 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-en
 475. Ign:115 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted amd64 Packages
 476. Ign:67 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
 477. Ign:116 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted i386 Packages
 478. Ign:25 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted all Packages
 479. Ign:26 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk_SK
 480. Ign:117 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk
 481. Ign:74 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk_SK
 482. Ign:118 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-en
 483. Ign:119 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 Packages
 484. Ign:49 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main all Packages
 485. Ign:120 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe i386 Packages
 486. Ign:81 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-sk
 487. Ign:34 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe all Packages
 488. Ign:35 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk_SK
 489. Ign:121 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk
 490. Ign:126 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
 491. Ign:122 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-en
 492. Ign:123 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse amd64 Packages
 493. Chyba:92 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Sources
 494. 403 Forbidden [IP: 185.125.190.52 80]
 495. Ign:53 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk_SK
 496. Ign:124 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse i386 Packages
 497. Ign:41 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse all Packages
 498. Ign:43 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk_SK
 499. Ign:125 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk
 500. Ign:97 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
 501. Ign:127 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-en
 502. Ign:128 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main amd64 Packages
 503. Ign:129 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main i386 Packages
 504. Ign:52 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main all Packages
 505. Ign:105 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
 506. Ign:54 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk_SK
 507. Ign:57 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk
 508. Ign:55 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk
 509. Ign:126 http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
 510. Ign:130 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-en
 511. Ign:131 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted amd64 Packages
 512. Ign:132 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted i386 Packages
 513. Ign:62 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted all Packages
 514. Ign:63 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk_SK
 515. Ign:65 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk
 516. Ign:133 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-en
 517. Ign:61 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-en
 518. Ign:134 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe amd64 Packages
 519. Ign:135 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe i386 Packages
 520. Ign:71 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe all Packages
 521. Ign:72 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk_SK
 522. Ign:73 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk
 523. Ign:136 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-en
 524. Ign:137 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse amd64 Packages
 525. Ign:138 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse i386 Packages
 526. Ign:78 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse all Packages
 527. Ign:79 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk_SK
 528. Ign:66 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main amd64 Packages
 529. Ign:80 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk
 530. Ign:139 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-en
 531. Ign:140 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main amd64 Packages
 532. Ign:141 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main i386 Packages
 533. Ign:85 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main all Packages
 534. Ign:86 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk_SK
 535. Ign:87 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk
 536. Ign:142 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-en
 537. Ign:90 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted amd64 Packages
 538. Ign:91 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted i386 Packages
 539. Ign:93 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted all Packages
 540. Ign:94 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk_SK
 541. Ign:95 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk
 542. Ign:96 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-en
 543. Ign:46 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main i386 Packages
 544. Ign:143 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe amd64 Packages
 545. Ign:144 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe i386 Packages
 546. Ign:100 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe all Packages
 547. Ign:101 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk_SK
 548. Ign:102 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk
 549. Ign:145 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-en
 550. Ign:104 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse amd64 Packages
 551. Ign:106 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse i386 Packages
 552. Ign:107 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse all Packages
 553. Ign:108 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk_SK
 554. Ign:109 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk
 555. Ign:110 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-en
 556. Ign:49 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main all Packages
 557. Ign:111 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main amd64 Packages
 558. Ign:112 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main i386 Packages
 559. Ign:14 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main all Packages
 560. Ign:16 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk_SK
 561. Ign:113 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk
 562. Ign:114 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-en
 563. Ign:115 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted amd64 Packages
 564. Ign:116 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted i386 Packages
 565. Ign:53 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk_SK
 566. Ign:25 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted all Packages
 567. Ign:26 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk_SK
 568. Ign:117 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk
 569. Ign:118 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-en
 570. Ign:119 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 Packages
 571. Ign:120 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe i386 Packages
 572. Ign:34 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe all Packages
 573. Ign:35 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk_SK
 574. Ign:121 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk
 575. Ign:57 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk
 576. Ign:122 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-en
 577. Ign:123 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse amd64 Packages
 578. Ign:124 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse i386 Packages
 579. Ign:41 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse all Packages
 580. Ign:43 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk_SK
 581. Ign:125 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk
 582. Ign:127 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-en
 583. Ign:128 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main amd64 Packages
 584. Ign:129 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main i386 Packages
 585. Ign:52 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main all Packages
 586. Ign:61 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-en
 587. Ign:54 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk_SK
 588. Ign:55 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk
 589. Ign:130 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-en
 590. Ign:131 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted amd64 Packages
 591. Ign:132 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted i386 Packages
 592. Ign:66 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main amd64 Packages
 593. Ign:62 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted all Packages
 594. Ign:63 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk_SK
 595. Ign:65 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk
 596. Ign:133 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-en
 597. Ign:134 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe amd64 Packages
 598. Ign:135 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe i386 Packages
 599. Ign:71 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe all Packages
 600. Chyba:46 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main i386 Packages
 601. server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
 602. Ign:72 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk_SK
 603. Ign:73 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk
 604. Ign:136 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-en
 605. Ign:137 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse amd64 Packages
 606. Ign:138 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse i386 Packages
 607. Ign:78 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse all Packages
 608. Ign:79 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk_SK
 609. Ign:80 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk
 610. Ign:49 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main all Packages
 611. Ign:139 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-en
 612. Ign:140 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main amd64 Packages
 613. Ign:141 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main i386 Packages
 614. Ign:85 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main all Packages
 615. Ign:86 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk_SK
 616. Ign:87 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk
 617. Ign:142 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-en
 618. Ign:90 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted amd64 Packages
 619. Ign:91 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted i386 Packages
 620. Ign:53 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk_SK
 621. Ign:93 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted all Packages
 622. Ign:94 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk_SK
 623. Ign:95 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk
 624. Ign:96 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-en
 625. Ign:143 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe amd64 Packages
 626. Ign:144 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe i386 Packages
 627. Ign:100 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe all Packages
 628. Ign:101 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk_SK
 629. Ign:102 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk
 630. Ign:57 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-sk
 631. Ign:145 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-en
 632. Ign:104 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse amd64 Packages
 633. Ign:106 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse i386 Packages
 634. Ign:107 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse all Packages
 635. Ign:108 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk_SK
 636. Ign:109 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-sk
 637. Ign:110 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/multiverse Translation-en
 638. Ign:61 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main Translation-en
 639. Ign:111 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main amd64 Packages
 640. Ign:112 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main i386 Packages
 641. Ign:14 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main all Packages
 642. Ign:16 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk_SK
 643. Ign:113 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk
 644. Ign:114 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-en
 645. Ign:115 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted amd64 Packages
 646. Ign:116 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted i386 Packages
 647. Ign:25 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted all Packages
 648. Ign:26 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk_SK
 649. Ign:117 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk
 650. Ign:66 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable/main amd64 Packages
 651. Ign:118 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-en
 652. Ign:119 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 Packages
 653. Ign:120 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe i386 Packages
 654. Ign:34 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe all Packages
 655. Ign:35 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk_SK
 656. Ign:121 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk
 657. Ign:122 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-en
 658. Ign:123 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse amd64 Packages
 659. Ign:124 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse i386 Packages
 660. Ign:41 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse all Packages
 661. Ign:43 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk_SK
 662. Ign:125 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-sk
 663. Ign:127 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/multiverse Translation-en
 664. Ign:128 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main amd64 Packages
 665. Ign:129 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main i386 Packages
 666. Ign:52 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main all Packages
 667. Ign:54 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk_SK
 668. Ign:55 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-sk
 669. Ign:130 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-en
 670. Ign:131 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted amd64 Packages
 671. Ign:132 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted i386 Packages
 672. Ign:62 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted all Packages
 673. Ign:63 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk_SK
 674. Ign:65 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-sk
 675. Ign:133 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-en
 676. Ign:134 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe amd64 Packages
 677. Ign:135 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe i386 Packages
 678. Ign:71 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe all Packages
 679. Ign:72 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk_SK
 680. Ign:73 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-sk
 681. Ign:136 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-en
 682. Ign:137 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse amd64 Packages
 683. Ign:138 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse i386 Packages
 684. Ign:78 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse all Packages
 685. Ign:79 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk_SK
 686. Ign:80 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-sk
 687. Ign:139 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse Translation-en
 688. Ign:140 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main amd64 Packages
 689. Ign:141 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main i386 Packages
 690. Ign:85 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main all Packages
 691. Ign:86 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk_SK
 692. Ign:87 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-sk
 693. Ign:142 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/main Translation-en
 694. Chyba:90 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted amd64 Packages
 695. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 696. Ign:91 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted i386 Packages
 697. Ign:93 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted all Packages
 698. Ign:94 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk_SK
 699. Ign:95 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-sk
 700. Ign:96 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/restricted Translation-en
 701. Ign:143 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe amd64 Packages
 702. Ign:144 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe i386 Packages
 703. Ign:100 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe all Packages
 704. Ign:101 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk_SK
 705. Ign:102 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports/universe Translation-sk
 706. Chyba:111 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main amd64 Packages
 707. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 708. Ign:112 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main i386 Packages
 709. Ign:113 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-sk
 710. Ign:114 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/main Translation-en
 711. Ign:115 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted amd64 Packages
 712. Ign:116 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted i386 Packages
 713. Ign:117 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-sk
 714. Ign:118 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/restricted Translation-en
 715. Ign:119 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 Packages
 716. Ign:120 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe i386 Packages
 717. Ign:121 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe Translation-sk
 718. Chyba:128 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main amd64 Packages
 719. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 720. Ign:129 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main i386 Packages
 721. Ign:130 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/main Translation-en
 722. Ign:131 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted amd64 Packages
 723. Ign:132 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted i386 Packages
 724. Ign:133 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/restricted Translation-en
 725. Ign:134 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe amd64 Packages
 726. Ign:135 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe i386 Packages
 727. Ign:136 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/universe Translation-en
 728. Ign:137 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse amd64 Packages
 729. Ign:138 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates/multiverse i386 Packages
 730. 2 590 B sa stiahlo za 12 s (212 B/s)
 731. Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
 732. W: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial Release' does not have a Release file.
 733. N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
 734. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 735. W: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-updates Release' does not have a Release file.
 736. N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
 737. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 738. W: The repository 'http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial-backports Release' does not have a Release file.
 739. N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
 740. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 741. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease: Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY DD3C368A8DE1B7A0
 742. W: The repository 'http://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release' does not have a Release file.
 743. N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
 744. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 745. W: The repository 'http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.
 746. N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
 747. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
 748. W: Zlyhalo stiahnutie https://deb.opera.com/opera-stable/dists/stable/InRelease Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY DD3C368A8DE1B7A0
 749. E: Zlyhalo stiahnutie http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive/dists/xenial-backports/restricted/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 750. E: Zlyhalo stiahnutie http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive/dists/xenial/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 751. E: Zlyhalo stiahnutie https://repo.vivaldi.com/stable/deb/dists/stable/main/binary-i386/Packages server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
 752. E: Zlyhalo stiahnutie http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive/dists/xenial-updates/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 753. E: Zlyhalo stiahnutie http://ppa.launchpad.net/scorpio/ppa/ubuntu/dists/xenial/main/source/Sources 403 Forbidden [IP: 185.125.190.52 80]
 754. W: Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť. Boli ignorované alebo sa použili staršie verzie.
 755.  
 756. #----------------------------------------------------#
 757. # apt-get install libjpeg62
 758. #----------------------------------------------------#
 759. Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
 760. Vytvára sa strom závislostí
 761. Načítavajú sa stavové informácie... Hotovo
 762. Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:
 763. iucode-tool stepmania-data
 764. Na ich odstránenie použite „sudo apt autoremove“.
 765. Nainštalujú sa nasledovné NOVÉ balíky:
 766. libjpeg62
 767. 0 aktualizovaných, 1 nových nainštalovaných, 0 na odstránenie a 858 neaktualizovaných.
 768. 1 iba čiastočne nainštalovaných alebo odstránených.
 769. Je potrebné stiahnuť 78,9 kB archívov.
 770. Po tejto operácii sa na disku použije ďalších 188 kB.
 771. Chyba:1 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive xenial/universe amd64 libjpeg62 amd64 1:6b2-2
 772. 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 773. E: Zlyhalo stiahnutie http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive/pool/universe/libj/libjpeg6b/libjpeg62_6b2-2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 87.244.217.19 80]
 774.  
 775. E: Niektoré archívy sa nedajú stiahnuť. Skúste spustiť apt-get update alebo --fix-missing
 776.  
 777. Replace: libjpeg62 -> libjpeg62-turbo
 778.  
 779. #----------------------------------------------------#
 780. # Install Package Check
 781. #----------------------------------------------------#
 782. #----------------------------------------------------#
 783. # apt-get install libjpeg62-turbo
 784. #----------------------------------------------------#
 785. Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
 786. Vytvára sa strom závislostí
 787. Načítavajú sa stavové informácie... Hotovo
 788. E: Nedá sa nájsť balík libjpeg62-turbo
 789.  
 790. NG: libjpeg62-turbo
 791.  
 792. NG: libjpeg62
 793.  
 794. #----------------------------------------------------#
 795. # Install Package Check
 796. #----------------------------------------------------#
 797. OK: libgcrypt20
 798.  
 799. #----------------------------------------------------#
 800. # Install Package Check
 801. #----------------------------------------------------#
 802. OK: libjbig0
 803.  
 804. #----------------------------------------------------#
 805. # Install Package Check
 806. #----------------------------------------------------#
 807. OK: lsb-release
 808.  
 809. Some system libraries could not be installed.
 810. Refer to the Readme file for more information.
 811. Do you want to continue with installation? (y/n)y
 812.  
 813. #----------------------------------------------------#
 814. # Install Printer Driver (dpkg -i -G --force-overwrite)
 815. #----------------------------------------------------#
 816. (Číta sa databáza ... momentálne je nainštalovaných 224317 súborov alebo adresárov.
 817. Preparing to unpack .../cnrdrvcups-ufr2-uk_5.50-1.07_amd64.deb ...
 818. Unpacking cnrdrvcups-ufr2-uk (5.50-1.07) over (5.50-1.07) ...
 819. dpkg: problémy so závislosťami zabránili konfigurácii balíka cnrdrvcups-ufr2-uk:
 820. cnrdrvcups-ufr2-uk závisí na libjpeg62; aj keď:
 821. Balík libjpeg62 nie je nainštalovaný.
 822.  
 823. dpkg: error processing package cnrdrvcups-ufr2-uk (--install):
 824. problémy so závislosťami - po necháva sa nenakonfigurované
 825. Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) ...
 826. Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5) ...
 827. Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) ...
 828. Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) ...
 829. Vyskytli sa chyby počas spracovania:
 830. cnrdrvcups-ufr2-uk
 831.  
 832. Could not install.
 833. sa@sa-B250M-D3H /tmp/linux-UFRII-drv-v550-m17n $
 834.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement