Advertisement
Lavig

Практика (день 6)

May 20th, 2024
415
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.68 KB | None | 0 0
 1. def skip():
 2.     print ("_" * 60)
 3.     print ("_" * 60)
 4. skip()
 5. # Варіант 2
 6. # Завдання 1
 7. while True:
 8.     even = []
 9.     odd = []
 10.     array = input("\033[1m\033[33mВведіть через пробіл цілі числа, які бажаєте відсортувати: \033[0m")
 11.     array = array.split()
 12.     try:
 13.         array = list(map(float, array))
 14.     except:
 15.         print("\033[1m\033[31mВведений масив має складатися тільки з цілих чисел. Спробуйте ввести інший масив!\033[0m")
 16.         continue
 17.     is_error = 0
 18.     for i in range(len(array)):
 19.         if array[i].is_integer():
 20.             if array[i] % 2 == 0:
 21.                 even.append(int(array[i]))
 22.             else:
 23.                 odd.append(int(array[i]))
 24.             array[i] = int(array[i])
 25.             continue
 26.         else:
 27.             is_error = 1
 28.         break
 29.     if is_error == 1:
 30.         print("\033[1m\033[31mВведений масив має складатися тільки з цілих чисел. Спробуйте ввести інший масив!\033[0m")
 31.         continue
 32.     else:
 33.         break
 34. if len(even) == 0:
 35.     print("\033[1m\033[95mПарних чисел у масиві немає\033[0m")
 36. else:
 37.     print("\033[1m\033[95mПарні числа:", "\033[97m", end='')
 38.     print(*even, sep=', ', end = "\033[0m\n")
 39. if len(odd) == 0:
 40.     print("\033[92;1mНепарних чисел у масиві немає\033[0m")
 41. else:
 42.     print("\033[92;1mНепарні числа:", "\033[97m",  end = '')
 43.     print(*odd, sep=', ', end = "\033[0m\n")
 44. skip()
 45. #Завдання 2
 46. while True:
 47.     try:
 48.         first_number = (input("\033[1m\033[96mВведіть перше число: \033[0m"))
 49.         second_number = (input("\033[1m\033[33mВведіть друге число: \033[0m"))
 50.         third_number = (input("\033[1m\033[95mВведіть третє число: \033[0m"))
 51.         float(first_number)
 52.         float(second_number)
 53.         float(third_number)
 54.         break
 55.     except:
 56.         print("\033[1m\033[31mВводити можна тільки числа. Спробуйте ще раз!\033[0m")
 57.         continue
 58. first_number = float(first_number)
 59. second_number = float(second_number)
 60. third_number = float(third_number)
 61. if first_number.is_integer() == True:
 62.     first_number = int(first_number)
 63. if second_number.is_integer() == True:
 64.     second_number = int(second_number)
 65. if third_number.is_integer() == True:
 66.     third_number = int(third_number)
 67. m = max(first_number, second_number, third_number)
 68. print("\033[92;1mНайбільше число –\033[97m", m, "\033[0m")
 69. skip()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement