SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**
 2.  *
 3.  * Ett program som beräknar genomsnittsåldern hos män och kvinnor.
 4.  * Användaren börjar med att välja kön och matar sedan in ålder.
 5.  * Användaren får sedan välja om han vill mata in fler personer eller
 6.  * låta programmet beräkna snittåldern för personerna hen matat in.
 7.  *
 8.  * @author Osama Abdulhadi
 9.  * @version 2019-04-23
 10.  *
 11.  */
 12. import javax.swing.*;
 13. public class Snittalder {
 14.     public static void main(String[] arg) {
 15.  
 16.         int antalM = 0;                                                                                                 //antal män
 17.         int antalK = 0;                                                                                                 //antal kvinnor
 18.         double alderM = 0;                                                                                              //ålder på angiven man
 19.         double alderK = 0;                                                                                              //ålder på angiven kvinna
 20.         double snittM = 0;                                                                                              //snittålder på angivna män
 21.         double snittK = 0;                                                                                              //snittålder på angivna kvinnor
 22.         int knapp;                                                                                                      //knapp med värdet 0(ja), 1(nej), 2(avbryt) i detta program
 23.  
 24.  
 25.         do {
 26.             //Del 1
 27.             knapp = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Är personen en man eller en kvinna?" +
 28.                             "\n" + "Tryck 'Ja' för man." +
 29.                             "\n" + "Tryck 'Nej' för kvinna." +
 30.                             "\n" + "Tryck 'Avbryt' för att avsluta programmet.",
 31.                     "Genomsnittsålder", JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
 32.  
 33.             if (knapp == 0)
 34.                 antalM = ++antalM;                                                                                      //Om användaren trycker ja, addera antalM med 1
 35.  
 36.             else if (knapp == 1)
 37.                 antalK = ++antalK ;                                                                                     //Om användaren trycker nej, addera antalK med 1
 38.  
 39.             else if (knapp == 2) {
 40.                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Programmet har avslutats av användaren");
 41.                 System.exit(0);                                                                                       //Om användaren trycker avbryt, avsluta programmet
 42.             }
 43.  
 44.             //Del 2
 45.             String a = JOptionPane.showInputDialog("Ange personens ålder.");
 46.             double inmatning = Double.parseDouble(a);                                                                   //Mata in ålder
 47.  
 48.             if (knapp == 0)                                                                                             //Om användaren valde män i del 1, addera alderM med inmatning
 49.                 alderM = alderM + inmatning;
 50.  
 51.             else if (knapp == 1)                                                                                        //Om användaren valde kvinnor i del 1, addera alderK med inmatning
 52.                 alderK = alderK + inmatning;
 53.  
 54.             //Del 3
 55.             knapp = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Vill du lägga till en till person?" +
 56.                             "\n" + "Tryck 'Avbryt för att avsluta programmet.",
 57.                     "Genomsnittsålder:", JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
 58.  
 59.             if (knapp == 2) {
 60.                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Programmet har avslutats av användaren");
 61.                 System.exit(0);                                                                                      //Om användaren klickar avbryt, avslutas programmet och skriver ut ett meddelande
 62.             }
 63.  
 64.         } while (knapp == 0);                                                                                           //Återgår till del 1 om användaren trycker på "Ja"
 65.  
 66.         if (antalM > 0)
 67.         {
 68.             snittM = alderM/antalM;                                                                                     //Kalkylerar snittåldern på angivna män
 69.         }
 70.         if (antalK > 0) {
 71.             snittK = alderK / antalK;                                                                                   //Kalkylerar snittåldern på angivna kvinnor
 72.         }
 73.  
 74.  
 75.         //Del 4
 76.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Genomsnittsåldern för de " + antalM +
 77.                 " angivna männen är: " + snittM + " år.");                                                              //Skriver ut antal män och snittålder på dem
 78.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Genomsnittsåldern för de " + antalK +
 79.                 " angivna kvinnorna är: " + snittK + " år.");                                                           //Skriver ut antal kvinnor och snittålder på dem
 80.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tack och ha en fortsatt trevlig dag!");                      //Avslutningsmeddelande
 81.  
 82.         System.exit(0);
 83.  
 84.     }
 85. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top