lexlez

Lý

Nov 4th, 2015
519
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA:
 2. [CỰC HOT] TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TRONG ĐỀ THI THỬ VÀ ĐẠI HỌC:http://www.mediafire.com/view/?bncmhfw62md3xuh
 3. Tài liệu một số câu khó về con lắc lò xo: http://www.mediafire.com/?hvq3dj3h4tx86b3
 4. Bài tập chọn lọc dao động cơ: http://www.mediafire.com/?uhbdt06t4ud32z9
 5. Bài kiêm tra phần dao động cơ: http://www.mediafire.com/?7l32rymu4oqbtj3
 6. Đề kiểm tra dao động cơ: http://www.mediafire.com/?94wbelyso1fdy0k
 7. Chuyên đề dao động cơ học 12 ( của anh Nguyễn Văn Khánh, tổng hợp lí thuyết, công thức, dạng toán, bài tập): http://www.mediafire.com/view/?b3h586cgk6n7uc6
 8. Hệ thống bài tập con lắc lò xo: http://www.mediafire.com/download/evb6h0db8vpy23r
 9. 9 bài tập tổng hợp dao động khó: http://www.mediafire.com/download/vo8c5wo00e0cp0m
 10. Bài toán va chạm con lắc lò xo: http://www.mediafire.com/download/5niv9f3wfw6nc7u
 11. [HOT] Phương pháp giải 1 lớp bài toán giữ lò xo khi vật dao động- Nguyễn Thành Nhân: http://www.mediafire.com/download/6td3boludo4t39g
 12. SÓNG CƠ:
 13. Bài tập sóng cơ có đáp án 1: http://www.mediafire.com/view/?bp1rqqiz89gvngf
 14. Bài tập sóng cơ có đáp án 2: http://www.mediafire.com/view/?b92mna896llp8nb
 15. [HAY] Bài tập sóng cơ có đáp án 3: http://www.mediafire.com/view/?ecdv37m4a0uog8x
 16. Các câu hay và khó về sự truyền sóng cơ: http://www.mediafire.com/view/?iexoxbmthgir8le
 17. Một số bài tập khó phần sóng: http://www.mediafire.com/?cfk462dpb4920tg
 18. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU:
 19. Bài tập điện xoay chiều Luyện thi ĐH: http://www.mediafire.com/view/?uad0ubqb9t6k296
 20. Tuyển tập các câu điện xoay chiều hay và khó: http://www.mediafire.com/view/?q0cj9xbs2dubu0p
 21. Dòng điện xoay chiều, mạch RLC - Nguyễn Anh Vinh: http://www.mediafire.com/?a0umod8m810l8o0
 22. Tất cả các dạng cực trị của điện xoay chiều: http://www.mediafire.com/?gublqy0l0l78qpe
 23. Chuyên đề hay và khó về điện xoay chiều: http://www.mediafire.com/?nbh0vs344kzztf2
 24. Một số bài tập điện xoay chiều hay: http://www.mediafire.com/?s9f96cxicfue4cs
 25. Bài tập suất điện động cảm ứng xoay chiều: http://www.mediafire.com/?a0k14qdabax1n81
 26. Bài tập tự luận điện xoay chiều theo dạng: http://www.mediafire.com/?4zj1rdzj161z1ic
 27. Đề ôn tập điện xoay chiều có đáp án: http://www.mediafire.com/?h87480dg2mm0tfp
 28. Bài tập công suất điện xoay chiều:http://www.mediafire.com/download/uzm8c26shprxcaz
 29. Bài tập điện xoay chiều có tham số thay đổi:http://www.mediafire.com/download/bbsri9qwdprgot7
 30. Các dạng bài tập điện xoay chiều có lời giải:http://www.mediafire.com/download/2fzuy60r4bcusp7
 31. Cực trị trong mạch điện xoay chiều:http://www.mediafire.com/download/ty4krateay5c0zb
 32. Bài tập Hộp đen điện xoay chiều:http://www.mediafire.com/download/ouv19kmnrr0c2k5
 33. Bài tập biến đổi công thức điện xoay chiều:http://www.mediafire.com/download/zsb2iftczf53h31
 34. [HAY] Bài toán về các giá trị tức thời trong điện xoay chiều- Nguyễn Thành Long:http://www.mediafire.com/download/n4fvi81c8tag610
 35. Một số bài khó dạng mạch RLC có omega biến thiên: http://www.mediafire.com/download/d6o2dt285kox3ll
 36. Dùng giản đồ vecto giải toán điện xoay chiều: http://www.mediafire.com/download/s4dgnnvxbijhbc5
 37. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ:
 38. Bài tập trắc nghiệm theo dạng: http://thuvienvatly.com/download/38222
 39. SÓNG ÁNH SÁNG:
 40. Ôn tập lí thuyết sóng ánh sáng: http://www.mediafire.com/?krv9auuijmgbyv4
 41. [HOT] Phương pháp giải sóng ánh sáng khi chiếu 3,4... bức xạ lên cùng 1 miền giao thoa: http://www.mediafire.com/download/wq3bc7dsa43uu9k
 42. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ:
 43. Phóng xạ và phân rã hạt nhân: http://www.mediafire.com/?odocb25gpcmi4r9
 44. Kỹ thuật giải nhanh chương vật lý hạt nhân:http://www.mediafire.com/download/w5sv59suq4arnvj
 45. QUANG ĐIỆN:
 46. Một vài thủ thuật tính nhanh quang điện ngoài: http://www.mediafire.com/download/mzn78h7myima8ma
 47. TỔNG HỢP:
 48. Tổng hợp các bài lý khó từ dao động điều hòa đến máy phát điện xoay chiều :http://www.mediafire.com/view/?sdu56ocplq2z558
 49. Những bài tập lý tuyển chọn trong mùa thi thử 2011-2012: http://www.mediafire.com/?l33nxzdo3d61763
 50. Công thức và bài tập Lý 12- tổ Lý thpt Đinh Tiên Hoàng: http://www.mediafire.com/?atw5xcrdrd349bs
 51. Kiểm tra dao động và sóng cơ: http://www.mediafire.com/?yuyiy43hffe4crv
 52. 600 câu trắc nghiệm lý thuyết Lý 12: http://www.mediafire.com/view/?gklp0rvf7pcnr4o
 53. Tuyển tập 210 câu hỏi lý thuyết Lý hay và khó: http://www.mediafire.com/view/?aep0227lu885pyt
 54. [CỰC HAY] Tổng hợp bài tập Lý hay và khó theo từng chuyên đề: http://www.mediafire.com/download/84kvwj8wipymrib
 55. Bài tập trắc nghiệm Lý theo chuyên đề- Đặng Việt Hùng: http://www.mediafire.com/download/d4k4m90m4od8drd
 56. __Admin__
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×