daily pastebin goal
4%
SHARE
TWEET

CẤU HÌNH ĐỂ BẠN CHỌN TRONG smbios.plist

llhhll Sep 9th, 2011 5,464 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tổng hợp sơ bộ bởi llhhll - thành viên forum macvn
 2. Chuyên mục "Thiết lập Táo trên PC"
 3. http://macvn.com/forums/forumdisplay.php?f=40
 4.  
 5.                 *****
 6.  
 7. SƠ BỘ CẤU HÌNH ĐỂ BẠN CHỌN TRONG smbios.plist
 8.  
 9.  
 10. iMac4,1 T2400 (Yonah) ATI_X1600
 11. iMac4,2 T2400 (Yonah) GMA950
 12. iMac5,1 T7200 (Merom) ATI_X1600
 13. iMac5,2 T5600 (Merom) GMA950
 14. iMac6,1 T7400 (Merom) nVidia_7300(7600)GT_bus_MXM (!!!)
 15. iMac7,1 T7300 (Merom) ATI_HD2400XT_(2600Pro)
 16. iMac8,1 E8135,E8335 (Penryn) ATI_HD2600 Pro
 17. iMac8,1 E8235,E8435 (Penryn) nVidia_8800GS
 18. iMac9,1 E8135-E8435 (Penryn) nVidia_9400M, nVidia_GT130, ATI_HD4850
 19.  
 20. iMac10,1 Core 2 Duo E7600, E8600  GeForce 9400M, Radeon HD 4670
 21. iMac11,1 Core i5 750, 860  , Radeon HD 4850
 22. iMac11,2 Core i3 540, 550, Core i5 680,  Radeon HD 4670, HD 5670
 23. iMac11,3 Core i3 550, Core i5 760, 680, 870  Radeon HD 5670, HD 5750
 24. iMac12,1 Core i3 2105, Core i5 2400S, Core i5 2500S, Core i7 2600S, Radeon HD 6750M, HD 6770M
 25. iMac12,2 Core i5 2400, 2500S , Core i7 2600, Radeon HD 6770M , HD 6970M
 26.  
 27.  
 28. Macmini1,1 CoreSolo (Yonah) GMA950
 29. Macmini2,1 Core2Duo (Merom) GMA950
 30. MacMini3,1 P7350,P8400 (Penryn) nVidia_9400M
 31.  
 32. MacPro1,1 Xeon5100 (Woodcrest) nVidia_8800GT, Quadro_FX4500, ATI_X1900XT
 33. MacPro2,1 Xeon5300 (Clovertown) nVidia_8800GT, Quadro_FX4500, ATI_X1900XT
 34. MacPro3,1 Xeon5400 (Harpertown) nVidia_Quadro FX5600, ATI_HD2600XT
 35. MacPro4,1 Xeon3500 (BloomField) nVidia_GT120
 36. MacPro4,1 Xeon5500 (Gainestown) ATI_HD4870
 37.  
 38. MacBook1,1 T2500 (Yonah) GMA950
 39. MacBook2,1 T5600,T7200 (Merom) GMA950
 40. MacBook3,1 T7500 (Merom) GMAX3100
 41. MacBook4,1 T8100,T8300 (Penryn) GMAX3100
 42. MacBook5,1 P7350, P8600 (Penryn) nVidia_9400M-(shared memory!!!)
 43. MacBook5,2 P7350 (Penryn) nVidia_9400M
 44. MacBook6,1 Core 2 Duo P7550, GeForce 9400M
 45. MacBook7,1 Core 2 Duo P8600, GeForce 320M
 46.  
 47. MacBookAir1,1 P7500,P7700 (Merom) GMAX3100
 48. MacBookAir2,1 L9300,L9400 (Penryn) nVidia_9400M
 49. MacBookAir3,1 Core 2 Duo SU9400, SU9600  GeForce 320M
 50. MacBookAir3,2 Core 2 Duo SL9400, SL9600  GeForce 320M
 51.  
 52. MacBookPro1,1 T2400,T2500 (Yonah) Mobility_Radeon_X1600
 53. MacBookPro1,2 T2600 (Yonah) Mobility_Radeon_X1600
 54. MacBookPro2,2 T7400 (Merom) Mobility_Radeon_X1600
 55. MacBookPro3,1 T7700 (Merom) nVidia_8600M_GT
 56. MacBookPro4,1 T8300,T9300,T9500 (Penryn) nVidia_8600M GT
 57. MacBookPro5,1 P8600,T9400,T9600 (Penryn) nVidia_9600M
 58. MacBookPro5,2 T9550,T9800 (Penryn) nVidia_9600M
 59. MacBookPro5,3 Core 2 Duo P8800, T9600, T9900  GeForce 9400M + 9600M GT
 60. MacBookPro5,4 Core 2 Duo P8700 GeForce 9400M
 61. MacBookPro5,5 Core 2 Duo P8400, P8700 GeForce 9400M
 62.  
 63. MacBookPro6,1 Core i5 540M, Core i7 620M, 640M    GeForce GT 330M
 64. MacBookPro6,2 Core i5 520M, 540M , Core i7 620M, 640M   GeForce GT 330M
 65.  
 66. MacBookPro7,1 Core 2 Duo P8600, P8800  GeForce 320M
 67. MacBookPro8,1 Core i5 2415M, Core i7 2620M, Intel HD Graphics 3000
 68. MacBookPro8,2 Core i7 2635QM, 2720QM , 2820QM ,  Radeon HD 6490M,  HD 6750M
 69. MacBookPro8,3 Core i7 2720QM , 2820QM   Radeon HD 6750M
 70.  
 71.  
 72. Macmini3,1 Core 2 Duo P7350, P8400, P7550, P8700, P8800  GeForce 9400M
 73. Macmini4,1 Core 2 Duo P8600, P8800,     GeForce 320M
 74.  
 75. MacPro1,1 Quad Core Xeon 5130, 5150, 5160  GeForce 7300 GT
 76. MacPro2,1 Quad Core Xeon X5365, GeForce 7300 GT
 77. MacPro3,1 Q. Core Xeon E5462, E5472, X5482, E5462, Radeon HD 2600 XT
 78. MacPro4,1 Q. Core Xeon E5520, X5550, X5570, W3520, W3540, W5590   GeForce GT 120
 79. MacPro5,1 Q. Core Xeon E5620, W3530, W3565, W3680, X5650, X5670,  Radeon HD 5770
 80.  
 81. Xserve1,1 Xeon5100 (Woodcrest) ATI_X1300
 82. Xserve2,1 Xeon5400 (Woodcrest) ATI_X1300
 83. Xserve3,1 Xeon5500 (Gainestown) nVidia_GT120
 84.  
 85. http://www.everymac.com/systems/by_capability/mac-specs-by-machine-model-machine-id.html
 86.  
 87.  
 88.                                 **********************************************
 89. Giải thích, hướng dẫn Về nội dung smbios.plist, bạn xem tại:
 90. http://macvn.com/forums/showpost.php?p=369825&postcount=43
 91. (thành viên macvn.com sẽ xem được đầy đủ)
 92.  
 93. Thông số chi tiết để đưa vào smbios.plist  
 94. Đề nghị bạn vào link dưới, nếu thông tin tại bài này chưa đủ:
 95. http://tdev.me/2010/12/apple-hardware-dumps/?lang=en
 96. ( tổng hợp thông tin quan trọng nhât của đa số máy Mac )
 97.  
 98.  
 99. Có thể lấy và cài cấu hình smbios từ MultiBeast, Extra Folder Installer, Chameleon Wizard.
 100.  
 101.  
 102.  
 103. Mac Pro 1.1
 104. Board Id: Mac-F4208DC8
 105. Model Id: MacPro1,1
 106. BOOT ROM Version: MP11.88Z.005C.B08.0707021221
 107. Serial Nr: G87111DJUQ2
 108.  
 109. Mac Pro 2.1
 110. Board Id: Mac-F4208DC8
 111. Model Id: MacPro2,1
 112. BOOT ROM Version: MP21.88Z.007F.B02.0703191612
 113. Serial Nr: W88033AKY51
 114.  
 115. Mac Pro 3.1
 116. Board Id: Mac-F42C88C8
 117. Model Id: MacPro3,1
 118. Boot ROM Version: MP31.88Z.006C.B02.0801021250
 119. Serial Nr: W88033AKY51
 120.  
 121. Mac Pro 4.1
 122. Board Id: Mac-F4208DC8
 123. Model Id: MacPro4,1
 124. Boot ROM Version: MP41.88Z.0081.B03.0902231259
 125. Serial Nr: CK91601V8Q0
 126.  
 127.  
 128. iMac 5.1
 129. Board Id: Mac-F42786A9
 130. Model Id: iMac5,1
 131. BOOT ROM Version: IM51.88Z.0090.B09.0706270921
 132. Serial Nr: CK6370PWX1A
 133.  
 134. iMac 5.2
 135. Board Id: Mac-F4218EC8
 136. Model Id: iMac5,2
 137. BOOT ROM Version: IM52.88Z.0090.B09.0706270913
 138. Serial Nr: W87160JWWH5
 139.  
 140. iMac 6.1
 141. Board Id: Mac-F42786A9
 142. Model Id: iMac6,1
 143. BOOT ROM Version: IM61.88Z.0093.B07.0706281250
 144. Serial Nr: W86521EXVGN
 145.  
 146. iMac 7.1
 147. Board Id: Mac-F42386C8
 148. Model Id: iMac7,1
 149. BOOT ROM Version: IM71.88Z.007A.B03.0803051705
 150. Serial Nr: W88033AKY51
 151.  
 152. iMac 8.1
 153. Board Id: Mac-F42C88C8
 154. Model Id: iMac8,1
 155. BOOT ROM Version: IM81.88Z.007A.B03.0803051705
 156. Serial Nr: W87552DW2E2
 157.  
 158. iMac 9.1
 159. Board Id: Mac-F2218EC8
 160. Model Id: iMac9,1
 161. BOOT ROM Version: IM91.88Z.008D.B00.0901142258
 162. Serial Nr: W87552DW2E2
 163.  
 164. iMac 10.1
 165. Board Id: Mac-F2268CC8
 166. Model Id: iMac10,1
 167. BOOT ROM Version: IM101.88Z.00CC.B00.0909031926
 168. Serial Nr: W89412335PE
 169.  
 170. iMac 11.1
 171. Board Id: Mac-F2218EC8
 172. Model Id: iMac11,1
 173. BOOT ROM Version: IM111.88Z.0034.B02.1003171314
 174. Serial Nr: W87234JHYA4
 175.  MacBook
 176.  
 177. MacBook 1.1
 178. Board Id:  Mac-F4208CC8
 179. Model Id: MacBook1,1
 180. BOOT ROM Version: MB11.88Z.0061.B03.0610121324
 181. Serial Nr: 4H629LYAU9C
 182.  
 183. MacBook 2.1
 184. Board Id: Mac-F4208CAA
 185. Model Id: MacBook2,1
 186. BOOT ROM Version: MB21.88Z.00A5.B07.0706270922
 187. Serial Nr: 4H70502HWGL
 188.  
 189. MacBook 3.1
 190. Board Id: Mac-F4208CA9
 191. Model Id: MacBook3,1
 192. BOOT ROM Version: MB31.88Z.008E.B02.0803051832
 193. Serial Nr: W874725NZ66
 194.  
 195. MacBook 4.1
 196. Board Id: Mac-F22788A9
 197. Model Id: MacBook4,1
 198. BOOT ROM Version: MB41.00C1.B00
 199. Serial Nr: W88383T00P5
 200.  
 201. MacBook 5.1
 202. Board Id: Mac-F42D89A9
 203. Model Id: MacBook5,1
 204. BOOT ROM Version: MB51.007D.B03
 205. Serial Nr: W89118AB7WU
 206.  
 207. MacBook 5.2
 208. Board Id: Mac-F22788AA
 209. Model Id: MacBook5,2
 210. BOOT ROM Version: MB52.0088.B05
 211. Serial Nr: 459397LY9GU
 212.  
 213.  
 214. MacBook Pro V4.1
 215. Board Id: Mac-F42C89C8
 216. Model Id: MacBookPro4,1
 217. Boot ROM Version: MBP41.88Z.00C1.B03.0802271651
 218. Serial Nr: W88261E7YP4
 219.  
 220.  
 221. MacBook Pro V5.1
 222. Board Id: Mac-F42D86C8
 223. Model Id: MacBookPro5,1
 224. Boot ROM Version: MBP51.88Z.0073.B02.0810061244
 225. Serial Nr: W8841NP21G0
 226.  
 227.  
 228. MacBook Air V1.1
 229. Board Id: Mac-F42C8CC8
 230. Model Id: MacBookAir1,1
 231. Boot ROM Version: MBA11.88Z.00BB.B00.0712201139
 232. Serial Nr: W881101T12G  or W88033AKY51
 233.  
 234.  
 235. Xserve V2.1
 236. Board Id: Mac-F42289C8
 237. Model Id: Xserve2,1
 238. Boot ROM Version: XS21.88Z.006C.B01.0712212323
 239. Serial Nr: W88033AKY51
 240.  
 241. Mac Mini V1.1
 242. Board Id: Mac-F4208EC8
 243. Model Id: MacMini1,1
 244. Boot ROM Version: MM11.88Z.0055.B08.0610121326
 245. Serial Nr: YM6094QPU36
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top