SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2020 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main(void) {
 4.     int n = 0; // numarul de elemente in tablou
 5.    
 6.     printf("Introduceti numărul de elemente al tabloului: ");
 7.     scanf("%i", &n);
 8.    
 9.     int t[n]; // tablou de nume intregi cu marimea `n`
 10.    
 11.     int pos_min = 0; // pozitia elementului minim
 12.     int pos_max = 0; // pozitia elementului minim
 13.    
 14.     printf("Introduceti valorile in tablou:\n");
 15.     for(int i = 0; i < n; i++) {
 16.         /* Citeste cate un element in tablou */
 17.         printf("t[%i]=", i);
 18.         scanf("%i", &t[i]);
 19.        
 20.         // daca valoarea din pozitia initiala `i` este mai mica decat
 21.         // valoarea elementului din pozitia `pos_min`,
 22.         // atunci atribuim in `pos_min` indicele `i` al tabloului
 23.         if (t[i] < t[pos_min]) {
 24.             pos_min = i;
 25.         }
 26.         // salvam pozitia elementului maxim in `pos_max`
 27.         if (t[i] > t[pos_max]) {
 28.             pos_max = i;
 29.         }
 30.     }
 31.    
 32.      /* Salvăm media numerelor minim și maxim în variabila `m` */
 33.     int m = (t[pos_max] + t[pos_min]) / 2;
 34.    
 35.     // salvam in `start` pozitia minima a tabloului,
 36.     // de la care va incepe parcurgerea ciclului
 37.     int start;
 38.     if (pos_max > pos_min) {
 39.         start = pos_min;
 40.     } else {
 41.         start = pos_max;
 42.     }
 43.     // facem la fel pentru `end`,
 44.     // ca sa stim pana unde vom citi
 45.     int end = pos_max > pos_min ? pos_max : pos_min;
 46.    
 47.     // Verificăm dacă există elemente între valoarea minimă și maximă.
 48.     if (start == end || start + 1 == end) {
 49.         printf("Nu sunt valori pentru a fi calculate.\n");
 50.         return 0;
 51.     }
 52.    
 53.     int s = 0; // suma valorilor inital este 0
 54.    
 55.     for (int i = start; i < end; i++) {
 56.         /* Verificam daca elementul `t[i]` este mai mic decat media */
 57.         if (t[i] < m) {
 58.             // adaugam valoarea la suma totala suma
 59.             s += t[i]; // sau `s = s + t[i];`
 60.         }
 61.     }
 62.    
 63.     printf("\nSuma valorilor este %i.\n", s);
 64.    
 65.     return 0;
 66. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top