Skylighty

tomov2

Oct 28th, 2020
792
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Tu umieść swój skrypt
 2.  
 3. #Załadowanie niezbędnych bibiotek
 4. import imageio
 5. import numpy as np
 6. from scipy import ndimage, signal
 7. import matplotlib.pyplot as plt
 8.  
 9. # Plot the filter pulse response
 10. def plot_response(fs, w, h, title):
 11.     "Utility function to plot response functions"
 12.     fig = plt.figure()
 13.     ax = fig.add_subplot(111)
 14.     ax.plot(0.5*fs*w/np.pi, 20*np.log10(np.abs(h)))
 15.     ax.set_ylim(-40, 5)
 16.     ax.set_xlim(0, 0.5*fs)
 17.     ax.grid(True)
 18.     ax.set_xlabel('Frequency (Hz)')
 19.     ax.set_ylabel('Gain (dB)')
 20.     ax.set_title(title)
 21.  
 22.  
 23. # Band-pass filter (BPF)
 24. def butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=5):
 25.     nyq = 0.5 * fs
 26.     low = lowcut / nyq
 27.     high = highcut / nyq
 28.     b,a = signal.butter(order, [low, high], btype='band')
 29.     return b, a
 30.  
 31. # Linear filtering through vector
 32. def butter_bandpass_filter(data, lowcut, highcut, fs, order=5):
 33.     b, a = butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=order)
 34.     y = signal.lfilter(b, a, data)
 35.     return y
 36.  
 37. # Forward-backward filter
 38. def butter_linear(data, lowcut, highcut, fs, order=5):
 39.     b, a = butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=order)
 40.     y = signal.filtfilt(b, a, data)
 41.     return y
 42.  
 43.  
 44. ######################################
 45. #         Sekcja konfiguracji        #
 46. ######################################
 47.  
 48. #Nazwa pliku z sinogramem do wczytania
 49. sFileName = "Sinogram1.png"
 50. #Nazwa pliku z przekrojem do zapisania
 51. sOutFileName = "Tomo1.png"
 52.  
 53. Img = imageio.imread(sFileName)
 54. (AngleSteps, ImgWidth) = Img.shape
 55.  
 56. RecImg = np.zeros((ImgWidth, ImgWidth))
 57. c = np.zeros((ImgWidth, ImgWidth))
 58.  
 59. #Tu wstaw swój kod
 60. for AngleId in range(0, AngleSteps):
 61.     print("{}/{}".format(AngleId, AngleSteps))
 62.  
 63. # High-pass filter (HPF)
 64.     # Nyquist rate.
 65.     nyq_rate = 48000 / 2
 66.     # Width of the roll-off region.
 67.     width = 150 / nyq_rate
 68.     # Attenuation in the stop band.
 69.     ripple_db = 15.0
 70.     num_of_taps, beta = signal.kaiserord(ripple_db, width)
 71.     if num_of_taps % 2 == 0:
 72.         num_of_taps = num_of_taps + 1
 73.     # Cut-off frequency.
 74.     cutoff_hz = 350.0
 75.     # Estimate the filter coefficients.
 76.     taps = signal.firwin(num_of_taps, cutoff_hz / nyq_rate, window=('kaiser', beta), pass_zero=False)
 77.  
 78.     line = Img[AngleId, :]
 79.     #filtered = np.convolve(line, taps, mode='same')
 80.     filtered = butter_linear(line, 400.0, 8000.0, 48000.0, order=2)
 81.  
 82.     for i in range(0, 200):
 83.         c[i, :] = filtered
 84.     RotatedImage = ndimage.rotate(c, -360.0 * AngleId / AngleSteps, reshape=False)
 85.     RecImg += RotatedImage
 86.  
 87. n = sum(sum(RecImg))
 88. plt.imshow(RecImg/n, cmap='gray')
 89. plt.show()
 90.  
 91. #Zapis wyniku do pliku
 92. imageio.imwrite(sOutFileName, RecImg)
 93.  
 94. # Wniosek - metodą prób i błędów należy dobrać parametry filtrów,
 95. # jego częstotliwości odcięcia, natomiast wciąż, nawet przy filtrach
 96. # wyższego rzędu nie jesteśmy w stanie ostatnie pozbyć się artefaktów rekonstrukcji
 97. #
 98. # Podobne rezultaty otrzymamy za równo dla filtra górno-przepustowego
 99. # jak i pasmowo-przepustowego.
RAW Paste Data