Kribo

Artsdatabase-reg-arter-nye-tegn

Mar 1st, 2021
1,214
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ny = "j"
 2. while ny == "j":
 3.     with open("C:\Arter\Fugler.txt", "a") as f:
 4.         navn = input("Artsnavn: ")
 5.         ryggfarge = input("Velg ryggfarge(skriv tallet).\n1:Grå\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Spettet\n6:Brun\n")
 6.         if ryggfarge == "1":
 7.             ryggfarge = ("Grå")
 8.         elif ryggfarge == "2":
 9.             ryggfarge = ("Gul")
 10.         elif ryggfarge == "3":
 11.             ryggfarge = ("Hvit")
 12.         elif ryggfarge == "4":
 13.             ryggfarge = ("Svart")
 14.         elif ryggfarge == "5":
 15.             ryggfarge = ("Spettet")
 16.         elif ryggfarge == "6":
 17.             ryggfarge = ("Brun")
 18.  
 19.         brystfarge = input("Velg brystfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Grå\n6:Gul og svart\n")
 20.         if brystfarge == "1":
 21.             brystfarge = ("Rød")
 22.         elif brystfarge == "2":
 23.             brystfarge = ("Gul")
 24.         elif brystfarge == "3":
 25.             brystfarge = ("Hvit")
 26.         elif brystfarge == "4":
 27.             brystfarge = ("Svart")
 28.         elif brystfarge == "5":
 29.             brystfarge = ("Grå")
 30.         elif brystfarge == "6":
 31.             brystfarge = ("Gul og svart")
 32.        
 33.         nebbform = input("Velg nebbform.\n1:Spiss\n2:Butt\n")
 34.         if nebbform == "1":
 35.             nebbform = ("Spiss")
 36.         elif nebbform == "2":
 37.             nebbform = ("Butt")
 38.            
 39.         nebbfarge = input("Velg nebbfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Oransje\n4:Grå\n5:Svart\n")
 40.         if nebbfarge == "1":
 41.             nebbfarge = ("Rød")
 42.         if nebbfarge == "2":
 43.             nebbfarge = ("Gul")
 44.         if nebbfarge == "3":
 45.             nebbfarge = ("oransje")
 46.         if nebbfarge == "4":
 47.             nebbfarge = ("Grå")
 48.         if nebbfarge == "5":
 49.             nebbfarge = ("Svart")
 50.            
 51.            
 52.         print(navn,"er lagt til i databasen")
 53.         f.write("{},{},{},{},{}\n".format(navn,ryggfarge,brystfarge,nebbform,nebbfarge))
 54.         f.close()
 55.     ny = input("Vil du legge til flere arter? j/n: ")
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×