SHARE
TWEET

5.Оператори и изрази

a guest Sep 16th, 2015 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Оператори и изрази
 2. Последователността с която се извършват операциите се нерича precedence. Всеки оператор си има свой precedence.
 3.  
 4. Има 3 вида оператори:
 5. -       Unary – взимат един операнд/аргумент
 6. -       Binary – два операнда
 7. -       Ternary (?:) – три операнда
 8. Except for the assignment operators, all binary operators are left-associative
 9. The assignment operators and the conditional operator (?:) are right-associative
 10.  
 11. && се изпълнява преди ||
 12.  
 13. Когато искаме към максималната стойност на даден тип данни, например int, да добавим то тази стойност превърта. В типа int не можеж да запишеш повече от стойността 232.
 14.  
 15. Ако искаме да проверим дали дадена операция ще превърти даден тип данни, поставяме конкретния код в блока
 16. checked
 17. {
 18.  
 19. }
 20. Ако типът данни превърти програмата ще даде Exception
 21.  
 22. Битовите оператори се прилагат само върху целочислени стойности, тъй като реалните числа се представят по много гаден начин
 23.  
 24. Class cast operator (type) is used to cast one compatible type to another
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top