MeehoweCK

Untitled

Oct 30th, 2020
666
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int liczba;
 8.     cin >> liczba;
 9.    
 10.     switch(liczba)
 11.     {
 12.     case 1:
 13.         cout << "wpisano jedynke\n";
 14.         break;
 15.     case 2:
 16.         cout << "wpisano dwojke\n";
 17.         break;
 18.     case 3:
 19.         cout << "wpisano trojke\n";
 20.         break;
 21.     default:                // w każdym innym wypadku
 22.         cout << "wpisano inna liczbe niz 1, 2 lub 3\n";
 23.     }
 24.     // wykonując instrukcję switch, komputer sprawdza wartość podanej zmiennej. W momencie gdy natrafi na odpowiedni przypadek (case),
 25.     // wykonuje wszystkie komendy do końca bloku lub do słowa "break"
 26.    
 27.     return 0;
 28. }
RAW Paste Data