daily pastebin goal
27%
SHARE
TWEET

CO I JAK / WHAT AND HOW

a guest May 16th, 2018 112 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. STRUKTURA BAZY DANYCH:
 2. '''
 3. {email:"admin@admin.pl, contacts:
 4.     [
 5.         {emailContact:"user@user.pl", firstNameContact:"user",
 6.         lastNameContact:"user", friendStatus: True, messages:
 7.             [
 8.                 {content:'' date:'', time:''}
 9.                 {content:'' date:'', time:''}
 10.                 {content:'' date:'', time:''}
 11.             ]
 12.         }
 13.         {emailContact:"ktos@ktos.pl", firstNameContact:"ktos",
 14.         lastNameContact:"ktos", friendStatus: True, messages:
 15.             [
 16.                 {content:'' date:'', time:''}
 17.                 {content:'' date:'', time:''}
 18.                 {content:'' date:'', time:''}
 19.             ]
 20.         }
 21.     ]
 22. }
 23. '''
 24. 1. Musze użyć update który zmieni friendStatus na True, w danym kontakcie u danego użytkownika
 25. 2. Musze użyć update który usunie kontakt o danym emailu u danego użytkownika
 26. 3. Musze wyciągnąć x ostatnich wiadomości z danym kontaktem u danego użytkownika
RAW Paste Data
Top