SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2020 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. quest devils_catacomb begin
 2.     state start begin
 3.         function lider()
 4.             say_title(mob_name(9997)..":") 
 5.             say("Nie jesteś liderem grupy!")
 6.             say("Tylko lider może ze mną rozmawiać na tym etapie misji!")
 7.         end
 8.  
 9.         when login or levelup with pc.level >= 230 and pc.getqf("Diabelskie_Katakumby") == 0 begin
 10.             send_letter("Diabelskie Katakumby")
 11.             pc.setqf("Diabelskie_Katakumby", 1)
 12.             local v = find_npc_by_vnum(30101)
 13.             if v != 0 then
 14.                 target.vid("__Diabelskie_Katakumby__", v, "Diabelskie_Katakumby")
 15.             end            
 16.         end
 17.  
 18.         when login or enter with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 19.             if d.getf("check") == 0 then
 20.                 devils_catacomb.czysc_timery()
 21.                 d.setf("check", 1)
 22.             end
 23.             if pc.get_sex() == 0 then
 24.                 d.notice(pc.get_name().." zalogował się do dungeonu Diabelskich Katakumb.")
 25.             else
 26.                 d.notice(pc.get_name().." zalogowała się do dungeonu Diabelskich Katakumb.")
 27.             end
 28.         end
 29.  
 30.         when button or info begin
 31.             say_title("Diabelskie Katakumby")
 32.             say("Witaj,")
 33.             say("")
 34.             say("zapewne słyszałeś o takim miejscu jak diabelskie katakumby? ")
 35.             say("Jeśli nie to czas je poznać. ")
 36.             say("")
 37.             say_reward("Udaj się do "..mob_name(30101))
 38.         end
 39.  
 40.         when 30101.chat."Diabelskie Katakumby" with pc.get_map_index() == 65 begin     
 41.             target.delete("__Diabelskie_Katakumby__")      
 42.             clear_letter("Diabelskie Katakumby")
 43.             local wybor = select( "Wejście", " Co to jest?", "Kim jestem?", "Przebieg Dungeonu", "Anuluj" )
 44.             if wybor == 1 then
 45.                 if pc.get_level() >= 230 then
 46.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 47.                     say_bursztyn(" Masz 230 poziom. " )
 48.                     say_bursztyn(" Mogę więc przenieś cię do parteru diabelskich katakumb!" )
 49.                     say_bursztyn(" Pamiętaj, żeby utworzyć tam grupę i wspólnie zabić 250 potworów.")
 50.                     say_bursztyn(" Żeby zesłać posąg ognia! ")
 51.                     say("")
 52.                     say_red(" Lecisz do diabelskich katakumb! ")
 53.                     wait()
 54.                     -- warp into!
 55.                     pc.warp(8007600,6600)          
 56.                 else
 57.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 58.                     say_red(" Aby wejść do diabelskich katakumb musisz mieć 230 poziom! ")
 59.                 end-- zaymamy drugiego ifa po else.
 60.  
 61.             elseif wybor == 2 then -- elseif od 1 ifa czyli dobrze
 62.                 say_title(mob_name(30101)..":")
 63.                 say(" Diabelskie katakumby to mapa dla graczy mających poz")
 64.                 say(" iom 230 lub większy.")
 65.                 say("  Występują tam bardzo silne potwory i nie sposób tam zginąć.")
 66.                 say("  To nie jest to samo co av. ")
 67.                 say("  Za dużo sobie pozwalasz jeśli tak myślisz. ")
 68.                 say(" ")
 69.                 say_red(" Rozumiesz chyba nie? ")
 70.                 wait()
 71.                 say_title(mob_name(30101)..":")
 72.                 say_size(300, 500)
 73.                 say("  Moby teoretycznie znane są z mapy zombie w pierścionku. ")
 74.                 say("  Jednak te są o wiele silniejsze i są ich różne odmiany. ")
 75.                 say("  Wyróżniamy takie jak:" )
 76.                 say(" ")
 77.                 say_cialo(" Moby Normalne - mają szarawy kolor i są nie zbyt silne. ")
 78.                 say_red(" Moby Zin(Złe) - mają kolor czerwony i są o wiele silniejsze niż ich koledzy.")
 79.                 say_red(" Moby Cesarskie - są bardzo silne i różnią się znacznie wyglądem od innych mobów. Bronią ważne nieumarłe osobistości takie jak:")
 80.                 say(" ")
 81.                 say_lazur("Azrael")
 82.                 say_koral("Żniwiarz.")
 83.                 say(" ")
 84.                 say_poziomka(" To wszystko. ")
 85.             elseif wybor == 3 then -- elseif od 1 ifa czyli dobrze
 86.                 say_title(mob_name(30101)..":")
 87.                 say("  Jestem byłym bogiem zombie występujących w diabelskich katakumbach. ")
 88.                 say("  Jednak od pewnego czasu wyznają oni wiarę w nieumarłego Azraela. ")
 89.                 say("  A mnie mają gdzieś. Nawet jeśli go pokonasz on się i tak zrespi.")
 90.                 say("  Ja już zawsze będę zawsze wyrzutkiem.")
 91.                 say_bursztyn(" Wiadomo, bywa. Nie każdy ma szczęście. ")
 92.             elseif wybor == 4 then
 93.                 local dungeon = select("Parter", "Labirynt Śmierci", "Ścieżka Śmierci", "Szept", "Krypty Zegarowe", "Pentagram Żniwiarza", "Komnata Azraela", "Anuluj")
 94.                 if dungeon == 1 then
 95.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 96.                     say_title("Parter")
 97.                     say(" ")
 98.                     say_ametyst(" Na parterze należy utworzyć grupę.")
 99.                     say_ametyst(" Ma ona się składać z min 2 graczy.")
 100.                     say_ametyst(" Mając grupę trzeba zniszczyć posąg ognia. ")
 101.                     say_ametyst(" Można znaleźć go w dowolnym miejscu na mapie. ")
 102.                     say_ametyst(" Jeśli nie idzie go znaleźć należy zabić 250 potworów.")
 103.                     say_ametyst(" Wtedy zostanie zesłany na jakieś miejsce na mapie.")
 104.                     say(" ")
 105.                     say_ametyst(" Po zniszczeniu posągu zostaje cała grupa teleportowana na pierwsze piętro.")
 106.                     say_ametyst(" Zwie się ono Labiryntem Śmierci. ")
 107.                     say(" ")
 108.                     say_ametyst(" To wszystko. ")
 109.                 elseif dungeon == 2 then
 110.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 111.                     say_title("Labirynt Śmierci")
 112.                     say("")
 113.                     say_brzoskwinia(" Jeśli już jesteśmy w tej części dungeona zabijamy Nieumarłego Włóczęgę. ")
 114.                     say_brzoskwinia(" Teraz zostajemy teleportowani. ")
 115.                     say_brzoskwinia(" Musimy zniszczyć wszystkie występujące tutaj potwory. ")
 116.                     say_brzoskwinia(" Nie są one trudne do zniszczenia, jednak jest ich dużo. ")
 117.                     say_brzoskwinia(" Czasem trudno je znaleźć. ")
 118.                     say_brzoskwinia(" Poruszamy się przez portale, których jest dużo. ")
 119.                     say(" ")
 120.                     say_red(" Po zniszczeniu wszystkich potworów zostajemy teleportowani na ścieżkę śmierci.")
 121.                 elseif dungeon == 3 then
 122.                     say_size(300, 350)
 123.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 124.                     say_title("Ścieżka Śmierci")
 125.                     say(" ")   
 126.                     say_bursztyn(" Na tym piętrze lider grupy musi porozmawiać z duchem wojownika. ")
 127.                     say_bursztyn(" Cała grupa otrzymuje teraz zadanie. W ciągu 10 minut musi wydropić 8 lalk Hadeko. ")
 128.                     say_bursztyn(" Na chacie ukaże się informacja o położeniu Ducha Wojownika, któremu lider oddaje lalki. ")
 129.                     say_bursztyn(" Po oddaniu lalek przez lidera wszyscy zostają teleportowani do Szeptu. ")
 130.                     say_bursztyn(" Jeśli czas się skończy cała grupa kończy podróż zostając wylogowani. ")
 131.                     say(" ")
 132.                     say_red(" Na chacie wyświetlane jest kto wydropił lalke, o którą lider może się upomnieć.")
 133.                 elseif dungeon == 4 then
 134.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 135.                     say_title("Szept")
 136.                     say(" ")
 137.                     say_pistacja("Po teleportacji na to piętro członków grupy.")
 138.                     say_pistacja("Lider musi porozmawiać z duchem wojownika.")
 139.                     say_pistacja("Po rozmowie z nim trzeba zniszczyć 7 metinów.")
 140.                     say_pistacja("W momencie zniszczenia 7, ostatniego metina. ")
 141.                     say_pistacja("Zaczyna dość mocno atakować chorda nieumarłych. ")
 142.                     say_pistacja("Duch natomiast gdzieś się chowa i lider musi go znaleźć.")
 143.                     say(" ")
 144.                     say_red("Warto dodać, że mamy ograniczony czas do 10 minut na jego znalezienie. ")
 145.                     say_red("Po rozmowie z duchem przez lidera, grupa za 10s zostaje teleportowana na następne piętro.")     
 146.                 elseif dungeon == 5 then
 147.                     say_size(300, 375)             
 148.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 149.                     say_title("Krypty Zegarowe")
 150.                     say(" ")
 151.                     say_trawa("Bedąc już na tym piętrze lider ma za zadanie porozmawiać z duchem wojownika.")
 152.                     say_trawa("Po tej czynności Duch odpowiada całej grupie za rozmowę.")
 153.                     say_trawa("Po przyjęciu rozmowy czas zaczyna się liczyć i jest ograniczony do 20 min.")
 154.                     say_trawa("W ciągu tego czasu musimy dezaktywować 6 diabelskich posągów. ")
 155.                     say_trawa("Żeby zdobyć pieczęć do dezaktywacji należy zabić Złego Nieumarłego Rzeźnika. ")
 156.                     say_trawa("Żeby jednak on się pojawił na koncie grupy musi być zabitych 200 potworów.")
 157.                     say(" ")
 158.                     say_red("Rzeźnik pojawia się w losowych miejscach. ")
 159.                     say_red("Pieczęć dostarczamy poprzez przeciągnięcie przedmiotu na posąg.")
 160.                 elseif dungeon == 6 then
 161.                     say_size(300, 375)             
 162.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 163.                     say_title("Pentagram Żniwiarza")
 164.                     say(" ")
 165.                     say_green("Tutaj pierwszą czynnością jest rozmowa lidera z duchem wojownika.")
 166.                     say_green("Po tej czynności Duch daje za zadanie zniszczenie prawidłowego metina.")
 167.                     say_green("Jest to ograniczone czasem 15 minut.")
 168.                     say_green("Po zniszczeniu odpowiedniego metina lider musi wrócić do Ducha. ")
 169.                     say_green("Teraz Duch się denerwuje i zsyła Żniwiarza z którego po zabiciu reinkarnuje się Ponury Żniwiarz.")
 170.                     say_green("Na jego zabicie mamy 15 minut i musimy się uporywać z respem innych potworów.")
 171.                     say(" ")
 172.                     say_red("Żniwiarz jest podatny na ogień i magię. ")
 173.                     say_red("Ma bardzo szybką regenerację hp.")          
 174.                 elseif dungeon == 7 then
 175.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 176.                     say_title("Komnata Krola")
 177.                     say(" ")
 178.                     say_lazur("Jest to ostatnie pietro dungeona.")
 179.                     say_lazur("W ciagu 60 minut trzeba zniszczyc Azraela.")
 180.                     say(" ")
 181.                     say_red("Azrael ma bardzo duza odpornosc na wszelkiego rodzaju bron. ")
 182.                     say_red("Ma tez bardzo szybką regenerację hp.")              
 183.                 end
 184.             end
 185.         end
 186.  
 187.         when 3501.kill or 3502.kill or 3503.kill or 3504.kill or 3505.kill or 3506.kill or 3507.kill or 3508.kill or 3509.kill or
 188.         3510.kill or 3511.kill or 3512.kill or 3514.kill with pc.get_map_index() == 16 and party.is_party() begin
 189.             if party.getf('level') == 0 then
 190.                 party.setf("moby_count", party.getf("moby_count") + 1)
 191.                 chat("Twoja grupa zabiła już: " ..party.getf("moby_count").. " potworów!")
 192.                 if party.getf("moby_count") == 250 then
 193.                     party.chat("Grupa: Otrzymujecie możliwość przejścia na pierwsze pietro.")
 194.                     party.chat("Zniszczcie losowy posag ognia.")
 195.                     party.setf('level', 1)
 196.                     mob.spawn(11506, pc.get_local_x(), pc.get_local_y(), 0, 0, 1)
 197.                     notice_in_map("Posąg ognia został zesłany na pozycje " ..pc.get_local_x()..", "..pc.get_local_y()..".") 
 198.                 end
 199.             end
 200.         end
 201.  
 202.         when 11506.kill with pc.get_map_index() == 16 and party.is_party() begin
 203.             if party.getf('level') == 1 then
 204.                 party.chat("Niech lider zaniesie przepustke nieumarłych do Boga Zombie")
 205.                 party.chat("Jest on na końcu parteru!")
 206.                 party.setf('level', 2)
 207.             end
 208.         end
 209.  
 210.         when 3541.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 211.             if d.getf('level') == 1 then
 212.                 game.drop_item(18088, 1)
 213.                 if pc.get_sex() == 0 then  
 214.                     d.board(pc.get_name().." zabił Nieumarłego Zwiadowcę!")
 215.                     d.board("Niech da Wodną Monetę Duchowi Wojownika!")
 216.                 else
 217.                     d.board(pc.get_name().." zabiła Nieumarłego Zwiadowcę!")
 218.                     d.board("Niech da Wodną Monetę Duchowi Wojownika!")                              
 219.                 end
 220.             end
 221.         end
 222.  
 223.         when 3516.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 224.             if d.getf('level') == 3 then
 225.                 if pc.get_sex() == 0 then                                                              
 226.                     d.notice(pc.get_name().." zabił Nieumarłego Rzeźnika!")
 227.                 else
 228.                     d.notice(pc.get_name().." zabiła Nieumarłego Rzeźnika!")
 229.                 end
 230.                 d.spawn_goto_mob(500, 716, 549, 46)
 231.                 d.spawn_mob(9997, 556, 45)                                                             
 232.                 d.board("[Duch Wojownika]: Portal został aktywowany, śmiało można w niego wejść!")
 233.                 d.board("[Duch Wojownika]: Prowadzi on na ścieżkę śmierci.")
 234.                 d.board("[Duch Wojownika]: Takie portale są tylko w jedną stronę!")
 235.                 d.board("[Duch Wojownika]: Dlatego radzę uważać!")
 236.                 d.setf('level', 4)
 237.             end
 238.  
 239.             if d.getf('level') == 11 then
 240.                 game.drop_item("18090", "1")   
 241.                 if pc.get_sex() == 0 then
 242.                     d.notice(pc.get_name().." zabił Złego Nieumarłego Rzeźnika!")  
 243.                 else
 244.                     d.notice(pc.get_name().." zabiła Złego Nieumarłego Rzeźnika!")                 
 245.                 end
 246.             end
 247.         end
 248.  
 249.         when 3521.kill or 3522.kill or 3523.kill or 3524.kill or 3525.kill or 3526.kill or 3527.kill or 3528.kill or
 250.         3529.kill or 3530.kill or 3531.kill or 3532.kill or 3533.kill or 3534.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 251.             if d.getf('level') == 5 then
 252.                 if math.random(70) == 1 then
 253.                     if pc.get_sex() == 0 then
 254.                         d.notice(pc.get_name().." wydropił przedmiot: " ..item_name(18089))
 255.                         game.drop_item("18089", "1")
 256.                     else
 257.                         d.notice(pc.get_name().." wydropiła przedmiot: " ..item_name(18089))
 258.                         game.drop_item("18089", "1")
 259.                     end
 260.                 end
 261.             end
 262.  
 263.             if d.getf('level') == 11 then
 264.                 d.setf('krole_count', d.getf('krole_count') + 1)
 265.                 if d.getf('krole_count') >= 200 then               
 266.                     d.notice("[Duch Wojownika]: Pokonaliście 200 wrogów. ")
 267.                     d.notice("[Duch Wojownika]: Na mapie pojawił się Nieumary Rzeźnik!")
 268.                     d.setf('krole_count', 0)
 269.                     d.spawn_mob(3516, pc.get_local_x(), pc.get_local_y())
 270.                     d.board(mob_name(3516).. " został zesłany na pozycje: " ..pc.get_local_x()..", "..pc.get_local_y()..".")
 271.                 end
 272.             end
 273.         end
 274.  
 275.         when 8040.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 276.             if d.getf('level') == 7 then
 277.                 d.setf("metin_count", d.getf("metin_count") + 1)
 278.                 if d.getf("metin_count") <= 6 then
 279.                     d.notice(" Zniszczyliście już "..d.getf("metin_count").." metinów. ")
 280.                 elseif d.getf("metin_count") >= 7 then
 281.                     d.setf('level',8)
 282.                     d.board(" [Duch Wojownika]: Zniszczyliście wszystkie metiny.")
 283.                     d.board(" [Duch Wojownika]: Zapraszam lidera grupy do mnie!")
 284.                 end
 285.             end
 286.         end
 287.  
 288.         when 8041.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 289.             if d.getf('level') == 13 then
 290.                 d.setf('kamyczki', d.getf('kamyczki') + 1)
 291.                 if d.getf('kamyczki') >= 7 then
 292.                     d.board("Ten metin był prawidłowy!")
 293.                     d.board("Niech lider porozmawia z duchem wojownika!")
 294.                     d.setf('level', 14)
 295.                 else
 296.                     local szansa = number(1, 3)
 297.                     if szansa < 3 then
 298.                         d.notice("Ten metin nie był prawidłowy!")
 299.                     elseif szansa >= 3 then
 300.                         d.board("Ten metin był prawidłowy!")
 301.                         d.board("Niech lider porozmawia z duchem wojownika!")
 302.                         d.setf('level', 14)
 303.                     end
 304.                 end
 305.             end
 306.         end
 307.  
 308.         when 3519.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 309.             if d.getf('level') == 15 then
 310.                 d.board("[Duch Wojownika]: Zabiliście Ponurego Żniwiarza!")
 311.                 d.board("[Duch Wojownika]: Naprawdę gratuluję.")
 312.                 d.board("[Duch Wojownika]: Jednak pozostał jeszcze Azrael.")
 313.                 d.board("[Duch Wojownika]: Niech lider ze mną porozmawia!")
 314.                 d.setf('level', 16)    
 315.                 d.spawn_mob(9997, 1307, 710)
 316.                 notice_all("Grupa "..pc.get_name().." pokonała Ponurego Kosiarza.")
 317.                 server_timer('timer_6', 1, d.get_map_index())
 318.             end
 319.         end
 320.  
 321.         when 3518.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 322.             if d.getf('level') == 18 then
 323.                 ---if d.select(get_server_timer_arg()) then                    
 324.                 d.notice(" [Azrael]: AAAa..")
 325.                 --d.spawn_mob(9997,
 326.                 notice_all("Grupa "..pc.get_name().." pokonała Azraela.")
 327.                 notice_all("Tym samym wygrywa dungeon Diabelskich Katakumb!")
 328.                 d.notice(" [Azrael]: Jak to możliwe, że mnie zabiliście.." )
 329.                 d.board(" [Duch Wojownika]: Wygraliście dungeon Diabelskie Katakumby! ")
 330.                 d.board(" [Duch Wojownika]: Po rozmowie ze mną wyjdziecie z tej mapy. ")
 331.                 d.notice(" [Alchemik]: U mnie natomiast możecie włożyć do broni kd masakry.")
 332.                 d.notice(" [Alchemik]: Wystarczy ją na mnie przeciągnąć i mieć włożone kd ludzi.")
 333.                 d.spawn_mob(9997, 74, 1105)
 334.                 local x = pc.get_local_x()
 335.                 local y = pc.get_local_y()
 336.                 d.spawn_mob(20001, x, y)                       
 337.                 server_timer('timery_4', 1, d.get_map_index())
 338.                 server_timer('Koniec', 4*60, d.get_map_index())
 339.                 d.notice("Pośpieszcie się!")
 340.                 d.notice("Za 4 minuty zostaniecie wylogowani!")
 341.                 d.setf('level', 19)
 342.             end
 343.         end
 344.  
 345.         when 3517.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 346.             if d.getf('level') == 15 then
 347.                 ---if d.select(get_server_timer_arg()) then
 348.                 d.board("[Duch Wojownika]: Zabiliście Żniwiarza!")
 349.                 d.board("[Duch Wojownika]: Jednak teraz musicie stawić czoła Ponuremu Żniwiarzowi. ")
 350.             end
 351.         end
 352.  
 353.         when 30101.chat."Labirynt Śmierci" with pc.get_map_index() == 16 begin
 354.             if pc.get_sex() == 0 then          
 355.                 say_title(mob_name(30101)..":")
 356.                 say(" Doszedłeś aż tutaj..")
 357.             else
 358.                 say_title(mob_name(30101)..":")
 359.                 say(" Doszedłaś aż tutaj..")
 360.             end
 361.             say(" Pamiętaj, że musisz mieć Przepustkę Nieumarłych.")
 362.             say_reward("Dla przypomnienia wygląda ona tak i można ją zdobyć zabijająć niebiską śmierć.")
 363.             say_item_vnum(18086)
 364.             say(" Czy chcesz rozpocząć misje?")
 365.             local wybor = select(locale.yes, locale.no)
 366.             if wybor == 1 then
 367.                 if party.getf('level') == 2 and party.is_party() and party.is_leader and pc.count_item(18086) >= 1 and party.get_near_count() >= 2 or pc.is_gm() then
 368.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 369.                     say(" Twoja grupa i ty zostajecie teleportowani do Labiryntu Śmierci.")
 370.                     wait()
 371.                     pc.remove_item("18086", "1")
 372.                     d.join(16)
 373.                     d.spawn_mob(9997, 76, 73)
 374.                 elseif party.get_near_count() < 4 then
 375.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 376.                     say(" Twoja grupa musi się składać z min 2 graczy!")
 377.                     say("")
 378.                     say_reward("Ps. Każdy gracz musi być online oraz stać przy liderze.")
 379.                 elseif party.getf('level') <= 2 and party.is_leader() == false then
 380.                     say_title(mob_name(30101)..":")
 381.                     say(" Nie jesteś liderem grupy!")
 382.                 elseif party.getf('level') < 2 and party.is_leader() then
 383.                     say_title(mob_name(30101)..":")            
 384.                     say(" Nie jesteś na tym etapie misji!")
 385.                 elseif party.getf('level') == 2 and party.is_party() and party.is_leader() and pc.count_item(18086) < 1 then
 386.                     say_title(mob_name(30101)..":")            
 387.                     say(" Nie masz Przepustki Nieumarłych!")
 388.                 end
 389.             elseif wybor == 2 then
 390.                 say_title(mob_name(30101)..":")            
 391.                 say(" Aha, widocznie chcecie sobie tutaj trochę poexpić.")
 392.                 say(" Mi to nie przeszkadza.")
 393.             end
 394.         end
 395.  
 396.         when 9997.chat."Dlaczego jesteśmy na parterze?" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 0 begin
 397.             if party.is_leader() == false then                             
 398.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 399.                 say("  Nie jesteś liderem grupy, nie możesz ze mną rozmawiać! ")
 400.             elseif party.is_leader() then
 401.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 402.                 say(" Chyba Bóg Zombie was oszukał, bo jesteście tutaj.")
 403.                 say(" Powinniście być już w labiryncie śmierci!")
 404.                 wait()
 405.                 say_title(pc.get_name()..":")
 406.                 say(" Widocznie nas oszukał.")
 407.                 say(" ")
 408.                 say(" Co mamy zrobić?")
 409.                 wait()
 410.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 411.                 say(" Zabijcie Nieumarłego Zwiadowce i dajcie mi jego monetę!")
 412.                 say("  Jest on na kordach: 88, 113)..")
 413.                 say("  Powodzenia!")
 414.                 d.spawn_mob(3541,88,113)
 415.                 d.setf('level', 1)
 416.                 d.notice(" [Duch Wojownika]: Niech ktoś zabije Nieumarłego Zwiadowce. ")
 417.                 d.notice(" I dostarczy mi Wodną Monetę! ")
 418.             end
 419.         end
 420.  
 421.         when 9997.chat."Wodna Moneta" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 1 begin
 422.             say_title(mob_name(9997)..":") 
 423.             say(" Hmm...")
 424.             say(" ")
 425.             say(" Masz dla mnie Wodną Monetę?")
 426.             local mam = select(locale.yes, locale.no)
 427.             if mam == 1 then
 428.                 if pc.count_item(18088) < 1 then
 429.                     say_title(mob_name(9997)..":") 
 430.                     say(" Nie masz Wodnej Monety!")
 431.                     if pc.get_sex() == 0 then                              
 432.                         d.notice("[Duch Wojownika]:"..pc.get_name().." mnie oszukał!")
 433.                         d.notice("[Duch Wojownika]: Nie ma Wodnej Monety!")
 434.                     else
 435.                         d.notice("[Duch Wojownika]:"..pc.get_name().." mnie oszukała!")
 436.                         d.notice("[Duch Wojownika]: Nie ma Wodnej Monety!")
 437.                     end
 438.                 elseif pc.count_item(18088) >= 1 then
 439.                     say_title(mob_name(9997)..":") 
 440.                     say(" Masz Wodną Monetę.")
 441.                     say(" Zostajecie więc przeniesieni do Labiryntu Śmierci!")
 442.                     if pc.get_sex() == 0 then
 443.                         d.notice("[Duch Wojownika]: "..pc.get_name().. " dostarczył Wodną Monetę!")                                                     
 444.                     else
 445.                         d.notice("[Duch Wojownika]: "..pc.get_name().." dostarczyła Wodną Monetę!")
 446.                     end                            
 447.                     d.notice(" Witamy w Labiryncie Śmierci!")
 448.                     d.jump_all(80070, 576)
 449.                     d.spawn_mob(9997,71,580)       
 450.                     d.spawn_mob(3515,500,779)                                                              
 451.                     d.setf('level', 2)                                                 
 452.                 end
 453.             elseif mam == 2 then
 454.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 455.                 if pc.get_sex() == 0 then                                                              
 456.                     say(" To wróć jak będziesz miał ty lub ktoś z twojej grupy.")
 457.                 else
 458.                     say(" To wróć jak będziesz miała ty lub ktoś z twojej grupy.")                            
 459.                 end
 460.             end
 461.         end
 462.  
 463.         when 9997.chat."Labirynt Śmierci" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 2 begin
 464.             if party.is_leader() then
 465.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 466.                 say(" Musisz przejść przez labiryntowe portale tak,")
 467.                 say(" żeby dojść do otwartej komnaty i zabić tam Złego Nieumarłego Rzeźnika!")
 468.                 wait()
 469.                 say_title(mob_name(9997)..":")                                 
 470.                 say(" Po jego zabiciu ktoś musi oznajmić to mi.")
 471.                 say(" Nie trać czasu tylko ruszaj!")
 472.                 d.board("[Duch Wojownika]: Przejdzcie przez labirynt tak, aby dostać się do Zlego Nieumarłego Rzeźnika!")
 473.                 d.setf('level', 3)
 474.                 d.regen_file("data/dungeon/devils_catacomb_8.txt")                             
 475.                 local positions = {
 476.                     {131, 668, 68, 807},
 477.                     {189, 711, 94, 845},
 478.                     {50, 920, 187, 566},
 479.                     {281, 636, 274, 835},
 480.                     {224, 779, 313, 860},
 481.                     {364, 893, 370, 776},
 482.                     {366, 809, 500, 729},
 483.                     {70, 669, 346, 562},
 484.                     {401, 558, 70, 577},
 485.                     {345, 554, 194, 870},
 486.                     {243, 854, 94, 846},
 487.                     {194, 862, 70, 577},
 488.                     {140, 821, 68, 807},
 489.                     {94, 839, 189, 719},
 490.                     {55, 864, 140, 815},
 491.                     {142, 865, 68, 807},
 492.                     {144, 919, 401, 565},
 493.                     {90, 948, 70, 577},
 494.                     {68, 814, 131, 661},
 495.                     {313, 853, 230, 779},
 496.                     {274, 713, 70, 665},
 497.                     {274, 841, 70, 577},
 498.                     {328, 779, 131, 661},
 499.                     {345, 554, 187, 566},
 500.                     {180, 566, 346, 562},
 501.                     {296, 567, 70, 577},
 502.                     {296, 567, 70, 577},
 503.                     {347, 839, 70, 577},
 504.                     {429, 841, 131, 661},
 505.                     {431, 935, 401, 565},
 506.                     {406, 871, 346, 562},
 507.                     {181, 667, 68, 807},
 508.                     {364, 776, 194, 869},
 509.                     {352, 717, 411, 712},
 510.                     {419, 711, 358, 718},
 511.                 }
 512.  
 513.                 for i = 1, 35 do
 514.                     d.spawn_goto_mob(positions[i][1], positions[i][2], positions[i][3], positions[i][4])
 515.                 end
 516.             else
 517.                 say_title(mob_name(9997)..":")
 518.                 devils_catacomb.lider()
 519.             end
 520.         end
 521.  
 522.         when 9997.chat."Co tutaj trzeba zrobić?" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 3 begin                             
 523.             say_title(mob_name(9997)..":") 
 524.             say(pc.get_name().. " a po co ty tu?")
 525.             say(" Nie wiesz co zrobić?")
 526.             say(" ")
 527.             say(" Wraz z grupa musisz przez portale przejść Labirynt Smierci!")
 528.             say(" A następnie pokonać Złego Nieumarłego Rzeźnika.")
 529.             say(" Po czym lider ma wrócić do mnie.") 
 530.         end
 531.  
 532.         when 9997.chat."Ścieżka Śmierci" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 4 begin                               
 533.             if party.is_leader() then
 534.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 535.                 say(" Teraz ci powiem co macie zrobić na tym poziomie.")
 536.                 wait()
 537.                 say_title(pc.get_name())
 538.                 say(" Więc słucham.")
 539.                 wait()
 540.                 say_title(mob_name(9997)..":")                                 
 541.                 say(" W ciągu 15 minut.")
 542.                 say(" Musicie przebić się przez chordy zombie.")
 543.                 say(" Właściwie to zabić ich tyle aż wydropicie 8 lalk hadeko.")
 544.                 say("  Lalki należy dostarczać Byłemu Bogowi Zombie.")
 545.                 say("  Jest on na pozycji: 740, 216")
 546.                 say(" ")
 547.                 say(" To tyle, jak coś możesz do mnie wrócić i się zapytć co i jak.")
 548.                 d.setf('level', 5)
 549.                 d.board("[Duch Wojownika]: Potwory opanowały naszą ziemię!")
 550.                 d.board("[Duch Wojownika]: Brońcie się!")
 551.                 d.board("[Duch Wojownika]: Szybko dropcie lalki Hadeko!")
 552.                 d.notice(" Pozostało 15 minut! ")
 553.                 d.set_regen_file("data/dungeon/devils_catacomb_2.txt")
 554.                 d.spawn_mob(30101, 740, 216)
 555.                 server_timer('lalki', 5*60, d.get_map_index())
 556.             elseif party.is_leader() == false then
 557.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 558.                 say(" Nie jesteś liderem grupy!")
 559.                 say(" Mimo to upewnij się, że każdy przeszedł przez portal!")
 560.             end
 561.         end
 562.  
 563.         when lalki.server_timer begin
 564.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 565.             d.notice(" Pozostało 10 minut! ")
 566.             --server_timer('lalki2', 5*60, d.get_map_index())
 567.             server_timer('lalki2', 5*60, d.get_map_index())
 568.             end
 569.         end
 570.  
 571.         when lalki2.server_timer begin
 572.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 573.             d.notice(" Pozostało 5 minut! ")
 574.             --server_timer('lalki2', 5*60, d.get_map_index())
 575.             server_timer('lalki3', 5*60, d.get_map_index())
 576.             end
 577.         end
 578.        
 579.         when lalki3.server_timer begin
 580.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 581.             d.board(" Czas się skończył! ")
 582.             d.board(" Zostajecie wylogowani! ")    
 583.             d.exit_all()
 584.             end
 585.         end
 586.  
 587.         when 9997.chat."Co trzeba zrobić?" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 5 begin                               
 588.             say_title(mob_name(9997)..":") 
 589.             if pc.get_sex() == 0 then                                                              
 590.                 say(" Zapomniałeś co trzeba zrobić?")
 591.             else
 592.                 say(" Zapomniałaś co trzeba zrobić?")
 593.             end
 594.             wait()
 595.             say_title(pc.get_name())
 596.             say(" Tak.")
 597.             wait()
 598.             say_title(mob_name(9997)..":")                                 
 599.             say(" W ciągu 10 minut.")
 600.             say(" Musicie przebić się przez chordy zombie.")
 601.             say(" Właściwie to zabić ich tyle aż wydropicie 8 lalk hadeko.")
 602.             say("  Lalki należy dostarczyć byłemu Bogowi Zombie.")
 603.             say("  Jest on na pozycji: 740, 217")
 604.             say("  Jeśli nie zdążycie zostaniecie wylogowani!")
 605.             say(" ")
 606.             say(" To tyle, jak coś możesz do mnie wrócić i się zapytć co i jak.")
 607.         end
 608.  
 609.         when 30101.chat."Lalki Hadeko" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 5  begin
 610.             if not party.is_leader() then
 611.                 say_title("Bóg Zombie: ")
 612.                 say("")
 613.                 say("Aby oddać lalki musisz być liderem grupy.")
 614.                 return
 615.             end
 616.             say_title("Bóg Zombie: ")
 617.             say("Czy masz dla mnie lalki, o których mówił ci duch wojownika?")
 618.             wait()
 619.             say_title(pc.get_name()..":")
 620.             local mam = select( locale.yes, locale.no)
 621.             if mam == 1 then
 622.                 if pc.count_item(18089) >= 1 then
 623.                     local ilosc = pc.count_item(18089)
 624.                     pc.remove_item("18089", ilosc)
 625.                     d.setf("lalki_count", d.getf("lalki_count") + ilosc)
 626.                     if pc.get_sex() == 0 then                                                                      
 627.                         d.notice(pc.get_name().. " dostarczył lalke Hadeko w ilości "..ilosc)
 628.                     else
 629.                         d.notice(pc.get_name().. " dostarczyła lalke Hadeko w ilości "..ilosc)
 630.                     end
 631.                     say_title("Bóg Zombie:")
 632.                     say(" Dostarczyliście już " ..d.getf("lalki_count").. " lalek! ")
 633.                     if d.getf("lalki_count") >= 8 then
 634.                         server_timer('timery_1', 1, d.get_map_index())         
 635.                         say_title("Bóg Zombie:")
 636.                         say(" Dostarczyliście wszystkie lalki.")
 637.                         say(" Dlatego też rozpoczyna się nowy etap misji.")
 638.                         d.purge()
 639.                         wait()
 640.                         say_title("Bóg Zombie:")              
 641.                         say(" Zostajecie przeniesieni do szeptu.")
 642.                         say(" Teraz porozmawiaj z duchem wojownika.")
 643.                         say(" Zleci on ci kolejne zadanie!")
 644.                         d.setf('level', 6)
 645.                         d.jump_all(81378, 250)
 646.                         d.spawn_mob(9997, 1345, 245)
 647.                     end
 648.                 else
 649.                     say_title(" Bóg Zombie: ")
 650.                     say_red(" Dlaczego mnie oszukujesz! ")
 651.                     say_red(" Wracaj dropić lalki. ")
 652.                 end
 653.             else
 654.                 return
 655.             end
 656.         end
 657.  
 658.         when 30101.chat."Liczba Lalek" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 5  begin
 659.             say_title("Bóg Zombie:")
 660.             say(" Liczba dostarczonych lalek to " ..d.getf("lalki_count"))
 661.             say(" Do dostarczenia pozostało " ..8 - d.getf("lalki_count"))            
 662.         end
 663.  
 664.         when 9997.chat."Szept" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 6 begin
 665.             if party.is_leader() then
 666.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 667.                 say(" O.o ty już w szepcie.")
 668.                 wait()
 669.                 say_title(pc.get_name())
 670.                 say(" A widzisz :) ")
 671.                 wait()
 672.                 say_title(mob_name(9997)..":")                                 
 673.                 say(" Macie teraz nowe zadanie.")
 674.                 say(" Tym razem będzie ono polegało na zniszczeniu.")
 675.                 say(" Siedmiu metinów, które są na tym pięrze.")
 676.                 say(" Po ich zniszczeniu wróć do mnie.")
 677.                 d.setf('level', 7)
 678.                 d.board("[Duch Wojownika]: Zniszczie siedem metinów!")
 679.                 d.board("[Duch Wojownika]: Ich pozycji nie podam.")
 680.                 d.board("[Duch Wojownika]: Nie macie na to limitu czasu.")
 681.                 local metki = {
 682.                         {1152, 149},
 683.                         {1350, 150},
 684.                         {1145, 147},
 685.                         {1147, 349},
 686.                         {1351, 345},
 687.                         {1242, 343},
 688.                         {1149, 246},
 689.                 }
 690.                 for a = 1, 7 do
 691.                     d.spawn_mob(8040, metki[a][1], metki[a][2])
 692.                 end                            
 693.             elseif party.is_leader() == false then
 694.                 devils_catacomb.lider()
 695.             end
 696.         end
 697.  
 698.         when 9997.chat."Liczba Zniszczonych Kamieni" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 7 begin
 699.             say_title(mob_name(9997)..":") 
 700.             say(" Liczba Zniszczonych kamini wynosi " ..d.getf("metin_count"))
 701.             say(" Do zniszczenia pozostało: " ..7 - d.getf("metin_count"))            
 702.         end
 703.  
 704.         when 9997.chat."Co trzeba zrobić?" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 7 begin
 705.             say_title(mob_name(9997)..":")                                 
 706.             say(" Musicie zniszczyć 7 kamieni metin.")
 707.             say(" Po ich zabiciu lider grupy musi ze mną pomówić.")
 708.         end
 709.  
 710.         when 9997.chat."Co teraz?" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 8 begin
 711.             if party.is_leader() then
 712.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 713.                 say(" Ty się pytasz co teraz..")
 714.                 say(" Więc ci powiem.")
 715.                 wait()
 716.                 say_title(mob_name(9997)..":")                                 
 717.                 say(" Teraz czas na śmierć!")
 718.                 d.board("Duch Wojownika was zdradził!")
 719.                 d.board("Musicie go znaleźć w przeciągu 10 min!")
 720.                 d.notice("Inaczej zostaniecie wylogowani!")
 721.                 d.regen_file("data/dungeon/devils_catacomb_3.txt")
 722.                 server_timer('znajdz', 5, d.get_map_index())
 723.                 d.setf('level', 9)
 724.                 npc.purge()                            
 725.                 local duszek = {
 726.                         {1154, 152},
 727.                         {1156, 169},
 728.                         {1150, 165},
 729.                         {1152, 147},
 730.                         {1163, 142},
 731.                         {1145, 158},
 732.                         {1137, 164},
 733.                         {1148, 184},
 734.                         {1151, 202},
 735.                         {1152, 216},
 736.                         {1152, 222},
 737.                         {1149, 207},
 738.                         {1147, 195},
 739.                         {1145, 186},
 740.                         {1149, 228},
 741.                         {1152, 236},
 742.                         {1159, 244},
 743.                         {1162, 244},
 744.                         {1166, 248},
 745.                         {1152, 254},
 746.                         {1149, 256},
 747.                         {1139, 237},
 748.                         {1152, 247},
 749.                         {1158, 270},
 750.                         {1152, 276},
 751.                         {1152, 291},
 752.                         {1152, 302},
 753.                         {1152, 311},
 754.                         {1154, 331},
 755.                         {1152, 338},
 756.                         {1151, 349},
 757.                         {1151, 356},
 758.                         {1143, 355},
 759.                         {1140, 342},
 760.                         {1139, 350},
 761.                         {1158, 360},
 762.                         {1161, 356},
 763.                         {1164, 352},
 764.                         {1254, 357},
 765.                         {1255, 365},
 766.                         {1228, 357},
 767.                         {1227, 353},
 768.                         {1239, 360},
 769.                         {1251, 366},
 770.                         {1258, 355},
 771.                         {1259, 351},
 772.                         {1244, 343},
 773.                         {1241, 341},
 774.                         {1262, 345},
 775.                         {1265, 348},
 776.                         {1285, 351},
 777.                         {1319, 349},
 778.                         {1344, 349},
 779.                         {1352, 353},
 780.                         {1346, 364},
 781.                         {1341, 342},
 782.                         {1350, 340},
 783.                         {1354, 348},
 784.                         {1353, 356},
 785.                         {1249, 320},
 786.                         {1250, 312},
 787.                         {1250, 300},
 788.                         {1250, 270},
 789.                         {1242, 246},
 790.                         {1250, 257},
 791.                         {1264, 253},
 792.                         {1258, 246},
 793.                         {1241, 257},
 794.                         {1249, 241},
 795.                         {1247, 226},
 796.                         {1250, 212},
 797.                         {1248, 194},
 798.                         {1250, 178},
 799.                         {1249, 167},
 800.                         {1262, 160},
 801.                         {1271, 154},
 802.                         {1264, 144},
 803.                         {1260, 141},
 804.                         {1234, 143},
 805.                         {1234, 153},
 806.                         {1256, 164},
 807.                         {1253, 154},
 808.                         {1252, 148},
 809.                         {1250, 141},
 810.                         {1250, 135},
 811.                         {1286, 149},
 812.                         {1297, 149},
 813.                         {1313, 149},
 814.                         {1351, 149},
 815.                         {1360, 158},
 816.                         {1351, 164},
 817.                         {1345, 163},
 818.                         {1333, 142},
 819.                         {1345, 139},
 820.                         {1358, 146},
 821.                         {1361, 254},
 822.                         {1353, 255},
 823.                         {1350, 245},
 824.                         {1356, 253},
 825.                         {1322, 248},
 826.                         {1316, 248},
 827.                         {1310, 248},
 828.                         {1297, 248},
 829.                         {1287, 249},
 830.                         {1353, 357},
 831.                         {1327, 356},
 832.                         {1326, 353},
 833.                         {1310, 349},
 834.                         {1286, 350},
 835.                         {1270, 349},
 836.                         {1270, 362},
 837.                         {1249, 167},
 838.                         {1262, 160},
 839.                         {1271, 154},
 840.                         {1264, 144},
 841.                         {1260, 141},
 842.                         {1234, 143},
 843.                         {1234, 153},
 844.                         {1256, 164},
 845.                         {1253, 154},
 846.                         {1252, 148},
 847.                         {1250, 141},
 848.                         {1250, 135},
 849.                         {1286, 149},
 850.                         {1297, 149},
 851.                         {1313, 149},
 852.                         {1351, 149},
 853.                         {1360, 158},
 854.                         {1351, 164},
 855.                         {1345, 163},
 856.                         {1333, 142},
 857.                         {1345, 139},
 858.                         {1358, 146},
 859.                         {1361, 254},
 860.                         {1353, 255},
 861.                         {1350, 245},
 862.                         {1356, 253},
 863.                         {1322, 248},
 864.                         {1316, 248},
 865.                         {1310, 248},
 866.                         {1297, 248},
 867.                         {1287, 249},
 868.                         {1353, 357},
 869.                         {1327, 356},
 870.                         {1326, 353},
 871.                         {1310, 349},
 872.                         {1286, 350},
 873.                         {1270, 349},
 874.                         {1270, 362},
 875.                 }
 876.                 local m = number(1, 149)
 877.                 local b = m
 878.                 d.spawn_mob(9997, duszek[b][1], duszek[b][2])
 879.                 d.notice("Duch Wojownika jest na pozycji: " ..duszek[b][1]..", "..duszek[b][2]..".")
 880.             elseif party.is_leader() == false then
 881.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 882.                 devils_catacomb.lider()
 883.             end
 884.         end
 885.  
 886.         when znajdz.server_timer begin
 887.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 888.                 d.notice("Szukajcie Ducha Wojownika!")
 889.                 server_timer('find', 5*60, d.get_map_index())
 890.             end
 891.         end
 892.  
 893.         when find.server_timer begin
 894.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 895.                 d.notice("Pozostało 5 minut!")
 896.                 server_timer('find2', 5*60, d.get_map_index())
 897.             end
 898.         end
 899.  
 900.         when find2.server_timer begin
 901.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 902.                 d.board("Czas minął!")
 903.                 d.board("Dlatego zostajecie wylogowani!")
 904.                 d.exit_all()
 905.             end
 906.         end
 907.  
 908.         when 9997.chat."Znaleziony!" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 9 begin
 909.             if party.is_leader() and d.select(get_server_timer_arg()) then
 910.                 server_timer('timery_2', 1, d.get_map_index())                                                     
 911.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 912.                 say(" A to się nie udało... ")
 913.                 say(" Ale klapa.")
 914.                 say(" A było tak blisko")
 915.                 say(" Ehhh...")
 916.                 d.purge()
 917.                 wait()
 918.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 919.                 say(" Otwieram portal do następnego piętra.")
 920.                 say(" Jest on na pozycji: 1380, 250 ")
 921.                 d.board("Podążajcie do portalu, aby wejść do krypt zegarowych!")
 922.                 d.spawn_goto_mob(1380, 250, 846, 902)
 923.                 d.spawn_mob(9997, 841, 896)
 924.                 d.setf('level', 10)
 925.             elseif party.is_leader() == false then
 926.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 927.                 say(" Nie jesteś liderem grupy!")
 928.                 say(" Lecz przekażę mu informacje o moim położeniu.")
 929.                 if pc.get_sex() == 0 then
 930.                     d.notice(pc.get_name().. " znalazł Ducha Wojownika i jest na pozycji:")
 931.                 else   
 932.                     d.notice(pc.get_name().. " znalazła Ducha Wojownika i jest na pozycji:")
 933.                 end
 934.                 d.notice(pc.get_local_x()..", "..pc.get_local_y())
 935.             else
 936.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 937.                 say("Hahaha, myślałeś, że jak mnie znajdziesz.")
 938.                 say("To od razu przejdziesz na następne piętro?")
 939.                 say("Nie jest w życiu łatwo.")
 940.                 say("Musicie się bronić do 5 minut!")
 941.             end
 942.         end
 943.  
 944.         when timery_2.server_timer begin
 945.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 946.                 d.notice("Czas wyłączony!")
 947.                 clear_server_timer('find', d.get_map_index())              
 948.                 clear_server_timer('find2', d.get_map_index())
 949.             end
 950.         end
 951.  
 952.         when timery_1.server_timer begin
 953.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 954.                 d.notice("Czas wyłączony!")
 955.                 clear_server_timer('lalki', d.get_map_index())             
 956.                 clear_server_timer('lalki2', d.get_map_index())
 957.                 clear_server_timer('lalki3', d.get_map_index())                            
 958.             end
 959.         end
 960.  
 961.         when 9997.chat."Krypty Zegarowe" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 10 begin
 962.             if party.is_leader() then --and d.select(get_server_timer_arg()) then
 963.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 964.                 say("Jesteście już na tym piętrze.")
 965.                 say("Szacun.")
 966.                 say("")
 967.                 say("Tym razem mam dla was specjalne zadanie.")
 968.                 say("W ciągu 20 minut musicie dezaktywować 7 Obelisków Żniwiarza")
 969.                 wait()
 970.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 971.                 say("Jednak, żeby dezaktywować należy wykonać kilka czynności.")
 972.                 say("")
 973.                 say("Najpierw trzeba zabić 200 potworów, żeby na mapie pojawił się Nieumarły Rzeźnik.")
 974.                 say("Na mapie jest 7 Obelisków, wiec musisz zabic 7 Rzeźników.")
 975.                 say("Kiedy go zabijesz wyleci z niego: " ..item_name(18090))
 976.                 wait()
 977.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 978.                 say("Po dezaktywacji wszystkich Obelisków.")
 979.                 say("Zostaniecie teleportowani na nastepne pietro.")
 980.                 say("Przypominam o czasie 20 min!")
 981.                 server_timer('zabic', 10, d.get_map_index())
 982.                 d.board("[Duch Wojownika]: W ciagu 20 minut!")
 983.                 d.board("[Duch Wojownika]: Dezaktywujcie wszystkie Obeliski!")
 984.                 d.setf('level', 11)
 985.                 d.set_regen_file("data/dungeon/devils_catacomb_5.txt")                                 
 986.                 npc.purge()                                
 987.                 local obeliski = {             
 988.                         {708, 812},
 989.                         {845, 868},
 990.                         {717, 656},
 991.                         {847, 585},
 992.                         {1002, 651},
 993.                         {983, 855},
 994.                         {983, 835},
 995.                         {849, 755},
 996.                 }
 997.                 for a = 1, 7 do
 998.                     d.spawn_mob(30102, obeliski[a][1], obeliski[a][2])
 999.                 end
 1000.             else
 1001.                 devils_catacomb.lider()
 1002.             end
 1003.         end
 1004.  
 1005.         when zabic.server_timer begin
 1006.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1007.                 d.notice("Pozostało 20 minut!")
 1008.                 server_timer('zabic2', 5*60, d.get_map_index())
 1009.             end
 1010.         end
 1011.  
 1012.         when zabic2.server_timer begin
 1013.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1014.                 d.notice("Pozostało 15 minut!")
 1015.                 server_timer('zabic3', 5*60, d.get_map_index())
 1016.             end
 1017.         end
 1018.  
 1019.         when zabic3.server_timer begin
 1020.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1021.                 d.notice("Pozostało 10 minut!")
 1022.                 server_timer('zabic4', 5*60, d.get_map_index())
 1023.             end
 1024.         end
 1025.  
 1026.         when zabic4.server_timer begin
 1027.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1028.                 d.board("Pozostało 5 minut!")
 1029.                 d.notice(" Śpieszcie się! ")
 1030.                 server_timer('zabic5', 5*60, d.get_map_index())
 1031.             end
 1032.         end
 1033.  
 1034.         when zabic5.server_timer begin
 1035.             if d.select(get_server_timer_arg()) then                                   
 1036.                 d.board("Niestety nie udało się! ")
 1037.                 d.board("Zostajecie wylogowani!")
 1038.                 d.exit_all()
 1039.             end
 1040.         end
 1041.  
 1042.         when 30102.take with item.vnum == 18090 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 1043.             if d.getf('level') == 11 then
 1044.                 d.setf("stone_count", d.getf("stone_count") + 1)
 1045.                 npc.purge()
 1046.                 item.remove()
 1047.                 if d.getf("stone_count") >= 7 then --and d.select(get_server_timer_arg()) then     
 1048.                     server_timer('timer1_5', 1, d.get_map_index())
 1049.                     server_timer('pentagram', 5, d.get_map_index())                                
 1050.                     d.setf("level", 12)
 1051.                     d.board("Oddaliście wszystkie pieczęcie.")
 1052.                     d.board("Zaraz zostaniecie przeniesieni do Pentagramu Zagłady.")
 1053.                 else                       
 1054.                     d.notice(" Otwarliście już "..d.getf("stone_count").." magicznych pieczeci. Musicie otworzyć siedem. ")                             
 1055.                 end
 1056.             end
 1057.         end
 1058.  
 1059.         when timer1_5.server_timer begin
 1060.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1061.                 clear_server_timer('zabic', d.get_map_index())
 1062.                 clear_server_timer('zabic2', d.get_map_index())
 1063.                 clear_server_timer('zabic3', d.get_map_index())                    
 1064.                 clear_server_timer('zabic4', d.get_map_index())                    
 1065.                 clear_server_timer('zabic5', d.get_map_index())
 1066.                 d.notice("Czas wyłączony!")
 1067.                 d.purge()                          
 1068.             end
 1069.         end
 1070.  
 1071.         when pentagram.server_timer begin
 1072.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1073.                 d.jump_all(81307, 704)
 1074.                 d.spawn_mob(9997,1305,739)
 1075.                 d.board(" [Duch Wojownika]: Witam w Pentagramie Zagłady. ")
 1076.                 d.board(" [Duch Wojownika]: Gratuluję, że aż tutaj dotarliście. ")
 1077.                 d.board(" [Duch Wojownika]: Mam teraz nowe zadanie. ")
 1078.                 d.notice(" [Duch Wojownika]: Zapraszam do mnie lidera grupy. ")
 1079.             end
 1080.         end
 1081.  
 1082.         when 9997.chat."Pentagram Zagłady" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 12 begin
 1083.             if party.is_leader() then ---and d.select(get_server_timer_arg()) then
 1084.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 1085.                 say("Naprawdę przerastacie moje wyobrażenia.")
 1086.                 say("Tyle już przeszliście, a nadal żyjecie.")
 1087.                 say("")
 1088.                 say("Tym razem może się to zmienić.")
 1089.                 say("Mam dla was typowe zadanie.")
 1090.                 wait()
 1091.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 1092.                 say("Musicie zniszczyć prawidłowy kamień metin z siedmiu.")
 1093.                 say("")
 1094.                 say("Następnie lider masz ze mną pomówić.")
 1095.                 say("Dodam, że macie na to 20 minut!")
 1096.                 d.board("[Duch Wojownika]: W ciągu 20 minut zniszczcie prawidłowy kamień metin!")
 1097.                 d.board("[Duch Wojownika]: Śpieszcie się!")
 1098.                 d.notice("Nie bijcie wszystkich metinów naraz, gdyż nie pokonacie wszystkich potworów!")
 1099.                 d.notice("A są one silne.")
 1100.                 d.notice("Pozostało 20 minut!")
 1101.                 d.setf('level', 13)
 1102.                 server_timer('stony', 5*60, d.get_map_index())
 1103.                 d.notice("Metiny Zrzucone!")
 1104.                 local positions = {
 1105.                         {1274, 685},
 1106.                         {1278, 721},
 1107.                         {1306, 608},
 1108.                         {1327, 723},
 1109.                         {1332, 689},
 1110.                         {1303, 664},
 1111.                         {1305, 720},
 1112.                         {1303, 692},
 1113.                         {1300, 705},
 1114.                 }
 1115.                 for metki = 1, 9 do
 1116.                     d.spawn_mob(8041, positions[metki][1], positions[metki][2])
 1117.                 end    
 1118.             else
 1119.                 say_title(mob_name(9997)..":") 
 1120.                 say("Nie jesteś liderem grupy!")
 1121.                 say("Tylko on może ze mną rozmawiać.")
 1122.             end
 1123.         end
 1124.  
 1125.         when stony.server_timer begin
 1126.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1127.                 d.notice("Pozostało 15 minut!")
 1128.                 server_timer('stony2', 5*60, d.get_map_index())
 1129.             end
 1130.         end
 1131.  
 1132.         when stony2.server_timer begin
 1133.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1134.                 d.notice("Pozostało 10 minut!")
 1135.                 server_timer('stony3', 5*60, d.get_map_index())
 1136.             end
 1137.         end
 1138.  
 1139.         when stony3.server_timer begin
 1140.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1141.                 d.notice("Pozostało 5 minut!")
 1142.                 server_timer('stony4', 5*60, d.get_map_index())
 1143.             end
 1144.         end
 1145.  
 1146.         when stony4.server_timer begin
 1147.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1148.                 d.board("Czas się skończył!")
 1149.                 d.board("Dlatego zostajecie wylogowani!")
 1150.                 d.exit_all()
 1151.             end
 1152.         end
 1153.  
 1154.         when timery_3.server_timer begin
 1155.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 1156.                 d.notice("Czas wyłączony!")
 1157.                 clear_server_timer('stony', d.get_map_index())             
 1158.                 clear_server_timer('stony2', d.get_map_index())
 1159.                 clear_server_timer('stony3', d.get_map_index())
 1160.                 clear_server_timer('stony4', d.get_map_index())                            
 1161.             end
 1162.         end
 1163.  
 1164.         when 9997.chat."Co trzeba zrobić?" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 13 begin
 1165.             say_title(mob_name(9997)..":") 
 1166.             say("W tym momencie musicie zrobić następujące rzeczy:")
 1167.             say("")
 1168.             say("Musicie zniszczyć prawidłowy kamień metin z siedmiu.")
 1169.             say("Następnie lider masz ze mną pomówić.")
 1170.             say("Dodam, że macie na to 20 minut!")
 1171.         end
 1172.  
 1173.         when 9997.chat."Skończysz?" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 14 begin
 1174.             if party.is_leader() then ---and d.select(get_server_timer_arg()) then
 1175.                 say_title(mob_name(9997)..":")
 1176.                 server_timer('timery_3', 1, d.get_map_index())
 1177.                 say("Żal. Nawet metkom daliście rady.")
 1178.                 say("Nie mówię, że wygraliście.")
 1179.                 wait()
 1180.                 say_title(mob_name(9997)..":")                         
 1181.                 say("Zobaczymy, czy dacie radę pokonać Ponurego Żniwiarza!.")
 1182.                 say("Oczywiście on sam nie walczy.")
 1183.                 if pc.get_sex() == 0 then
 1184.                     say("Będziesz miał nieskończoną ilość czasu.")
 1185.                 else
 1186.                     say("Będziesz miała nieskończoną ilość czasu.")
 1187.                 end
 1188.                 say("Żniwiarz natomiast kolegów do pomocy.")
 1189.                 wait()
 1190.                 say_title(mob_name(9997)..":")                                                     
 1191.                 say("Czas start!")
 1192.                 d.board("[Duch Wojownika]: Czas z wami skończyć!")
 1193.                 d.board("[Duch Wojownika]: Nadchodzi Żniwiarz!")
 1194.                 d.set_regen_file("data/dungeon/devils_catacomb_6.txt")
 1195.                 d.spawn_mob(3517, 1304, 705)
 1196.                 d.setf('level', 15)
 1197.             else
 1198.                 devils_catacomb.lider()
 1199.             end
 1200.         end
 1201.  
 1202.         when timer_6.server_timer begin
 1203.             if d.select(get_server_timer_arg()) then                           
 1204.                 d.notice("Czas rzezi minął! ")
 1205.             end
 1206.         end
 1207.  
 1208.         when 9997.chat."Komnata Króla" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 16 begin
 1209.             if party.is_leader() then ---and d.select(get_server_timer_arg()) then                             
 1210.                 say_title(mob_name(9997)..":")
 1211.                 say("Zniszczyliście Ponurego Żniwiarza.")
 1212.                 say("To naprawdę czyn godny poszanowania!")
 1213.                 say("Mimo, że cię zdradziłem, teraz zwracam honor.")
 1214.                 say("")
 1215.                 say("Dlatego przenoszę was do komnaty króla!")
 1216.                 wait()
 1217.                 say_title(mob_name(9997)..":")
 1218.                 say("Teraz zniszcie Azraela!")                             
 1219.                 d.jump_all(80057, 1145)
 1220.                 d.spawn_mob(3518, 74, 1105)
 1221.                 d.set_regen_file("data/dungeon/devils_catacomb_7.txt")
 1222.                 d.board("[Duch Wojownika]: Witam w komnacie króla.")
 1223.                 d.board("[Duch Wojownika]: Macie teraz bardzo trudne zadanie.")
 1224.                 d.board("[Duch Wojownika]: Musicie w ciągu 60 minut zabić Azraela.")
 1225.                 d.notice("[Duch Wojownika]: Jeśli to wam się nie uda, zostaniecie wylogowani.")
 1226.                 d.notice("[Duch Wojownika]: My już więcej się nie zobaczymy.")
 1227.                 d.notice("[Duch Wojownika]: Jak już to w v10.")
 1228.                 d.notice("[Duch Wojownika]: Czas start!")
 1229.                 d.setf('level', 18)
 1230.                 server_timer('Azrael1', 20*60, d.get_map_index())
 1231.                 d.notice("Pozostało 60 minut!")
 1232.             else
 1233.                 devils_catacomb.lider()
 1234.             end
 1235.         end
 1236.  
 1237.         when Azrael1.server_timer begin
 1238.             if d.select(get_server_timer_arg()) then                           
 1239.                 server_timer('Azrael2', 20*60, d.get_map_index())
 1240.                 d.notice("Pozostało 40 minut!")
 1241.             end
 1242.         end
 1243.         when Azrael2.server_timer begin
 1244.             if d.select(get_server_timer_arg()) then                           
 1245.                 server_timer('Azrael3', 20*60, d.get_map_index())
 1246.                 d.board("Pozostało 20 minut!")
 1247.             end
 1248.         end
 1249.         when Azrael3.server_timer begin
 1250.             if d.select(get_server_timer_arg()) then                           
 1251.                 d.notice("Czas się skończył.")
 1252.                 d.board("Dlatego zostajecie wylogowani.")
 1253.                 d.purge()
 1254.                 d.exit_all()
 1255.             end
 1256.         end
 1257.         when timery_4.server_timer begin
 1258.             if d.select(get_server_timer_arg()) then                           
 1259.                 d.notice("Czas wyłączony!")
 1260.                 clear_server_timer('Azrael1', d.get_map_index())
 1261.                 clear_server_timer('Azrael2', d.get_map_index())
 1262.                 clear_server_timer('Azrael3', d.get_map_index())
 1263.             end
 1264.         end
 1265.  
 1266.         when 9997.chat."Wyjdź " with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 19 begin --- 14 begin
 1267.             say_title(mob_name(9997)..":")
 1268.             say("Teraz to masz się czym chwalić.")
 1269.             say("Oczywiście ty i twoja drużyna wygraliście.")
 1270.             say("")
 1271.             say("Czy chcesz opuścić Diabelskie Katakumby?")
 1272.             local wybor = select(locale.yes, locale.no)
 1273.             if wybor == 1 then
 1274.                 say_title(mob_name(9997)..":")
 1275.                 if pc.get_sex() == 0 then
 1276.                     say("Zostaniesz przeniesiony do miasta.")
 1277.                 else
 1278.                     say("Zostaniesz przeniesiona do miasta.")
 1279.                 end
 1280.                 warp_to_village()
 1281.             elseif wybor == 2 then
 1282.                 say_title(mob_name(9997)..":")
 1283.                 say("Jak chcesz!")
 1284.             end
 1285.         end
 1286.  
 1287.         when Koniec.server_timer begin
 1288.             if d.select(get_server_timer_arg()) then                           
 1289.                 d.notice("4 min minęły.")
 1290.                 d.board("Dlatego zostajecie wylogowani.")
 1291.                 d.purge()
 1292.                 d.exit_all()
 1293.             end
 1294.         end
 1295.  
 1296.         function czysc_timery()
 1297.             clear_server_timer('Azrael1', d.get_map_index())
 1298.             clear_server_timer('Azrael2', d.get_map_index())
 1299.             clear_server_timer('Azrael3', d.get_map_index())
 1300.             clear_server_timer('spawnuj', d.get_map_index())
 1301.             clear_server_timer('stony', d.get_map_index())
 1302.             clear_server_timer('stony2', d.get_map_index())
 1303.             clear_server_timer('zabic', d.get_map_index())
 1304.             clear_server_timer('zabic2', d.get_map_index())
 1305.             clear_server_timer('zabic3', d.get_map_index())
 1306.             clear_server_timer('zabic4', d.get_map_index())
 1307.             clear_server_timer('zabic5', d.get_map_index())
 1308.             clear_server_timer('lalki', d.get_map_index())
 1309.             clear_server_timer('lalki2', d.get_map_index())
 1310.             clear_server_timer('find', d.get_map_index())
 1311.             clear_server_timer('find2', d.get_map_index())
 1312.             clear_server_timer('Azrael', d.get_map_index())
 1313.             clear_server_timer('timery_1', d.get_map_index())
 1314.             clear_server_timer('timery_2', d.get_map_index())
 1315.             clear_server_timer('timery_3', d.get_map_index())
 1316.             clear_server_timer('timery_4', d.get_map_index())
 1317.             clear_server_timer('timery_5', d.get_map_index())
 1318.             clear_server_timer('timery_6', d.get_map_index())
 1319.         end
 1320.  
 1321.         when logout with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 begin
 1322.             if pc.get_sex() == 0 then
 1323.                 d.notice(pc.get_name().." się wylogował z dungeonu Diabelskich Katakumb!")
 1324.             else
 1325.                 d.exit()
 1326.                 d.notice(pc.get_name().." się wylogowała z dungeonu Diabelskich Katakumb!")
 1327.             end
 1328.         end
 1329.  
 1330.         when 20001.chat."Włożenie Kd Masakry" with item.get_type() == 1 and item.get_subtype() != 6 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 19 begin
 1331.             say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1332.             say("Witaj "..pc.get_name()..",")
 1333.             say(" U mnie możesz do broni włożyć kd masakry.")
 1334.             say(" Oczywiście sam też możesz.")
 1335.             say(" Jednak u mnie możesz zrobić broń taką,")
 1336.             say(" że oprócz kd ludzi ma kd masakry.")
 1337.             say(" Wystarczy przeciągnąć na mnie broń,")
 1338.             say(" do której chcesz włożyć kd masakry.")
 1339.             say(" Warunkiem jest wbite kd ludzi.")
 1340.             say("")
 1341.             say_reward("Aby wbić do broni kd masakry, przeciągnij broń na alchemika.")
 1342.         end
 1343.  
 1344.         when 20001.take with item.get_type() == 1 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 160000 and pc.get_map_index() < 170000 and d.getf('level') == 19 or pc.is_gm() begin
 1345.             say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1346.             say("Witaj "..pc.get_name()..",")
 1347.             say("jeśli w broni jest kd ludzi, ")
 1348.             say("możesz do niej włożyć też kd masakry.")
 1349.             say("")
 1350.             say_reward("Czy chcesz do swojej broni włożyć kd masakry?")
 1351.             local kd = select("Tak", "Nie")
 1352.             if kd == 1 then
 1353.                 say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1354.                 say("A więc tak..")
 1355.                 say("")
 1356.                 say_reward("Na jaki slot chcesz włożyć kd masakry?")
 1357.                 local slot = select("Pierwszy", "Drugi", "Trzeci", "Anuluj")
 1358.                 if slot == 1 then
 1359.                     say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1360.                     say("")
 1361.                     if item.get_socket(0) < 5000 then
 1362.                         say("W tym slocie nie ma włożonego żadnego kd.")
 1363.                         if item.get_socket(0) >= 28969 and item.get_socket(0) <= 28974 or item.get_socket(1) >= 28969 and item.get_socket(1) <= 28974 or item.get_socket(2) >= 28969 and item.get_socket(2) <= 28974 then
 1364.                             say("W broni jest już kd masakry!")
 1365.                             say("Kogo ty chcesz oszukać?")
 1366.                             say("Hmm...")
 1367.                         else
 1368.                             if item.get_socket(1) == 28955 or item.get_socket(1) >= 28964 and item.get_socket(1) <= 28968 then
 1369.                                 say("W drugim slocie jest jednak włożone "..item_name(item.get_socket(1))..".")
 1370.                                 say_item_vnum(item.get_socket(1))
 1371.                                 wait()
 1372.                                 say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1373.                                 say_reward("Wybierz więc jakie kd chcesz włożyć:")
 1374.                                 local wybierzkd = select(item_name(28969), item_name(28970), item_name(28971), item_name(28972), item_name(28973), item_name(28974), "Anuluj")
 1375.                                 if wybierzkd == 1 then
 1376.                                     if pc.count_item(28969) >= 1 then
 1377.                                         item.set_socket(0, 28969)
 1378.                                         pc.remove_item("28969", 1)
 1379.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1380.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28969)..".")
 1381.                                         say_item_vnum(28969)
 1382.                                     else
 1383.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1384.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1385.                                     end
 1386.                                 elseif wybierzkd == 2 then
 1387.                                     if pc.count_item(28970) >= 1 then
 1388.                                         item.set_socket(0, 28970)
 1389.                                         pc.remove_item("28970", 1)
 1390.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1391.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28970)..".")
 1392.                                         say_item_vnum(28970)
 1393.                                     else
 1394.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1395.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1396.                                     end
 1397.                                 elseif wybierzkd == 3 then
 1398.                                     if pc.count_item(28971) >= 1 then
 1399.                                         item.set_socket(0, 28971)
 1400.                                         pc.remove_item("28971", 1)
 1401.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1402.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28971)..".")
 1403.                                         say_item_vnum(28971)
 1404.                                     else
 1405.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1406.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1407.                                     end
 1408.                                 elseif wybierzkd == 4 then
 1409.                                     if pc.count_item(28972) >= 1 then
 1410.                                         item.set_socket(0, 28972)
 1411.                                         pc.remove_item("28972", 1)
 1412.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1413.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28972)..".")
 1414.                                         say_item_vnum(28972)
 1415.                                     else
 1416.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1417.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1418.                                     end
 1419.                                 elseif wybierzkd == 5 then
 1420.                                     if pc.count_item(28973) >= 1 then
 1421.                                         item.set_socket(0, 28973)
 1422.                                         pc.remove_item("28973", 1)
 1423.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1424.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28973)..".")
 1425.                                         say_item_vnum(28973)
 1426.                                     else
 1427.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1428.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1429.                                     end    
 1430.                                 elseif wybierzkd == 6 then
 1431.                                     if pc.count_item(28974) >= 1 then
 1432.                                         item.set_socket(0, 28974)
 1433.                                         pc.remove_item("28974", 1)
 1434.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1435.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28974)..".")
 1436.                                         say_item_vnum(28974)
 1437.                                     else
 1438.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1439.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1440.                                     end
 1441.                                 else
 1442.                                     return
 1443.                                 end
 1444.                             elseif item.get_socket(2) == 28955 or item.get_socket(2) >= 28964 and item.get_socket(2) <= 28968 then
 1445.                                 say("W trzecim slocie jest jednak włożone "..item_name(item.get_socket(2))..".")
 1446.                                 say_item_vnum(item.get_socket(2))
 1447.                                 wait()
 1448.                                 say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1449.                                 say_reward("Wybierz więc jakie kd chcesz włożyć:")
 1450.                                 local wybierzkd = select(item_name(28969), item_name(28970), item_name(28971), item_name(28972), item_name(28973), item_name(28974), "Anuluj")
 1451.                                 if wybierzkd == 1 then
 1452.                                     if pc.count_item(28969) >= 1 then
 1453.                                         item.set_socket(0, 28969)
 1454.                                         pc.remove_item("28969", 1)
 1455.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1456.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28969)..".")
 1457.                                         say_item_vnum(28969)
 1458.                                     else
 1459.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1460.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1461.                                     end
 1462.                                 elseif wybierzkd == 2 then
 1463.                                     if pc.count_item(28970) >= 1 then
 1464.                                         item.set_socket(0, 28970)
 1465.                                         pc.remove_item("28970", 1)
 1466.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1467.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28970)..".")
 1468.                                         say_item_vnum(28970)
 1469.                                     else
 1470.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1471.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1472.                                     end
 1473.                                 elseif wybierzkd == 3 then
 1474.                                     if pc.count_item(28971) >= 1 then
 1475.                                         item.set_socket(0, 28971)
 1476.                                         pc.remove_item("28971", 1)
 1477.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1478.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28971)..".")
 1479.                                         say_item_vnum(28971)
 1480.                                     else
 1481.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1482.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1483.                                     end
 1484.                                 elseif wybierzkd == 4 then
 1485.                                     if pc.count_item(28972) >= 1 then
 1486.                                         item.set_socket(0, 28972)
 1487.                                         pc.remove_item("28972", 1)
 1488.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1489.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28972)..".")
 1490.                                         say_item_vnum(28972)
 1491.                                     else
 1492.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1493.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1494.                                     end
 1495.                                 elseif wybierzkd == 5 then
 1496.                                     if pc.count_item(28973) >= 1 then
 1497.                                         item.set_socket(0, 28973)
 1498.                                         pc.remove_item("28973", 1)
 1499.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1500.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28973)..".")
 1501.                                         say_item_vnum(28973)
 1502.                                     else
 1503.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1504.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1505.                                     end    
 1506.                                 elseif wybierzkd == 6 then
 1507.                                     if pc.count_item(28974) >= 1 then
 1508.                                         item.set_socket(0, 28974)
 1509.                                         pc.remove_item("28974", 1)
 1510.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1511.                                         say("Do pierwszego slota zostało włożone "..item_name(28974)..".")
 1512.                                         say_item_vnum(28974)
 1513.                                     else
 1514.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1515.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1516.                                     end
 1517.                                 else
 1518.                                     return
 1519.                                 end
 1520.                             else
 1521.                                 say("")
 1522.                                 say_reward("W żadnym slocie nie ma kd ludzi!")
 1523.                             end
 1524.                         end
 1525.                     else
 1526.                         say("W tym slocie jest już kd.")
 1527.                         say("Tutaj już nie można włożyć żadnego kd.")
 1528.                     end
 1529.                 elseif slot == 2 then
 1530.                     say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1531.                     say("")
 1532.                     if item.get_socket(1) < 5000 then
 1533.                         say("W tym slocie nie ma włożonego żadnego kd.")
 1534.                         if item.get_socket(0) >= 28969 and item.get_socket(0) <= 28974 or item.get_socket(1) >= 28969 and item.get_socket(1) <= 28974 or item.get_socket(2) >= 28969 and item.get_socket(2) <= 28974 then
 1535.                             say("W broni jest już kd masakry!")
 1536.                             say("Kogo ty chcesz oszukać?")
 1537.                             say("Hmm...")
 1538.                         else
 1539.                             if item.get_socket(0) == 28955 or item.get_socket(0) >= 28964 and item.get_socket(0) <= 28968 then
 1540.                                 say("W pierwszym slocie jest jednak włożone "..item_name(item.get_socket(0))..".")
 1541.                                 say_item_vnum(item.get_socket(0))
 1542.                                 wait()
 1543.                                 say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1544.                                 say_reward("Wybierz więc jakie kd chcesz włożyć:")
 1545.                                 local wybierzkd = select(item_name(28969), item_name(28970), item_name(28971), item_name(28972), item_name(28973), item_name(28974), "Anuluj")
 1546.                                 if wybierzkd == 1 then
 1547.                                     if pc.count_item(28969) >= 1 then
 1548.                                         item.set_socket(1, 28969)
 1549.                                         pc.remove_item("28969", 1)
 1550.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1551.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28969)..".")
 1552.                                         say_item_vnum(28969)
 1553.                                     else
 1554.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1555.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1556.                                     end
 1557.                                 elseif wybierzkd == 2 then
 1558.                                     if pc.count_item(28970) >= 1 then
 1559.                                         item.set_socket(1, 28970)
 1560.                                         pc.remove_item("28970", 1)
 1561.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1562.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28970)..".")
 1563.                                         say_item_vnum(28970)
 1564.                                     else
 1565.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1566.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1567.                                     end
 1568.                                 elseif wybierzkd == 3 then
 1569.                                     if pc.count_item(28971) >= 1 then
 1570.                                         item.set_socket(1, 28971)
 1571.                                         pc.remove_item("28971", 1)
 1572.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1573.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28971)..".")
 1574.                                         say_item_vnum(28971)
 1575.                                     else
 1576.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1577.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1578.                                     end
 1579.                                 elseif wybierzkd == 4 then
 1580.                                     if pc.count_item(28972) >= 1 then
 1581.                                         item.set_socket(1, 28972)
 1582.                                         pc.remove_item("28972", 1)
 1583.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1584.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28972)..".")
 1585.                                         say_item_vnum(28972)
 1586.                                     else
 1587.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1588.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1589.                                     end
 1590.                                 elseif wybierzkd == 5 then
 1591.                                     if pc.count_item(28973) >= 1 then
 1592.                                         item.set_socket(1, 28973)
 1593.                                         pc.remove_item("28973", 1)
 1594.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1595.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28973)..".")
 1596.                                         say_item_vnum(28973)
 1597.                                     else
 1598.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1599.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1600.                                     end    
 1601.                                 elseif wybierzkd == 6 then
 1602.                                     if pc.count_item(28974) >= 1 then
 1603.                                         item.set_socket(1, 28974)
 1604.                                         pc.remove_item("28974", 1)
 1605.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1606.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28974)..".")
 1607.                                         say_item_vnum(28974)
 1608.                                     else
 1609.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1610.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1611.                                     end
 1612.                                 else
 1613.                                     return
 1614.                                 end
 1615.                             elseif item.get_socket(2) == 28955 or item.get_socket(2) >= 28964 and item.get_socket(2) <= 28968 then
 1616.                                 say("W trzecim slocie jest jednak włożone "..item_name(item.get_socket(2))..".")
 1617.                                 say_item_vnum(item.get_socket(2))
 1618.                                 wait()
 1619.                                 say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1620.                                 say_reward("Wybierz więc jakie kd chcesz włożyć:")
 1621.                                 local wybierzkd = select(item_name(28969), item_name(28970), item_name(28971), item_name(28972), item_name(28973), item_name(28974), "Anuluj")
 1622.                                 if wybierzkd == 1 then
 1623.                                     if pc.count_item(28969) >= 1 then
 1624.                                         item.set_socket(1, 28969)
 1625.                                         pc.remove_item("28969", 1)
 1626.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1627.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28969)..".")
 1628.                                         say_item_vnum(28969)
 1629.                                     else
 1630.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1631.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1632.                                     end
 1633.                                 elseif wybierzkd == 2 then
 1634.                                     if pc.count_item(28970) >= 1 then
 1635.                                         item.set_socket(1, 28970)
 1636.                                         pc.remove_item("28970", 1)
 1637.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1638.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28970)..".")
 1639.                                         say_item_vnum(28970)
 1640.                                     else
 1641.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1642.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1643.                                     end
 1644.                                 elseif wybierzkd == 3 then
 1645.                                     if pc.count_item(28971) >= 1 then
 1646.                                         item.set_socket(1, 28971)
 1647.                                         pc.remove_item("28971", 1)
 1648.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1649.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28971)..".")
 1650.                                         say_item_vnum(28971)
 1651.                                     else
 1652.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1653.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1654.                                     end
 1655.                                 elseif wybierzkd == 4 then
 1656.                                     if pc.count_item(28972) >= 1 then
 1657.                                         item.set_socket(1, 28972)
 1658.                                         pc.remove_item("28972", 1)
 1659.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1660.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28972)..".")
 1661.                                         say_item_vnum(28972)
 1662.                                     else
 1663.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1664.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1665.                                     end
 1666.                                 elseif wybierzkd == 5 then
 1667.                                     if pc.count_item(28973) >= 1 then
 1668.                                         item.set_socket(1, 28973)
 1669.                                         pc.remove_item("28973", 1)
 1670.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1671.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28973)..".")
 1672.                                         say_item_vnum(28973)
 1673.                                     else
 1674.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1675.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1676.                                     end    
 1677.                                 elseif wybierzkd == 6 then
 1678.                                     if pc.count_item(28974) >= 1 then
 1679.                                         item.set_socket(1, 28974)
 1680.                                         pc.remove_item("28974", 1)
 1681.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1682.                                         say("Do drugiego slota zostało włożone "..item_name(28974)..".")
 1683.                                         say_item_vnum(28974)
 1684.                                     else
 1685.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1686.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1687.                                     end
 1688.                                 else
 1689.                                     return
 1690.                                 end
 1691.                             else
 1692.                                 say("")
 1693.                                 say_reward("W żadnym slocie nie ma kd ludzi!")
 1694.                             end
 1695.                         end
 1696.                     else
 1697.                         say("W tym slocie jest już kd.")
 1698.                         say("Tutaj już nie można włożyć żadnego kd.")
 1699.                     end
 1700.                 elseif slot == 3 then
 1701.                     say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1702.                     say("")
 1703.                     if item.get_socket(2) < 5000 then
 1704.                         say("W tym slocie nie ma włożonego żadnego kd.")
 1705.                         if item.get_socket(0) >= 28969 and item.get_socket(0) <= 28974 or item.get_socket(1) >= 28969 and item.get_socket(1) <= 28974 or item.get_socket(2) >= 28969 and item.get_socket(2) <= 28974 then
 1706.                             say("W broni jest już kd masakry!")
 1707.                             say("Kogo ty chcesz oszukać?")
 1708.                             say("Hmm...")
 1709.                         else
 1710.                             if item.get_socket(0) == 28955 or item.get_socket(0) >= 28964 and item.get_socket(0) <= 28968 then
 1711.                                 say("W pierwszym slocie jest jednak włożone "..item_name(item.get_socket(0))..".")
 1712.                                 say_item_vnum(item.get_socket(0))
 1713.                                 wait()
 1714.                                 say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1715.                                 say_reward("Wybierz więc jakie kd chcesz włożyć:")
 1716.                                 local wybierzkd = select(item_name(28969), item_name(28970), item_name(28971), item_name(28972), item_name(28973), item_name(28974), "Anuluj")
 1717.                                 if wybierzkd == 1 then
 1718.                                     if pc.count_item(28969) >= 1 then
 1719.                                         item.set_socket(2, 28969)
 1720.                                         pc.remove_item("28969", 1)
 1721.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1722.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28969)..".")
 1723.                                         say_item_vnum(28969)
 1724.                                     else
 1725.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1726.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1727.                                     end
 1728.                                 elseif wybierzkd == 2 then
 1729.                                     if pc.count_item(28970) >= 1 then
 1730.                                         item.set_socket(2, 28970)
 1731.                                         pc.remove_item("28970", 1)
 1732.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1733.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28970)..".")
 1734.                                         say_item_vnum(28970)
 1735.                                     else
 1736.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1737.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1738.                                     end
 1739.                                 elseif wybierzkd == 3 then
 1740.                                     if pc.count_item(28971) >= 1 then
 1741.                                         item.set_socket(2, 28971)
 1742.                                         pc.remove_item("28971", 1)
 1743.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1744.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28971)..".")
 1745.                                         say_item_vnum(28971)
 1746.                                     else
 1747.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1748.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1749.                                     end
 1750.                                 elseif wybierzkd == 4 then
 1751.                                     if pc.count_item(28972) >= 1 then
 1752.                                         item.set_socket(2, 28972)
 1753.                                         pc.remove_item("28972", 1)
 1754.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1755.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28972)..".")
 1756.                                         say_item_vnum(28972)
 1757.                                     else
 1758.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1759.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1760.                                     end
 1761.                                 elseif wybierzkd == 5 then
 1762.                                     if pc.count_item(28973) >= 1 then
 1763.                                         item.set_socket(2, 28973)
 1764.                                         pc.remove_item("28973", 1)
 1765.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1766.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28973)..".")
 1767.                                         say_item_vnum(28973)
 1768.                                     else
 1769.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1770.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1771.                                     end    
 1772.                                 elseif wybierzkd == 6 then
 1773.                                     if pc.count_item(28974) >= 1 then
 1774.                                         item.set_socket(2, 28974)
 1775.                                         pc.remove_item("28974", 1)
 1776.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1777.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28974)..".")
 1778.                                         say_item_vnum(28974)
 1779.                                     else
 1780.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1781.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1782.                                     end
 1783.                                 else
 1784.                                     return
 1785.                                 end
 1786.                             elseif item.get_socket(1) == 28955 or item.get_socket(1) >= 28964 and item.get_socket(1) <= 28968 then
 1787.                                 say("W trzecim slocie jest jednak włożone "..item_name(item.get_socket(1))..".")
 1788.                                 say_item_vnum(item.get_socket(1))
 1789.                                 wait()
 1790.                                 say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1791.                                 say_reward("Wybierz więc jakie kd chcesz włożyć:")
 1792.                                 local wybierzkd = select(item_name(28969), item_name(28970), item_name(28971), item_name(28972), item_name(28973), item_name(28974), "Anuluj")
 1793.                                 if wybierzkd == 1 then
 1794.                                     if pc.count_item(28969) >= 1 then
 1795.                                         item.set_socket(2, 28969)
 1796.                                         pc.remove_item("28969", 1)
 1797.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1798.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28969)..".")
 1799.                                         say_item_vnum(28969)
 1800.                                     else
 1801.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1802.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1803.                                     end
 1804.                                 elseif wybierzkd == 2 then
 1805.                                     if pc.count_item(28970) >= 1 then
 1806.                                         item.set_socket(2, 28970)
 1807.                                         pc.remove_item("28970", 1)
 1808.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1809.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28970)..".")
 1810.                                         say_item_vnum(28970)
 1811.                                     else
 1812.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1813.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1814.                                     end
 1815.                                 elseif wybierzkd == 3 then
 1816.                                     if pc.count_item(28971) >= 1 then
 1817.                                         item.set_socket(2, 28971)
 1818.                                         pc.remove_item("28971", 1)
 1819.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1820.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28971)..".")
 1821.                                         say_item_vnum(28971)
 1822.                                     else
 1823.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1824.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1825.                                     end
 1826.                                 elseif wybierzkd == 4 then
 1827.                                     if pc.count_item(28972) >= 1 then
 1828.                                         item.set_socket(2, 28972)
 1829.                                         pc.remove_item("28972", 1)
 1830.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1831.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28972)..".")
 1832.                                         say_item_vnum(28972)
 1833.                                     else
 1834.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1835.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1836.                                     end
 1837.                                 elseif wybierzkd == 5 then
 1838.                                     if pc.count_item(28973) >= 1 then
 1839.                                         item.set_socket(2, 28973)
 1840.                                         pc.remove_item("28973", 1)
 1841.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1842.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28973)..".")
 1843.                                         say_item_vnum(28973)
 1844.                                     else
 1845.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1846.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1847.                                     end    
 1848.                                 elseif wybierzkd == 6 then
 1849.                                     if pc.count_item(28974) >= 1 then
 1850.                                         item.set_socket(2, 28974)
 1851.                                         pc.remove_item("28974", 1)
 1852.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1853.                                         say("Do trzeciego slota zostało włożone "..item_name(28974)..".")
 1854.                                         say_item_vnum(28974)
 1855.                                     else
 1856.                                         say_title(mob_name(npc.race)..":")
 1857.                                         say("Nie posiadasz tego kd!")
 1858.                                     end
 1859.                                 else
 1860.                                     return
 1861.                                 end
 1862.                             else
 1863.                                 say("")
 1864.                                 say_reward("W żadnym slocie nie ma kd ludzi!")
 1865.                             end
 1866.                         end
 1867.                     else
 1868.                         say("W tym slocie jest już kd.")
 1869.                         say("Tutaj już nie można włożyć żadnego kd.")
 1870.                     end
 1871.                 else
 1872.                     return
 1873.                 end
 1874.             else
 1875.                 return
 1876.             end
 1877.         end
 1878.     end-- state
 1879. end-- quest
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top