Kribo

Klima-hele-koden

May 19th, 2020
110
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2. """
 3. Created on Sat Apr 25 14:36:29 2020
 4.  
 5. @author: eirik
 6. """
 7. import numpy as np
 8. import matplotlib.pyplot as plt
 9.  
 10. #Introduksjonstekst til den som bruker programmet
 11. print("Prognosene viser at temperaturen i verden vil stige med rundt 2 grader frem mot 2050. Dette skyldes i stor grad utslipp av CO2, \
 12. og en av konsekvensene av økningen vil være at havnivået stiger og tar over hjemmene til opp mot 110 millioner mennesker. \
 13. Men tiltak kan gjøres. I denne simuleringen er du verdensleder og skal ta et valg hvert femte år for hvilket tiltak du vil gjennomføre. \
 14. Noen tiltak har større innvirkning enn andre, så valgene dine har stor konsekvens for hvordan verden ser ut i fremtiden. Lykke til! \n")
 15.  
 16. #Legger inn årlige besparelser for ulike tiltak
 17. Tiltaksliste = ["Helse og utdannelse i fattige land", 85.42/30, "Plantebasert diett", 65.01/30, "Redusere matsvinn", 87.45/30, \
 18.                 "Forbedre aircondition", 57.75/30, "Forbedre kjøleskap", 43.53/30, "Regnskogsplanting", 54.45/30, "Vindkraft på land", 47.21/30]
 19. Spartliste = [0]
 20.  
 21. #Prognose for maksveverdier 2050
 22. TempSluttAr = 2
 23. Flyktninger = 110
 24. CO2prAr = 50
 25.  
 26.  
 27. #La bruker velge et tiltak hvert femte år. Legg CO2-besparelsen for tiltaket til Spartliste
 28. #og slett tiltaket fra Tiltakslite.
 29. Spart = 0
 30. for i in range(30, 0, -5):
 31.     print("Mulige tiltak år", 2050-i)
 32.     for n in range(0, len(Tiltaksliste),2):
 33.         print(int((n+2)/2), Tiltaksliste[n])
 34.     Tiltak = int(input("Skriv inn tallet på tiltaket du vil gjøre: "))
 35.     Spart = Spart + (Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*i)
 36.     Spartliste.append(Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*5)
 37.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 38.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 39.  
 40. #Regne ut kummulative tall til graf
 41. Kum1 = np.cumsum(Spartliste)
 42. Kum2 = np.cumsum(Kum1)
 43. xliste = [2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050]
 44.  
 45. #Graf over CO2-utslipp
 46. xlist = xliste
 47. MaxCO2list = [0, CO2prAr*5, CO2prAr*10, CO2prAr*15, CO2prAr*20, CO2prAr*25, CO2prAr*30]
 48. fig = plt.figure()
 49. ax1 = fig.add_subplot(111)
 50. ax1.grid(True)
 51. plt.title("CO2-utslipp")
 52. plt.xlabel("Årstall")
 53. plt.ylabel("Totalt utslipp siden 2020 i gigatonn")
 54.  
 55. ax1.plot(xlist,MaxCO2list, label="Forventet graf")
 56. ax1.plot(xlist,MaxCO2list - Kum2, label="Graf etter tiltak")
 57. plt.legend()
 58. plt.show()
 59.  
 60. #Grat over temperaturstigning
 61. xlist = xliste
 62. MaxTmplist = [0, TempSluttAr/6, TempSluttAr*2/6, 3*TempSluttAr/6, 4*TempSluttAr/6, 5*TempSluttAr/6, TempSluttAr]
 63. fig = plt.figure()
 64. ax1 = fig.add_subplot(111)
 65. ax1.grid(True)
 66. plt.title("Økning i temperatur")
 67. plt.xlabel("Årstall")
 68. plt.ylabel("Grader Celsius")
 69.  
 70. ax1.plot(xlist,MaxTmplist, label="Forventet graf")
 71. f=[0]
 72. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 73.     f.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxTmplist[i])
 74. ax1.plot(xlist, f, label="Graf etter tiltak")
 75. plt.legend()
 76. plt.show()
 77.  
 78. #Grat over økning i klimaflyktninger
 79. xlist = xliste
 80. MaxFlyktlist = [0, Flyktninger/6, 2*Flyktninger/6, 3*Flyktninger/6, 4*Flyktninger/6, 5*Flyktninger/6, Flyktninger]
 81. fig = plt.figure()
 82. ax1 = fig.add_subplot(111)
 83. ax1.grid(True)
 84. plt.title("Økning i klimaflyktninger")
 85. plt.xlabel("Årstall")
 86. plt.ylabel("Millioner mennesker")
 87.  
 88. ax1.plot(xlist, MaxFlyktlist, label="Forventet graf")
 89. g=[0]
 90. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 91.     g.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxFlyktlist[i])
 92. ax1.plot(xlist, g, label="Graf etter tiltak")
 93. plt.legend()
 94. plt.show()
 95.  
 96. print("Gratulerer! Du klarte å redusere forventet utslipp med ", "%.2f" % Spart, "gigatonn CO2, temperaturen steg bare","%.2f" % f[6], \
 97.       "grader og ", "%.2f" % (Flyktninger - g[6]), "millioner mennesker kan takke deg for at de ikke er blitt klimaflyktninger!")
 98.  
 99. if (Spart > 256.7):
 100.     print("Veldig bra! Du valgte alltid de tiltakene som gav størst effekt!")
 101. else:
 102.     print("Godt forsøk! Du valgte godt, men det fantes mer effektive tiltak.")
RAW Paste Data