Advertisement
Guest User

https://ehazi.hu/q/115560 - 4. feladat

a guest
Sep 8th, 2022
18
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.32 KB | None | 0 0
  1. a = 7
  2. b = 1
  3. c = 3
  4.  
  5. print(f"(a-b)/c = ({a}-{b})/{c} = {(a-b)//c}") # egész osztást használok inkább, mert úgy is egész lesz a megoldás
  6. print(f"(a+b)*(2a-c) = ({a}+{b})*(2*{a}-{c}) = {(a+b)*(2*a-c)}")
  7. print(f"(3a-3b)/c = (3*{a}-3*{b})/{c} = {(3*a-3*b)//c}") # itt is
  8. print(f"2ac+4b = 2*{a}*{c}+4*{b} = {2*a*c+4*b}")
  9.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement