Timkor

triangles

Apr 18th, 2021
510
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. n = parseInt(prompt('Enter the number for triangles')); // ініціалізую змінну n для отримання числа розміру трикутника від користовача;
 2.  
 3. //triangle 1
 4. for (i = 1; i <= n; i++) { // даний цикл прораховує кількість рядків у трикутнику відповідно до заданого числа; каутнер і збільшується на одну одиницю та прирівнюється до заданого числа в n;
 5.     for (j = 1; j <= i; j++) { //даний цикл друкує зірочки на кожному рядку, при чому каунтер j збільшується на 1 та відповідно до і друкує відповідну кількість зірочок
 6.         document.write('*');
 7.     }
 8.     document.write('</br>'); //відступ на наступниц рядок;
 9. }
 10. document.write('</br>'); //відступ на один рядок перед наступним трикутником;
 11.  
 12. //triangle 2
 13. for (i = n; i >= 1; i--) { // даний цикл прораховує кількість рядків у трикутнику відповідно до заданого числа; каутнер і зменшується на одну одиницю та прирівнюється до 1;
 14.     for (j = 1; j <= i; j++) { //даний цикл друкує зірочки на кожному рядку, при чому каунтер j збільшується на 1 та відповідно до і друкує відповідну кількість зірочок;
 15.         document.write('*')
 16.     }
 17.     document.write('</br>');
 18. }
 19. document.write('</br>');
 20.  
 21. //triangle 3
 22. for (i = n; i >= 1; i--) { //аналогічно до попереднього трикутника - відраховуємо за допомогою каунтера і кількість рядків, зменшуючи і
 23.     for (s = 1; s <= (n - i); s++) { // даний цикл друкує відступи; каунтер s відраховує кількість пробілів, прирівнюємо каунтер s до різниці заданого числа n та каунтера і(що зменшується на одиницю);
 24.         document.write('_'); // в notepad++ не друкувався побіл як знак, тому використовую _ для відображення останнього трикутника;
 25.     }
 26.     for (j = 1; j <= i; j++) { //даний цикл друкує зірочки на кожному рядку, при чому каунтер j збільшується на 1 та відповідно до і друкує відповідну кількість зірочок;
 27.         document.write('*')
 28.     }
 29.     document.write('</br>');
 30. }
 31.  
 32. /* Не забувайте створювати змінні! let n (можна іменувати більш відповідно до її значення, наприклад size)
 33. *  В циклах використовуються змінні i, j, s - які ви теж не створили за допомогою ключового слова let - варто це зробити.
 34. *  якщо це зробити перед першим циклом, то це будуть глобальні змінні, які будуть видимі всій програмі, тому
 35. *  краще створювати у кожному з циклів свої локальні змінні. Окрім того звичніше з нуля починанати:
 36. *  for (let i = 0; i < n; i++) { // локальний лічильник від нуля до Н, а ще фігурна дужка та пробіли згідно стилю
 37. *  document.write('*'); - така команда відпрацює, вона запише в хтмл документ символ, та якщо ви ознайомитеся з темами
 38. *  Як і де писати код? https://zero.p2p.shpp.me/tutorials/10_How_Where_write_code.html
 39. *  Введення і виведення даних https://zero.p2p.shpp.me/tutorials/30_I_O.html
 40. *  то побачите, що працювати з консолью можна за допомогою інших команд, і це на даному етапі буде більш очікуваним.
 41. *  А ще в notepad++ має деякі зручні альтернативи.)
 42. *  document.write('</br>'); - console.log();
 43. *  document.write('*') - console.put('*') - як і де можна використовувати саме цю команду описано в темі Як і де писати код?
 44. *  https://zero.p2p.shpp.me/tutorials/10_How_Where_write_code.html
 45. *
 46. *  Зручно ревьювати, коли умова задачі присутня перед кодом (можна як посилання), коментарі розвернуті, вони можуть бути
 47. *  лаконічнішими, принаймні з часом так буде зручніше, але добре , коли вони є! Стиль коду - то супер важливий елемент
 48. *  праці, про нього ви ще дізнаєтеся згодом, поки можна переглянути https://learn.javascript.ru/coding-style
 49. *  Алгоритмічно ви виконали правильно, добре що два вкладені окремі цикли у третьому трикутнику - кожний відповідає за своє,
 50. *  це основа декомпозиції.
 51. *  гарного коду.
 52. *  */
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×