Guest User

Untitled

a guest
May 6th, 2024
13
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 28.95 KB | None | 0 0
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 19.04.2024 01
 2. Uruchomiony przez Adamus Lifentas (06-05-2024 14:07:28)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop ()
 12. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Adamus Lifentas\Downloads ()
 13. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Rozrywka\Counter-Strike 1.6 Progressive.lnk -> C:\Gry\Counter-Strike 1.6 Progressive\Counter-Strike 1.6.exe ()
 14. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Pozostałe\3uTools(32bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\3uToolsV3\x86\3uTools.exe (Shenzhen Aidapu Network Technology Co.,Ltd.)
 15. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Pozostałe\HiBit Uninstaller.lnk -> C:\Program Files (x86)\HiBit Uninstaller\HiBitUninstaller.exe (HiBitSoftware)
 16. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Pozostałe\Kerish PC Doctor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kerish PC Doctor\KerishDoctor.exe (Kerish Products LLP)
 17. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Pozostałe\OpenOffice 4.1.15.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\soffice.exe (Apache Software Foundation)
 18. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Pozostałe\Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\RevoUnin.exe (VS Revo Group)
 19. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Bezpieczeństwo\HitmanPro.lnk -> C:\Program Files\HitmanPro\HitmanPro.exe (Sophos B.V.)
 20. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\SumatraPDF.lnk -> C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\SumatraPDF\SumatraPDF.exe (Krzysztof Kowalczyk)
 21. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\3-4 (1-7).lnk -> C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\3-4 (1-7) (Brak pliku)
 22. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tor Browser.lnk -> C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Brak pliku)
 23. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
 24. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
 25. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
 26. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 27. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 28. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 29. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 30. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\WINDOWS\explorer.exe,-30
 31. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 32. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 33. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 34. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6 Progressive\Counter-Strike 1.6 Progressive.lnk -> C:\Gry\Counter-Strike 1.6 Progressive\Counter-Strike 1.6.exe ()
 35. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 36. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 37. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 38. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 39. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
 40. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome Beta.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome Beta\Application\chrome.exe (Google LLC)
 41. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
 42. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 43. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 44. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 45. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 46. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome Beta.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome Beta\Application\chrome.exe (Google LLC)
 47. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 48. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 49. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 50. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 51. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 52. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
 53. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
 54. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
 55. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
 56. Shortcut: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 57. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox — tryb prywatny.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\private_browsing.exe (Mozilla Corporation)
 58. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 59. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome Beta.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome Beta\Application\chrome.exe (Google LLC)
 60. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
 61. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
 62. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
 63. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
 64. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
 65. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 66. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 67. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 68. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Dezinstalacja aplikacji Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\unins000.exe ()
 69. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller Help.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller Help.pdf ()
 70. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\RevoUnin.exe (VS Revo Group)
 71. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.15\OpenOffice Base.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\sbase.exe (Apache Software Foundation)
 72. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.15\OpenOffice Calc.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\scalc.exe (Apache Software Foundation)
 73. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.15\OpenOffice Draw.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\sdraw.exe (Apache Software Foundation)
 74. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.15\OpenOffice Impress.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\simpress.exe (Apache Software Foundation)
 75. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.15\OpenOffice Math.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\smath.exe (Apache Software Foundation)
 76. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.15\OpenOffice Writer.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\swriter.exe (Apache Software Foundation)
 77. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.15\OpenOffice.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\soffice.exe (Apache Software Foundation)
 78. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kerish PC Doctor\Dezinstalacja aplikacji Kerish Doctor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kerish PC Doctor\Uninstall\unins000.exe (Kerish Products LLP )
 79. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kerish PC Doctor\Kerish PC Doctor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kerish PC Doctor\KerishDoctor.exe (Kerish Products LLP)
 80. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro\HitmanPro.lnk -> C:\Program Files\HitmanPro\HitmanPro.exe (Sophos B.V.)
 81. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiBit Uninstaller\HiBit Uninstaller.lnk -> C:\Program Files (x86)\HiBit Uninstaller\HiBitUninstaller.exe (HiBitSoftware)
 82. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiBit Uninstaller\Uninstall HiBit Uninstaller.lnk -> C:\Program Files (x86)\HiBit Uninstaller\unins000.exe ()
 83. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dolby\Dolby Digital Plus.lnk -> C:\Program Files\Dolby Digital Plus\ddpe.exe (Dolby Laboratories Inc.)
 84. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Conexant\SAII\SmartAudio.lnk -> C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SmartAudio.exe (Conexant Systems, Inc)
 85. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 86. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 87. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 88. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 89. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 90. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 91. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 92. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
 93. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Registry Editor.lnk -> C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
 94. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 95. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 96. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 97. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 98. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 99. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 100. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 101. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
 102. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 103. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 104. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
 105. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 106. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 107. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 108. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\3uToolsV3\x86\3uTools(32bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\3uToolsV3\x86\3uTools.exe (Shenzhen Aidapu Network Technology Co.,Ltd.)
 109. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\3uToolsV3\x86\Uninstall 3uTools(32bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\3uToolsV3\x86\Uninstall.exe ()
 110. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 111. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 112. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 113. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\WINDOWS\explorer.exe,-30
 114. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 115. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 116. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 117. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 118. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 119. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 120. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 121. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 122. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 123. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 124. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 125. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 126. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
 127. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
 128. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
 129. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
 130. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 131. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 132.  
 133.  
 134. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Pozostałe\Google Password Manager.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome Beta\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=kajebgjangihfbkjfejcanhanjmmbcfd
 135. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
 136. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje do Chrome Beta\Google Password Manager.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome Beta\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=kajebgjangihfbkjfejcanhanjmmbcfd
 137. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 138. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 139. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
 140. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
 141. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
 142. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
 143. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
 144. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 145. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 146. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
 147. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
 148. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 149. ShortcutWithArgument: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Google\Chrome Beta\User Data\Default\Web Applications\_crx_kajebgjangihfbkjfejcanhanjmmbcfd\Google Password Manager.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome Beta\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=kajebgjangihfbkjfejcanhanjmmbcfd
 150. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
 151. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton Security\Norton Security.lnk -> C:\Program Files\Norton Security\Engine\22.24.3.2\uiStub.exe (Gen Digital Inc.) -> /win8
 152. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kerish PC Doctor\Układ odniesienia Kerish Doctor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kerish PC Doctor\KerishDoctor.exe (Kerish Products LLP) -> -showhlp
 153. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro\Odinstaluj HitmanPro 3.8.lnk -> C:\Program Files\HitmanPro\HitmanPro.exe (Sophos B.V.) -> /uninstall
 154. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 155. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 156. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 157. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 158. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 159. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 160. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 161. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
 162. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 163. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
 164. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
 165. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
 166. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
 167. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
 168. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 169. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 170. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
 171. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
 172. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 173. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Norton Security.lnk -> C:\Program Files\Norton Security\Engine\22.24.3.2\uiStub.exe (Gen Digital Inc.) -> /win8
 174.  
 175.  
 176. InternetURL: C:\Users\Adamus Lifentas\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
 177. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Strona internetowa aplikacji Revo Uninstaller.url -> URL: hxxps://www.revouninstaller.com/
 178. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kerish PC Doctor\Strona internetowa aplikacji Kerish Doctor.url -> URL: hxxps://www.kerish.org
 179.  
 180. ==================== Koniec Shortcut.txt =============================
 181.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment