Advertisement
PrezesSmoku

Pogoda podstawa

Jun 10th, 2023
677
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.62 KB | None | 0 0
 1. import requests
 2. import pygame
 3.  
 4. link = "https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/"
 5.  
 6. baza = requests.get(link)
 7. lista_stacji = baza.json()
 8. #print(lista_stacji)
 9. i =1
 10. for stacja in lista_stacji:
 11.     print(f"{i}. {stacja['stacja']}")
 12.     i+=1
 13.  
 14. numer_stacji = int(input("Wprowadź numer wybranej stacji meteo: "))
 15. wybrana_stacja = lista_stacji[numer_stacji-1]
 16. #print(wybrana_stacja)
 17.  
 18. stacja = wybrana_stacja['stacja']
 19. godzina = wybrana_stacja['godzina_pomiaru'] #liczba całkowita
 20. temperatura = wybrana_stacja['temperatura'] #st. Celsjusza
 21. cisnienie = wybrana_stacja['cisnienie']  #hPa
 22. predkosc_wiatru = wybrana_stacja['predkosc_wiatru'] #m/s
 23. kierunek_wiatru = wybrana_stacja['kierunek_wiatru'] #w stopniach kątowych ("skąd wieje")
 24. #suma_opadu = wybrana_stacja['suma_opadu'] #mm na metr kwadratowy
 25. suma_opadu = 12
 26. tekst_stacji = f"Pogoda z godziny {godzina} ze stacji meteo w {stacja}"
 27. tekst_cisnienia = f"Ciśnienie na poziomie {cisnienie} hPa"
 28. tekst_temeratury = f"Temperatura wynosi {temperatura} °C"
 29. tekst_wiatru = f"Wiatr wieje z prędkością {predkosc_wiatru} m/s z kierunku {kierunek_wiatru}"
 30. tekst_opady = f"Suma opadów wynosi {suma_opadu} mm"
 31.  
 32.  
 33.  
 34. #szerokość i wysokość ekranu
 35. SZEROKOSC_EKRANU = 1280
 36. WYSOKOSC_EKRANU = 900
 37.  
 38. pygame.init()
 39. pygame.font.init()
 40.  
 41. #obiekty ekranu, zegara i tła
 42. ekran = pygame.display.set_mode([SZEROKOSC_EKRANU, WYSOKOSC_EKRANU])
 43. zegar = pygame.time.Clock()
 44. obraz_tla = pygame.image.load('images/background.png')
 45. czcionka = pygame.font.SysFont('Comic Sans MS', 35) #nazwa i rozmiar czcionki
 46.  
 47.  
 48.  
 49. #główna pętla
 50. program_dziala = True
 51. while program_dziala:
 52.     for zdarzenie in pygame.event.get():
 53.         if zdarzenie.type == pygame.KEYDOWN:
 54.             if zdarzenie.key == pygame.K_ESCAPE:
 55.                 program_dziala = False
 56.         elif zdarzenie.type == pygame.QUIT:
 57.             program_dziala = False
 58.  
 59.     #wyświetl tło
 60.     ekran.blit(obraz_tla, (0,0))
 61.    
 62.     stacja_tekst_pygame = czcionka.render(tekst_stacji, True,(0,0,0))
 63.     ekran.blit(stacja_tekst_pygame, (16,16))
 64.     cisnienie_tekst_pygame = czcionka.render(tekst_cisnienia, True, (0, 0, 0))
 65.     ekran.blit(cisnienie_tekst_pygame, (16,70))
 66.  
 67.     temperatura_tekst_pygame = czcionka.render(tekst_temeratury, True, (0,0,0))
 68.     ekran.blit(temperatura_tekst_pygame, (16,120))
 69.     opady_tekst_pygame = czcionka.render(tekst_opady, True, (0, 0, 0))
 70.     ekran.blit(opady_tekst_pygame, (16,170))
 71.     wiatr_tekst_pygame = czcionka.render(tekst_wiatru, True, (0, 0, 0))
 72.     ekran.blit(wiatr_tekst_pygame, (16,220))
 73.  
 74.     pygame.display.flip()
 75.     zegar.tick(30) #liczba klatek na sekunde
 76. pygame.quit()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement