Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jul 2nd, 2021
906
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.70 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int zwroc_sume(int a, int b)
 6. {
 7.     return a + b;       // zwrócenie wartości funkcji i wyjście z funkcji
 8. }
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     zwroc_sume(3, 8);                   // funkcja została wywołana, ale jej wynik przepadł, gdyż nie został nigdzie zapisany do pamięci ani wypisany na ekran
 13.     cout << zwroc_sume(10, 5) << endl;  // wynik funkcji zostaje wypisany na ekran
 14.     int liczba = zwroc_sume(110, 20);   // wynik działania funkcji zostaje zapisany do zmiennej, zmienna liczba ma teraz wartość 130
 15.     cout << liczba << endl;             // wypisujemy na ekran wartość zmiennej liczba, gdzie jest przechowany wynik działania funkcji
 16.     return 0;
 17. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement