makispaiktis

Texnikes_Ergasia2_Thema3_ZitoumenoA

Dec 1st, 2020
575
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. clc
 3.  
 4.  
 5. syms x y
 6. f = x^3 * exp(-x^2-y^4)
 7. klisi = gradient(f, [x,y])
 8. essianos = jacobian(klisi)
 9. dk = - inv(essianos) * klisi
 10. DK = matlabFunction(dk);
 11.  
 12. elaxistoMeGammaStathero(-1, -1, 0.2, 0);
 13. elaxistoMeGammaStathero(-1, -1, 0.5, 1);
 14.  
 15. function elaxistoMeGammaStathero(x0, y0, gamma, flag)
 16.    
 17.     % 1. Ορίζω το ε της συνθήκης τερματισμού ως το 1/100 για παράδειγμα
 18.     % της τιμής που δίνω στο γκ = σταθερό εδώ
 19.     epsilon = gamma / 100;
 20.     syms x y
 21.     f = x^3 * exp(-x^2-y^4);
 22.     klisi = gradient(f, [x,y]);
 23.     essianos = jacobian(klisi)
 24.     dk = - inv(essianos) * klisi
 25.     DK = matlabFunction(dk);
 26.    
 27.     % 2. Ορίζω τις λίστες που θα τοποθετήσω τα xi, yi. Τις ονομάζω xList,
 28.     % yList, θα βάζω επίσης και τις τιμές της f και του μέτρου της κλίσης
 29.     % της σε άλλες 2 λίστες
 30.     k = 1;
 31.     xList = [];             yList = [];
 32.     xList(1) = x0;          yList(1) = y0;
 33.     fList = [];             normKlisisList = [];
 34.     fList(1) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 35.     normKlisisList(1) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 36.  
 37.    
 38.     while normKlisisList(length(normKlisisList)) > epsilon
 39.         k = k + 1;
 40.         % dk = -subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 41.         % Το dk είναι 2*1 διάνυσμα, το 1ο στοιχείο του αφορά τον υπολογισμό
 42.         % του x και το 2ο τον υπολογισμό του y
 43.         % xk+1 = xk + γk*dk = xk - γk * grad(f(xk))
 44.         dkVector = DK(xList(k-1), yList(k-1));          % A 2x1 vector
 45.         xList(k) = xList(k-1) + gamma * dkVector(1);
 46.         yList(k) = yList(k-1) + gamma * dkVector(2);
 47.         fList(k) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 48.         normKlisisList(k) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 49.     end
 50.    
 51.    
 52.     xList
 53.     yList
 54.     fList
 55.     normKlisisList
 56.     k
 57.     % Τα τελευταία xk, yk κάθε λίστας τα ονομάζω εν συντομία xx και yy
 58.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 59.     display('~~~~~~~~ About the last found xk (xx) and yk (yy) ~~~~~~~~')
 60.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 61.     xx = xList(length(xList))
 62.     yy = yList(length(yList))
 63.     F_xx_yy = fList(length(fList))
 64.     NORM_KLISIS = normKlisisList(length(normKlisisList))
 65.     if flag == 0
 66.         plot(fList, 'ro');
 67.         title('Red for gamma = 0.2, blue for gamma = 0.5');
 68.         xlabel('Steps k');
 69.         ylabel('Values of f');
 70.         hold on
 71.     else
 72.         plot(fList, 'bx');
 73.         title('Red for gamma = 0.2, blue for gamma = 0.5');
 74.         xlabel('Steps k');
 75.         ylabel('Values of f');
 76.         hold on
 77.     end
 78.     display('**********************************************************')
 79. end
RAW Paste Data