SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 17th, 2019 125 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     Guessing Phase // Beschrijf Modus
 2.     Drawing Phase // Tekenfase
 3.     Writing Phase // Schrijffase
 4.    
 5.     "Review Time!" (End of the game review of how drawings evolved) // "Tijd om te beoordelen!"
 6.    
 7.    
 8.     Draw the Word on Your Device // Teken het woord op uw apparaat
 9.     Describe the Image on Your Device // Beschrijf de Tekening
 10.    
 11.    
 12.     Drawing Length: // Tekentijd Toegestaan
 13.     Mode: Random Prompt // Spelmodus: Willekeurige Tekenprompt
 14.     Mode: Write Your Own Prompt // Spelmodus: Schrijf Je Eigen
 15.     Watch Introduction: (CHECKMARK) // Bekijk de Introductie
 16.    
 17.     Ready Players // Spelers Klaar
 18.    
 19.     "Welcome to Drawing Evolution." // "Welkom bij Drawing Evolution."
 20.     "The rules of this game are simple." // "De spelregels zijn heel simpel."
 21.     "You are given a word or phrase to draw." // "Je krijgt een woord of zin om te tekenen."
 22.     "A player will have to guess what word or phrase you drew." // "Een speler moet raden welk woord of zin je hebt getekend."
 23.     "Then, another player will have to draw that guess." // "Daarna moet een andere speler die gok moeten tekenen."
 24.     "The more players you have, the more rounds you can play." // "Hoe meer spelers je hebt, hoe meer ronden je kunt spelen."
 25.     "At the end, we'll look at how the phrases evolved." // "Aan het eind zullen we kijken hoe de zinnen zich hebben ontwikkeld."
 26.    
 27.     "Angry Pirate With a Stick" // "Boze piraat met een stok"
 28.     "Swinging at a Piñata" // "Een Piñata slaan"
 29.     "Halloween Costume" // "Halloweenkostuum"
 30.    
 31.     Describe the Drawing... // Beschrijf de Tekening....
 32.     Write a Word or Phrase //
 33.     Someone Else Will Have to Draw It (REFERRING TO THE LINE ABOVE) // Schrijf een woord of een zin op
 34.    
 35.     Note: This game is most fun when played with 4+ players. // Notitie: Opmerking: deze game is het leukst als deze met 4+ spelers wordt gespeeld
 36.  
 37. ---------------------------------------------------------------------------------
 38.     (PART 2 - INTRODUCTION)
 39.    
 40.    
 41.     "Time to draw something amazing, or maybe awful." // "Tijd om iets geweldigs te tekenen, of misschien iets heel lelijks."
 42.     "Don't know how to draw something? Too bad!", // "Weet je niet hoe je iets moet tekenen? Jammer dan!",
 43.     "Use a variety of colors to bring the prompt to life.", // "Gebruik verschillende kleuren om het leven te brengen.",
 44.     "Time to scribble something down and call it art.", // "Tijd om iets te krabbelen en het kunst te noemen.",
 45.     "Sharpen those imaginary pencils, and get ready to draw!", // "Scherp die denkbeeldige potloden aan, en bereid je voor om te gaan tekenen!",
 46.     "Everything is beautiful in its own way, but feel free to prove me wrong." // "Alles is mooi op zijn eigen manier, maar voel je vrij om te bewijzen dat ik het mis heb".
 47.    
 48.    
 49.     "Get ready for utter confusion!", // "Bereid je voor op totale verwarring",
 50.     "'Throwing Up Spaghetti?' 'Sandwich With Eyes?'", // "'Spaghetti gooien?'', 'Broodje met ogen?'',
 51.     "Even if you know you're wrong, take a guess.", // "Zelfs als je weet dat je het mis hebt, mag je raden.",
 52.     "Don't feel bad if you know your guess is wrong.", // "Voel je niet slecht als je weet dat je het fout hebt geraden.",
 53.     "If your guess is right, I'll give you a cookie.", // "Als je het goed hebt geraden, geef ik je een koekje.",
 54.     "If you don't know what it is, describe the drawing." // "Als je niet weet wat het is kun je de tekening beschrijven."
 55.  
 56.    
 57.     "Write about a person, inside joke, or anything!", // "Schrijf over een persoon, een inside joke, of wat dan ook!",
 58.     "You decide what others have to draw!", // "Jij bepaalt wat anderen moeten tekenen!",
 59.     "'Joe Spilling Coffee on the Copier Again'", // "'Joe morst alweer koffie op de kopieermachine'',
 60.     "Think of something you want someone else to draw.", // "Bedenk iets wat je wilt dat iemand anders tekent.",
 61.     "You can write anything you want, funny or serious." // "Je kunt alles schrijven wat je maar wilt, grappig of serieus."
 62.  
 63.    
 64.     "Let's see how your drawings evolved!", // "Laten we eens kijken hoe je tekeningen zijn geëvolueerd!",
 65.     "Get ready to be blown away by the amazing art.", // "Bereid je voor om te worden weggeblazen door de ongekende kunstzinnigheid.",
 66.     "Time for everyone to judge you and your drawings.", // "Tijd voor iedereen om over jou en je tekeningen te oordelen.",
 67.     "Let's have a look at the amazing art you made!", // "Laten we eens kijken naar de geweldige kunst die je hebt gemaakt!",
 68.     "Let's see how to bad your guesses were!" // "Laten we eens kijken hoe slecht je gokjes waren!",
 69.    
 70. ------------------------------------------------------------
 71.  
 72.     Draw: (DRAWING PROMPT) // Trek:
 73.  
 74.     Original Phrase: (THIS IS THE ORIGINAL DRAWING PROMPT) // Origineel Zin:
 75.     Final Phrase: (THIS IS WHAT THE ORIGINAL PHRASE EVOLVED INTO) // Laatste Zin:
 76.  
 77.     (PLAYERNAME) drew: // (PLAYERNAME) tekende:
 78.    
 79.     (PLAYERNAME) guessed: // (PLAYERNAME) vermoedde:
 80.    
 81.     (PLAYERNAME) wrote: (INITIAL WRITE-YOUR-OWN PROMPT) // (PLAYERNAME) schreef:
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top