SHARE
TWEET

kurwa radzio

a guest Dec 17th, 2018 114 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. HAKOWANIE
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <time.h>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. const int n=20;
 9. int tab[n];
 10.  
 11. void losuj(int tab[], int n)
 12. {
 13.     srand(time(NULL));
 14.     for(int i=0;i<n;i++)
 15.     {
 16.         tab[i]=rand()%100;
 17.     }
 18. }
 19.  
 20. void wypisz(int tab[], int n)
 21. {
 22.     srand(time(NULL));
 23.     for(int i=0;i<n;i++)
 24.     {
 25.         cout<<tab[i]<<" ";
 26.     }
 27.     cout<<endl;
 28. }
 29.  
 30. void babelki(int t[], int n)
 31. {
 32.     int Kres, i, k, tmp;
 33.  
 34.     Kres=n-1;
 35.  
 36.     do
 37.     {
 38.         i=0;
 39.         k=-1;
 40.         while(i<Kres)
 41.         {
 42.             if(t[i]>t[i+1])
 43.             {
 44.                 tmp=t[i];
 45.                 t[i]=t[i+1];
 46.                 t[i+1]=tmp;
 47.                 k=i;
 48.             }
 49.             i++;
 50.         }
 51.         if(k>0)
 52.         {
 53.          Kres=k;
 54.         }
 55.     }
 56.     while(k>0);
 57.  
 58. }
 59.  
 60. int poz_k(int t[], int n, int i)
 61. {
 62.     int k=i;
 63.     for(int j=i; j<n; j++)
 64.     {
 65.         if(t[k]>t[j])
 66.         {
 67.             k=j;
 68.         }
 69.     }
 70.     return k;
 71. }
 72.  
 73. void wybor(int t[], int n)
 74. {
 75.     int k, tmp;
 76.     for(int i=0; i<n-1; i++)
 77.     {
 78.         k=poz_k(t, n, i);
 79.         tmp=t[i];
 80.         t[i]=t[k];
 81.         t[k]=tmp;
 82.     }
 83. }
 84.  
 85. int main()
 86. {
 87.     cout<<"liczby losowane sa"<<endl;
 88.     losuj(tab, n);
 89.     wypisz(tab, n);
 90.     cout<<"sortowanie babelkami"<<endl;
 91.     babelki(tab, n);
 92.     wypisz(tab, n);
 93.     cout<<"sortowanie przez wybor"<<endl;
 94.     wybor(tab, n);
 95.     wypisz(tab, n);
 96.     return 0;
 97. }
 98.  
 99. NOTATKI
 100.  
 101. Algorytm znajdowania minimum - min.
 102. \\Algorytm powinien posiadać specyfikacje czyli jakieś dane i wynik.
 103. Zbiór n liczb od a_1 do a_n.
 104. Wynik: min - najmniejszy element w zbiorze liczb.
 105. Krok1: za min przyjmij dowolny element ze zbioru.
 106.        { zazwyczaj pierwszy
 107. Krok2: dla każdego innego elementu zbioru wykonuj:
 108.        jeśli min>a_i to za min przyjmij a_i
 109.  
 110. zaczynamy
 111.  
 112. min=tab[0]
 113.  
 114. for(int i=1 ;i<n ;i++)
 115. {
 116.  if(min>tab[i])
 117.  tab[i]=min
 118. }
 119.  
 120. /////////////PRZERWA??????????????
 121.  
 122. Dane: zbiór n liczb
 123. Wynik: min i max - odpowiednio najmniejszy i największy element ze zbioru n liczb
 124. Krok1: [podział zbioru na dwa podzbiory] połącz elementy zbioru w pary. Jeśli n jest liczbą nieparzystą to jeden element pozostaje wolny. Nazwijmy go z.
 125. Porównaj elementy w parach: Przypuścmy ze dla pary x i y, x > y, wówczas przenieś x do zbioru kandydatów na maximum. Oznaczmy go M, a y do zbioru kandydatów na minimum, oznaczmy go N.
 126. Krok2: Znajdź max w zbiorze M za pomocą algorytmu max. Znajdź min w zbiorze N za pomocą algorytmu min.
 127. Jeśli n jest nieparzyste, to jeśli z jest większe od max to za max przyjmij z. Jeśli z jest mniejsze od min to za min przyjmij z
 128.  
 129. /////////////PRZERWA??????????????
 130.  
 131. Dane: Zbiór liczb Z
 132. Wynik: min i max - odpowiednio największy i najmniejszy element w zbiorze Z
 133. Krok1: Jeśli zbiór Z składa się z jednego elementu to przyjmij jego wartość jednocześnie za min i max. Jeśli zbiór Z składa się z 2 elementów to wartości mniejszego z nich przypisz min,
 134. a większego przypisz max. W przeciwnym razie wykonuj:
 135. a) Podziel zbiór Z na dwa podzbiory Z1 i Z2 o tej samej lub niemal tej samej liczbie elementów
 136. b) Wykonaj ten sam algorytm dla (Z1, min1, max1)
 137. c) Wykonaj ten sam algorytm dla (Z2, min2, max2)
 138. d) Wartość mniejszej z liczb min1 i min2 przypisz min, a wartość większej z liczb max1 i max2 przypisz max
 139.  
 140. /////////////PRZERWA??????????????
 141.  
 142. Dane: Liczba naturalna n, Zbiór x_1, x_2, ... , x_n
 143. Wynik: Uporządkowanie od największej do najmniejszej
 144. Krok1: Kres:=n [Kres oznacza miejsce w ciągu oznaczającą granicę poszukiwania elementów do przestawienia]
 145. Krok2: Przyjmij i=1 oraz k=0
 146. Krok3: Dopóki i<Kres wykonuj: Jeśli x_i > x_i+1 to zamień te elementy miejscami i przyjmij k=i. Zwiększ i o 1 <== to po whilu
 147. Krok4: Jeśli k>1 przyjmij Kres=k i wróć do kroku drugiego. W przeciwnym razie zakończ algorytm
 148.  
 149. /////////////PRZERWA??????????????
 150.  
 151. Sortowanie przez wybór
 152. Dane: Liczba naturalna n, Zbiór x_1, x_2, ... , x_n
 153. Wynik: Uporządkowanie od największej do najmniejszej
 154. Krok1: Dla i=1, 2, ..., n-1 Wykonaj krok2 i krok3
 155. Krok2: Znajdź k takie że x_k jest najmniejszym elementem podciągu x_i do x_n
 156. Krok3: Zamień miejscami x_k z x_i
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top