Guest User

Untitled

a guest
May 26th, 2017
158
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. void buduj(INT rozmiar)
 2. {
 3.     INT i;
 4.     FOR (i=rozmiar; i>1; i--)
 5.     {
 6.             INT zamiana=0;
 7.             INT j=0;
 8.             FOR (j=i/2; j>0; j--)
 9.             {
 10.                 IF (2*j==rozmiar || 2*j==rozmiar+1) //jeden potomek
 11.                 {
 12.                     {
 13.                         INT ktory=porownaj(tablica[2*j], tablica[j]);
 14.                         IF (ktory==1)
 15.                         {
 16.                             zamien(2*j, j);
 17.                             zamiana=1;
 18.                         }
 19.                     }
 20.                 }
 21.                 ELSE IF (2*j<rozmiar)
 22.                 {
 23.                     INT ktory=porownaj(tablica[2*j], tablica[j]);
 24.                     IF (ktory<2) //lewy syn wiekszy, teraz z prawym
 25.                     {
 26.                         ktory=porownaj(tablica[2*j], tablica[2*j+1]);
 27.                             IF (ktory<2) //lewy >=
 28.                             {
 29.                                 zamien(2*j, j);
 30.                                 zamiana=1;
 31.                             }
 32.                             ELSE IF (ktory==2) //prawy wiekszy
 33.                             {
 34.                                 zamien(2*j+1, j);
 35.                                 zamiana=1;
 36.                             }
 37.                     }
 38.                     ELSE IF (ktory==2) //lewy mniejszy, a moze prawy?
 39.                     {
 40.                             ktory=porownaj(tablica[2*j+1], tablica[j]);
 41.                             IF (ktory==1)
 42.                             {
 43.                                 zamien(2*j+1, j);
 44.                                 zamiana=1;
 45.                             }
 46.                     }
 47.  
 48.                 }
 49.             }
 50.             i+=zamiana;
 51.             IF (zamiana==0)
 52.                 i=0;
 53.     }
 54.         FOR(i=1; i<rozmiar+1; i++)
 55.         {
 56.             printf("%llu+%llu/%llu ",tablica[i]->calkowita,tablica[i]->licznik,tablica[i]->mianownik);
 57.         }
 58.         printf("\n");
 59.     //wpisanie poprawnej wartosci
 60.         STRUCT liczba *nowy;
 61.         nowy=malloc (SIZEOF(STRUCT liczba));
 62.         nowy->licznik=0;
 63.         nowy->mianownik=0;
 64.         nowy->calkowita=0;
 65.       posortowane[rozmiar]=tablica[1];
 66.       zamien(1,rozmiar);
 67.       tablica[rozmiar]=nowy;
 68. }
RAW Paste Data