SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2020 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Spis treści
 2. Wstęp ......................................................................................................................... 7
 3. Rozdział I. Opis zagadnień dotyczących placówki kulturalnej ............................ 9
 4. 1.1. Podstawowe określenia i definicje ................................................................ 9
 5. 1.2. Opis funkcjonowania placówki kulturalnej ................................................... 11
 6. 1.3. Rynek kinematografii w Polsce ..................................................................... 12
 7. 1.4. Istniejące rozwiązania .................................................................................... 13
 8. 1.5. Wybrane modele procesów biznesowych ...................................................... 20
 9. 1.6. Wizja systemu ................................................................................................ 25
 10. Rozdział II. Specyfikacja wymagań ...................................................................... 27
 11. 2.1. Wymagania funkcjonalne .............................................................................. 27
 12. 2.2. Wymaganie niefunkcjonalne .......................................................................... 30
 13. 2.3. Charakterystyka użytkowników aplikacji. ..................................................... 31
 14. Rozdział III. Środowisko wytwórcze i wybrana metodyka ................................ 33
 15. 3.1. Metodyka wytwarzania oprogramowania ...................................................... 33
 16. 3.2. Narzędzie do modelowania diagramów oraz procesów biznesowych ........... 33
 17. 3.3. Środowisko programistyczne ......................................................................... 34
 18. 3.3.1. Warstwa logiki biznesowej ...................................................................... 34
 19. 3.3.2. Warstwa prezentacji ................................................................................. 34
 20. 3.4. Środowisko bazodanowe ................................................................................ 35
 21. Rozdział IV. Projekt systemu ................................................................................ 36
 22. 4.1. Wybór architektury ........................................................................................ 36
 23. 4.2. Model bazy danych ........................................................................................ 36
 24. 4.3. Diagram przypadków użycia ......................................................................... 37
 25. 6
 26. 4.4. Scenariusze przypadków użycia ..................................................................... 38
 27. 4.4.1. Rejestracja konta ...................................................................................... 38
 28. 4.4.2. Logowanie do aplikacji ............................................................................ 39
 29. 4.4.3. Wyświetlenie repertuaru wraz z opisem pozycji ..................................... 40
 30. 4.4.4. Modyfikacja danych użytkownika ........................................................... 41
 31. 4.4.5. Zakup lub rezerwacja ............................................................................... 41
 32. 4.4.6. Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja sal kinowych ............................. 42
 33. 4.4.7. Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja kina ........................................... 44
 34. 4.4.8. Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja filmu ......................................... 45
 35. 4.4.9. Dodawanie usuwanie lub modyfikacja repertuaru ................................... 46
 36. 4.4.10. Zarządzanie kontami .............................................................................. 47
 37. 4.5. Wybrane diagramy sekwencji ........................................................................ 47
 38. 4.6. Wybrane diagramy aktywności ...................................................................... 50
 39. Rozdział V. Implementacja wybranych elementów projektu ............................. 54
 40. 5.1. Implementacja tabel i relacji .......................................................................... 54
 41. 5.2. Implementacja encji z wykorzystaniem technologii Spring .......................... 55
 42. 5.3. Implementacja wybranej metody ................................................................... 58
 43. 5.4. Przykład implementacji interfejsu graficznego. ............................................. 59
 44. 5.5. Przykłady ekranów z aplikacji ....................................................................... 60
 45. Podsumowanie i wnioski ........................................................................................ 62
 46. Bibliografia .............................................................................................................. 64
 47. Wykaz rysunków ..................................................................................................... 65
 48. Wykaz tabel ............................................................................................................. 67
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top