paladin_1012

10/10/2014

Oct 24th, 2014
181
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 10 tháng 10
 2.  
 3. 1.Lời thoại mới:
 4. -Kitakami và Ooi có thêm lời thoại tiếp tế, afk, và lời thoại sau khi cưới mới.
 5. -Cả hai đều có thêm lời thoại báo giờ.
 6. 2.Nâng cấp mới
 7. -Hatsuharu Kai 2 (Lv 65).
 8. -Dự định sẽ có lời thoại mới trong tương lai.
 9. 3.Mở rộng cảng tàu.
 10. -Số tàu tối đa có thể chứa sau khi mở rộng tăng từ 200 lên 210.
 11. -Đồng thời sẽ có thể chứa thêm +40 thiết bị.
 12. 4.Hiệu chỉnh đạn xuyên giáp:
 13. -Khi trang bị Đạn xuyên giáp Kiểu 91 hoặc đạn xuyên giáp mới cùng với pháo cỡ nòng lớn (46cm, 41cm,...) sẽ gia tăng hoả lực và chính xác khi tấn công những tàu cỡ lớn có giáp dày và các boss trên mặt đất. Ngoài ra, hiệu ứng sẽ cao hơn khi lắp các thiết bị một cách cân bằng.
 14. -Bổ sung:
 15. +Hiệu ứng này chỉ có tác dụng trong lượt pháo kích ban ngày.
 16. +Cần có đạn xuyên giáp và pháo cỡ nòng lớn để kích hoạt hiệu ứng.
 17. +Những trang bị ngoài đạn xuyên giáp và pháo cỡ nòng lớn cũng sẽ có sự thay đổi.
 18. 5.Nhiệm vụ mới:
 19. -[Nhiệm vụ chính] A42: Tổ chức hạm đội chủ lực "Đệ nhị chiến đội"!
 20. -[Nhiệm vụ chính] A43: Lấy thiết giáp hạm làm chủ lực, tổ chức lực lượng chiến đấu trên biển!
 21. -[Nhiệm vụ sortie] B31: "Đệ nhị chiến đội" nhổ neo!
 22. -[Nhiệm vụ sortie] Bm4: "Lực lượng chiến đấu trên biển" hướng về phía Nam!
 23. -[Nhiệm vụ sortie] B32: "Hải đội thiết giáp hạm" đột nhập vùng biển phía Bắc!
 24. 6.Trang bị mới:
 25. -Đạn xuyên giáp Kiểu 1 - Có thể nhận được thông qua nhiệm vụ B31.
 26. -Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
 27. -Thuỷ phi cơ trinh sát Shiun
 28. +Cả Shiun và Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu đều là phần thưởng xếp hạng, tuy nhiên cũng có thể sở hữu chúng thông qua các nhiệm vụ sau này.
 29. 7.Chức năng khoá thiết bị:
 30. -Chức năng mới này giúp khoá những trang bị quan trọng, tránh bị phá dỡ nhầm
 31. +Có thể khoá/mở thiết bị trong danh sách tương tự như khoá/mở kanmusu.
 32. +Không thể phá dỡ những thiết bị đã khoá
 33. +Không thể phá dỡ tàu đang mang thiết bị đã khoá
 34. -Cần lưu ý:
 35. +Không thể dùng máy bay đang khoá để làm những nhiệm vụ 機種転換.
 36. +Thiết bị đã khoá cũng sẽ đi theo tàu nếu như kanmusu mang thiết bị đó chìm khi đi sortie.
RAW Paste Data