MeehoweCK

Untitled

Oct 21st, 2020
726
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // napisz funkcję, która wypisuje na ekran n-elementowy ciąg arytmetyczny o początkowym wyrazie p i różnicy r:
 6. void ciag(int p, int r, int n)
 7. {
 8.     // miejsce na Twój kod
 9. }
 10.  
 11. int main()
 12. {
 13.     int a, b, c;
 14.     cin >> a >> b >> c;
 15.     ciag(a, b, c);
 16.     // UWAGA: funkcja pobiera WARTOŚCI podawanych zmiennych, a nie zmienne!!!
 17.     return 0;
 18. }
RAW Paste Data