SHARE
TWEET

kolo

kiritoshiro Mar 25th, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas, ir mūsų brolis Timotiejus, …
 2. 18 Ir jis yra galva kūno – bažnyčios; jis yra pradžia, pirmagimis iš numirusiųjų, kad visame kame jis turėtų pirmenybę. …
 3. 29 tam aš ir triūsiu, kovodamas pagal jo darbą, kuris galingai veikia manyje. …
 4. 25 Bet kas daro neteisybę, gaus už savo padarytą neteisybę; ir nebus atsižvelgimo į asmenis.
 5. 1 Šeimininkai, duokite savo tarnams tai, kas yra teisu ir teisinga; žinodami, kad ir jūs turite Šeimininką danguje.
 6. 2 Pasilikite maldoje ir budėkite joje su padėka;
 7. 3 be to, melsdamiesi ir už mus, kad Dievas atvertų mums ištarmės duris kalbėti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš esu ir pančiuose,
 8. 4 kad ją atskleisčiau taip, kaip aš turiu kalbėti.
 9. 5 Vaikščiokite išmintingai priešais tuos, kurie yra išorėje, atpirkdami laiką.
 10. 6 Jūsų kalba tebūna nuolat su malone, paskaninta druska, kad žinotumėte, kaip jūs turite kiekvienam atsakyti.
 11. 7 Apie visą mano būklę jums praneš Tichikas, kuris yra mylimas brolis ir ištikimas tarnautojas bei bendratarnis Viešpatyje,
 12. 8 kurį jums pasiunčiau dėl to paties, kad sužinotų jūsų būklę ir paguostų jūsų širdis;
 13. 9 su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra vienas iš jūsų. Jie duos jums žinoti visa tai, kas čia vyksta.
 14. 10 Jus sveikina Aristarchas, mano bendrakalinys, ir Morkus, sesers sūnus Barnabui (dėl jo gavote įsakymus; jeigu jis ateis pas jus, priimkite jį),
 15. 11 ir Jėzus, vadinamas Justu, kurie yra iš apipjaustymo. Šitie vieninteliai yra mano bendradarbiai Dievo karalystei, kurie buvo man paguoda.
 16. 12 Jus sveikina Epafras, kuris yra vienas iš jūsų, Kristaus tarnas, visada karštai triūsiantis už jus maldose, kad jūs stovėtumėte tobuli ir pripildyti visoje Dievo valioje.
 17. 13 Nes aš jam liudiju, kad jis labai uolus dėl jūsų ir esančių Laodikėjoje bei esančių Hierapolyje.
 18. 14 Jus sveikina Lukas, mylimasis gydytojas, ir Demas.
 19. 15 Sveikinkite brolius, esančius Laodikėjoje, ir Nimfą bei bažnyčią, esančią jo namuose.
 20. 16 Ir kai šis laiškas pas jus bus perskaitytas, padarykite, kad jis būtų perskaitytas ir laodikėjiečių bažnyčioje; ir kad jūs taip pat perskaitytumėte laišką iš Laodikėjos.
 21. 17 Ir pasakykite Archipui: „Žiūrėkis tarnystės, kurią gavai Viešpatyje, kad ją išpildytum“.
 22. 18 Sveikinimas mano, Pauliaus, ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė tebūna su jumis. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top