Advertisement
JurassicSec

Explanation "Several Polish Students"

Feb 27th, 2012
3,505
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.95 KB | None | 0 0
 1. [ jurassicsec@tormail.net ] [ twitter.com/JurassicSec ]
 2.  
 3. { Explanation "Several Polish Students" }
 4.  
 5. Witamy.
 6. Zaskakuje Nas fakt wyjaśnienia całej sprawy przez Akademie Morską...
 7. Ponieważ po uzyskaniu dostępu do systemu (jakiś czas temu) zostawiliśmy dla administratora "todo"
 8. (czyt. co i jak ma wykonać, aby wszystko grało).
 9.  
 10. Jednak to że po prostu olał naszą wiadomość skłoniła Nas do myśli "Polak mądry, po szkodzie..." a więc opublikowaliśmy tylko "kawałek" z wiele większej bazy danych, która była dostępna na serwerze.
 11.  
 12. Dziwi Nas również to że AM boi się (?!) przyznać fakt włamania do systemu (winiąc przy tym firmy trzecie)...
 13. Rozumiemy wszystko, każdy popełnia błędy... Jednak bać się przyznania do nich to ucieczka przed ich niwelowaniem, prawda? ...
 14.  
 15. Prosimy również pozdrowić Pana administratora, który wolał olać naszą wiadomość (i waszą prywatność) pozwalając na to wszystko :) Gratulacje idioto!
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement