MeehoweCK

Untitled

Apr 16th, 2021
510
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. #include <iostream>     // dołączenie biblioteki
  2.  
  3. using namespace std;    // przestrzeń nazw std::
  4.  
  5. int main()              // nagłówek funkcji głównej
  6. {
  7.     cout << "Hello world!" << endl;     // wypisanie na ekran napisu "Hello world!", endl - przejście do następnego wiersza
  8.     return 0;           // zwrócenie wartości 0 i wyjście z funkcji głównej
  9. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×