SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 26th, 2019 95 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. srv registry settings Send empty orbats: ma być zaznaczone
 2. 2. utwórz POContext
 3. 3. share oig w dem na  POContext
 4. 4. utwórz warstwy:
 5.      contxt1.cat_code = ‘NOS’;
 6.  
 7.      contxt1.name_txt = ‘Task Hierarchy 1525’;
 8.  
 9.      contxt2.cat_code = ‘NOS’;
 10.  
 11.      contxt2.name_txt = ‘Task Organization 1525’;
 12.  
 13.      contxt3.cat_code = ‘NOS’;
 14.  
 15.      contxt3.name_txt = ‘Position of units 1525’;
 16.  
 17.      contxt4.cat_code = ‘OVERLY';    
 18.  
 19.      contxt4.name_txt = ‘Air defense overlay 1525’;
 20.  
 21. 5. utwórz plan "PLAN-1525" z paragrafammi:
 22.     root paragraph z tekstem (head tekst i content tekst)
 23.         paragraph1 z warstwą: Task Hierarchy 1525
 24.         paragraph2 z warstwą: Task Organization 1525
 25.         paragraph3 z warstwą: Position of units 1525
 26.         paragraph4 z warstwą: Air defense overlay 1525
 27.  
 28. 6. podepnij plan pod kontekst dodaj dystrybucję i wyślij
 29.  
 30. 7. poczekaj aż MTRS wczyta powinien mieć w opisie, że czeka na action task
 31.  
 32. 8. dodaj ActionTask Block do warstwy Task Hierarchy 1525
 33. (mtrs powinien dać opis że czeka na ObjectItemLocation)
 34. 9. dodaj Unit z lokacjądo warstwy Position of units 1525
 35. (mtrs powinien czekać na OrganisationStructure)
 36. 10. dodaj TaskOrg do warstwy Task Organization 1525
 37. z jednym unitem jako root (nie dodawaj nowych unitów weź ten jeden który tam będzie).
 38. 11. koniec
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top