SHARE
TWEET

Password Generator

a guest Feb 22nd, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. 9.  Генератор за пароли
 3. Да се напише програма, която чете две цели числа n и l, въведени от потребителя, и генерира по азбучен ред всички възможни  пароли, които се състоят от следните 5 символа:
 4. • Символ 1: цифра от 1 до n.
 5. • Символ 2: цифра от 1 до n.
 6. • Символ 3: малка буква измежду първите l букви на латинската азбука.
 7. • Символ 4: малка буква измежду първите l букви на латинската азбука.
 8. • Символ 5: цифра от 1 до n, по-голяма от първите 2 цифри.
 9. Вход
 10. Входът се чете от конзолата и се състои от две цели числа n и l в интервала [1…9], по едно на ред.
 11. Изход
 12. На конзолата трябва да се отпечатат всички “тъпи” пароли по азбучен ред, разделени с интервал.
 13. */
 14.  
 15. import java.util.Scanner;
 16.  
 17. public class ExercisesPasswordGenerator {
 18.     public static void main(String[] args) {
 19.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 20.  
 21.         int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 22.         int L = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 23.  
 24.         for (int firstSymbol = 1; firstSymbol <= n ; firstSymbol++) {
 25.             for (int secondSymbol = 1; secondSymbol <= n; secondSymbol++) {
 26.                 for (int thirdSymbol = 97; thirdSymbol <= 96+L; thirdSymbol++) {
 27.                     char thirdSymbolToChar = (char) thirdSymbol;
 28.                     for (int forthSymbol = 97; forthSymbol <= 96+L ; forthSymbol++) {
 29.                         char forthSymbolToChar = (char) forthSymbol;
 30.                         for (int fifthSymbol = 1; fifthSymbol <= firstSymbol && fifthSymbol < secondSymbol; fifthSymbol++) {
 31.                             System.out.printf("%d%d%c%c%d " , fifthSymbol , secondSymbol , thirdSymbolToChar , forthSymbolToChar , fifthSymbol);
 32.                         }
 33.                     }
 34.                 }
 35.             }
 36.         }
 37.     }
 38. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top