Advertisement
YassineTheBest

كوووود إزالة ناااار

Aug 18th, 2017
2,044
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. פייסבוק רגילה להסתבך עם הרגולטורים האירופאיים שלא ממש אוהבים את הפרת הפרטיות ההמונית שמבצעות ענקיות הרשת האמריקניות, אך הפעם היא סופגת תביעה ייצוגית פלילית דווקא בארצות הברית, זאת לאחר שמספר משתמשים הגישו תביעה נגד החברה בגין הפרת חוקי הפרטיות, לכאורה, של מדינת אילינוי.
  2. על פי התביעה, מנגנון זיהוי הפנים של החברה המתייג באופן אוטומטי משתמשי פייסבוק או אפילו אנשים שמעולם לא עשו שימוש ברשת החברתית באמצעות זיהוי ביומטרי מתקדם )שפותח על ידי חברה ישראלית שנרכשה על ידי פייסבוק(, פוגע בחוק המאגרים הביומטריים במדינת אילינוי.
  3. על פי החוק במדינת אילנוי על מנת להחזיק מידע ביומטרי על תושב המדינה, על החברה המחזיקה את המאגר ליידע בכתב את אותו אדם כי המידע ייאסף וייאגר, עם פירוט הנתונים שנאגרו, כולל מידע על אורך התקופה במהלכו המידע יישמר. לאחר מכן על החברה לקבל אישור מפורש בכתב מהאזרח, בו הוא מאשר בפירוש לאגור את המידע. בנוסף, על החברה לפרסם את התאריך בו המידע יימחק, ואת האופן בו יושמד המידע בתום התקופה.
  4. בכתב התביעה נטען כי חברת פייסבוק אינה מיידעת את משתמשים לגבי מנגנון זיהוי הפנים ששואב נתונים מתמונות שהעלו משתמשים, לעתים קרובות אף תמונות שהעלו משתמשים אחרים אך תייגו משתמש אחר שלא היה מודע לכך. בנוסף, החברה גם איננה מקיימת את שאר התנאים שכן היא לא קיבלה אישורים ולא מציגה מידע על הזמן בו היא תשמיד את הנתוני
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement