SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 9th, 2019 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. // Program demonstruje  skladanie transformacji przy modelowaniu zlozonych obiektow
 3. // skladajacych sie z wielu elementow ruchomych (ramie robota).
 4.  
 5. #include <GL/glut.h>
 6.  
 7.  
 8. // Wskazniki do wykorzystywanych kwadryk
 9. GLUquadricObj *podstawaSciany;
 10. GLUquadricObj *podstawaDyskG;
 11. GLUquadricObj *przegubSciany;
 12. GLUquadricObj *przegubDyskG;
 13. GLUquadricObj *przegubDyskD;
 14. GLUquadricObj *glowicaSciany;
 15. GLUquadricObj *glowicaDyskG;
 16. GLUquadricObj *glowicaDyskD;
 17. GLUquadricObj *orbitaZ;
 18. GLUquadricObj *orbitaK;
 19.  
 20.  
 21. GLfloat kat = 0;
 22. GLfloat predkosc = 0;
 23. GLfloat katrakieta = 0;
 24. GLfloat katobroturakiety = 0;
 25.  
 26. GLfloat rotObsY     = 40.0;
 27. GLfloat rotObsX     = 40.0;
 28. GLfloat rotPodstawy = 0.0;
 29. GLfloat rotRamienia1= 40.0;
 30. GLfloat rotRamienia2= -40.0;
 31. GLfloat rotGlowicy  = 20.0;
 32. GLfloat rozUchwytow = 0.5;
 33.  
 34. //JS
 35. GLfloat odlMin = -150;
 36. GLfloat currentOdl = -80;
 37. GLfloat odlMax = -10;
 38. GLfloat zoomSpeed = 0.5;
 39. GLUquadricObj* orbitaPlanety;
 40. GLUquadricObj* orbitaKsiezyca;
 41. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 42.  
 43. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 44. // Funkcja inicjujaca elementy skladowe ramienia robota zamodelowane jako kwadryki
 45. //
 46. void InicjujRamieRobota(void)
 47. {
 48.   // Zainicjowanie scian bocznych walca bedacego podstawa ramienia
 49.   podstawaSciany = gluNewQuadric();
 50.   gluQuadricDrawStyle(podstawaSciany, GLU_LINE);
 51.  
 52.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 53.   podstawaDyskG = gluNewQuadric();
 54.   gluQuadricDrawStyle(podstawaDyskG, GLU_LINE);
 55.  
 56.   // Zainicjowanie scian bocznych cylindrycznego przegubu ramienia
 57.   przegubSciany = gluNewQuadric();
 58.   gluQuadricDrawStyle(przegubSciany, GLU_LINE);
 59.  
 60.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 61.   przegubDyskG = gluNewQuadric();
 62.   gluQuadricDrawStyle(przegubDyskG, GLU_LINE);
 63.  
 64.   // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 65.   przegubDyskD = gluNewQuadric();
 66.   gluQuadricDrawStyle(przegubDyskD, GLU_LINE);
 67.  
 68.   // Zainicjowanie scian bocznych cylindra glowicy
 69.   glowicaSciany = gluNewQuadric();
 70.   gluQuadricDrawStyle(glowicaSciany, GLU_LINE);
 71.  
 72.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 73.   glowicaDyskG = gluNewQuadric();
 74.   gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskG, GLU_LINE);
 75.  
 76.   // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 77.   glowicaDyskD = gluNewQuadric();
 78.   gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskD, GLU_LINE);
 79.  
 80.  
 81.   //JS
 82.   orbitaPlanety = gluNewQuadric();
 83.   gluQuadricDrawStyle(orbitaPlanety, GLU_LINE);
 84.   orbitaKsiezyca = gluNewQuadric();
 85.   gluQuadricDrawStyle(orbitaKsiezyca, GLU_LINE);
 86.  
 87. }
 88.  
 89.  
 90. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 91. // Funkcja rysujaca obraz sceny widzianej z biezacej pozycji obserwatora
 92. // Zalozenie: Funkcja glutWireSpehere moze ryswac tylko sfere o promieniu 1  
 93. void RysujRamieRobota(GLfloat obrotPodstawy, GLfloat obrotRamienia1,
 94.               GLfloat obrotRamienia2, GLfloat obrotGlowicy,
 95.               GLfloat rozstawUchwytow)
 96. {
 97.   // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 98.   glBegin(GL_LINES);
 99.  
 100.   // Os X
 101.   glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 102.   glVertex3f(-40.0, 0.0, 0.0);
 103.   glVertex3f(40.0, 0.0, 0.0);
 104.  
 105.   // Os Y
 106.   glColor3f(0.0,1.0,0.0);
 107.   glVertex3f(0.0, -20.0, 0.0);
 108.   glVertex3f(0.0, 20.0, 0.0);
 109.  
 110.   // Os Z
 111.   glColor3f(0.0,0.0,1.0);
 112.   glVertex3f(0.0, 0.0, -20.0);
 113.   glVertex3f(0.0, 0.0, 20.0);
 114.  
 115.  
 116.   // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 117.   glEnd();
 118.  
 119.   glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 120.  
 121.  
 122.   //glTranslatef(-30.0,0.0,0.0);
 123.  
 124.   // Przygotowanie stosu macierzy modelowania
 125.   glPushMatrix();
 126.  
 127.  
 128.  
 129.   glTranslatef(50, 0, 0);//JS
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134.   // Rysowanie podstawy ramienia (cylinder bez dolnej podstawy)
 135.   glPushMatrix();
 136.   // - sciany boczne
 137.   glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 138.   gluCylinder(podstawaSciany, 3.0, 3.0, 1.0, 20, 4);
 139.  
 140.   // - gorna podstawa
 141.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 142.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 3.0, 20, 4);
 143.   glPopMatrix();
 144.  
 145.  
 146.   // Rysowanie dwoch wspornikow ramienia (prostopadlosciany)
 147.   glPushMatrix();
 148.   glScalef(3.0, 4.0, 1.0);
 149.   glTranslatef(0.0, 3.0/4.0, 1.0);
 150.   glutWireCube(1);
 151.   glTranslatef(0.0, 0.0, -2.0);
 152.   glutWireCube(1);  
 153.   glPopMatrix();
 154.  
 155.   // Wyznaczenie osi obrotu ramienia w plaszczyznie pionowej
 156.   glTranslatef(0.0, 4.0, 0.0);
 157.  
 158.   // Obrot ramienia w plaszczyznie pionowej
 159.   glRotatef(obrotRamienia1, 0, 0, 1);
 160.  
 161.   // Modelowanie ramienia nr 1
 162.   glPushMatrix();
 163.   glScalef(8.0, 1.0, 1.0);
 164.   glTranslatef(3.5/8.0, 0.0, 0.0);
 165.   glutWireCube(1);
 166.   glPopMatrix();
 167.  
 168.   // Wyznaczenie osi obrotu ramienia 2 w plaszczyznie pionowej
 169.   glTranslatef(7.5, 0.0, 0.0);
 170.  
 171.   // Obrot ramienia 2 wzgledem ramienia 1
 172.   glRotatef(obrotRamienia2, 0, 0, 1);
 173.  
 174.   // Modelowanie przegubu (walca z obiema podstawami)
 175.   glPushMatrix();
 176.   // - sciany boczne
 177.   glTranslatef(0.0, 0.0, -0.5);
 178.   gluCylinder(podstawaSciany, 1.0, 1.0, 1.0, 20, 4);
 179.  
 180.   // - gorna podstawa
 181.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 182.  
 183.   // - dolna podstawa
 184.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 185.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 186.   glPopMatrix();
 187.  
 188.   // Modelowanie ramienia nr 2
 189.   glPushMatrix();
 190.   glScalef(4.0, 1.0, 1.0);
 191.   glTranslatef(2.0/4.0, 0.0, 0.0);
 192.   glutWireCube(1);
 193.   glPopMatrix();
 194.  
 195.   // Wyznaczenie osi obrotu glowicy
 196.   glTranslatef(4.0, 0.0, 0.0);
 197.   glRotatef(90, 0, 1, 0);
 198.   glRotatef(obrotGlowicy, 0, 0, 1);
 199.  
 200.   // Modelowanie glowicy (walca z oboma podstawami)
 201.   glPushMatrix();
 202.   // - sciany boczne
 203.   gluCylinder(podstawaSciany, 1.0, 1.0, 1.0, 20, 4);
 204.  
 205.   // - gorna podstawa
 206.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 207.  
 208.   // - dolna podstawa
 209.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 210.   gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 211.   glPopMatrix();
 212.  
 213.   // Modelowanie uchwytu (dwoch prostopadloscianow, ktore sie rozsuwaja i zsuwaja)
 214.   glTranslatef(0.0, 0.0, 1.5);
 215.   glScalef(0.5, 0.5, 2.0);
 216.   glTranslatef(-rozstawUchwytow, 0.0, 0.25);
 217.   glutWireCube(1);
 218.   glTranslatef(rozstawUchwytow*2.0, 0.0, 0.0);
 219.   glutWireCube(1);
 220.  
 221.  
 222.  
 223.   // Posprzatanie na stosie macierzy modelowania
 224.   glPopMatrix();
 225. }
 226.  
 227. //JS
 228. void RysujZadanie1() {
 229.     glColor3f(1, 0, 0);
 230.     glPushMatrix();
 231.     glTranslatef(0, 5, 0);
 232.     glRotatef(45, 0, 1, 0);
 233.     glScalef(4.23, 10, 4.23);
 234.     glutSolidCube(1);
 235.     glPopMatrix();
 236.  
 237.     glColor3f(0, 1, 0);
 238.     glPushMatrix();
 239.     glTranslatef(0, 11.5, 0);
 240.     glScalef(8, 3, 8);
 241.     glutSolidCube(1);
 242.     glPopMatrix();
 243.  
 244.     glColor3f(0, 0, 1);
 245.     glPushMatrix();
 246.     glScalef(2, 2, 2);
 247.     glTranslatef(1.5, 7, -1.5);
 248.     glutSolidCube(1);
 249.     glTranslatef(-3, 0, 0);
 250.     glutSolidCube(1);
 251.  
 252.     glTranslatef(0, 0, 3);
 253.     glutSolidCube(1);
 254.  
 255.     glTranslatef(3, 0, 0);
 256.     glutSolidCube(1);
 257.  
 258.     glPopMatrix();
 259. }
 260.  
 261. //JS
 262. GLfloat zmienna = 0;
 263. GLfloat rotacjaPlanety = 0.0;
 264. GLfloat rotacjaKsiezyca = 0.0;
 265. GLfloat spinPlanety = 0.0;
 266.  
 267. GLUquadricObj* slonce;
 268. GLUquadricObj* planeta;
 269. GLUquadricObj* kk;
 270.  
 271. void RysujUklad(void)
 272. {
 273.     slonce = gluNewQuadric();
 274.     planeta = gluNewQuadric();
 275.     kk = gluNewQuadric();
 276.     gluQuadricDrawStyle(slonce, GLU_LINE);
 277.     gluQuadricDrawStyle(planeta, GLU_LINE);
 278.     gluQuadricDrawStyle(kk, GLU_LINE);
 279.  
 280.     zmienna += 0.25;
 281.     glPushMatrix();
 282.     glRotatef(45, 1, 0, 0);//JS
 283.  
 284.     glPushMatrix();
 285.     glRotatef(90, 1, 0, 0);
 286.     glColor3f(1, 1, 1);
 287.     gluDisk(kk, 30.0, 30.0, 40, 1);
 288.     glPopMatrix();
 289.     glRotatef(zmienna, 0, 1, 0);
 290.     glTranslatef(30, 0, 0);
 291.  
 292.     glColor3f(1.0, 1.0, 0.4);
 293.     glPushMatrix();
 294.     glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 295.     gluDisk(slonce, 20.0, 20.0, 40, 1);
 296.     glScalef(5.0, 5.0, 5.0);
 297.     glutWireSphere(1.0, 20, 20);
 298.     glPopMatrix();
 299.  
 300.  
 301.     glColor3f(0.53, 0.81, 0.98);
 302.     glRotatef(-rotacjaPlanety, 0, 1, 0);
 303.     glTranslatef(0.0, 0.0, 20.0);
 304.     glPushMatrix();
 305.     glRotatef(spinPlanety, 0, 1, 0);
 306.     glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 307.     gluDisk(planeta, 5.0, 5.0, 40, 1);
 308.     glScalef(2.0, 2.0, 2.0);
 309.     glutWireSphere(1.0, 20, 20);
 310.     glPopMatrix();
 311.  
 312.     glColor3f(0.75, 0.75, 0.75);
 313.     glRotatef(rotacjaKsiezyca, 0, 1, 0);
 314.     glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 315.     glTranslatef(5.0, 0.0, 0.0);
 316.     glScalef(0.5, 0.5, 0.5);
 317.     glutWireSphere(1.0, 20, 20);
 318.  
 319.     glPopMatrix();
 320. }
 321.  
 322. void RysujRakiete(void){
 323.     //----------------------- zaczynam rakiete
 324.      //narysowanie rakiety
 325. glPushMatrix();
 326.     glTranslatef(0.0,20.0,0.0); //punkt względem którego rakieta się obraca wokół osi OY
 327.     glPushMatrix();
 328.         glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 329.         glRotatef(predkosc*katrakieta, 0, 1, 0);
 330.         glTranslatef(50.0,0.0,0.0);
 331.         glRotatef(katobroturakiety, 0, 0, 1); //obrót rakiety wokół osi przechodzącej przez środek kadłuba
 332.         glPushMatrix();
 333.  
 334. //Tworzenie kadłuba rakiety oraz szpicy
 335. glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0);
 336.             gluDisk(podstawaSciany, 0.0, 0.5, 20, 5);
 337.              gluCylinder(podstawaSciany, 0.5, 0.5, 10.0, 20, 5);
 338.              glTranslatef(0.0, 0.0, 10.0);
 339.              gluCylinder(podstawaSciany, 0.5, 0.2, 2.45, 20, 5);
 340.  glTranslatef(0.0, 0.0, 2.45);
 341.             glutWireSphere(0.2, 15.0, 15.0);
 342.             glTranslatef(0.0, 0.0, 0.2);
 343.             gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.1, 1.0, 20, 5);
 344.         glPopMatrix();
 345.  
 346.             //narysowanie stabilizatorów
 347.          glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 348.         glPushMatrix();
 349.             glTranslatef(-2.5, 0, -3);
 350.             glRotatef(90, 0, 1, 0);
 351.              gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.1, 5.0, 20, 5);
 352.      glPopMatrix();
 353.  
 354.         //narysowanie wypustu
 355.   glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 356.   glPushMatrix();
 357.   glTranslatef(-0.3, 0.0, -5.0);
 358.   glRotatef(180, 0, 1, 0);
 359.   gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.2, 0.3, 20, 5);
 360.          glPopMatrix();
 361.  
 362.         //narysowanie wypustu 2
 363.   glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 364.   glPushMatrix();
 365.   glTranslatef(0.3, 0.0, -5.0);
 366.   glRotatef(180, 0, 1, 0);
 367.   gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.2, 0.3, 20, 5);
 368.         glPopMatrix();
 369.     glPopMatrix();
 370.     katrakieta = katrakieta +1;
 371.   glPopMatrix();
 372.  
 373. //---------------------------DOBRZE
 374.  
 375.      
 376.  
 377.   glTranslatef(0, 40, 0); //koniec RAKIETY
 378.     //---------------------
 379.  
 380.  
 381. }
 382.  
 383.  
 384. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 385. // Funkcja generujaca pojedyncza klatke animacji
 386. void WyswietlObraz(void)
 387. {
 388.   // Wyczyszczenie bufora ramki i bufora glebokosci
 389.   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 390.  
 391.   // Powielenie macierzy na wierzcholku stosu
 392.   glPushMatrix();
 393.  
 394.   // Wyznaczenie polozenia obserwatora (przeksztalcenie uladu wspolrzednych
 395.   // sceny do ukladu wspolrzednych obserwatora).
 396.   //glTranslatef(0, 0, -40);
 397.   glTranslatef(0, 0, currentOdl);//JS
 398.   glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 399.   glRotatef(rotObsY,0,1,0);
 400.   glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 401.  
 402.  
 403.   // Generacja obrazu sceny w niewidocznym buforze ramki
 404.   RysujRamieRobota(rotPodstawy, rotRamienia1, rotRamienia2, rotGlowicy, rozUchwytow);
 405.  
 406.   //RysujZadanie1(); //JS
 407.   //RysujUklad();
 408.   RysujRakiete();
 409.  
 410.   // Usuniecie macierzy lezacej na  wierzcholku stosu (powrot do stanu
 411.   // sprzed wywolania funkcji)
 412.   glPopMatrix();
 413.  
 414.   // Przelaczenie buforow ramki
 415.   glutSwapBuffers();
 416.  
 417.  
 418. }
 419.  
 420. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 421. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu
 422. void UstawParametryWidoku(int szerokosc, int wysokosc)
 423. {
 424.   // Ustawienie parametrow viewportu
 425.   glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);
 426.  
 427.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 428.   glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 429.   glLoadIdentity();
 430.   gluPerspective(40.0, (float)szerokosc/(float)wysokosc, 1.0, 1000.0);
 431.  
 432.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 433.   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 434.  
 435.   // Zmiana macierzy znajdujacej sie na wierzcholku stosu na macierz jednostkowa
 436.   glLoadIdentity();
 437. }
 438.  
 439. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 440. // Funkcja klawiszy specjalnych
 441. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 442. {
 443.   switch(klawisz)
 444.     {
 445.     case GLUT_KEY_UP:
 446.         rotObsX = (int)(rotObsX + 1.0) % 360; //(rotObsX < 90.0) ? rotObsX + 1.0 : rotObsX;
 447.       break;
 448.  
 449.     case GLUT_KEY_DOWN:
 450.       rotObsX = (int)(rotObsX - 1.0) % 360; //(rotObsX > 0.0) ? rotObsX - 1.0 : rotObsX;
 451.       break;
 452.  
 453.     case GLUT_KEY_LEFT:
 454.       rotObsY = (int)(rotObsY - 1.0) % 360; //(rotObsY > -90.0) ? rotObsY - 1.0 : rotObsY;
 455.       break;
 456.  
 457.     case GLUT_KEY_RIGHT:
 458.       rotObsY = (int)(rotObsY + 1.0) % 360; //(rotObsY < 90.0) ? rotObsY + 1.0 : rotObsY;
 459.       break;
 460.     }
 461. }
 462. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 463. // Funkcja obslugi klawiatury
 464. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 465. {
 466.  
 467.   switch(klawisz)
 468.     {
 469.     case '2':
 470.       rotRamienia1 = (rotRamienia1 < 90.0) ? rotRamienia1 + 1.0 : rotRamienia1;
 471.       break;
 472.  
 473.     case '@':
 474.       rotRamienia1 = (rotRamienia1 > 0.0) ? rotRamienia1 - 1.0 : rotRamienia1;
 475.       break;
 476.  
 477.     case '3':
 478.       rotRamienia2 = (rotRamienia2 < 0.0) ? rotRamienia2 + 1.0 : rotRamienia2;
 479.       break;
 480.  
 481.     case '#':
 482.       rotRamienia2 = (rotRamienia2 > -90.0) ? rotRamienia2 - 1.0 : rotRamienia2;
 483.       break;
 484.  
 485.     case '4':
 486.       rotGlowicy = (rotGlowicy < 360.0) ? rotGlowicy + 1.0 : rotGlowicy;
 487.       break;
 488.  
 489.     case '$':
 490.       rotGlowicy = (rotGlowicy > 0.0) ? rotGlowicy - 1.0 : rotGlowicy;
 491.       break;
 492.  
 493.     case '5':
 494.       rozUchwytow = (rozUchwytow < 1.5) ? rozUchwytow + 0.1 : rozUchwytow;
 495.       break;
 496.  
 497.     case '%':
 498.       rozUchwytow = (rozUchwytow > 0.5) ? rozUchwytow - 0.1 : rozUchwytow;
 499.       break;
 500.  
 501.       case 'k': {
 502.           if (katobroturakiety > -90) katobroturakiety = katobroturakiety - 5.0; //dodalem do obrotu
 503.           break;}
 504.  
 505.     case 'l':{
 506.       if (katobroturakiety < 90) katobroturakiety = katobroturakiety + 5.0; //dodalem do obrotu
 507.       break;}
 508.      
 509.      case ',': {
 510.           if (predkosc > -5) predkosc = predkosc - 0.1; //predkosc rakiety
 511.           break;}
 512.  
 513.     case '.':{
 514.       if (predkosc < 0) predkosc = predkosc + 0.1; //predkosc rakiety
 515.       break;}
 516.  
 517.     case '+'://JS
 518.         currentOdl += zoomSpeed;
 519.         if (currentOdl > odlMax)
 520.             currentOdl = odlMax;
 521.         if (currentOdl < odlMin)
 522.             currentOdl = odlMin;
 523.         break;
 524.     case '-'://JS
 525.         currentOdl -= zoomSpeed;
 526.         if (currentOdl > odlMax)
 527.             currentOdl = odlMax;
 528.         if (currentOdl < odlMin)
 529.             currentOdl = odlMin;
 530.         break;
 531.  
 532.     case '/':
 533.         rotObsZ = (int)(rotObsZ + 1.0) % 360; //(rotObsY < 90.0) ? rotObsY + 1.0 : rotObsY;
 534.         break;
 535.     case '*':
 536.         rotObsZ = (int)(rotObsZ - 1.0) % 360; //(rotObsY < 90.0) ? rotObsY + 1.0 : rotObsY;
 537.         break;
 538.  
 539.     }
 540.  
 541.   if(klawisz == 27)
 542.       exit(0);      
 543. }
 544.  
 545. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 546. // Glowna funkcja programu
 547. int  main(int argc, char **argv)
 548. {
 549.   // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 550.   glutInit(&argc, argv);
 551.  
 552.   // Ustawienie trybu wyswietlania
 553.   glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
 554.  
 555.   // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 556.   glutInitWindowPosition(100, 100);
 557.  
 558.   // Ustawienie rozmiarow okna
 559.   glutInitWindowSize(400, 400);
 560.  
 561.   // Utworzenie okna
 562.   glutCreateWindow("Robot");
 563.  
 564.   // Odblokowanie bufora glebokosci
 565.   glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 566.  
 567.   // Ustawienie funkcji wykonywanej na danych w buforze glebokosci
 568.   glDepthFunc(GL_LEQUAL);
 569.  
 570.   // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 571.   glClearDepth(1000.0);
 572.  
 573.   // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 574.   glClearColor (0.3, 0.3, 0.3, 0.0);
 575.  
 576.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) wyswietlajacej
 577.   glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 578.  
 579.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 580.   // zmieniane sa rozmiary okna
 581.   glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 582.  
 583.   // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 584.   // zadnych zadan
 585.   glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 586.  
 587.   // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 588.   glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 589.  
 590.   // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiszy specjalnych
 591.   glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 592.  
 593.  
 594.   // Zainicjowanie kwadryk tworzacych ramie robota
 595.   InicjujRamieRobota();
 596.  
 597.   // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 598.   // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 599.   glutMainLoop();
 600.  
 601.   return 0;
 602. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top