Guest User

Untitled

a guest
Dec 9th, 2019
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. // Program demonstruje skladanie transformacji przy modelowaniu zlozonych obiektow
 3. // skladajacych sie z wielu elementow ruchomych (ramie robota).
 4.  
 5. #include <GL/glut.h>
 6.  
 7.  
 8. // Wskazniki do wykorzystywanych kwadryk
 9. GLUquadricObj *podstawaSciany;
 10. GLUquadricObj *podstawaDyskG;
 11. GLUquadricObj *przegubSciany;
 12. GLUquadricObj *przegubDyskG;
 13. GLUquadricObj *przegubDyskD;
 14. GLUquadricObj *glowicaSciany;
 15. GLUquadricObj *glowicaDyskG;
 16. GLUquadricObj *glowicaDyskD;
 17. GLUquadricObj *orbitaZ;
 18. GLUquadricObj *orbitaK;
 19.  
 20.  
 21. GLfloat kat = 0;
 22. GLfloat predkosc = 0;
 23. GLfloat katrakieta = 0;
 24. GLfloat katobroturakiety = 0;
 25.  
 26. GLfloat rotObsY = 40.0;
 27. GLfloat rotObsX = 40.0;
 28. GLfloat rotPodstawy = 0.0;
 29. GLfloat rotRamienia1= 40.0;
 30. GLfloat rotRamienia2= -40.0;
 31. GLfloat rotGlowicy = 20.0;
 32. GLfloat rozUchwytow = 0.5;
 33.  
 34. //JS
 35. GLfloat odlMin = -150;
 36. GLfloat currentOdl = -80;
 37. GLfloat odlMax = -10;
 38. GLfloat zoomSpeed = 0.5;
 39. GLUquadricObj* orbitaPlanety;
 40. GLUquadricObj* orbitaKsiezyca;
 41. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 42.  
 43. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 44. // Funkcja inicjujaca elementy skladowe ramienia robota zamodelowane jako kwadryki
 45. //
 46. void InicjujRamieRobota(void)
 47. {
 48. // Zainicjowanie scian bocznych walca bedacego podstawa ramienia
 49. podstawaSciany = gluNewQuadric();
 50. gluQuadricDrawStyle(podstawaSciany, GLU_LINE);
 51.  
 52. // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 53. podstawaDyskG = gluNewQuadric();
 54. gluQuadricDrawStyle(podstawaDyskG, GLU_LINE);
 55.  
 56. // Zainicjowanie scian bocznych cylindrycznego przegubu ramienia
 57. przegubSciany = gluNewQuadric();
 58. gluQuadricDrawStyle(przegubSciany, GLU_LINE);
 59.  
 60. // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 61. przegubDyskG = gluNewQuadric();
 62. gluQuadricDrawStyle(przegubDyskG, GLU_LINE);
 63.  
 64. // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 65. przegubDyskD = gluNewQuadric();
 66. gluQuadricDrawStyle(przegubDyskD, GLU_LINE);
 67.  
 68. // Zainicjowanie scian bocznych cylindra glowicy
 69. glowicaSciany = gluNewQuadric();
 70. gluQuadricDrawStyle(glowicaSciany, GLU_LINE);
 71.  
 72. // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 73. glowicaDyskG = gluNewQuadric();
 74. gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskG, GLU_LINE);
 75.  
 76. // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 77. glowicaDyskD = gluNewQuadric();
 78. gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskD, GLU_LINE);
 79.  
 80.  
 81. //JS
 82. orbitaPlanety = gluNewQuadric();
 83. gluQuadricDrawStyle(orbitaPlanety, GLU_LINE);
 84. orbitaKsiezyca = gluNewQuadric();
 85. gluQuadricDrawStyle(orbitaKsiezyca, GLU_LINE);
 86.  
 87. }
 88.  
 89.  
 90. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 91. // Funkcja rysujaca obraz sceny widzianej z biezacej pozycji obserwatora
 92. // Zalozenie: Funkcja glutWireSpehere moze ryswac tylko sfere o promieniu 1
 93. void RysujRamieRobota(GLfloat obrotPodstawy, GLfloat obrotRamienia1,
 94. GLfloat obrotRamienia2, GLfloat obrotGlowicy,
 95. GLfloat rozstawUchwytow)
 96. {
 97. // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 98. glBegin(GL_LINES);
 99.  
 100. // Os X
 101. glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 102. glVertex3f(-40.0, 0.0, 0.0);
 103. glVertex3f(40.0, 0.0, 0.0);
 104.  
 105. // Os Y
 106. glColor3f(0.0,1.0,0.0);
 107. glVertex3f(0.0, -20.0, 0.0);
 108. glVertex3f(0.0, 20.0, 0.0);
 109.  
 110. // Os Z
 111. glColor3f(0.0,0.0,1.0);
 112. glVertex3f(0.0, 0.0, -20.0);
 113. glVertex3f(0.0, 0.0, 20.0);
 114.  
 115.  
 116. // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 117. glEnd();
 118.  
 119. glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 120.  
 121.  
 122. //glTranslatef(-30.0,0.0,0.0);
 123.  
 124. // Przygotowanie stosu macierzy modelowania
 125. glPushMatrix();
 126.  
 127.  
 128.  
 129. glTranslatef(50, 0, 0);//JS
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134. // Rysowanie podstawy ramienia (cylinder bez dolnej podstawy)
 135. glPushMatrix();
 136. // - sciany boczne
 137. glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 138. gluCylinder(podstawaSciany, 3.0, 3.0, 1.0, 20, 4);
 139.  
 140. // - gorna podstawa
 141. glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 142. gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 3.0, 20, 4);
 143. glPopMatrix();
 144.  
 145.  
 146. // Rysowanie dwoch wspornikow ramienia (prostopadlosciany)
 147. glPushMatrix();
 148. glScalef(3.0, 4.0, 1.0);
 149. glTranslatef(0.0, 3.0/4.0, 1.0);
 150. glutWireCube(1);
 151. glTranslatef(0.0, 0.0, -2.0);
 152. glutWireCube(1);
 153. glPopMatrix();
 154.  
 155. // Wyznaczenie osi obrotu ramienia w plaszczyznie pionowej
 156. glTranslatef(0.0, 4.0, 0.0);
 157.  
 158. // Obrot ramienia w plaszczyznie pionowej
 159. glRotatef(obrotRamienia1, 0, 0, 1);
 160.  
 161. // Modelowanie ramienia nr 1
 162. glPushMatrix();
 163. glScalef(8.0, 1.0, 1.0);
 164. glTranslatef(3.5/8.0, 0.0, 0.0);
 165. glutWireCube(1);
 166. glPopMatrix();
 167.  
 168. // Wyznaczenie osi obrotu ramienia 2 w plaszczyznie pionowej
 169. glTranslatef(7.5, 0.0, 0.0);
 170.  
 171. // Obrot ramienia 2 wzgledem ramienia 1
 172. glRotatef(obrotRamienia2, 0, 0, 1);
 173.  
 174. // Modelowanie przegubu (walca z obiema podstawami)
 175. glPushMatrix();
 176. // - sciany boczne
 177. glTranslatef(0.0, 0.0, -0.5);
 178. gluCylinder(podstawaSciany, 1.0, 1.0, 1.0, 20, 4);
 179.  
 180. // - gorna podstawa
 181. gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 182.  
 183. // - dolna podstawa
 184. glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 185. gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 186. glPopMatrix();
 187.  
 188. // Modelowanie ramienia nr 2
 189. glPushMatrix();
 190. glScalef(4.0, 1.0, 1.0);
 191. glTranslatef(2.0/4.0, 0.0, 0.0);
 192. glutWireCube(1);
 193. glPopMatrix();
 194.  
 195. // Wyznaczenie osi obrotu glowicy
 196. glTranslatef(4.0, 0.0, 0.0);
 197. glRotatef(90, 0, 1, 0);
 198. glRotatef(obrotGlowicy, 0, 0, 1);
 199.  
 200. // Modelowanie glowicy (walca z oboma podstawami)
 201. glPushMatrix();
 202. // - sciany boczne
 203. gluCylinder(podstawaSciany, 1.0, 1.0, 1.0, 20, 4);
 204.  
 205. // - gorna podstawa
 206. gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 207.  
 208. // - dolna podstawa
 209. glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
 210. gluDisk(podstawaDyskG, 0.0, 1.0, 20, 4);
 211. glPopMatrix();
 212.  
 213. // Modelowanie uchwytu (dwoch prostopadloscianow, ktore sie rozsuwaja i zsuwaja)
 214. glTranslatef(0.0, 0.0, 1.5);
 215. glScalef(0.5, 0.5, 2.0);
 216. glTranslatef(-rozstawUchwytow, 0.0, 0.25);
 217. glutWireCube(1);
 218. glTranslatef(rozstawUchwytow*2.0, 0.0, 0.0);
 219. glutWireCube(1);
 220.  
 221.  
 222.  
 223. // Posprzatanie na stosie macierzy modelowania
 224. glPopMatrix();
 225. }
 226.  
 227. //JS
 228. void RysujZadanie1() {
 229. glColor3f(1, 0, 0);
 230. glPushMatrix();
 231. glTranslatef(0, 5, 0);
 232. glRotatef(45, 0, 1, 0);
 233. glScalef(4.23, 10, 4.23);
 234. glutSolidCube(1);
 235. glPopMatrix();
 236.  
 237. glColor3f(0, 1, 0);
 238. glPushMatrix();
 239. glTranslatef(0, 11.5, 0);
 240. glScalef(8, 3, 8);
 241. glutSolidCube(1);
 242. glPopMatrix();
 243.  
 244. glColor3f(0, 0, 1);
 245. glPushMatrix();
 246. glScalef(2, 2, 2);
 247. glTranslatef(1.5, 7, -1.5);
 248. glutSolidCube(1);
 249. glTranslatef(-3, 0, 0);
 250. glutSolidCube(1);
 251.  
 252. glTranslatef(0, 0, 3);
 253. glutSolidCube(1);
 254.  
 255. glTranslatef(3, 0, 0);
 256. glutSolidCube(1);
 257.  
 258. glPopMatrix();
 259. }
 260.  
 261. //JS
 262. GLfloat zmienna = 0;
 263. GLfloat rotacjaPlanety = 0.0;
 264. GLfloat rotacjaKsiezyca = 0.0;
 265. GLfloat spinPlanety = 0.0;
 266.  
 267. GLUquadricObj* slonce;
 268. GLUquadricObj* planeta;
 269. GLUquadricObj* kk;
 270.  
 271. void RysujUklad(void)
 272. {
 273. slonce = gluNewQuadric();
 274. planeta = gluNewQuadric();
 275. kk = gluNewQuadric();
 276. gluQuadricDrawStyle(slonce, GLU_LINE);
 277. gluQuadricDrawStyle(planeta, GLU_LINE);
 278. gluQuadricDrawStyle(kk, GLU_LINE);
 279.  
 280. zmienna += 0.25;
 281. glPushMatrix();
 282. glRotatef(45, 1, 0, 0);//JS
 283.  
 284. glPushMatrix();
 285. glRotatef(90, 1, 0, 0);
 286. glColor3f(1, 1, 1);
 287. gluDisk(kk, 30.0, 30.0, 40, 1);
 288. glPopMatrix();
 289. glRotatef(zmienna, 0, 1, 0);
 290. glTranslatef(30, 0, 0);
 291.  
 292. glColor3f(1.0, 1.0, 0.4);
 293. glPushMatrix();
 294. glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 295. gluDisk(slonce, 20.0, 20.0, 40, 1);
 296. glScalef(5.0, 5.0, 5.0);
 297. glutWireSphere(1.0, 20, 20);
 298. glPopMatrix();
 299.  
 300.  
 301. glColor3f(0.53, 0.81, 0.98);
 302. glRotatef(-rotacjaPlanety, 0, 1, 0);
 303. glTranslatef(0.0, 0.0, 20.0);
 304. glPushMatrix();
 305. glRotatef(spinPlanety, 0, 1, 0);
 306. glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 307. gluDisk(planeta, 5.0, 5.0, 40, 1);
 308. glScalef(2.0, 2.0, 2.0);
 309. glutWireSphere(1.0, 20, 20);
 310. glPopMatrix();
 311.  
 312. glColor3f(0.75, 0.75, 0.75);
 313. glRotatef(rotacjaKsiezyca, 0, 1, 0);
 314. glRotatef(-90.0, 1, 0, 0);
 315. glTranslatef(5.0, 0.0, 0.0);
 316. glScalef(0.5, 0.5, 0.5);
 317. glutWireSphere(1.0, 20, 20);
 318.  
 319. glPopMatrix();
 320. }
 321.  
 322. void RysujRakiete(void){
 323. //----------------------- zaczynam rakiete
 324. //narysowanie rakiety
 325. glPushMatrix();
 326. glTranslatef(0.0,20.0,0.0); //punkt względem którego rakieta się obraca wokół osi OY
 327. glPushMatrix();
 328. glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 329. glRotatef(predkosc*katrakieta, 0, 1, 0);
 330. glTranslatef(50.0,0.0,0.0);
 331. glRotatef(katobroturakiety, 0, 0, 1); //obrót rakiety wokół osi przechodzącej przez środek kadłuba
 332. glPushMatrix();
 333.  
 334. //Tworzenie kadłuba rakiety oraz szpicy
 335. glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0);
 336. gluDisk(podstawaSciany, 0.0, 0.5, 20, 5);
 337. gluCylinder(podstawaSciany, 0.5, 0.5, 10.0, 20, 5);
 338. glTranslatef(0.0, 0.0, 10.0);
 339. gluCylinder(podstawaSciany, 0.5, 0.2, 2.45, 20, 5);
 340. glTranslatef(0.0, 0.0, 2.45);
 341. glutWireSphere(0.2, 15.0, 15.0);
 342. glTranslatef(0.0, 0.0, 0.2);
 343. gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.1, 1.0, 20, 5);
 344. glPopMatrix();
 345.  
 346. //narysowanie stabilizatorów
 347. glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 348. glPushMatrix();
 349. glTranslatef(-2.5, 0, -3);
 350. glRotatef(90, 0, 1, 0);
 351. gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.1, 5.0, 20, 5);
 352. glPopMatrix();
 353.  
 354. //narysowanie wypustu
 355. glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 356. glPushMatrix();
 357. glTranslatef(-0.3, 0.0, -5.0);
 358. glRotatef(180, 0, 1, 0);
 359. gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.2, 0.3, 20, 5);
 360. glPopMatrix();
 361.  
 362. //narysowanie wypustu 2
 363. glColor3f(1.0,1.0,1.0);
 364. glPushMatrix();
 365. glTranslatef(0.3, 0.0, -5.0);
 366. glRotatef(180, 0, 1, 0);
 367. gluCylinder(podstawaSciany, 0.1, 0.2, 0.3, 20, 5);
 368. glPopMatrix();
 369. glPopMatrix();
 370. katrakieta = katrakieta +1;
 371. glPopMatrix();
 372.  
 373. //---------------------------DOBRZE
 374.  
 375.  
 376.  
 377. glTranslatef(0, 40, 0); //koniec RAKIETY
 378. //---------------------
 379.  
 380.  
 381. }
 382.  
 383.  
 384. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 385. // Funkcja generujaca pojedyncza klatke animacji
 386. void WyswietlObraz(void)
 387. {
 388. // Wyczyszczenie bufora ramki i bufora glebokosci
 389. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 390.  
 391. // Powielenie macierzy na wierzcholku stosu
 392. glPushMatrix();
 393.  
 394. // Wyznaczenie polozenia obserwatora (przeksztalcenie uladu wspolrzednych
 395. // sceny do ukladu wspolrzednych obserwatora).
 396. //glTranslatef(0, 0, -40);
 397. glTranslatef(0, 0, currentOdl);//JS
 398. glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 399. glRotatef(rotObsY,0,1,0);
 400. glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 401.  
 402.  
 403. // Generacja obrazu sceny w niewidocznym buforze ramki
 404. RysujRamieRobota(rotPodstawy, rotRamienia1, rotRamienia2, rotGlowicy, rozUchwytow);
 405.  
 406. //RysujZadanie1(); //JS
 407. //RysujUklad();
 408. RysujRakiete();
 409.  
 410. // Usuniecie macierzy lezacej na wierzcholku stosu (powrot do stanu
 411. // sprzed wywolania funkcji)
 412. glPopMatrix();
 413.  
 414. // Przelaczenie buforow ramki
 415. glutSwapBuffers();
 416.  
 417.  
 418. }
 419.  
 420. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 421. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu
 422. void UstawParametryWidoku(int szerokosc, int wysokosc)
 423. {
 424. // Ustawienie parametrow viewportu
 425. glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);
 426.  
 427. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 428. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 429. glLoadIdentity();
 430. gluPerspective(40.0, (float)szerokosc/(float)wysokosc, 1.0, 1000.0);
 431.  
 432. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 433. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 434.  
 435. // Zmiana macierzy znajdujacej sie na wierzcholku stosu na macierz jednostkowa
 436. glLoadIdentity();
 437. }
 438.  
 439. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 440. // Funkcja klawiszy specjalnych
 441. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 442. {
 443. switch(klawisz)
 444. {
 445. case GLUT_KEY_UP:
 446. rotObsX = (int)(rotObsX + 1.0) % 360; //(rotObsX < 90.0) ? rotObsX + 1.0 : rotObsX;
 447. break;
 448.  
 449. case GLUT_KEY_DOWN:
 450. rotObsX = (int)(rotObsX - 1.0) % 360; //(rotObsX > 0.0) ? rotObsX - 1.0 : rotObsX;
 451. break;
 452.  
 453. case GLUT_KEY_LEFT:
 454. rotObsY = (int)(rotObsY - 1.0) % 360; //(rotObsY > -90.0) ? rotObsY - 1.0 : rotObsY;
 455. break;
 456.  
 457. case GLUT_KEY_RIGHT:
 458. rotObsY = (int)(rotObsY + 1.0) % 360; //(rotObsY < 90.0) ? rotObsY + 1.0 : rotObsY;
 459. break;
 460. }
 461. }
 462. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 463. // Funkcja obslugi klawiatury
 464. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 465. {
 466.  
 467. switch(klawisz)
 468. {
 469. case '2':
 470. rotRamienia1 = (rotRamienia1 < 90.0) ? rotRamienia1 + 1.0 : rotRamienia1;
 471. break;
 472.  
 473. case '@':
 474. rotRamienia1 = (rotRamienia1 > 0.0) ? rotRamienia1 - 1.0 : rotRamienia1;
 475. break;
 476.  
 477. case '3':
 478. rotRamienia2 = (rotRamienia2 < 0.0) ? rotRamienia2 + 1.0 : rotRamienia2;
 479. break;
 480.  
 481. case '#':
 482. rotRamienia2 = (rotRamienia2 > -90.0) ? rotRamienia2 - 1.0 : rotRamienia2;
 483. break;
 484.  
 485. case '4':
 486. rotGlowicy = (rotGlowicy < 360.0) ? rotGlowicy + 1.0 : rotGlowicy;
 487. break;
 488.  
 489. case '$':
 490. rotGlowicy = (rotGlowicy > 0.0) ? rotGlowicy - 1.0 : rotGlowicy;
 491. break;
 492.  
 493. case '5':
 494. rozUchwytow = (rozUchwytow < 1.5) ? rozUchwytow + 0.1 : rozUchwytow;
 495. break;
 496.  
 497. case '%':
 498. rozUchwytow = (rozUchwytow > 0.5) ? rozUchwytow - 0.1 : rozUchwytow;
 499. break;
 500.  
 501. case 'k': {
 502. if (katobroturakiety > -90) katobroturakiety = katobroturakiety - 5.0; //dodalem do obrotu
 503. break;}
 504.  
 505. case 'l':{
 506. if (katobroturakiety < 90) katobroturakiety = katobroturakiety + 5.0; //dodalem do obrotu
 507. break;}
 508.  
 509. case ',': {
 510. if (predkosc > -5) predkosc = predkosc - 0.1; //predkosc rakiety
 511. break;}
 512.  
 513. case '.':{
 514. if (predkosc < 0) predkosc = predkosc + 0.1; //predkosc rakiety
 515. break;}
 516.  
 517. case '+'://JS
 518. currentOdl += zoomSpeed;
 519. if (currentOdl > odlMax)
 520. currentOdl = odlMax;
 521. if (currentOdl < odlMin)
 522. currentOdl = odlMin;
 523. break;
 524. case '-'://JS
 525. currentOdl -= zoomSpeed;
 526. if (currentOdl > odlMax)
 527. currentOdl = odlMax;
 528. if (currentOdl < odlMin)
 529. currentOdl = odlMin;
 530. break;
 531.  
 532. case '/':
 533. rotObsZ = (int)(rotObsZ + 1.0) % 360; //(rotObsY < 90.0) ? rotObsY + 1.0 : rotObsY;
 534. break;
 535. case '*':
 536. rotObsZ = (int)(rotObsZ - 1.0) % 360; //(rotObsY < 90.0) ? rotObsY + 1.0 : rotObsY;
 537. break;
 538.  
 539. }
 540.  
 541. if(klawisz == 27)
 542. exit(0);
 543. }
 544.  
 545. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 546. // Glowna funkcja programu
 547. int main(int argc, char **argv)
 548. {
 549. // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 550. glutInit(&argc, argv);
 551.  
 552. // Ustawienie trybu wyswietlania
 553. glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
 554.  
 555. // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 556. glutInitWindowPosition(100, 100);
 557.  
 558. // Ustawienie rozmiarow okna
 559. glutInitWindowSize(400, 400);
 560.  
 561. // Utworzenie okna
 562. glutCreateWindow("Robot");
 563.  
 564. // Odblokowanie bufora glebokosci
 565. glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 566.  
 567. // Ustawienie funkcji wykonywanej na danych w buforze glebokosci
 568. glDepthFunc(GL_LEQUAL);
 569.  
 570. // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 571. glClearDepth(1000.0);
 572.  
 573. // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 574. glClearColor (0.3, 0.3, 0.3, 0.0);
 575.  
 576. // Zarejestrowanie funkcji (callback) wyswietlajacej
 577. glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 578.  
 579. // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 580. // zmieniane sa rozmiary okna
 581. glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 582.  
 583. // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 584. // zadnych zadan
 585. glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 586.  
 587. // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 588. glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 589.  
 590. // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiszy specjalnych
 591. glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 592.  
 593.  
 594. // Zainicjowanie kwadryk tworzacych ramie robota
 595. InicjujRamieRobota();
 596.  
 597. // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 598. // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 599. glutMainLoop();
 600.  
 601. return 0;
 602. }
RAW Paste Data