daily pastebin goal
82%
SHARE
TWEET

Gr1-Zad1 Napisz program, który utworzy i wygeneruje n-elemen

a guest Jan 23rd, 2019 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. int check(int tab[], int n, int x)//funkcja pomocnicza, która sprawdza czy danawartość znajduje się w tablicy
 5. {
 6. int flaga=1, i;
 7.     for(i=0; i<n; i++)
 8.     {
 9.         if(tab[i] == x)
 10.         {
 11.             flaga=0;
 12.         }
 13.     }
 14. return flaga;  
 15. }
 16.  
 17. int* funkcja(int tab[], int n);
 18.  
 19. int main()
 20. {
 21. int a, b, n;
 22.  
 23. scanf("%d%d%d", &a, &b, &n);
 24.  
 25. int* SRC1=(int*)malloc(n*sizeof(int));
 26.  
 27. int i;
 28.  
 29.     for(i=0; i<n; i++)
 30.     {
 31.     SRC1[i]=rand()%(b-a+1)+a;
 32.     }
 33.     for(i=0; i<n; i++)
 34.     {
 35.     printf("%d ", SRC1[i]);
 36.     }
 37.     printf("\n");
 38. funkcja(SRC1, n);
 39. return 0;
 40. }
 41.  
 42. int* funkcja(int tab[], int n)
 43. {
 44.  
 45. int* tab_pomoc = (int*)malloc(n*sizeof(int));//tablica pomocnicza
 46. int x=0;
 47. int i;
 48.     for(i=0; i<n; i++)
 49.     {
 50.         if(check(tab_pomoc, x, tab[i]))//biorac tutaj x a nie n sprawdzamy tylko te wartosci, ktore wygenerowalismy
 51.         {
 52.             tab_pomoc[x]=tab[i];
 53.             x++;
 54.         }
 55.     }
 56.  
 57. int* DEST1=(int*)malloc(x*sizeof(int));
 58.  
 59.     for(i=0; i<x; i++)
 60.     {
 61.         DEST1[i]=tab_pomoc[i];
 62.     }
 63.    
 64. free(tab_pomoc);
 65.    
 66.     for(i=0; i<x; i++)
 67.     {
 68.         printf("%d ", DEST1[i]);
 69.     }
 70. return DEST1;
 71. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top