Guest User

Untitled

a guest
Apr 26th, 2019
81
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from os import system, name
 2. from termcolor import colored
 3. import random
 4.  
 5.  
 6. def print_menu():
 7. system('clear')
 8. print(colored(" TICTACTOE", "red"))
 9. print("")
 10. print(" Wybierz tryb rozgrywki poprzez wpisanie 1,2 lub 3 i zatwierdzenie Enterem:")
 11. print(" 1. Player vs. Player")
 12. print(" 2. Player vs. CPU")
 13. print(" 3. CPU vs. Player")
 14. Input_Done = False
 15. while (Input_Done == False):
 16. Choice = input()
 17. if (Choice == '1' or Choice == '2' or Choice == '3'):
 18. Input_Done = True
 19. else:
 20. print("Brak takiej opcji")
 21. Input_Done = False
 22. return Choice
 23.  
 24.  
 25. def print_board():
 26. system('clear')
 27. print(" _" +
 28. pos[0]+"_|"+"_"+pos[1]+"_|"+"_"+pos[2]+"_")
 29. print(" _" +
 30. pos[3]+"_|"+"_"+pos[4]+"_|"+"_"+pos[5]+"_")
 31. print(" _" +
 32. pos[6]+"_|"+"_"+pos[7]+"_|"+"_"+pos[8]+"_")
 33. # ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35.  
 36. def if_Won():
 37. # winners = [
 38. # (0, 1, 2),
 39. # (3, 4, 5),
 40. # (6, 7, 8),
 41. # (0, 3, 6),
 42. # (1, 4, 7),
 43. # (2, 5, 8),
 44. # (0, 4, 8),
 45. # (2, 4, 6),
 46. # ]
 47.  
 48. if(pos[0] == pos[1] and pos[1] == pos[2]):
 49. return True
 50. elif(pos[3] == pos[4] and pos[4] == pos[5]):
 51. return True
 52. elif(pos[6] == pos[7] and pos[7] == pos[8]):
 53. return True
 54. elif(pos[0] == pos[3] and pos[3] == pos[6]):
 55. return True
 56. elif(pos[1] == pos[4] and pos[4] == pos[7]):
 57. return True
 58. elif(pos[2] == pos[5] and pos[5] == pos[8]):
 59. return True
 60. elif(pos[0] == pos[4] and pos[4] == pos[8]):
 61. return True
 62. elif(pos[2] == pos[4] and pos[4] == pos[6]):
 63. return True
 64.  
 65. return False
 66. # ---------------------------------------------------------------------
 67.  
 68.  
 69. def if_Draw():
 70. for i in range(9):
 71. if (pos[i] != 'X' and pos[i] != 'O'):
 72. return False
 73. return True
 74.  
 75.  
 76. def set_board():
 77. for i in range(9):
 78. pos.append(str(i+1))
 79.  
 80.  
 81. def repair_board():
 82. for i in range(9):
 83. pos[i] = str(i+1)
 84.  
 85. pos = []
 86. random_correct_X = False
 87. random_correct_O = False
 88. Input_Done = False
 89. If_Play = True
 90. set_board()
 91. Choice = print_menu()
 92. print_board()
 93. while (If_Play == True):
 94. while(not if_Won()):
 95. while (Input_Done == False):
 96.  
 97. if(Choice == '1' or Choice == '2'):
 98. try:
 99. tempX = int(input("Wybierz pole(X):"))
 100. Pole_Zajete_X = True
 101. Input_Done = True
 102. except:
 103. print("Robisz cos nie tak, sprobuj jeszcze raz!")
 104. else:
 105. while(random_correct_X == False):
 106. tempX = random.randint(0, 9)
 107. if(pos[tempX-1] != 'X' and pos[tempX-1] != 'O'):
 108. random_correct_X = True
 109. random_correct_X = False
 110. Pole_Zajete_X = True
 111. Input_Done = True
 112. Input_Done = False
 113.  
 114. while (Pole_Zajete_X == True):
 115. Pole_Zajete_X = False
 116. if (pos[tempX-1] != "X" and pos[tempX-1] != "O"):
 117. pos[tempX-1] = "X"
 118. print_board()
 119. if(if_Won()):
 120. print("WYGRAL X !!!")
 121. Pole_Zajete_X = False
 122. break
 123.  
 124. else:
 125. print("Pole X zajete")
 126. while (Input_Done == False):
 127. try:
 128. tempX = int(input("Wprowadz jeszcze raz X:"))
 129. Pole_Zajete_X = True
 130. Input_Done = True
 131. except:
 132. print("Robisz cos nie tak, sprobuj jeszcze raz!")
 133. Input_Done = False
 134. if(if_Draw()):
 135. print("Brak mozliwosci dalszych ruchow, REMIS")
 136. Pole_Zajete_X = False
 137. break
 138. if(not if_Won() and not if_Draw()):
 139. while(Input_Done == False):
 140. if(Choice == '1' or Choice == '3'):
 141. try:
 142. tempY = int(input("Wybierz pole(O):"))
 143. Pole_Zajete_O = True
 144. Input_Done = True
 145. except:
 146. print("Robisz cos nie tak, sprobuj jeszcze raz!")
 147. else:
 148. while(random_correct_O == False):
 149. tempY = random.randint(0, 9)
 150. if(pos[tempY-1] != 'X' and pos[tempY-1] != 'O'):
 151. random_correct_O = True
 152. random_correct_O = False
 153. Pole_Zajete_O = True
 154. Input_Done = True
 155.  
 156. Input_Done = False
 157.  
 158. while (Pole_Zajete_O == True):
 159. Pole_Zajete_O = False
 160. if (pos[tempY-1] != "X" and pos[tempY-1] != "O"):
 161. pos[tempY-1] = "O"
 162. print_board()
 163. if(if_Won()):
 164. print("WYGRAL O !!!")
 165. Pole_Zajete_O = False
 166. break
 167. else:
 168. print("Pole O zajete")
 169. while(Input_Done == False):
 170. try:
 171. tempY = int(input("Wprowadz jeszcze raz O:"))
 172. Pole_Zajete_O = True
 173. Input_Done = True
 174. except:
 175. print("Robisz cos nie tak, sprobuj jeszcze raz!")
 176. Input_Done = False
 177. If_play = False
 178. if (input("Jesli chcesz grac dalej wpisz 'tak' i wcisnij enter, aby zakonczyc cokolwiek innego:") == 'tak'):
 179. If_play = True
 180. repair_board()
 181. print_board()
 182. else:
 183. break
RAW Paste Data