Guest User

Untitled

a guest
Jul 19th, 2019
67
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int preorder[1000000+5];
 6. vector<int> sasiedzi[1000000+5];
 7. int roz[1000000+5];
 8. bool odwiedzone[1000000+5];
 9.  
 10. int temp_preorder = 1;
 11. int n;
 12.  
 13.  
 14. long long max_sciezka;
 15. long long suma_sciezek;
 16.  
 17.  
 18. int i=0;
 19.  
 20. int make_Roz(int w)
 21. {
 22.     i++;
 23.     cout<<i<<endl;
 24.     if(roz[w] != -1)
 25.         return roz[w];
 26.     else
 27.     {
 28.         odwiedzone[w] = true;
 29.         int temp_roz = 1;
 30.         int ile_sas = sasiedzi[w].size();
 31.         for(int i=0; i<ile_sas; i++)
 32.         {
 33.             if(odwiedzone[sasiedzi[w][i]] == false)
 34.                 temp_roz += make_Roz(sasiedzi[w][i]);
 35.  
 36.         }
 37.  
 38.         roz[w] = temp_roz;
 39.         i--;
 40.         return temp_roz;
 41.     }
 42.  
 43. }
 44.  
 45. void DFS(int w, long long dot_dlug)
 46. {
 47.    odwiedzone[w] = true;
 48.    dot_dlug++;
 49.  
 50.    suma_sciezek+=(2*dot_dlug);
 51.    // cout<<"DODAJE 2 RAZY SCIEZKE DO: "<<w<<" rowna "<<dot_dlug<<endl;
 52.    bool poszedlem_dalej = false;
 53.    int ile_sas = sasiedzi[w].size();
 54.    for(int i=0; i<ile_sas; i++)
 55.    {
 56.         if(odwiedzone[sasiedzi[w][i]] == false)
 57.         {
 58.             DFS(sasiedzi[w][i], dot_dlug);
 59.             poszedlem_dalej=true;
 60.         }
 61.    }
 62.  
 63.     if(poszedlem_dalej == false)
 64.        max_sciezka = max(max_sciezka, dot_dlug);
 65.  
 66. }
 67.  
 68. void DFS_bez_drugiego_C(int w, long long dot_dlug, int drugie_C)
 69. {
 70.    odwiedzone[w] = true;
 71.    if(w == drugie_C)
 72.     return;
 73.    dot_dlug++;
 74.  
 75.     //cout<<"DODAJE 2 RAZY SCIEZKE DO (B2C): "<<w<<" rowna "<<dot_dlug<<endl;
 76.    bool poszedlem_dalej = false;
 77.    int ile_sas = sasiedzi[w].size();
 78.    for(int i=0; i<ile_sas; i++)
 79.    {
 80.         if(odwiedzone[sasiedzi[w][i]] == false)
 81.         {
 82.             DFS_bez_drugiego_C(sasiedzi[w][i], dot_dlug, drugie_C);
 83.             poszedlem_dalej=true;
 84.         }
 85.    }
 86.  
 87.    if(poszedlem_dalej == false)
 88.         max_sciezka = max(max_sciezka, dot_dlug);
 89.  
 90. }
 91.  
 92.  
 93.  
 94. int main()
 95. {
 96.     ios_base::sync_with_stdio(0);
 97.     cin.tie(0);
 98.  
 99.     cin>>n;
 100.  
 101.  
 102.  
 103.     int t1;
 104.     int t2;
 105.     for(int i=1; i<n; i++)
 106.     {
 107.         cin>>t1;
 108.         cin>>t2;
 109.         sasiedzi[t1].push_back(t2);
 110.         sasiedzi[t2].push_back(t1);
 111.     }
 112.  
 113.     if(n==2)
 114.     {
 115.  
 116.         cout<<1<<endl;
 117.         cout<<1<<endl;
 118.         return 0;
 119.     }
 120.     ///STWORZENIE TABLICY OJCOW I SYNOW
 121.     /*cout<<"FATHER"<<endl;
 122.     for(int i=1; i<=n; i++)
 123.         cout<<i<<": "<<father[i]<<endl;*/
 124.  
 125.  
 126.     for(int i=1; i<=n; i++)
 127.         roz[i] = -1;
 128.  
 129.     make_Roz(1);
 130.    // make_Preorder(1);
 131.  
 132.    for(int i=0; i<=n; i++)
 133.         odwiedzone[i] = false;
 134.  
 135.    bool found_C = false;
 136.    int ind = 1;
 137.  
 138.    while(found_C == false)
 139.    {
 140.         found_C = true;
 141.         int ile_sas = sasiedzi[ind].size();
 142.         for(int i=0; i<ile_sas; i++)
 143.         {
 144.             if(roz[sasiedzi[ind][i]] > n/2)
 145.             {
 146.                 found_C = false;
 147.                 roz[ind] -= roz[sasiedzi[ind][i]];
 148.                 roz[sasiedzi[ind][i]] = n;
 149.  
 150.                 ind = sasiedzi[ind][i];
 151.                 i=ile_sas+10;
 152.  
 153.             }
 154.         }
 155.    }
 156.    int Centroid1 = ind;
 157.  
 158.    bool found_C2 = false;
 159.  
 160.    ///DLA KAZDEGO SASIADA CENTROIDU 1 SPRAWDZ CZY TEZ NIE JEST CENTROIDEM
 161.  
 162.    int ile_sas = sasiedzi[Centroid1].size();
 163.    int Centroid2 = -1;
 164.  
 165.    ///POMIMO PETLI W PETLI W SUMIE ROZPATRZYMY KAZDY WIERZCHOLEK MAX 1 RAZ -> O(n)
 166.    for(int i=0; i<ile_sas; i++)
 167.    {
 168.         int kandydat = sasiedzi[Centroid1][i];
 169.  
 170.         roz[Centroid1] -= roz[kandydat];
 171.         roz[kandydat] = n;
 172.  
 173.         int ile_sas_kandydata = sasiedzi[kandydat].size();
 174.         bool foundC2 = true;
 175.         for(int j=0; j<ile_sas_kandydata; j++)
 176.         {
 177.             if(roz[sasiedzi[kandydat][j]] > n/2)
 178.             {
 179.                 foundC2 = false;
 180.                 j=ile_sas+10;
 181.             }
 182.         }
 183.  
 184.         if(foundC2 == true)
 185.             {Centroid2 = kandydat; break;}
 186.  
 187.  
 188.         roz[kandydat] -= roz[Centroid1];
 189.         roz[Centroid1] = n;
 190.    }
 191.  
 192.  
 193.  
 194.    ///ZNALEZNIONO CENTROID(Y)
 195.    //cout<<Centroid1<<" "<<Centroid2<<endl;
 196.  
 197.     max_sciezka = 0;
 198.     suma_sciezek = 0;
 199.     DFS(Centroid1, -1);
 200.     long long dlu_C1 = suma_sciezek - max_sciezka;
 201.     long long dlu_C2;
 202.  
 203.     //cout<<"CENT1: "<<Centroid1<<" dlu1:" <<dlu_C1<<" max_sciezka: "<<max_sciezka<<endl;
 204.  
 205.     if(Centroid2!=-1)
 206.     {
 207.  
 208.         for(int i=0; i<=n; i++)
 209.             odwiedzone[i] = false;
 210.  
 211.                 max_sciezka = 0;
 212.  
 213.         DFS_bez_drugiego_C(Centroid2, 0, Centroid1);
 214.         dlu_C1 = suma_sciezek - max_sciezka;
 215.  
 216.  
 217.  
 218.  
 219.        // cout<<"TERAZ C2"<<endl;
 220.         max_sciezka = 0;
 221.         suma_sciezek = 0;
 222.  
 223.         for(int i=0; i<=n; i++)
 224.             odwiedzone[i] = false;
 225.         DFS(Centroid2, -1);
 226.  
 227.         for(int i=0; i<=n; i++)
 228.             odwiedzone[i] = false;
 229.         max_sciezka = 0;
 230.         DFS_bez_drugiego_C(Centroid1, 0, Centroid2);
 231.  
 232.         dlu_C2 = suma_sciezek - max_sciezka;
 233.  
 234.  
 235.     }
 236.  //   cout<<"CENT1: "<<Centroid1<<" dlu1:" <<dlu_C1<<" max_sciezka: "<<max_sciezka<<endl;
 237.    // cout<<"CENT2: "<<Centroid2<<" dlu2:" <<dlu_C2<<" max_sciezka: "<<max_sciezka<<endl;
 238.  
 239.  
 240.     for(int i=1; i<=n; i++)
 241.     {
 242.         if(i==Centroid1)
 243.             cout<<dlu_C1<<'\n';
 244.         else if(i==Centroid2)
 245.             cout<<dlu_C2<<'\n';
 246.         else
 247.             cout<<-1<<'\n';
 248.  
 249.  
 250.     }
 251.  
 252.     return 0;
 253. }
RAW Paste Data