Advertisement
YEZAELP

PROG-1109: คู่ตัวเลขเด่น (Pair)

Feb 25th, 2021
157
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 1.51 KB | None
 1. #include <bits/stdc++.h>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. using lli = long long;
 6. using pll = pair <lli, lli>;
 7. const int N = 2*(1<<18);
 8. int n;
 9. lli mx = 0;
 10. pll ab[100010];
 11. pll tree[N];// sum, cnt
 12.  
 13. pll update(int idx, lli l, lli r, lli pos, lli add){
 14.     if(l == r) return tree[idx] = make_pair(add, 1);
 15.     lli mid = (l + r)/ 2;
 16.     if(pos <= mid){
 17.         pll upd = update(2*idx, l, mid, pos, add);
 18.         return tree[idx] = make_pair(upd.first + tree[2*idx+1].first, upd.second + tree[2*idx+1].second);
 19.     }
 20.     pll upd = update(2*idx+1, mid+1, r, pos, add);
 21.     return tree[idx] = make_pair(tree[2*idx].first + upd.first, tree[2*idx].second + upd.second);
 22. }
 23.  
 24. pll query(int idx, lli l, lli r, lli s, lli e){
 25.     if(r < s or l > e) return make_pair(0, 0);
 26.     if(s <= l and r <= e) return tree[idx];
 27.     lli mid = (l + r)/ 2;
 28.     pll Left = query(2*idx, l, mid, s, e);
 29.     pll Right = query(2*idx+1, mid+1, r, s, e);
 30.     return make_pair(Left.first + Right.first, Left.second + Right.second);
 31. }
 32.  
 33. int main(){
 34.  
 35.     scanf("%d", &n);
 36.  
 37.     for(int i=1;i<=n;i++){
 38.         lli a, b;
 39.         scanf("%lld%lld", &a, &b);
 40.         ab[i] = make_pair(a, b);
 41.         mx = max(mx, b);
 42.     }
 43.  
 44.     sort(ab + 1, ab + n + 1, greater <pll> ());
 45.  
 46.     lli sum = 0;
 47.     for(int i=1;i<=n;i++){
 48.         pll x = query(1, 1, mx, 1, ab[i].second-1);
 49.         if(x.second > 0) sum += (lli) x.first + (ab[i].first * x.second);
 50.         update(1, 1, mx, ab[i].second, ab[i].first);
 51.     }
 52.  
 53.     printf("%lld", sum);
 54.  
 55.     return 0;
 56. }
 57.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement