SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 15th, 2018 112 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 02.08.2018
 2. Uruchomiony przez krzys (administrator)  KRZYSIEK-HP (15-08-2018 21:00:45)
 3. Uruchomiony z E:\Pobrane Opera
 4. Załadowane profile: defaultuser0 & krzys & test (Dostępne profile: defaultuser0 & krzys & test)
 5. Platform: Windows 10 Home Wersja 1803 17134.228 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Opera)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 15. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 16. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 17. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ki126950.inf_amd64_fa7f56314967630d\igfxCUIService.exe
 18. (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
 19. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
 20. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
 21. (Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
 22. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
 23. (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
 24. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ki126950.inf_amd64_fa7f56314967630d\IntelCpHDCPSvc.exe
 25. (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
 26. (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
 27. (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
 28. (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
 29. (HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
 30. (ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
 31. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\Intel\DPTF\esif_uf.exe
 32. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
 33. (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
 34. (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
 35. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ki126950.inf_amd64_fa7f56314967630d\IntelCpHeciSvc.exe
 36. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\Intel\DPTF\dptf_helper.exe
 37. (ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
 38. (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
 39. () C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Launch\HPJumpStartLaunch.exe
 40. (Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
 41. (ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
 42. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe
 43. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1815.210.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
 44. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.18071.11811.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
 45. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 46. (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
 47. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
 48. (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
 49. (HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe
 50. (Hewlett-Packard) C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
 51. (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe
 52. (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\IPC\AdobeIPCBroker.exe
 53. (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS\Adobe Desktop Service.exe
 54. (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HEX\Adobe CEF Helper.exe
 55. () C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSync\CoreSync.exe
 56. (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CCXProcess\CCXProcess.exe
 57. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 58. (Node.js) C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CCXProcess\libs\node.exe
 59. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera_crashreporter.exe
 60. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 61. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 62. (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HEX\Adobe CEF Helper.exe
 63. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 64. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 65. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 66. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 67. (HP Development Company, L.P.) C:\Program Files (x86)\HP\HP CoolSense\CoolSense.exe
 68. (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
 69. (HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitch.exe
 70. (HP Inc.) C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
 71. (HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe
 72. (HP Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
 73. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
 74. (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
 75. (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
 76. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe
 77. (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
 78. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 79. (Opera Software) C:\Users\krzys\AppData\Local\Programs\Opera\54.0.2952.71\opera.exe
 80. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell_ise.exe
 81. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\Updates\16.0.10325.20082\OfficeClickToRun.exe
 82. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 83. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 84.  
 85. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 86.  
 87. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 88.  
 89. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 90. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9235944 2018-08-12] (Realtek Semiconductor)
 91. HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
 92. HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [3657408 2017-06-05] (ELAN Microelectronics Corp.)
 93. HKLM\...\Run: [MouseDriver] => TiltWheelMouse.exe
 94. HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [291568 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 95. HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-07-01] (Adobe Systems Incorporated)
 96. HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [316392 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
 97. HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [3754168 2018-07-31] (Dropbox, Inc.)
 98. HKLM-x32\...\Run: [HPMessageService] => C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe [701984 2017-07-13] (HP Inc.)
 99. HKLM-x32\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [96056 2013-05-30] (Hewlett-Packard)
 100. HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
 101. HKLM-x32\...\Run: [Adobe Creative Cloud] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe [2383040 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
 102. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1000\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 103. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18534016 2018-07-20] (Piriform Ltd)
 104. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\krzys\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1990584 2018-08-10] (BitTorrent Inc.)
 105. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => E:\PROGRAMY-GRY\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [729704 2018-06-20] (Disc Soft Ltd)
 106. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001\...\Run: [YoutubeDownloader_upd] => C:\Users\krzys\AppData\Roaming\YoutubeDownloader_upd\python\pythonw.exe [95904 2018-08-01] (Python Software Foundation) <==== UWAGA
 107. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist "C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" ( start /MIN "" "C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
 108.  
 109. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 110.  
 111. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 112.  
 113. Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
 114. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
 115. Tcpip\..\Interfaces\{6f3970f8-896f-41fb-b5b9-04f16b7ceea6}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
 116. Tcpip\..\Interfaces\{9c8933d6-ae4c-4bbd-aa79-95fb7095da6e}: [NameServer] 1.1.1.1,8.8.8.8
 117. Tcpip\..\Interfaces\{9c8933d6-ae4c-4bbd-aa79-95fb7095da6e}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
 118.  
 119. Internet Explorer:
 120. ==================
 121. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
 122. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
 123. HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
 124. HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
 125. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
 126. HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://kluby.pzpn.pl/
 127. SearchScopes: HKLM -> {3DED1A9C-BB50-4DDD-AE7E-3157FE43DCCC} URL = hxxp://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk1-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
 128. SearchScopes: HKLM-x32 -> {3DED1A9C-BB50-4DDD-AE7E-3157FE43DCCC} URL = hxxp://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk1-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
 129. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxps://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02&pc=UE04
 130. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxps://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02&pc=UE04
 131. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001 -> {3DED1A9C-BB50-4DDD-AE7E-3157FE43DCCC} URL = hxxp://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk1-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
 132. BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 133. BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 134. BHO: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2016-12-06] (HP Inc.)
 135. BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 136. BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 137. BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2016-12-06] (HP Inc.)
 138. Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 139. Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 140. Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 141. Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 142.  
 143. FireFox:
 144. ========
 145. FF DefaultProfile: 7mbz5ke7.default
 146. FF ProfilePath: C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7mbz5ke7.default [2018-08-15]
 147. FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\7mbz5ke7.default -> type", 0
 148. FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 149. FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 150. FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 151. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
 152. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
 153. FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2016-10-25] (Adobe Systems)
 154.  
 155. Opera:
 156. =======
 157. OPR Session Restore: -> [funkcja włączona]
 158.  
 159. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 160.  
 161. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 162.  
 163. R2 AdobeUpdateService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe [744640 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
 164. R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2321384 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
 165. R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2128872 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
 166. R2 AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [323512 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 167. R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe [7829784 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 168. R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [3697352 2017-01-29] (Microsoft Corporation)
 169. S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2018-08-10] (Dropbox, Inc.)
 170. S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2018-08-10] (Dropbox, Inc.)
 171. R2 DbxSvc; C:\Windows\system32\DbxSvc.exe [51392 2018-07-31] (Dropbox, Inc.)
 172. S3 Disc Soft Lite Bus Service; E:\PROGRAMY-GRY\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3606632 2018-06-20] (Disc Soft Ltd)
 173. R2 esifsvc; C:\WINDOWS\system32\Intel\DPTF\esif_uf.exe [1701480 2018-08-12] (Intel Corporation)
 174. R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [144576 2017-06-05] (ELAN Microelectronics Corp.)
 175. R2 HP Comm Recover; C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe [1309184 2016-10-07] (HP Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
 176. R2 HPJumpStartBridge; C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe [471040 2017-05-23] (HP Inc.)
 177. S3 hpqcaslwmiex; C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe [1031704 2016-06-03] (HP)
 178. R2 HPSupportSolutionsFrameworkService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe [333688 2018-06-13] (HP Inc.)
 179. R2 HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe [628768 2017-07-13] (HP Inc.)
 180. R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [17992 2017-07-21] (Intel Corporation)
 181. S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [742704 2017-10-11] (Intel(R) Corporation)
 182. S2 Intel(R) TPM Provisioning Service; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\TPMProvisioningService.exe [668472 2017-10-11] (Intel(R) Corporation)
 183. R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [213648 2017-11-09] (Intel Corporation)
 184. S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [265864 2018-03-19] ()
 185. R2 osrss; C:\WINDOWS\system32\osrss.dll [131288 2018-06-27] (Microsoft Corporation)
 186. R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [324584 2018-08-12] (Realtek Semiconductor)
 187. R2 sedsvc; C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe [294912 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 188. S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 189. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1807.18075-0\NisSrv.exe [3905952 2018-08-14] (Microsoft Corporation)
 190. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1807.18075-0\MsMpEng.exe [110944 2018-08-14] (Microsoft Corporation)
 191. R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3848328 2018-03-19] (Intel® Corporation)
 192. S3 NvContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe" -s NvContainerLocalSystem -a -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 193. S3 NvContainerNetworkService; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe" -s NvContainerNetworkService -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvContainerNetworkService.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\plugins\NetworkService" -r -p 30000
 194. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 195. R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugin"
 196.  
 197. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 198.  
 199. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 200.  
 201. R3 Accelerometer; C:\WINDOWS\System32\drivers\Accelerometer.sys [53752 2018-05-15] (HP)
 202. R1 avgArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgArPot.sys [189544 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 203. R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsdrivera.sys [222288 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 204. R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsha.sys [194224 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 205. R0 avgblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbloga.sys [339048 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 206. R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbuniva.sys [51952 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 207. S3 avgElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgElam.sys [15352 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 208. S3 avgHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgHwid.sys [39352 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 209. R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgMonFlt.sys [152016 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 210. R1 avgRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRdr2.sys [104256 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 211. R0 avgRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRvrt.sys [78352 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 212. R1 avgSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSnx.sys [1020112 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 213. R1 avgSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSP.sys [458024 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 214. R2 avgStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgStm.sys [203544 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 215. R0 avgVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgVmm.sys [373944 2018-08-13] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 216. R3 dptf_cpu; C:\WINDOWS\System32\drivers\dptf_cpu.sys [69560 2018-08-12] (Intel Corporation)
 217. R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-08-10] (Disc Soft Ltd)
 218. R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-08-10] (Disc Soft Ltd)
 219. R3 esif_lf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\esif_lf.sys [382392 2018-08-12] (Intel Corporation)
 220. R3 ETDSMBus; C:\WINDOWS\System32\drivers\ETDSMBus.sys [32816 2017-06-05] (ELAN Microelectronic Corp.)
 221. R0 hpdskflt; C:\WINDOWS\System32\drivers\hpdskflt.sys [40960 2018-05-15] (HP)
 222. R3 ibtusb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ibtusb.sys [199192 2018-05-11] (Intel Corporation)
 223. R3 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Microsoft.Bluetooth.AvrcpTransport.sys [46592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 224. R3 Netwtw04; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Netwtw04.sys [8623128 2018-04-04] (Intel Corporation)
 225. R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvhm.inf_amd64_3236427e74b3c692\nvlddmkm.sys [16923064 2018-08-13] (NVIDIA Corporation)
 226. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30144 2018-08-13] (NVIDIA Corporation)
 227. R3 nvvhci; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [57792 2018-08-13] (NVIDIA Corporation)
 228. S3 pmxdrv; C:\Windows\system32\drivers\pmxdrv.sys [31152 2018-08-10] ()
 229. R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [963056 2018-08-12] (Realtek )
 230. S3 RTSPER; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsPer.sys [783328 2018-08-12] (Realsil Semiconductor Corporation)
 231. U5 RTSUER; C:\Windows\System32\Drivers\RTSUER.sys [420832 2018-08-12] (Realsil Semiconductor Corporation)
 232. S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [46584 2018-08-14] (Microsoft Corporation)
 233. S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [340008 2018-08-14] (Microsoft Corporation)
 234. S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61992 2018-08-14] (Microsoft Corporation)
 235. R3 WirelessButtonDriver64; C:\WINDOWS\System32\drivers\WirelessButtonDriver64.sys [34944 2018-05-11] (HP)
 236. U1 avgbdisk; Brak ImagePath
 237. S3 H2OFFT; \SystemRoot\System32\drivers\H2OFFT64.sys [X]
 238.  
 239. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 240.  
 241. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 242.  
 243.  
 244. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 245.  
 246. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 247.  
 248. 2018-08-15 20:49 - 2018-08-15 20:49 - 000003624 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\AdobeGCInvoker-1.0-MicrosoftAccount-krzysiekgubernat@gmail.com
 249. 2018-08-15 20:38 - 2018-08-15 20:38 - 000002342 _____ C:\Users\krzys\Desktop\fixlist.txt
 250. 2018-08-15 20:33 - 2018-08-15 20:33 - 000002505 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype for Business.lnk
 251. 2018-08-15 20:33 - 2018-08-15 20:33 - 000002456 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
 252. 2018-08-15 20:33 - 2018-08-15 20:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools
 253. 2018-08-15 20:32 - 2018-08-15 21:00 - 000000000 ____D C:\FRST
 254. 2018-08-15 20:32 - 2018-08-15 20:32 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\Adobe
 255. 2018-08-15 20:30 - 2018-08-15 20:30 - 000001305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
 256. 2018-08-15 20:30 - 2018-08-15 20:30 - 000001293 _____ C:\Users\Public\Desktop\Adobe Creative Cloud.lnk
 257. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:39 - 021389368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
 258. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:39 - 000790304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
 259. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:25 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
 260. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:25 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
 261. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:24 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hlink.dll
 262. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:24 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
 263. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:24 - 000046592 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
 264. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:22 - 001127936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nettrace.dll
 265. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:21 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
 266. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:21 - 001121792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
 267. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:21 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdh.dll
 268. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:21 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
 269. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:20 - 004049408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
 270. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:20 - 003652608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 271. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:20 - 000134144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppc.dll
 272. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 10:19 - 001661440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
 273. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:45 - 000663128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
 274. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:43 - 020383720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
 275. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:33 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
 276. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:33 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
 277. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:32 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msiexec.exe
 278. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:30 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hlink.dll
 279. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:29 - 000621568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdh.dll
 280. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:29 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
 281. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:28 - 002895360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 282. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:27 - 004050432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
 283. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 09:27 - 001469952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
 284. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 07:41 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 285. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 06:49 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 286. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:47 - 001034624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
 287. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:47 - 000128920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\scmbus.sys
 288. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:46 - 000272296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave.dll
 289. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:46 - 000269248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 290. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:41 - 000568600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
 291. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:41 - 000077608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
 292. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:41 - 000061736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvhostsvc.dll
 293. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:40 - 001221048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 294. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:40 - 001064744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
 295. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:40 - 001030952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 296. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:40 - 000566568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
 297. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:40 - 000228136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Ucx01000.sys
 298. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:40 - 000136488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 299. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:40 - 000072800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
 300. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 009091480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 301. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 007519992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 302. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 007436120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 303. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 002829216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 304. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 001457136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 305. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 000709824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
 306. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 000692240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StructuredQuery.dll
 307. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 000170936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 308. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 000114080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbus.sys
 309. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 000075160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vpci.sys
 310. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:39 - 000031648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winhv.sys
 311. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 002765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 312. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 001945792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 313. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 001285536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
 314. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 001258288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 315. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 001140576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 316. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 001097648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 317. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 000983016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 318. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 000885856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
 319. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 000713368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
 320. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 000604576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 321. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vertdll.dll
 322. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:38 - 000115640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdnet.dll
 323. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:27 - 000061032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
 324. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:26 - 006043600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 325. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:25 - 006568784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 326. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:25 - 002255008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 327. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:25 - 001622296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
 328. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:25 - 001131064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 329. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:25 - 000583120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 330. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:25 - 000568568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 331. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:25 - 000539168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StructuredQuery.dll
 332. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:23 - 025846784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 333. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:18 - 022714880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 334. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:18 - 022007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 335. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:17 - 004380160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
 336. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:17 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmgid.sys
 337. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:16 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
 338. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:16 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winshfhc.dll
 339. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:15 - 008188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 340. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:15 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winhvr.sys
 341. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:14 - 004867584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
 342. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:14 - 000514560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nltest.exe
 343. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:14 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 344. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:14 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WaaSAssessment.dll
 345. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:13 - 019404288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 346. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:13 - 006661632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 347. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:13 - 003395072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 348. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:13 - 000395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 349. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:13 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
 350. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:12 - 003392000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
 351. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:12 - 002738688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
 352. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:12 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 353. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:12 - 000761344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshwfp.dll
 354. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:12 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
 355. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:12 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
 356. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 007577088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 357. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 003712000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
 358. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 002700288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
 359. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 002172928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 360. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
 361. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
 362. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
 363. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:11 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 364. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:10 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 365. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:10 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winshfhc.dll
 366. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 005776896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 367. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 004615680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 368. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 001932288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeangle.dll
 369. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
 370. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 001550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 371. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 001395200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
 372. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
 373. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
 374. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:09 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 375. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 002258944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
 376. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 002236928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 377. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000796672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
 378. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
 379. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 380. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000602112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshwfp.dll
 381. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
 382. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
 383. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
 384. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
 385. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:08 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 386. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:07 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 387. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:07 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
 388. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:07 - 000176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
 389. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:07 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
 390. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:06 - 004191232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
 391. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:06 - 001000448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
 392. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:06 - 000856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 393. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:06 - 000678400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 394. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:06 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
 395. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:06 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
 396. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:05 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssvp.dll
 397. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:05 - 000669696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
 398. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:05 - 000534016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
 399. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 05:04 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 400. 2018-08-15 20:18 - 2018-08-03 03:54 - 000001312 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
 401. 2018-08-15 20:11 - 2018-08-15 20:11 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Roaming\AVG
 402. 2018-08-15 20:11 - 2018-08-15 20:11 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\CEF
 403. 2018-08-15 20:07 - 2018-08-15 20:07 - 000003364 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1004
 404. 2018-08-15 20:07 - 2018-08-15 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 405. 2018-08-15 20:06 - 2018-08-15 20:22 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 406. 2018-08-15 20:06 - 2018-08-15 20:07 - 000000000 ___RD C:\Users\test\OneDrive
 407. 2018-08-15 20:06 - 2018-08-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Roaming\HP
 408. 2018-08-15 20:06 - 2018-08-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\Hewlett-Packard
 409. 2018-08-15 20:06 - 2018-08-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\Comms
 410. 2018-08-15 20:06 - 2018-08-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\AVG
 411. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:23 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\Packages
 412. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:22 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\Publishers
 413. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:07 - 000002453 _____ C:\Users\test\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 414. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\Intel
 415. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\test
 416. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000001417 _____ C:\Users\test\Desktop\Microsoft Edge.lnk
 417. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000020 ___SH C:\Users\test\ntuser.ini
 418. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Ustawienia lokalne
 419. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Szablony
 420. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Moje dokumenty
 421. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Menu Start
 422. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Documents\Moje wideo
 423. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Documents\Moje obrazy
 424. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Documents\Moja muzyka
 425. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\Dane aplikacji
 426. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 427. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
 428. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\AppData\Local\Historia
 429. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 _SHDL C:\Users\test\AppData\Local\Dane aplikacji
 430. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 __SHD C:\Users\test\IntelGraphicsProfiles
 431. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 ___RD C:\Users\test\3D Objects
 432. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 ___HD C:\Users\test\MicrosoftEdgeBackups
 433. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Roaming\Intel
 434. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Roaming\Adobe
 435. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\VirtualStore
 436. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\MicrosoftEdge
 437. 2018-08-15 20:05 - 2018-08-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\test\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 438. 2018-08-15 20:05 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ___HD C:\Users\test\Documents\hp.system.package.metadata
 439. 2018-08-15 20:05 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ___HD C:\Users\test\Documents\hp.applications.package.appdata
 440. 2018-08-15 17:23 - 2018-08-15 17:23 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\Nowy folder (2)
 441. 2018-08-15 16:58 - 2018-08-15 16:58 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Microsoft_Corporation
 442. 2018-08-14 10:10 - 2018-08-14 10:10 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\Custom Office Templates
 443. 2018-08-14 09:35 - 2018-08-14 09:35 - 000002541 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive for Business.lnk
 444. 2018-08-14 09:35 - 2018-08-14 09:35 - 000002442 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
 445. 2018-08-14 09:33 - 2018-08-14 09:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
 446. 2018-08-14 08:30 - 2018-08-14 08:27 - 000563832 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
 447. 2018-08-14 08:11 - 2018-08-15 20:43 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\LocalLow\Temp
 448. 2018-08-13 19:20 - 2018-08-13 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\YoutubeDownloader_upd
 449. 2018-08-13 19:20 - 2018-08-13 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\YoutubeDownloader
 450. 2018-08-13 19:18 - 2018-08-13 19:37 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ShutdownTime
 451. 2018-08-13 19:18 - 2018-08-13 19:34 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Sound Volume Control
 452. 2018-08-13 19:18 - 2018-08-13 19:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mylife
 453. 2018-08-13 18:46 - 2018-08-14 09:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\KMSAuto
 454. 2018-08-13 18:36 - 2018-08-13 18:36 - 000000000 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Nowy dokument tekstowy.txt
 455. 2018-08-13 18:08 - 2018-08-13 18:08 - 000000000 ___HD C:\$AV_AVG
 456. 2018-08-13 18:07 - 2018-08-13 18:07 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\last.dump
 457. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-14 09:11 - 000004266 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Antivirus Emergency Update
 458. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:15 - 000458024 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
 459. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 001020112 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
 460. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000379120 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
 461. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000373944 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
 462. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000339048 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbloga.sys
 463. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000222288 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdrivera.sys
 464. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000203544 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgStm.sys
 465. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000194224 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsha.sys
 466. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000189544 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgArPot.sys
 467. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000152016 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
 468. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000104256 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRdr2.sys
 469. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000078352 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
 470. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000051952 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbuniva.sys
 471. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000039352 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
 472. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000015352 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgElam.sys
 473. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000001905 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG AntiVirus FREE.lnk
 474. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\AVG
 475. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\AVG
 476. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Avg
 477. 2018-08-13 18:06 - 2018-08-13 18:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVG
 478. 2018-08-13 18:05 - 2018-08-13 20:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
 479. 2018-08-13 18:05 - 2018-08-13 18:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVG
 480. 2018-08-13 13:38 - 2018-08-09 13:51 - 000120360 _____ C:\Users\krzys\Desktop\reklamastalowa.led
 481. 2018-08-13 13:36 - 2018-08-13 13:36 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\logo - Kopia - Kopia
 482. 2018-08-13 13:36 - 2018-08-13 13:36 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\logo - Kopia
 483. 2018-08-13 13:36 - 2018-08-13 13:36 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\logo
 484. 2018-08-13 13:36 - 2017-11-27 15:32 - 4294884173 _____ C:\Users\krzys\Desktop\2017_11_27_14_11_16.mp4
 485. 2018-08-13 13:29 - 2018-08-13 18:10 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\DVDVideoSoft
 486. 2018-08-13 13:29 - 2018-08-13 13:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DigitalWave.ApplicationUpdater_files
 487. 2018-08-13 13:29 - 2018-08-13 13:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\FreeCodecPack
 488. 2018-08-13 13:24 - 2018-08-15 20:54 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\CrashDumps
 489. 2018-08-13 12:54 - 2018-08-09 11:39 - 000065972 _____ C:\Users\krzys\Desktop\faktura laptop.pdf
 490. 2018-08-13 12:45 - 2018-08-13 12:45 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\zdfdsf
 491. 2018-08-13 12:45 - 2018-08-13 12:45 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\cyfrowy polsat
 492. 2018-08-13 12:45 - 2018-05-27 13:07 - 006803067 _____ C:\Users\krzys\Desktop\wideo_muzyka.wma
 493. 2018-08-13 12:45 - 2018-05-02 19:55 - 000000087 _____ C:\Users\krzys\Desktop\router.txt
 494. 2018-08-13 12:43 - 2018-08-13 12:44 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\do ogarniecia izo pliki
 495. 2018-08-13 12:43 - 2018-05-19 16:58 - 000000038 _____ C:\Users\krzys\Desktop\REKLAMA HASLO.txt
 496. 2018-08-13 12:31 - 2018-02-12 21:11 - 000000185 _____ C:\Users\krzys\Desktop\MOJ NUMER KONTA.txt
 497. 2018-08-13 12:22 - 2018-07-10 20:15 - 000000000 _____ C:\Users\krzys\Desktop\STRONA WWW.txt
 498. 2018-08-13 12:21 - 2018-08-13 12:21 - 000001065 _____ C:\Users\krzys\Desktop\ZKS Izolator - TEKSTY — skrót.lnk
 499. 2018-08-13 12:21 - 2018-08-13 12:21 - 000000994 _____ C:\Users\krzys\Desktop\ZKS Izolator — skrót.lnk
 500. 2018-08-13 12:21 - 2018-08-13 12:21 - 000000994 _____ C:\Users\krzys\Desktop\KierownikIzo — skrót.lnk
 501. 2018-08-13 12:17 - 2018-08-13 12:17 - 000000704 _____ C:\Users\krzys\Desktop\STUDIA — skrót.lnk
 502. 2018-08-13 12:17 - 2018-08-13 12:17 - 000000704 _____ C:\Users\krzys\Desktop\MUZYKA — skrót.lnk
 503. 2018-08-13 12:17 - 2018-08-13 12:17 - 000000695 _____ C:\Users\krzys\Desktop\FILMY — skrót.lnk
 504. 2018-08-13 12:12 - 2018-08-13 12:12 - 000001010 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Protokoły 18-19.lnk
 505. 2018-08-13 11:53 - 2018-08-14 08:39 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\HpUpdate
 506. 2018-08-13 11:53 - 2018-08-13 11:53 - 000002296 _____ C:\Users\Public\Desktop\HP Deskjet 2540 series.lnk
 507. 2018-08-13 11:53 - 2018-08-13 11:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP
 508. 2018-08-13 11:53 - 2014-03-06 12:51 - 000763912 ____N (Hewlett-Packard Co.) C:\WINDOWS\system32\HPDiscoPMC211.dll
 509. 2018-08-13 11:46 - 2018-08-13 11:46 - 000000057 _____ C:\ProgramData\Ament.ini
 510. 2018-08-13 10:31 - 2018-08-13 11:53 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\HP
 511. 2018-08-13 10:17 - 2018-08-15 19:55 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\LocalLow\Mozilla
 512. 2018-08-13 10:16 - 2018-08-13 10:23 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Mozilla
 513. 2018-08-13 10:16 - 2018-08-13 10:17 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Mozilla
 514. 2018-08-13 08:12 - 2018-08-13 08:12 - 000004000 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 515. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 040237176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
 516. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 036229056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvoglv64.dll
 517. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 035156600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcompiler.dll
 518. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 029262272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvoglv32.dll
 519. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 023261440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll
 520. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 019035160 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvopencl.dll
 521. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 013863184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
 522. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 013251240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvptxJitCompiler.dll
 523. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 011777952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuda.dll
 524. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 010880672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 525. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 004201408 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
 526. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 003816560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvapi.dll
 527. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 003614328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuvid.dll
 528. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001988216 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6438792.dll
 529. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001606776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6438792.dll
 530. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001331016 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncMFThevc.dll
 531. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001321448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncMFTH264.dll
 532. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001135280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 533. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001098688 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll
 534. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001044664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncMFThevc.dll
 535. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001038680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
 536. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 001030264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvFBC.dll
 537. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 000981112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll
 538. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 000932288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFR.dll
 539. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 000885496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 540. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 000794576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncodeAPI64.dll
 541. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 000632848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 542. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 000615544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFROpenGL.dll
 543. 2018-08-13 08:11 - 2018-08-13 08:11 - 000505792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
 544. 2018-08-12 15:19 - 2018-08-12 15:19 - 000131568 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\RtNicProp64.dll
 545. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:13 - 000003194 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\RTKCPL
 546. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 072520712 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoRes64.dat
 547. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 013064373 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
 548. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 003677160 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTSnMg64.cpl
 549. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 003410840 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\slcnt64.dll
 550. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 003205120 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtPgEx64.dll
 551. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 003122656 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sltech64.dll
 552. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 002211304 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoInstII64.dll
 553. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 001529136 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\CX64Proxy.dll
 554. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 001435144 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRRPTR64.dll
 555. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 001347136 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTCOM64.dll
 556. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 001016928 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDHF64.dll
 557. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000984912 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sl3apo64.dll
 558. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000877432 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SEHDHF32.dll
 559. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000737968 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SECOMN32.dll
 560. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000691680 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtDataProc64.dll
 561. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000609392 _____ (Conexant Systems, Inc.) C:\WINDOWS\system32\CAF64APO2.dll
 562. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000532376 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSTSX64.dll
 563. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000467160 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRAPO64.dll
 564. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000387312 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEP64A.dll
 565. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000381408 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM64.dll
 566. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000343704 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtlCPAPI64.dll
 567. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000341152 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRCOM.dll
 568. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000341152 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM.dll
 569. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000321712 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DHT64.dll
 570. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000321712 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DAA64.dll
 571. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000258864 _____ (TODO: <Company name>) C:\WINDOWS\system32\slprp64.dll
 572. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000214824 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEED64A.dll
 573. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000166200 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSWOW64.dll
 574. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000122320 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\WINDOWS\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
 575. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000115128 _____ (Conexant System, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Caf64api.dll
 576. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000110984 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEL64A.dll
 577. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000088344 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEG64A.dll
 578. 2018-08-12 15:13 - 2018-08-12 15:12 - 000000864 _____ C:\WINDOWS\system32\cxapo.prop
 579. 2018-08-12 14:53 - 2018-08-12 14:53 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\D3DSCache
 580. 2018-08-12 14:13 - 2018-08-12 14:11 - 009891328 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\RsCRIcon.dll
 581. 2018-08-12 14:13 - 2018-08-12 14:11 - 000783328 _____ (Realsil Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsPer.sys
 582. 2018-08-12 14:13 - 2018-08-12 14:11 - 000400352 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsPStor.sys
 583. 2018-08-12 14:13 - 2018-08-12 14:11 - 000338400 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsBaStor.sys
 584. 2018-08-12 14:13 - 2018-08-12 14:11 - 000329184 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsP2Stor.sys
 585. 2018-08-12 13:15 - 2018-08-12 13:15 - 001804672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WdfCoInstaller01011.dll
 586. 2018-08-12 13:11 - 2018-08-12 13:17 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\FIFA 18
 587. 2018-08-12 13:11 - 2018-08-12 13:11 - 000000706 _____ C:\Users\Public\Desktop\FIFA18.lnk
 588. 2018-08-12 13:11 - 2018-08-12 13:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FIFA18
 589. 2018-08-12 10:20 - 2018-08-12 10:20 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\CEF
 590. 2018-08-12 09:08 - 2018-08-12 10:28 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\patmar
 591. 2018-08-12 08:59 - 2018-08-12 09:01 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\Nowy folder
 592. 2018-08-11 07:54 - 2018-08-14 09:22 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 593. 2018-08-11 07:50 - 2018-08-11 07:50 - 000000511 _____ C:\Users\krzys\Desktop\DATA (E) — skrót.lnk
 594. 2018-08-11 07:47 - 2018-08-11 07:47 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\DBG
 595. 2018-08-11 07:39 - 2018-08-11 07:39 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\WinRAR
 596. 2018-08-11 07:34 - 2018-08-11 07:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
 597. 2018-08-11 07:32 - 2018-08-11 07:32 - 000000607 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\City Car Driving.lnk
 598. 2018-08-11 07:16 - 2018-08-11 07:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001
 599. 2018-08-11 07:06 - 2018-08-13 11:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 600. 2018-08-10 23:13 - 2018-08-10 22:21 - 000000000 ____D C:\Windows.old
 601. 2018-08-10 23:12 - 2018-08-10 23:13 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
 602. 2018-08-10 23:11 - 2018-08-10 23:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
 603. 2018-08-10 23:11 - 2018-08-10 23:11 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
 604. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 023862784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
 605. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 019525632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
 606. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 016592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 607. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 013873152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 608. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 013570560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
 609. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 012710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 610. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 012500992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
 611. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 011901440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
 612. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 009084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
 613. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 008624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
 614. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
 615. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 007900984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
 616. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 007057920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
 617. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 006813744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
 618. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 006647296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
 619. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 006587392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
 620. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 006527056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
 621. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 006032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
 622. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 005951488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
 623. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 005883392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
 624. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 005821544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
 625. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 005657600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
 626. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
 627. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004970360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
 628. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004929024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
 629. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004788504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
 630. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004770816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
 631. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
 632. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004706816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
 633. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004559872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
 634. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004527680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
 635. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004469832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
 636. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 637. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004392448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 638. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 004331008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 639. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003999232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
 640. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003932672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
 641. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003733320 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.dll
 642. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003640832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
 643. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003611368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
 644. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003553280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
 645. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003492864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
 646. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003444224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
 647. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003381248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapRouter.dll
 648. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003376640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
 649. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003348992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll
 650. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003319808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
 651. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003296896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
 652. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003293696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\esent.dll
 653. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003283408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
 654. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003180176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
 655. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 003086336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
 656. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002962944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
 657. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002922496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
 658. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002904576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 659. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
 660. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002868640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
 661. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002841312 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
 662. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002825728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapGeocoder.dll
 663. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002789376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msftedit.dll
 664. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002718624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
 665. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002697216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
 666. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002590400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVDECOD.DLL
 667. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002583552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
 668. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002571728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 669. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002563984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
 670. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002548736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
 671. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002546592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
 672. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002535032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 673. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002486992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
 674. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002479272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
 675. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002462272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
 676. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002449408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapRouter.dll
 677. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002420632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 678. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002417840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
 679. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002401280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
 680. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002395056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVCORE.DLL
 681. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002371416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
 682. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002368512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 683. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpcServices.dll
 684. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002331576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 685. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002307336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
 686. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002248192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
 687. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002206528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVCORE.DLL
 688. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002178136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 689. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002163184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 690. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002084352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
 691. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002062488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
 692. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002061824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
 693. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002051584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
 694. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002019840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
 695. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 002015744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
 696. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001988072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
 697. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001986560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapGeocoder.dll
 698. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001981896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 699. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001953280 _____ C:\WINDOWS\system32\rdpnano.dll
 700. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001946752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
 701. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001934400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
 702. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001921944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refs.sys
 703. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001855488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
 704. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001825792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
 705. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001817600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
 706. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001805752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
 707. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 708. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001798552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
 709. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001792808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\propsys.dll
 710. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001787392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_health.dll
 711. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001784584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
 712. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001773056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActiveSyncProvider.dll
 713. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001768448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
 714. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001747968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpserverbase.dll
 715. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001742272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
 716. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 717. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001719808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dui70.dll
 718. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001710240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
 719. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001703936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
 720. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001676800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreShell.dll
 721. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001675264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
 722. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001668096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdprt.dll
 723. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 724. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001665024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
 725. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001659904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsPrint.dll
 726. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001659296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 727. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001649760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
 728. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001634808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
 729. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 730. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
 731. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001613200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
 732. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001611584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
 733. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001610648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
 734. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
 735. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
 736. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001585664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
 737. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001584128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\propsys.dll
 738. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001581568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
 739. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001567744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
 740. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001565592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
 741. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001560576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdt.exe
 742. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001559368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
 743. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001558016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 744. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001543680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
 745. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001537024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
 746. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001523240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
 747. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdt.exe
 748. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001490144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
 749. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
 750. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
 751. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001462824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 752. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001462784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dui70.dll
 753. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001457664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
 754. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001456640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcDesktopMonSvc.dll
 755. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001454024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
 756. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
 757. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001426328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxPackaging.dll
 758. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001421312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpbase.dll
 759. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001397192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
 760. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001380864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
 761. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001380192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 762. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001376576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
 763. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001374208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
 764. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001371136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
 765. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001364184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webservices.dll
 766. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001363632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
 767. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lpasvc.dll
 768. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
 769. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpcServices.dll
 770. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001342976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
 771. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001327424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
 772. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001318400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ISM.dll
 773. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001308672 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
 774. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001308160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_health.dll
 775. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
 776. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001305088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
 777. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001304064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 778. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001299056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
 779. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001295360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
 780. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001292288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
 781. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001288840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 782. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001285120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
 783. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001271296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloSI.PCShell.dll
 784. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
 785. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 786. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001251736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 787. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001242112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmkvsrcsnk.dll
 788. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001235968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpbase.dll
 789. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001225216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
 790. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationController.dll
 791. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001213368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
 792. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001210880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
 793. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001209800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
 794. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001192448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
 795. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001190152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
 796. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
 797. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
 798. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001174552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
 799. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001171968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
 800. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001160192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
 801. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001153536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
 802. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001150408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
 803. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001148800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
 804. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001144664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
 805. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001143096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetcore.dll
 806. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001128448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
 807. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001124352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdprt.dll
 808. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
 809. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001112600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
 810. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
 811. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001077504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webservices.dll
 812. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
 813. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001069568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
 814. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
 815. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001046944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ReAgent.dll
 816. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadtb.dll
 817. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
 818. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001034096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfreadwrite.dll
 819. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsPrint.dll
 820. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001026896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
 821. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001026464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
 822. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 823. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001017584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
 824. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001017088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyDecMFT.dll
 825. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001017080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2adec.dll
 826. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001012408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfreadwrite.dll
 827. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001011968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
 828. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001005568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
 829. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 001004032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
 830. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000993792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 831. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000988640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
 832. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000981920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
 833. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\JpMapControl.dll
 834. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000978432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
 835. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000976384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
 836. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000972800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysmain.dll
 837. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000960512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
 838. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
 839. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
 840. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000949760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
 841. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000947712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
 842. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000945568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refsv1.sys
 843. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000944640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
 844. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000943616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingOnlineServices.dll
 845. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000941056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
 846. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000933376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
 847. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
 848. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autoconv.exe
 849. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000930712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
 850. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000917408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReAgent.dll
 851. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000916992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
 852. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000910848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
 853. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000908800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSMPEG2ENC.DLL
 854. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000908288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSWorkspace.dll
 855. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000907776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autofmt.exe
 856. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000906752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.PhoneNumberFormatting.dll
 857. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
 858. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
 859. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000898760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
 860. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
 861. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
 862. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
 863. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
 864. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000880152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
 865. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
 866. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000873472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
 867. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autochk.exe
 868. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 869. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000869376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 870. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000864768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmsys.cpl
 871. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
 872. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000861616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
 873. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000861096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
 874. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000860160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasapi32.dll
 875. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FlightSettings.dll
 876. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000857088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
 877. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autoconv.exe
 878. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000849408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 879. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
 880. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
 881. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
 882. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
 883. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
 884. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000831488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autofmt.exe
 885. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000829856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
 886. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000827392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
 887. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
 888. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Input.dll
 889. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000808960 _____ C:\WINDOWS\system32\MBR2GPT.EXE
 890. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000804352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SndVolSSO.dll
 891. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000792984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 892. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000792472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
 893. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PCPKsp.dll
 894. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
 895. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000788216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
 896. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000786176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rpcrt4.dll
 897. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
 898. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000783360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyHrtfEnc.dll
 899. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000781824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
 900. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
 901. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
 902. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000776880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
 903. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
 904. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000770152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
 905. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000766608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
 906. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000760888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
 907. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000759192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicensingWinRT.dll
 908. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
 909. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 910. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000753152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
 911. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000748512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
 912. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SndVolSSO.dll
 913. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000743320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
 914. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
 915. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 916. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsreg.dll
 917. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000735560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
 918. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NMAA.dll
 919. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlightSettings.dll
 920. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000723360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimgapi.dll
 921. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000722824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
 922. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000719552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
 923. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000717208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 924. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000715776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
 925. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
 926. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000705440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
 927. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapControlCore.dll
 928. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
 929. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
 930. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000689560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
 931. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 932. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000681984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WFDSConMgrSvc.dll
 933. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000678840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SHCore.dll
 934. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
 935. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HeadTrackerStorage.dll
 936. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000676864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Devices.dll
 937. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
 938. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FrameServer.dll
 939. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
 940. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
 941. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll
 942. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
 943. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000661160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GenValObj.exe
 944. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000661152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
 945. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000659096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
 946. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
 947. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000653208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 948. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000652800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
 949. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 950. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 951. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000642088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp_win.dll
 952. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000636944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\services.exe
 953. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000630784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 954. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 955. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BootMenuUX.dll
 956. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dsreg.dll
 957. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\resutils.dll
 958. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs4.dll
 959. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000613176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
 960. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000613144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
 961. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000612248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
 962. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000611232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
 963. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000607648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wimgapi.dll
 964. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000606448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
 965. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PCPKsp.dll
 966. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000596480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 967. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000594128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
 968. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.dll
 969. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 970. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs3.dll
 971. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
 972. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
 973. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 974. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000581120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
 975. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000577024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SppExtComObj.Exe
 976. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000573904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
 977. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000568720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
 978. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
 979. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000562080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
 980. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000560488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 981. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\untfs.dll
 982. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulationExtensions.dll
 983. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000553248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SHCore.dll
 984. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000550608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
 985. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000542888 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
 986. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000541592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 987. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\QuietHours.dll
 988. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
 989. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActivationManager.dll
 990. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000527264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
 991. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
 992. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\untfs.dll
 993. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000510392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
 994. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 995. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netprofmsvc.dll
 996. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TextInputFramework.dll
 997. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000506184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
 998. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
 999. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000500552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
 1000. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000494488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
 1001. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\defragsvc.dll
 1002. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000491304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
 1003. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasplap.dll
 1004. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\resutils.dll
 1005. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000483328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RTMediaFrame.dll
 1006. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000483024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
 1007. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000480672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 1008. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs2.dll
 1009. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
 1010. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000472136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
 1011. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
 1012. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DXP.dll
 1013. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000462752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
 1014. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasplap.dll
 1015. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cloudAP.dll
 1016. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000457152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAudDecMFT.dll
 1017. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe
 1018. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000451992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
 1019. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneCoreCommonProxyStub.dll
 1020. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
 1021. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs1.dll
 1022. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000443216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
 1023. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000434584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
 1024. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000433560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
 1025. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
 1026. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 1027. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000416144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSAudDecMFT.dll
 1028. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000415232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
 1029. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cldflt.sys
 1030. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000413816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
 1031. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000413080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 1032. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 1033. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpencom.dll
 1034. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
 1035. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ks.sys
 1036. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
 1037. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapConfiguration.dll
 1038. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
 1039. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
 1040. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
 1041. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Diagnostics.dll
 1042. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Phoneutil.dll
 1043. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000382872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
 1044. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000380824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
 1045. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 1046. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000376216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fastfat.sys
 1047. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
 1048. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000375712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
 1049. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000375712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msrpc.sys
 1050. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000373248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
 1051. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpencom.dll
 1052. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
 1053. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\exfat.sys
 1054. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000356960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
 1055. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafWfdProvider.dll
 1056. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore.dll
 1057. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000348256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
 1058. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000347704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
 1059. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\zipfldr.dll
 1060. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RasMediaManager.dll
 1061. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
 1062. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
 1063. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
 1064. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000338352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
 1065. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000335776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
 1066. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NmaDirect.dll
 1067. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptprov.dll
 1068. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
 1069. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BioCredProv.dll
 1070. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000326024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
 1071. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000324000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
 1072. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
 1073. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Phoneutil.dll
 1074. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore.dll
 1075. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000313592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsensorgroup.dll
 1076. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagnosticLogCSP.dll
 1077. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Diagnostics.dll
 1078. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiDisplay.dll
 1079. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
 1080. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000309664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 1081. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
 1082. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
 1083. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xboxgip.sys
 1084. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TDLMigration.dll
 1085. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.th.dll
 1086. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
 1087. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000286200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
 1088. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcredprov.dll
 1089. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provops.dll
 1090. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000281080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
 1091. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptprov.dll
 1092. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
 1093. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000273920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ubpm.dll
 1094. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
 1095. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000267680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 1096. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
 1097. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
 1098. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
 1099. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
 1100. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NmaDirect.dll
 1101. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PushToInstall.dll
 1102. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000260896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 1103. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000257536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
 1104. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MixedReality.Broker.dll
 1105. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BioCredProv.dll
 1106. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
 1107. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RESAMPLEDMO.DLL
 1108. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win81.dll
 1109. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FSClient.dll
 1110. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloShellRuntime.dll
 1111. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 1112. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtutil.exe
 1113. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
 1114. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyMATEnc.dll
 1115. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000232488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
 1116. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcredprov.dll
 1117. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tpm.sys
 1118. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000228768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
 1119. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shdocvw.dll
 1120. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winnat.sys
 1121. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
 1122. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Cortana.dll
 1123. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
 1124. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpd_ci.dll
 1125. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
 1126. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
 1127. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
 1128. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAC3ENC.DLL
 1129. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
 1130. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneCoreCommonProxyStub.dll
 1131. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
 1132. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000203560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
 1133. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Geolocation.dll
 1134. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
 1135. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000194456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\skci.dll
 1136. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autopilot.dll
 1137. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000192920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\appid.sys
 1138. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VideoHandlers.dll
 1139. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
 1140. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallServiceTasks.dll
 1141. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000184472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rsaenh.dll
 1142. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\HoloShellRuntime.dll
 1143. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
 1144. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
 1145. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
 1146. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 1147. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 1148. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
 1149. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
 1150. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\enrollmentapi.dll
 1151. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
 1152. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
 1153. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.XamlHost.dll
 1154. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wevtutil.exe
 1155. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000164768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wfplwfs.sys
 1156. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.Analog.dll
 1157. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cdrom.sys
 1158. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManagerAPI.dll
 1159. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
 1160. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedPCCSP.dll
 1161. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 1162. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
 1163. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dssvc.dll
 1164. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\datamarketsvc.dll
 1165. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
 1166. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000144792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
 1167. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxdav.sys
 1168. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
 1169. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
 1170. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win8rtm.dll
 1171. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dfsc.sys
 1172. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000139672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecdd.sys
 1173. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\raschap.dll
 1174. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000137568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcrypt.dll
 1175. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
 1176. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.XamlHost.dll
 1177. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000131232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rmclient.dll
 1178. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000130456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvsocket.sys
 1179. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000129192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
 1180. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
 1181. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000118872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
 1182. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\raschap.dll
 1183. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
 1184. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000116632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandler.exe
 1185. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatecsp.dll
 1186. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppHostRegistrationVerifier.exe
 1187. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 1188. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
 1189. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000105376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptsslp.dll
 1190. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000105368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
 1191. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationControllerPS.dll
 1192. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSoftwareInstallationClient.dll
 1193. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 1194. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000101288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rmclient.dll
 1195. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
 1196. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TelephonyInteractiveUser.dll
 1197. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000097176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcrypt.dll
 1198. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usoapi.dll
 1199. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
 1200. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsCSP.dll
 1201. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000094112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
 1202. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000093600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 1203. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosHostClient.dll
 1204. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshost.dll
 1205. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcbuilder.exe
 1206. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000089984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompPkgSup.dll
 1207. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
 1208. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000088472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\crashdmp.sys
 1209. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosStorage.dll
 1210. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000084288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LanguageOverlayUtil.dll
 1211. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000083360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
 1212. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpdbusenum.dll
 1213. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
 1214. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 1215. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mcbuilder.exe
 1216. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 1217. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000077040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CompPkgSup.dll
 1218. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 1219. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ProvSysprep.dll
 1220. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WFDSConMgr.dll
 1221. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000072768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WindowsTrustedRT.sys
 1222. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000070040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
 1223. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000064648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LanguageOverlayUtil.dll
 1224. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
 1225. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EASPolicyManagerBrokerHost.exe
 1226. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edpnotify.exe
 1227. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000057960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel.appcore.dll
 1228. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000057440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.ShellCommon.Broker.dll
 1229. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapstoasttask.dll
 1230. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000050208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel.appcore.dll
 1231. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
 1232. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000048544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
 1233. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tokenbinding.dll
 1234. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbscan.sys
 1235. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tbauth.dll
 1236. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidparse.sys
 1237. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
 1238. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapsupdatetask.dll
 1239. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tbauth.dll
 1240. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryCore.dll
 1241. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
 1242. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tokenbinding.dll
 1243. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerCookies.exe
 1244. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
 1245. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSHEIF.dll
 1246. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mskssrv.sys
 1247. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsTelemetry.dll
 1248. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DsmUserTask.exe
 1249. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000029600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\uefi.sys
 1250. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerCookies.exe
 1251. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSHEIF.dll
 1252. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfnet.dll
 1253. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
 1254. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfnet.dll
 1255. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
 1256. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandlerPS.dll
 1257. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nativemap.dll
 1258. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\srms-apr.dat
 1259. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\system32\srms-apr.dat
 1260. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvcProxy.dll
 1261. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EasPolicyManagerBrokerPS.dll
 1262. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
 1263. 2018-08-10 23:09 - 2018-08-10 23:09 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
 1264. 2018-08-10 23:05 - 2018-08-10 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSViewer
 1265. 2018-08-10 23:05 - 2018-08-10 23:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
 1266. 2018-08-10 23:05 - 2018-08-10 23:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
 1267. 2018-08-10 23:05 - 2018-08-10 23:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
 1268. 2018-08-10 23:05 - 2018-08-10 23:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
 1269. 2018-08-10 23:05 - 2018-08-10 23:05 - 000000000 ____D C:\inetpub
 1270. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-11 07:48 - 000100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XPSSHHDR.dll
 1271. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-11 07:45 - 004492288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
 1272. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-11 07:41 - 000925696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsFilt.dll
 1273. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-11 06:14 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSSHHDR.dll
 1274. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-11 06:12 - 003398144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
 1275. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-11 06:09 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFilt.dll
 1276. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-10 22:11 - 002629120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NlsLexicons0009.dll
 1277. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-10 22:10 - 005739008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\prm0009.dll
 1278. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-10 22:09 - 002629120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NlsLexicons0009.dll
 1279. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-10 22:06 - 005487616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NlsData0009.dll
 1280. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-10 22:02 - 006350848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NlsData0009.dll
 1281. 2018-08-10 23:04 - 2018-03-05 17:07 - 000778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
 1282. 2018-08-10 23:04 - 2018-03-05 17:07 - 000103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 1283. 2018-08-10 23:04 - 2018-03-05 17:07 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
 1284. 2018-08-10 23:04 - 2018-02-14 17:21 - 001166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll
 1285. 2018-08-10 23:04 - 2018-02-14 17:21 - 000124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 1286. 2018-08-10 23:04 - 2018-02-14 17:21 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe
 1287. 2018-08-10 23:04 - 2017-10-29 19:03 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.xml
 1288. 2018-08-10 23:04 - 2017-10-29 17:42 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.xml
 1289. 2018-08-10 23:02 - 2018-08-10 23:02 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
 1290. 2018-08-10 23:02 - 2018-08-10 23:02 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\notepad.exe
 1291. 2018-08-10 23:02 - 2018-08-10 23:02 - 000058524 _____ C:\WINDOWS\system32\srms.dat
 1292. 2018-08-10 22:25 - 2018-08-10 22:25 - 000001417 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Microsoft Edge.lnk
 1293. 2018-08-10 22:25 - 2018-08-10 22:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 1294. 2018-08-10 22:24 - 2018-08-10 22:24 - 000000000 ___HD C:\Users\krzys\MicrosoftEdgeBackups
 1295. 2018-08-10 22:23 - 2018-08-15 20:26 - 000000000 ___RD C:\Users\krzys\3D Objects
 1296. 2018-08-10 22:23 - 2018-08-10 22:23 - 000000020 ___SH C:\Users\krzys\ntuser.ini
 1297. 2018-08-10 22:22 - 2018-08-15 20:49 - 001916470 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 1298. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-15 20:48 - 000003248 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\HPCeeScheduleForkrzys
 1299. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-15 20:44 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 1300. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-14 08:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 1301. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 18:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\McAfee
 1302. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 08:12 - 000004308 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1303. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 08:12 - 000003994 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1304. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 08:12 - 000003894 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1305. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 08:12 - 000003866 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1306. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 08:12 - 000003858 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1307. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 08:12 - 000003696 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1308. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-13 08:12 - 000003654 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1309. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000003706 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA
 1310. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000003552 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1533892075
 1311. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000003482 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore
 1312. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000003482 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
 1313. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000003118 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Intel PTT EK Recertification
 1314. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000002988 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleaner Update
 1315. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000002852 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-88900675-2253087936-3506938311-1001
 1316. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000002498 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\HPEA3JOBS
 1317. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000002440 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\HPAudioSwitch
 1318. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000002302 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\HPJumpStartLaunch
 1319. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000002216 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
 1320. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\HP
 1321. 2018-08-10 22:21 - 2018-08-10 22:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Hewlett-Packard
 1322. 2018-08-10 22:20 - 2018-08-10 22:21 - 000011433 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
 1323. 2018-08-10 22:20 - 2018-08-10 22:21 - 000011433 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
 1324. 2018-08-10 22:18 - 2018-08-10 22:18 - 000023044 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
 1325. 2018-08-10 22:17 - 2018-08-10 22:17 - 000001519 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
 1326. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-15 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\krzys
 1327. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-14 08:47 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0
 1328. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Ustawienia lokalne
 1329. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Szablony
 1330. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Moje dokumenty
 1331. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Menu Start
 1332. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Documents\Moje wideo
 1333. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Documents\Moje obrazy
 1334. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Documents\Moja muzyka
 1335. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Dane aplikacji
 1336. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1337. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\AppData\Local\Historia
 1338. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\AppData\Local\Dane aplikacji
 1339. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Ustawienia lokalne
 1340. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Szablony
 1341. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Moje dokumenty
 1342. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Menu Start
 1343. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje wideo
 1344. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje obrazy
 1345. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moja muzyka
 1346. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Dane aplikacji
 1347. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1348. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Historia
 1349. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Dane aplikacji
 1350. 2018-08-10 22:16 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
 1351. 2018-08-10 22:16 - 2018-04-12 01:34 - 000001105 _____ C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 1352. 2018-08-10 22:16 - 2018-04-12 01:34 - 000001105 _____ C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 1353. 2018-08-10 22:16 - 2018-04-12 01:33 - 002752000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
 1354. 2018-08-10 22:15 - 2018-08-12 15:15 - 000002081 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\B&O Play Audio Control.lnk
 1355. 2018-08-10 22:15 - 2018-08-10 22:15 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Intel
 1356. 2018-08-10 22:14 - 2018-08-15 20:26 - 000485360 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 1357. 2018-08-10 22:14 - 2018-08-14 19:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 1358. 2018-08-10 22:14 - 2018-03-07 04:50 - 000144840 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.DLL
 1359. 2018-08-10 22:14 - 2018-03-07 04:50 - 000119752 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.DLL
 1360. 2018-08-10 21:49 - 2018-08-13 12:43 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\LedMaster Imaginer 2.0
 1361. 2018-08-10 21:03 - 2018-08-10 23:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics
 1362. 2018-08-10 21:03 - 2018-08-10 21:03 - 000000774 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Bus Simulator 16.lnk
 1363. 2018-08-10 21:03 - 2018-08-10 21:03 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Bus Simulator 16_Uninstall
 1364. 2018-08-10 21:03 - 2018-08-10 21:03 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\LocalLow\stillalive studios GmbH
 1365. 2018-08-10 20:18 - 2018-08-13 18:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee
 1366. 2018-08-10 19:32 - 2018-08-15 20:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 1367. 2018-08-10 19:32 - 2018-08-15 20:16 - 137343192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 1368. 2018-08-10 18:22 - 2018-08-10 18:25 - 000020992 ___SH C:\Users\krzys\Desktop\Thumbs.db
 1369. 2018-08-10 13:13 - 2018-08-10 13:13 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\UpdateAssistant
 1370. 2018-08-10 13:13 - 2018-08-10 13:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
 1371. 2018-08-10 13:13 - 2018-06-27 12:10 - 000131288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\osrss.dll
 1372. 2018-08-10 13:12 - 2018-08-13 21:41 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
 1373. 2018-08-10 12:55 - 2018-08-10 12:55 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Disc_Soft_Ltd
 1374. 2018-08-10 12:44 - 2018-08-15 20:48 - 000000356 _____ C:\WINDOWS\Tasks\HPCeeScheduleForkrzys.job
 1375. 2018-08-10 12:40 - 2018-08-10 12:40 - 000031152 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\pmxdrv.sys
 1376. 2018-08-10 12:05 - 2018-08-10 23:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
 1377. 2018-08-10 12:05 - 2018-08-10 12:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
 1378. 2018-08-10 12:05 - 2018-08-10 12:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
 1379. 2018-08-10 11:52 - 2018-08-10 11:52 - 000000816 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\foobar2000.lnk
 1380. 2018-08-10 11:52 - 2018-08-10 11:52 - 000000746 _____ C:\Users\Public\Desktop\foobar2000.lnk
 1381. 2018-08-10 11:51 - 2018-08-10 22:17 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan
 1382. 2018-08-10 11:51 - 2018-08-10 22:17 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView
 1383. 2018-08-10 11:51 - 2018-08-10 11:51 - 000000735 _____ C:\Users\krzys\Desktop\IrfanView 64.lnk
 1384. 2018-08-10 11:51 - 2018-08-10 11:51 - 000000726 _____ C:\Users\krzys\Desktop\SpeedFan.lnk
 1385. 2018-08-10 11:51 - 2018-08-10 11:51 - 000000045 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\initdebug.nfo
 1386. 2018-08-10 11:51 - 2018-08-10 11:51 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\IrfanView
 1387. 2018-08-10 11:48 - 2018-08-10 23:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1388. 2018-08-10 11:48 - 2018-08-10 22:17 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1389. 2018-08-10 11:41 - 2018-08-10 23:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite
 1390. 2018-08-10 11:41 - 2018-08-10 12:55 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
 1391. 2018-08-10 11:41 - 2018-08-10 11:41 - 000047672 _____ (Disc Soft Ltd) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dtliteusbbus.sys
 1392. 2018-08-10 11:41 - 2018-08-10 11:41 - 000030264 _____ (Disc Soft Ltd) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dtlitescsibus.sys
 1393. 2018-08-10 11:41 - 2018-08-10 11:41 - 000000885 _____ C:\Users\Public\Desktop\DAEMON Tools Lite.lnk
 1394. 2018-08-10 11:41 - 2018-08-10 11:41 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Catch!
 1395. 2018-08-10 11:39 - 2018-08-10 11:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite
 1396. 2018-08-10 11:39 - 2018-08-10 11:39 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\LocalLow\Adobe
 1397. 2018-08-10 11:34 - 2018-08-15 20:54 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\uTorrent
 1398. 2018-08-10 11:34 - 2018-08-15 20:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
 1399. 2018-08-10 11:34 - 2018-08-15 20:30 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
 1400. 2018-08-10 11:34 - 2018-08-15 20:17 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 1401. 2018-08-10 11:34 - 2018-08-12 10:20 - 000000971 _____ C:\Users\krzys\Desktop\µTorrent.lnk
 1402. 2018-08-10 11:34 - 2018-08-10 11:34 - 000000883 _____ C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
 1403. 2018-08-10 11:33 - 2018-08-15 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Adobe
 1404. 2018-08-10 11:30 - 2018-08-10 23:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
 1405. 2018-08-10 11:30 - 2018-08-10 11:30 - 000000870 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
 1406. 2018-08-10 11:30 - 2018-08-10 11:30 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\HP_Development_Company,_L
 1407. 2018-08-10 11:30 - 2018-08-10 11:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
 1408. 2018-08-10 11:29 - 2018-08-11 08:20 - 000000759 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Pobrane Opera — skrót.lnk
 1409. 2018-08-10 11:28 - 2018-08-10 11:28 - 000001012 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
 1410. 2018-08-10 11:28 - 2018-08-10 11:28 - 000001000 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
 1411. 2018-08-10 11:28 - 2018-08-10 11:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
 1412. 2018-08-10 11:28 - 2018-08-10 11:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 1413. 2018-08-10 11:08 - 2018-08-10 11:08 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Opera Software
 1414. 2018-08-10 11:08 - 2018-08-10 11:08 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Opera Software
 1415. 2018-08-10 11:07 - 2018-08-14 08:10 - 000001387 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Przeglądarka Opera.lnk
 1416. 2018-08-10 11:07 - 2018-08-10 23:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
 1417. 2018-08-10 11:07 - 2018-08-10 11:07 - 000001371 _____ C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Przeglądarka Opera.lnk
 1418. 2018-08-10 11:06 - 2018-08-10 11:06 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\MicrosoftEdge
 1419. 2018-08-10 11:05 - 2018-08-10 11:05 - 000000000 ___RD C:\Users\krzys\Dropbox
 1420. 2018-08-10 11:04 - 2018-08-10 23:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
 1421. 2018-08-10 11:04 - 2018-08-10 11:05 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Dropbox
 1422. 2018-08-10 11:03 - 2018-08-10 11:04 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Intel
 1423. 2018-08-10 11:02 - 2018-08-10 11:02 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Macromedia
 1424. 2018-08-10 11:02 - 2018-08-10 11:02 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Hewlett-Packard
 1425. 2018-08-10 11:00 - 2018-08-10 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Comms
 1426. 2018-08-10 11:00 - 2018-08-10 11:02 - 000000000 ___RD C:\Users\krzys\OneDrive
 1427. 2018-08-10 11:00 - 2018-08-10 11:02 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 1428. 2018-08-10 11:00 - 2018-08-10 11:00 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\NetworkTiles
 1429. 2018-08-10 10:59 - 2018-08-10 10:59 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\HP
 1430. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-15 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Adobe
 1431. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-15 20:26 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Packages
 1432. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-15 12:46 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Hewlett-Packard
 1433. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-12 21:02 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\hpqLog
 1434. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-11 07:50 - 000000000 __SHD C:\Users\krzys\IntelGraphicsProfiles
 1435. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-10 22:24 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1436. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-10 12:05 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Publishers
 1437. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-10 10:58 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Intel
 1438. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-10 10:58 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\VirtualStore
 1439. 2018-08-10 10:58 - 2018-08-10 10:58 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\TileDataLayer
 1440. 2018-08-10 10:57 - 2018-08-10 10:57 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 1441. 2018-08-10 10:56 - 2018-08-10 10:56 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\HP
 1442. 2018-08-10 10:56 - 2018-08-10 10:56 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\DropboxOEM
 1443. 2018-08-10 10:56 - 2018-08-10 10:56 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\DropboxOEM
 1444. 2018-08-10 10:56 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ___HD C:\Users\krzys\Documents\hp.system.package.metadata
 1445. 2018-08-10 10:56 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ___HD C:\Users\krzys\Documents\hp.applications.package.appdata
 1446. 2018-08-10 10:55 - 2018-08-10 22:16 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Packages
 1447. 2018-08-10 10:55 - 2018-08-10 10:55 - 000000000 __SHD C:\Users\defaultuser0\IntelGraphicsProfiles
 1448. 2018-08-10 10:55 - 2018-08-10 10:55 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Intel
 1449. 2018-08-10 10:55 - 2018-08-10 10:55 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\VirtualStore
 1450. 2018-08-10 10:55 - 2018-08-10 10:55 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\TileDataLayer
 1451. 2018-08-10 10:55 - 2018-08-10 10:55 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Hewlett-Packard
 1452. 2018-08-10 10:55 - 2018-08-10 10:55 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1453. 2018-08-10 08:52 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ___HD C:\Users\defaultuser0\Documents\hp.system.package.metadata
 1454. 2018-08-10 08:52 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ___HD C:\Users\defaultuser0\Documents\hp.applications.package.appdata
 1455. 2018-07-31 03:25 - 2018-07-31 03:25 - 000051392 _____ (Dropbox, Inc.) C:\WINDOWS\system32\DbxSvc.exe
 1456. 2018-07-31 03:25 - 2018-07-31 03:25 - 000050232 _____ (Dropbox, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dbx-dev.sys
 1457. 2018-07-31 03:25 - 2018-07-31 03:25 - 000050232 _____ (Dropbox, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dbx-canary.sys
 1458. 2018-07-31 03:25 - 2018-07-31 03:25 - 000045640 _____ (Dropbox, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dbx-stable.sys
 1459. 2018-07-22 10:05 - 2018-07-22 10:05 - 000440128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcp140.dll
 1460. 2018-07-22 10:05 - 2018-07-22 10:05 - 000263856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vccorlib140.dll
 1461. 2018-07-22 10:05 - 2018-07-22 10:05 - 000242496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\concrt140.dll
 1462. 2018-07-22 10:05 - 2018-07-22 10:05 - 000083792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vcruntime140.dll
 1463. 2018-07-22 10:00 - 2018-07-22 10:00 - 000641696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp140.dll
 1464. 2018-07-22 10:00 - 2018-07-22 10:00 - 000389296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vccorlib140.dll
 1465. 2018-07-22 10:00 - 2018-07-22 10:00 - 000331432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\concrt140.dll
 1466. 2018-07-22 10:00 - 2018-07-22 10:00 - 000087728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vcruntime140.dll
 1467.  
 1468. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 1469.  
 1470. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1471.  
 1472. 2018-08-15 20:54 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 1473. 2018-08-15 20:49 - 2018-04-12 17:51 - 000823804 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 1474. 2018-08-15 20:49 - 2018-04-12 17:51 - 000171036 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 1475. 2018-08-15 20:44 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 1476. 2018-08-15 20:44 - 2018-04-11 23:04 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 1477. 2018-08-15 20:44 - 2017-06-23 14:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 1478. 2018-08-15 20:37 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 1479. 2018-08-15 20:33 - 2017-06-08 03:55 - 000002500 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
 1480. 2018-08-15 20:33 - 2017-06-08 03:55 - 000002499 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
 1481. 2018-08-15 20:33 - 2017-06-08 03:55 - 000002463 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
 1482. 2018-08-15 20:33 - 2017-06-08 03:55 - 000002462 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
 1483. 2018-08-15 20:33 - 2017-06-08 03:55 - 000002450 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
 1484. 2018-08-15 20:33 - 2017-06-08 03:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 1485. 2018-08-15 20:26 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 1486. 2018-08-15 20:26 - 2016-07-29 14:33 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 1487. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
 1488. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
 1489. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
 1490. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
 1491. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
 1492. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
 1493. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
 1494. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
 1495. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
 1496. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
 1497. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
 1498. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
 1499. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
 1500. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
 1501. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
 1502. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
 1503. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
 1504. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
 1505. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
 1506. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
 1507. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
 1508. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
 1509. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
 1510. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
 1511. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
 1512. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
 1513. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
 1514. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
 1515. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
 1516. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
 1517. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
 1518. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
 1519. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
 1520. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
 1521. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
 1522. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
 1523. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
 1524. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
 1525. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
 1526. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
 1527. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
 1528. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
 1529. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
 1530. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
 1531. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
 1532. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
 1533. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
 1534. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1535. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
 1536. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
 1537. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 1538. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
 1539. 2018-08-15 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
 1540. 2018-08-15 20:21 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
 1541. 2018-08-15 20:19 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 1542. 2018-08-15 19:39 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
 1543. 2018-08-14 09:11 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
 1544. 2018-08-14 09:11 - 2017-06-23 14:37 - 000000000 ____D C:\Intel
 1545. 2018-08-14 08:48 - 2018-04-11 23:04 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
 1546. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
 1547. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
 1548. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
 1549. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
 1550. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
 1551. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
 1552. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
 1553. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 17:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
 1554. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
 1555. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
 1556. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
 1557. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\en-GB
 1558. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
 1559. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
 1560. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\en-GB
 1561. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
 1562. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
 1563. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
 1564. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
 1565. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
 1566. 2018-08-14 08:47 - 2018-04-11 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
 1567. 2018-08-14 07:54 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
 1568. 2018-08-13 18:07 - 2017-06-23 15:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
 1569. 2018-08-13 18:06 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
 1570. 2018-08-13 13:26 - 2017-06-23 14:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 1571. 2018-08-13 11:53 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\HP
 1572. 2018-08-13 11:53 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard
 1573. 2018-08-13 11:49 - 2017-06-08 03:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HP
 1574. 2018-08-13 11:46 - 2017-06-08 03:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\HP
 1575. 2018-08-13 08:12 - 2017-06-23 14:43 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 1576. 2018-08-13 08:12 - 2017-06-23 14:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 1577. 2018-08-13 08:12 - 2017-06-23 14:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 1578. 2018-08-13 08:11 - 2018-07-04 03:39 - 016923064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
 1579. 2018-08-13 08:11 - 2018-07-04 03:38 - 004482976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
 1580. 2018-08-13 08:11 - 2018-07-04 00:18 - 000048442 _____ C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb
 1581. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:44 - 001923008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll
 1582. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:44 - 001755072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspbridge64.dll
 1583. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:44 - 001505728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspcap.dll
 1584. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:44 - 001317312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspbridge.dll
 1585. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:44 - 000121280 _____ C:\WINDOWS\system32\NvRtmpStreamer64.dll
 1586. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:44 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvTelemetryContainerRecovery.bat
 1587. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:43 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
 1588. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:42 - 000179136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvaudcap64v.dll
 1589. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:42 - 000146368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 1590. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:42 - 000057792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvhci.sys
 1591. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-23 14:42 - 000048064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 1592. 2018-08-13 08:11 - 2017-06-08 12:24 - 000000000 ____D C:\SWSetup
 1593. 2018-08-12 15:19 - 2017-06-23 14:51 - 000963056 _____ (Realtek ) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rt640x64.sys
 1594. 2018-08-12 15:19 - 2017-06-23 14:35 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
 1595. 2018-08-12 15:15 - 2017-06-23 14:35 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
 1596. 2018-08-12 15:13 - 2017-06-23 14:36 - 001906511 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\rtkhdasetting.zip
 1597. 2018-08-12 15:13 - 2017-06-23 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
 1598. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 005897192 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
 1599. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 003517504 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RltkAPO64.dll
 1600. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 003509200 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkApi64.dll
 1601. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 002839488 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll
 1602. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 001616688 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\CX64APO.dll
 1603. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 000868176 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SECOMN64.dll
 1604. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 000866640 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDRA64.dll
 1605. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 000526280 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEAPO64.dll
 1606. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 000192976 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCfg64.dll
 1607. 2018-08-12 15:12 - 2017-06-23 14:35 - 000023688 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCoLDR64.dll
 1608. 2018-08-12 14:56 - 2017-06-23 14:37 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
 1609. 2018-08-12 14:55 - 2017-06-23 14:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
 1610. 2018-08-12 14:15 - 2017-06-23 14:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sda
 1611. 2018-08-12 14:11 - 2017-06-23 14:52 - 000420832 _____ (Realsil Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys
 1612. 2018-08-12 13:15 - 2017-01-12 13:54 - 000382392 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\esif_lf.sys
 1613. 2018-08-12 13:15 - 2017-01-12 13:54 - 000069560 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dptf_cpu.sys
 1614. 2018-08-12 13:13 - 2017-06-08 03:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 1615. 2018-08-12 13:08 - 2017-06-23 15:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\HP
 1616. 2018-08-11 07:07 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
 1617. 2018-08-10 23:13 - 2018-04-12 01:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
 1618. 2018-08-10 23:13 - 2018-04-12 01:38 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
 1619. 2018-08-10 23:13 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
 1620. 2018-08-10 23:13 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
 1621. 2018-08-10 23:13 - 2017-06-23 14:51 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\WLANProfiles
 1622. 2018-08-10 23:13 - 2017-06-23 14:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 1623. 2018-08-10 23:13 - 2017-06-08 03:50 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP Help and Support
 1624. 2018-08-10 23:13 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
 1625. 2018-08-10 23:12 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
 1626. 2018-08-10 23:12 - 2017-06-23 14:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Intel
 1627. 2018-08-10 23:12 - 2017-06-23 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SRSLabs
 1628. 2018-08-10 23:12 - 2017-06-23 14:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
 1629. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
 1630. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
 1631. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
 1632. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
 1633. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
 1634. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
 1635. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
 1636. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
 1637. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
 1638. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
 1639. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
 1640. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
 1641. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
 1642. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
 1643. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
 1644. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
 1645. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
 1646. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
 1647. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
 1648. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
 1649. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
 1650. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
 1651. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
 1652. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
 1653. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
 1654. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
 1655. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
 1656. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
 1657. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
 1658. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
 1659. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
 1660. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
 1661. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
 1662. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
 1663. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
 1664. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
 1665. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
 1666. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
 1667. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
 1668. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
 1669. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
 1670. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
 1671. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
 1672. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
 1673. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
 1674. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
 1675. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
 1676. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
 1677. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
 1678. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
 1679. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
 1680. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
 1681. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
 1682. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
 1683. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
 1684. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
 1685. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
 1686. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
 1687. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
 1688. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
 1689. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
 1690. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
 1691. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
 1692. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
 1693. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
 1694. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
 1695. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
 1696. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
 1697. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
 1698. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
 1699. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
 1700. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
 1701. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
 1702. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
 1703. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
 1704. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
 1705. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
 1706. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
 1707. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
 1708. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
 1709. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
 1710. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
 1711. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
 1712. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
 1713. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
 1714. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
 1715. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
 1716. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
 1717. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
 1718. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
 1719. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
 1720. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-in
 1721. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-lk
 1722. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExperiences
 1723. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
 1724. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
 1725. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-et
 1726. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
 1727. 2018-08-10 23:10 - 2018-04-11 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
 1728. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
 1729. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
 1730. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
 1731. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
 1732. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iisRtl.dll
 1733. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iisRtl.dll
 1734. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\admwprox.dll
 1735. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ahadmin.dll
 1736. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\admwprox.dll
 1737. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ahadmin.dll
 1738. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iisreset.exe
 1739. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iisreset.exe
 1740. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wamregps.dll
 1741. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cngkeyhelper.dll
 1742. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iisrstap.dll
 1743. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wamregps.dll
 1744. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cngkeyhelper.dll
 1745. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:35 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iisrstap.dll
 1746. 2018-08-10 23:05 - 2018-04-12 01:33 - 000424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
 1747. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lv-LV
 1748. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lt-LT
 1749. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\et-EE
 1750. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\es-MX
 1751. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lv-LV
 1752. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lt-LT
 1753. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\et-EE
 1754. 2018-08-10 23:04 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\es-MX
 1755. 2018-08-10 22:35 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
 1756. 2018-08-10 22:21 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
 1757. 2018-08-10 22:20 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
 1758. 2018-08-10 22:18 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
 1759. 2018-08-10 22:16 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
 1760. 2018-08-10 22:15 - 2017-06-23 14:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Elantech
 1761. 2018-08-10 22:15 - 2017-06-23 14:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
 1762. 2018-08-10 12:42 - 2017-06-08 12:27 - 000014848 _____ (Hewlett-Packard) C:\WINDOWS\HPCUST2.exe
 1763. 2018-08-10 11:26 - 2017-06-08 03:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
 1764. 2018-08-10 11:25 - 2017-06-08 03:52 - 000001192 _____ C:\WINDOWS\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job
 1765. 2018-08-10 11:25 - 2017-06-08 03:52 - 000001188 _____ C:\WINDOWS\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job
 1766. 2018-08-10 11:02 - 2017-06-08 03:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Hewlett-Packard
 1767. 2018-08-10 10:58 - 2017-02-21 23:36 - 000000000 ___HD C:\SYSTEM.SAV
 1768. 2018-08-06 17:19 - 2018-04-12 01:41 - 000836480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 1769. 2018-08-06 17:19 - 2018-04-12 01:41 - 000181120 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 1770.  
 1771. Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
 1772. ====================
 1773. C:\Users\krzys\AppData\Roaming\YoutubeDownloader_upd\python\pythonw.exe
 1774.  
 1775.  
 1776. ==================== Bamital & volsnap ======================
 1777.  
 1778. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1779.  
 1780. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1781. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1782. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1783. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1784. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1785. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1786. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1787. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1788. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1789. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1790. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1791. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1792. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1793. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1794. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 1795.  
 1796.  
 1797. UWAGA: ==> Nie można uzyskać dostępu do BCD.
 1798.  
 1799. LastRegBack: 2018-08-10 22:14
 1800.  
 1801. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top