SHARE
TWEET

PTS API Sök operatör

jonaslejon Feb 27th, 2015 327 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Hej!
  2.  
  3. PTS har tagit fram en ny funktion i API:et ”Sök operatör”
  4.  
  5. Den nya funktionen ”SearchNumberAllocation” gör det möjligt att få fram information om vilken operatör ett nummer ursprungligen tilldelats. Funktionen har tagits fram som ett komplement till den befintliga funktionen ”SearchByNumber” som också ger information om eventuella porteringar och GTA-operatörer (operatör som hyr kapacitet i TeliaSoneras nät).
  6.  
  7. API och mer information om funktionen finns här: http://e-tjanster.pts.se/Documentation/API/NumberServiceWCF.aspx
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top