Advertisement
Guest User

Danish Translation [MCbb]

a guest
Jan 14th, 2012
83
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 1.91 KB | None | 0 0
 1. System:
 2.   lang:
 3.     teach: 'Lærer MCbb '
 4.   Validate:
 5.     start: '[MCbb] Validere Konfigurations filerne'
 6.     confSucess: '[MCbb] Konfiguration valideret'
 7.     mysql:
 8.       host: '[MCbb] Skaber MySQL Host'
 9.       port: '[MCbb] Skaber MySQL Port'
 10.       user: '[MCbb] Skaber MySQL Brugernavn'
 11.       password: '[MCbb] Skaber MySQL Kodeord'
 12.       database: '[MCbb] Skaber MySQL Database'
 13.       prefix: '[MCbb] Skaber MySQL Præfiks'
 14.       testedSucess: '[MCbb] MySql blev testet af Bruger Autenticitet Anonymt!'
 15.   conf:
 16.     loading: '[MCbb] Loader Konfigurations filerne'
 17.     loadSucess: '[MCbb] Konfiguration loadet'
 18.   state:
 19.     seton: '[MCbb] Aktiv'
 20.     'on': '[MCbb] Udvidelse er i øjeblikket aktiveret'
 21.     'off': '[MCbb] Udvidelse er i øjeblikket deaktiveret'
 22.     setoff: '[MCbb] Deaktiv'
 23.   info:
 24.     registerFirst: '[MCbb] Registrer først på forummet!'
 25.     auth: '[MCBB] Spiller <player> er godkendt!'
 26.     kick: Serveren reloader; Opret dig på forummet!
 27.     whitelist: Ikke på whitelist! Opret dig på forummet!;
 28.     newUpdate: '[MCbb] Ny Opdatering!'
 29.     greyActivated: '[MCbb] Greylist aktiveret'
 30.     whiteActivated: '[MCbb] Whitelist aktiveret'
 31.   error:
 32.     unknownType: Typen findes ikke! Deaktiverer MCbb
 33.     noPerm: '&2[MCbb] Du har ikke adgang til dette!'
 34.   update:
 35.     version: Version
 36.     currversion: 'Nuværende Version: '
 37.     latestversion: 'Nyeste Version: '
 38.     location: http://exo-network.de/manf/index.php
 39.   misc:
 40.     enabled: '[MCbb] Aktiveret ->'
 41.     disabled: '[MCbb] Deaktiveret ->'
 42. mysql:
 43.   host: localhost
 44.   port: '3306'
 45.   user: root
 46.   password: test
 47.   database: mc
 48.   prefix: phpbb3_
 49. general:
 50.   type: Greylist
 51.   authType: Field
 52.   syncGroups: 'false'
 53.   greylist:
 54.     protection:
 55.       damageEntities: 'true'
 56.       lootItems: 'true'
 57.       dropItems: 'true'
 58.       chat: 'true'
 59.       interact: 'true'
 60.       command: 'true'
 61. field:
 62.   id: '1'
 63. economy:
 64.   moneyPerPost: '0'
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement