SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 20th, 2019 94 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <a_samp>
 3. #include <zcmd>
 4. #include <streamer>
 5. #include <colors>
 6. #include <DOF2>
 7. #include <sscanf2>
 8. #include <progress>
 9. #include <dudb> // do domków
 10. #include <mysql>
 11. #include <mSelection>
 12. #include <RL/Obiekty>
 13. #include <RL/AntyMoney>
 14. #include <RL/AntyMoneys>
 15.  
 16.  
 17. #define SQL_HOST "tajne ip"
 18. #define SQL_USER "toja"
 19. #define SQL_PASSWORD "mypass"
 20. #define SQL_DB "tojaxd"
 21.  
 22.  
 23. #define PRESSED(%0) \
 24.     (((newkeys & (%0)) == (%0)) && ((oldkeys & (%0)) != (%0)))
 25. #define INVALID_HOUSE_ID 0
 26.  
 27. #define MAX_HOUSES 5000
 28. new hPickup[MAX_HOUSES];
 29. new Text3D:hLabel[MAX_HOUSES];
 30. new bool:hLocked[MAX_HOUSES];
 31. new bool:sponsor[MAX_PLAYERS];
 32. new hIcon[MAX_HOUSES];
 33.  
 34. #define MAX_STACJI 5000 // sloty
 35. #define MAPICON 80.0// odleglosc widocznosci icony
 36.  
 37. enum sp_params
 38. {
 39.     uid,
 40.     Float:PosX,
 41.     Float:PosY,
 42.     Float:PosZ,
 43.     Float:cena,
 44. }
 45.  
 46.  
 47.  
 48. new StacjePaliw[MAX_STACJI][sp_params];
 49.  
 50. new Text3D:StacjeText[MAX_STACJI];
 51. new StacjeIcon[MAX_STACJI];
 52. new StacjePickup[MAX_STACJI];
 53. new allstacje;
 54.  
 55. new policja = mS_INVALID_LISTID;
 56. new pogotowie = mS_INVALID_LISTID;
 57. new pomocdrogowa = mS_INVALID_LISTID;
 58. new strazpoz = mS_INVALID_LISTID;
 59. new strazgran = mS_INVALID_LISTID;
 60. new gang = mS_INVALID_LISTID;
 61. new fbi = mS_INVALID_LISTID;
 62. new patnews = mS_INVALID_LISTID;
 63. new taxi = mS_INVALID_LISTID;
 64. new swat = mS_INVALID_LISTID;
 65.  
 66. #define DIALOG_HOUSE_HELP      7777
 67. #define DIALOG_HOUSE_OWNER     7778
 68. #define DIALOG_HOUSE_BUY       7779
 69. #define DIALOG_HOUSE_SELL      7780
 70. #define DIALOG_DOM_ULEPSZ      7781
 71. new DB:housesDB;
 72.  
 73. #define SPONSOR "Sponsorzy/%s.ini"
 74. #define D_KOLOR_SPONSOR 108
 75. #define DIALOG_ZLECENIA 114
 76. #define DIALOG_INFO 99
 77. #define DIALOG_REGISTER 1
 78. #define DIALOG_LOGIN 2
 79. #define DIALOG_WYBOR_MIASTA 3
 80. #define DIALOG_ILE_TON 4
 81. #define DIALOG_ILE_TON2 5
 82. #define DIALOG_ILE_TON3 6
 83. #define DIALOG_ILE_TON4 7
 84. #define DIALOG_ILE_TON5 8
 85. #define DIALOG_ILE_TON6 9
 86. #define DIALOG_ILE_TON7 10
 87. #define DIALOG_ILE_TON8 11
 88. #define DIALOG_ILE_TON9 12
 89. #define DIALOG_ILE_TON10 13
 90. #define DIALOG_TANKOWANIE 14
 91. #define TRUCK_AND_VAN 15
 92. #define DIALOG_ZLECENIA_VAN 16
 93. #define DIALOG_ANULUJ_ZLECENIE 17
 94. #define DIALOG_ILE_TON_VAN1 18
 95. #define DIALOG_ILE_TON_VAN2 19
 96. #define DIALOG_ILE_TON_VAN3 20
 97. #define DIALOG_ILE_TON_VAN4 21
 98. #define DIALOG_ILE_TON_VAN5 22
 99. #define DIALOG_ILE_TON_VAN6 23
 100. #define DIALOG_ILE_TON_VAN7 24
 101. #define DIALOG_ILE_TON_VAN8 25
 102. #define DIALOG_ILE_TON_VAN9 26
 103. #define DIALOG_ILE_TON_VAN10 27
 104. #define DIALOG_KUP_POJAZD 28
 105. #define DIALOG_POJAZD 29
 106. #define KIEROWCA_FRAKCJA 30
 107. #define DIALOG_WYBOR_FRAKCJI 31
 108. #define DIALOG_MANDAT 32
 109. #define DIALOG_WYSTAW 33
 110. #define DIALOG_TELEFON 34
 111. #define DIALOG_WEZWIJ1 35
 112. #define DIALOG_WEZWIJ2 36
 113. #define DIALOG_WEZWIJ3 37
 114. #define DIALOG_WEZWIJ4 38
 115. #define DIALOG_WEZWIJ5 39
 116. #define DIALOG_WEZWIJ6 40
 117. #define DIALOG_RESTAURACJA 41
 118. #define DIALOG_BRAMY 42
 119. #define DIALOG_BRAMY1 43
 120. #define DIALOG_BRAMY2 44
 121. #define DIALOG_BRAMY3 45
 122. #define DIALOG_BRAMY4 46
 123. #define DIALOG_MENU_POGOTOWIE 47
 124. #define DIALOG_MENU_POGOTOWIE1 48
 125. #define DIALOG_MENU_POGOTOWIE2 49
 126. #define DIALOG_MENU_POGOTOWIE3 50
 127. #define DIALOG_MENU_STRAZ 51
 128. #define DIALOG_MENU_STRAZ1 52
 129. #define DIALOG_MENU_STRAZ2 53
 130. #define DIALOG_MENU_STRAZ3 54
 131. #define DIALOG_MENU_STRAZ4 55
 132. #define DIALOG_MENU_STRAZ5 56
 133. #define DIALOG_MENU_STRAZ6 57
 134. #define DIALOG_MENU_STRAZ7 58
 135. #define DIALOG_MENU_STRAZ8 59
 136. #define DIALOG_MENU_STRAZ9 60
 137. #define DIALOG_MENU_STRAZ10 61
 138. #define DIALOG_MENU_STRAZ11 62
 139. #define DIALOG_MENU_STRAZ12 63
 140. #define DIALOG_MENU_STRAZ13 64
 141. #define DIALOG_MENU_STRAZ14 65
 142. #define DIALOG_MENU_STRAZ15 66
 143. #define DIALOG_MENU_VIP 67
 144. #define DIALOG_MENU_VIP1 68
 145. #define DIALOG_SKLEP_ZLOTO 69
 146. #define ADMIN_SPEC_TYPE_NONE 70
 147. #define ADMIN_SPEC_TYPE_PLAYER 71
 148.  
 149.  
 150. #define MAXPALIWO 30 // ile ma być max paliwa w baku
 151. #define CENAPALIWA 3 // ile paliwo ma kosztować za 1 litr
 152. #define ODBIERZPALIWOCZAS 40000 // co ile ma paliwo odbierac
 153. #define MAXOPONY 100
 154. #define ODBIERZOPONYCZAS 120000
 155.  
 156. //załadunki
 157. #define FarmaLS -68.3525,-35.8837,3.1172
 158. #define FabrykaFC 274.6493,1377.7999,10.2905
 159. #define KopalniaFC 347.6134,881.0237,20.1106
 160. #define LotniskoLV 1538.7753,1739.5941,13.0959
 161. #define RzezniaLV 1037.9229,2112.2856,10.5259
 162. #define ObokminigunDMLV 2304.5886,2794.4368,10.5248
 163. #define NaroguLV 2764.7266,2529.7024,10.5250
 164. #define FabrykaObokBudowyLV 2864.9204,916.5258,10.4556
 165. #define WlotLV 1631.6669,717.2383,10.525
 166. #define DziuplaLV 1578.4976,30.3311,23.9355
 167. #define TartakWies -555.1700,-188.9947,78.1109
 168. #define FabrykaWies -1019.5379,-672.8297,31.7120
 169. #define FarmaWies -1107.2654,-1620.8750,76.3672
 170. #define PortPustynia -2264.1902,2293.1526,4.5260
 171. #define SuperMarketSF -2478.1604,784.4769,34.8764
 172. #define BudowaSF -2109.4717,208.3426,34.9316
 173. #define PortSF -1706.4879,12.0727,3.2601
 174. #define LotniskoSF -1280.6837,-371.3900,13.8527
 175. #define ZlomowiskoAP -1890.2672,-1719.0874,21.4556
 176. #define TartakAP -1982.9402,-2436.7341,30.3296
 177. #define GoraChilliadAP -2330.7998,-1617.2848,483.4190
 178. #define GreenParkLS 1918.1093,-1088.4476,24.1980
 179. #define KlubLS 1786.4849,-1695.5482,13.1803
 180. #define DokiLS 2786.7461,-2457.1980,13.3391
 181. #define SzpitalLS 1139.6840,-1330.3075,13.3681
 182. #define ImportLS 2782.9114,-2455.9512,13.6349
 183. #define ImportSF -1584.9325,106.0216,3.5495
 184. #define ImportLV 1635.4576,677.2451,10.8203
 185. #define LotniskoLS 1922.6823,-2672.6736,13.5532
 186.  
 187. //end define załadunki
 188.  
 189.  
 190. #define A_CHAR(%0) for(new i = strlen(%0) - 1; i >= 0; i--)\
 191.     if((%0)[i] == '%')\
 192.         (%0)[i] = ('#')
 193.  
 194. main()
 195. {}
 196.  
 197. new maxping;
 198.  
 199. AntyDeAMX()
 200. {
 201. new amx[][] ={"Unarmed (Fist)","Brass K"};
 202. #pragma unused amx
 203. }
 204.  
 205. //
 206. new Text:nasrodku;
 207. new Text:infoBox[5];
 208. new Text:korona;
 209. new Text:Panorama0;
 210. new Text:Panorama1;
 211. new Text:Panorama2;
 212. new Text:Panorama3;
 213. new Text:nazwaserwa;
 214. new Text:Opis0[MAX_PLAYERS];
 215. new Text:Opis1[MAX_PLAYERS];
 216. new Text:Opis2[MAX_PLAYERS];
 217. new Text:Aktualizacja0;
 218. new Text:Aktualizacja1;
 219. new Text:Aktualizacja2;
 220. new Text:Aktualizacja3;
 221. new Text:Aktualizacja4;
 222. new Text:hud0;
 223. new Text:hud1;
 224. new Text:zacma;
 225. new Text:sprite0;
 226. new Text:sprite1;
 227. new Text:sprite2;
 228. new Text:Licznik[MAX_PLAYERS][4];
 229. new Text:PasekStanu[MAX_PLAYERS][13];
 230. new Text:Naczepa[MAX_PLAYERS][8];
 231. //Minuty do /love
 232. new StrEasy[128];
 233. //Animki
 234. new StrHard[900];
 235.  
 236. //new Bar:glod[MAX_PLAYERS];
 237. //new Bar:sen[MAX_PLAYERS];
 238.  
 239. //
 240. new podgladpm;
 241.  
 242. //
 243. new bramasannews;
 244. new bramapd;
 245. new bramaspawn;
 246. new bramataxi;
 247. new drzwitaxi;
 248. new bramastrazglowna;
 249. new circuitbrama;
 250. new bramaswat;
 251. new drzwiswat;
 252. new celaswat;
 253. new garazzewnatrz;
 254. new bramafbi;
 255. new wejsciedokomi;
 256. new celalewapolicja;
 257.  
 258. /*new bramapolicja;
 259. new bramapolicjasf;
 260. new bramapolicjasf1;
 261.  
 262.  
 263.  
 264. new bramagang;
 265. new bramasg;
 266.  
 267. new bramabs;
 268. new bramapogo1;
 269. new bramapogo2;
 270. new bramapogo3;
 271.  
 272. new bramastrazlotnisko;
 273. new strazgaraz1;
 274. new strazgaraz2;
 275. new strazgaraz3;
 276. new strazgaraz4;
 277. new strazgaraz5;
 278. new osptyl1;
 279. new ospprzod1;
 280. new osptyl2;
 281. new ospprzod2;
 282. new osptyl3;
 283. new ospprzod3;
 284. new osptyl4;
 285. new ospprzod4;
 286. new bramavip;*/
 287.  
 288.  
 289. new szlabanlvls1;
 290. new szlabanlvls2;
 291. new szlabanlvsf1;
 292. new szlabanlvsf2;
 293.  
 294. //pickups
 295. new srodekspawn;
 296. new zewnatrzspawn;
 297. new wejsciekosciol;
 298. new wyjsciekosciol;
 299. new wejsciehotel;
 300. new wyjsciehotel;
 301. new wejscierestauracja;
 302. new wyjscierestauracja;
 303. new restauracjamenu;
 304. new restauracjarondomenu;//1
 305. new restauracjalvmenu;//2
 306. new wejscieszpital;
 307. new wyjscieszpital;
 308. new wejsciepoli;
 309. new wyjsciepoli;
 310. new wejsciefbi;
 311. new wyjsciefbi;
 312. //
 313.  
 314. //bomba
 315. new bomba;
 316. new bool:bombaa;
 317. new Float:xbomba, Float:ybomba, Float:zbomba;
 318. //
 319.  
 320. new adminow;
 321. new modow;
 322. new vipow; 
 323. new graczy;
 324.  
 325. new barierka[5]={-1,...};
 326. new pacholek[5]={-1,...};
 327. //new dym[50]={-1,...};
 328. new drabina[3]={-1,...};
 329. new bari[3]={-1,...};
 330.  
 331. new cptrucker1[MAX_PLAYERS];
 332. new cptrucker2[MAX_PLAYERS];
 333. new cptrucker3[MAX_PLAYERS];
 334. new cptrucker4[MAX_PLAYERS];
 335. new cptrucker5[MAX_PLAYERS];
 336. new cptrucker6[MAX_PLAYERS];
 337. new cptrucker7[MAX_PLAYERS];
 338. new cptrucker8[MAX_PLAYERS];
 339. new cptrucker9[MAX_PLAYERS];
 340. new cptrucker10[MAX_PLAYERS];
 341. new cpvan1[MAX_PLAYERS];
 342. new cpvan2[MAX_PLAYERS];
 343. new cpvan3[MAX_PLAYERS];
 344. new cpvan4[MAX_PLAYERS];
 345. new cpvan5[MAX_PLAYERS];
 346. new cpvan6[MAX_PLAYERS];
 347. new cpvan7[MAX_PLAYERS];
 348. new cpvan8[MAX_PLAYERS];
 349. new cpvan9[MAX_PLAYERS];
 350. new cpvan10[MAX_PLAYERS];
 351.  
 352.  
 353.  
 354.  
 355. new Float:Paliwo[MAX_VEHICLES];
 356. new Opony[MAX_VEHICLES];
 357.  
 358. /*new Float:StacjePaliw[][] =
 359. {
 360.     {2202.5562,2474.8755,10.5256},
 361.     {2114.9199,910.3851,10.8203},
 362.     {2147.0078,2747.5867,10.5273},
 363.     {1596.0919,2198.9790,10.5260},
 364.     {2639.9827,1106.8563,10.5271},
 365.     {2115.0386,920.3950,10.5285},
 366.     {615.3544,1689.8843,6.9922},
 367.     {-1328.4597,2677.4963,50.0625},
 368.     {-1471.2301,1864.1973,32.2050},
 369.     {-2416.2842,976.2148,44.8662},
 370.     {-1673.6449,415.3321,6.7533},
 371.     {-1606.2030,-2713.9607,48.1055},
 372.     {-2244.1343,-2560.9758,31.4951},
 373.     {-93.4692,-1174.8209,1.8462},
 374.     {652.1197,-559.6080,15.9063},
 375.     {1380.9930,456.5645,19.4707},
 376.     {1936.4135,-1772.7346,12.9532},
 377.     {70.6512,1218.7687,18.8128},
 378.     {76.2060,1216.9480,18.8275}
 379. };*/
 380.  
 381.  
 382. new privcar[MAX_PLAYERS];
 383. //new Text3D:privcar3d[MAX_VEHICLES];
 384. new bool:IsPriv[1000];
 385. //new bool:odspawnowany[MAX_PLAYERS];
 386.  
 387. //vip
 388. //new pVipDni[MAX_PLAYERS];
 389. //new bool:pVip[MAX_PLAYERS];
 390. //new Nick[MAX_PLAYERS][MAX_PLAYER_NAME];
 391.  
 392. //vip
 393.  
 394. new Respawn = 13;
 395. new RespawnText[13][65] =
 396. {
 397.     "~g~] ~y~Respawn  za 1 ~g~]",
 398.     "~y~] ~g~Respawn  za 2 ~y~]",
 399.     "~w~] ~b~Respawn  za 3 ~w~]",
 400.     "~r~] ~w~Respawn  za 4 ~r~]",
 401.     "~g~] ~y~Respawn  za 5 ~g~]",
 402.     "~y~] ~g~Respawn  za 6 ~y~]",
 403.     "~r~] ~b~Respawn  za 7 ~r~]",
 404.     "~g~] ~w~Respawn  za 8 ~g~]",
 405.     "~b~] ~y~Respawn  za 9 ~b~]",
 406.     "~w~] ~b~Respawn  za 10 ~w~]",
 407.     "~g~] ~y~Wejdz do pojazdu ~g~]",
 408.     "~r~] ~g~Wejdz do pojazdu ~r~]",
 409.     "~w~] ~r~Respawn aut  ~w~]"
 410. };
 411.  
 412. enum DaneGracza
 413. {
 414.     bool:Zalogowany,
 415.     bool:Tutorial,
 416.     Kasa,
 417.     Ranga,
 418.     Dostarczen,
 419.     Gwiazdki,
 420.     Policja,
 421.     Swat,
 422.     StrazGraniczna,
 423.     Pogotowie,
 424.     Taxi,
 425.     PomocDrogowa,
 426.     PATNews,
 427.     Gang,
 428.     StrazPozarna,
 429.     FBI,
 430.     MaSkin,
 431.     Skin,
 432.     Frakcja,
 433.     Glod,
 434.     Sen,
 435.     Score,
 436.     bool:GlodHP,
 437.     bool:SenZawroty,
 438.     bool:ZmarlGlod,
 439.     bool:ZmarlZmeczenie,
 440.     bool:MozeZabic,
 441.     Zloto,
 442.     bool:Zmienilo,
 443.     bool:Zlecenie,
 444.     Waga,
 445.     Pojazd,
 446.     Bann,
 447.     Wiezienie,
 448.     bool:Afk,
 449.     bool:Mute,
 450.     bool:Sluzba,
 451.     bool:Pasy,
 452.     bool:Skuty,
 453.     Dzien,
 454.     Miesiac,
 455.     Spec,
 456.     SpecType,
 457.    
 458.     FT,
 459.     RICO,
 460.    
 461.     CarID,
 462.     Float:CarX,
 463.     Float:CarY,
 464.     Float:CarZ,
 465.     Float:CarR,
 466.     Kolor1,
 467.     Kolor2,
 468.     Float:PaliwoCar,
 469.     Float:CarZycie
 470. }
 471. new Gracz[MAX_PLAYERS][DaneGracza];
 472.  
 473. //anty s0beit
 474. new pojazd[MAX_PLAYERS] = INVALID_VEHICLE_ID;
 475. //
 476. new MySQL:sql_init;
 477. public OnGameModeInit()
 478. {
 479.     AddPlayerClass(0, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 480.     sql_init = mysql_init(1);
 481.     new sql_handle = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USER, SQL_PASSWORD, SQL_DB, sql_init, .auto_reconnect=1);
 482.     if (sql_handle) // mysql_connect jeśli nastąpi poprawne połączenie z bazą zwróci nam wynik "true"
 483.     {
 484.     // jeśli warunek się wykona
 485.         printf("Połączono z bazą danych, gratulacje!");
 486.         printf("=====================================");
 487.         printf("Autor GameMode: Panczenko");
 488.         printf("PET v1 ONLINE!");
 489.         printf("=====================================");
 490.         new StringUsers[2100];
 491.         format(StringUsers,sizeof(StringUsers),"CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( \
 492.         `name` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL, \
 493.         `password` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL, \
 494.         `Kasa` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 495.         `Ranga` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 496.         `Dostarczen` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 497.         `Gwiazdki` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 498.         `Policja` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 499.         `Swat` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 500.         `StrazGraniczna` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 501.         `Pogotowie` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 502.         `Taxi` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 503.         `PomocDrogowa` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 504.         `PATNews` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 505.         `Gang` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 506.         `StrazPozarna` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 507.         `FBI` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 508.         `MaSkin` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 509.         `Skin` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 510.         `Frakcja` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 511.         `Glod` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 512.         `Sen` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 513.         `Score` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 514.         `Zloto` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 515.         `Pojazd` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 516.         `Banik` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 517.         `Wiezienie` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 518.         `FT` INT(10) NULL DEFAULT NULL, \
 519.         `RICO` INT(10) NULL DEFAULT NULL \
 520.         )");
 521.         //format(StringUsers,sizeof(StringUsers),"CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (name VARCHAR(40), password VARCHAR(40), Kasa INT(10), Ranga INT(10), Dostarczen INT(10), Gwiazdki INT(10), Policja INT(10), Swat INT(10), StrazGraniczna INT(10), Pogotowie INT(10), Taxi INT(10), PomocDrogowa INT(10), PATNews INT(10), Gang INT(10),");
 522.         strcat(StringUsers, "StrazPozarna INT(10), FBI INT(10), MaSkin INT(10), Skin INT(10), Frakcja INT(10), Glod INT(10), Sen INT(10), Score INT(10), Zloto INT(10), Pojazd INT(10), Banik INT(10), Wiezienie INT(10), FT INT(10), RICO INT(10))");
 523.         mysql_query(StringUsers);
 524.         //mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users`  StrazPozarna INT(10), FBI INT(10), MaSkin INT(10), Skin INT(10), Frakcja INT(10), Glod INT(10), Sen INT(10), Score INT(10), Zloto INT(10), Pojazd INT(10), Banik INT(10), Wiezienie INT(10))");
 525.         mysql_query("CREATE TABLE if NOT EXISTS `vips` (name VARCHAR(40), Dzien INT(10), Miesiac INT(10))");
 526.         mysql_query("CREATE TABLE if NOT EXISTS `pojazdy` (Wlasciciel VARCHAR(40), CarID INT(10), CarX FLOAT(50), CarY FLOAT(50), CarZ FLOAT(50), CarR FLOAT(50), Kolor1 INT(10), Kolor2 INT(10), PaliwoCar FLOAT(50), CarZycie Float(50))");
 527.         mysql_query("CREATE TABLE if NOT EXISTS `stacjepaliw`\
 528.         (`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,\
 529.         `x` float NOT NULL,\
 530.         `y` float NOT NULL,\
 531.         `z` float NOT NULL,PRIMARY KEY (`id`))");
 532.     }
 533.     else
 534.     {
 535.     // jeśli warunek się nie wykona
 536.         printf("Niepołączono z bazą danych!!!");
 537.     //  SendRconCommand("exit"); // zamykamy serwer
 538.     }
 539.     ///Sluzba
 540.     policja = LoadModelSelectionMenu("policja.txt");
 541.     pogotowie = LoadModelSelectionMenu("pogotowie.txt");
 542.     pomocdrogowa = LoadModelSelectionMenu("pomocdrogowa.txt");
 543.     strazpoz = LoadModelSelectionMenu("strazpoz.txt");
 544.     strazgran = LoadModelSelectionMenu("strazgran.txt");
 545.     gang = LoadModelSelectionMenu("gang.txt");
 546.     fbi = LoadModelSelectionMenu("fbi.txt");
 547.     patnews = LoadModelSelectionMenu("patnews.txt");
 548.     taxi = LoadModelSelectionMenu("taxi.txt");
 549.     swat = LoadModelSelectionMenu("swat.txt");
 550.    
 551.  
 552.     SetTimer("antycheat", 1000, true);
 553.    
 554.     maxping = 300;
 555.  
 556.     housesDB = db_open("Domy.db");
 557.     db_query(housesDB, "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `houses` (`HouseID` INT(20), `Name` VARCHAR(100), `Price` INT(20), `Owner` VARCHAR(30), `Interior` SMALLINT(3), `PosX` DECIMAL(10,6), `PosY` DECIMAL(10,6), `PosZ` DECIMAL(10,6))");
 558.  
 559.     LoadHouses();
 560.    
 561.     allstacje = 0;
 562.     bombaa = false;
 563.    
 564.     podgladpm = 0;
 565.     AntyDeAMX();
 566.     SetGameModeText("MapAndreas test");
 567.     SendRconCommand("mapname [TESTY ETG-RP");
 568.     SendRconCommand("hostname [ETG]|Testy|Euro Truck Games [RP]");
 569.     UsePlayerPedAnims();
 570.     DisableInteriorEnterExits();
 571.     EnableStuntBonusForAll(0);
 572.     AllowInteriorWeapons(0);
 573.     ManualVehicleEngineAndLights();
 574.     SetWeather(2);
 575.     StworzObiekty();
 576.     //SetTimer("zapis", 1000, true);
 577.     SetTimer("pogoda", 60000*15, true);
 578.     SetTimer("czas", 1000, true);
 579.     SetTimer("OdbierzPaliwo", ODBIERZPALIWOCZAS, true);
 580.     SetTimer("OdbierzOpony", ODBIERZOPONYCZAS, true);
 581.    
 582.     srodekspawn = CreatePickup (19132, 1, 1450.0228, 2794.1042, 10.9047, 0);
 583.     zewnatrzspawn = CreatePickup (19132, 1, 1456.4027, 2773.5422, 11.0503, 0);
 584.     wejsciekosciol = CreatePickup (19132, 1, 1530.7522, 751.4896, 10.8830, 0);
 585.     wyjsciekosciol = CreatePickup (19132, 1, 1432.4331, -1784.8870, -30.6785, 0);
 586.     wejsciehotel = CreatePickup(19132, 1, 2233.2919,-1159.8339,25.8906, 0);
 587.     wyjsciehotel = CreatePickup(19132, 1, 2214.9916,-1150.5384,1025.7968, 0);
 588.     wejscierestauracja = CreatePickup(19132, 1, 2104.5834,-1806.7010,13.5546, 0);
 589.     wyjscierestauracja = CreatePickup(19132, 1, 372.2172,-132.9067,1001.4921, 0);
 590.     restauracjamenu = CreatePickup(19571, 1, 373.9872,-119.3082,1001.4921, 0);
 591.     restauracjalvmenu = CreatePickup(19571, 1, 1158.97,2072.13,10.69, 0);
 592.     restauracjarondomenu = CreatePickup(19571, 1, 1831.25,798.91,10.49, 0);
 593.     wejscieszpital = CreatePickup(19132, 1, 1605.54,1815.25,10.49, 0);
 594.     wyjscieszpital = CreatePickup(19132, 1, 1604.50,1813.86,10.49, 0);
 595.     wejsciepoli = CreatePickup(19132, 1, 2289.93, 2430.98, 10.49, 0);
 596.     wyjsciepoli = CreatePickup(19132, 1, 2339.50, 2464.86, -18.54, 0);
 597.     wejsciefbi = CreatePickup(19132, 1, 939.24, 1733.19, 9.28, 0);
 598.     wyjsciefbi = CreatePickup(19132, 1, 1020.13, 1030.20 ,28.51, 0);
 599.    
 600.    
 601.  
 602.     Create3DTextLabel("{3232CD}Wpisz /odpocznij aby odpocząć",BIALY,2244.8928,-1164.8317,1029.7968,10.0,0,0);
 603.     Create3DTextLabel("{FFCC33}Witamy na",BIALY,1438.7582, 2792.7620, 10.8724,30.0,0,0);
 604.     Create3DTextLabel("{FF3300}Polski{A4A4A4} Enemy{FF3300} Truck",BIALY,1438.1982, 2793.5623, 10.3185,30.0,0,0);
 605.     Create3DTextLabel("{FFCC33}/cmd /faq /pomoc /regulamin /pytanie",BIALY,1438.7582, 2792.7620, 10.2524,30.0,0,0);
 606.     Create3DTextLabel("{FFCC33}Zapraszamy na {3232CD}forum petrp.xaa.pl",BIALY,1438.7582, 2792.5620, 9.9000,30.0,0,0);
 607.     Create3DTextLabel("{3232CD}Życzymy przyjemnej gry :)",BIALY,1438.7582, 2792.5620, 9.6000,30.0,0,0);
 608.     Create3DTextLabel("{3232CD}Wpisz /odpocznijlv aby odpocząć",BIALY,1966.22,1623.22,13.13,10.0,0,0);
 609.     Create3DTextLabel("{3232CD}Wyjście z komisariatu,aby wyjść wciśnij LPM",NIEBIESKI,2005.2030,3698.5911,674.7772,10.0,0,0);
 610.     Create3DTextLabel("{3232CD}Wejście do komisariatu,aby wejść wciśnij LPM",NIEBIESKI,2258.5020,2456.8247,3.5313,10.0,0,0);
 611.     Create3DTextLabel("{3232CD}Przebieralnia wpisz /sluzba aby się przebrać",BIALY, 2599.0837, -2191.5368, 17.0195 ,10.0,0,0);//wojo sluzba
 612.     Create3DTextLabel("{3232CD}Przystanek Komisariat LV",BIALY,2392.0684,2421.8757,10.8203,10.0,0,0);
 613.     Create3DTextLabel("{3232CD}Przebieralnia wpisz /sluzba aby się przebrać",BIALY, 2599.0837, -2191.5368, 17.0195 ,10.0,0,0);//fbi sluzba
 614.     Create3DTextLabel("{3232CD}Przebieralnia wpisz /sluzba aby się przebrać",BIALY,994.03, 1057.10, 28.96,10.0,0,0);
 615.     CreatePickup(1275, 1, 12328.96, 2488.67, -18.98, 0); //sluzba Policja
 616.     CreatePickup(1239, 1, 1438.7582, 2792.7620, 10.8724, 0); //Interior na spawni (i)
 617.     Create3DTextLabel("{3232CD}Salon chwilowo nie czynny, przepraszamy.",CZERWONY,-1957.6740,304.0634,35.4688,10.0,0,0);
 618.    
 619.     new bilboard1 = CreateDynamicObject(8292, 1076.90100, 793.67023, 30.00781,   356.85840, 0.00000, 3.14159);
 620.     new bilboard2 = CreateDynamicObject(8292, -1967.05530, 302.31006, 50.00299,   0.00000, 0.00000, -34.97995);
 621.     new bilboard3 = CreateDynamicObject(8292, -1967.09229, 267.86865, 50.00299,   0.00000, 0.00000, -34.97995);
 622.     new bilboard4 = CreateDynamicObject(8292, -1967.14270, 285.10995, 50.00299,   0.00000, 0.00000, -34.97995);
 623.     new bilboard5 = CreateDynamicObject(8292, 1771.3179, 824.0381, 30.0741,   -4.0000, 0.0000, -322.9601);
 624.     szlabanlvls1 = CreateDynamicObject(980, 1726.4630, 535.4608, 23.7105,   0.00000, 0.00000, -17.58000);
 625.     szlabanlvls2 = CreateDynamicObject(980, 1755.7296, 524.5847, 23.7515,   0.00000, 0.00000, -17.58000);
 626.     szlabanlvsf1 = CreateDynamicObject(980, 1012.0175, 2527.2534, 6.7801,   0.00000, 0.00000, -115.32001);
 627.     szlabanlvsf2 = CreateDynamicObject(980, 1022.7989, 2558.1445, 6.8058,   0.00000, 0.00000, -115.32000);
 628.     bramafbi = CreateDynamicObject (980, 997.3831, 1755.4869, 12.6575,  0.0000, 0.0000, 90.0000);
 629.     bramapd = CreateDynamicObject(980, 1067.3318, 1358.7278, 11.9923, 0.0000, 0.0000, 0.0000, -1,-1,-1,100.0,100.0);
 630.     bramaspawn = CreateDynamicObject (980, 1666.5734, 943.1102, 6.8397, 0.0000, 0.0000, 0.0000, -1,-1,-1,100.0,100.0);
 631.     bramataxi = CreateDynamicObject(980, 1055.7269, 2382.0227, 12.0818, 0.0000, 0.0000, 0.0000, -1,-1,-1,100.0,100.0);
 632.     drzwitaxi = CreateDynamicObject(3089, 1017.4761, 2354.0149, 10.9796, 0.0000, 0.0000, 0.0000, -1,-1,-1,100.0,100.0);
 633.     bramastrazglowna = CreateDynamicObject(8378, 1488.6954, -2171.2957, -17.4998 ,0.0000, 90.0000, 0.0000);
 634.     circuitbrama = CreateDynamicObject(980, 2856.4675, 2269.3757, 12.6288 ,0.0000, 0.0000, 90.0000);
 635.     bramaswat = CreateDynamicObject(980, 2507.2820, -2226.8064, 15.0089, 0.0000, 0.0000,  90.3600);
 636.     drzwiswat = CreateDynamicObject(19303, 2603.7034, -2195.8064, 13.7673, 0.0000, 0.0000,  90.3600);
 637.     celaswat = CreateDynamicObject(19303, 2595.1721, -2193.2986, 13.7831, 0.0000, 0.0000,  0.3600);
 638.     garazzewnatrz = CreateDynamicObject(11313, 2245.4561, 2453.3037, 11.4025, 0.0000, 0.0000,  0.3600);
 639.     wejsciedokomi = CreateDynamicObject(3089, 2335.0657, 2485.0596, -18.4630, 0.0000, 0.0000, -90.0000);
 640.     celalewapolicja = CreateDynamicObject(19302, 2354.0569, 2508.1951, -18.4004, 0.0000, 0.0000, -90.0000);
 641.     bramasannews = CreateDynamicObject(980, 2303.8496, 46.8144, 25.4823 ,0.0000, 0.0000, 90.0000);
 642.     //========================BILBOARDY====================
 643.     SetDynamicObjectMaterialText(bilboard2,0, "{0066ff}Salon", OBJECT_MATERIAL_SIZE_256x128, "Arial", 28, 0, 0xFFFF8200, 0xFF000000, OBJECT_MATERIAL_TEXT_ALIGN_CENTER);
 644.     SetDynamicObjectMaterialText(bilboard3,0, "{0066ff}Samochodowy", OBJECT_MATERIAL_SIZE_256x128, "Arial", 28, 0, 0xFFFF8200, 0xFF000000, OBJECT_MATERIAL_TEXT_ALIGN_CENTER);
 645.     SetDynamicObjectMaterialText(bilboard4,0, "{0066ff}San Fierro", OBJECT_MATERIAL_SIZE_256x128, "Arial", 28, 0, 0xFFFF8200, 0xFF000000, OBJECT_MATERIAL_TEXT_ALIGN_CENTER);
 646.     SetDynamicObjectMaterialText(bilboard5,0, "{0066ff}petrp.xaa.pl Zapraszamy", OBJECT_MATERIAL_SIZE_256x128, "Arial", 28, 0, 0xFFFF8200, 0xFF000000, OBJECT_MATERIAL_TEXT_ALIGN_CENTER);
 647.     /*bramabs = CreateDynamicObject(980, -1913.4070, 1338.0640, 8.8920, 0.0000, 0.0000, 202.6538);
 648.     bramagang = CreateDynamicObject(980, 1283.5681, -2056.5549, 60.5147, 0.0000, 0.0000, 268.6189);
 649.    
 650.     bramasg = CreateDynamicObject(980, 1165.2354, -1740.9512, 15.2549, 0.0000, 0.0000, 270.4023);
 651.    
 652.    
 653.     bramapogo1 = CreateDynamicObject(980, -2566.8970, 579.4297, 16.2191 ,0.0000, 0.0000, 0.0000);
 654.     bramapogo2 = CreateDynamicObject(980, -2599.1035, 593.5444, 16.2260 ,0.0000, 0.0000, 90.0000);
 655.     bramapogo3 = CreateDynamicObject(980, -2597.2422, 685.2438, 29.5911 ,0.0000, 0.0000, 90.0000);
 656.     bramapolicjasf = CreateDynamicObject(2990, -1571.9141, 662.0603, 10.0824, 0.0000, 0.0000, 90.0000);
 657.     bramapolicjasf1 = CreateDynamicObject(2990, -1701.9274, 684.9626, 26.1332, 0.0000, 0.0000, -90.0000);
 658.     bramavip = CreateDynamicObject(980, 1579.6852, 713.4527, 12.5601,0.0000, 0.0000, 90.0000);
 659.    
 660.     bramapolicja = CreateDynamicObject(980, 1100.6208, 2290.1785, 12.5523 , 0.0000, 0.0000, 90.0000, -1,-1,-1,100.0,100.0);
 661.    
 662.    
 663.  
 664.  */
 665.     SetDynamicObjectMaterialText(bilboard1,0, "{FF0000}Polski{FFFFFF}Enemy{FF0000}Truck", OBJECT_MATERIAL_SIZE_256x128, "Arial", 28, 0, 0xFFFF8200, 0xFF000000, OBJECT_MATERIAL_TEXT_ALIGN_CENTER);
 666.  
 667.  
 668.     //SanNews
 669.     CreateVehicle(488, 2318.4558, 66.4122, 26.7902, -91.6200, -1, -1, 100);
 670.     CreateVehicle(582, 2318.9985, 53.2156, 26.7979, 90.0000, -1, -1, 100);
 671.     CreateVehicle(582, 2318.9490, 49.1023, 26.7979, 90.0000, -1, -1, 100);
 672.     CreateVehicle(582, 2319.1821, 45.3010, 26.7979, 90.0000, -1, -1, 100);
 673.     CreateVehicle(582, 2319.1638, 41.5568, 26.7979, 90.0000, -1, -1, 100);
 674.     CreateVehicle(582, 2319.0964, 37.6549, 26.7979, 90.0000, -1, -1, 100);
 675.  
 676.     //FBI
 677.     CreateVehicle(490, 982.9673, 1746.3695, 8.8285, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 678.     CreateVehicle(490, 982.7184, 1741.5609, 8.8285, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 679.     CreateVehicle(490, 982.7075, 1737.0858, 8.8285, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 680.     CreateVehicle(490, 982.7433, 1732.7028, 8.8285, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 681.     CreateVehicle(560, 983.1260, 1728.3527, 8.3179, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 682.     CreateVehicle(560, 983.2092, 1724.5341, 8.3179, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 683.     CreateVehicle(451, 983.1091, 1720.3369, 8.2954, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 684.     CreateVehicle(487, 960.1778, 1746.7583, 8.8648, -90.0000, 0, 0, 9999999);
 685.     CreateVehicle(402, 955.4162, 1708.5334, 8.3978, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 686.     CreateVehicle(402, 955.5252, 1713.1295, 8.3978, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 687.     CreateVehicle(402, 955.6720, 1717.2819, 8.3978, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 688.     CreateVehicle(402, 955.8022, 1721.5322, 8.3978, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 689.     CreateVehicle(482, 955.9969, 1725.7576, 8.5857, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 690.     CreateVehicle(477, 955.7086, 1729.2173, 8.3025, 90.0000,  0, 0, 9999999);
 691.  
 692.     //KomisariatLVGóra
 693.     CreateVehicle(598, 2251.9548, 2459.0032, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 694.     CreateVehicle(598, 2256.0593, 2459.1033, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 695.     CreateVehicle(598, 2260.8955, 2459.3789, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 696.     CreateVehicle(598, 2260.2419, 2478.0535, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 697.     CreateVehicle(598, 2255.9500, 2478.0442, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 698.     CreateVehicle(598, 2251.7400, 2477.8794, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 699.     CreateVehicle(598, 2269.1060, 2477.3086, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 700.     CreateVehicle(598, 2273.3079, 2477.5466, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 701.     CreateVehicle(598, 2277.8254, 2477.7024, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 702.     CreateVehicle(598, 2281.9558, 2477.8330, 10.5158, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 703.     CreateVehicle(601, 2290.4580, 2478.0879, 10.4973, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 704.     CreateVehicle(601, 2295.1423, 2478.2788, 10.4973, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 705.     CreateVehicle(528, 2290.4756, 2442.4514, 10.8135, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 706.     CreateVehicle(528, 2295.4377, 2442.4006, 10.8135, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 707.     CreateVehicle(599, 2269.7080, 2459.4458, 10.9941, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 708.     CreateVehicle(599, 2273.9229, 2459.4063, 10.9941, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 709.     CreateVehicle(599, 2278.3362, 2459.4060, 10.9941, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 710.     CreateVehicle(599, 2282.3669, 2459.4080, 10.9941, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 711.     CreateVehicle(523, 2289.4387, 2461.6023, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 712.     CreateVehicle(523, 2292.2458, 2461.3672, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 713.     CreateVehicle(523, 2292.2966, 2457.2000, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 714.     CreateVehicle(523, 2289.5293, 2456.8608, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 715.     CreateVehicle(523, 2294.1833, 2457.1741, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 716.     CreateVehicle(523, 2296.3752, 2457.3284, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 717.     CreateVehicle(523, 2296.3438, 2461.3167, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 718.     CreateVehicle(523, 2294.1414, 2461.2549, 10.2586, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 719.     CreateVehicle(596, 2251.8442, 2442.7971, 10.4998, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 720.     CreateVehicle(596, 2256.3386, 2442.9343, 10.4998, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 721.     CreateVehicle(596, 2260.6543, 2442.5227, 10.4998, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 722.     CreateVehicle(415, 2269.1025, 2441.5813, 10.4864, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 723.     CreateVehicle(415, 2273.5129, 2441.6157, 10.4864, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 724.     CreateVehicle(541, 2278.1926, 2441.4370, 10.3978, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 725.     CreateVehicle(528, 2282.6653, 2443.3420, 10.8135, 0.0000, 162, 138,  9999999);
 726.  
 727.     //[PRACA DORYWCZA]Pizzeria
 728.     //CreateVehicle(448, 1892.5616, 2094.0801, 10.3153, 90.0000, -1, -1, 9999999);
 729.     //CreateVehicle(448, 1892.6392, 2092.4072, 10.3153, 90.0000, -1, -1, 9999999);
 730.     //CreateVehicle(448, 1892.7233, 2090.9031, 10.3153, 90.0000, -1, -1, 9999999);
 731.     //CreateVehicle(448, 1892.7249, 2089.2507, 10.3153, 90.0000, -1, -1, 9999999);
 732.     //CreateVehicle(448, 1892.8032, 2087.4980, 10.3153, 90.0000, -1, -1, 9999999);
 733.  
 734.     //Wojsko
 735.     CreateVehicle(433, 2624.6060, -2240.2388, 13.9286, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 736.     CreateVehicle(433, 2617.9890, -2240.2383, 13.9286, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 737.     CreateVehicle(433, 2611.1672, -2240.1814, 13.9286, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 738.     CreateVehicle(433, 2605.6404, -2240.2273, 13.9286, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 739.     CreateVehicle(433, 2598.9336, -2240.3774, 13.9286, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 740.     CreateVehicle(470, 2593.4390, -2241.6860, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 741.     CreateVehicle(470, 2588.6716, -2241.6699, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 742.     CreateVehicle(470, 2583.9036, -2241.5686, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 743.     CreateVehicle(470, 2577.4385, -2241.5786, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 744.     CreateVehicle(470, 2572.6670, -2241.5405, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 745.     CreateVehicle(470, 2567.0276, -2241.5251, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 746.     CreateVehicle(470, 2562.1670, -2241.4968, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 747.     CreateVehicle(470, 2556.4175, -2241.3835, 13.3479, 0.0000, -1, -1, 9999999);
 748.     CreateVehicle(432, 2513.1602, -2236.0967, 13.5750, -90.0000, -1, -1, 9999999);
 749.     CreateVehicle(520, 2620.6338, -2226.7656, 14.0934, 90.0000, -1, -1, 9999999);
 750.     CreateVehicle(432, 2513.4016, -2244.2292, 13.5750, -90.0000, -1, -1, 9999999);
 751.  
 752.     //Baza VIP
 753.     CreateVehicle(459, 2191.4590, 2823.0056, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 754.     CreateVehicle(459, 2191.5925, 2819.1326, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 755.     CreateVehicle(459, 2191.5195, 2815.1870, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 756.     CreateVehicle(459, 2191.4014, 2810.7246, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 757.     CreateVehicle(459, 2191.5491, 2806.6116, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 758.     CreateVehicle(459, 2191.2056, 2802.1472, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 759.     CreateVehicle(459, 2191.1611, 2797.7185, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 760.     CreateVehicle(459, 2191.7290, 2827.5569, 10.8526, -88.5000, -1, -1, 100);
 761.    
 762.    
 763.    
 764.     //Straz
 765.     CreateVehicle(544, 1497.9886, -2165.4482, 13.9557, -178.3800, 175, 175, 99999999);
 766.     CreateVehicle(407, 1487.6477, -2165.1824, 13.9213, -178.4000, 175, 175, 99999999);
 767.     CreateVehicle(489, 1481.2258, -2161.2456, 13.9068, -180.4200, 175, 175, 99999999);
 768.     CreateVehicle(489, 1483.9720, -2166.9666, 13.7846, -180.4200, 175, 175, 99999999);
 769.     CreateVehicle(407, 1492.9463, -2164.8723, 13.9213, -178.4000, 175, 175, 99999999);
 770.     //Pomoc Drogowa
 771.     CreateVehicle(525, 1032.9426, 1243.7448, 10.7455, 0.0000, -1, -1, 99999999);
 772.     CreateVehicle(525, 1038.9254, 1243.7686, 10.7455, 0.0000, -1, -1, 99999999);
 773.     CreateVehicle(525, 1044.6064, 1243.7991, 10.7455, 0.0000, -1, -1, 99999999);
 774.     CreateVehicle(525, 1050.1467, 1244.1080, 10.7455, 0.0000, -1, -1, 99999999);
 775.     CreateVehicle(525, 1055.7625, 1244.3267, 10.7455, 0.0000, -1, -1, 99999999);
 776.     //Pogotowie
 777.     CreateVehicle(416, 1592.2207, 1848.8639, 10.9686, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 778.     CreateVehicle(416, 1597.8301, 1848.8309, 10.9686, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 779.     CreateVehicle(416, 1603.4108, 1848.9657, 10.9686, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 780.     CreateVehicle(416, 1609.3539, 1848.6714, 10.9686, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 781.     CreateVehicle(416, 1615.2982, 1848.0327, 10.9686, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 782.     CreateVehicle(416, 1620.7228, 1847.9266, 10.9686, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 783.     CreateVehicle(416, 1627.1477, 1847.9614, 10.9686, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 784.     CreateVehicle(400, 1632.3788, 1847.6486, 10.8388, 180.0000, -1, -1, 99999999);
 785.     //Baza Taxi
 786.     CreateVehicle(420, 1074.9131, 2377.6987, 10.5184, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 787.     CreateVehicle(420, 1074.8723, 2373.8596, 10.5184, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 788.     CreateVehicle(420, 1075.0349, 2369.8582, 10.5184, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 789.     CreateVehicle(420, 1074.9916, 2365.8547, 10.5184, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 790.     CreateVehicle(420, 1074.9412, 2362.1704, 10.5184, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 791.     CreateVehicle(438, 1074.6204, 2357.6589, 10.7522, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 792.     CreateVehicle(438, 1074.4825, 2353.5115, 10.7522, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 793.     CreateVehicle(438, 1074.3489, 2349.7363, 10.7522, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 794.     CreateVehicle(438, 1074.6121, 2345.7673, 10.7522, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 795.     CreateVehicle(438, 1074.5425, 2341.7891, 10.7522, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 796.     CreateVehicle(438, 1074.3665, 2337.8274, 10.7522, 90.0000, -1, -1, 99999999);
 797.     CreateVehicle(437, 1024.8304, 2378.4919, 10.8048, -90.0000, -1, -1, 99999999);
 798.     CreateVehicle(437, 1025.3810, 2372.2703, 10.8048, -90.0000, -1, -1, 99999999);
 799.    
 800. //Granice
 801.     CreateVehicle(579, 1740.6615, 523.9768, 27.8461, -18.7200, 225, 225,  9999999);
 802.     CreateVehicle(579, 1736.1956, 525.6628, 27.8275, -18.7200, 225, 225,  9999999);
 803.     CreateVehicle(579, 1742.6315, 541.0133, 26.8433, -198.4201, 225, 225,  9999999);
 804.     CreateVehicle(579, 1746.3971, 539.3817, 26.8433, -198.5401, 225, 225,  9999999);
 805.     CreateVehicle(579, 921.6967, 726.4560, 10.8024, -69.2400, 225, 225,  9999999);
 806.     CreateVehicle(579, 920.3334, 730.7968, 10.8024, -69.2400, 225, 225,  9999999);
 807.     CreateVehicle(579, 941.1364, 738.7598, 10.8024, -249.6601, 225, 225,  9999999);
 808.     CreateVehicle(579, 942.5490, 734.9826, 10.8024, -249.6601, 225, 225,  9999999);
 809.     //Rybki
 810.     CreateVehicle(453, -2203.1313, 2418.8625, -0.0169, 45.6600, -1, -1, 9999999);
 811.     CreateVehicle(453, -2210.5981, 2411.5850, -0.0169, 45.6600, -1, -1, 9999999);
 812.     CreateVehicle(453, -2223.0837, 2398.4834, -0.0169, 45.6600, -1, -1, 9999999);
 813.     CreateVehicle(453, -2230.1902, 2391.0911, -0.0169, 45.6600, -1, -1, 9999999999);
 814.     //Spawn
 815.     CreateVehicle(584, 1528.7136, 2818.2808, 11.8861, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 816.     CreateVehicle(584, 1528.3068, 2822.9395, 11.8861, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 817.     CreateVehicle(584, 1528.3081, 2827.4001, 11.8861, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 818.     CreateVehicle(584, 1528.4019, 2831.8711, 11.8861, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 819.     CreateVehicle(584, 1528.0922, 2836.3198, 11.8861, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 820.     CreateVehicle(584, 1527.7241, 2840.9951, 11.8861, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 821.     CreateVehicle(584, 1527.6167, 2845.5225, 11.8861, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 822.     CreateVehicle(450, 1529.6830, 2850.0652, 11.2676, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 823.     CreateVehicle(450, 1529.4836, 2854.4561, 11.2676, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 824.     CreateVehicle(450, 1529.3434, 2858.8892, 11.2676, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 825.     CreateVehicle(450, 1529.5167, 2863.1650, 11.2676, 90.0000, -1, -1, 9999999999);
 826.     CreateVehicle(403, 1494.5721, 2837.9141, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 827.     CreateVehicle(435, 1494.4984, 2847.6267, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 828.     CreateVehicle(403, 1489.2306, 2837.5923, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 829.     CreateVehicle(435, 1489.3773, 2847.6519, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 830.     CreateVehicle(435, 1484.5494, 2847.6301, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 831.     CreateVehicle(435, 1479.7559, 2847.5737, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 832.     CreateVehicle(435, 1475.1530, 2847.6467, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 833.     CreateVehicle(435, 1470.3868, 2847.6096, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 834.     CreateVehicle(435, 1465.5050, 2847.6177, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 835.     CreateVehicle(435, 1460.7936, 2847.6023, 11.2823, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 836.     CreateVehicle(403, 1484.5051, 2837.4082, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 837.     CreateVehicle(403, 1479.8782, 2837.2954, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 838.     CreateVehicle(403, 1475.0760, 2837.3291, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 839.     CreateVehicle(403, 1470.2422, 2837.1621, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 840.     CreateVehicle(403, 1465.4069, 2836.9648, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 841.     CreateVehicle(403, 1460.7886, 2836.8198, 11.4292, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 842.     CreateVehicle(515, 1522.7157, 2876.4548, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 843.     CreateVehicle(515, 1517.9902, 2876.2688, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 844.     CreateVehicle(515, 1509.4117, 2876.1238, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 845.     CreateVehicle(515, 1504.6254, 2875.9099, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 846.     CreateVehicle(515, 1500.1093, 2875.7979, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 847.     CreateVehicle(514, 1495.5348, 2876.1655, 11.3920, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 848.     CreateVehicle(514, 1490.9114, 2876.1555, 11.3920, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 849.     CreateVehicle(514, 1486.2740, 2875.9846, 11.3920, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 850.     CreateVehicle(514, 1482.0162, 2875.8457, 11.3920, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 851.     CreateVehicle(514, 1477.6898, 2875.7874, 11.3920, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 852.     CreateVehicle(514, 1473.1569, 2875.5767, 11.3920, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 853.     CreateVehicle(514, 1468.7241, 2875.5918, 11.3920, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 854.     CreateVehicle(515, 1464.1929, 2875.8540, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 855.     CreateVehicle(515, 1459.5994, 2875.5869, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 856.     CreateVehicle(515, 1455.1622, 2875.4302, 11.8590, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 857.     CreateVehicle(403, 1450.6722, 2876.4497, 11.4588, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 858.     CreateVehicle(403, 1446.3381, 2876.4331, 11.4588, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 859.     CreateVehicle(403, 1441.8779, 2876.3818, 11.4588, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 860.     CreateVehicle(403, 1437.6182, 2876.2507, 11.4588, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 861.     CreateVehicle(403, 1433.0392, 2875.8782, 11.4588, 180.0000, -1, -1, 9999999999);
 862.  
 863.  
 864.  
 865.  
 866.  
 867.  
 868.  
 869.     LoadStacjePaliw();
 870.  
 871.     for(new vehicleid = 0; vehicleid < MAX_VEHICLES; vehicleid++)
 872.     {
 873.         Paliwo[vehicleid] = MAXPALIWO;
 874.         Opony[vehicleid] = MAXOPONY;
 875.     }
 876.    
 877.     adminow = 0;
 878.     modow = 0;
 879.     vipow = 0;
 880.     graczy = 0;
 881.  
 882.  
 883.     zacma = TextDrawCreate(-11.000000, 0.000000, "_");
 884.     TextDrawBackgroundColor(zacma, 255);
 885.     TextDrawFont(zacma, 1);
 886.     TextDrawLetterSize(zacma, 0.500000, 50.000000);
 887.     TextDrawColor(zacma, -1);
 888.     TextDrawSetOutline(zacma, 0);
 889.     TextDrawSetProportional(zacma, 1);
 890.     TextDrawSetShadow(zacma, 1);
 891.     TextDrawUseBox(zacma, 1);
 892.     TextDrawBoxColor(zacma, 255);
 893.     TextDrawTextSize(zacma, 640.000000, 40.000000);
 894.  
 895.     infoBox[0] = TextDrawCreate(175.000000, 157.000000, "ld_poke:cdback");
 896.     TextDrawBackgroundColor(infoBox[0], 255);
 897.     TextDrawFont(infoBox[0], 4);
 898.     TextDrawLetterSize(infoBox[0], 0.500000, 1.000000);
 899.     TextDrawColor(infoBox[0], 90);
 900.     TextDrawSetOutline(infoBox[0], 0);
 901.     TextDrawSetProportional(infoBox[0], 1);
 902.     TextDrawSetShadow(infoBox[0], 1);
 903.     TextDrawUseBox(infoBox[0], 1);
 904.     TextDrawBoxColor(infoBox[0], 255);
 905.     TextDrawTextSize(infoBox[0], 286.000000, 78.000000);
 906.  
 907.     infoBox[1] = TextDrawCreate(463.000000, 168.000000, "usebox");
 908.     TextDrawBackgroundColor(infoBox[1], 255);
 909.     TextDrawFont(infoBox[1], 1);
 910.     TextDrawLetterSize(infoBox[1], 0.000000, 1.000000);
 911.     TextDrawColor(infoBox[1], 120);
 912.     TextDrawSetOutline(infoBox[1], 0);
 913.     TextDrawSetProportional(infoBox[1], 1);
 914.     TextDrawSetShadow(infoBox[1], 1);
 915.     TextDrawUseBox(infoBox[1], 1);
 916.     TextDrawBoxColor(infoBox[1], 100);
 917.     TextDrawTextSize(infoBox[1], 173.000000, 42.000000);
 918.  
 919.     infoBox[2] = TextDrawCreate(321.000000, 167.000000, "Informacja");
 920.     TextDrawAlignment(infoBox[2], 2);
 921.     TextDrawBackgroundColor(infoBox[2], 255);
 922.     TextDrawFont(infoBox[2], 2);
 923.     TextDrawLetterSize(infoBox[2], 0.290000, 1.000000);
 924.     TextDrawColor(infoBox[2], -16776961);
 925.     TextDrawSetOutline(infoBox[2], 0);
 926.     TextDrawSetProportional(infoBox[2], 1);
 927.     TextDrawSetShadow(infoBox[2], 1);
 928.  
 929.     infoBox[3] = TextDrawCreate(179.000000, 181.000000, "ostrzezenie.");
 930.     TextDrawBackgroundColor(infoBox[3], 255);
 931.     TextDrawFont(infoBox[3], 1);
 932.     TextDrawLetterSize(infoBox[3], 0.230000, 1.000000);
 933.     TextDrawColor(infoBox[3], -1);
 934.     TextDrawSetOutline(infoBox[3], 0);
 935.     TextDrawSetProportional(infoBox[3], 1);
 936.     TextDrawSetShadow(infoBox[3], 1);
 937.  
 938.     infoBox[4] = TextDrawCreate(282.000000, 214.000000, "ld_poke:cdback");
 939.     TextDrawBackgroundColor(infoBox[4], 255);
 940.     TextDrawFont(infoBox[4], 4);
 941.     TextDrawLetterSize(infoBox[4], 0.500000, 1.000000);
 942.     TextDrawColor(infoBox[4], 100);
 943.     TextDrawSetOutline(infoBox[4], 0);
 944.     TextDrawSetProportional(infoBox[4], 1);
 945.     TextDrawSetShadow(infoBox[4], 1);
 946.     TextDrawUseBox(infoBox[4], 1);
 947.     TextDrawBoxColor(infoBox[4], 255);
 948.     TextDrawTextSize(infoBox[4], 74.000000, 19.000000);
 949.    
 950.     nasrodku = TextDrawCreate(450, 200, "~w~NicKurwaJegoMacKurwa....");
 951.     TextDrawColor(nasrodku, BIALY);
 952.     TextDrawFont(nasrodku, 1);
 953.     TextDrawLetterSize(nasrodku, 0.3, 1.1);
 954.     TextDrawSetShadow(nasrodku, false);
 955.     TextDrawSetOutline(nasrodku, false);
 956.     TextDrawUseBox(nasrodku, 1);
 957.     TextDrawBoxColor(nasrodku, 0x00000080);
 958.    
 959.     korona = TextDrawCreate(18.000000, 154.000000, "ld_tatt:9crown");
 960.     TextDrawFont(korona, 4);
 961.     TextDrawTextSize(korona, 30.000000, 30.000000);
 962.     TextDrawColor(korona, -1);
 963.    
 964.     Panorama0 = TextDrawCreate(1.000000, 1.000000, "~n~");
 965.     TextDrawUseBox(Panorama0, 1);
 966.     TextDrawBoxColor(Panorama0, 150);
 967.     TextDrawTextSize(Panorama0, 638.000000, 0.000000);
 968.     TextDrawAlignment(Panorama0, 0);
 969.     TextDrawBackgroundColor(Panorama0, 0x000000ff);
 970.     TextDrawFont(Panorama0, 0);
 971.     TextDrawLetterSize(Panorama0, 1.000000, 10.799995);
 972.     TextDrawColor(Panorama0, 0xffffffff);
 973.     TextDrawSetOutline(Panorama0, 1);
 974.     TextDrawSetProportional(Panorama0, 1);
 975.     TextDrawSetShadow(Panorama0, 1);
 976.  
 977.     Panorama1 = TextDrawCreate(1.000000, 355.000000, "~n~");
 978.     TextDrawUseBox(Panorama1, 1);
 979.     TextDrawBoxColor(Panorama1, 150);
 980.     TextDrawTextSize(Panorama1, 638.000000, 0.000000);
 981.     TextDrawAlignment(Panorama1, 0);
 982.     TextDrawBackgroundColor(Panorama1, 0x000000ff);
 983.     TextDrawFont(Panorama1, 0);
 984.     TextDrawLetterSize(Panorama1, 1.000000, 10.100001);
 985.     TextDrawColor(Panorama1, 0xffffffff);
 986.     TextDrawSetOutline(Panorama1, 1);
 987.     TextDrawSetProportional(Panorama1, 1);
 988.     TextDrawSetShadow(Panorama1, 1);
 989.  
 990.     Panorama2 = TextDrawCreate(320.000000,96.411000, "~n~");
 991.     TextDrawUseBox(Panorama2,1);
 992.     TextDrawBoxColor(Panorama2,0x0066FF90);
 993.     TextDrawTextSize(Panorama2,640.000000,640.000000);
 994.     TextDrawAlignment(Panorama2,2);
 995.     TextDrawLetterSize(Panorama2, 0.2, 0.2);
 996.  
 997.     Panorama3 = TextDrawCreate(320.000000,354.460000, "~n~");
 998.     TextDrawUseBox(Panorama3,1);
 999.     TextDrawBoxColor(Panorama3,0x0066FF90);
 1000.     TextDrawTextSize(Panorama3,640.000000,640.000000);
 1001.     TextDrawAlignment(Panorama3,2);
 1002.     TextDrawLetterSize(Panorama3, 0.2, 0.2);   
 1003.    
 1004.     nazwaserwa = TextDrawCreate(313.5,70.000000,"~r~Polski ~w~Enemy ~r~Truck");
 1005.     TextDrawLetterSize(nazwaserwa, 0.269999, 2.645334);
 1006.     TextDrawAlignment(nazwaserwa, 2);
 1007.     TextDrawColor(nazwaserwa, -1);
 1008.     TextDrawSetShadow(nazwaserwa, 0);
 1009.     TextDrawSetOutline(nazwaserwa, 1);
 1010.     TextDrawBackgroundColor(nazwaserwa, 51);
 1011.     TextDrawFont(nazwaserwa, 2);
 1012.     TextDrawSetProportional(nazwaserwa, 1);
 1013.    
 1014.     for(new p = 0; p < GetMaxPlayers(); p++)
 1015.     {
 1016.         PasekStanu[p][0] = TextDrawCreate(649.000000, 430.366668, "usebox");
 1017.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][0], 0.000000, 1.757406);
 1018.         TextDrawTextSize(PasekStanu[p][0], -2.000000, 0.000000);
 1019.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][0], 1);
 1020.         TextDrawColor(PasekStanu[p][0], 0);
 1021.         TextDrawUseBox(PasekStanu[p][0], true);
 1022.         TextDrawBoxColor(PasekStanu[p][0], 102);
 1023.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][0], 0);
 1024.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][0], 0);
 1025.         TextDrawFont(PasekStanu[p][0], 0);
 1026.  
 1027.         PasekStanu[p][1] = TextDrawCreate(201.500000, 413.466705, "LD_POKE:cd9s");
 1028.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][1], 0.000000, 0.000000);
 1029.         TextDrawTextSize(PasekStanu[p][1], 224.500000, 37.333312);
 1030.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][1], 1);
 1031.         TextDrawColor(PasekStanu[p][1], 85);
 1032.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][1], 0);
 1033.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][1], 0);
 1034.         TextDrawFont(PasekStanu[p][1], 4);
 1035.  
 1036.         PasekStanu[p][2] = TextDrawCreate(0.000000, 427.000000, "LD_SPAC:white");
 1037.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][2], 0.000000, 0.000000);
 1038.         TextDrawTextSize(PasekStanu[p][2], 640.000000, 1.866668);
 1039.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][2], 1);
 1040.         TextDrawColor(PasekStanu[p][2], -1523963137);
 1041.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][2], 0);
 1042.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][2], 0);
 1043.         TextDrawFont(PasekStanu[p][2], 4);
 1044.  
 1045.         PasekStanu[p][3] = TextDrawCreate(245.000000, 413.466644, "( 100 ) NajlepszaNazwaTestowa33");
 1046.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][3], 0.292000, 1.506666);
 1047.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][3], 1);
 1048.         TextDrawColor(PasekStanu[p][3], -1);
 1049.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][3], 0);
 1050.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][3], -2);
 1051.         TextDrawBackgroundColor(PasekStanu[p][3], 813);
 1052.         TextDrawFont(PasekStanu[p][3], 1);
 1053.         TextDrawSetProportional(PasekStanu[p][3], 1);
 1054.  
 1055.         PasekStanu[p][4] = TextDrawCreate(7.500000, 431.199981, "~r~P~w~olski~r~E~w~nemy~r~T~w~ruck");
 1056.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][4], 0.449999, 1.600000);
 1057.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][4], 1);
 1058.         TextDrawColor(PasekStanu[p][4], -1);
 1059.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][4], 0);
 1060.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][4], -1);
 1061.         TextDrawBackgroundColor(PasekStanu[p][4], 51);
 1062.         TextDrawFont(PasekStanu[p][4], 1);
 1063.         TextDrawSetProportional(PasekStanu[p][4], 1);
 1064.  
 1065.         PasekStanu[p][5] = TextDrawCreate(467.500000, 430.733306, "~y~10~w~| ~g~10~w~| ~r~10~w~|");
 1066.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][5], 0.449999, 1.600000);
 1067.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][5], 1);
 1068.         TextDrawColor(PasekStanu[p][5], -1);
 1069.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][5], 0);
 1070.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][5], 1);
 1071.         TextDrawBackgroundColor(PasekStanu[p][5], 51);
 1072.         TextDrawFont(PasekStanu[p][5], 1);
 1073.         TextDrawSetProportional(PasekStanu[p][5], 1);
 1074.  
 1075.         PasekStanu[p][6] = TextDrawCreate(608.000000, 431.200073, "100%~n~100%");
 1076.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][6], 0.295000, 0.736666);
 1077.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][6], 1);
 1078.         TextDrawColor(PasekStanu[p][6], -1);
 1079.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][6], 0);
 1080.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][6], 1);
 1081.         TextDrawBackgroundColor(PasekStanu[p][6], 51);
 1082.         TextDrawFont(PasekStanu[p][6], 1);
 1083.         TextDrawSetProportional(PasekStanu[p][6], 1);
 1084.    
 1085.         PasekStanu[p][7] = TextDrawCreate(594.500000, 429.800079, "hud:radar_FBI");
 1086.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][7], -0.042500, 0.233333);
 1087.         TextDrawTextSize(PasekStanu[p][7], 12.500000, 8.399982);
 1088.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][7], 1);
 1089.         TextDrawColor(PasekStanu[p][7], -1);
 1090.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][7], 0);
 1091.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][7], -9);
 1092.         TextDrawFont(PasekStanu[p][7], 4);
 1093.    
 1094.         PasekStanu[p][8] = TextDrawCreate(595.500000, 438.267120, "hud:radar_savegame");
 1095.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][8], -0.042500, 0.233333);
 1096.         TextDrawTextSize(PasekStanu[p][8], 12.500000, 6.066648);
 1097.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][8], 1);
 1098.         TextDrawColor(PasekStanu[p][8], -1);
 1099.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][8], 0);
 1100.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][8], -9);
 1101.         TextDrawFont(PasekStanu[p][8], 4);
 1102.    
 1103.         PasekStanu[p][9] = TextDrawCreate(234.500000, 430.733306, "hud:radar_truck");
 1104.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][9], 0.000000, 0.000000);
 1105.         TextDrawTextSize(PasekStanu[p][9], 12.000000, 16.333337);
 1106.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][9], 1);
 1107.         TextDrawColor(PasekStanu[p][9], -1);
 1108.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][9], 0);
 1109.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][9], 0);
 1110.         TextDrawFont(PasekStanu[p][9], 4);
 1111.    
 1112.         PasekStanu[p][10] = TextDrawCreate(248.500000, 430.733337, "~r~100    ~w~Fps: ~r~100 ~w~Ping: ~r~1000");
 1113.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][10], 0.252499, 1.646666);
 1114.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][10], 1);
 1115.         TextDrawColor(PasekStanu[p][10], -1);
 1116.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][10], 0);
 1117.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][10], 1);
 1118.         TextDrawBackgroundColor(PasekStanu[p][10], 51);
 1119.         TextDrawFont(PasekStanu[p][10], 3);
 1120.         TextDrawSetProportional(PasekStanu[p][10], 1);
 1121.    
 1122.         PasekStanu[p][11] = TextDrawCreate(643.000000, 400.966674, "usebox");
 1123.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][11], 0.000000, 1.074073);
 1124.         TextDrawTextSize(PasekStanu[p][11], 207.500000, 0.000000);
 1125.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][11], 1);
 1126.         TextDrawColor(PasekStanu[p][11], 0);
 1127.         TextDrawUseBox(PasekStanu[p][11], true);
 1128.         TextDrawBoxColor(PasekStanu[p][11], 102);
 1129.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][11], 0);
 1130.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][11], 0);
 1131.         TextDrawFont(PasekStanu[p][11], 0);
 1132.    
 1133.         PasekStanu[p][12] = TextDrawCreate(212.000000, 399.000000, "San News:");
 1134.         TextDrawLetterSize(PasekStanu[p][12], 0.168499, 1.399333);
 1135.         TextDrawAlignment(PasekStanu[p][12], 1);
 1136.         TextDrawColor(PasekStanu[p][12], -1);
 1137.         TextDrawSetShadow(PasekStanu[p][12], 0);
 1138.         TextDrawSetOutline(PasekStanu[p][12], 0);
 1139.         TextDrawBackgroundColor(PasekStanu[p][12], 51);
 1140.         TextDrawFont(PasekStanu[p][12], 1);
 1141.         TextDrawSetProportional(PasekStanu[p][12], 1);
 1142.        
 1143.         Licznik[p][0] = TextDrawCreate(529.500000, 292.133453, "LD_POKE:cd9s");
 1144.         TextDrawLetterSize(Licznik[p][0], 0.000000, 0.000000);
 1145.         TextDrawTextSize(Licznik[p][0], 117.000000, 105.933341);
 1146.         TextDrawAlignment(Licznik[p][0], 1);
 1147.         TextDrawColor(Licznik[p][0], 85);
 1148.         TextDrawSetShadow(Licznik[p][0], 0);
 1149.         TextDrawSetOutline(Licznik[p][0], 0);
 1150.         TextDrawFont(Licznik[p][0], 4);
 1151.  
 1152.         Licznik[p][1] = TextDrawCreate(536.500000, 298.666656, "100~n~~w~Paliwo: 300~n~Stan pojazdu: 100~n~Stan opon: 100~n~Silnik: ~r~off");
 1153.         TextDrawLetterSize(Licznik[p][1], 0.275999, 1.870666);
 1154.         TextDrawAlignment(Licznik[p][1], 1);
 1155.         TextDrawColor(Licznik[p][1], -1);
 1156.         TextDrawSetShadow(Licznik[p][1], 0);
 1157.         TextDrawSetOutline(Licznik[p][1], 1);
 1158.         TextDrawBackgroundColor(Licznik[p][1], 51);
 1159.         TextDrawFont(Licznik[p][1], 1);
 1160.         TextDrawSetProportional(Licznik[p][1], 1);
 1161.  
 1162.         Licznik[p][2] = TextDrawCreate(558.000000, 300.533264, "~g~km/h");
 1163.         TextDrawLetterSize(Licznik[p][2], 0.269000, 1.548666);
 1164.         TextDrawAlignment(Licznik[p][2], 1);
 1165.         TextDrawColor(Licznik[p][2], -1);
 1166.         TextDrawSetShadow(Licznik[p][2], 0);
 1167.         TextDrawSetOutline(Licznik[p][2], 1);
 1168.         TextDrawBackgroundColor(Licznik[p][2], 51);
 1169.         TextDrawFont(Licznik[p][2], 3);
 1170.         TextDrawSetProportional(Licznik[p][2], 1);
 1171.        
 1172.         Licznik[p][3] = TextDrawCreate(536.500000, 370.666656, "Silnik: ~r~off");
 1173.         TextDrawLetterSize(Licznik[p][3], 0.275999, 1.870666);
 1174.         TextDrawAlignment(Licznik[p][3], 1);
 1175.         TextDrawColor(Licznik[p][3], -1);
 1176.         TextDrawSetShadow(Licznik[p][3], 0);
 1177.         TextDrawSetOutline(Licznik[p][3], 1);
 1178.         TextDrawBackgroundColor(Licznik[p][3], 51);
 1179.         TextDrawFont(Licznik[p][3], 1);
 1180.         TextDrawSetProportional(Licznik[p][3], 1);
 1181.        
 1182.         Naczepa[p][0] = TextDrawCreate(0.000000, 250.000000, "_");
 1183.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][0], 255);
 1184.         TextDrawFont(Naczepa[p][0], 1);
 1185.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][0], 0.500000, 10.000000);
 1186.         TextDrawColor(Naczepa[p][0], -1);
 1187.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][0], 0);
 1188.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][0], 1);
 1189.         TextDrawSetShadow(Naczepa[p][0], 1);
 1190.         TextDrawUseBox(Naczepa[p][0], 1);
 1191.         TextDrawBoxColor(Naczepa[p][0], 112);
 1192.         TextDrawTextSize(Naczepa[p][0], 140.000000, 0.000000);
 1193.  
 1194.         Naczepa[p][1] = TextDrawCreate(144.000000, 250.000000, "_");
 1195.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][1], 255);
 1196.         TextDrawFont(Naczepa[p][1], 1);
 1197.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][1], 0.500000, 1.000000);
 1198.         TextDrawColor(Naczepa[p][1], -1);
 1199.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][1], 0);
 1200.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][1], 1);
 1201.         TextDrawSetShadow(Naczepa[p][1], 1);
 1202.         TextDrawUseBox(Naczepa[p][1], 1);
 1203.         TextDrawBoxColor(Naczepa[p][1], 13369360);
 1204.         TextDrawTextSize(Naczepa[p][1], -3.000000, 0.000000);
 1205.  
 1206.         Naczepa[p][2] = TextDrawCreate(40.000000, 247.000000, "Naczepa");
 1207.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][2], 13369360);
 1208.         TextDrawFont(Naczepa[p][2], 1);
 1209.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][2], 0.360000, 1.599999);
 1210.         TextDrawColor(Naczepa[p][2], -1);
 1211.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][2], 1);
 1212.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][2], 1);
 1213.  
 1214.         Naczepa[p][3] = TextDrawCreate(4.000000, 266.000000, "Towar: ~r~Brak");
 1215.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][3], 65296);
 1216.         TextDrawFont(Naczepa[p][3], 1);
 1217.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][3], 0.300000, 1.100000);
 1218.         TextDrawColor(Naczepa[p][3], -1);
 1219.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][3], 1);
 1220.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][3], 1);
 1221.  
 1222.         Naczepa[p][4] = TextDrawCreate(5.000000, 279.000000, "Waga: ~r~Brak Towaru");
 1223.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][4], 65296);
 1224.         TextDrawFont(Naczepa[p][4], 1);
 1225.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][4], 0.300000, 1.100000);
 1226.         TextDrawColor(Naczepa[p][4], -1);
 1227.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][4], 1);
 1228.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][4], 1);
 1229.  
 1230.         Naczepa[p][5] = TextDrawCreate(4.000000, 291.000000, "Wynagrodzenie: ~r~Brak");
 1231.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][5], 65296);
 1232.         TextDrawFont(Naczepa[p][5], 1);
 1233.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][5], 0.300000, 1.100000);
 1234.         TextDrawColor(Naczepa[p][5], -1);
 1235.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][5], 1);
 1236.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][5], 1);
 1237.  
 1238.         Naczepa[p][6] = TextDrawCreate(4.000000, 303.000000, "Zaladunek: ~r~Brak Towaru");
 1239.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][6], 65296);
 1240.         TextDrawFont(Naczepa[p][6], 1);
 1241.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][6], 0.300000, 1.100000);
 1242.         TextDrawColor(Naczepa[p][6], -1);
 1243.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][6], 1);
 1244.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][6], 1);
 1245.  
 1246.         Naczepa[p][7] = TextDrawCreate(4.000000, 315.000000, "Zaladowana: ~r~Nie");
 1247.         TextDrawBackgroundColor(Naczepa[p][7], 65296);
 1248.         TextDrawFont(Naczepa[p][7], 1);
 1249.         TextDrawLetterSize(Naczepa[p][7], 0.300000, 1.100000);
 1250.         TextDrawColor(Naczepa[p][7], -1);
 1251.         TextDrawSetOutline(Naczepa[p][7], 1);
 1252.         TextDrawSetProportional(Naczepa[p][7], 1);
 1253.     }
 1254.    
 1255.     for(new h = 0; h < GetMaxPlayers(); h++)
 1256. {
 1257.     Opis0[h] = TextDrawCreate(211.000000, 169.937500, "usebox");
 1258.     TextDrawLetterSize(Opis0[h], 0.000000, 10.047222);
 1259.     TextDrawTextSize(Opis0[h], -6.000000, 0.000000);
 1260.     TextDrawAlignment(Opis0[h], 1);
 1261.     TextDrawColor(Opis0[h], 0);
 1262.     TextDrawUseBox(Opis0[h], true);
 1263.     TextDrawBoxColor(Opis0[h], 102);
 1264.     TextDrawSetShadow(Opis0[h], 0);
 1265.     TextDrawSetOutline(Opis0[h], 0);
 1266.     TextDrawFont(Opis0[h], 0);
 1267.  
 1268.     Opis1[h] = TextDrawCreate(103.500000, 168.875000, "Polski Enemy Truck  ");
 1269.     TextDrawLetterSize(Opis1[h], 0.449999, 1.600000);
 1270.     TextDrawAlignment(Opis1[h], 2);
 1271.     TextDrawColor(Opis1[h], 0xFF8000FF);
 1272.     TextDrawSetShadow(Opis1[h], 0);
 1273.     TextDrawSetOutline(Opis1[h], 1);
 1274.     TextDrawBackgroundColor(Opis1[h], 0x000000FF);
 1275.     TextDrawFont(Opis1[h], 1);
 1276.     TextDrawSetProportional(Opis1[h], 1);
 1277.  
 1278.     Opis2[h] = TextDrawCreate(106.000000, 185.500000, " ");
 1279.     TextDrawLetterSize(Opis2[h], 0.272500, 0.965624);
 1280.     TextDrawAlignment(Opis2[h], 2);
 1281.     TextDrawColor(Opis2[h], -1);
 1282.     TextDrawSetShadow(Opis2[h], 0);
 1283.     TextDrawSetOutline(Opis2[h], 1);
 1284.     TextDrawBackgroundColor(Opis2[h], 51);
 1285.     TextDrawFont(Opis2[h], 1); 
 1286.     TextDrawSetProportional(Opis2[h], 1);
 1287. }  
 1288.     Aktualizacja0 = TextDrawCreate(199.000000, 160.000000, "_");
 1289.     TextDrawBackgroundColor(Aktualizacja0, 255);
 1290.     TextDrawFont(Aktualizacja0, 1);
 1291.     TextDrawLetterSize(Aktualizacja0, 0.500000, 21.200000);
 1292.     TextDrawColor(Aktualizacja0, -1);
 1293.     TextDrawSetOutline(Aktualizacja0, 0);
 1294.     TextDrawSetProportional(Aktualizacja0, 1);
 1295.     TextDrawSetShadow(Aktualizacja0, 1);
 1296.     TextDrawUseBox(Aktualizacja0, 1);
 1297.     TextDrawBoxColor(Aktualizacja0, 128);
 1298.     TextDrawTextSize(Aktualizacja0, -2.000000, 20.000000);
 1299.  
 1300.     Aktualizacja1 = TextDrawCreate(51.000000, 160.000000, "Informacja:");
 1301.     TextDrawBackgroundColor(Aktualizacja1, 255);
 1302.     TextDrawFont(Aktualizacja1, 3);
 1303.     TextDrawLetterSize(Aktualizacja1, 0.420000, 1.200000);
 1304.     TextDrawColor(Aktualizacja1, 65535);
 1305.     TextDrawSetOutline(Aktualizacja1, 0);
 1306.     TextDrawSetProportional(Aktualizacja1, 1);
 1307.     TextDrawSetShadow(Aktualizacja1, 1);
 1308.    
 1309.     Aktualizacja2 = TextDrawCreate(0.000000, 180.000000, " Witamy Cie na Polski Enemy Truck,,~n~~w~ Wracamy po przerwie~n~ bardzo sie cieszymy z Twojego pobytu tutaj,~n~ na naszym serwerze jest niespotykana atmosfera :)~n~ Zapraszaj swoich kolegow i kolezanki,~n~im wiecej osob tym lepsza rozgrywka!~n~ Nie wiesz o co tutaj chodzi,/pytanie,napewno pomozemy ~n~ Zapraszamy na nasze forum~n~ petrp.xaa.pl,Pozdrawiam,wlasciciel Panczenko~n~Miej gry!");
 1310.     TextDrawBackgroundColor(Aktualizacja2, 255);
 1311.     TextDrawFont(Aktualizacja2, 1);
 1312.     TextDrawLetterSize(Aktualizacja2, 0.179999, 1.400000);
 1313.     TextDrawColor(Aktualizacja2, -1);
 1314.     TextDrawSetOutline(Aktualizacja2, 0);
 1315.     TextDrawSetProportional(Aktualizacja2, 1);
 1316.     TextDrawSetShadow(Aktualizacja2, 1);
 1317.  
 1318.     Aktualizacja3 = TextDrawCreate(199.000000, 147.000000, "_");
 1319.     TextDrawBackgroundColor(Aktualizacja3, 255);
 1320.     TextDrawFont(Aktualizacja3, 1);
 1321.     TextDrawLetterSize(Aktualizacja3, 0.500000, 1.000000);
 1322.     TextDrawColor(Aktualizacja3, -1);
 1323.     TextDrawSetOutline(Aktualizacja3, 0);
 1324.     TextDrawSetProportional(Aktualizacja3, 1);
 1325.     TextDrawSetShadow(Aktualizacja3, 1);
 1326.     TextDrawUseBox(Aktualizacja3, 1);
 1327.     TextDrawBoxColor(Aktualizacja3, 65535);
 1328.     TextDrawTextSize(Aktualizacja3, -3.000000, 0.000000);
 1329.  
 1330.     Aktualizacja4 = TextDrawCreate(199.000000, 147.000000, "_");
 1331.     TextDrawBackgroundColor(Aktualizacja4, 255);
 1332.     TextDrawFont(Aktualizacja4, 1);
 1333.     TextDrawLetterSize(Aktualizacja4, 0.500000, 22.499998);
 1334.     TextDrawColor(Aktualizacja4, -1);
 1335.     TextDrawSetOutline(Aktualizacja4, 0);
 1336.     TextDrawSetProportional(Aktualizacja4, 1);
 1337.     TextDrawSetShadow(Aktualizacja4, 1);
 1338.     TextDrawUseBox(Aktualizacja4, 1);
 1339.     TextDrawBoxColor(Aktualizacja4, 65535);
 1340.     TextDrawTextSize(Aktualizacja4, 186.000000, 0.000000);
 1341.    
 1342.     hud0 = TextDrawCreate(552.000000, 13.000000, "00:00:00");
 1343.     TextDrawBackgroundColor(hud0, 255);
 1344.     TextDrawFont(hud0, 3);
 1345.     TextDrawLetterSize(hud0, 0.500000, 1.000000);
 1346.     TextDrawColor(hud0, BIALY);
 1347.     TextDrawSetOutline(hud0, 0);
 1348.     TextDrawSetProportional(hud0, 1);
 1349.     TextDrawSetShadow(hud0, 1);
 1350.     TextDrawUseBox(hud0, 0);
 1351.     TextDrawBoxColor(hud0, 128);
 1352.     TextDrawTextSize(hud0, 628.000000, 0.000000);
 1353.  
 1354.     hud1 = TextDrawCreate(445.000000, 1.000000, "petrp.xaa.pl");
 1355.     TextDrawBackgroundColor(hud1, 255);
 1356.     TextDrawFont(hud1, 1);
 1357.     TextDrawLetterSize(hud1, 0.300000, 2.300000);
 1358.     TextDrawColor(hud1, -1);
 1359.     TextDrawSetOutline(hud1, 0);
 1360.     TextDrawSetProportional(hud1, 1);
 1361.     TextDrawSetShadow(hud1, 1);
 1362.     TextDrawUseBox(hud1, 0);
 1363.     TextDrawBoxColor(hud1, 128);
 1364.     TextDrawTextSize(hud1, 548.000000, -1.000000);
 1365.    
 1366.     sprite0 = TextDrawCreate(560.000000, 428.000000, "hud:radar_FBI");
 1367.     TextDrawFont(sprite0, 4);
 1368.     TextDrawTextSize(sprite0, 7, 7);
 1369.    
 1370.     sprite1 = TextDrawCreate(560.000000, 438.000000, "hud:radar_saveGame");
 1371.     TextDrawFont(sprite1, 4);
 1372.     TextDrawTextSize(sprite1, 7, 7);
 1373.    
 1374.     sprite2 = TextDrawCreate(292.000000, 429.000000, "hud:radar_truck");
 1375.     TextDrawFont(sprite2, 4);
 1376.     TextDrawTextSize(sprite2, 15, 15);
 1377.    
 1378.     /*for(new x = 0; x < GetMaxPlayers(); x++)
 1379.     {
 1380.         glod[x] = CreateProgressBar(570.000000, 428.000000, _,_, ZOLTY, 100.0);
 1381.         sen[x] = CreateProgressBar(570.000000, 438.000000, _,_, BLEKITNY, 100.0);
 1382.     }   */
 1383.  
 1384.  
 1385.     return 1;
 1386. }
 1387.  
 1388. public OnGameModeExit()
 1389. {
 1390.     mysql_close(sql_init);
 1391.     db_close(housesDB);
 1392.     DOF2_Exit();
 1393.     return 1;
 1394. }
 1395.  
 1396. public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
 1397. {
 1398.     TogglePlayerSpectating(playerid, true);
 1399.     //InterpolateCameraPos(playerid, 1156.651611, -1370.408325, 198.551452, 1778.626342, -1489.601562, 97.772750, 10000);
 1400.     //InterpolateCameraLookAt(playerid, 1161.419311, -1368.910644, 198.711578, 1775.481323, -1486.233276, 99.712646, 10000);
 1401.     if(Gracz[playerid][Zalogowany] == true)
 1402.     {
 1403.         SpawnPlayer(playerid);
 1404.     }
 1405.    
 1406.     return 1;
 1407. }
 1408.  
 1409. public OnPlayerConnect(playerid)
 1410. {
 1411.     Gracz[playerid][FT] = 0;
 1412.     Gracz[playerid][RICO] = 0;
 1413.    
 1414.     Gracz[playerid][Zalogowany] = false;   
 1415.    
 1416.     SetTimerEx("zapisgracz", 120000, true, "i", playerid);
 1417.     SetTimerEx("glodseno", 80000*5, true, "i", playerid);
 1418.     SetTimerEx("glodsen", 80000, true, "i", playerid);
 1419.     Gracz[playerid][Skuty] = false;
 1420.     Gracz[playerid][Pasy] = false;
 1421.     Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 1422.     Gracz[playerid][Mute] = false;
 1423.     Gracz[playerid][Afk] = false;
 1424.     SetPVarInt(playerid, "InHouse", INVALID_HOUSE_ID);
 1425.     cptrucker1[playerid] = 0;
 1426.     cptrucker2[playerid] = 0;
 1427.     cptrucker3[playerid] = 0;
 1428.     cptrucker4[playerid] = 0;
 1429.     cptrucker5[playerid] = 0;
 1430.     cptrucker6[playerid] = 0;
 1431.     cptrucker7[playerid] = 0;
 1432.     cptrucker8[playerid] = 0;
 1433.     cptrucker9[playerid] = 0;
 1434.     cpvan1[playerid] = 0;
 1435.     cpvan2[playerid] = 0;
 1436.     cpvan3[playerid] = 0;
 1437.     cpvan4[playerid] = 0;
 1438.     cpvan5[playerid] = 0;
 1439.     cpvan6[playerid] = 0;
 1440.     cpvan7[playerid] = 0;
 1441.     cpvan8[playerid] = 0;
 1442.     cpvan9[playerid] = 0;
 1443.     cpvan10[playerid] = 0;
 1444.     cptrucker10[playerid] = 0;
 1445.     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 1446.     Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 1447.     Gracz[playerid][Zmienilo] = false;
 1448.     Gracz[playerid][MozeZabic] = false;
 1449.     Gracz[playerid][SenZawroty] = false;
 1450.     Gracz[playerid][GlodHP] = false;
 1451.     Gracz[playerid][ZmarlGlod] = false;
 1452.     Gracz[playerid][ZmarlZmeczenie] = false;
 1453.     sponsor[playerid] = bool:dini_Bool(SPONSOR, PlayerName(playerid));
 1454.    
 1455.    
 1456.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Panorama0);
 1457.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Panorama1);
 1458.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Panorama2);
 1459.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Panorama3);
 1460.     TextDrawShowForPlayer(playerid, nazwaserwa);
 1461.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Aktualizacja0);
 1462.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Aktualizacja1);
 1463.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Aktualizacja2);                    
 1464.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Aktualizacja3);
 1465.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Aktualizacja4);
 1466.    
 1467.    
 1468.     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://samp.slayers.pl/ftp/b37tvy21/Allah Akbar Music.mp3");
 1469.    
 1470.     new string[254];
 1471.     format(string, sizeof(string), "{999999}Gracz {0066ff}%s{999999} dołączył do serwera", PlayerName(playerid));
 1472.     SendClientMessageToAll(BIALY, string);
 1473.    
 1474.     new Query[80];
 1475.     format(Query, sizeof(Query), "SELECT `name` FROM `users` WHERE `name` = '%s' LIMIT 1;", PlayerName(playerid));
 1476.     mysql_query(Query);
 1477.     mysql_store_result();
 1478.     if(mysql_num_rows() != 0)
 1479.     {
 1480.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD,"{999999}Polski {FFFFFF}Enemy {999999}Truck","{FFFFFF}Wpisz niżej{00FF22} hasło {FFFFFF}aby się zalogować","Zaloguj","Wyjdź");
 1481.     }
 1482.     else
 1483.     {
 1484.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD,"{999999}Polski {FFFFFF}Enemy {999999}Truck","{FFFFFF}Wpsiz niżej {00FF22}hasło {FFFFFF}aby się zarejestrować","Rejestruj","Wyjdź");
 1485.     }
 1486.     mysql_free_result();
 1487.    
 1488.     //Baza SanNews
 1489.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13255, 2328.4297, -12.5781, 29.7578, 0.25);
 1490.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13256, 2319.2578, 1.9219, 29.6797, 0.25);
 1491.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13257, 2310.4219, 14.2656, 25.4766, 0.25);
 1492.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13258, 2310.5234, 32.0781, 25.0469, 0.25);
 1493.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13259, 2308.9219, 56.3438, 25.4766, 0.25);
 1494.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13260, 2311.9219, 76.6875, 25.4766, 0.25);
 1495.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13261, 2337.8047, 71.4609, 24.4922, 0.25);
 1496.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13262, 2328.9219, 30.9375, 25.4766, 0.25);
 1497.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13263, 2327.9219, 17.7656, 25.4766, 0.25);
 1498.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13374, 2241.4063, 21.4609, 33.1719, 0.25);
 1499.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1308, 2303.2266, 44.2266, 25.6797, 0.25);
 1500.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12944, 2310.4219, 14.2656, 25.4766, 0.25);
 1501.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12945, 2310.5234, 32.0781, 25.0469, 0.25);
 1502.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12946, 2308.9219, 56.3438, 25.4766, 0.25);
 1503.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1687, 2309.7344, 37.9219, 30.5625, 0.25);
 1504.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12947, 2311.9219, 76.6875, 25.4766, 0.25);
 1505.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1687, 2310.4297, 62.5703, 30.2656, 0.25);
 1506.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12822, 2319.2578, 1.9219, 29.6797, 0.25);
 1507.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12839, 2321.8203, 49.4531, 29.2500, 0.25);
 1508.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12950, 2323.3359, 27.3125, 27.1094, 0.25);
 1509.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1343, 2317.1563, 29.2031, 26.2188, 0.25);
 1510.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1343, 2317.5938, 30.4766, 26.2188, 0.25);
 1511.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12958, 2317.3672, -1.7344, 28.4531, 0.25);
 1512.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1688, 2312.5313, 30.9063, 30.8125, 0.25);
 1513.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12821, 2327.7578, 11.4688, 26.4297, 0.25);
 1514.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12840, 2330.4922, 1.3047, 30.7500, 0.25);
 1515.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12841, 2329.0391, 2.1094, 27.7578, 0.25);
 1516.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12842, 2330.7031, 1.3203, 25.9531, 0.25);
 1517.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12949, 2328.9219, 30.9375, 25.4766, 0.25);
 1518.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12951, 2327.9219, 17.7656, 25.4766, 0.25);
 1519.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1688, 2329.6328, 15.6016, 34.4063, 0.25);
 1520.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1687, 2329.9766, 35.9844, 31.2422, 0.25);
 1521.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12954, 2314.6641, 59.8750, 26.0156, 0.25);
 1522.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12955, 2316.2266, 55.4453, 27.9844, 0.25);
 1523.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1687, 2326.0781, 78.9688, 30.4219, 0.25);
 1524.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1449, 2322.1406, 56.9531, 26.0000, 0.25);
 1525.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1450, 2322.9141, 58.9297, 26.0547, 0.25);
 1526.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1536, 2332.6953, 60.7969, 25.6953, 0.25);
 1527.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1522, 2331.3750, 75.8047, 25.6016, 0.25);
 1528.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1438, 2325.1875, 59.4688, 25.3906, 0.25);
 1529.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12948, 2337.8047, 71.4609, 24.4922, 0.25);
 1530.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13375, 2436.8594, 63.8047, 32.8203, 0.25);
 1531.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12953, 2328.4297, -12.5781, 29.7578, 0.25);
 1532.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1688, 2317.3516, -12.9844, 32.5234, 0.25);
 1533.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13007, 2312.7031, -9.0625, 27.5313, 0.25);
 1534.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1687, 2309.0156, -2.4219, 32.2969, 0.25);
 1535.     //Baza VIP
 1536.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7156, 2222.7891, 2798.4766, 12.5313, 0.25);
 1537.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1344, 2190.2500, 2792.6016, 10.6172, 0.25);
 1538.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1344, 2203.6406, 2808.6719, 10.6172, 0.25);
 1539.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1358, 2212.9375, 2790.9219, 11.0078, 0.25);
 1540.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1411, 2210.9531, 2820.5938, 11.4063, 0.25);
 1541.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1411, 2210.9531, 2815.3281, 11.4063, 0.25);
 1542.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1411, 2219.0156, 2823.4922, 11.4063, 0.25);
 1543.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1411, 2213.7500, 2823.4922, 11.4063, 0.25);
 1544.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6925, 2222.7891, 2798.4766, 12.5313, 0.25);
 1545.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1411, 2224.2813, 2823.4922, 11.4063, 0.25);
 1546.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1344, 2229.1641, 2812.1563, 10.5938, 0.25);
 1547.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1411, 2229.5469, 2823.4922, 11.4063, 0.25);
 1548.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1358, 2233.7969, 2814.1484, 11.0078, 0.25);
 1549.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1411, 2234.8125, 2823.4922, 11.4063, 0.25);
 1550.     //Bilboard LV-SF
 1551.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 8292, 1076.8984, 793.6719, 30.0078, 0.25);
 1552.     //FBI
 1553.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1503, 921.5391, 1652.1172, 8.0391, 0.25);
 1554.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1503, 921.2188, 1814.3125, 8.0391, 0.25);
 1555.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 647, 992.2500, 1740.6797, 11.2031, 0.25);
 1556.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 647, 992.4141, 1736.3672, 11.2031, 0.25);
 1557.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.4063, 1680.8359, 10.3906, 0.25);
 1558.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.4063, 1687.0313, 10.3906, 0.25);
 1559.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1250, 997.4141, 1707.5234, 10.8516, 0.25);
 1560.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1251, 997.0469, 1710.9531, 11.2656, 0.25);
 1561.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.4063, 1704.1094, 10.3906, 0.25);
 1562.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.4063, 1718.5703, 10.3906, 0.25);
 1563.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 647, 994.3203, 1732.9219, 11.2031, 0.25);
 1564.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.4063, 1733.0078, 10.3906, 0.25);
 1565.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1251, 998.0938, 1755.6875, 11.2656, 0.25);
 1566.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1250, 997.7266, 1759.1250, 10.8516, 0.25);
 1567.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.3203, 1785.5938, 10.3906, 0.25);
 1568.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.3203, 1779.5391, 10.3906, 0.25);
 1569.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 997.4063, 1748.3906, 10.3906, 0.25);
 1570.     //Centrum
 1571.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4719, 1760.1641, -1127.2734, 43.6641, 0.25);
 1572.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4748, 1760.1641, -1127.2734, 43.6641, 0.25);
 1573.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1227, 1786.2109, -1148.2969, 23.6797, 0.25);
 1574.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1227, 1800.4531, -1148.2969, 23.6797, 0.25);
 1575.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4718, 1760.1641, -1127.2734, 43.6641, 0.25);
 1576.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1227, 1789.7734, -1116.0625, 23.8906, 0.25);
 1577.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1227, 1789.9063, -1112.6406, 23.8906, 0.25);
 1578.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1227, 1830.5703, -1113.9297, 23.6797, 0.25);
 1579.  
 1580.     //Baza Wojska(RP)
 1581.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3244, 2557.5000, -2194.6406, 12.7578, 0.25);
 1582.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3289, 2569.5000, -2189.1563, 12.5156, 0.25);
 1583.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3289, 2574.6484, -2189.2266, 12.5156, 0.25);
 1584.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3290, 2450.5703, -2210.0156, 12.4844, 0.25);
 1585.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1396, 2637.0313, -2233.9609, 36.0703, 0.25);
 1586.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3688, 2486.5703, -2194.5313, 17.8594, 0.25);
 1587.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3745, 2494.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1588.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3745, 2487.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1589.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3745, 2480.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1590.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3745, 2473.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1591.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3745, 2466.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1592.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3755, 2549.6797, -2222.0000, 17.7891, 0.25);
 1593.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3756, 2549.6797, -2222.0000, 17.7891, 0.25);
 1594.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3744, 2500.3281, -2243.1094, 15.1797, 0.25);
 1595.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3744, 2549.5703, -2243.1016, 15.2422, 0.25);
 1596.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3288, 2586.3594, -2193.1875, 12.2188, 0.25);
 1597.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3769, 2633.7656, -2227.1094, 15.1563, 0.25);
 1598.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3779, 2634.1250, -2194.8438, 20.0078, 0.25);
 1599.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3574, 2500.3281, -2243.1094, 15.1797, 0.25);
 1600.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3256, 2450.5703, -2210.0156, 12.4844, 0.25);
 1601.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3643, 2473.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1602.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3643, 2466.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1603.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3643, 2487.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1604.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3643, 2480.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1605.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3621, 2486.5703, -2194.5313, 17.8594, 0.25);
 1606.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3643, 2494.2500, -2209.3672, 17.5938, 0.25);
 1607.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3574, 2549.5703, -2243.1094, 15.1797, 0.25);
 1608.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1635, 2513.6797, -2219.5625, 16.0938, 0.25);
 1609.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1635, 2560.9922, -2219.5625, 16.0938, 0.25);
 1610.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3257, 2586.3594, -2193.1875, 12.2188, 0.25);
 1611.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3258, 2569.5000, -2189.1563, 12.5156, 0.25);
 1612.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3258, 2574.6484, -2189.2266, 12.5156, 0.25);
 1613.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1306, 2599.1953, -2242.5234, 19.1484, 0.25);
 1614.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1378, 2637.0313, -2233.9609, 36.0703, 0.25);
 1615.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3625, 2633.7656, -2227.1094, 15.1563, 0.25);
 1616.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3637, 2634.1250, -2194.8438, 20.0078, 0.25);
 1617.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3289, 2653.3672, -2187.2813, 12.2813, 0.25);
 1618.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3288, 2662.4531, -2193.9297, 12.2188, 0.25);
 1619.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3688, 2692.2266, -2209.3906, 17.8594, 0.25);
 1620.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3744, 2666.3984, -2239.1016, 15.2031, 0.25);
 1621.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3769, 2633.7656, -2227.1094, 15.1563, 0.25);
 1622.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3779, 2634.1250, -2194.8438, 20.0078, 0.25);
 1623.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3574, 2666.3984, -2239.1016, 15.2031, 0.25);
 1624.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3625, 2633.7656, -2227.1094, 15.1563, 0.25);
 1625.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3621, 2692.2266, -2209.3906, 17.8594, 0.25);
 1626.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1377, 2637.0313, -2203.1484, 38.8594, 0.25);
 1627.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3257, 2662.4531, -2193.9297, 12.2188, 0.25);
 1628.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3637, 2634.1250, -2194.8438, 20.0078, 0.25);
 1629.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3258, 2653.3672, -2187.2813, 12.2813, 0.25);
 1630.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1377, 2696.0781, -2203.1484, 38.9844, 0.25);
 1631.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1377, 2750.9844, -2203.1484, 39.1016, 0.25);
 1632.  
 1633.     //Kofiszop
 1634.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13063, 321.8516, -34.5234, 4.8984, 0.25);
 1635.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13061, 321.8516, -34.5234, 4.8984, 0.25);
 1636.     //Autostrada SF
 1637.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1325, 1195.0859, 1463.9531, 19.0078, 0.25);
 1638.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 736, 1027.5078, 744.6328, 20.4063, 0.25);
 1639.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 736, 1060.3750, 751.2656, 20.4063, 0.25);
 1640.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 736, 1068.4063, 748.7266, 20.9922, 0.25);
 1641.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 736, 1352.8047, 882.4063, 16.9375, 0.25);
 1642.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 615, 1203.8047, 936.2109, 7.6953, 0.25);
 1643.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 736, 1367.5938, 874.4453, 16.9375, 0.25);
 1644.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1309, 1195.0859, 1463.9531, 19.0078, 0.25);
 1645.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 8323, 1195.2578, 1463.9531, 30.1719, 0.25);
 1646.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 615, 1738.9297, 616.7578, 9.7578, 0.25);
 1647.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 615, 1741.1641, 632.6641, 9.6406, 0.25);
 1648.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7850, 2027.3828, 2563.2188, 10.0703, 0.25);
 1649.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 707, 1268.7344, 2098.3516, 11.6953, 0.25);
 1650.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1268, 1729.4609, 2490.0000, 21.2578, 0.25);
 1651.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1259, 1729.4609, 2490.0000, 21.2578, 0.25);
 1652.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7907, 1729.8047, 2488.3516, 27.2578, 0.25);
 1653.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 700, -436.7109, 600.9688, 16.1719, 0.25);
 1654.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3252, -442.3281, 606.4219, 14.7266, 0.25);
 1655.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3363, -454.1484, 614.7344, 15.1953, 0.25);
 1656.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 669, -446.4766, 630.0391, 14.3906, 0.25);
 1657.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 669, -345.8828, 590.8906, 14.9141, 0.25);
 1658.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3337, 389.6016, 682.3125, 9.9688, 0.25);
 1659.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3337, 426.8750, 621.2344, 16.8828, 0.25);
 1660.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4516, -141.3359, 468.6484, 12.9141, 0.25);
 1661.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4517, -193.8281, 269.5078, 12.8906, 0.25);
 1662.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4518, 1694.3203, 395.1094, 31.1641, 0.25);
 1663.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4523, -1592.7813, 622.7813, 42.9688, 0.25);
 1664.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4524, -1141.7188, 1098.0547, 39.4766, 0.25);
 1665.    
 1666.     //Pogotowie
 1667.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 8035, 1607.3984, 1793.2266, 10.3359, 0.25);
 1668.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 8112, 1607.3984, 1793.2266, 10.3359, 0.25);
 1669.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1580.3984, 1845.2891, 9.5547, 0.25);
 1670.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 759, 1584.5547, 1856.2656, 10.0313, 0.25);
 1671.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 621, 1634.1797, 1858.3359, 9.5547, 0.25);
 1672.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 759, 1630.1016, 1856.2656, 10.0313, 0.25);
 1673.     //Dyskoteka SanMariaBeach
 1674.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6456, 397.5391, -1848.4922, 12.1484, 0.25);
 1675.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 384.4297, -1874.0313, 7.3750, 0.25);
 1676.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 384.4297, -1855.5234, 7.3750, 0.25);
 1677.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 384.4297, -1837.9766, 7.3750, 0.25);
 1678.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1368, 381.7969, -1834.9219, 7.4766, 0.25);
 1679.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1371, 387.1328, -1831.4453, 7.5938, 0.25);
 1680.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6288, 397.5391, -1848.4922, 12.1484, 0.25);
 1681.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1500, 387.5625, -1817.0859, 6.8203, 0.25);
 1682.     //Dom Baysade
 1683.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 698, -2825.3516, 2301.8672, 98.7969, 0.25);
 1684.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 698, -2860.8125, 2333.2734, 138.3125, 0.25);
 1685.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 688, -2787.9453, 2310.0625, 77.6641, 0.25);
 1686.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 688, -2803.6484, 2301.4922, 82.4922, 0.25);
 1687.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 688, -2812.9297, 2311.8594, 85.5234, 0.25);
 1688.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 9279, -2892.4922, 2399.6563, 195.8594, 0.25);
 1689.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 9280, -2855.2813, 2234.7344, 170.1250, 0.25);
 1690.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 658, -2886.7500, 2289.3828, 157.3750, 0.25);
 1691.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 658, -2847.5000, 2296.0859, 120.8750, 0.25);
 1692.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 658, -2844.2266, 2306.5391, 115.4375, 0.25);
 1693.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 658, -2825.3203, 2299.3047, 90.4141, 0.25);
 1694.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 658, -2780.8516, 2308.7344, 71.2734, 0.25);
 1695.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 658, -2778.8047, 2308.2109, 70.3359, 0.25);
 1696.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 658, -2896.1641, 2325.1563, 150.6172, 0.25);
 1697.  
 1698.    
 1699.    
 1700.    
 1701.     //PD
 1702.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 8136, 1038.2266, 1263.9531, 14.6875, 0.25);
 1703.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 8138, 1038.2266, 1263.9531, 14.6875, 0.25);
 1704.     //moje remove
 1705.    
 1706.    
 1707.  
 1708.  
 1709.  
 1710.     //roboty drogowe most
 1711.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4514, 440.0469, 587.4453, 19.7344, 0.25);
 1712.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4515, 604.5234, 352.5391, 19.7344, 0.25);
 1713.     //
 1714.     //baza psp
 1715.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6956, 2797.3906, 2593.2266, 9.7578, 0.25);
 1716.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7047, 2847.3906, 2623.2266, 9.8203, 0.25);
 1717.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7061, 2847.3906, 2623.2266, 9.8203, 0.25);
 1718.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7110, 2797.3906, 2593.2266, 9.7578, 0.25);
 1719.     //
 1720.    
 1721.     //lv-ls
 1722.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1290, 1750.1094, 556.5469, 31.0391, 0.25);
 1723.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4518, 1694.3203, 395.1094, 31.1641, 0.25);
 1724.     //Taxi
 1725.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7669, 1044.5234, 2347.9297, 13.3984, 0.25);
 1726.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7494, 1044.5234, 2347.9297, 13.3984, 0.25);
 1727.    
 1728.     //lv-pustynia
 1729.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7415, 983.5078, 2560.8984, 19.5078, 0.25);
 1730.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7666, 984.3984, 2563.0625, 27.8125, 0.25);
 1731.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3537, 882.3594, 1983.1250, 12.3438, 0.25);
 1732.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3537, 882.3594, 2049.7188, 12.3438, 0.25);
 1733.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3444, 882.3594, 2049.7188, 12.3438, 0.25);
 1734.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3444, 882.3594, 1983.1250, 12.3438, 0.25);
 1735.     //
 1736.     //Baza PD
 1737.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7693, 1517.3906, 2343.2813, 9.8203, 0.25);
 1738.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3474, 1425.1328, 2334.2813, 16.7422, 0.25);
 1739.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 7513, 1517.3906, 2343.2813, 9.8203, 0.25);
 1740.  
 1741.    
 1742.    
 1743.     return 1;
 1744. }
 1745.  
 1746. public OnPlayerWeaponShot(playerid, weaponid, hittype, hitid, Float:fX, Float:fY, Float:fZ)
 1747. {
 1748.     new kicked[120], nazwa[MAX_PLAYER_NAME];
 1749.     GetPlayerName(playerid, nazwa,sizeof(nazwa));
 1750.     if(GetPlayerWeapon(playerid) != weaponid)
 1751.     {
 1752.         format(kicked, sizeof(kicked), "Gracz %s został‚ zbanowany przez: System. Powód: AntyCheat: Crasher",nazwa);
 1753.         SendClientMessageToAll(CZERWONY, kicked);
 1754.         BanCrasher(playerid);
 1755.     }
 1756.     return 0;
 1757. }
 1758.  
 1759. public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
 1760. {
 1761.     ZapiszPojazd(playerid);
 1762.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 1763.     {
 1764.         adminow--;
 1765.         graczy--;
 1766.     }
 1767.     else if(Gracz[playerid][Ranga] == 2)
 1768.     {
 1769.         modow--;
 1770.         graczy--;
 1771.     }
 1772.     else if(Gracz[playerid][Ranga] == 1)
 1773.     {
 1774.         vipow--;
 1775.         graczy--;
 1776.     }  
 1777.     else if(Gracz[playerid][Ranga] == 0)
 1778.     {
 1779.         graczy--;
 1780.     }
 1781.     new string[254];
 1782.     switch(reason)
 1783.     {
 1784.         case 0: format(string, 254, "{999999}Gracz {0066ff}%s{999999} opuścił serwer (Crash)", PlayerName(playerid));
 1785.         case 1: format(string, 254, "{999999}Gracz {0066ff}%s{999999} opuścił serwer (Wyszedł)", PlayerName(playerid));
 1786.         case 2: format(string, 254, "{999999}Gracz {0066ff}%s{999999} opuścił serwer (Kick/Ban)", PlayerName(playerid));
 1787.     }
 1788.     SendClientMessageToAll(BIALY, string);
 1789.     if(Gracz[playerid][Zalogowany] == true)
 1790.     {
 1791.         ZapiszKonto(playerid);
 1792.     }
 1793.    
 1794.     //zapismysql
 1795.    
 1796.     return 1;
 1797. }
 1798.  
 1799. public OnPlayerSpawn(playerid)
 1800. {
 1801.     SetTimerEx("spawn1", 5000, false, "i", playerid);
 1802.     Gracz[playerid][MozeZabic] = true;
 1803.     if(Gracz[playerid][ZmarlGlod] == true)
 1804.     {
 1805.         Gracz[playerid][Glod] = 20;
 1806.         Gracz[playerid][ZmarlGlod] = false;
 1807.     }
 1808.     if(Gracz[playerid][ZmarlZmeczenie] == true)
 1809.     {
 1810.         Gracz[playerid][Sen] = 20;
 1811.         Gracz[playerid][ZmarlZmeczenie] = false;
 1812.     }
 1813.     SetPlayerWantedLevel(playerid,Gracz[playerid][Gwiazdki]);
 1814.     TextDrawShowForPlayer(playerid, hud0);
 1815.     TextDrawShowForPlayer(playerid, hud1);
 1816.     TogglePlayerSpectating(playerid, false);
 1817.     TogglePlayerControllable(playerid, false);
 1818.     TextDrawShowForPlayer(playerid, zacma);
 1819.     if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 1820.     {
 1821.         SetPlayerSkin(playerid, 128);
 1822.     }
 1823.     else
 1824.     {
 1825.         SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 1826.     }
 1827.     if(Gracz[playerid][Zalogowany] == true)
 1828.     {
 1829.         new rok,miesiac,dzien;
 1830.         getdate(rok,miesiac,dzien);
 1831.         if(Gracz[playerid][Dzien] >= 1)
 1832.         {
 1833.             Gracz[playerid][Ranga] = 1;
 1834.         }
 1835.         if(Gracz[playerid][Miesiac] == miesiac)
 1836.         {
 1837.             //SendClientMessage(playerid, BIALY, "Miesiąc minął");
 1838.             if(Gracz[playerid][Dzien] < dzien)
 1839.             {
 1840.                 Gracz[playerid][Ranga] = 0;
 1841.                 Gracz[playerid][Dzien] = 0;
 1842.                 Gracz[playerid][Miesiac] = 0;
 1843.                 SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Ważność twojego vip'a dobiegła końca, jeżeli się z tym nie zgadzasz zrób SS (F8) i napisz apelację na forum petrp.xaa.pl");
 1844.             }
 1845.         }
 1846.     }
 1847.     if(Gracz[playerid][Bann] == 1)
 1848.     {
 1849.         new s[256];
 1850.         format(s, sizeof(s), "{FF0000}Gracz {FFFFFF}%s {FF0000}został wyrzucony z serwera powód: Aktywny Ban", PlayerName(playerid));
 1851.         SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 1852.         Banuj(playerid);
 1853.     }
 1854.     return 1;
 1855. }
 1856.  
 1857. public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
 1858. {
 1859.     SetTimerEx("test", 5000, false,"i", playerid);
 1860.     return 1;
 1861. }
 1862.  
 1863. public OnVehicleSpawn(vehicleid)
 1864. {
 1865.     return 1;
 1866. }
 1867.  
 1868. public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)
 1869. {
 1870.     return 1;
 1871. }
 1872.  
 1873. public OnPlayerText(playerid, text[])
 1874. {
 1875.     new s[256];
 1876.     format(s, sizeof(s), "{00CC00}%s {999999}%s",PlayerName(playerid), text);
 1877.     SetPlayerChatBubble(playerid, s, BIALY, 50.0, 15);
 1878.    
 1879.     new string[1024];
 1880.     if(Gracz[playerid][Zalogowany] == false)
 1881.     {
 1882.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "{C0C0C0} Masz zablokowaną możliwość pisania, zaloguj się aby móc pisać!");
 1883.         return false;
 1884.     }
 1885.     if(Gracz[playerid][Mute] == true)
 1886.     {
 1887.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "{C0C0C0} Masz zablokowaną możliwość pisania, odczekaj karę!");
 1888.         return false;
 1889.     }
 1890.  
 1891.     if(Gracz[playerid][Ranga] == 5){
 1892.     format(string, sizeof string, "{FFFFFF}[%d]({0874C7}Właściciel{FFFFFF}): %s",  playerid, text);
 1893.     SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1894.     return 0;
 1895.     }
 1896.    
 1897.     if(Gracz[playerid][Ranga] == 4){
 1898.         format(string, sizeof string, "{FFFFFF}[%d]({CC3333}HeadAdmin{FFFFFF}): %s",  playerid, text);
 1899.         SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1900.         return 0;
 1901.     }
 1902.    
 1903.     if(Gracz[playerid][Ranga] == 3){
 1904.         format(string, sizeof string, "{FFFFFF}[%d]({23238E}Admin{FFFFFF}): %s", playerid, text);
 1905.         SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1906.         return 0;
 1907.     }
 1908.     if(Gracz[playerid][Ranga] == 2){
 1909.         format(string, sizeof string, "{FFFFFF}[%d]({00CCCC}Support-Team {FFFFFF}): %s", playerid, text);
 1910.         SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1911.         return 0;
 1912.     }
 1913.    
 1914.     if(Gracz[playerid][Ranga] == 1){
 1915.         format(string, sizeof string, "{FFFFFF}[%d]({FFFF00}V.I.P{FFFFFF}): %s", playerid, text);
 1916.         SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1917.         return 0;
 1918.     }
 1919.     if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 1920.     {
 1921.         if(Gracz[playerid][Zalogowany]){
 1922.             format(string, sizeof string, "{FFFFFF}[%d]({FFFFFF}Kierowca{FFFFFF}): %s", playerid, text);
 1923.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1924.             return 0;
 1925.         }
 1926.     }
 1927.     if(Gracz[playerid][Sluzba] == true)
 1928.     {
 1929.         if(Gracz[playerid][Policja] >= 1){
 1930.             format(string, sizeof string, "{4169E1}[Policja] {FFFFFF}{FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1931.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1932.             return 0;
 1933.         }
 1934.         if(Gracz[playerid][Swat] >= 1){
 1935.             format(string, sizeof string, "{53A6A6}[Wojsko]{FFFFFF} {FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1936.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1937.             return 0;
 1938.         }
 1939.         if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1){
 1940.             format(string, sizeof string, "{4169E1}[SG] {FFFFFF}{FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1941.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1942.             return 0;
 1943.         }
 1944.         if(Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1){
 1945.             format(string, sizeof string, "{ADFF2F}[Pogotowie] {FFFFFF}{FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1946.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1947.             return 0;
 1948.         }
 1949.         if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1){
 1950.             format(string, sizeof string, "{FFFF00}[Taxi]{FFFFFF} {FFDEAD}{FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1951.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1952.             return 0;
 1953.         }
 1954.         if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1){
 1955.             format(string, sizeof string, "{996600}[Pomoc Drogowa]{FFFFFF} {FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1956.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1957.             return 0;
 1958.         }
 1959.         if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1){
 1960.             format(string, sizeof string, "{ADBFC2}[PET {FF8000}San-News]{FFFFFF} {FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1961.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1962.             return 0;
 1963.         }
 1964.         if(Gracz[playerid][Gang] >= 1){
 1965.             format(string, sizeof string, "{666633}[Petrleone]{FFFFFF} {FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1966.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1967.             return 0;
 1968.         }
 1969.         if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1){
 1970.             format(string, sizeof string, "{FF7F50}[PSP]{FFFFFF} {FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1971.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1972.             return 0;
 1973.         }
 1974.         if(Gracz[playerid][FBI] >= 1){
 1975.             format(string, sizeof string, "{4169E1}[FBI]{FFFFFF} {FFDEAD}(%d){FFFFFF}: %s", playerid, text);
 1976.             SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
 1977.             return 0;
 1978.         }
 1979.     }
 1980.     return 1;
 1981. }
 1982.  
 1983. public OnPlayerClickTextDraw(playerid, Text:clickedid)
 1984. {
 1985.    
 1986.     return 1;
 1987. }
 1988.  
 1989. public OnPlayerCommandReceived(playerid, cmdtext[])
 1990. {
 1991.     if(Gracz[playerid][Wiezienie] >= 1)
 1992.     {
 1993.         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Jesteś w więzieniu, nie możesz używać komend..");
 1994.         return 0;
 1995.     }
 1996.     return 1;
 1997. }
 1998.  
 1999. public OnPlayerCommandPerformed(playerid, cmdtext[], success)
 2000. {
 2001.     if(!success)
 2002.     {
 2003.         new str[256];
 2004.         format(str, sizeof(str), "{FFFFFF}Na serwerze nie ma komendy {FF0000}%s {FFFFFF}spróbuj ponownie. Polecamy /cmd", cmdtext);
 2005.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{FF0000}Informacja",str,"Zamknij",#);
 2006.     }
 2007.     if(success)
 2008.     {
 2009.         new s[256];
 2010.         format(s, sizeof(s), "%s wpisał komendę %s", PlayerName(playerid), cmdtext);
 2011.         printf(s);
 2012.     }
 2013.     return 1;
 2014. }
 2015.  
 2016.  
 2017. public OnPlayerEditObject(playerid, playerobject, objectid, response, Float:fX, Float:fY, Float:fZ, Float:fRotX, Float:fRotY, Float:fRotZ)
 2018. {
 2019.     new Float:oldX, Float:oldY, Float:oldZ,
 2020.         Float:oldRotX, Float:oldRotY, Float:oldRotZ;
 2021.     GetObjectPos(objectid, oldX, oldY, oldZ);
 2022.     GetObjectRot(objectid, oldRotX, oldRotY, oldRotZ);
 2023.     if(!playerobject) // If this is a global object, move it for other players
 2024.     {
 2025.         if(!IsValidObject(objectid)) return;
 2026.         MoveObject(objectid, fX, fY, fZ, 10.0, fRotX, fRotY, fRotZ);
 2027.     }
 2028.  
 2029.     if(response == EDIT_RESPONSE_FINAL)
 2030.     {
 2031.         MoveObject(objectid, fX,fY,fZ, 1.0, fRotX, fRotY, fRotZ);
 2032.     }
 2033.  
 2034.     if(response == EDIT_RESPONSE_CANCEL)
 2035.     {
 2036.         //The player cancelled, so put the object back to it's old position
 2037.         if(!playerobject) //Object is not a playerobject
 2038.         {
 2039.             SetObjectPos(objectid, oldX, oldY, oldZ);
 2040.             SetObjectRot(objectid, oldRotX, oldRotY, oldRotZ);
 2041.         }
 2042.         else
 2043.         {
 2044.             SetPlayerObjectPos(playerid, objectid, oldX, oldY, oldZ);
 2045.             SetPlayerObjectRot(playerid, objectid, oldRotX, oldRotY, oldRotZ);
 2046.         }
 2047.     }
 2048. }
 2049. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2050. //             //    //    /||||\          //|||       |||\\                //======/  //\\              //   //// //        //   //
 2051. //            //   //     //    \\        //   \\    //    \\              //         //  \\            //   // //  //     //     //
 2052. //           //  //     //       \\      //     \\  //      \\            //         //    \\          //   //  //   //  //       //
 2053. //          // //      ||         ||    //       \\//        \\          //=====|   //      \\        //   //    //   //          //
 2054. //         // \\       ||         ||   //                     \\        //         //        \\      //   //    //   //           //
 2055. //        //   \\      \\        //   //                       \\      //         //          \\    //   //   //    //            //
 2056. //       //     \\      \\      //   //                         \\    //         //            \\  //   //  //     //             //
 2057. //      //       \\      \\ |||//   //                           \\  //======/  //              \\//   /////      //              //
 2058. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2059.  
 2060. //Auto
 2061. new VehicleStatus[MAX_VEHICLES][5];
 2062.  
 2063. CMD:swiatla(playerid, params[])
 2064. {
 2065.     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 2066.  
 2067.     if(VehicleStatus[vehicleid][0] == 0)
 2068.     {
 2069.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2070.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2071.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, 1, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2072.  
 2073.         VehicleStatus[vehicleid][0] = 1;
 2074.     }
 2075.     else if(VehicleStatus[vehicleid][0] == 1)
 2076.     {
 2077.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2078.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2079.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, 0, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2080.  
 2081.         VehicleStatus[vehicleid][0] = 0;
 2082.     }
 2083.     return 1;
 2084. }
 2085.  
 2086. CMD:alarm(playerid, params[])
 2087. {
 2088.     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 2089.  
 2090.     if(VehicleStatus[vehicleid][1] == 0)
 2091.     {
 2092.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2093.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2094.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, 1, doors, bonnet, boot, objective);
 2095.  
 2096.         VehicleStatus[vehicleid][1] = 1;
 2097.     }
 2098.     else if(VehicleStatus[vehicleid][1] == 1)
 2099.     {
 2100.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2101.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2102.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, 0, doors, bonnet, boot, objective);
 2103.  
 2104.         VehicleStatus[vehicleid][1] = 0;
 2105.     }
 2106.     return 1;
 2107. }
 2108.  
 2109.  
 2110. CMD:drzwi(playerid, params[])
 2111. {
 2112.     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 2113.  
 2114.     if(VehicleStatus[vehicleid][2] == 0)
 2115.     {
 2116.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2117.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2118.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, 1, bonnet, boot, objective);
 2119.  
 2120.         VehicleStatus[vehicleid][2] = 1;
 2121.     }
 2122.     else if(VehicleStatus[vehicleid][2] == 1)
 2123.     {
 2124.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2125.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2126.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, 0, bonnet, boot, objective);
 2127.  
 2128.         VehicleStatus[vehicleid][2] = 0;
 2129.     }
 2130.     return 1;
 2131. }
 2132.  
 2133. CMD:maska(playerid, params[])
 2134. {
 2135.     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 2136.  
 2137.     if(VehicleStatus[vehicleid][3] == 0)
 2138.     {
 2139.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2140.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2141.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, 1, boot, objective);
 2142.  
 2143.         VehicleStatus[vehicleid][3] = 1;
 2144.     }
 2145.     else if(VehicleStatus[vehicleid][3] == 1)
 2146.     {
 2147.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2148.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2149.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, 0, boot, objective);
 2150.  
 2151.         VehicleStatus[vehicleid][3] = 0;
 2152.     }
 2153.     return 1;
 2154. }
 2155.  
 2156. CMD:bagaznik(playerid, params[])
 2157. {
 2158.     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 2159.  
 2160.     if(VehicleStatus[vehicleid][4] == 0)
 2161.     {
 2162.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2163.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2164.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, 1, objective);
 2165.  
 2166.         VehicleStatus[vehicleid][4] = 1;
 2167.     }
 2168.     else if(VehicleStatus[vehicleid][4] == 1)
 2169.     {
 2170.         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 2171.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 2172.         SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, 0, objective);
 2173.  
 2174.         VehicleStatus[vehicleid][4] = 0;
 2175.     }
 2176.     return 1;
 2177. }
 2178.  
 2179. new giveplayerid;
 2180. CMD:wyrzuc(playerid, params[])
 2181. {
 2182.     if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 2183.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", "{AFAFAF}Nie jesteś w żadnym pojeździe!", "Zamknij", "");
 2184.     if(GetPlayerState(playerid) != 2)
 2185.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", "{FFFF00}Jeśli chcesz kogoś {FFFFFF}wywalić z pojazdu{FFFF00}, musisz w nim być!", "Zamknij", "");
 2186.     if(sscanf(params, "u", giveplayerid))
 2187.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", "{FFFF00}Użyj: {01FCFF}/wyrzuc [ID/Nick]", "Zamknij", "");
 2188.     if(GetPlayerState(giveplayerid) != PLAYER_STATE_PASSENGER)
 2189.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", "{AFAFAF}Ten gracz nie jest pasażerem!", "Zamknij", "");
 2190.     if(GetPlayerVehicleID(giveplayerid) != GetPlayerVehicleID(playerid))
 2191.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", "{AFAFAF}Ten gracz nie jest w twoim pojeździe!", "Zamknij", "");
 2192.  
 2193.     RemovePlayerFromVehicle(giveplayerid);
 2194.     return 1;
 2195. }
 2196. CMD:admins(playerid, params[])
 2197. {
 2198.     new ddd[256],
 2199.         eee[128];
 2200.     strcat(ddd, "Aktualni administratorzy na serwerze:4n");
 2201.     foreach(Player, i)
 2202.     {
 2203.         if(IsPlayerConnected(i))
 2204.         {
 2205.             if(IsPlayerAdmin(i))
 2206.             {
 2207.                 format(eee,sizeof(eee),"- %s (ID: %d)4n",PlayerName(i),i);
 2208.                 strcat(ddd, eee);
 2209.             }
 2210.         }
 2211.     }
 2212.     ShowPlayerDialog(playerid, 3145, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Admini na serwerze", ddd, "Ok", "");
 2213.     return 1;
 2214. }
 2215. //komendy nizej
 2216. CMD:skin(playerid, params[])
 2217.     {
 2218.         SetPlayerSkin(playerid, 43);
 2219.         return 1;
 2220.     }
 2221. //Like do vipa
 2222.  
 2223. CMD:love(playerid, params[])
 2224. {
 2225.     if(Gracz[playerid][Ranga] == 1)
 2226.  
 2227.     {
 2228.    
 2229.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacje", StrEasy, "Zamknij", "");
 2230.     }
 2231.     SetPVarInt(playerid, "UnBlockNaj", GetTickCount() + 60000*5);
 2232.     format(StrEasy, sizeof StrEasy, "%s [ID: %d] {FF8050} Oznajmia  {4060D0}że{FFFF00}Lovcia {FF0000}Polski {FF8050}Enemy {FF6000}Truck {FF0000}!", PlayerName(playerid), playerid);
 2233.     SendClientMessageToAll(0xFFFF00FF, StrEasy);
 2234.     return 1;
 2235. }
 2236. //DJ
 2237. CMD:dj(playerid, params[])
 2238. {
 2239.     if(IsPlayerAdmin(playerid))
 2240.     {
 2241.         if(isnull(params))
 2242.         {
 2243.             SendClientMessage(playerid, ZIELONY, "Użyj: /dj[URL]");
 2244.             SendClientMessage(playerid, ZIELONY, "Użyj /stopdj aby zatrzymać!");
 2245.         }
 2246.         else
 2247.         {
 2248.             new string[128], name[24];
 2249.             GetPlayerName(playerid,name,24);
 2250.             format(string,sizeof(string),"Dj %s włączył muzykę!",name);
 2251.             SendClientMessageToAll(-1,string);
 2252.             for(new i;i<MAX_PLAYERS;i++)
 2253.             {
 2254.                 PlayAudioStreamForPlayer(i, params);
 2255.             }
 2256.         }
 2257.     } else SendClientMessage(playerid, -1, "Zła komenda.");
 2258.     return 1;
 2259. }
 2260. CMD:stopdj(playerid)
 2261. {
 2262.     if(IsPlayerAdmin(playerid))
 2263.     {
 2264.         for(new i;i<MAX_PLAYERS;i++)
 2265.         {
 2266.             StopAudioStreamForPlayer(i);
 2267.         }
 2268.     } else SendClientMessage(playerid, -1, "Zła komenda.");
 2269.     return 1;
 2270. }
 2271. CMD:stop(playerid)
 2272. {
 2273.     StopAudioStreamForPlayer(playerid);
 2274.     return 1;
 2275. }
 2276. //Ogólne
 2277. CMD:pomoc(playerid, params[])
 2278. {
 2279.     new s[1000];
 2280.     strcat(s,"{0066CC}-Nie wiesz o co tutaj chodzi?, wpisz {FFFF33} /faq\n");
 2281.     strcat(s,"{0066CC}-Lista komend na serwerze {FFFF33}/cmd\n");
 2282.     strcat(s,"{0066CC}- Gdzie znajde salon? {FFFF33}Salon znajduje się w SF obok dworca. ()\n");
 2283.     strcat(s,"{0066CC}-Jaki jest regulamin? {FFFF33}Wszystko na temat regulaminu pod /regulamin\n");
 2284.     strcat(s,"{0066CC}-Jaki jest adres forum? {FFFF33}petrp.xaa.pl /regulamin\n");
 2285.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", s, "Zamknij",#);
 2286.     return 1;
 2287. }
 2288.  
 2289. CMD:faq(playerid, params[])
 2290. {
 2291.     new info[1500];
 2292.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Witaj na PET! Jest to serwer poświęcony ciężarówkom.\n");
 2293.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Praca kierowcy jest bardzo odpowiedzialnym zawodem,\n\tktóry mogą wykonywać tylko najlepsi.\n");
 2294.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Aby zacząć pracować musisz zapoznać się z {FFFF33}/faq oraz /cmd {FFFFFF},\n\tpozwoli Ci to na bezbłędne wykonywanie swojej pracy.\n");
 2295.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Jeśli zapoznałeś się z powyższą komendom\n\t weź busa lub zestaw(Truck + Naczepa)\n\tz bazy truckerów i jedź na najbliższy załadunek.\n");
 2296.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Wybierz towar jaki chciał byś załadować i jedz \n\tna wybrane miejsce rozładunku.\n");
 2297.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Po dostarczeniu towaru otrzymasz wypłatę w postaci\n\tpieniędzy i punktów score.\n");
 2298.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Punkty score przydadzą się w naborze do firm i frakcji.\n");
 2299.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Jeśli nadal nie wiesz o co chodzi \n\t- wpisz /pytanie [text] aby spytać o pomoc administrację,napewno pomoże.\n");
 2300.     strcat(info,"\t{FFFFFF}Miłej trasy na serwerze {FF0000}P{FFFFFF}E{FF0000}T{FFFFFF} . ({FF8000}petrp.xaa.pl{FFFFFF})");
 2301.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", info, "Zamknij",#);
 2302.     return 1;
 2303. }
 2304.  
 2305.  
 2306. CMD:sluzba(playerid, cmdtext[])
 2307. {
 2308.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 2309.     {
 2310.     if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0,  2328.96, 2488.67, -18.98 ))
 2311.        
 2312.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2313.             {
 2314.                 SetPlayerColor(playerid, 0xFFFFFF00);
 2315.                 TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 2316.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2317.                 GivePlayerWeapon(playerid, 24, 120);
 2318.                 GivePlayerWeapon(playerid, 25, 60);
 2319.                 GivePlayerWeapon(playerid, 41, 700);
 2320.                 GivePlayerWeapon(playerid, 3, 500);
 2321.                 PokazPasek(playerid);
 2322.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2323.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, policja, "Wybierz Skin");
 2324.             }
 2325.             else
 2326.             {
 2327.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2328.                 {
 2329.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2330.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2331.                 }
 2332.                 else
 2333.                 {
 2334.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2335.                 }
 2336.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2337.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2338.                 ResetPlayerWeapons(playerid);
 2339.             }
 2340.  
 2341.     }
 2342.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 2343.     {
 2344.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0,  2599.0837, -2191.5368, 17.0195 ))
 2345.         {
 2346.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2347.             {
 2348.                 SetPlayerColor(playerid, 0xFFFFFF00);
 2349.                 TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 2350.                 SetPlayerArmour(playerid, 100.0);
 2351.                 GivePlayerWeapon(playerid, 3, 700);
 2352.                 GivePlayerWeapon(playerid, 29, 999999);
 2353.                 GivePlayerWeapon(playerid, 24, 120);
 2354.                 GivePlayerWeapon(playerid, 25, 120);
 2355.                 GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
 2356.                 GivePlayerWeapon(playerid, 41, 500);
 2357.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2358.                 PokazPasek(playerid);
 2359.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2360.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, swat, "Wybierz Skin");
 2361.             }
 2362.             else
 2363.             {
 2364.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2365.                 {
 2366.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2367.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2368.                 }
 2369.                 else
 2370.                 {
 2371.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2372.                 }
 2373.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2374.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2375.                 ResetPlayerWeapons(playerid);
 2376.             }
 2377.         }
 2378.     }
 2379.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 2380.     {
 2381.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 1061.9143, 1273.4183, 10.8370))
 2382.         {
 2383.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2384.             {
 2385.                 SetPlayerColor(playerid, 0xAAAAAAAA);
 2386.                 GivePlayerWeapon(playerid, 41, 500);
 2387.                 TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 2388.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2389.                 PokazPasek(playerid);
 2390.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2391.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, pomocdrogowa, "Wybierz Skin");
 2392.             }
 2393.             else
 2394.             {
 2395.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2396.                 {
 2397.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2398.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2399.                 }
 2400.                 else
 2401.                 {
 2402.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2403.                 }
 2404.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2405.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2406.             }
 2407.         }
 2408.     }
 2409.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 2410.     {
 2411.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 1061.9143, 1273.4183, 10.8370))
 2412.         {
 2413.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2414.             {
 2415.                 GivePlayerWeapon(playerid, 24, 15);
 2416.                 GivePlayerWeapon(playerid, 1, 5);
 2417.                 GivePlayerWeapon(playerid, 32, 5);
 2418.                 GivePlayerWeapon(playerid, 4, 5);
 2419.                 GivePlayerWeapon(playerid, 34, 5);
 2420.                 GivePlayerWeapon(playerid, 27, 5);
 2421.                 SetPlayerArmour(playerid, 100.0);
 2422.                 SetPlayerColor(playerid, BRAZOWY);
 2423.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2424.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2425.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, gang, "Wybierz Skin");
 2426.             }
 2427.             else
 2428.             {
 2429.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2430.                 {
 2431.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2432.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2433.                 }
 2434.                 else
 2435.                 {
 2436.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2437.                 }
 2438.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2439.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2440.                 ResetPlayerWeapons(playerid);
 2441.             }
 2442.         }
 2443.     }
 2444.     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 2445.     {
 2446.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 1477.6804, -2181.5729, 17.3350))
 2447.         {
 2448.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2449.             {
 2450.                 SetPlayerColor(playerid, 0xAF0000AA);
 2451.                 GivePlayerWeapon(playerid, 9, 99999);
 2452.                 GivePlayerWeapon(playerid, 42, 99999);
 2453.                 SetPlayerSkin(playerid, 277);
 2454.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2455.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2456.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, strazpoz, "Wybierz Skin");
 2457.             }
 2458.             else
 2459.             {
 2460.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2461.                 {
 2462.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2463.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2464.                 }
 2465.                 else
 2466.                 {
 2467.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2468.                 }
 2469.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2470.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2471.             }
 2472.         }
 2473.     }
 2474.     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 2475.     {
 2476.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0,  994.03, 1057.10, 28.96))
 2477.         {
 2478.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2479.             {
 2480.                 SetPlayerColor(playerid, 0xFFFFFF00);
 2481.                 TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 2482.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2483.                 GivePlayerWeapon(playerid, 3, 1000);
 2484.                 GivePlayerWeapon(playerid, 24, 350);
 2485.                 GivePlayerWeapon(playerid, 25, 50);
 2486.                 GivePlayerWeapon(playerid, 43, 500);
 2487.                 GivePlayerWeapon(playerid, 17, 500);
 2488.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2489.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, fbi, "Wybierz Skin");
 2490.             }
 2491.             else
 2492.             {
 2493.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2494.                 {
 2495.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2496.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2497.                 }
 2498.                 else
 2499.                 {
 2500.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2501.                 }
 2502.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2503.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2504.             }
 2505.         }
 2506.     }
 2507.     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 2508.     {
 2509.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 2332.22, -14.21, 26.97 ))
 2510.         {
 2511.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2512.             {
 2513.                 SetPlayerColor(playerid, 0x00FFFAAA);
 2514.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2515.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2516.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, patnews, "Wybierz Skin");
 2517.             }
 2518.             else
 2519.             {
 2520.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2521.                 {
 2522.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2523.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2524.                 }
 2525.                 else
 2526.                 {
 2527.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2528.                 }
 2529.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2530.                 SetPlayerColor(playerid, NIEBIESKI);
 2531.             }
 2532.         }
 2533.     }
 2534.     if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1)
 2535.     {
 2536.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 1061.9143, 1273.4183, 10.8370))
 2537.         {
 2538.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2539.             {
 2540.                 SetPlayerColor(playerid, 0xFFFA00AA);
 2541.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2542.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2543.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, taxi, "Wybierz Skin");
 2544.             }
 2545.             else
 2546.             {
 2547.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2548.                 {
 2549.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2550.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2551.                 }
 2552.                 else
 2553.                 {
 2554.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2555.                 }
 2556.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2557.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2558.             }
 2559.         }
 2560.     }
 2561.     if(Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1)
 2562.     {
 2563.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 1061.9143, 1273.4183, 10.8370))
 2564.         {
 2565.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2566.             {
 2567.                 SetPlayerColor(playerid, 0x00FF0AAA);
 2568.                 GivePlayerWeapon(playerid, 4, 500);
 2569.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2570.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2571.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, pogotowie, "Wybierz Skin");
 2572.             }
 2573.             else
 2574.             {
 2575.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2576.                 {
 2577.                     SetPlayerSkin(playerid, 1);
 2578.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2579.                 }
 2580.                 else
 2581.                 {
 2582.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2583.                 }
 2584.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2585.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2586.             }
 2587.         }
 2588.     }
 2589.     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 2590.     {
 2591.         if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 1737.8090, 540.3218, 26.9758))
 2592.         {
 2593.             if(Gracz[playerid][Sluzba] == false)
 2594.             {
 2595.                 SetPlayerColor(playerid, 0x009100AA);
 2596.                 GivePlayerWeapon(playerid, 24, 500);
 2597.                 TogglePlayerControllable(playerid, true);
 2598.                 Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 2599.                 ShowModelSelectionMenu(playerid, strazgran, "Wybierz Skin");
 2600.             }
 2601.             else
 2602.             {
 2603.                 if(Gracz[playerid][MaSkin] == 0)
 2604.                 {
 2605.                     SetPlayerSkin(playerid, 3);
 2606.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffaa);
 2607.                 }
 2608.                 else
 2609.                 {
 2610.                     SetPlayerSkin(playerid, Gracz[playerid][Skin]);
 2611.                 }
 2612.                 Gracz[playerid][Sluzba] = false;
 2613.                 SetPlayerColor(playerid, BIALY);
 2614.                 ResetPlayerWeapons(playerid);
 2615.             }
 2616.         }
 2617.     }
 2618.     return 1;
 2619. }
 2620.  
 2621. CMD:fcmd(playerid, params[])
 2622. {
 2623.     new s[2048];
 2624.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 2625.     {
 2626.         strcat(s,"{FFFFFF}/skuj [id] /odkuj [id]\n");
 2627.         strcat(s,"{FFFFFF}/kara [id] [kasa] [score]\n");
 2628.         strcat(s,"{FFFFFF}/ciag [id] - przyciągasz skutego gracza do siebie\n");
 2629.         strcat(s,"{FFFFFF}/rwp [text] - czat policji,wojska i FBI\n");
 2630.         strcat(s,"{FFFFFF}/rp [text] - Radio Policji\n");
 2631.         strcat(s,"{FFFFFF}/ro [text] - Radio służb porządkowych (straż pożarna, policja, pomoc drogowa, pogotowie,FBI)\n");
 2632.         strcat(s,"{FFFFFF}/barier - stawiasz barierke\n");
 2633.         strcat(s,"{FFFFFF}/ubarier - usuwasz barierke\n");
 2634.         strcat(s,"{FFFFFF}/lizak [id]\n");
 2635.         strcat(s,"{FFFFFF}/poscig [id] [poziom 0-6]\n");
 2636.         strcat(s,"{FFFFFF}/kontrola [id]\n");
 2637.         strcat(s,"{FFFFFF}/paka [id] [minut]\n");
 2638.         strcat(s,"{FFFFFF}/open /close - otwierasz / zamykasz bramę\n");
 2639.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2640.     }
 2641.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 2642.     {
 2643.         strcat(s,"{FFFFFF}/skuj [id] /odkuj [id]\n");
 2644.         strcat(s,"{FFFFFF}/kara [id] [kasa] [score]\n");
 2645.         strcat(s,"{FFFFFF}/ciag [id] - przyciągasz skutego gracza do siebie\n");
 2646.         strcat(s,"{FFFFFF}/rwp [text] - Wojska i Policji\n");
 2647.         strcat(s,"{FFFFFF}/kontrola [id]\n");
 2648.         strcat(s,"{FFFFFF}/poscig [id] [poziom 0-6]\n");
 2649.         strcat(s,"{FFFFFF}/celeo/c - otwierasz/zamykasz wejście  do sektoru cel\n");
 2650.         strcat(s,"{FFFFFF}/celao/c - otwierasz/zamykasz cele\n");
 2651.         strcat(s,"{FFFFFF}/bramao/c - otwierasz / zamykasz bramę główną\n");
 2652.         strcat(s,"{FFFFFF}/paka [id] [minut]\n");
 2653.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2654.     }
 2655.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 2656.     {
 2657.         strcat(s,"{FFFFFF}/napraw\n");
 2658.         strcat(s,"{FFFFFF}/rachunek [id] [kasa]\n");
 2659.         strcat(s,"{FFFFFF}/zatankuj\n");
 2660.         strcat(s,"{FFFFFF}/oponki - pompujesz opony\n");
 2661.         strcat(s,"{FFFFFF}/lakier [kolor1] [kolor2]\n");
 2662.         strcat(s,"{FFFFFF}/open /close - otwierasz / zamykasz bramę\n");
 2663.         strcat(s,"{FFFFFF}/ro - Radio służb porządkowych\n");
 2664.         strcat(s,"{FFFFFF}/pach - tworzyrz pachołek\n");
 2665.         strcat(s,"{FFFFFF}/usunp - usuwasz pachołek\n");
 2666.         strcat(s,"{FFFFFF}/bari - tworzyrz barierke\n");
 2667.         strcat(s,"{FFFFFF}/usunb - usuwasz barierke\n");
 2668.         strcat(s,"{FFFFFF}/usunpp - usuwasz pachołek przy którym stoisz\n");
 2669.         strcat(s,"{FFFFFF}/usunbb - usuwasz barierke przy której stoisz\n");
 2670.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2671.     }
 2672.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 2673.     {
 2674.         strcat(s,"{FFFFFF}/bomba - tworzysz bombę\n");
 2675.         strcat(s,"{FFFFFF}/zwiaz - zwiazujesz gracza\n");
 2676.         strcat(s,"{FFFFFF}/rozwiaz - rozwiazujesz gracza\n");
 2677.         strcat(s,"{FFFFFF}/open /close - otwierasz / zamykasz bramę\n");
 2678.         strcat(s,"{FFFFFF}/rc - Radio gangu\n");
 2679.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2680.     }
 2681.     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 2682.     {
 2683.         strcat(s,"{FFFFFF}/drabina - tworzysz drabinę\n");
 2684.         strcat(s,"{FFFFFF}/udrabina - usuwasz drabinę\n");
 2685.         strcat(s,"{FFFFFF}/c3 [text] - czat służb porządkowych (straż pożarna, policja, pomoc drogowa, pogotowie)\n");
 2686.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2687.     }
 2688.     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 2689.     {
 2690.         strcat(s,"{FFFFFF}/skuj- skuwasz gracza\n");
 2691.         strcat(s,"{FFFFFF}/odkuj - rozkuwasz gracza\n");
 2692.         strcat(s,"{FFFFFF}/poscig- Wysyłasz list gończy\n");
 2693.         strcat(s,"{FFFFFF}/rf - Radio FBI\n");
 2694.         strcat(s,"{FFFFFF}/rwp - Radio FBI,Wojska,Policji\n");
 2695.         strcat(s,"{FFFFFF}/bramao - Otwierasz bramę główną\n");
 2696.         strcat(s,"{FFFFFF}/m - Megafon\n");
 2697.         strcat(s,"{FFFFFF}/kontrola - kontrola gracza\n");
 2698.         strcat(s,"{FFFFFF}/lizak - Wysyłasz polecenie do zatrzymania się\n");
 2699.        
 2700.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2701.     }
 2702.     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 2703.     {
 2704.         strcat(s,"{FFFFFF}/news [text] - tworzysz nowy news\n");
 2705.         strcat(s,"{FFFFFF}/open /close - otwierasz / zamykasz bramę\n");
 2706.     //  strcat(s,"{FFFFFF}/wystaw [id] [kasa] - wystawiasz rachunek\n");
 2707.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2708.     }
 2709.     if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1)
 2710.     {
 2711.         strcat(s,"{FFFFFF}/open /close - otwierasz / zamykasz bramę\n");
 2712.         strcat(s,"{FFFFFF}/rachunek [id] [kasa] - wystawiasz rachunek\n");
 2713.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2714.     }
 2715.     if(Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1)
 2716.     {
 2717.         strcat(s,"{FFFFFF}/ulecz [id] - leczysz gracza\n");
 2718.         strcat(s,"{FFFFFF}/wystaw [id] [kasa] - wystawiasz rachunek\n");
 2719.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2720.     }
 2721.     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 2722.     {
 2723.         strcat(s,"{FFFFFF}/open /close - otwierasz / zamykasz bramę bazy\n");
 2724.         strcat(s,"{FFFFFF}/rachunek [id] [kasa]  - wystawiasz rachunek\n");
 2725.         strcat(s,"{FFFFFF}/kontrola [id]\n");
 2726.         strcat(s,"{FFFFFF}/bramy - kontrola szlabanow\n");
 2727.        
 2728.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2729.     }
 2730.     return 1;
 2731. }
 2732. LoopingAnim(playerid,animlib[],animname[], Float:Speed, looping, lockx, locky, lockz, lp)
 2733. {
 2734.     SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Aby zakończyć animację wcisnij SPACJĘ lub wpisz /astop");
 2735.     SetPVarInt(playerid, "WykonujeAnimacje", 1);
 2736.     ApplyAnimation(playerid, animlib, animname, Speed, looping, lockx, locky, lockz, lp);
 2737.     return 1;
 2738. }
 2739. //Animacje
 2740. StopLoopingAnim(playerid)
 2741. {
 2742.     DeletePVar(playerid, "WykonujeAnimacje");
 2743.     ApplyAnimation(playerid, "CARRY", "crry_prtial", 4.0, 0, 0, 0, 0, 0);
 2744.     ClearAnimations(playerid);
 2745.     return 1;
 2746. }
 2747. CMD:cmd(playerid, params[])
 2748. {
 2749.     new s[1800];
 2750.     strcat(s,"{FF6600}Lista podstawowych komend:\n\n");
 2751.     strcat(s,"{00FF33}/faq {6600CC}- Krótki przewodnik,ułatwiający start\n");
 2752.     strcat(s,"{00FF33}/pytanie {6600CC}- Pytanie do Administracji\n");
 2753.     strcat(s,"{00FF33}/zlecenie {6600CC}- Wybierasz zlecenie towarowe\n");
 2754.     //*strcat(s,"{FF8000}/zabij {FFFFFF}- Dajesz zlecenie gangowi na zabicie gracza\n");
 2755.     strcat(s,"{00FF33}/odpocznij{6600CC}- Odpoczywasz w hotelu\n");
 2756.     strcat(s,"{00FF33}/pasy(/zp) {6600CC}- Zapinasz/Odpinasz pasy\n");
 2757.     strcat(s,"{9F5F9F}Rodzaje chatów\n");
 2758.     strcat(s,"{FF8000}/do {6600CC}- Reakcja(np: /do Odbiera mandat?)\n");
 2759.     strcat(s,"{FF8000}/me {6600CC}- Co robi?(np /me Odbiera telefon)\n");
 2760.     strcat(s,"{FF8000}/l {6600CC}- Chat lokalny\n");
 2761.     strcat(s,"{FF8000}/k {6600CC}- Krzyk\n");
 2762.     strcat(s,"{FF8000}/s {6600CC}- Szept\n");
 2763.     strcat(s,"{FF6600}Statusy\n");
 2764.     strcat(s,"{FF8000}/zw {6600CC}- Zaraz Wracam\n");
 2765.     strcat(s,"{FF8000}/jj {6600CC}- Już Jestem");
 2766.     strcat(s,"{FF6600}Ogólne\n");
 2767.     strcat(s,"{00FF00}/raport {6600CC}- Raport do Administracji na gracza,łamiącego prawa serwera\n");
 2768.     strcat(s,"{00FF00}/pm {6600CC}-Prywatna wiadomość\n");
 2769.     strcat(s,"{00FF00}/anim {6600CC}-Lista dostępnych animacji na serwerze\n");
 2770.     //strcat(s,"{FF8000}/ograniczenia {FFFFFF}- Lista ograniczeń na drogach\n");
 2771.     strcat(s,"{00FF00}/fcmd {6600CC}- Komendy frakcyjne\n");
 2772.     //strcat(s,"{FF8000}/td {FFFFFF}- Menu zarządzania textdrawami\n");
 2773.     strcat(s,"{00FF00}/tankuj {6600CC}- Będąc przy stacji tankujesz paliwo\n");
 2774.     //strcat(s,"{00FF00}/odczep {6600CC}- Odczepiasz naczepę\n");
 2775.     //strcat(s,"{FF8000}/flip {FFFFFF}- Przewrócenie pojazdu na 4 koła\n");
 2776.     //strcat(s,"{FF8000}/odleglosc {FFFFFF}- Sprawdzasz jak daleko jest dany Gracz\n");
 2777.     //strcat(s,"{FF8000}/anim {FFFFFF}- Lista animacji\n");
 2778.     strcat(s,"{00FF00}/telefon {6600CC}- Telefon dzięki któremu wezwiesz służby porządkowe\n");
 2779.     strcat(s,"{00FF00}/regulamin {6600CC}- Regulamin serwera\n");
 2780.     strcat(s,"{D9D919}/vip {6600CC}- Informacje dotyczące konta Premium na serwerze\n");
 2781.     strcat(s,"{00FF00}/npomoc {6600CC}- Indormacje o plantacji marihuany\n");
 2782.    
 2783.  
 2784.    
 2785.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", s, "Zamknij",#);
 2786.     return 1;
 2787. }
 2788. CMD:scmd(playerid, params[])
 2789. {
 2790.         new s[1800];
 2791.         strcat(s,"{D9D919}/mute [id][czas]- Uciszasz gracza\n");
 2792.         strcat(s,"{D9D919}/unmute [id][czas] -Zciągasz karę Mute\n");
 2793.         strcat(s,"{D9D919}/ann [czas] - Tekst na środku ekranu\n");
 2794.         strcat(s,"{D9D919}/jail [czas]- Wsadzasz gracza do Admin Jaila\n");
 2795.         strcat(s,"{D9D919}/spec- Obserwujesz gracza\n");
 2796.         strcat(s,"{D9D919}/specoff- Przestajesz obserwować gracza\n");
 2797.         strcat(s,"{D9D919}/podgladpmon - Pdgląd PM ");
 2798.         strcat(s,"{D9D919}/respc - Respawnaut z odliczaniem\n");
 2799.         strcat(s,"{D9D919}/respawnall- Respawn aut bez odliczania\n");
 2800.         strcat(s,"{D9D919}/kick [id]- Kickujesz gracza\n");
 2801.         strcat(s,"{D9D919}/klaps- Dajesz Karnego klapsa\n");
 2802.         strcat(s,"{D9D919}/sch- Chat Support-Team\n");
 2803.         strcat(s,"{D9D919}/vch- Chat Vipów\n");
 2804.         strcat(s,"{D9D919}/spawno/c- Otwórz/zamknij bramę spawnu\n");
 2805.         strcat(s,"{D9D919}/paka [id] [minut]\n");
 2806.         strcat(s,"{D9D919}/bramapeto/c- otwierasz/zamykasz bramę do bazy Petrleone\n");
 2807.  
 2808.  
 2809.  
 2810.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", s, "Zamknij",#);
 2811.         return 1;
 2812. }
 2813. CMD:acmd(playerid, params[])
 2814. {
 2815.         new s[1800];
 2816.         strcat(s,"{D9D919}/mute [id][czas]- Uciszasz gracza\n");
 2817.         strcat(s,"{D9D919}/unmute [id][czas] -Zciągasz karę Mute\n");
 2818.         strcat(s,"{D9D919}/ann [czas] - Tekst na środku ekranu\n");
 2819.         strcat(s,"{D9D919}/jail [czas]- Wsadzasz gracza do Admin Jaila\n");
 2820.         strcat(s,"{D9D919}/spec- Obserwujesz gracza\n");
 2821.         strcat(s,"{D9D919}/specoff- Przestajesz obserwować gracza\n");
 2822.         strcat(s,"{D9D919}/podgladpmon - Pdgląd PM ");
 2823.         strcat(s,"{D9D919}/respc - Respawnaut z odliczaniem\n");
 2824.         strcat(s,"{D9D919}/respawnall- Respawn aut bez odliczania\n");
 2825.         strcat(s,"{D9D919}/kick [id]- Kickujesz gracza\n");
 2826.         strcat(s,"{D9D919}/klaps- Dajesz Karnego klapsa\n");
 2827.         strcat(s,"{D9D919}/ach- Chat Administracji\n");
 2828.         strcat(s,"{D9D919}/sch- Chat Supportów\n");
 2829.         strcat(s,"{D9D919}/vch- Chat Vipów\n");
 2830.         strcat(s,"{D9D919}/spawno/c- Otwórz/zamknij bramę spawnu\n");
 2831.         strcat(s,"{D9D919}/paka [id] [minut]\n");
 2832.         strcat(s,"{D9D919}/dajstaty[ilość]- Dajesz statystyki wszystkim graczom\n");
 2833.         strcat(s,"{D9D919}/bramapeto/c- otwierasz/zamykasz bramę do bazy Petrleone\n");
 2834.         strcat(s,"{D9D919}/dajvip [id] [dzień w którym straci vipa] [miesiac]\n");
 2835.         strcat(s,"{D9D919}/dajs [Nick]- Dajesz graczowi sponsora\n");
 2836.         strcat(s,"{D9D919}/dodaj_frakcja(np dodaj_psp) [id] [1-pracownik,2-lider,0-zwolnienie]\n");
 2837.  
 2838.  
 2839.  
 2840.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", s, "Zamknij",#);
 2841.         return 1;
 2842. }
 2843.  
 2844. CMD:hcmd(playerid, params[])
 2845. {
 2846.         new s[2048];
 2847.         strcat(s,"{D9D919}/mute [id][czas]- Uciszasz gracza\n");
 2848.         strcat(s,"{D9D919}/unmute [id][czas] -Zciągasz karę Mute\n");
 2849.         strcat(s,"{D9D919}/ann [czas] - Tekst na środku ekranu\n");
 2850.         strcat(s,"{D9D919}/jail [czas]- Wsadzasz gracza do Admin Jaila\n");
 2851.         strcat(s,"{D9D919}/spec- Obserwujesz gracza\n");
 2852.         strcat(s,"{D9D919}/specoff- Przestajesz obserwować gracza\n");
 2853.         strcat(s,"{D9D919}/podgladpmon - Pdgląd PM ");
 2854.         strcat(s,"{D9D919}/respc - Respawnaut z odliczaniem\n");
 2855.         strcat(s,"{D9D919}/respawnall- Respawn aut bez odliczania\n");
 2856.         strcat(s,"{D9D919}/kick [id]- Kickujesz gracza\n");
 2857.         strcat(s,"{D9D919}/klaps- Dajesz Karnego klapsa\n");
 2858.         strcat(s,"{D9D919}/ach- Chat Administracji\n");
 2859.         strcat(s,"{D9D919}/sch- Chat Supportów\n");
 2860.         strcat(s,"{D9D919}/vch- Chat Vipów\n");
 2861.         strcat(s,"{D9D919}/spawno/c- Otwórz/zamknij bramę spawnu\n");
 2862.         strcat(s,"{D9D919}/paka [id] [minut]\n");
 2863.         strcat(s,"{D9D919}/dajstaty[ilość]- Dajesz statystyki wszystkim graczom\n");
 2864.         strcat(s,"{D9D919}/bramapeto/c- otwierasz/zamykasz bramę do bazy Petrleone\n");
 2865.         strcat(s,"{D9D919}/dajvip [id] [dzień w którym straci vipa] [miesiac]\n");
 2866.         strcat(s,"{D9D919}/dajs [Nick]- Dajesz graczowi sponsora\n");
 2867.         strcat(s,"{D9D919}/dodaj_frakcja(np dodaj_psp) [id] [1-pracownik,2-lider,0-zwolnienie]\n");
 2868.         strcat(s,"{D9D919}/maxping [ping]\n");
 2869.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 2870. }
 2871. CMD:vip(playerid, params[])
 2872. {
 2873.     new s[1800];
 2874.     strcat(s,"{6B238E}Informacje dotyczące konta Premium:\n\n");
 2875.     strcat(s,"{6B238E}Co daje konto Premium?\n");
 2876.     strcat(s,"{5F9F9F}Menu Vipa {CCCC33}(/menuv)\n");
 2877.     strcat(s,"{5F9F9F}Możliwośc uleczenia się \n");
 2878.     strcat(s,"{5F9F9F}Możliwośc posiadania kamizelki kuloodpornej\n");
 2879.     strcat(s,"{5F9F9F}Możliwość teleportacji do bazy {CCCC33} V.I.P\n");
 2880.     strcat(s,"{5F9F9F}Unikalny kolor {CCCC33}V.I.P\n");
 2881.     strcat(s,"{5F9F9F}Usunięcie skutków ubocznych braku jedzenia,snu.\n");
 2882.     strcat(s,"{5F9F9F}4 score za dostarczenie\n");
 2883.     strcat(s,"{6B238E}Cennik:\n\n");
 2884.     strcat(s,"{D9D919}V.I.P na okres 2 dni koszt 2,46 zł brutto\n\n");
 2885.     strcat(s,"{D9D919}V.I.P na okres 7 dni koszt 4,92 zł brutto\n\n");
 2886.     strcat(s,"{D9D919}V.I.P na okres 30 dni koszt 11,07 zł brutto {CC0000}(Promocja)\n\n");
 2887.     strcat(s,"{6B238E}SMS:\n");
 2888.     strcat(s,"{6B238E}Aby nabyć konto VIP/Premium wyślij sms o tresci:\n");
 2889.     strcat(s,"{66FF33}AA.SP  na numer  7255  (koszt: 2,46 zł brutto).\n");
 2890.     strcat(s,"{66FF33}AA.SP  na numer  7455  (koszt: 4,92 zł brutto).\n");
 2891.     strcat(s,"{66FF33}AA.SP  na numer  7936  (koszt: 11,07 zł brutto).\n");
 2892.     strcat(s,"{6B238E}Kod zwrotny należy podać Head-Administratorowi.\n");
 2893.    
 2894.    
 2895.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info", s, "Zamknij",#);
 2896.     return 1;
 2897. }
 2898.  
 2899. //Animacje
 2900.  
 2901. CMD:anim(playerid, params[])
 2902. {
 2903.     ShowAnimCMD(playerid, 0);
 2904.     return 1;
 2905. }
 2906.  
 2907. ShowAnimCMD(playerid, page)
 2908. {
 2909.     switch(page)
 2910.     {
 2911.         case 0:
 2912.         {
 2913.             StrHard = "";
 2914.             strcat(StrHard, "{FF0000}       ====- Więcej animacja /anim2-===\n");
 2915.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/ratunku {FFFFFF}- Krzyczysz ratunku.\n");
 2916.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/krzeslo {FFFFFF}- Siadasz na krześle.\n");
 2917.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/trup {FFFFFF}- Udajesz trupa.\n");
 2918.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/calus {FFFFFF}- Calujesz kogoś.\n");
 2919.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/sikaj {FFFFFF}- Sikasz.\n");
 2920.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/wal {FFFFFF}- Masturbujesz się.\n");
 2921.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/wytrysk {FFFFFF}- Dostajesz wytrysku.\n");
 2922.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/wypity {FFFFFF}- Pijesz.\n");
 2923.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/aresztuj {FFFFFF}- Aresztujesz kogoś.\n");
 2924.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/rapuj {FFFFFF}- Rapujesz.\n");
 2925.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/napad {FFFFFF}- Napad.\n");
 2926.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/rece {FFFFFF}- Pokazujesz ręce.\n");
 2927.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/lez {FFFFFF}- Leżysz.\n");
 2928.             ShowPlayerDialog(playerid, 902, DIALOG_STYLE_LIST, "{FF0000}Animacje:",StrHard, "Wybierz", ">>>>>");
 2929.         }
 2930.        
 2931.     }
 2932.     return 1;
 2933. }
 2934. CMD:anim2(playerid, params[])
 2935. {
 2936.     ShowAnimCMD1(playerid, 0);
 2937.     return 1;
 2938. }
 2939.  
 2940. ShowAnimCMD1(playerid, page)
 2941. {
 2942.     switch(page)
 2943.     {
 2944.        
 2945.         case 0:
 2946.         {
 2947.             StrHard = "";
 2948.             strcat(StrHard, "{FF0000}       ====- WRÓC WRÓC WRÓC -===\n");
 2949.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/oslaniaj {FFFFFF}- Osłaniasz kogoś.\n");
 2950.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/machaj {FFFFFF}- Machasz do kogoś.\n");
 2951.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/nacpaj {FFFFFF}- Jesteś naćpany.\n");
 2952.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/pal {FFFFFF}- Palisz fajkę.\n");
 2953.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/siadaj {FFFFFF}- Siadasz.\n");
 2954.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/rozmawiaj {FFFFFF}- Rozmawiasz.\n");
 2955.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/taichi {FFFFFF}- Uprawiasz Taichi.\n");
 2956.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/fotel {FFFFFF}- Siedzisz na fotelu.\n");
 2957.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/patrz {FFFFFF}- Patrzysz.\n");
 2958.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/opieraj {FFFFFF}- Opierasz się.\n");
 2959.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/przywitaj {FFFFFF}- Witasz.\n");
 2960.             strcat(StrHard, "{FF99AA}/dance {FFFFFF}- Tanczysz.\n");
 2961.             ShowPlayerDialog(playerid, 904, DIALOG_STYLE_LIST, "{FF0000}Animacje:",StrHard, "Wybierz", "Zamknij");
 2962.         }
 2963.     }
 2964.     return 1;
 2965. }
 2966.  
 2967.  
 2968. CMD:regulamin(playerid, params[])
 2969. {
 2970.     new s[512];
 2971.     strcat(s,"{FFFFFF}1.{ADBFC2}Zakaz zabijania monotomnego na Serwerze.\n");
 2972.     strcat(s,"{FFFFFF}2.{ADBFC2}Zakaz spamowania,abusowania komendami - ban/kick.\n");
 2973.     strcat(s,"{FFFFFF}3.{ADBFC2}Zakaz wykorzystywania bugów Sewera na swoją korzyść.\n");
 2974.     strcat(s,"{FFFFFF}4.{ADBFC2}Zakaz reklamowania jakichkolwiek adresów WWW oraz serwerów.\n");
 2975.     strcat(s,"{FFFFFF}5.{ADBFC2}Zakaz podszywania się pod innych Graczy i Administracje.\n");
 2976.     strcat(s,"{FFFFFF}6.{ADBFC2}Zakaz wyłudzania poparcia w rekrutacjach.\n\n");
 2977.     strcat(s,"{F70000}Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!");
 2978.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Regulamin", s, "Zamknij",#);
 2979.     return 1;
 2980. }
 2981. //---------sponsor
 2982. CMD:helps(playerid, params[])
 2983. {
 2984.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 1)
 2985.     {
 2986.         new ss[1000];
 2987.         strcat(ss,"{00AAFF}/menus {FFFFFF}- Panel $pon$ora.\n");
 2988.         strcat(ss,"{00AAFF}/kicks {FFFFFF}- Wyrzucenie Gracza z serwera.\n");
 2989.         strcat(ss,"{00AAFF}/mutes {FFFFFF}- Wyciszenie Gracza.\n");
 2990.         strcat(ss,"{00AAFF}/unmutes {FFFFFF}- Odciszenie Gracza.\n");
 2991.         strcat(ss,"{00AAFF}/sspec {FFFFFF}- Obserwowanie Gracza.\n");
 2992.         strcat(ss,"{00AAFF}/sspecoff {FFFFFF}- Stop Obserwowanie Gracza.\n");
 2993.         ShowPlayerDialog(playerid, 1377, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Pomoc $ponsora", ss, "OK", "");
 2994.     }
 2995.     else
 2996.     {
 2997.         new string[128];
 2998.         format(string, sizeof(string), "Nie jestes $pon$orem !");
 2999.        
 3000.     }
 3001.     return 1;
 3002. }
 3003. CMD:dajs(playerid, cmdtext[])
 3004. {
 3005.     new fileNameh[100], nameh[MAX_PLAYER_NAME+1];
 3006.     GetPlayerName(playerid, nameh, sizeof(nameh));
 3007.     if((strcmp(nameh,"Dydool[PBM]",false)==0 || strcmp(nameh,"Panczenko",false)==0 || strcmp(nameh,"Panczenko",false)==0) || dini_Exists(fileNameh))
 3008.     {
 3009.         if(sscanf(cmdtext, "s", fileNameh))
 3010.         {
 3011.             SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Wpisz: /dajs [Nick]");
 3012.             return 1;
 3013.         }
 3014.         else
 3015.         {
 3016.             new string2[256];
 3017.             format(string2, sizeof(string2), "{87AB3D}Gracz {FFFFFF}%s {87AB3D}otrzymał $ponsora!", cmdtext);
 3018.             SendClientMessage(playerid, ZIELONY, string2);
 3019.             dini_BoolSet(SPONSOR, cmdtext, true);
 3020.             sponsor[playerid] = true;
 3021.         }
 3022.     }
 3023.  
 3024.     return 1;
 3025. }
 3026. CMD:wezs(playerid, cmdtext[])
 3027. {
 3028.     new fileNameh[100], nameh[MAX_PLAYER_NAME+1];
 3029.     GetPlayerName(playerid, nameh, sizeof(nameh));
 3030.     if((strcmp(nameh,"Dydool[PBM]",false)==0 || strcmp(nameh,"Panczenko",false)==0 || strcmp(nameh,"Panczenko",false)==0) || dini_Exists(fileNameh))
 3031.     {
 3032.         if(sscanf(cmdtext, "s", fileNameh))
 3033.         {
 3034.             SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Wpisz: /wezs [Nick]");
 3035.             return 1;
 3036.         }
 3037.         else
 3038.         {
 3039.             new string2[256];
 3040.             format(string2, sizeof(string2), "{87AB3D}Gracz {FFFFFF}%s {87AB3D}stracił $ponsora!", cmdtext);
 3041.             SendClientMessage(playerid, ZIELONY, string2);
 3042.             dini_BoolSet(SPONSOR, cmdtext, false);
 3043.             sponsor[playerid] = false;
 3044.         }
 3045.     }
 3046.  
 3047.     return 1;
 3048. }
 3049. CMD:mutes(playerid, cmdtext[])
 3050. {
 3051.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 1)
 3052.     {
 3053.         new id, minuty;
 3054.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, minuty))
 3055.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /mutes [id] [minuty]");
 3056.         if(!IsPlayerConnected(id))
 3057.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nieprawidłowe id");
 3058.         else
 3059.         {
 3060.             new s[256];
 3061.             format(s, sizeof(s), "{FFE600}$pon$or {FFFFFF}%s (%d) {FF0000}uciszył gracza {FFFFFF}%s (%d) {FF0000}na {FFFFFF}%d {FF0000}minut", PlayerName(playerid), playerid, PlayerName(id), id, minuty);
 3062.             SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 3063.             Gracz[id][Mute] = true;
 3064.             SetTimerEx("usunmute", 60000*minuty, false, "i", id);
 3065.         }
 3066.     }
 3067.     return 1;
 3068. }
 3069.  
 3070.  
 3071. CMD:unmutes(playerid, cmdtext[])
 3072. {
 3073.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 1)
 3074.     {
 3075.         new id;
 3076.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 3077.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /unmutes [id]");
 3078.         if(!IsPlayerConnected(id))
 3079.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nieprawidłowe id");
 3080.         else
 3081.         {
 3082.             new s[256];
 3083.             format(s, sizeof(s), "{FFE600}$pon$or {FFFFFF}%s (%d) {FF0000}odciszył gracza {FFFFFF}%s (%d) ", PlayerName(playerid), playerid, PlayerName(id), id);
 3084.             SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 3085.             Gracz[id][Mute] = false;
 3086.         }
 3087.     }
 3088.     return 1;
 3089. }
 3090. ///koniec sponsor
 3091.  
 3092.  
 3093. CMD:zabij(playerid, cmdtext[])
 3094. {
 3095.     new id;
 3096.     if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 3097.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /zabij [id]");
 3098.     if(!IsPlayerConnected(id))
 3099.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "nie ma takiego id");
 3100.     else
 3101.     {
 3102.         new s[256];
 3103.         format(s, sizeof(s), "{FFFFFF}%s {999999}zleca zabicie gracza {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), PlayerName(id));
 3104.         SendClientMessageToGang(BIALY, s);
 3105.         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Zleciłeś zabicie gracza gangowi");
 3106.     }
 3107.     return 1;
 3108. }
 3109.  
 3110. CMD:rwp(playerid, cmdtext[])
 3111. {
 3112.     if(Gracz[playerid][Frakcja] == 1)
 3113.     {
 3114.         if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 3115.         {
 3116.             new text[512];
 3117.             if(sscanf(cmdtext, "s[512]", text))
 3118.                 return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /rw [text]");
 3119.             else
 3120.             {
 3121.                 new s[512];
 3122.                 format(s, sizeof(s), "{FF2400}[Radio Policja-Wojsko]{23238E}%s (%d): %s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 3123.                 SendClientMessageToPolicja(BIALY, s);
 3124.                 SendClientMessageToSwat(BIALY, s);
 3125.             }
 3126.         }
 3127.     }
 3128.     return 1;
 3129. }
 3130. CMD:rpd(playerid, cmdtext[])
 3131. {
 3132.     if(Gracz[playerid][Frakcja] == 1)
 3133.     {
 3134.         if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3135.         {
 3136.             new text[512];
 3137.             if(sscanf(cmdtext, "s[512]", text))
 3138.                 return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /rw [text]");
 3139.             else
 3140.             {
 3141.                 new s[512];
 3142.                 format(s, sizeof(s), "{FF2400}[Radio PD]{23238E}%s (%d): %s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 3143.                 SendClientMessageToPolicja(BIALY, s);
 3144.                 SendClientMessageToSwat(BIALY, s);
 3145.             }
 3146.         }
 3147.     }
 3148.     return 1;
 3149. }
 3150.  
 3151. CMD:rp(playerid, cmdtext[])
 3152. {
 3153.     if(Gracz[playerid][Frakcja] == 1)
 3154.     {
 3155.         if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 3156.         {
 3157.             new text[512];
 3158.             if(sscanf(cmdtext, "s[512]", text))
 3159.                 return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /rp [text]");
 3160.             else
 3161.             {
 3162.                 new s[512];
 3163.                 format(s, sizeof(s), "{FF2400}[Radio Policja]{23238E}%s (%d): %s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 3164.                 SendClientMessageToPolicja(BIALY, s);
 3165.             }
 3166.         }
 3167.     }
 3168.     return 1;
 3169. }
 3170.  
 3171. CMD:rc(playerid, cmdtext[])
 3172. {
 3173.     if(Gracz[playerid][Frakcja] == 1)
 3174.     {
 3175.         if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 3176.         {
 3177.             new text[512];
 3178.             if(sscanf(cmdtext, "s[512]", text))
 3179.                 return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /rc [text]");
 3180.             else
 3181.             {
 3182.                 new s[512];
 3183.                 format(s, sizeof(s), "(FF2400)[Radio Corleone]{23238E}%s (%d): %s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 3184.                 SendClientMessageToGang(BIALY, s);
 3185.             }
 3186.         }
 3187.     }
 3188.     return 1;
 3189. }
 3190.  
 3191. CMD:ro(playerid, cmdtext[])
 3192. {
 3193.     if(Gracz[playerid][Frakcja] == 1)
 3194.     {
 3195.         if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1 || Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1 || Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3196.         {
 3197.             new text[512];
 3198.             if(sscanf(cmdtext, "s[512]", text))
 3199.                 return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /ro [text]");
 3200.             else
 3201.             {
 3202.                 new s[512];
 3203.                 format(s, sizeof(s), "(FF2400)[Radio ogólne]{23238E}%s (%d): %s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 3204.                 SendClientMessageToPolicja(BIALY, s);
 3205.                 SendClientMessageToStraz(BIALY, s);
 3206.                 SendClientMessageToPogo(BIALY, s);
 3207.             }
 3208.         }
 3209.     }
 3210.     return 1;
 3211. }
 3212.  
 3213. CMD:zp(playerid, params[])
 3214. {
 3215.     if(Gracz[playerid][Pasy] == false)
 3216.     {
 3217.         Gracz[playerid][Pasy] = true;
 3218.         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Pasy zapięte");
 3219.     }
 3220.     else if(Gracz[playerid][Pasy] == true)
 3221.     {
 3222.         Gracz[playerid][Pasy] = false;
 3223.         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Pasy odpięte");
 3224.     }
 3225.     return 1;
 3226. }
 3227.  
 3228. CMD:telefon(playerid, params[])
 3229. {
 3230.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_TELEFON, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz","{FFFFFF}Policja\nStraż Pożarna\nPogotowie Ratunkowe\nPomoc Drogowa\nTaxi\nWszystkie służby 112","Dzwoń","Anuluj");
 3231.     return 1;
 3232. }
 3233.  
 3234. CMD:odpoczywaj(playerid, params[])
 3235. {
 3236.     if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 3237.     {
 3238.         TextDrawShowForPlayer(playerid, zacma);
 3239.         TogglePlayerControllable(playerid, false);
 3240.         SetTimerEx("odpocznij", 60000*5, 0, "d", playerid);
 3241.     }
 3242.     return 1;
 3243. }
 3244.  
 3245. CMD:odpocznij(playerid, params[])
 3246. {
 3247.     if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 2, 2244.8928,-1164.8317,1029.7968))
 3248.     {
 3249.         TextDrawShowForPlayer(playerid, zacma);
 3250.         TogglePlayerControllable(playerid, false);
 3251.         SetTimerEx("odpocznij", 6000*5, 0, "d", playerid);
 3252.     }
 3253.     else
 3254.     {
 3255.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jedź do hotelu!");
 3256.     }
 3257.     return 1;
 3258. }
 3259. CMD:odpocznijlv(playerid, params[])
 3260. {
 3261.     if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 2, 1966.22,1623.22,13.13))
 3262.     {
 3263.         TextDrawShowForPlayer(playerid, zacma);
 3264.         TogglePlayerControllable(playerid, false);
 3265.         SetTimerEx("odpocznij", 6000*5, 0, "d", playerid);
 3266.     }
 3267.     else
 3268.     {
 3269.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jedź do hotelu!");
 3270.     }
 3271.     return 1;
 3272. }
 3273.  
 3274. CMD:pos(playerid, params[])
 3275. {
 3276.     new Float:x, Float:y, Float:z, Float:r;
 3277.     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 3278.     GetPlayerFacingAngle(playerid, r);
 3279.     new s[256];
 3280.     format(s, sizeof(s), "X: %.4f Y: %.4f Z: %.4f R: %.4f", x,y,z,r);
 3281.     SendClientMessage(playerid, SZARY, s);
 3282.     return 1;
 3283. }
 3284.  
 3285. CMD:zw(playerid, cmdtext[])
 3286. {
 3287.     if(Gracz[playerid][Zlecenie] == false)
 3288.     {
 3289.         new s[256];
 3290.         format(s, sizeof(s), "Gracz {0066ff}%s{FFFFFF} zaraz wraca!", PlayerName(playerid));
 3291.         SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 3292.         Gracz[playerid][Afk] = true;
 3293.         TogglePlayerControllable(playerid, false);
 3294.     }
 3295.     return 1;
 3296. }
 3297.  
 3298. CMD:jj(playerid, params[])
 3299. {
 3300.     if(Gracz[playerid][Afk] == true)
 3301.     {
 3302.         Gracz[playerid][Afk] = false;
 3303.         new s[256];
 3304.         format(s, sizeof(s), "Gracz {0066ff}%s{FFFFFF} już jest!", PlayerName(playerid));
 3305.         SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 3306.         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 3307.     }
 3308.     else
 3309.     {
 3310.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz z/w");
 3311.     }
 3312.     return 1;
 3313. }
 3314.  
 3315. CMD:pmenu(playerid, params[])
 3316. {
 3317.     if(Gracz[playerid][Zlecenie] == false)
 3318.     {
 3319.         if(Gracz[playerid][Pojazd] == 1)
 3320.         {
 3321.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_POJAZD, DIALOG_STYLE_LIST, "Menu pojazdu","Zespawnuj\nOdspawnuj\nZapisz\nOtwórz\nZamknij\nNamierz\nUsuń Checkpoint","Wybierz","Zamknij");
 3322.         }
 3323.         else
 3324.         {
 3325.             SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie masz prywatnego pojazdu!");
 3326.         }
 3327.     }
 3328.     else
 3329.     {
 3330.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie możesz używać prywatnego pojazdu podczas zlecenia");
 3331.     }
 3332.     return 1;
 3333. }
 3334.  
 3335.  
 3336. CMD:sklep(playerid, params[])
 3337. {
 3338.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_SKLEP_ZLOTO, DIALOG_STYLE_LIST, "Sklep","100 score [1000 złota]","Kup","Zamknij");
 3339.     return 1;
 3340. }
 3341.  
 3342.  
 3343. CMD:kup(playerid, params[])
 3344. {
 3345.     if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1957.6740,304.0634,35.4688))
 3346.     {
 3347.         if(Gracz[playerid][Pojazd] == 0)
 3348.         {
 3349.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_KUP_POJAZD, DIALOG_STYLE_LIST, "Info","Elegy [200 Score]\nInfernus [1000 Score]\nBullet[800 score]\nCheetah[200 score]\nEsperanto[50 score]","Kup","Zamknij");
 3350.         }
 3351.         else
 3352.         {
 3353.             SendClientMessage(playerid, BIALY, "Masz już pojazd");
 3354.         }
 3355.     }
 3356.     else
 3357.     {
 3358.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w salonie/sklepie...");
 3359.     }
 3360.     return 1;
 3361.  
 3362. }
 3363.  
 3364. CMD:podgladpmon(playerid, params[])
 3365. {
 3366.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 3367.     {
 3368.         if(podgladpm == 0)
 3369.         {
 3370.             podgladpm = 1;
 3371.             SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Podglad pm wlaczony");
 3372.         }
 3373.         else
 3374.         {
 3375.             podgladpm = 0;
 3376.             SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Podglad pm wylaczony");
 3377.         }
 3378.     }
 3379.     return true;
 3380. }
 3381.  
 3382. CMD:pm(playerid, cmdtext[])
 3383. {
 3384.     new id, text[256];
 3385.     if(sscanf(cmdtext, "ds[64]", id, text))
 3386.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /pm [id] [text]");
 3387.     if(!IsPlayerConnected(id))
 3388.         return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "złe id");
 3389.     else
 3390.     {  
 3391.         if(podgladpm == 1)
 3392.         {
 3393.             new s[1024];
 3394.             format(s, sizeof(s), "{6699FF}Wysłałeś pm do %s (%d) o treści: {6699FF}%s", PlayerName(id), id, text);
 3395.             SendClientMessage(playerid, POMARANCZOWY, s);
 3396.             new s2[1024];
 3397.             format(s2, sizeof(s2), "{32CD32}Dostałeś pm od %s (%d) o treści: {32CD32}%s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 3398.             SendClientMessage(id, POMARANCZOWY, s2);
 3399.             new s3[1024];
 3400.             format(s3, sizeof(s3), "[Admin-Szpieg] %s (%d) <OD PM DO> %s (%d) o treści {38B0DE}%s", PlayerName(playerid), playerid, PlayerName(id), id, text);
 3401.             SendClientMessageToAdmins(POMARANCZOWY, s3);
 3402.             if(Gracz[id][Afk] == true)
 3403.             {
 3404.                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "Ten gracz jest AFK");
 3405.             }
 3406.         }
 3407.         else
 3408.         {
 3409.             new s[1024];
 3410.             format(s, sizeof(s), "Wysłałeś pm do %s (%d) o treści: {6699FF}%s", PlayerName(id), id, text);
 3411.             SendClientMessage(playerid, POMARANCZOWY, s);
 3412.             new s2[1024];
 3413.             format(s2, sizeof(s2), "Dostałeś pm od %s (%d) o treści: {32CD32}%s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 3414.             SendClientMessage(id, POMARANCZOWY, s2);
 3415.             if(Gracz[id][Afk] == true)
 3416.             {
 3417.                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "Ten gracz jest AFK");
 3418.             }
 3419.         }
 3420.     }
 3421.     return 1;
 3422. }
 3423.  
 3424.  
 3425. CMD:zlecenie(playerid, params[])
 3426. {
 3427.     if(Gracz[playerid][Zlecenie] == false)
 3428.     {
 3429.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 3430.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 3431.         if(!MozeLadowac(playerid))
 3432.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 3433.         else
 3434.         {
 3435.             ShowPlayerDialog(playerid, TRUCK_AND_VAN, DIALOG_STYLE_LIST, "Info","Zlecenia Truckerskie\nZlecenia Van'ów","Wybierz","Anuluj");
 3436.             return 1;
 3437.         }
 3438.     }
 3439.     else
 3440.     {
 3441.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Masz już jakieś zlecenie, aby je zmienić anuluj aktualne zlecenie komendą /anuluj");
 3442.     }
 3443.     return 1;
 3444. }
 3445.  
 3446. CMD:anuluj(playerid, params[])
 3447. {
 3448.     if(Gracz[playerid][Zlecenie] == true)
 3449.     {
 3450.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ANULUJ_ZLECENIE, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","Czy na pewno chcesz anulować zlecenie? będzie cię to kosztować {FF0000}3000$","Tak","Nie");
 3451.     }
 3452.     else
 3453.     {
 3454.         SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Nie dostarczasz żadnego towaru.");
 3455.     }
 3456.     return 1;
 3457. }
 3458.  
 3459.  
 3460. CMD:weather(playerid, cmdtext[])
 3461. {
 3462.     new id;
 3463.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 3464.     {
 3465.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 3466.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /weather [id]");
 3467.         else
 3468.         {
 3469.             SetWeather(id);
 3470.         }
 3471.     }
 3472.     return 1;
 3473. }
 3474.  
 3475. CMD:settime(playerid, cmdtext[])
 3476. {
 3477.     new godzina;
 3478.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 3479.     {
 3480.         if(sscanf(cmdtext, "d", godzina))
 3481.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /settime [godzina]");
 3482.         else
 3483.         {
 3484.             SetWorldTime(godzina);
 3485.         }
 3486.     }
 3487.     return 1;
 3488. }
 3489.  
 3490. /*CMD:setglod(playerid, params[])
 3491. {
 3492.     new id, ilosc;
 3493.     if(sscanf(cmdtext, "ds[100]", id, ilosc))
 3494.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /setglod [id] [0-100]");
 3495.     if(!IsPlayerConnected(id))
 3496.         return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Ten gracz nie jest podlaczony");
 3497.     else
 3498.     {
 3499.         new s[256];
 3500.         format(s, sizeof(s), "Admin %s dał ci %d głodu", PlayerName(playerid), ilosc);
 3501.         SendClientMessage(id, BIALY, s);
 3502.         Gracz[id][Glod] = ilosc;
 3503.     }
 3504.     return 1;
 3505. }
 3506.  
 3507. CMD:setsen(playerid, params[])
 3508. {
 3509.     new id, ilosc;
 3510.     if(sscanf(cmdtext, "ds[100]", id, ilosc))
 3511.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /setsen [id] [0-100]");
 3512.     if(!IsPlayerConnected(id))
 3513.         return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Ten gracz nie jest podlaczony");
 3514.     else
 3515.     {
 3516.         new s[256];
 3517.         format(s, sizeof(s), "Admin %s dał ci %d snu", PlayerName(playerid), ilosc);
 3518.         SendClientMessage(id, BIALY, s);
 3519.         Gracz[id][Sen] = ilosc;
 3520.     }
 3521.     return 1;
 3522. }*/
 3523. new kasa, pkt, kaska;
 3524.  
 3525.  
 3526. CMD:rachunek(playerid, cmdtext[])
 3527. {
 3528.     //if(Gracz[playerid][Frakcja] == 1) return SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie jesteś w frakcji!");
 3529.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1 || Gracz[playerid][Taxi] >= 1 || Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1 ||Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1 || Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 3530.     {
 3531.         new id;
 3532.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, kaska))
 3533.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /rachunek [id] [kasa]");
 3534.         if(!IsPlayerConnected(id))
 3535.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie ma gracza o tym id!");
 3536.         if(kaska < 99)
 3537.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 100$ max 100.000$!");
 3538.         if(kaska >= 100001)
 3539.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 100$ max 100.000$!");
 3540.         else
 3541.         {
 3542.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 5.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 3543.             new s[256];
 3544.             format(s, sizeof(s), "{E47833}Pracownik {215E21}%s {E47833}wystawił ci rachunek na {215E21}%d ${E47833} Akceptujesz?", PlayerName(playerid), kaska);
 3545.             ShowPlayerDialog(id, DIALOG_WYSTAW, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Platność",s,"Zapłać","Więzienie");
 3546.         }
 3547.     }
 3548.     return 1;
 3549. }
 3550.  
 3551. CMD:kara(playerid, cmdtext[])
 3552. {
 3553.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Swat] >= 1 || Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 3554.     {
 3555.         new id;
 3556.         if(sscanf(cmdtext, "ddd", id, kasa, pkt))
 3557.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /kara [id] [kasa] [pkt]");
 3558.         if(!IsPlayerConnected(id))
 3559.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie ma gracza o tym id!");
 3560.         if(pkt < 1)
 3561.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 1 max 10 pkt !");
 3562.         if(kasa < 99)
 3563.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 100 max 100.000$!");
 3564.         if(pkt >= 11)
 3565.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 1 max 10 pkt !");
 3566.         if(kasa >= 100001)
 3567.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 100 max 100.000$!");
 3568.         else
 3569.         {
 3570.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 5.0) return SendClientMessage(playerid, ZOLTY, "Gracz jest za daleko!!");
 3571.             new s[256];
 3572.             format(s, sizeof(s), "{E47833}Pracownik {215E21}%s {E47833}wystawił ci rachunek na {215E21}%d ${E47833} Akceptujesz?", PlayerName(playerid), kasa, pkt);
 3573.             ShowPlayerDialog(id, DIALOG_MANDAT, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Mandat",s,"Przyjmij","Więzienie");
 3574.         }
 3575.     }
 3576.     return 1;
 3577. }
 3578.  
 3579.  
 3580. CMD:barier(playerid, params[])
 3581. {
 3582.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 3583.     {
 3584.         new string[256];
 3585.         new Float:x, Float:y, Float:z;
 3586.         GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 3587.         for(new i=0; i<sizeof bari; i++)
 3588.         {
 3589.             if(bari[i] != -1) continue;
 3590.             bari[i] = CreateDynamicObject(1423, x+1.6, y+1.6, z-0.6, 0.0, 0.0, 0);
 3591.             EditObject(playerid, bari[i]);
 3592.             format(string, sizeof(string), "Postawiłeś(aś) barierke !");
 3593.             SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3594.             break;
 3595.         }
 3596.     }
 3597.     return 1;
 3598. }
 3599.  
 3600. CMD:ubarier(playerid, params[])
 3601. {
 3602.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 3603.     {
 3604.     new string[256];
 3605.     new Float:e[3];
 3606.     for(new i=0; i<sizeof bari; i++)
 3607.     {
 3608.         for(new i1 = 0; i1 < MAX_PLAYERS; i1++)
 3609.         {
 3610.             GetObjectPos(bari[i],e[0],e[1],e[2]);
 3611.             if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1,e[0],e[1],e[2]))
 3612.             {
 3613.                 DestroyObject(bari[i]);
 3614.                 bari[i] = -1;
 3615.                 format(string, sizeof(string), "Schowałeś(aś) barierke !");
 3616.                 SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3617.             }
 3618.         }
 3619.     }
 3620.     }
 3621.     return 1;
 3622. }
 3623.  
 3624. CMD:drabina(playerid, params[])
 3625. {
 3626.     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 3627.     {
 3628.     new string[256];
 3629.     new Float:x, Float:y, Float:z;
 3630.     GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 3631.     for(new i=0; i<sizeof drabina; i++)
 3632.     {
 3633.         if(drabina[i] != -1) continue;
 3634.         drabina[i] = CreateDynamicObject(1437, x+0.6, y, z - 0.5, 340, 0.0, 0.0);
 3635.         EditObject(playerid, drabina[i]);
 3636.         format(string, sizeof(string), "Postawiłeś(aś) drabine !");
 3637.         SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3638.         break;
 3639.     }
 3640.     }
 3641.     return 1;
 3642. }
 3643.  
 3644. CMD:udrabina(playerid, params[])
 3645. {
 3646.     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 3647.     {
 3648.     new string[256];
 3649.     new Float:e[3];
 3650.     for(new i=0; i<sizeof drabina; i++)
 3651.     {
 3652.         for(new i1 = 0; i1 < MAX_PLAYERS; i1++)
 3653.         {
 3654.             GetObjectPos(drabina[i],e[0],e[1],e[2]);
 3655.             if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1,e[0],e[1],e[2]))
 3656.             {
 3657.                 DestroyObject(drabina[i]);
 3658.                 drabina[i] = -1;
 3659.                 format(string, sizeof(string), "Schowałeśs(aś) drabine !");
 3660.                 SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3661.             }
 3662.         }
 3663.     }
 3664.     }
 3665.     return 1;
 3666. }
 3667.  
 3668. CMD:pach(playerid, params[])
 3669. {
 3670.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3671.     {
 3672.     new string[256];
 3673.     new Float:x, Float:y, Float:z;
 3674.     GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 3675.     for(new i=0; i<sizeof pacholek; i++)
 3676.     {
 3677.         if(pacholek[i] != -1) continue;
 3678.         pacholek[i] = CreateDynamicObject(1238, x+0.6, y, z - 0.5, 0.0, 0.0, 0.0);
 3679.         EditObject(playerid, pacholek[i]);
 3680.         format(string, sizeof(string), "Postawiłeś(aś) pachołek !");
 3681.         SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3682.         //SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Stworzyłeś(aś) pacholek");
 3683.         break;
 3684.     }
 3685.     }
 3686.     return 1;
 3687. }
 3688.  
 3689. CMD:usunp(playerid, params[])
 3690. {
 3691.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3692.     {
 3693.     new string[256];
 3694.     new Float:e[3];
 3695.     for(new i=0; i<sizeof pacholek; i++)
 3696.     {
 3697.         for(new i1 = 0; i1 < MAX_PLAYERS; i1++)
 3698.         {
 3699.             GetObjectPos(pacholek[i],e[0],e[1],e[2]);
 3700.             if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1,e[0],e[1],e[2]))
 3701.             {
 3702.                 DestroyObject(pacholek[i]);
 3703.                 pacholek[i] = -1;
 3704.                 format(string, sizeof(string), "Schowałeśs(aś) pachołek !");
 3705.                 SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3706.             }
 3707.         }
 3708.     }
 3709.     }
 3710.     return 1;
 3711. }
 3712.  
 3713. CMD:bari(playerid, params[])
 3714. {
 3715.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3716.     {
 3717.     new string[256];
 3718.     new Float:x, Float:y, Float:z;
 3719.     GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 3720.     for(new i=0; i<sizeof barierka; i++)
 3721.     {
 3722.         if(barierka[i] != -1) continue;
 3723.         barierka[i] = CreateDynamicObject(1228, x+1.6, y+1.6, z-0.6, 0.0, 0.0, 0);
 3724.         EditObject(playerid, barierka[i]);
 3725.         //SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Stworzyłeś(aś) barierkę");
 3726.         format(string, sizeof(string), "Postawiłeś(aś) barierke !");
 3727.         SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3728.         break;
 3729.     }
 3730.     }
 3731.     return 1;
 3732. }
 3733.  
 3734. CMD:usunb(playerid, params[])
 3735. {
 3736.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3737.     {
 3738.     new string[256];
 3739.     new Float:e[3];
 3740.     for(new i=0; i<sizeof barierka; i++)
 3741.     {
 3742.         GetObjectPos(barierka[i],e[0],e[1],e[2]);
 3743.         if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,5,e[0],e[1],e[2]))
 3744.         {
 3745.             DestroyObject(barierka[i]);
 3746.             barierka[i] = -1;
 3747.             format(string, sizeof(string), "Schowałeś(aś) barierke !");
 3748.             SendClientMessage(playerid, SZARY, string);
 3749.         }
 3750.     }
 3751.     }
 3752.     return 1;
 3753. }
 3754.  
 3755. CMD:usunpp(playerid, params[])
 3756. {
 3757.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3758.     {
 3759.     new Float:e[3];
 3760.     for(new i=0; i<sizeof pacholek; i++)
 3761.     {
 3762.         GetObjectPos(pacholek[i],e[0],e[1],e[2]);
 3763.         if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1,e[0],e[1],e[2]))
 3764.         {
 3765.             DestroyObject(pacholek[i]);
 3766.             pacholek[i] = -1;
 3767.         }
 3768.     }
 3769.     }
 3770.     return 1;
 3771. }
 3772.  
 3773. CMD:usunbb(playerid, params[])
 3774. {
 3775.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3776.     {
 3777.     new Float:e[3];
 3778.     for(new i=0; i<sizeof barierka; i++)
 3779.     {
 3780.         GetObjectPos(barierka[i],e[0],e[1],e[2]);
 3781.         if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1,e[0],e[1],e[2]))
 3782.         {
 3783.             DestroyObject(barierka[i]);
 3784.             barierka[i] = -1;
 3785.         }
 3786.     }
 3787.     }
 3788.     return 1;
 3789. }
 3790.  
 3791. CMD:zatankuj(playerid, params[])
 3792. {
 3793.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3794.     {
 3795.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "{38B0DE} Nie jesteś w pojeździe");
 3796.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 3797.         Paliwo[vehicleid] = MAXPALIWO;
 3798.         SendClientMessage(playerid, ZIELONY, "{38B0DE}Pojazd zatankowany.");
 3799.     }
 3800.     return 1;
 3801. }
 3802.  
 3803. CMD:oponki(playerid, params[])
 3804. {
 3805.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3806.     {
 3807.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "{38B0DE}* Nie jesteś w pojeździe");
 3808.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 3809.         Opony[vehicleid] = 100;
 3810.         new panels, door, light, tires;
 3811.         GetVehicleDamageStatus(vehicleid, panels, door, light, tires);
 3812.         UpdateVehicleDamageStatus(vehicleid, panels, door, light, 0);
 3813.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Napompowałeś opony");
 3814.     }
 3815.     return 1;
 3816. }
 3817.  
 3818. CMD:napraw(playerid, params[])
 3819. {
 3820.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3821.     {
 3822.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "{38B0DE}}* Nie jesteś w pojeździe");
 3823.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 3824.         SetVehicleHealth(vehicleid, 1000.0);
 3825.         RepairVehicle(vehicleid);
 3826.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "{00A0F0}* Silnik został naprawiony");
 3827.     }
 3828.     return 1;
 3829. }
 3830.  
 3831. CMD:lakier(playerid, cmdtext[])
 3832. {
 3833.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3834.     {
 3835.         new vid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 3836.         new k1, k2;
 3837.         if(sscanf(cmdtext, "dd", k1, k2))
 3838.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /lakier [kolor1] [kolor2]");
 3839.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 3840.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Nie jesteś w pojeździe");
 3841.         else
 3842.         {
 3843.             ChangeVehicleColor(vid, k1, k2);
 3844.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Kolor zmieniony!");
 3845.         }
 3846.     }
 3847.     return 1;
 3848. }
 3849.  
 3850. CMD:bramy(playerid, params[])
 3851. {
 3852.     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 3853.     {
 3854.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_BRAMY, DIALOG_STYLE_LIST, "Bramy","Szlaban lv-ls 1\nSzlaban lv-ls 2\nSzlaban lv-sf 1\nSzlaban lv-sf 2","Wybierz","Anuluj");
 3855.     }
 3856.     return 1;
 3857. }
 3858.  
 3859. CMD:menu(playerid, params[])
 3860. {
 3861.     if(Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1)
 3862.     {
 3863.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU_POGOTOWIE, DIALOG_STYLE_LIST, "Menu","Brama nr1\nBrama nr2\nBrama nr3","Wybierz","Anuluj");
 3864.     }
 3865.     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 3866.     {
 3867.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU_STRAZ, DIALOG_STYLE_LIST, "Menu","Brama główna\nBrama Lotnisko\nGaraż 1\nGaraż 2\nGaraż 3\nGaraż 4\nGaraż 5\nOSP tył 1\nOSP przód 1\nOSP tył 2\nOSP przód 2\nOSP tył 3\nOSP przód 3\nOSP tył 4\nOSP przód 4","Wybierz","Anuluj");
 3868.     }
 3869.     return 1;
 3870. }
 3871.  
 3872. CMD:celeo(playerid, params[])
 3873. {
 3874.    
 3875.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 3876.     {
 3877.         MoveDynamicObject(drzwiswat, 2603.7007, -2194.1187, 13.7673, 5);
 3878.     }
 3879.     return 1;
 3880. }
 3881. CMD:celec(playerid, params[])
 3882. {
 3883.  
 3884.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 3885.     {
 3886.         MoveDynamicObject(drzwiswat, 2603.7034, -2195.8064, 13.7673, 5);
 3887.     }
 3888.     return 1;
 3889. }
 3890. CMD:celao(playerid, params[])
 3891. {
 3892.  
 3893.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 3894.     {
 3895.         MoveDynamicObject(celaswat, 2596.5591, -2193.3064, 13.7831, 5);
 3896.     }
 3897.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 3898.     {
 3899.         MoveDynamicObject(celalewapolicja,2354.0493, 2509.8186, -18.4004, 5);
 3900.     }
 3901.     return 1;
 3902. }
 3903. CMD:celac(playerid, params[])
 3904. {
 3905.  
 3906.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 3907.     {
 3908.         MoveDynamicObject(celaswat, 2595.1721, -2193.2986, 13.7831, 5);
 3909.     }
 3910.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 3911.     {
 3912.         MoveDynamicObject(celalewapolicja,2354.0569, 2508.1951, -18.4004, 5);
 3913.     }
 3914.     return 1;
 3915. }
 3916. CMD:bramao(playerid, params[])
 3917. {
 3918.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 3919.     {
 3920.         //if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 10,2303.92139, 46.73355, 23.98156)) //odleglosc w jakiej zadziala
 3921.         MoveDynamicObject(garazzewnatrz, 2245.4561, 2453.3037, 7.8489, 8);
 3922.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf, -1571.9076, 653.3676, 10.0824, 5);
 3923.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf1, -1701.9341, 692.3947, 26.1332, 5);
 3924.     }
 3925.     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 3926.     {
 3927.         MoveDynamicObject(bramastrazglowna,1488.6954, -2171.2957, -21.1147, 5);
 3928.     }
 3929.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3930.     {
 3931.         MoveDynamicObject(bramapd, 1067.3318, 1358.7278, 6.8912, 5);
 3932.     }
 3933.     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 3934.     {
 3935.         MoveDynamicObject(bramafbi, 997.3304, 1744.1304, 12.6575, 5);
 3936.     }
 3937.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 3938.     {
 3939.         //MoveDynamicObject(bramagang, 1283.5681, -2056.5549, 54.8719, 5);
 3940.     }
 3941.     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 3942.     {
 3943.         MoveDynamicObject(bramasannews, 2303.8774, 36.8776, 25.4823, 3);
 3944.     }
 3945.     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 3946.     {
 3947.         //MoveDynamicObject(bramasg, 1165.2354, -1740.9512, 9.4910, 5);
 3948.     }
 3949.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 3950.     {
 3951.         MoveDynamicObject(bramaswat, 2507.2163, -2215.9827, 15.0689, 5);
 3952.     }
 3953.     if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1)
 3954.     {
 3955.         MoveDynamicObject(bramataxi,1055.7269, 2382.0227, 12.5715, 5);
 3956.     }
 3957.     return 1;
 3958. }
 3959.  
 3960.  
 3961. CMD:bramac(playerid, params[])
 3962. {
 3963.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 3964.     {
 3965.         MoveDynamicObject(garazzewnatrz, 2245.4561, 2453.3037, 11.4025, 5);
 3966.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf, -1571.9141, 662.0603, 10.0824, 5);
 3967.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf1, -1701.9274, 684.9626, 26.1332, 5);
 3968.     }
 3969.     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 3970.     {
 3971.         MoveDynamicObject(bramastrazglowna,1488.6954, -2171.2957, -17.5383, 5);
 3972.     }
 3973.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 3974.     {
 3975.         MoveDynamicObject(bramapd, 1067.3318, 1358.7278, 11.9923, 5);
 3976.     }
 3977.     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 3978.     {
 3979.         MoveDynamicObject(bramafbi, 997.3831, 1755.4869, 12.65755, 5);
 3980.     }
 3981.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 3982.     {
 3983.         //MoveDynamicObject(bramagang, 1283.5681, -2056.5549, 60.5147, 5);
 3984.     }
 3985.     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 3986.     {
 3987.         MoveDynamicObject(bramasannews, 2303.8257, 46.8464, 25.4823, 3);
 3988.     }
 3989.     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 3990.     {
 3991.         ////MoveDynamicObject(bramasg, 1165.2354, -1740.9512, 15.2549, 5);
 3992.     }
 3993.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 3994.     {
 3995.         MoveDynamicObject(bramaswat, 507.2424, -2224.9453, 15.0689, 5);
 3996.     }
 3997.     if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1)
 3998.     {
 3999.         MoveDynamicObject(bramataxi, 1055.7269, 2382.0227, 12.0818, 5);
 4000.     }
 4001.     return 1;
 4002. }
 4003. CMD:drzwio(playerid, params[])
 4004. {
 4005.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 4006.     {
 4007.         MoveDynamicObject(wejsciedokomi, 2335.0510, 2483.6145, -18.4630, 5);
 4008.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf, -1571.9076, 653.3676, 10.0824, 5);
 4009.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf1, -1701.9341, 692.3947, 26.1332, 5);
 4010.     }
 4011.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 4012.     {
 4013.         MoveDynamicObject(bramapd, 1067.3318, 1358.7278, 6.8912, 5);
 4014.     }
 4015.     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4016.     {
 4017.         //MoveDynamicObject(bramabs, -1913.3818, 1338.0599, 3.3505, 5);
 4018.     }
 4019.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 4020.     {
 4021.         //MoveDynamicObject(bramagang, 1283.5681, -2056.5549, 54.8719, 5);
 4022.     }
 4023.     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 4024.     {
 4025.         //MoveDynamicObject(bramaptr, 2809.3743, 1916.2408, 6.7901, 5);
 4026.     }
 4027.     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 4028.     {
 4029.         //MoveDynamicObject(bramasg, 1165.2354, -1740.9512, 9.4910, 5);
 4030.     }
 4031.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 4032.     {
 4033.         //MoveDynamicObject(bramaswat, -1539.6636, 482.0247, 10.0483, 5);
 4034.     }
 4035.     if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1)
 4036.     {
 4037.         MoveDynamicObject(drzwitaxi,1017.6400, 2352.4246, 10.9796, 5);
 4038.     }
 4039.     return 1;
 4040. }
 4041. CMD:drzwic(playerid, params[])
 4042. {
 4043.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 4044.     {
 4045.         MoveDynamicObject(wejsciedokomi, 2335.0657, 2485.0596, -18.4630, 5);
 4046.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf, -1571.9141, 662.0603, 10.0824, 5);
 4047.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf1, -1701.9274, 684.9626, 26.1332, 5);
 4048.     }
 4049.     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 4050.     {
 4051.         MoveDynamicObject(bramapd, 1067.3318, 1358.7278, 11.9923, 5);
 4052.     }
 4053.     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4054.     {
 4055.         //MoveDynamicObject(bramabs, -1913.4070, 1338.0640, 8.8920, 5);
 4056.     }
 4057.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 4058.     {
 4059.         //MoveDynamicObject(bramagang, 1283.5681, -2056.5549, 60.5147, 5);
 4060.     }
 4061.     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 4062.     {
 4063.         //MoveDynamicObject(bramaptr, 2809.3743, 1916.2408, 12.6830, 5);
 4064.     }
 4065.     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 4066.     {
 4067.         ////MoveDynamicObject(bramasg, 1165.2354, -1740.9512, 15.2549, 5);
 4068.     }
 4069.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 4070.     {
 4071.         //MoveDynamicObject(bramaswat, -1529.7045, 482.0647, 10.0483, 5);
 4072.     }
 4073.     if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1)
 4074.     {
 4075.         MoveDynamicObject(bramataxi, 1017.6400, 2352.4246, 10.9796, 5);
 4076.     }
 4077.     return 1;
 4078. }
 4079.  
 4080. CMD:spawno(playerid, params[])
 4081. {
 4082.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 4083.     {
 4084.         MoveDynamicObject(bramaspawn, 1666.5734, 943.1102, 6.8397, 5);
 4085.  
 4086.     }
 4087.  
 4088.     return 1;
 4089. }
 4090. CMD:spawnc(playerid, params[])
 4091. {
 4092.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 4093.     {
 4094.         MoveDynamicObject(bramaspawn, 1666.5734, 943.1102, 12.3411, 5);
 4095.  
 4096.     }
 4097.  
 4098.     return 1;
 4099. }
 4100. CMD:toro(playerid, params[])
 4101. {
 4102.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 4103.     {
 4104.         MoveDynamicObject(circuitbrama, 2856.4675, 2269.3757, 6.9699, 5);
 4105.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf, -1571.9076, 653.3676, 10.0824, 5);
 4106.         format(StrEasy, sizeof StrEasy, "%s [ID: %d] {FFFF33}Tor wyścigowy został {CCFF33} otwarty!, {4060D0}chętnych do uczestniczenia w zawodach zapraszamy na zapisy przy wejściu. {FF0000}!", PlayerName(playerid), playerid);
 4107.        
 4108.     }
 4109.    
 4110.     return 1;
 4111. }
 4112. CMD:torc(playerid, params[])
 4113. {
 4114.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 4115.     {
 4116.         MoveDynamicObject(circuitbrama, 2856.4675, 2269.3757, 12.6288, 5);
 4117.         //MoveDynamicObject(bramapolicjasf, -1571.9076, 653.3676, 10.0824, 5);
 4118.         format(StrEasy, sizeof StrEasy, "%s [ID: %d] {FFFF33}Tor wyścigowy został {FF6600} zamknięty! {FFFF33}, zapraszamy następnym razem", PlayerName(playerid), playerid);
 4119.     }
 4120.  
 4121.     return 1;
 4122. }
 4123. CMD:ulecz(playerid, cmdtext[])
 4124. {
 4125.     if(Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1)
 4126.     {
 4127.         new id;
 4128.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4129.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /ulecz [id]");
 4130.         else
 4131.         {
 4132.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 5.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4133.            
 4134.             Gracz[id][Glod] = 100;
 4135.             Gracz[id][Sen] = 100;
 4136.             SetPlayerHealth(id, 100.0);
 4137.             SetPlayerDrunkLevel(playerid, 0);
 4138.             new s[256];
 4139.             format(s, sizeof(s), "{CC99CC}%s (%d) Z apteczki wyciąga leki,dobiera odpowiedni  po czym Ci podaje.", PlayerName(playerid), playerid);
 4140.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4141.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Podałeś lek graczowi");
 4142.         }
 4143.     }
 4144.     return 1;
 4145. }
 4146.  
 4147. CMD:bomba(playerid, params[])
 4148. {
 4149.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 4150.     {
 4151.         if(bombaa == false)
 4152.         {
 4153.             GetPlayerPos(playerid, xbomba,ybomba,zbomba);
 4154.             bomba = CreateObject(3795,xbomba,ybomba,zbomba,0,0,0,100.0);
 4155.             bombaa = true;
 4156.             SetTimer("wybuch", 60000*15, false);
 4157.             new s[256];
 4158.             format(s, sizeof(s), "{FF0000}: {999999}Gang podłożył bombę! wybuchnie za: 15 minut!");
 4159.             SendClientMessageToSwat(BIALY, s);
 4160.             for(new i=0;i<MAX_PLAYERS;i++)
 4161.             {
 4162.                 if(Gracz[i][Swat] >= 1)
 4163.                 {
 4164.                   SetPlayerCheckpoint(i, xbomba, ybomba, zbomba, 2);
 4165.                 }
 4166.             }
 4167.         }
 4168.     }
 4169.     return 1;
 4170. }
 4171.  
 4172. CMD:rozbroj(playerid, params[])
 4173. {
 4174.     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 4175.     {
 4176.         if(bombaa == true)
 4177.         {
 4178.             if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 2, xbomba,ybomba,zbomba))
 4179.             {
 4180.                 bomba = DestroyObject(bomba);
 4181.                 new s[256];
 4182.                 format(s, sizeof(s), "{00CC00}FBI {999999}rozbroiło bombę! Gangowi nie udało się dokonać zamachu.");
 4183.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 4184.                 bombaa = false;
 4185.                 for(new i=0;i<MAX_PLAYERS;i++)
 4186.                 {
 4187.                     if(Gracz[i][Swat] >= 1)
 4188.                     {
 4189.                         DisablePlayerCheckpoint(i);
 4190.                     }
 4191.                 }
 4192.             }
 4193.             else
 4194.             {
 4195.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od bomby!");
 4196.             }
 4197.         }
 4198.     }
 4199.     return 1;
 4200. }
 4201.  
 4202. //CMD:nakarm(playerid, cmdtext[])
 4203. //{
 4204. //  if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4205. //  {
 4206. //      new id;
 4207. //      if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4208. //          return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /nakarm [id]");
 4209. //      else
 4210. //      {
 4211. //          Gracz[id][Glod] = 100;
 4212. //          new s[256];
 4213. //          format(s, sizeof(s), "%s dał ci jeść", PlayerName(playerid));
 4214. //          SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4215. //          SendClientMessage(playerid, SZARY, "Dałeś jeść graczowi");
 4216. //      }
 4217. //  }
 4218. //  return 1;
 4219. //}
 4220. CMD:m(playerid, cmdtext[])
 4221. {
 4222.     new text[256];
 4223.     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4224.        
 4225.  
 4226.     {
 4227.         new string[256];
 4228.         format(string, sizeof(string), "{FFFF00}[Megafon]%s mówi {FFFF00}: {FFFF00}%s",PlayerName(playerid), text);
 4229.         ProxDetector(200.5, playerid, string, BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY);
 4230.     }
 4231.     return 1;
 4232. }
 4233.  
 4234. CMD:do(playerid, cmdtext[])
 4235. {
 4236.     new text[256];
 4237.     if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4238.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /do [text]");
 4239.     else
 4240.     {
 4241.         new string[256];
 4242.         format(string, sizeof(string), "{CC99CC}%s {996699}: {996699}((%s))", text, PlayerName(playerid));
 4243.         ProxDetector(50.0, playerid, string, NIEBIESKI,NIEBIESKI,NIEBIESKI,NIEBIESKI,NIEBIESKI);
 4244.     }
 4245.     return 1;
 4246. }
 4247.  
 4248. CMD:l(playerid, cmdtext[])
 4249. {
 4250.     new text[256];
 4251.     if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4252.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /l [text]");
 4253.     else
 4254.     {
 4255.         new string[256];
 4256.         format(string, sizeof(string), "{996699}%s mówi{CC99CC}: {CC99CC}%s.",PlayerName(playerid),text);
 4257.         ProxDetector(40.0, playerid, string, SZARY,SZARY,SZARY,SZARY,SZARY);
 4258.     }
 4259.     return 1;
 4260. }
 4261.  
 4262. CMD:me(playerid, cmdtext[])
 4263. {
 4264.     new text[256];
 4265.     if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4266.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /m [czynność]");
 4267.     else
 4268.     {
 4269.         new string[256];
 4270.         format(string, sizeof(string), "{CC99CC}%s {996699}: {996699}%s.",PlayerName(playerid), text);
 4271.         ProxDetector(50.0, playerid, string, BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY);
 4272.     }
 4273.     return 1;
 4274. }
 4275. CMD:k(playerid, cmdtext[])
 4276. {
 4277.     new text[256];
 4278.     if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4279.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /k [tekst]");
 4280.     else
 4281.     {
 4282.         new string[256];
 4283.         format(string, sizeof(string), "{996699}%s krzyczy {996699}: {996699}%s!!!",PlayerName(playerid), text);
 4284.         ProxDetector(100.5, playerid, string, BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY);
 4285.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) ApplyAnimation(playerid, "ON_LOOKERS", "shout_in", 4.0, 0, 0, 0, 0, 0);
 4286.     }
 4287.     return 1;
 4288. }
 4289. CMD:s(playerid, cmdtext[])
 4290. {
 4291.     new text[256];
 4292.     if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4293.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /s [tekst]");
 4294.     else
 4295.     {
 4296.         new string[256];
 4297.         format(string, sizeof(string), "{996699}%s szepcze {996699}: {996699}%s.",PlayerName(playerid), text);
 4298.         ProxDetector(10.5, playerid, string, BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY,BLEKITNY);
 4299.     }
 4300.     return 1;
 4301. }
 4302.  
 4303.  
 4304.  
 4305. CMD:dodaj_policja(playerid, cmdtext[])
 4306. {
 4307.     new id, ranga;
 4308.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][Policja] == 2)
 4309.     {
 4310.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4311.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_policja [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4312.         else
 4313.         {
 4314.             Gracz[id][Policja] = ranga;
 4315.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4316.             new s[256];
 4317.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w policji równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4318.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4319.         }
 4320.     }
 4321.     return 1;
 4322. }
 4323.  
 4324. CMD:dodaj_pd(playerid, cmdtext[])
 4325. {
 4326.     new id, ranga;
 4327.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][PomocDrogowa] == 2)
 4328.     {
 4329.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4330.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_pd [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4331.         else
 4332.         {
 4333.             Gracz[id][PomocDrogowa] = ranga;
 4334.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4335.             new s[256];
 4336.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w pd równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4337.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4338.         }
 4339.     }
 4340.     return 1;
 4341. }
 4342.  
 4343. CMD:dodaj_swat(playerid, cmdtext[])
 4344. {
 4345.     new id, ranga;
 4346.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][Swat] == 2)
 4347.     {
 4348.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4349.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_swat [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4350.         else
 4351.         {
 4352.             Gracz[id][Swat] = ranga;
 4353.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4354.             new s[256];
 4355.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w swat równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4356.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4357.         }
 4358.     }
 4359.     return 1;
 4360. }
 4361.  
 4362. CMD:dodaj_rodzina(playerid, cmdtext[])
 4363. {
 4364.     new id, ranga;
 4365.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][Gang] == 2)
 4366.     {
 4367.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4368.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_rodzina [id] [ranga 1 = Capo, 2 = Don, 0 = Zwolnij]");
 4369.         else
 4370.         {
 4371.             Gracz[id][Gang] = ranga;
 4372.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4373.             new s[256];
 4374.             format(s, sizeof(s), "%s Dodał Cię do rodziny Petrleone,nie zepsuj dobrego imienia naszej rodziny.", PlayerName(playerid), ranga);
 4375.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4376.         }
 4377.     }
 4378.     return 1;
 4379. }
 4380.  
 4381.  
 4382. CMD:dodaj_sg(playerid, cmdtext[])
 4383. {
 4384.     new id, ranga;
 4385.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][StrazGraniczna] == 2)
 4386.     {
 4387.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4388.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_sg [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4389.         else
 4390.         {
 4391.             Gracz[id][StrazGraniczna] = ranga;
 4392.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4393.             new s[256];
 4394.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w sg równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4395.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4396.         }
 4397.     }
 4398.     return 1;
 4399. }
 4400.  
 4401. CMD:dodaj_pogotowie(playerid, cmdtext[])
 4402. {
 4403.     new id, ranga;
 4404.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][Pogotowie] == 2)
 4405.     {
 4406.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4407.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_pogotowie [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4408.         else
 4409.         {
 4410.             Gracz[id][Pogotowie] = ranga;
 4411.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4412.             new s[256];
 4413.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w pogotowiu równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4414.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4415.         }
 4416.     }
 4417.     return 1;
 4418. }
 4419.  
 4420. CMD:dodaj_taxi(playerid, cmdtext[])
 4421. {
 4422.     new id, ranga;
 4423.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][Taxi] == 2)
 4424.     {
 4425.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4426.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_taxi [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4427.         else
 4428.         {
 4429.             Gracz[id][Taxi] = ranga;
 4430.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4431.             new s[256];
 4432.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w taxi równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4433.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4434.         }
 4435.     }
 4436.     return 1;
 4437. }
 4438.  
 4439. CMD:dodaj_sannews(playerid, cmdtext[])
 4440. {
 4441.     new id, ranga;
 4442.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][PATNews] == 2)
 4443.     {
 4444.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4445.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_PATNews [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4446.         else
 4447.         {
 4448.             Gracz[id][PATNews] = ranga;
 4449.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4450.             new s[256];
 4451.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w PATNews równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4452.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4453.         }
 4454.     }
 4455.     return 1;
 4456. }
 4457.  
 4458. CMD:dodaj_psp(playerid, cmdtext[])
 4459. {
 4460.     new id, ranga;
 4461.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][StrazPozarna] == 2)
 4462.     {
 4463.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4464.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_psp [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4465.         else
 4466.         {
 4467.             Gracz[id][StrazPozarna] = ranga;
 4468.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4469.             new s[256];
 4470.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w psp równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4471.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4472.         }
 4473.     }
 4474.     return 1;
 4475. }
 4476.  
 4477. CMD:dodaj_fbi(playerid, cmdtext[])
 4478. {
 4479.     new id, ranga;
 4480.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4 || Gracz[playerid][FBI] == 2)
 4481.     {
 4482.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ranga))
 4483.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dodaj_fbi [id] [ranga 1 = pracownik, 2 = Lider, 0 = Zwolnij]");
 4484.         else
 4485.         {
 4486.             Gracz[id][FBI] = ranga;
 4487.             Gracz[id][Frakcja] = 1;
 4488.             new s[256];
 4489.             format(s, sizeof(s), "%s dał ci rangę w FBI równą %d", PlayerName(playerid), ranga);
 4490.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4491.         }
 4492.     }
 4493.     return 1;
 4494. }
 4495.  
 4496. CMD:paka(playerid, cmdtext[])
 4497. {
 4498.     new id, minut;
 4499.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Swat] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4500.     {
 4501.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, minut))
 4502.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /paka [id] [minut]");
 4503.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4504.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Złe id!");
 4505.         if(minut < 1)
 4506.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 1 max 20 minut !");
 4507.         if(minut >= 21)
 4508.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 1 max 20 minut !");
 4509.         else
 4510.         {
 4511.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 7.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4512.             new s[256];
 4513.             format(s, sizeof(s), "{236B8E}%s aresztował cię na %d minut",PlayerName(playerid), minut);
 4514.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4515.             ResetPlayerWeapons(id);
 4516.             SetPlayerPos(id,  2446.8671, -1881.9121, 1149.9554);
 4517.             SetPlayerInterior(id,3);
 4518.             PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://samp.slayers.pl/ftp/b37tvy21/07. Ganja Mafia - Dobre Geesy (prod. PSR).mp3");
 4519.             Gracz[id][Wiezienie] = minut;
 4520.             Gracz[id][Mute] = true;
 4521.             SetTimerEx("wiezienie", 60000*Gracz[playerid][Wiezienie], false,"i", playerid);
 4522.         }
 4523.     }
 4524.     return 1;
 4525. }
 4526. CMD:jail(playerid, cmdtext[])
 4527. {
 4528.     new id, minut;
 4529.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 4530.     {
 4531.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, minut))
 4532.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /jail [id] [minut]");
 4533.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4534.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Złe id!");
 4535.         if(minut < 1)
 4536.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 1 max 20 minut !");
 4537.         if(minut >= 21)
 4538.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 1 max 20 minut !");
 4539.         else
 4540.         {
 4541.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 999999999.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4542.             new s[256];
 4543.             format(s, sizeof(s), "{236B8E}Administrator %s aresztował cię na %d minut",PlayerName(playerid), minut);
 4544.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4545.             ResetPlayerWeapons(id);
 4546.             SetPlayerPos(id,  2446.8671, -1881.9121, 1149.9554);
 4547.             SetPlayerInterior(id,0);
 4548.             PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://samp.slayers.pl/ftp/b37tvy21/07. Ganja Mafia - Dobre Geesy (prod. PSR).mp3");
 4549.             Gracz[id][Wiezienie] = minut;
 4550.             Gracz[id][Mute] = true;
 4551.             SetTimerEx("wiezienie", 60000*Gracz[playerid][Wiezienie], false,"i", playerid);
 4552.         }
 4553.     }
 4554.     return 1;
 4555. }
 4556.  
 4557. CMD:zwiaz(playerid, cmdtext[])
 4558. {
 4559.     new id;
 4560.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 4561.     {
 4562.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4563.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /zwiaz [id]");
 4564.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4565.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "złe id!");
 4566.         else
 4567.         {
 4568.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 7.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie sięgasz sznurem!");
 4569.             //TogglePlayerControllable(id, false);
 4570.             Gracz[id][Skuty] = true;
 4571.             SetPlayerSpecialAction(id, SPECIAL_ACTION_CUFFED);
 4572.             //SetPlayerAttachedObject(id, 0, 19418, 6, -0.011000, 0.028000, -0.022000, -15.600012, -33.699977, -81.700035, 0.891999, 1.000000, 1.168000);
 4573.             new s[256];
 4574.             format(s, sizeof(s), "{996699}%s {996699}został zwiazany przez {996699}%s", PlayerName(id), PlayerName(playerid));
 4575.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4576.             SendClientMessage(playerid, BIALY, s);
 4577.            
 4578.         }
 4579.     }  
 4580.     return 1;
 4581. }
 4582.  
 4583. CMD:rozwiaz(playerid, cmdtext[])
 4584. {
 4585.     new id;
 4586.     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 4587.     {
 4588.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4589.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /rozwiaz [id]");
 4590.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4591.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "złe id!");
 4592.         else
 4593.         {  
 4594.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 5.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "");
 4595.             //TogglePlayerControllable(id, true);
 4596.             //RemovePlayerAttachedObject(id, 0);
 4597.             ClearAnimations(id);
 4598.             SetPlayerSpecialAction(id, SPECIAL_ACTION_NONE);
 4599.             Gracz[id][Skuty] = false;
 4600.             new s[256];
 4601.             format(s, sizeof(s), "{996699}%s {996699}został rozwiązany przez {996699}%s", PlayerName(id), PlayerName(playerid));
 4602.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4603.             SendClientMessage(playerid, BIALY, s);
 4604.         }
 4605.     }  
 4606.     return 1;
 4607. }
 4608.  
 4609. CMD:skuj(playerid, cmdtext[])
 4610. {
 4611.     new id;
 4612.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Swat] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4613.     {
 4614.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4615.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /skuj [id]");
 4616.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4617.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "złe id!");
 4618.         else
 4619.         {
 4620.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 5.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4621.             TogglePlayerControllable(id, false);
 4622.             Gracz[id][Skuty] = true;
 4623.             SetPlayerSpecialAction(id, SPECIAL_ACTION_CUFFED);
 4624.             SetPlayerAttachedObject(id, 0, 19418, 6, -0.011000, 0.028000, -0.022000, -15.600012, -33.699977, -81.700035, 0.891999, 1.000000, 1.168000);
 4625.             new s[256];
 4626.             format(s, sizeof(s), "{996699}%s {996699}został skuty przez {996699}%s", PlayerName(id), PlayerName(playerid));
 4627.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4628.             SendClientMessage(playerid, BIALY, s);
 4629.            
 4630.         }
 4631.     }  
 4632.     return 1;
 4633. }
 4634.  
 4635.  
 4636. CMD:odkuj(playerid, cmdtext[])
 4637. {
 4638.     new id;
 4639.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Swat] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4640.     {
 4641.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4642.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /odkuj [id]");
 4643.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4644.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "złe id!");
 4645.         else
 4646.         {  
 4647.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 5.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4648.             TogglePlayerControllable(id, true);
 4649.             RemovePlayerAttachedObject(id, 0);
 4650.             ClearAnimations(id);
 4651.             SetPlayerSpecialAction(id, SPECIAL_ACTION_NONE);
 4652.             Gracz[id][Skuty] = false;
 4653.             new s[256];
 4654.             format(s, sizeof(s), "{FFFFFF}%s {996699}został odkuty przez {996699}%s", PlayerName(id), PlayerName(playerid));
 4655.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4656.             SendClientMessage(playerid, BIALY, s);
 4657.         }
 4658.     }  
 4659.     return 1;
 4660. }
 4661.  
 4662. CMD:ciag(playerid, cmdtext[])
 4663. {
 4664.     new id;
 4665.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Swat] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4666.     {
 4667.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4668.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /ciag [id]");
 4669.         else
 4670.         {
 4671.             if(Gracz[id][Skuty] == true)
 4672.             {
 4673.                 if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 30.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4674.                 new Float:x, Float:y, Float:z, Float:r;
 4675.                 GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 4676.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, r);
 4677.                 SetPlayerPos(id, x,y,z);
 4678.                 SetPlayerFacingAngle(id, r);
 4679.             }
 4680.             if(Gracz[id][Skuty] == false)
 4681.             {
 4682.                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "Ten gracz nie jest skuty!");
 4683.             }
 4684.         }
 4685.     }
 4686.     return 1;
 4687. }
 4688.  
 4689.  
 4690. CMD:lizak(playerid, cmdtext[])
 4691. {
 4692.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4693.     {
 4694.         new id;
 4695.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4696.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /lizak [id]");
 4697.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4698.             return SendClientMessage(playerid, ZIELONY, "złe id!");
 4699.         else
 4700.         {
 4701.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 70.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4702.             new s[256];
 4703.             format(s, sizeof(s), "Otrzymujesz polecenie zjechania na pobocze od funkcjonariusza %s", PlayerName(playerid));
 4704.             ShowPlayerDialog(id, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 4705.         }
 4706.     }
 4707.     return 1;
 4708. }
 4709.  
 4710. CMD:poscig(playerid, cmdtext[])
 4711. {
 4712.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][Swat] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4713.     {
 4714.         new id, poziom;
 4715.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, poziom))
 4716.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Wpisz: /poscig [id] [poziom poszukiwań]");
 4717.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4718.             return SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie ma takiego id");
 4719.         if(poziom < 0)
 4720.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 0 max 6 poziom !");
 4721.         if(poziom >= 7)
 4722.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "minimum 0 max 6 poziom !");
 4723.         else
 4724.         {
 4725.             new s[256];
 4726.             format(s, sizeof(s), "Policjant {00CC00}%s {FFFFFF}ogłosił list gończy na Ciebie,poziom poszukiwania wzrósł do: {00CC00}%d",PlayerName(playerid), poziom);
 4727.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 4728.             SetPlayerWantedLevel(id, poziom);
 4729.             Gracz[id][Gwiazdki] = poziom;
 4730.         }
 4731.     }
 4732.     return 1;
 4733. }
 4734.  
 4735. CMD:kontrola(playerid, cmdtext[])
 4736. {
 4737.     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1 || Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1 || Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 4738.     {
 4739.         new id;
 4740.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 4741.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /kontrola [id]");
 4742.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4743.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie ma gracza o tym id!");
 4744.         else
 4745.         {
 4746.             if(GetDistanceBetweenPlayers(playerid, id) >= 10.0) return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Jesteś za daleko od gracza!");
 4747.             new s[256];
 4748.             format(s, sizeof(s), "{FFFFFF}Nick: %s\nPoziom poszukiwań: %d\nWaga Towaru: %d (0 = nie ma towaru)", PlayerName(id), Gracz[id][Gwiazdki], Gracz[id][Waga]);
 4749.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Kontrola",s,"Zamknij",#);
 4750.         }
 4751.     }
 4752.     return 1;
 4753. }
 4754.  
 4755. CMD:news(playerid, cmdtext[])
 4756. {
 4757.     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 4758.     {
 4759.         new text[128];
 4760.         if(sscanf(cmdtext, "s[128]", text))
 4761.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /news [text max 64 znaków]");
 4762.         if(strlen(text) > 100)
 4763.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Max 100 znaków!");
 4764.         else
 4765.         {
 4766.             new s[256];
 4767.             format(s, sizeof(s), "PTR News: %s / %s", text, PlayerName(playerid));
 4768.             TextDrawSetString(PasekStanu[playerid][12], s);
 4769.            
 4770.         }
 4771.         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Komenda jest chwilowo niedostępna");
 4772.     }
 4773.     return 1;
 4774. }
 4775.  
 4776. CMD:opony(playerid, params[])
 4777. {
 4778.     if(NaStacjiPaliw(playerid))
 4779.     {
 4780.         if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER)
 4781.                 {
 4782.                     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 4783.                     new  lights, engine, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 4784.                     if(GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective))
 4785.                     {
 4786.       if(engine == 0)
 4787.       {
 4788.                             if(GetPlayerMoney(playerid) >= 3)
 4789.                             {
 4790.                                 Opony[vehicleid] = 100;
 4791.                                 new panels, door, light, tires;
 4792.                                 GetVehicleDamageStatus(vehicleid, panels, door, light, tires);
 4793.                                 UpdateVehicleDamageStatus(vehicleid, panels, door, light, 0);
 4794.                                 GivePlayerMoney(playerid, 3);
 4795.                                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "Opony napompowane");
 4796.                             }
 4797.                             else
 4798.                             {
 4799.                                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "3.00$");
 4800.                             }
 4801.                         }
 4802.                         else if(engine == 1)
 4803.                         {
 4804.                             SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Musisz mieć wyłączony Silnik !");
 4805.                         }
 4806.                     }
 4807.                 }
 4808.                 else
 4809.                 {
 4810.                     SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Musisz byc kierowcą tego Pojazdu !");
 4811.                 }
 4812.     }
 4813.     else
 4814.     {
 4815.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Nie jesteś w pobliżu Stacij Paliw !");
 4816.     }
 4817.     return 1;
 4818. }
 4819.  
 4820. CMD:tankuj(playerid, params[])
 4821. {
 4822.     if(NaStacjiPaliw(playerid))
 4823.     {
 4824.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 4825.         if(vehicleid != 0)
 4826.         {
 4827.             new mid = GetVehicleModel(vehicleid);
 4828.             if(mid == 509 || mid == 481 || mid == 510){SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Nie odpowiedni typ pojazdu !"); return 1;}
 4829.             else
 4830.             {
 4831.                 if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER)
 4832.                 {
 4833.                     new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 4834.                     if(GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective))
 4835.                     {
 4836.                         if(engine == 1)
 4837.                         {
 4838.                             if(Paliwo[vehicleid] <= MAXPALIWO - 1)
 4839.                             {
 4840.                                 new Float:Mozetankowac = MAXPALIWO - Paliwo[vehicleid];
 4841.                                 new CenaPaliwa = floatround(Mozetankowac) * CENAPALIWA;
 4842.                                 new string[100];
 4843.                                 format(string, sizeof(string), "Jesteś pewny/a że chcesz zatankować %i Litrów za %i$ ?", floatround(Mozetankowac), CenaPaliwa);
 4844.                                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_TANKOWANIE, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Stacja Paliw", string, "Tankuj", "Anuluj");
 4845.                             }
 4846.                             else
 4847.                             {
 4848.                                 new string[200];
 4849.                                 format(string, sizeof(string), "{FF0000}Pojazd możesz zatankować kiedy stan paliwa wyniesie %i litrów albo mniej !",MAXPALIWO - 1);
 4850.                                 SendClientMessage(playerid, BIALY, string);
 4851.                             }
 4852.                         }
 4853.                     }
 4854.                 }
 4855.                 else
 4856.                 {
 4857.                     SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Musisz byc kierowcą tego Pojazdu !");
 4858.                 }
 4859.             }
 4860.         }
 4861.         else
 4862.         {
 4863.             SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Nie jesteś w pojeździe !");
 4864.         }
 4865.         return 1;
 4866.     }
 4867.     SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Nie jesteś w pobliżu Stacij Paliw !");
 4868.     return 1;
 4869. }
 4870.  
 4871. CMD:pytanie(playerid, cmdtext[])
 4872. {
 4873.     new text[1024];
 4874.     if(sscanf(cmdtext, "s[1024]", text))
 4875.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /pytanie [text]");
 4876.     else
 4877.     {
 4878.         new s[1024];
 4879.         format(s, sizeof(s), "{FF0000}Pytanie od: {FFFFFF}%s (%d) {00CC00} o treści: {00FF00}%s", PlayerName(playerid), playerid, text);
 4880.         SendClientMessageToAdmins(BIALY, s);
 4881.     }
 4882.     return 1;
 4883. }
 4884.  
 4885. CMD:autorzy(playerid, params[])
 4886. {
 4887.     new s[256];
 4888.     format(s, sizeof(s), "{FFFFFF}Autor GameModa {00FFFF}Polski Enemy Truck "version"{FFFFFF} jest: {0066ff}"autor" {FFFFFF} ostatnia kompilacja:19.07.2015 {00CC00}"windowsv"");
 4889.     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Autor",s,"Zamknij",#);
 4890.     return 1;
 4891. }
 4892.  
 4893. CMD:raport(playerid, cmdtext[])
 4894. {
 4895.     new id, text[1024];
 4896.     if(sscanf(cmdtext, "ds[1024]", id, text))
 4897.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /raport [id] [text]");
 4898.     if(!IsPlayerConnected(id))
 4899.         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie ma takiego id");
 4900.     else
 4901.     {
 4902.         new s[1024];
 4903.         format(s, sizeof(s), "{FF0000}Raport od: {FFFFFF}%s {00CC00} Na {FF0000}%s{FFFFFF} o treści: {00FF00}%s", PlayerName(playerid), PlayerName(id), text);
 4904.         SendClientMessageToAdmins(BIALY, s);
 4905.     }
 4906.     return 1;
 4907. }
 4908.  
 4909. CMD:vch(playerid, cmdtext[])
 4910. {
 4911.     new text[256];
 4912.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 1)
 4913.     {
 4914.         if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4915.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /vch text");
 4916.         else
 4917.         {
 4918.             new s[256];
 4919.             format(s, sizeof(s), "{CFB53B}[Vip-Chat] %s: {D9D9F3}%s", PlayerName(playerid), text);
 4920.             SendClientMessageToVips(ZOLTY, s);
 4921.         }
 4922.     }
 4923.     return 1;
 4924. }
 4925.  
 4926. CMD:st(playerid, cmdtext[])
 4927. {
 4928.     new text[256];
 4929.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 4930.     {
 4931.         if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4932.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /st text");
 4933.         else
 4934.         {
 4935.             new s[256];
 4936.             format(s, sizeof(s), "{3399FF}|{3299CC}S{3399FF}| %s{00CC00}: {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), text);
 4937.             SendClientMessageToMods(BIALY, s);
 4938.         }
 4939.     }
 4940.     return 1;
 4941. }
 4942.  
 4943. CMD:a(playerid, cmdtext[])
 4944. {
 4945.     new text[256];
 4946.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 4947.     {
 4948.         if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 4949.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /a text");
 4950.         else
 4951.         {
 4952.             new s[256];
 4953.             format(s, sizeof(s), "{3399FF}|{FF2400}A{3399FF}|%s{FF0000}: {FFFFFF}%s",PlayerName(playerid), text);
 4954.             SendClientMessageToAdmins(BIALY, s);
 4955.         }
 4956.     }
 4957.     return 1;
 4958. }
 4959.  
 4960. CMD:dajstaty(playerid, cmdtext[])
 4961. {
 4962.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 4963.     {
 4964.         new ilosc;
 4965.         if(sscanf(cmdtext, "d", ilosc))
 4966.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /glodsen [ilość]");
 4967.         else
 4968.         {
 4969.             new s[256];
 4970.             format(s, sizeof(s), "Admin %s dał wszystkim %d głodu i zmęczenia!", PlayerName(playerid), ilosc);
 4971.             SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 4972.             for(new p = 0; p < GetMaxPlayers(); p++)
 4973.             {
 4974.                 Gracz[p][Glod] = ilosc;
 4975.                 Gracz[p][Sen] = ilosc;
 4976.             }
 4977.         }
 4978.     }
 4979.     return 1;
 4980. }
 4981.  
 4982. CMD:givecash(playerid, cmdtext[])
 4983. {
 4984.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 4985.     {
 4986.         new id, ilosc;
 4987.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ilosc))
 4988.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /givecash [id] [ilość]");
 4989.         if(!IsPlayerConnected(id))
 4990.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Ten gracz nie jest podłączony");
 4991.         else
 4992.         {
 4993.             GivePlayerMoney(id, ilosc);
 4994.             new s[256];
 4995.             format(s, sizeof(s), "%s Dał ci %d $",PlayerName(playerid), ilosc);
 4996.             SendClientMessage(BIALY, id, s);
 4997.             new s2[256];
 4998.             format(s2, sizeof(s2), "Dałeś %s %d $",PlayerName(id), ilosc);
 4999.             SendClientMessage(BIALY, playerid, s2);
 5000.         }
 5001.     }
 5002.     return 1;
 5003. }
 5004.  
 5005. CMD:giveexp(playerid, cmdtext[])
 5006. {
 5007.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5008.     {
 5009.         new id, ilosc;
 5010.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ilosc))
 5011.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /giveexp [id] [ilość]");
 5012.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5013.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Ten gracz nie jest podłączony");
 5014.         else
 5015.         {
 5016.             Dajexp(id, ilosc);
 5017.             new s[256];
 5018.             format(s, sizeof(s), "%s Dał ci %d score",PlayerName(playerid), ilosc);
 5019.             SendClientMessage(BIALY, id, s);
 5020.             new s2[256];
 5021.             format(s2, sizeof(s2), "Dałeś %s %d score",PlayerName(id), ilosc);
 5022.             SendClientMessage(BIALY, playerid, s2);
 5023.         }
 5024.     }
 5025.     return 1;
 5026. }
 5027.  
 5028. CMD:givezloto(playerid, cmdtext[])
 5029. {
 5030.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5031.     {
 5032.         new id, ilosc;
 5033.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, ilosc))
 5034.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /givezloto [id] [ilość]");
 5035.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5036.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Ten gracz nie jest podłączony");
 5037.         else
 5038.         {
 5039.             Gracz[id][Zloto] = Gracz[id][Zloto] + ilosc;
 5040.             new s[256];
 5041.             format(s, sizeof(s), "%s Dał ci %d zlota",PlayerName(playerid), ilosc);
 5042.             SendClientMessage(BIALY, id, s);
 5043.             new s2[256];
 5044.             format(s2, sizeof(s2), "Dałeś %s %d zlota",PlayerName(id), ilosc);
 5045.             SendClientMessage(BIALY, playerid, s2);
 5046.         }
 5047.     }
 5048.     return 1;
 5049. }
 5050.  
 5051. CMD:upingp(playerid, cmdtext[])
 5052. {
 5053.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4)
 5054.     {
 5055.         new id, wysokosc;
 5056.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, wysokosc))
 5057.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /upingp [id] [wysokosc]");
 5058.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5059.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie ma takiego id");
 5060.         else
 5061.         {
 5062.             new Float:x, Float:y, Float:z;
 5063.             GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 5064.             new s[256];
 5065.             format(s, sizeof(s), "{00CC00}%s podniosl cie o %d", PlayerName(playerid), wysokosc);
 5066.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 5067.             SetPlayerPos(id, x, y, z+wysokosc);
 5068.         }
 5069.     }
 5070.     return 1;
 5071. }
 5072.  
 5073. CMD:respawnall(playerid, params[])
 5074. {
 5075.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5076.     {
 5077.         for(new v=0;v<MAX_VEHICLES;v++)
 5078.         {
 5079.             if(!IsVehicleInUse(v)) SetVehicleToRespawn(v);
 5080.         }
 5081.         SendClientMessageToAll(SZARY, "{CC3300}(Respawn Aut){3366CC}Wykonano natychmiastowy respawn");
 5082.         print("Wszystkie nieużywane pojazdy zostały zrespawnowane!");
 5083.     }
 5084.     return 1;
 5085. }
 5086.  
 5087. CMD:respc(playerid, params[])
 5088. {
 5089.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5090.     {
 5091.         if(Respawn >= 13)
 5092.         {
 5093.             SendClientMessageToAll(ZIELONY, "{CC3300}(Respawn Aut){3366CC}Za 10 sekund respawn aut, wsiądź do pojazdu");
 5094.             respawn();
 5095.         }
 5096.         else
 5097.         {
 5098.             SendClientMessage(playerid,ZIELONY, "{CC3300}Poczekaj aż skończy się to Odliczanie!");
 5099.         }
 5100.     }
 5101.     return 1;
 5102. }
 5103.  
 5104. CMD:jetpack(playerid, params[])
 5105. {
 5106.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5107.     {
 5108.         SetPlayerSpecialAction(playerid, 2);
 5109.     }
 5110.     return 1;
 5111. }
 5112. CMD:walka(playerid, params[])
 5113. {
 5114.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5115.  
 5116.     SetPlayerFightingStyle(playerid, 6);
 5117.     return 1;
 5118. }
 5119.  
 5120. CMD:kord(playerid, params[])
 5121. {
 5122.     if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return 0;
 5123.     new x,y,z;
 5124.     if(sscanf(params, "iii", x, y, z))return SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Użyj(bez kropek tych takich :d): /kord [X Pos] [Y Pos] [Z Pos]");
 5125.     SetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 5126.     return 1;
 5127. }
 5128. CMD:ban(playerid, cmdtext[])
 5129. {
 5130.         if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5131.         {
 5132.                 new playa,text[50];
 5133.                 if(sscanf(cmdtext, "is[50]", playa,text))
 5134.                 {
 5135.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Użyj: /ban (id) (powód)");
 5136.                 return 1;
 5137.                 }
 5138.                 if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid)
 5139.                 {
 5140.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie poprawne id gracza!");
 5141.                 return 1;
 5142.                 }
 5143.                 if(strlen(text)<1||strlen(text)>50)
 5144.                 {
 5145.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Powód od 1 do 50 liter!");
 5146.                 return 1;
 5147.                 }
 5148.                 new s[256];
 5149.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}Gracz {FFFFFF}%s {FF0000} został zbanowany przez {FFFFFF}%s {FF0000} Powód:{FFFFFF} %s", PlayerName(playa), PlayerName(playerid), text);
 5150.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 5151.                 SendClientMessage(playa, BIALY, "Na Twoje konto została nałożona blokada,jeżeli się z tym nie zgadzasz napisz wniosek o UB na forum(petrp.xaa.pl)");
 5152.                 SendClientMessage(playa, BIALY, "Ban permamenty");
 5153.                 new s2[256];
 5154.                 format(s2, sizeof(s2), "Zbanowany przez %s powód: %s", PlayerName(playerid), text);
 5155.                 SendClientMessage(playa, BIALY, s2);
 5156.                 Gracz[playa][Bann] = 1;
 5157.                 Banuj(playa);
 5158.         }
 5159.         return 1;
 5160. }
 5161.  
 5162. CMD:czysc(playerid, params[])
 5163. {
 5164.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5165.     {
 5166.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5167.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5168.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5169.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5170.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5171.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5172.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5173.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5174.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5175.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5176.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5177.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5178.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5179.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5180.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5181.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5182.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5183.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5184.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5185.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5186.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5187.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5188.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5189.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5190.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5191.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5192.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5193.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5194.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5195.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5196.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5197.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5198.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5199.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5200.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5201.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5202.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5203.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5204.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5205.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5206.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5207.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5208.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5209.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5210.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5211.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5212.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5213.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5214.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5215.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5216.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5217.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5218.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5219.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5220.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5221.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5222.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5223.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5224.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5225.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5226.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5227.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5228.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5229.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5230.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5231.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5232.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5233.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5234.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5235.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5236.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5237.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5238.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5239.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5240.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5241.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5242.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5243.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5244.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5245.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5246.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5247.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5248.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5249.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5250.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5251.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5252.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5253.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5254.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5255.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5256.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5257.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5258.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5259.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5260.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5261.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5262.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5263.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5264.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5265.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5266.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5267.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5268.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5269.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5270.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5271.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5272.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5273.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5274.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5275.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5276.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5277.     SendClientMessageToAll(BIALY, "");
 5278.     new s[256];
 5279.     format(s, sizeof(s), "{FF0000}Administrator {FFFFFF}%s (%d) {FF0000}wyczyścił czat", PlayerName(playerid), playerid);
 5280.     SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 5281.     }
 5282.     return 1;
 5283. }
 5284.  
 5285. CMD:spec(playerid, cmdtext[])
 5286. {
 5287.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5288.     {
 5289.     new PlayerId;
 5290.     if(sscanf(cmdtext, "u", PlayerId))
 5291.     {
 5292.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /spec [id gracza]");
 5293.         return 1;
 5294.     }
 5295.  
 5296.     if(PlayerId == INVALID_PLAYER_ID)
 5297.     {
 5298.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie ma gracza o podanym id.");
 5299.         return 1;
 5300.     }
 5301.  
 5302.     if(playerid == PlayerId)
 5303.     {
 5304.         SendClientMessage(playerid, BIALY, "Podałeś/aś swoje id.");
 5305.         return 1;
 5306.     }
 5307.  
 5308.     if(GetPlayerVirtualWorld(PlayerId) != GetPlayerVirtualWorld(playerid))
 5309.         SetPlayerVirtualWorld(playerid, GetPlayerVirtualWorld(PlayerId));
 5310.  
 5311.     TogglePlayerSpectating(playerid, 1);
 5312.     SetPlayerInterior(playerid, GetPlayerInterior(PlayerId));
 5313.     Gracz[playerid][Spec] = PlayerId;
 5314.     Gracz[playerid][SpecType] = ADMIN_SPEC_TYPE_PLAYER;
 5315.     if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 5316.         PlayerSpectatePlayer(playerid, PlayerId);
 5317.     else
 5318.         PlayerSpectateVehicle(playerid, GetPlayerVehicleID(PlayerId));
 5319.  
 5320.     }
 5321.     return 1;
 5322. }
 5323.  
 5324. CMD:specoff(playerid, params[])
 5325. {
 5326.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5327.     {
 5328.         SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0);
 5329.         TogglePlayerSpectating(playerid, 0);
 5330.         Gracz[playerid][Spec] = INVALID_PLAYER_ID;
 5331.         Gracz[playerid][SpecType] = ADMIN_SPEC_TYPE_NONE;
 5332.     }
 5333.     return 1;
 5334. }
 5335.  
 5336. CMD:tp(playerid, cmdtext[])
 5337. {
 5338.     new id, id2, Float:x, Float:y, Float:z;
 5339.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5340.     {
 5341.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, id2))
 5342.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /tp [id1] [id2]");
 5343.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5344.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "złe id!");
 5345.         else
 5346.         {
 5347.             new s[256];
 5348.             new s2[256];
 5349.             GetPlayerPos(id2, x,y,z);
 5350.             SetPlayerPos(id, x,y,z);
 5351.             format(s, sizeof(s), "Nastąpiła teleportacja", PlayerName(id), PlayerName(id2));
 5352.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 5353.             format(s2, sizeof(s2), "Nastąpiła teleportacja", PlayerName(id2), PlayerName(id));
 5354.             SendClientMessage(id2, BIALY, s);
 5355.         }
 5356.     }
 5357.     return 1;
 5358. }
 5359.  
 5360. CMD:mute(playerid, cmdtext[])
 5361. {
 5362.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5363.     {
 5364.         new id, minuty;
 5365.         if(sscanf(cmdtext, "dd", id, minuty))
 5366.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /mute [id] [minuty]");
 5367.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5368.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nieprawidłowe id");
 5369.         else
 5370.         {
 5371.             new s[256];
 5372.             format(s, sizeof(s), "{FF0000}Administrator {FFFFFF}%s (%d) {FF0000}uciszył gracza {FFFFFF}%s (%d) {FF0000}na {FFFFFF}%d {FF0000}minut", PlayerName(playerid), playerid, PlayerName(id), id, minuty);
 5373.             SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 5374.             Gracz[id][Mute] = true;
 5375.             SetTimerEx("usunmute", 60000*minuty, false, "i", id);
 5376.         }
 5377.     }
 5378.     return 1;
 5379. }
 5380.  
 5381. CMD:unmute(playerid, cmdtext[])
 5382. {
 5383.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5384.     {
 5385.         new id;
 5386.         if(sscanf(cmdtext, "d", id))
 5387.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /unmute [id]");
 5388.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5389.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nieprawidłowe id");
 5390.         else
 5391.         {
 5392.             new s[256];
 5393.             format(s, sizeof(s), "{FF0000}Administrator {FFFFFF}%s (%d) {FF0000}odciszył gracza {FFFFFF}%s (%d) ", PlayerName(playerid), playerid, PlayerName(id), id);
 5394.             SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 5395.             Gracz[id][Mute] = false;
 5396.         }
 5397.     }
 5398.     return 1;
 5399. }
 5400.  
 5401. CMD:maxping(playerid, cmdtext[])
 5402. {
 5403.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4)
 5404.     {
 5405.         new pingg;
 5406.         if(sscanf(cmdtext, "d", pingg))
 5407.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /maxping [Ping]");
 5408.         else
 5409.         {
 5410.             new s[256];
 5411.             format(s, sizeof(s), "{FFFFFF}%s {FF0000}zmienił maksymalny ping z {FFFFFF}%d {FF0000}na {FFFFFF}%d", PlayerName(playerid), maxping, pingg);
 5412.             SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 5413.             maxping = pingg;
 5414.         }
 5415.     }
 5416.     return 1;
 5417. }
 5418.  
 5419. CMD:kick(playerid, cmdtext[])
 5420. {
 5421.         if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5422.         {
 5423.                 new playa,text[50];
 5424.                 if(sscanf(cmdtext, "is[50]", playa,text))
 5425.                 {
 5426.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Użyj: /kick (id) (powód)");
 5427.                 return 1;
 5428.                 }
 5429.                 if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid)
 5430.                 {
 5431.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie poprawne id gracza!");
 5432.                 return 1;
 5433.                 }
 5434.                 if(strlen(text)<1||strlen(text)>50)
 5435.                 {
 5436.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Powód od 1 do 50 liter!");
 5437.                 return 1;
 5438.                 }
 5439.                 new s[256];
 5440.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}Gracz {FFFFFF}%s {FF0000} został wyrzucony przez {FFFFFF}%s {FF0000} Powód:{FFFFFF} %s", PlayerName(playa), PlayerName(playerid), text);
 5441.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 5442.                 SendClientMessage(playa, BIALY, "==============KICK-KICK==============");
 5443.                 SendClientMessage(playa, BIALY, "Zostałeś wyrzucony z serwera.");
 5444.                 new s2[256];
 5445.                 format(s2, sizeof(s2), "Wyrzucony przez %s powód: %s", PlayerName(playerid), text);
 5446.                 SendClientMessage(playa, BIALY, s2);
 5447.                 Kick(playa);
 5448.         }
 5449.         return 1;
 5450. }
 5451.  
 5452. CMD:dajvip(playerid, cmdtext[])
 5453. {
 5454.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4)
 5455.     {
 5456.         new id, dzien, miesiac;
 5457.         if(sscanf(cmdtext, "ddd", id, dzien, miesiac))
 5458.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /dajvip [id] [dzien w ktorym straci vipa] [miesiac w ktorym straci vipa]");
 5459.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5460.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nieprawidłowe id");
 5461.         else
 5462.         {
 5463.             new s[256];
 5464.             format(s, sizeof(s), "Dostałeś vipa od %s, do dnia %d/%d (dzień/miesiąc)", PlayerName(playerid), dzien, miesiac);
 5465.             SendClientMessage(id, ZOLTY, s);
 5466.             new s2[256];
 5467.             format(s2, sizeof(s2), "dałeś vipa graczowi %s, do dnia %d/%d (dzień/miesiąc)", PlayerName(id), dzien, miesiac);
 5468.             SendClientMessage(playerid, ZOLTY, s2);
 5469.             Gracz[id][Ranga] = 1;
 5470.             Gracz[id][Dzien] = dzien;
 5471.             Gracz[id][Miesiac] = miesiac;
 5472.         }
 5473.     }
 5474.     return 1;
 5475. }
 5476.  
 5477. //ANIMACJE
 5478. CMD:ratunku(playerid, params[])
 5479.     return LoopingAnim(playerid,"BD_FIRE","BD_Panic_03",4.0,1,0,0,0,0);
 5480.  
 5481. CMD:krzeslo(playerid, params[])
 5482.     return LoopingAnim(playerid,"INT_OFFICE","OFF_Sit_Idle_Loop",4.0,1,0,0,0,0);
 5483.  
 5484. CMD:trup(playerid, params[])
 5485.     return LoopingAnim(playerid, "WUZI", "CS_Dead_Guy", 4.1,0,1,1,1,1);
 5486.  
 5487. CMD:calus(playerid, params[])
 5488.     return LoopingAnim(playerid, "KISSING", "Playa_Kiss_02", 4.0,0,0,0,0,0);
 5489.  
 5490. CMD:sikaj(playerid, params[])
 5491.     return LoopingAnim(playerid, "PAULNMAC", "Piss_in", 4.1,0,1,1,1,1);
 5492.  
 5493. CMD:wal(playerid, params[])
 5494.     return LoopingAnim(playerid, "PAULNMAC", "wank_loop", 4.0,1,0,0,0,0);
 5495.  
 5496. CMD:wytrysk(playerid, params[])
 5497.     return LoopingAnim(playerid, "PAULNMAC", "wank_out", 4.0, 0, 0, 0, 0, 0);
 5498.  
 5499. CMD:wypity(playerid, params[])
 5500.     return LoopingAnim(playerid,"PED","WALK_DRUNK",4.0,1,1,1,1,0);
 5501.  
 5502. CMD:aresztuj(playerid, params[])
 5503.     return LoopingAnim(playerid,"ped", "ARRESTgun", 4.0, 0, 1, 1, 1, -1);
 5504.  
 5505. CMD:rapuj(playerid, params[])
 5506.     return LoopingAnim(playerid, "RAPPING", "RAP_B_Loop", 4.0,1,0,0,0,0);
 5507.  
 5508. CMD:napad(playerid, params[])
 5509.     return LoopingAnim(playerid, "SHOP", "ROB_Loop_Threat", 4.0, 1, 0, 0, 0, 0);
 5510.  
 5511. CMD:rece(playerid, params[])
 5512.     return LoopingAnim(playerid, "COP_AMBIENT", "Coplook_loop", 4.0, 0, 1, 1, 1, -1);
 5513.  
 5514. CMD:lez(playerid, params[])
 5515.     return LoopingAnim(playerid,"SUNBATHE","batherdown",4.1,0,1,1,1,1);
 5516.  
 5517. CMD:oslaniaj(playerid, params[])
 5518.     return LoopingAnim(playerid, "ped", "cower", 3.0, 1, 0, 0, 0, 0);
 5519.  
 5520. CMD:machaj(playerid, params[])
 5521.     return LoopingAnim(playerid, "ON_LOOKERS", "wave_loop", 4.0, 1, 0, 0, 0, 0);
 5522.  
 5523. CMD:nacpaj(playerid, params[])
 5524.     return LoopingAnim(playerid, "CRACK", "crckdeth2", 4.0, 1, 0, 0, 0, 0);
 5525.  
 5526. CMD:pal(playerid, params[])
 5527.     return LoopingAnim(playerid,"SMOKING","M_smklean_loop",4.0, 1, 0, 0, 0, 0);
 5528.  
 5529. CMD:siadaj(playerid, params[])
 5530.     return LoopingAnim(playerid,"BEACH", "ParkSit_M_loop", 4.0, 1, 0, 0, 0, 0);
 5531.  
 5532. CMD:rozmawiaj(playerid, params[])
 5533.     return LoopingAnim(playerid,"PED","IDLE_CHAT", 4.0,1,0,0,0,0);
 5534.  
 5535. CMD:taichi(playerid, params[])
 5536.     return LoopingAnim(playerid,"PARK","Tai_Chi_Loop",4.0,1,0,0,0,0);
 5537.  
 5538. CMD:fotel(playerid, params[])
 5539.     return LoopingAnim(playerid,"INT_HOUSE","LOU_In",4.1,0,1,1,1,1);
 5540.  
 5541. CMD:patrz(playerid, params[])
 5542.     return LoopingAnim(playerid,"SHOP","SHP_Serve_Start",4.1,0,1,1,1,1);
 5543.  
 5544. CMD:opieraj(playerid, params[])
 5545.     return LoopingAnim(playerid,"GANGS","leanIDLE",4.1,0,1,1,1,1);
 5546.  
 5547. CMD:przywitaj(playerid, params[])
 5548.     return LoopingAnim(playerid,"GANGS","hndshkaa",4.1,0,1,1,1,1);
 5549.  
 5550. CMD:dance(playerid, params[])
 5551. {
 5552.     new
 5553.         style
 5554.     ;
 5555.  
 5556.     if(sscanf(params, "d", style))
 5557.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacje", "{FFFF00}Użyj: {01FCFF}/dance [Styl 1-4]", "Zamknij", "");
 5558.     if(style < 0 || style > 4)
 5559.         return ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacje", "Nieprawidłowy styl!", "Zamknij", "");
 5560.  
 5561.     switch(style)
 5562.     {
 5563.         case 1: SetPlayerSpecialAction(playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE1);
 5564.         case 2: SetPlayerSpecialAction(playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE2);
 5565.         case 3: SetPlayerSpecialAction(playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE3);
 5566.         case 4: SetPlayerSpecialAction(playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE4);
 5567.     }
 5568.     return 1;
 5569. }
 5570. CMD:astop(playerid, params[])
 5571. {
 5572.     StopLoopingAnim(playerid);
 5573.     return 1;
 5574. }
 5575.  
 5576. CMD:ann(playerid, cmdtext[])
 5577. {
 5578.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 2)
 5579.     {
 5580.         new text[256];
 5581.         if(sscanf(cmdtext, "s[256]", text))
 5582.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /vann [text]");
 5583.         else
 5584.         {
 5585.             new s[256];
 5586.             format(s, sizeof(s), "%s : %s", PlayerName(playerid), text);
 5587.             GameTextForAll(s, 7000, 3);
 5588.         }
 5589.     }
 5590.     return 1;
 5591. }
 5592.  
 5593. CMD:menuv(playerid, params[])
 5594. {
 5595.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 1)
 5596.     {
 5597.         if(Gracz[playerid][Gwiazdki] == 0)
 5598.         {
 5599.             new s[512];
 5600.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Teleport do bazy VIP'a\n");
 5601.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Bramy\n");
 5602.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Ulecz się\n");
 5603.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Zjedz coś\n");
 5604.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Usuń zawroty\n");
 5605.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Załóż kamizelkę\n");
 5606.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Napraw pojazd\n");
 5607.             strcat(s,"{00AAFF}• {FFFFFF}Załóż nitro\n");
 5608.            
 5609.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU_VIP, DIALOG_STYLE_LIST, "Menu Vipa",s,"Wybierz","Zamknij");
 5610.         }
 5611.         else
 5612.         {
 5613.             SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz użyć panelu vipa gdy jesteś ścigany!");
 5614.         }
 5615.     }
 5616.     return 1;
 5617. }
 5618.  
 5619. CMD:setadmin(playerid, cmdtext[])
 5620. {
 5621.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4)
 5622.     {
 5623.         new id, pozioom;
 5624.         if(sscanf(cmdtext, "dd[64]", id, pozioom))
 5625.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wpisz: /setadmin [id] [poziom]");
 5626.         if(!IsPlayerConnected(id))
 5627.             return SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Ten gracz nie jest podlaczony");
 5628.         else
 5629.         {
 5630.             Gracz[id][Ranga] = pozioom;
 5631.             //ZapiszGracza(playerid);
 5632.             //WczytajGracza(playerid);
 5633.             new s[256];
 5634.             format(s, sizeof(s), "{CC3333}Head Admin {FFFFFF}%s {999999}dał ci poziom rangi {FFFFFF}%d (0 - gracz, 1 - V.I.P, 2 - Support-Team, 3 - Administrator, 4 - Head Admin)", PlayerName(playerid), pozioom);
 5635.             SendClientMessage(id, BIALY, s);
 5636.         }
 5637.     }
 5638.     return 1;
 5639. }
 5640.  
 5641.  
 5642. CMD:dompomoc(playerid, params[])
 5643. {
 5644.     ShowPlayerDialog(playerid, 7777, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Dom System", "Na serwerze znajduje sie wiele domow, ktore mozesz kupic.\nWystarczy ze podejdziesz pod takim dom i uzyjesz komendy /dom.\nWtedy z Twojego konta automatycznie zostanie pobrana odpowiednia kwota,\na Ty staniesz sie wlascicielem domu. W pozniejszym czasie mozesz go takze\nsprzedac, jednakze otrzymasz tylko polowe wydanych wczesniej pieniedzy.\nSluzy do tego  ta sama komenda, co do kupna.", "OK", #);
 5645.     return 1;
 5646. }
 5647.  
 5648. CMD:reloadstacje(playerid, params[])
 5649. {
 5650.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4)
 5651.     {
 5652.         ReloadStacjePaliw();
 5653.         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Przeładowałeś pliki stacji");
 5654.     }
 5655.     return 1;
 5656. }
 5657.  
 5658. CMD:addstacja(playerid,params[])
 5659. {
 5660.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4)
 5661.     {
 5662.  
 5663.     new uidstacja;
 5664.    
 5665.     new Float:Pos[3];
 5666.     GetPlayerPos(playerid,Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
 5667.     new buffer[256];
 5668.     new wolny = 0;
 5669.     for(new i = 0; i < MAX_STACJI; i++)
 5670.     {
 5671.         if(StacjePaliw[i][PosX] <= 0)
 5672.         {
 5673.             wolny = i;
 5674.             break;
 5675.         }
 5676.     }
 5677.    
 5678.     allstacje++;
 5679.     uidstacja = allstacje;
 5680.    
 5681.     StacjePaliw[wolny][PosX] = Pos[0];
 5682.     StacjePaliw[wolny][PosY] = Pos[1];
 5683.     StacjePaliw[wolny][PosZ] = Pos[2];
 5684.     format(buffer,sizeof(buffer),"INSERT INTO stacjepaliw VALUES('%d',%f,%f,%f)",uidstacja,Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
 5685.     mysql_query(buffer);
 5686.     new s[256];
 5687.     format(s, sizeof(s), "Stworzyłeś stację paliw o id: %d",uidstacja);
 5688.     SendClientMessage(playerid, SZARY, s);
 5689.    
 5690.     ReloadStacjePaliw();
 5691.     }
 5692.     return 1;
 5693. }
 5694. CMD:delstacja(playerid,params[])
 5695. {
 5696.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 4)
 5697.     {
 5698.    
 5699.     new uidstacja;
 5700.     if(sscanf(params,"d",uidstacja))
 5701.     {
 5702.         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Wpisz: /delstacja [uid]");
 5703.         return 1;
 5704.     }
 5705.    
 5706.     allstacje--;
 5707.     uidstacja = allstacje;
 5708.    
 5709.     new Float:x,Float:y,Float:z;
 5710.     GetPlayerPos(playerid,x,y,z);
 5711.     for(new i = 0 ; i < MAX_STACJI; i++)
 5712.     {
 5713.         StacjePaliw[i][PosX] = 0;
 5714.         StacjePaliw[i][PosY] = 0;
 5715.         StacjePaliw[i][PosZ] = 0;
 5716.         new buffer[256];
 5717.         format(buffer,sizeof(buffer),"DELETE FROM stacjepaliw WHERE id='%d'",uidstacja);
 5718.         mysql_query(buffer);
 5719.     }
 5720.     ReloadStacjePaliw();
 5721.     new s[256];
 5722.     format(s, sizeof(s), "Usunąłeś stację paliw o id: %d",uidstacja);
 5723.     SendClientMessage(playerid, SZARY, s);
 5724.     }
 5725.     return 1;
 5726. }
 5727.  
 5728. CMD:addhouse(playerid, cmdtext[])
 5729. {
 5730.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5731.     {
 5732.    
 5733.     if(CountHouses() >= (MAX_HOUSES-1))
 5734.     {
 5735.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Zostal osiagniety limit domow. Zwieksz wartosc 'MAX_HOUSES' w skrypcie, zeby go zdjac.");
 5736.         return 1;
 5737.     }
 5738.    
 5739.     new price, interior, name[100];
 5740.     if(sscanf(cmdtext, "dds[100]", price, interior, name))
 5741.     {
 5742.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Prawidlowe uzycie: /addhouse [Cena w score] [Interior] [Nazwa]");
 5743.         return 1;
 5744.     }
 5745.    
 5746.     if(!IsValidInterior(interior))
 5747.     {
 5748.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Podany interior jest nieprawidlowy.");
 5749.         SendClientMessage(playerid, ZIELONY, "Prawidlowe ID interiorow: 1, 2, 3, 7, 8, 10");
 5750.         return 1;
 5751.     }
 5752.    
 5753.     new houseid = GetFreeHouseID();
 5754.     if(houseid == -1)
 5755.     {
 5756.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Wystapil nieoczekiwany blad.");
 5757.         return 1;
 5758.     }
 5759.    
 5760.     new Float:playerPos[3];
 5761.     GetPlayerPos(playerid, playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2]);
 5762.    
 5763.     new query[256];
 5764.     format(query, sizeof query, "INSERT INTO `houses` VALUES('%d', '%s', '%d', '0', '%d', '%f', '%f', '%f')", houseid, name, price, interior, playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2]);
 5765.     db_query(housesDB, query);
 5766.    
 5767.     new str[128];
 5768.     format(str, sizeof str, "%s\nCena: %d Score\n(Uzyj /dom aby kupic)", name, price);
 5769.    
 5770.     hLabel[houseid] = CreateDynamic3DTextLabel(str, ZIELONY, playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2]+0.5, 50.0);
 5771.     hPickup[houseid] = CreateDynamicPickup(1273, 1, playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2], 0);
 5772.     hIcon[houseid] = CreateDynamicMapIcon(playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2], 31, CZERWONY);
 5773.     hLocked[houseid] = false;
 5774.    
 5775.     new msg[128];
 5776.     format(msg, sizeof msg, "Numer ID utworzonego domu to %d.", houseid);
 5777.     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 5778.     return 1;
 5779.     }
 5780.     return 1;
 5781. }
 5782.  
 5783. CMD:removehouse(playerid, cmdtext[])
 5784. {
 5785.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5786.     {
 5787.         new houseid;
 5788.         if(sscanf(cmdtext, "d", houseid))
 5789.         {
 5790.             SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Prawidlowe uzycie: /removehouse [ID domu]");
 5791.             return 1;
 5792.         }
 5793.    
 5794.         if(!IsValidHouse(houseid))
 5795.         {
 5796.             SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie znaleziono takiego domu.");
 5797.             return 1;
 5798.         }
 5799.         new houseName[100];
 5800.         GetHouseName(houseid, houseName);
 5801.        
 5802.         new query[128];
 5803.         format(query, sizeof query, "DELETE FROM `houses` WHERE `HouseID`='%d'", houseid);
 5804.         db_query(housesDB, query);
 5805.        
 5806.         DestroyDynamic3DTextLabel(hLabel[houseid]);
 5807.         DestroyDynamicPickup(hPickup[houseid]);
 5808.         DestroyDynamicMapIcon(hIcon[houseid]);
 5809.        
 5810.         new msg[128];
 5811.         format(msg, sizeof msg, "Dom %s (ID %d) zostal usuniety!", houseName, houseid);
 5812.         SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 5813.         return 1;
 5814.     }
 5815.     return 1;
 5816. }
 5817.  
 5818. CMD:housename(playerid, cmdtext[])
 5819. {
 5820.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5821.     {
 5822.    
 5823.     new houseid, name[100];
 5824.     if(sscanf(cmdtext, "ds[100]", houseid, name))
 5825.     {
 5826.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Prawidlowe uzycie: /housename [ID domu] [Nowa nazwa]");
 5827.         return 1;
 5828.     }
 5829.  
 5830.     if(!IsValidHouse(houseid))
 5831.     {
 5832.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie znaleziono takiego domu.");
 5833.         return 1;
 5834.     }
 5835.    
 5836.     new query[128];
 5837.     format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Name`='%s' WHERE `HouseID`='%d'", name, houseid);
 5838.     db_query(housesDB, query);
 5839.    
 5840.     new houseOwner[30];
 5841.     GetHouseOwner(houseid, houseOwner);
 5842.    
 5843.     new str[128];
 5844.     if(houseOwner[0] == '0')
 5845.         format(str, sizeof str, "%s\nCena: %d Score\n(Uzyj /dom aby kupic)", name, GetHousePrice(houseid));
 5846.     else
 5847.         format(str, sizeof str, "%s\nWłaściciel: %s\n(Wciśnij spację aby wejść)", name, houseOwner);
 5848.     UpdateDynamic3DTextLabelText(hLabel[houseid], ZIELONY, str);
 5849.    
 5850.     new msg[128];
 5851.     format(msg, sizeof msg, "Nazwa domu o ID %d zostala zmieniona! Nowa nazwa: %s", houseid, name);
 5852.     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 5853.     return 1;
 5854.     }
 5855.     return 1;
 5856. }
 5857.  
 5858. CMD:houseprice(playerid, cmdtext[])
 5859. {
 5860.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5861.     {
 5862.    
 5863.     new houseid, price;
 5864.     if(sscanf(cmdtext, "dd", houseid, price))
 5865.     {
 5866.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Prawidlowe uzycie: /houseprice [ID domu] [Nowa cena]");
 5867.         return 1;
 5868.     }
 5869.  
 5870.     if(!IsValidHouse(houseid))
 5871.     {
 5872.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie znaleziono takiego domu.");
 5873.         return 1;
 5874.     }
 5875.    
 5876.     new query[128];
 5877.     format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Price`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", price, houseid);
 5878.     db_query(housesDB, query);
 5879.    
 5880.     new houseName[100], houseOwner[30];
 5881.     GetHouseName(houseid, houseName);
 5882.     GetHouseOwner(houseid, houseOwner);
 5883.  
 5884.     if(houseOwner[0] == '0')
 5885.     {
 5886.         new str[128];
 5887.         format(str, sizeof str, "%s\nCena: %d Score\n(Uzyj /dom aby kupic)", houseName, price);
 5888.         UpdateDynamic3DTextLabelText(hLabel[houseid], ZIELONY, str);
 5889.     }
 5890.    
 5891.     new msg[128];
 5892.     format(msg, sizeof msg, "Cena domu %s (ID %d) zostala zmieniona! Nowa cena: %d Score", houseName, houseid, price);
 5893.     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 5894.     return 1;
 5895.     }
 5896.     return 1;
 5897. }
 5898.  
 5899. CMD:houseinterior(playerid, cmdtext[])
 5900. {
 5901.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5902.     {
 5903.  
 5904.     new houseid, interior;
 5905.     if(sscanf(cmdtext, "dd", houseid, interior))
 5906.     {
 5907.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Prawidlowe uzycie: /houseinterior [ID domu] [Nowy interior]");
 5908.         return 1;
 5909.     }
 5910.  
 5911.     if(!IsValidHouse(houseid))
 5912.     {
 5913.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie znaleziono takiego domu.");
 5914.         return 1;
 5915.     }
 5916.    
 5917.     if(!IsValidInterior(interior))
 5918.     {
 5919.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Podany interior jest nieprawidlowy.");
 5920.         SendClientMessage(playerid, ZIELONY, "Prawidlowe ID interiorow: 1, 2, 3, 7, 8, 10");
 5921.         return 1;
 5922.     }
 5923.    
 5924.     new query[128];
 5925.     format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Interior`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", interior, houseid);
 5926.     db_query(housesDB, query);
 5927.    
 5928.     new houseName[100];
 5929.     GetHouseName(houseid, houseName);
 5930.    
 5931.     new msg[128];
 5932.     format(msg, sizeof msg, "Interior domu %s (ID %d) został zmieniony! Nowy interior: %d", houseName, houseid, interior);
 5933.     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 5934.     return 1;
 5935.     }
 5936.     return 1;
 5937. }
 5938.  
 5939. CMD:housepos(playerid, cmdtext[])
 5940. {
 5941.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5942.     {
 5943.    
 5944.     new houseid;
 5945.     if(sscanf(cmdtext, "d", houseid))
 5946.     {
 5947.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Prawidlowe uzycie: /housepos [ID domu]");
 5948.         return 1;
 5949.     }
 5950.    
 5951.     if(!IsValidHouse(houseid))
 5952.     {
 5953.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie znaleziono takiego domu.");
 5954.         return 1;
 5955.     }
 5956.    
 5957.     new Float:playerPos[3];
 5958.     GetPlayerPos(playerid, playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2]);
 5959.    
 5960.     new query[128];
 5961.     format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `PosX`='%f', `PosY`='%f', `PosZ`='%f' WHERE `HouseID`='%d'", playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2], houseid);
 5962.     db_query(housesDB, query);
 5963.    
 5964.     new houseName[100], houseOwner[30];
 5965.     GetHouseName(houseid, houseName);
 5966.     GetHouseOwner(houseid, houseOwner);
 5967.    
 5968.     DestroyDynamic3DTextLabel(hLabel[houseid]);
 5969.     DestroyDynamicPickup(hPickup[houseid]);
 5970.     DestroyDynamicMapIcon(hIcon[houseid]);
 5971.    
 5972.     new str[128];
 5973.     if(houseOwner[0] == '0')
 5974.     {
 5975.         format(str, sizeof str, "%s\nCena: %d Score\n(Uzyj /dom aby kupic)", houseName, GetHousePrice(houseid));
 5976.         hIcon[houseid] = CreateDynamicMapIcon(playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2], 31, CZERWONY);
 5977.     }
 5978.     else
 5979.     {
 5980.         format(str, sizeof str, "%s\nWłaściciel: %s\n(Wciśnij spację aby wejść)", houseName, houseOwner);
 5981.         hIcon[houseid] = CreateDynamicMapIcon(playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2], 32, CZERWONY);
 5982.     }
 5983.        
 5984.     hLabel[houseid] = CreateDynamic3DTextLabel(str, ZIELONY, playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2]+0.5, 50.0);
 5985.     hPickup[houseid] = CreateDynamicPickup(1273, 1, playerPos[0], playerPos[1], playerPos[2], 0);
 5986.  
 5987.     new msg[128];
 5988.     format(msg, sizeof msg, "Pozycja domu %s (ID %d) zostala zmieniona!", houseName, houseid);
 5989.     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 5990.     return 1;
 5991.     }
 5992.     return 1;
 5993. }
 5994.  
 5995. CMD:houseteleport(playerid, cmdtext[])
 5996. {
 5997.     if(Gracz[playerid][Ranga] >= 3)
 5998.     {
 5999.    
 6000.     new houseid;
 6001.     if(sscanf(cmdtext, "d", houseid))
 6002.     {
 6003.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Prawidlowe uzycie: /houseteleport [ID domu]");
 6004.         return 1;
 6005.     }
 6006.  
 6007.     if(!IsValidHouse(houseid))
 6008.     {
 6009.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie znaleziono takiego domu.");
 6010.         return 1;
 6011.     }
 6012.    
 6013.     new query[128], houseName[100], housePos[3][20];
 6014.     format(query, sizeof query, "SELECT Name, PosX, PosY, PosZ FROM `houses` WHERE `HouseID`='%d'", houseid);
 6015.     new DBResult:result = db_query(housesDB, query);
 6016.     db_get_field(result, 0, houseName, sizeof houseName);
 6017.     db_get_field(result, 1, housePos[0], 20);
 6018.     db_get_field(result, 2, housePos[1], 20);
 6019.     db_get_field(result, 3, housePos[2], 20);
 6020.     db_free_result(result);
 6021.    
 6022.     SetPlayerPos(playerid, floatstr(housePos[0]), floatstr(housePos[1]), floatstr(housePos[2]));
 6023.    
 6024.     new msg[128];
 6025.     format(msg, sizeof msg, "Pomyslnie przeniesiono do domu %s (ID %d).", houseName, houseid);
 6026.     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 6027.     return 1;
 6028.     }
 6029.     return 1;
 6030. }
 6031.  
 6032. CMD:dom(playerid, params[])
 6033. {
 6034.     new houseid = GetHouse(playerid);
 6035.    
 6036.     if(houseid == INVALID_HOUSE_ID)
 6037.     {
 6038.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie znajdujesz sie przed domem.");
 6039.         return 1;
 6040.     }
 6041.  
 6042.     new msg[128], houseName[100], houseOwner[30], playerName[MAX_PLAYER_NAME];
 6043.     GetHouseName(houseid, houseName);
 6044.     GetHouseOwner(houseid, houseOwner);
 6045.     GetPlayerName(playerid, playerName, MAX_PLAYER_NAME);
 6046.    
 6047.     if(houseOwner[0] == '0')
 6048.     {
 6049.         new housePrice = GetHousePrice(houseid);
 6050.         if(housePrice > GetPlayerScore(playerid))
 6051.             SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie masz wystarczajacej ilosci Score aby zakupic ten dom.");
 6052.         else
 6053.         {
 6054.            
 6055.             format(msg, sizeof msg, "Czy chcesz kupic dom %s za %d Score?", houseName, housePrice);
 6056.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_HOUSE_BUY, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Kupno domu", msg, "Tak", "Nie");
 6057.         }
 6058.     }
 6059.     else if(!strcmp(houseOwner, playerName))
 6060.     {
 6061.         new title[128];
 6062.         format(title, sizeof title, "Twoj dom %s", houseName);
 6063.        
 6064.         if(hLocked[houseid])
 6065.             strcat(msg, "Otworz drzwi domu\n");
 6066.         else
 6067.             strcat(msg, "Zamknij drzwi domu\n");
 6068.         strcat(msg, "Sprzedaj dom\n");
 6069.         //strcat(msg, "Ulepsz dom");
 6070.        
 6071.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_HOUSE_OWNER, DIALOG_STYLE_LIST, title, msg, "Wybierz", "Anuluj");
 6072.     }
 6073.     else
 6074.         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Ten dom nie nalezy do Ciebie.");
 6075.     return 1;
 6076. }
 6077.  
 6078.  
 6079. // komendy wyzej
 6080.  
 6081. public OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger)
 6082. {
 6083.     if(Gracz[playerid][Skuty] == false)
 6084.     {
 6085.         SetTimerEx("nasrodkuoff", 5000, false, "i", playerid);
 6086.         TextDrawShowForPlayer(playerid, nasrodku);
 6087.         TextDrawSetString(nasrodku, "Aby odpalic nacisnij Y~n~Aby wlaczyc swiatla: 2 + LPM");
 6088.         SetTimerEx("vannaczepa", 4000, false, "i", playerid);
 6089.         SetTimerEx("ods", 5000, false, "i", playerid);
 6090.    
 6091.         if(ispassenger == 0)
 6092.         {
 6093.  
 6094.             if(Gracz[playerid][Policja] == 0)
 6095.             {
 6096.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==596 || GetVehicleModel(vehicleid)==598 ||
 6097.                 GetVehicleModel(vehicleid)==599 || GetVehicleModel(vehicleid)==523 ||
 6098.                 GetVehicleModel(vehicleid)==497 || GetVehicleModel(vehicleid)==601 ||
 6099.                 GetVehicleModel(vehicleid)==541 || GetVehicleModel(vehicleid)==415 ||
 6100.                 GetVehicleModel(vehicleid)==497 || GetVehicleModel(vehicleid)==528)
 6101.                
 6102.                 {
 6103.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6104.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6105.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6106.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6107.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Policji");
 6108.                 }
 6109.             }
 6110.            
 6111.             if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 6112.             {
 6113.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==521 || GetVehicleModel(vehicleid)==468 ||
 6114.                 GetVehicleModel(vehicleid)==469 || GetVehicleModel(vehicleid)==534 ||
 6115.                 GetVehicleModel(vehicleid)==555 || GetVehicleModel(vehicleid)==517)
 6116.                
 6117.  
 6118.  
 6119.                 {
 6120.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6121.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6122.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6123.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6124.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Petrleone");
 6125.                 }
 6126.             }
 6127.        
 6128.             if(Gracz[playerid][FBI] == 0)
 6129.             {
 6130.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==402 || GetVehicleModel(vehicleid)==560 ||
 6131.                 GetVehicleModel(vehicleid)==477 || GetVehicleModel(vehicleid)==482 ||
 6132.                 GetVehicleModel(vehicleid)==487 || GetVehicleModel(vehicleid)==490)
 6133.  
 6134.                 {
 6135.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6136.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6137.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6138.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6139.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}FBI");
 6140.                 }
 6141.             }
 6142.             if(Gracz[playerid][Swat] == 0)
 6143.             {
 6144.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==432 || GetVehicleModel(vehicleid)==433 ||
 6145.                 GetVehicleModel(vehicleid)==470 || GetVehicleModel(vehicleid)==528 ||
 6146.                 GetVehicleModel(vehicleid)==520 || GetVehicleModel(vehicleid)==548 ||
 6147.                 GetVehicleModel(vehicleid)==425)
 6148.                 {
 6149.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6150.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6151.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6152.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6153.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Wojska");
 6154.                 }
 6155.             }
 6156.             if(Gracz[playerid][Taxi] == 0)
 6157.             {
 6158.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==437 || GetVehicleModel(vehicleid)==431 ||
 6159.                 GetVehicleModel(vehicleid)==420 || GetVehicleModel(vehicleid)==438 ||
 6160.                 GetVehicleModel(vehicleid)==409 || GetVehicleModel(vehicleid)==418)
 6161.                 {
 6162.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6163.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6164.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6165.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6166.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Taxi");
 6167.                 }
 6168.             }
 6169.             if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 0)
 6170.                 {
 6171.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==579 || GetVehicleModel(vehicleid)==436)
 6172.  
 6173.                 {
 6174.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6175.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6176.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6177.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6178.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Straży Granicznej");
 6179.                 }
 6180.             }
 6181.             if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] == 0)
 6182.             {
 6183.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==525 || GetVehicleModel(vehicleid)==574 ||
 6184.                 GetVehicleModel(vehicleid)==443 || GetVehicleModel(vehicleid)==552 ||
 6185.                 GetVehicleModel(vehicleid)==611)
 6186.                 {
 6187.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6188.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6189.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6190.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6191.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Pomocy Drogowej");
 6192.                 }
 6193.             }
 6194.             if(Gracz[playerid][StrazPozarna] == 0)
 6195.             {
 6196.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==407 || GetVehicleModel(vehicleid)==544)
 6197.                 {
 6198.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6199.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6200.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6201.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6202.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Straży pożarnej");
 6203.                 }
 6204.             }
 6205.             if(Gracz[playerid][Pogotowie] == 0)
 6206.             {
 6207.                 if(GetVehicleModel(vehicleid)==416 || GetVehicleModel(vehicleid)==563 ||
 6208.                 GetVehicleModel(vehicleid)==458)
 6209.                 {
 6210.                     new Float:x, Float:y, Float:z;
 6211.                     GetPlayerPos(playerid, x,y,z);
 6212.                     SetPlayerPos(playerid, x,y,z+1);
 6213.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6214.                     SendClientMessage(playerid, 0x0,"{FFFFFF}* Ten pojazd należy do {FF0000}Pogotowia");
 6215.                 }
 6216.             }
 6217.         }
 6218.     }
 6219.     return 1;
 6220. }
 6221.  
 6222. public OnPlayerExitVehicle(playerid, vehicleid)
 6223. {
 6224.     SetTimerEx("ods", 5000, false, "i", playerid);
 6225.     Gracz[playerid][Zmienilo] = false;
 6226.     if(PlayerVehicleIsVan(playerid))
 6227.         {
 6228.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][0]);
 6229.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][1]);
 6230.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][2]);
 6231.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][3]);
 6232.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][4]);
 6233.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][5]);
 6234.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][6]);
 6235.             TextDrawHideForPlayer(playerid, Naczepa[playerid][7]);
 6236.         }
 6237.     return 1;
 6238. }
 6239.  
 6240. public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
 6241. {
 6242.     if(newstate == PLAYER_STATE_DRIVER || newstate == PLAYER_STATE_PASSENGER)
 6243.     {
 6244.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6245.         if(IsPriv[vehicleid] == true)
 6246.         {
 6247.             if(vehicleid != privcar[playerid])
 6248.             {
 6249.                 SendClientMessage(playerid, CZERWONY, " Nie masz uprawnień do kierowania tym pojazdem");
 6250.                 RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 6251.                 return 1;
 6252.             }
 6253.         }
 6254.     }
 6255.     return 1;
 6256. }
 6257.  
 6258. public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)
 6259. {
 6260.     switch(cptrucker1[playerid])
 6261.     {
 6262.         case 1:
 6263.         {
 6264.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6265.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6266.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6267.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6268.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6269.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6270.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6271.             else
 6272.             {
 6273.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6274.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, LotniskoLV, 5);
 6275.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6276.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6277.                 cptrucker1[playerid]++;
 6278.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6279.                 new s[245];
 6280.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6281.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6282.             }
 6283.         }
 6284.         case 2:
 6285.         {
 6286.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6287.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6288.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6289.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6290.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6291.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6292.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6293.             else
 6294.             {
 6295.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6296.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6297.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6298.                 GivePlayerMoney(playerid, 100*Gracz[playerid][Waga]);
 6299.                 new s[256];
 6300.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6301.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6302.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6303.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6304.                 cptrucker1[playerid] = 0;
 6305.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6306.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6307.                 {  
 6308.                     Dajexp(playerid, 1);
 6309.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6310.                 }
 6311.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6312.                 {
 6313.                     Dajexp(playerid, 2);
 6314.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6315.                 }
 6316.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6317.                 {
 6318.                     Dajexp(playerid, 3);
 6319.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6320.                 }
 6321.             }
 6322.         }
 6323.     }
 6324.     switch(cptrucker2[playerid])
 6325.     {
 6326.         case 1:
 6327.         {
 6328.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6329.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6330.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6331.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6332.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6333.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6334.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6335.             else
 6336.             {
 6337.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6338.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, GreenParkLS, 5);
 6339.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6340.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6341.                 cptrucker2[playerid]++;
 6342.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6343.                 new s[245];
 6344.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6345.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6346.             }
 6347.         }
 6348.         case 2:
 6349.         {
 6350.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6351.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6352.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6353.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6354.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6355.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6356.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6357.             else
 6358.             {
 6359.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6360.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6361.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6362.                 GivePlayerMoney(playerid, 110*Gracz[playerid][Waga]);
 6363.                 new s[256];
 6364.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6365.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6366.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6367.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6368.                 cptrucker2[playerid] = 0;
 6369.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6370.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6371.                 {  
 6372.                     Dajexp(playerid, 1);
 6373.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6374.                 }
 6375.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6376.                 {
 6377.                     Dajexp(playerid, 2);
 6378.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6379.                 }
 6380.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6381.                 {
 6382.                     Dajexp(playerid, 3);
 6383.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6384.                 }
 6385.             }
 6386.         }
 6387.     }
 6388.     switch(cptrucker3[playerid])
 6389.     {
 6390.         case 1:
 6391.         {
 6392.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6393.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6394.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6395.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6396.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6397.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6398.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6399.             else
 6400.             {
 6401.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6402.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, ImportLS, 5);
 6403.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6404.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6405.                 cptrucker3[playerid]++;
 6406.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6407.                 new s[245];
 6408.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6409.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6410.             }
 6411.         }
 6412.         case 2:
 6413.         {
 6414.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6415.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6416.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6417.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6418.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6419.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6420.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6421.             else
 6422.             {
 6423.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6424.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6425.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6426.                 GivePlayerMoney(playerid, 150*Gracz[playerid][Waga]);
 6427.                 new s[256];
 6428.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6429.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6430.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6431.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6432.                 cptrucker3[playerid] = 0;
 6433.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6434.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6435.                 {  
 6436.                     Dajexp(playerid, 1);
 6437.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6438.                 }
 6439.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6440.                 {
 6441.                     Dajexp(playerid, 2);
 6442.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6443.                 }
 6444.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6445.                 {
 6446.                     Dajexp(playerid, 3);
 6447.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6448.                 }
 6449.             }
 6450.         }
 6451.     }
 6452.     switch(cptrucker4[playerid])
 6453.     {
 6454.         case 1:
 6455.         {
 6456.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6457.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6458.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6459.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6460.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6461.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6462.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6463.             else
 6464.             {
 6465.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6466.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, KlubLS, 5);
 6467.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6468.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6469.                 cptrucker4[playerid]++;
 6470.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6471.                 new s[245];
 6472.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6473.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6474.             }
 6475.         }
 6476.         case 2:
 6477.         {
 6478.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6479.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6480.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6481.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6482.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6483.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6484.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6485.             else
 6486.             {
 6487.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6488.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6489.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6490.                 GivePlayerMoney(playerid, 80*Gracz[playerid][Waga]);
 6491.                 new s[256];
 6492.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6493.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6494.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6495.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6496.                 cptrucker4[playerid] = 0;
 6497.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6498.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6499.                 {  
 6500.                     Dajexp(playerid, 1);
 6501.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6502.                 }
 6503.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6504.                 {
 6505.                     Dajexp(playerid, 2);
 6506.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6507.                 }
 6508.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6509.                 {
 6510.                     Dajexp(playerid, 3);
 6511.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6512.                 }
 6513.             }
 6514.         }
 6515.     }
 6516.     switch(cptrucker5[playerid])
 6517.     {
 6518.         case 1:
 6519.         {
 6520.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6521.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6522.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6523.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6524.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6525.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6526.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6527.             else
 6528.             {
 6529.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6530.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, SzpitalLS, 5);
 6531.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6532.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6533.                 cptrucker5[playerid]++;
 6534.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6535.                 new s[245];
 6536.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6537.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6538.             }
 6539.         }
 6540.         case 2:
 6541.         {
 6542.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6543.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6544.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6545.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6546.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6547.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6548.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6549.             else
 6550.             {
 6551.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6552.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6553.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6554.                 GivePlayerMoney(playerid, 100*Gracz[playerid][Waga]);
 6555.                 new s[256];
 6556.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6557.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6558.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6559.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6560.                 cptrucker5[playerid] = 0;
 6561.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6562.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6563.                 {  
 6564.                     Dajexp(playerid, 1);
 6565.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6566.                 }
 6567.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6568.                 {
 6569.                     Dajexp(playerid, 2);
 6570.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6571.                 }
 6572.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6573.                 {
 6574.                     Dajexp(playerid, 3);
 6575.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6576.                 }
 6577.             }
 6578.         }
 6579.     }
 6580.     switch(cptrucker6[playerid])
 6581.     {
 6582.         case 1:
 6583.         {
 6584.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6585.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6586.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6587.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6588.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6589.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6590.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6591.             else
 6592.             {
 6593.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6594.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, FabrykaFC, 5);
 6595.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6596.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6597.                 cptrucker6[playerid]++;
 6598.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6599.                 new s[245];
 6600.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6601.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6602.             }
 6603.         }
 6604.         case 2:
 6605.         {
 6606.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6607.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6608.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6609.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6610.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6611.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6612.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6613.             else
 6614.             {
 6615.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6616.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6617.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6618.                 GivePlayerMoney(playerid, 130*Gracz[playerid][Waga]);
 6619.                 new s[256];
 6620.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6621.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6622.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6623.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6624.                 cptrucker6[playerid] = 0;
 6625.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6626.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6627.                 {  
 6628.                     Dajexp(playerid, 1);
 6629.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6630.                 }
 6631.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6632.                 {
 6633.                     Dajexp(playerid, 2);
 6634.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6635.                 }
 6636.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6637.                 {
 6638.                     Dajexp(playerid, 3);
 6639.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6640.                 }
 6641.             }
 6642.         }
 6643.     }
 6644.     switch(cptrucker7[playerid])
 6645.     {
 6646.         case 1:
 6647.         {
 6648.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6649.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6650.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6651.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6652.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6653.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6654.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6655.             else
 6656.             {
 6657.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6658.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, GreenParkLS, 5);
 6659.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6660.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6661.                 cptrucker7[playerid]++;
 6662.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6663.                 new s[245];
 6664.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6665.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6666.             }
 6667.         }
 6668.         case 2:
 6669.         {
 6670.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6671.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6672.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6673.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6674.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6675.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6676.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6677.             else
 6678.             {
 6679.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6680.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6681.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6682.                 GivePlayerMoney(playerid, 110*Gracz[playerid][Waga]);
 6683.                 new s[256];
 6684.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6685.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6686.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6687.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6688.                 cptrucker7[playerid] = 0;
 6689.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6690.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6691.                 {  
 6692.                     Dajexp(playerid, 1);
 6693.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6694.                 }
 6695.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6696.                 {
 6697.                     Dajexp(playerid, 2);
 6698.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6699.                 }
 6700.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6701.                 {
 6702.                     Dajexp(playerid, 3);
 6703.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6704.                 }
 6705.             }
 6706.         }
 6707.     }
 6708.     switch(cptrucker8[playerid])
 6709.     {
 6710.         case 1:
 6711.         {
 6712.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6713.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6714.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6715.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6716.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6717.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6718.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6719.             else
 6720.             {
 6721.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6722.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, SuperMarketSF, 5);
 6723.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6724.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6725.                 cptrucker8[playerid]++;
 6726.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6727.                 new s[245];
 6728.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6729.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6730.             }
 6731.         }
 6732.         case 2:
 6733.         {
 6734.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6735.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6736.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6737.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6738.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6739.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6740.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6741.             else
 6742.             {
 6743.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6744.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6745.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6746.                 GivePlayerMoney(playerid, 90*Gracz[playerid][Waga]);
 6747.                 new s[256];
 6748.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6749.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6750.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6751.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6752.                 cptrucker8[playerid] = 0;
 6753.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6754.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6755.                 {  
 6756.                     Dajexp(playerid, 1);
 6757.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6758.                 }
 6759.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6760.                 {
 6761.                     Dajexp(playerid, 2);
 6762.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6763.                 }
 6764.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6765.                 {
 6766.                     Dajexp(playerid, 3);
 6767.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6768.                 }
 6769.             }
 6770.         }
 6771.     }
 6772.     switch(cptrucker9[playerid])
 6773.     {
 6774.         case 1:
 6775.         {
 6776.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6777.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6778.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6779.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6780.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6781.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6782.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6783.             else
 6784.             {
 6785.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6786.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, SuperMarketSF, 5);
 6787.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6788.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6789.                 cptrucker9[playerid]++;
 6790.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6791.                 new s[245];
 6792.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6793.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6794.             }
 6795.         }
 6796.         case 2:
 6797.         {
 6798.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6799.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6800.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6801.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6802.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6803.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6804.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6805.             else
 6806.             {
 6807.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6808.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6809.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6810.                 GivePlayerMoney(playerid, 80*Gracz[playerid][Waga]);
 6811.                 new s[256];
 6812.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6813.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6814.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6815.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6816.                 cptrucker9[playerid] = 0;
 6817.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6818.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6819.                 {  
 6820.                     Dajexp(playerid, 1);
 6821.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6822.                 }
 6823.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6824.                 {
 6825.                     Dajexp(playerid, 2);
 6826.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6827.                 }
 6828.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6829.                 {
 6830.                     Dajexp(playerid, 3);
 6831.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6832.                 }
 6833.             }
 6834.         }
 6835.     }
 6836.     switch(cptrucker10[playerid])
 6837.     {
 6838.         case 1:
 6839.         {
 6840.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6841.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6842.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6843.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6844.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6845.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6846.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6847.             else
 6848.             {
 6849.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6850.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, KlubLS, 5);
 6851.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6852.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6853.                 cptrucker10[playerid]++;
 6854.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6855.                 new s[245];
 6856.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowana: ~g~Tak");
 6857.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6858.             }
 6859.         }
 6860.         case 2:
 6861.         {
 6862.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 6863.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6864.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6865.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6866.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6867.         if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 6868.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 6869.             else
 6870.             {
 6871.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6872.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6873.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6874.                 GivePlayerMoney(playerid, 130*Gracz[playerid][Waga]);
 6875.                 new s[256];
 6876.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6877.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6878.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6879.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6880.                 cptrucker10[playerid] = 0;
 6881.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6882.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 10)
 6883.                 {  
 6884.                     Dajexp(playerid, 1);
 6885.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6886.                 }
 6887.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 20)
 6888.                 {
 6889.                     Dajexp(playerid, 2);
 6890.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6891.                 }
 6892.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 30)
 6893.                 {
 6894.                     Dajexp(playerid, 3);
 6895.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6896.                 }
 6897.             }
 6898.         }
 6899.     }
 6900.     switch(cpvan1[playerid])
 6901.     {
 6902.         case 1:
 6903.         {
 6904.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6905.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6906.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6907.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6908.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 6909.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 6910.             else
 6911.             {
 6912.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6913.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, KlubLS, 5);
 6914.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6915.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6916.                 cpvan1[playerid]++;
 6917.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6918.                 new s[245];
 6919.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 6920.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6921.             }
 6922.         }
 6923.         case 2:
 6924.         {
 6925.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6926.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6927.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6928.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6929.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 6930.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 6931.             else
 6932.             {
 6933.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6934.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6935.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6936.                 GivePlayerMoney(playerid, 500*Gracz[playerid][Waga]);
 6937.                 new s[256];
 6938.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 6939.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 6940.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 6941.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 6942.                 cpvan1[playerid] = 0;
 6943.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 6944.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 6945.                 {  
 6946.                     Dajexp(playerid, 1);
 6947.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6948.                 }
 6949.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 6950.                 {
 6951.                     Dajexp(playerid, 2);
 6952.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6953.                 }
 6954.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 6955.                 {
 6956.                     Dajexp(playerid, 3);
 6957.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 6958.                 }
 6959.             }
 6960.         }
 6961.     }
 6962.     switch(cpvan2[playerid])
 6963.     {
 6964.         case 1:
 6965.         {
 6966.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6967.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6968.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6969.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6970.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 6971.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 6972.             else
 6973.             {
 6974.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6975.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, ImportLS, 5);
 6976.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 6977.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 6978.                 cpvan2[playerid]++;
 6979.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 6980.                 new s[245];
 6981.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 6982.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 6983.             }
 6984.         }
 6985.         case 2:
 6986.         {
 6987.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 6988.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 6989.         if(!MozeLadowac(playerid))
 6990.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 6991.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 6992.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 6993.             else
 6994.             {
 6995.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 6996.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 6997.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 6998.                 GivePlayerMoney(playerid, 600*Gracz[playerid][Waga]);
 6999.                 new s[256];
 7000.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7001.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7002.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7003.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7004.                 cpvan2[playerid] = 0;
 7005.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7006.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7007.                 {  
 7008.                     Dajexp(playerid, 1);
 7009.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7010.                 }
 7011.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7012.                 {
 7013.                     Dajexp(playerid, 2);
 7014.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7015.                 }
 7016.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7017.                 {
 7018.                     Dajexp(playerid, 3);
 7019.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7020.                 }
 7021.             }
 7022.         }
 7023.     }
 7024.     switch(cpvan3[playerid])
 7025.     {
 7026.         case 1:
 7027.         {
 7028.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7029.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7030.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7031.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7032.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7033.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7034.             else
 7035.             {
 7036.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7037.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, ImportLS, 5);
 7038.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7039.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7040.                 cpvan3[playerid]++;
 7041.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7042.                 new s[245];
 7043.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7044.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7045.             }
 7046.         }
 7047.         case 2:
 7048.         {
 7049.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7050.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7051.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7052.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7053.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7054.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7055.             else
 7056.             {
 7057.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7058.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7059.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7060.                 GivePlayerMoney(playerid, 800*Gracz[playerid][Waga]);
 7061.                 new s[256];
 7062.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7063.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7064.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7065.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7066.                 cpvan3[playerid] = 0;
 7067.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7068.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7069.                 {  
 7070.                     Dajexp(playerid, 1);
 7071.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7072.                 }
 7073.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7074.                 {
 7075.                     Dajexp(playerid, 2);
 7076.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7077.                 }
 7078.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7079.                 {
 7080.                     Dajexp(playerid, 3);
 7081.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7082.                 }
 7083.             }
 7084.         }
 7085.     }
 7086.     switch(cpvan4[playerid])
 7087.     {
 7088.         case 1:
 7089.         {
 7090.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7091.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7092.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7093.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7094.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7095.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7096.             else
 7097.             {
 7098.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7099.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, GreenParkLS, 5);
 7100.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7101.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7102.                 cpvan4[playerid]++;
 7103.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7104.                 new s[245];
 7105.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7106.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7107.             }
 7108.         }
 7109.         case 2:
 7110.         {
 7111.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7112.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7113.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7114.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7115.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7116.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7117.             else
 7118.             {
 7119.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7120.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7121.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7122.                 GivePlayerMoney(playerid, 300*Gracz[playerid][Waga]);
 7123.                 new s[256];
 7124.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7125.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7126.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7127.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7128.                 cpvan4[playerid] = 0;
 7129.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7130.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7131.                 {  
 7132.                     Dajexp(playerid, 1);
 7133.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7134.                 }
 7135.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7136.                 {
 7137.                     Dajexp(playerid, 2);
 7138.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7139.                 }
 7140.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7141.                 {
 7142.                     Dajexp(playerid, 3);
 7143.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7144.                 }
 7145.             }
 7146.         }
 7147.     }
 7148.     switch(cpvan5[playerid])
 7149.     {
 7150.         case 1:
 7151.         {
 7152.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7153.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7154.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7155.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7156.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7157.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7158.             else
 7159.             {
 7160.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7161.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, LotniskoSF, 5);
 7162.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7163.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7164.                 cpvan5[playerid]++;
 7165.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7166.                 new s[245];
 7167.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7168.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7169.             }
 7170.         }
 7171.         case 2:
 7172.         {
 7173.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7174.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7175.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7176.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7177.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7178.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7179.             else
 7180.             {
 7181.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7182.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7183.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7184.                 GivePlayerMoney(playerid, 400*Gracz[playerid][Waga]);
 7185.                 new s[256];
 7186.                 format(s, sizeof(s), " Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7187.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7188.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7189.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7190.                 cpvan5[playerid] = 0;
 7191.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7192.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7193.                 {  
 7194.                     Dajexp(playerid, 1);
 7195.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7196.                 }
 7197.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7198.                 {
 7199.                     Dajexp(playerid, 2);
 7200.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7201.                 }
 7202.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7203.                 {
 7204.                     Dajexp(playerid, 3);
 7205.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7206.                 }
 7207.             }
 7208.         }
 7209.     }
 7210.     switch(cpvan6[playerid])
 7211.     {
 7212.         case 1:
 7213.         {
 7214.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7215.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7216.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7217.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7218.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7219.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7220.             else
 7221.             {
 7222.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7223.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, SzpitalLS, 5);
 7224.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7225.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7226.                 cpvan6[playerid]++;
 7227.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7228.                 new s[245];
 7229.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7230.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7231.             }
 7232.         }
 7233.         case 2:
 7234.         {
 7235.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7236.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7237.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7238.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7239.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7240.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7241.             else
 7242.             {
 7243.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7244.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7245.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7246.                 GivePlayerMoney(playerid, 600*Gracz[playerid][Waga]);
 7247.                 new s[256];
 7248.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7249.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7250.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7251.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7252.                 cpvan6[playerid] = 0;
 7253.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7254.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7255.                 {  
 7256.                     Dajexp(playerid, 1);
 7257.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7258.                 }
 7259.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7260.                 {
 7261.                     Dajexp(playerid, 2);
 7262.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7263.                 }
 7264.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7265.                 {
 7266.                     Dajexp(playerid, 3);
 7267.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7268.                 }
 7269.             }
 7270.         }
 7271.     }
 7272.     switch(cpvan7[playerid])
 7273.     {
 7274.         case 1:
 7275.         {
 7276.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7277.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7278.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7279.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7280.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7281.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7282.             else
 7283.             {
 7284.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7285.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, KlubLS, 5);
 7286.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7287.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7288.                 cpvan7[playerid]++;
 7289.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7290.                 new s[245];
 7291.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7292.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7293.             }
 7294.         }
 7295.         case 2:
 7296.         {
 7297.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7298.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7299.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7300.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7301.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7302.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7303.             else
 7304.             {
 7305.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7306.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7307.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7308.                 GivePlayerMoney(playerid, 300*Gracz[playerid][Waga]);
 7309.                 new s[256];
 7310.                 format(s, sizeof(s), "{00FF00}[Zlecenie Info]:{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7311.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7312.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7313.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7314.                 cpvan7[playerid] = 0;
 7315.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7316.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7317.                 {  
 7318.                     Dajexp(playerid, 1);
 7319.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7320.                 }
 7321.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7322.                 {
 7323.                     Dajexp(playerid, 2);
 7324.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7325.                 }
 7326.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7327.                 {
 7328.                     Dajexp(playerid, 3);
 7329.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7330.                 }
 7331.             }
 7332.         }
 7333.     }
 7334.     switch(cpvan8[playerid])
 7335.     {
 7336.         case 1:
 7337.         {
 7338.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7339.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7340.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7341.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7342.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7343.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7344.             else
 7345.             {
 7346.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7347.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, ImportLS, 5);
 7348.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7349.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7350.                 cpvan8[playerid]++;
 7351.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7352.                 new s[245];
 7353.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7354.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7355.             }
 7356.         }
 7357.         case 2:
 7358.         {
 7359.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7360.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7361.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7362.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7363.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7364.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7365.             else
 7366.             {
 7367.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7368.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7369.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7370.                 GivePlayerMoney(playerid, 700*Gracz[playerid][Waga]);
 7371.                 new s[256];
 7372.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7373.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7374.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7375.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7376.                 cpvan8[playerid] = 0;
 7377.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7378.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7379.                 {  
 7380.                     Dajexp(playerid, 1);
 7381.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7382.                 }
 7383.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7384.                 {
 7385.                     Dajexp(playerid, 2);
 7386.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7387.                 }
 7388.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7389.                 {
 7390.                     Dajexp(playerid, 3);
 7391.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7392.                 }
 7393.             }
 7394.         }
 7395.     }
 7396.     switch(cpvan9[playerid])
 7397.     {
 7398.         case 1:
 7399.         {
 7400.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7401.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7402.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7403.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7404.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7405.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7406.             else
 7407.             {
 7408.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7409.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, KlubLS, 5);
 7410.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7411.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7412.                 cpvan9[playerid]++;
 7413.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7414.                 new s[245];
 7415.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7416.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7417.             }
 7418.         }
 7419.         case 2:
 7420.         {
 7421.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7422.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7423.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7424.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7425.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7426.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7427.             else
 7428.             {
 7429.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7430.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7431.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7432.                 GivePlayerMoney(playerid, 500*Gracz[playerid][Waga]);
 7433.                 new s[256];
 7434.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7435.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7436.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7437.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7438.                 cpvan9[playerid] = 0;
 7439.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7440.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7441.                 {  
 7442.                     Dajexp(playerid, 1);
 7443.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7444.                 }
 7445.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7446.                 {
 7447.                     Dajexp(playerid, 2);
 7448.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7449.                 }
 7450.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7451.                 {
 7452.                     Dajexp(playerid, 3);
 7453.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7454.                 }
 7455.             }
 7456.         }
 7457.     }
 7458.     switch(cpvan10[playerid])
 7459.     {
 7460.         case 1:
 7461.         {
 7462.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7463.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7464.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7465.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7466.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7467.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7468.             else
 7469.             {
 7470.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7471.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, PortPustynia, 5);
 7472.                 TogglePlayerControllable(playerid, 0);
 7473.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa ładowanie towaru...","Zamknij",#);
 7474.                 cpvan10[playerid]++;
 7475.                 SetTimerEx("zaladunek",10000,0,"i",playerid);
 7476.                 new s[245];
 7477.                 format(s, sizeof(s), "Zaladowany: ~g~Tak");
 7478.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s);
 7479.             }
 7480.         }
 7481.         case 2:
 7482.         {
 7483.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7484.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w pojeździe!");
 7485.         if(!MozeLadowac(playerid))
 7486.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie możesz ładować w tym pojeździe");
 7487.         if(!PlayerVehicleIsVan(playerid))
 7488.             return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie jesteś w Va'nie!");
 7489.             else
 7490.             {
 7491.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 7492.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7493.                 Gracz[playerid][Dostarczen]++;
 7494.                 GivePlayerMoney(playerid, 600*Gracz[playerid][Waga]);
 7495.                 new s[256];
 7496.                 format(s, sizeof(s), "{999999} Kierowca {FFFFFF}%s (%d){999999} dostarczył towar, to jego {FFFFFF}%d {999999}dostarczenie.", PlayerName(playerid), playerid, Gracz[playerid][Dostarczen]);
 7497.                 SendClientMessageToAll(BIALY, s);
 7498.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{0066ff}Trwa rozładunek towaru...","Zamknij",#);
 7499.                 SetTimerEx("rozladunek",10000,0,"i",playerid);
 7500.                 cpvan10[playerid] = 0;
 7501.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 7502.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 1)
 7503.                 {  
 7504.                     Dajexp(playerid, 1);
 7505.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7506.                 }
 7507.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 2)
 7508.                 {
 7509.                     Dajexp(playerid, 2);
 7510.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7511.                 }
 7512.                 if(Gracz[playerid][Waga] <= 3)
 7513.                 {
 7514.                     Dajexp(playerid, 3);
 7515.                     Gracz[playerid][Waga] = 0;
 7516.                 }
 7517.             }
 7518.         }
 7519.     }
 7520.     return 1;
 7521. }
 7522.  
 7523. public OnPlayerLeaveCheckpoint(playerid)
 7524. {
 7525.     return 1;
 7526. }
 7527.  
 7528. public OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid)
 7529. {
 7530.     return 1;
 7531. }
 7532.  
 7533. public OnPlayerLeaveRaceCheckpoint(playerid)
 7534. {
 7535.     return 1;
 7536. }
 7537.  
 7538. public OnRconCommand(cmd[])
 7539. {
 7540.     return 1;
 7541. }
 7542.  
 7543. public OnPlayerRequestSpawn(playerid)
 7544. {
 7545.     return 1;
 7546. }
 7547.  
 7548. public OnObjectMoved(objectid)
 7549. {
 7550.     return 1;
 7551. }
 7552.  
 7553. public OnPlayerObjectMoved(playerid, objectid)
 7554. {
 7555.     return 1;
 7556. }
 7557.  
 7558. public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)
 7559. {
 7560.     if(pickupid == wejsciehotel)
 7561.     {
 7562.         SetPlayerPos(playerid, 2216.4487,-1150.1597,1025.7968);
 7563.         SetPlayerInterior(playerid, 15);
 7564.     }
 7565.     if(pickupid == wyjsciehotel)
 7566.     {
 7567.         SetPlayerPos(playerid, 2228.2919,-1159.8339,25.8906);
 7568.         SetPlayerInterior(playerid, 0);
 7569.     }
 7570.     if(pickupid == wejscierestauracja)
 7571.     {
 7572.         SetPlayerPos(playerid, 372.3509,-130.8222,1001.4921);
 7573.         SetPlayerInterior(playerid, 5);
 7574.     }
 7575.     if(pickupid == wyjscierestauracja)
 7576.     {
 7577.         SetPlayerPos(playerid, 2102.5551,-1806.4824,13.5546);
 7578.         SetPlayerInterior(playerid, 0);
 7579.     }
 7580.     if(pickupid == restauracjamenu)
 7581.     {
 7582.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_RESTAURACJA, DIALOG_STYLE_LIST, "Kup","Frytki [5$]\nPizza [20$]\nHamburger [10$]\nDuży zestaw [50$]\nMały zestaw [25$]","Wybierz","Anuluj");
 7583.     }
 7584.     if(pickupid == restauracjarondomenu)
 7585.     {
 7586.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_RESTAURACJA, DIALOG_STYLE_LIST, "Kup","Frytki [5$]\nPizza [20$]\nHamburger [10$]\nDuży zestaw [50$]\nMały zestaw [25$]","Wybierz","Anuluj");
 7587.     }
 7588.     if(pickupid == restauracjalvmenu)
 7589.     {
 7590.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_RESTAURACJA, DIALOG_STYLE_LIST, "Kup","Frytki [5$]\nPizza [20$]\nHamburger [10$]\nDuży zestaw [50$]\nMały zestaw [25$]","Wybierz","Anuluj");
 7591.     }
 7592.     if(pickupid == wejscieszpital)
 7593.     {
 7594.         SetPlayerPos(playerid, 1604.36, 1809.09, 10.59);
 7595.     }
 7596.     if(pickupid == wyjscieszpital)
 7597.     {
 7598.         SetPlayerPos(playerid, 1603.67, 1820.35, 10.95);
 7599.     }
 7600.     if(pickupid == wejsciepoli)
 7601.     {
 7602.         SetPlayerPos(playerid, 2339.85, 2467.34, -18.24);
 7603.     }
 7604.     if(pickupid == wyjsciepoli)
 7605.     {
 7606.         SetPlayerPos(playerid, 2289.57,2426.43,11.15);
 7607.     }
 7608.     if(pickupid == wejsciefbi)
 7609.     {
 7610.         SetPlayerPos(playerid, 1017.51, 1032.87, 29.30);
 7611.     }
 7612.     if(pickupid == wyjsciefbi)
 7613.     {
 7614.         SetPlayerPos(playerid, 1535.5354, 751.2606, 11.0576);
 7615.     }
 7616.     if(pickupid == wejsciekosciol)
 7617.     {
 7618.         SetPlayerPos(playerid, 1435.9934, -1785.7162, -29.1735);
 7619.     }
 7620.     if(pickupid == wyjsciekosciol)
 7621.     {
 7622.         SetPlayerPos(playerid, 940.55, 1732.63, 9.87);
 7623.     }
 7624.     if(pickupid == srodekspawn)
 7625.     {
 7626.         SetPlayerPos(playerid, 1458.6940, 2773.4963, 10.9874);
 7627.     }
 7628.     if(pickupid == zewnatrzspawn)
 7629.     {
 7630.         SetPlayerPos(playerid, 1447.4261, 2794.0881, 10.9874);
 7631.     }
 7632.     return 1;
 7633. }
 7634.  
 7635. public OnVehicleMod(playerid, vehicleid, componentid)
 7636. {
 7637.     return 1;
 7638. }
 7639.  
 7640. public OnVehiclePaintjob(playerid, vehicleid, paintjobid)
 7641. {
 7642.     return 1;
 7643. }
 7644.  
 7645. public OnVehicleRespray(playerid, vehicleid, color1, color2)
 7646. {
 7647.     return 1;
 7648. }
 7649.  
 7650. public OnPlayerSelectedMenuRow(playerid, row)
 7651. {
 7652.     return 1;
 7653. }
 7654.  
 7655. public OnPlayerExitedMenu(playerid)
 7656. {
 7657.     return 1;
 7658. }
 7659.  
 7660. public OnPlayerInteriorChange(playerid, newinteriorid, oldinteriorid)
 7661. {
 7662.     return 1;
 7663. }
 7664.  
 7665. public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
 7666. {
 7667.     if(PRESSED(KEY_SPRINT) && GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_ONFOOT)
 7668.     {
 7669.         if(GetPVarInt(playerid, "InHouse") == INVALID_HOUSE_ID)
 7670.         {
 7671.             new houseid = GetHouse(playerid);
 7672.             if(houseid == INVALID_HOUSE_ID)
 7673.                 return 1;
 7674.                
 7675.             new houseOwner[30], playerName[MAX_PLAYER_NAME];
 7676.             GetHouseOwner(houseid, houseOwner);
 7677.             GetPlayerName(playerid, playerName, MAX_PLAYER_NAME);
 7678.             if(houseOwner[0] == '0')
 7679.             {
 7680.                 SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Kup ten dom, aby uzyskac do niego dostep.");
 7681.                 return 1;
 7682.             }
 7683.             if(strcmp(playerName, houseOwner) != 0 && hLocked[houseid])
 7684.             {
 7685.                 SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Drzwi do domu sa zamkniete.");
 7686.                 return 1;
 7687.             }
 7688.            
 7689.             new interior = GetHouseInterior(houseid);
 7690.             if(!interior)
 7691.                 return 1;
 7692.             new Float:insidePos[4];
 7693.             GetInteriorInsidePos(interior, insidePos[0], insidePos[1], insidePos[2], insidePos[3]);
 7694.  
 7695.             SetPlayerVirtualWorld(playerid, playerid+1);
 7696.             SetPlayerInterior(playerid, interior);
 7697.             SetPlayerPos(playerid, insidePos[0], insidePos[1], insidePos[2]);
 7698.             SetPlayerFacingAngle(playerid, insidePos[3]);
 7699.             SetPVarInt(playerid, "InHouse", houseid);
 7700.         }
 7701.         else
 7702.         {
 7703.             new houseid = GetPVarInt(playerid, "InHouse");
 7704.             new interior = GetHouseInterior(houseid);
 7705.             if(GetPlayerInterior(playerid) != interior)
 7706.             {
 7707.                 SetPVarInt(playerid, "InHouse", INVALID_HOUSE_ID);
 7708.                 return 1;
 7709.             }
 7710.            
 7711.             new Float:insidePos[4];
 7712.             GetInteriorInsidePos(interior, insidePos[0], insidePos[1], insidePos[2], insidePos[3]);
 7713.             if(!IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 2.5, insidePos[0], insidePos[1], insidePos[2]))
 7714.                 return 1;
 7715.                
 7716.             new Float:housePos[3];
 7717.             GetHousePos(houseid, housePos[0], housePos[1], housePos[2]);
 7718.            
 7719.             SetPlayerInterior(playerid, 0);
 7720.             SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0);
 7721.             SetPlayerPos(playerid, housePos[0], housePos[1], housePos[2]);
 7722.             SetCameraBehindPlayer(playerid);
 7723.         }
 7724.     }
 7725.     if((newkeys & KEY_YES)) //Silnik E
 7726.     {
 7727.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7728.         {
 7729.             return 1;
 7730.         }
 7731.         if(2 != GetPlayerState(playerid))
 7732.         {
 7733.             return 1;
 7734.         }
 7735.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid), engine = 0, lights = 0, alarm = 0, doors = 0, bonnet = 0, boot = 0, objective = 0;
 7736.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7737.         if(vehicleid == 0)
 7738.         {
 7739.             return 1;
 7740.         }
 7741.         if(engine == 1)
 7742.         {
 7743.             SetVehicleParamsEx(vehicleid, 0, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7744.         }
 7745.         else
 7746.         {
 7747.             SetVehicleParamsEx(vehicleid, 1, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7748.         }
 7749.     }
 7750.  
 7751.     if((newkeys & KEY_SUBMISSION) && (newkeys & KEY_FIRE)) //Światła 2+LPM
 7752.     {
 7753.         if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 7754.         {
 7755.             return 1;
 7756.         }
 7757.         if(2 != GetPlayerState(playerid))
 7758.         {
 7759.             return 1;
 7760.         }
 7761.         new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid), engine = 0, lights = 0, alarm = 0, doors = 0, bonnet = 0, boot = 0, objective = 0;
 7762.         GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7763.         if(vehicleid == 0)
 7764.         {
 7765.             return 1;
 7766.         }
 7767.         if(lights == 1)
 7768.         {
 7769.             SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, 0, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7770.         }
 7771.         else
 7772.         {
 7773.             SetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, 1, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7774.         }
 7775.     }
 7776.     if ((newkeys==KEY_ACTION)&&(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))&&(GetPlayerState(playerid)==PLAYER_STATE_DRIVER)) //Holownik LCTRL
 7777.     {
 7778.         if (GetVehicleModel(GetPlayerVehicleID(playerid)) == 525)
 7779.         {
 7780.             new Float:pX,Float:pY,Float:pZ;
 7781.             GetPlayerPos(playerid,pX,pY,pZ);
 7782.             new Float:vX,Float:vY,Float:vZ;
 7783.             new Found=0;
 7784.             new vid=0;
 7785.             while((vid<MAX_VEHICLES)&&(!Found))
 7786.             {
 7787.             vid++;
 7788.             GetVehiclePos(vid,vX,vY,vZ);
 7789.             if ((floatabs(pX-vX)<7.0)&&(floatabs(pY-vY)<7.0)&&(floatabs(pZ-vZ)<7.0)&&(vid!=GetPlayerVehicleID(playerid)))
 7790.             {
 7791.                 Found=1;
 7792.                 if (IsTrailerAttachedToVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid)))
 7793.                 {
 7794.                     DetachTrailerFromVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid));
 7795.                 }
 7796.                 AttachTrailerToVehicle(vid,GetPlayerVehicleID(playerid));
 7797.                 }
 7798.             }
 7799.         }
 7800.     }
 7801.     if(newkeys == KEY_SPRINT) // wejścia / wyjścia
 7802.     {
 7803.        
 7804.     }
 7805.     return 1;
 7806. }
 7807.  
 7808. public OnRconLoginAttempt(ip[], password[], success)
 7809. {
 7810.     return 1;
 7811. }
 7812.  
 7813. public OnPlayerUpdate(playerid)
 7814. {
 7815.     new score = GetPlayerScore(playerid);
 7816.     new ping = GetPlayerPing(playerid);
 7817.     new fps = GetPlayerFPS(playerid);
 7818.     new s[256];
 7819.     format(s, sizeof(s), "~w~%s (~y~%d~w~)", PlayerName(playerid), playerid);
 7820.     TextDrawSetString(PasekStanu[playerid][3], s);
 7821.     new s5[64];
 7822.     format(s5, sizeof(s5), "~y~%d~w~| ~g~%d~w~| ~r~%d~w~| ~w~%d", vipow, modow, adminow, graczy);
 7823.     TextDrawSetString(PasekStanu[playerid][5], s5);
 7824.     //PasekStanu[p][10] = TextDrawCreate(248.500000, 430.733337, "~r~100    ~w~Fps: ~r~100 ~w~Ping: ~r~1000");
 7825.     new s6[256];
 7826.     format(s6, sizeof(s6), "~r~%d    ~w~Fps: ~r~%d ~w~Ping: ~r~%d", score, fps, ping);
 7827.     TextDrawSetString(PasekStanu[playerid][10], s6);
 7828.  
 7829.     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 7830.     new Float:predx;
 7831.     new Float:predy;
 7832.     new Float:predz;
 7833.     new Float:pred_a;
 7834.     new pred_b;
 7835.     new Float:ZyciePojazdu;
 7836.     if(vehicleid != 0)
 7837.     {
 7838.         TextDrawShowForPlayer(playerid, Licznik[playerid][0]);
 7839.         TextDrawShowForPlayer(playerid, Licznik[playerid][1]);
 7840.         TextDrawShowForPlayer(playerid, Licznik[playerid][2]);
 7841.         TextDrawShowForPlayer(playerid, Licznik[playerid][3]);
 7842.         GetVehicleVelocity(vehicleid, predx, predy, predz);
 7843.         pred_a = floatsqroot(((predx*predx)+(predy*predy))+(predz*predz))*200;
 7844.         pred_b = floatround(pred_a,floatround_round);
 7845.         GetVehicleHealth(vehicleid, ZyciePojazdu);
 7846.     }
 7847.     else
 7848.     {
 7849.         TextDrawHideForPlayer(playerid, Licznik[playerid][0]);
 7850.         TextDrawHideForPlayer(playerid, Licznik[playerid][1]);
 7851.         TextDrawHideForPlayer(playerid, Licznik[playerid][2]);
 7852.         TextDrawHideForPlayer(playerid, Licznik[playerid][3]);
 7853.    
 7854.     }
 7855.     new mid = GetVehicleModel(vehicleid);
 7856.     if(mid == 509 || mid == 481 || mid == 510)
 7857.         {
 7858.             new string[256];
 7859.             format(string, sizeof(string), "%d", pred_b);
 7860.             TextDrawSetString(Licznik[playerid][3], string);
 7861.             /*if(Gracz[playerid][Zmienilo] == false)
 7862.             {
 7863.                 TextDrawSetPreviewModel(Licznik[playerid][0], vehicleid);
 7864.                 Gracz[playerid][Zmienilo] = true;
 7865.             }*/
 7866.             return 1;
 7867.         }
 7868.         else
 7869.         {
 7870.             new sf[256];
 7871.             format(sf, sizeof(sf), "%d          ~n~~w~Paliwo: %.1f/30L~n~Stan pojazdu: %.0f/100~n~Stan opon: %d/100", pred_b, Paliwo[vehicleid], ZyciePojazdu, Opony[vehicleid]);
 7872.             TextDrawSetString(Licznik[playerid][1], sf);
 7873.             new engine[MAX_VEHICLES], lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 7874.             GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine[vehicleid], lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7875.             if(engine[vehicleid] == 1)
 7876.             {
 7877.                 new sf2[64];
 7878.                 format(sf2, sizeof(sf2), "~w~Silnik: ~g~Wlaczony", engine[vehicleid]);
 7879.                 TextDrawSetString(Licznik[playerid][3], sf2);
 7880.             }
 7881.             else
 7882.             {
 7883.                 new sf3[64];
 7884.                 format(sf3, sizeof(sf3), "~w~Silnik: ~r~Wylaczony", engine[vehicleid]);
 7885.                 TextDrawSetString(Licznik[playerid][3], sf3);
 7886.             }
 7887.             if(Paliwo[vehicleid] <= 0)
 7888.             {
 7889.                 SetVehicleParamsEx(vehicleid, 0, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);
 7890.             }
 7891.             if(Opony[vehicleid] <= 1)
 7892.             {
 7893.                 new panels, door, light, tires;
 7894.                 GetVehicleDamageStatus(vehicleid, panels, door, light, tires);
 7895.                 UpdateVehicleDamageStatus(vehicleid, panels, door, light, 15);
 7896.             }
 7897.         }
 7898. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7899. //                                                                                                                  //
 7900. //      /////           //         //////           //                 /////               //////          //       //
 7901. //      //   //         //        //    //          //                //   //            //     //         //       //
 7902. //      //    //        //       //      //         //               //     //          //                 //       //
 7903. //      //     //       //      //        //        //              //       //        //                  //       //
 7904. //      //     //       //      //        //        //              //       //        //                  //       //
 7905. //      //     //       //      ////////////        //              //       //        //     /////        //       //
 7906. //      //    //        //      //        //        //               //     //          //       //        //       //
 7907. //      //   //         //      //        //        //                //   //            //      //        //       //
 7908. //      /////           //      //        //        //////////         ////               ////////         //       //
 7909. //                                                                                                                  //
 7910. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7911.     if(Gracz[playerid][MozeZabic] == true)
 7912.     {
 7913.         if(Gracz[playerid][Glod] <= 5)
 7914.         {
 7915.             if(Gracz[playerid][GlodHP] == false)
 7916.             {
 7917.                 SetPlayerHealth(playerid, 50.0);
 7918.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{00CC00}Głód","{0066ff}Jesteś bardzo głodny, idź coś zjeść w przeciwnym razie umrzesz{FF0000}!","Zamknij",#);
 7919.                 Gracz[playerid][GlodHP] = true;
 7920.             }
 7921.         }
 7922.         if(Gracz[playerid][Sen] <= 5)
 7923.         {
 7924.             if(Gracz[playerid][SenZawroty] == false)
 7925.             {
 7926.                 TextDrawShowForPlayer(playerid, zacma);
 7927.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{00CC00}Sen","{0066ff}Jesteś bardzo zmęczony, idź  się wyspać w przeciwnym razie zemdlejesz{FF0000}!","Zamknij",#);
 7928.                 SetTimerEx("zacmaoff",15000,false,"i",playerid);
 7929.                 SetPlayerDrunkLevel(playerid, 1000);
 7930.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 7931.                 Gracz[playerid][SenZawroty] = true;
 7932.             }
 7933.         }
 7934.         if(Gracz[playerid][Glod] <= 1)
 7935.         {
 7936.             Gracz[playerid][ZmarlGlod] = true;
 7937.             SetPlayerHealth(playerid, 10.0);
 7938.         }
 7939.         if(Gracz[playerid][Sen] <= 1)
 7940.         {
 7941.             Gracz[playerid][ZmarlZmeczenie] = true;
 7942.             SetPlayerHealth(playerid, 10.0);
 7943.         }
 7944.     }
 7945.     return 1;
 7946. }
 7947.  
 7948. public OnPlayerStreamIn(playerid, forplayerid)
 7949. {
 7950.     return 1;
 7951. }
 7952.  
 7953. public OnPlayerStreamOut(playerid, forplayerid)
 7954. {
 7955.     return 1;
 7956. }
 7957.  
 7958. public OnVehicleStreamIn(vehicleid, forplayerid)
 7959. {
 7960.     return 1;
 7961. }
 7962.  
 7963. public OnVehicleStreamOut(vehicleid, forplayerid)
 7964. {
 7965.     return 1;
 7966. }
 7967.  
 7968. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 7969. {
 7970.     if(response == 1)   PlayerPlaySound(playerid, 5201, 0.0, 0.0, 0.0); // Dźwięk potwierdzenia
 7971.     else                PlayerPlaySound(playerid, 5205, 0.0, 0.0, 0.0); // Dźwięk anulowania
 7972.    
 7973.     if(dialogid == DIALOG_SKLEP_ZLOTO)
 7974.     {
 7975.         if(response)
 7976.         {
 7977.             switch(listitem)
 7978.             {
 7979.                 case 0:
 7980.                 {
 7981.                     if(Gracz[playerid][Zloto] >= 1000)
 7982.                     {
 7983.                         Dajexp(playerid, 100);
 7984.                         Gracz[playerid][Zloto] = Gracz[playerid][Zloto] - 1000;
 7985.                     }
 7986.                     else
 7987.                     {
 7988.                         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie masz tyle złota");
 7989.                     }
 7990.                 }
 7991.             }
 7992.         }
 7993.         return 1;
 7994.     }  
 7995.    
 7996.     if(dialogid == DIALOG_MENU_VIP && response)
 7997.     {
 7998.     switch(listitem)
 7999.     {
 8000.         case 0:
 8001.         {
 8002.             SetPlayerPos(playerid,2203.2629, 2823.4382, 10.8203);
 8003.             new string[128];
 8004.             format(string, sizeof(string), "Witaj w bazie ~y~VIP'a ~w~!");
 8005.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8006.         }
 8007.         case 1:
 8008.         {
 8009.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU_VIP1, DIALOG_STYLE_LIST, "BRAMY", "{00AAFF}• {FFFFFF}Brama Główna\n", "Otwórz", "Zamknij");
 8010.         }  
 8011.         case 2:
 8012.         {
 8013.             SetPlayerHealth(playerid, 100);
 8014.             new string[128];
 8015.             format(string, sizeof(string), "~w~[~g~+~w~] Uleczyłeś się !");
 8016.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8017.         }
 8018.         case 3:
 8019.         {
 8020.             Gracz[playerid][Glod] = 100;
 8021.             new string[128];
 8022.             format(string, sizeof(string), "Najadłeś się !");
 8023.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8024.         }
 8025.         case 4:
 8026.         {
 8027.             SetPlayerDrunkLevel(playerid, 0);
 8028.             new string[128];
 8029.             format(string, sizeof(string), "Zażyłeś lek na zawroty głowy !");
 8030.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8031.         }
 8032.         case 5:
 8033.         {
 8034.             SetPlayerArmour(playerid, 100.0);
 8035.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid,1)) RemovePlayerAttachedObject(playerid,1);
 8036.             SetPlayerAttachedObject(playerid, 1, 19142 , 1 , 0.098 , 0.039);
 8037.             new string[128];
 8038.             format(string, sizeof(string), "Założyłeś kamizelkę kuloodporną!");
 8039.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8040.         }
 8041.         case 6:
 8042.         {
 8043.             //SetPVarInt (playerid, "VehicleRepair", 1);
 8044.             if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 8045.             {
 8046.                 new string[128];
 8047.                 format(string, sizeof(string), "Naprawiłeś pojazd !");
 8048.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8049.                 RepairVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid));
 8050.             }
 8051.             else
 8052.             {
 8053.                 new string[128];
 8054.                 format(string, sizeof(string), "Nie przebywasz w pojeździe !");
 8055.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8056.             }  
 8057.         }
 8058.         case 7:
 8059.         {
 8060.                 if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 8061.             {
 8062.                 new string[128];
 8063.                 format(string, sizeof(string), "Założyłeś nitro !");
 8064.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8065.                 AddVehicleComponent(GetPlayerVehicleID(playerid), 1010);
 8066.             }          
 8067.                 else
 8068.             {
 8069.                 new string[128];
 8070.                 format(string, sizeof(string), "Nie przebywasz w pojeździe !");
 8071.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "",string,"Zamknij",#);
 8072.             }
 8073.         }
 8074.         case 8:
 8075.         {
 8076.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, " ", "{FFFFFF}Użyj: {FF8000}/vann (Czas)(Tekst)", "Zamknij", #);
 8077.         }
 8078.     }
 8079.     return 1;
 8080.     }
 8081.    
 8082.     if(dialogid == DIALOG_MENU_VIP1)
 8083.     {
 8084.         if(response)
 8085.         {
 8086.             //MoveDynamicObject(bramavip, 1579.6852, 713.4527, 7.0118, 5);
 8087.         }
 8088.         if(!response)
 8089.         {
 8090.             //MoveDynamicObject(bramavip, 1579.6852, 713.4527, 12.5601, 5);
 8091.         }
 8092.         return 1;
 8093.     }
 8094.    
 8095.    
 8096.     if(dialogid == DIALOG_MENU_POGOTOWIE1)
 8097.     {
 8098.         if(response)
 8099.         {
 8100.             //MoveDynamicObject(bramapogo1, -2566.8970, 579.4297, 10.4700, 5);
 8101.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama otwiera się");
 8102.         }
 8103.         if(!response)
 8104.         {
 8105.             //MoveDynamicObject(bramapogo1, -2566.8970, 579.4297, 16.2191, 5);
 8106.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama zamyka się");
 8107.         }
 8108.         return 1;
 8109.     }
 8110.     if(dialogid == DIALOG_MENU_POGOTOWIE2)
 8111.     {
 8112.         if(response)
 8113.         {
 8114.             //MoveDynamicObject(bramapogo2, -2599.1035, 593.5444, 10.6351, 5);
 8115.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama otwiera się");
 8116.         }
 8117.         if(!response)
 8118.         {
 8119.             //MoveDynamicObject(bramapogo2, -2599.1035, 593.5444, 16.2260, 5);
 8120.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama zamyka się");
 8121.         }
 8122.         return 1;
 8123.     }
 8124.     if(dialogid == DIALOG_MENU_POGOTOWIE3)
 8125.     {
 8126.         if(response)
 8127.         {
 8128.             //MoveDynamicObject(bramapogo3, -2597.2422, 685.2438, 23.9449, 5);
 8129.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama otwiera się");
 8130.         }
 8131.         if(!response)
 8132.         {
 8133.             //MoveDynamicObject(bramapogo3, -2597.2422, 685.2438, 29.5911, 5);
 8134.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama zamyka się");
 8135.         }
 8136.         return 1;
 8137.     }
 8138.    
 8139.    
 8140.     if(dialogid == DIALOG_BRAMY)
 8141.     {
 8142.         if(response)
 8143.         {
 8144.             switch(listitem)
 8145.             {
 8146.                 case 0:
 8147.                 {
 8148.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_BRAMY1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Brama","{00FFFF}Kliknij otwórz aby otworzyć bramę, lub zamknij aby zamknąć bramę","Otwórz","Zamknij");
 8149.                 }
 8150.                 case 1:
 8151.                 {
 8152.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_BRAMY2, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Brama","{00FFFF}Kliknij otwórz aby otworzyć bramę, lub zamknij aby zamknąć bramę","Otwórz","Zamknij");
 8153.                 }
 8154.                 case 2:
 8155.                 {
 8156.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_BRAMY3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Brama","{00FFFF}Kliknij otwórz aby otworzyć bramę, lub zamknij aby zamknąć bramę","Otwórz","Zamknij");
 8157.                 }
 8158.                 case 3:
 8159.                 {
 8160.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_BRAMY4, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Brama","{00FFFF}Kliknij otwórz aby otworzyć bramę, lub zamknij aby zamknąć bramę","Otwórz","Zamknij");
 8161.                 }
 8162.             }
 8163.         }
 8164.         return 1;
 8165.     }
 8166.     if(dialogid == DIALOG_BRAMY1)
 8167.     {
 8168.         if(response)
 8169.         {
 8170.             MoveDynamicObject(szlabanlvls1,1726.4630, 535.4608, 23.7105 , 2);
 8171.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvls1, 0.00000, 0.00000, -17.58000);
 8172.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama otwiera się");
 8173.         }
 8174.         if(!response)
 8175.         {
 8176.             MoveDynamicObject(szlabanlvls1,1726.4630, 535.4608, 28.3327 , 2);
 8177.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvls1, 0.00000, 90.00000, -17.58000);
 8178.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama zamyka się");
 8179.         }
 8180.         return 1;
 8181.     }
 8182.     if(dialogid == DIALOG_BRAMY2)
 8183.     {
 8184.         if(response)
 8185.         {
 8186.             MoveDynamicObject(szlabanlvls2, 1755.7296, 524.5847, 23.7515, 2);
 8187.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvls2, 0.00000, 0.00000, -17.58000);
 8188.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama otwiera się");
 8189.         }
 8190.         if(!response)
 8191.         {
 8192.             MoveDynamicObject(szlabanlvls2, 1755.7296, 524.5847, 28.3118, 2);
 8193.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvls2, 0.00000, -92.00000, -17.58000);
 8194.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama zamyka się");
 8195.         }
 8196.         return 1;
 8197.     }
 8198.     if(dialogid == DIALOG_BRAMY3)
 8199.     {
 8200.         if(response)
 8201.         {
 8202.             MoveDynamicObject(szlabanlvsf1, 1012.0175, 2527.2534, 6.7801, 2);
 8203.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvsf1, 0.00000, 00.00000, -115.32000);
 8204.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama otwiera się");
 8205.         }
 8206.         if(!response)
 8207.         {
 8208.             MoveDynamicObject(szlabanlvsf1, 1012.0175, 2527.2534, 11.9169, 2);
 8209.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvsf1, 0.00000, 90.00000, -115.32000);
 8210.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama zamyka się");
 8211.         }
 8212.         return 1;
 8213.     }
 8214.     if(dialogid == DIALOG_BRAMY4)
 8215.     {
 8216.         if(response)
 8217.         {
 8218.             MoveDynamicObject(szlabanlvsf2, 1022.7989, 2558.1445, 6.8058, 2);
 8219.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvsf2, 0.00000, 0.00000, -115.32000);
 8220.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama otwiera się");
 8221.         }
 8222.         if(!response)
 8223.         {
 8224.             MoveDynamicObject(szlabanlvsf2, 1022.7989, 2558.1445, 11.9169, 2);
 8225.             //SetDynamicObjectRot(szlabanlvsf2, 0.00000, -92.00000, -115.32000);
 8226.             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Brama zamyka się");
 8227.         }
 8228.         return 1;
 8229.     }
 8230.    
 8231.     if(dialogid == DIALOG_RESTAURACJA)
 8232.     {
 8233.         if(response)
 8234.         {
 8235.             switch(listitem)
 8236.             {
 8237.                 case 0://Frytki [5$]\nPizza [20$]\nHam [10$]\nDuży zestaw [50$]\nMały zestaw [25$]
 8238.                 {
 8239.                     if(GetPlayerMoney(playerid) >= 5)
 8240.                     {
 8241.                         if(Gracz[playerid][Glod] < 99)
 8242.                         {
 8243.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Kupiłeś Frytki");
 8244.                             Gracz[playerid][Glod] = Gracz[playerid][Glod] + 5;
 8245.                             GivePlayerMoney(playerid, -5);
 8246.                         }
 8247.                         else
 8248.                         {
 8249.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie możesz więcej zjeść!");
 8250.                         }
 8251.                     }
 8252.                     else
 8253.                     {
 8254.                         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie stać cię na to!");
 8255.                     }
 8256.                 }
 8257.                 case 1:
 8258.                 {
 8259.                     if(GetPlayerMoney(playerid) >= 20)
 8260.                     {
 8261.                         if(Gracz[playerid][Glod] < 99)
 8262.                         {
 8263.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Kupiłeś Pizze");
 8264.                             Gracz[playerid][Glod] = Gracz[playerid][Glod] + 15;
 8265.                             GivePlayerMoney(playerid, -20);
 8266.                         }
 8267.                         else
 8268.                         {
 8269.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie możesz więcej zjeść!");
 8270.                         }
 8271.                     }
 8272.                     else
 8273.                     {
 8274.                         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie stać cię na to!");
 8275.                     }
 8276.                 }
 8277.                 case 2:
 8278.                 {
 8279.                     if(GetPlayerMoney(playerid) >= 10)
 8280.                     {
 8281.                         if(Gracz[playerid][Glod] < 99)
 8282.                         {
 8283.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Kupiłeś Hamburger'a");
 8284.                             Gracz[playerid][Glod] = Gracz[playerid][Glod] + 5;
 8285.                             GivePlayerMoney(playerid, -10);
 8286.                         }
 8287.                         else
 8288.                         {
 8289.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie możesz więcej zjeść!");
 8290.                         }
 8291.                     }
 8292.                     else
 8293.                     {
 8294.                         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie stać cię na to!");
 8295.                     }
 8296.                 }
 8297.                 case 3:
 8298.                 {
 8299.                     if(GetPlayerMoney(playerid) >= 50)
 8300.                     {
 8301.                         if(Gracz[playerid][Glod] < 99)
 8302.                         {
 8303.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Kupiłeś duży zestaw");
 8304.                             Gracz[playerid][Glod] = Gracz[playerid][Glod] + 30;
 8305.                             GivePlayerMoney(playerid, -50);
 8306.                         }
 8307.                         else
 8308.                         {
 8309.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie możesz więcej zjeść!");
 8310.                         }
 8311.                     }
 8312.                     else
 8313.                     {
 8314.                         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie stać cię na to!");
 8315.                     }
 8316.                 }
 8317.                 case 4:
 8318.                 {
 8319.                     if(GetPlayerMoney(playerid) >= 25)
 8320.                     {
 8321.                         if(Gracz[playerid][Glod] < 99)
 8322.                         {
 8323.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Kupiłeś mały zestaw");
 8324.                             Gracz[playerid][Glod] = Gracz[playerid][Glod] + 15;
 8325.                             GivePlayerMoney(playerid, -25);
 8326.                         }
 8327.                         else
 8328.                         {
 8329.                             SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie możesz więcej zjeść!");
 8330.                         }
 8331.                     }
 8332.                     else
 8333.                     {
 8334.                         SendClientMessage(playerid, SZARY, "Nie stać cię na to!");
 8335.                     }
 8336.                 }
 8337.             }
 8338.         }
 8339.         return 1;
 8340.     }
 8341.    
 8342.     if(dialogid == DIALOG_TELEFON)
 8343.     {
 8344.         if(response)
 8345.         {
 8346.             switch(listitem)
 8347.             {
 8348.                 case 0: // Policja\nStraż Pożarna\nPogotowie Ratunkowe\nPomoc Drogowa\nTaxi\nWszystkie służby 112
 8349.                 {
 8350.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WEZWIJ1, DIALOG_STYLE_INPUT, "Telefon","Wpisz niżej treść wezwania","Ok","Anuluj");
 8351.                 }
 8352.                 case 1:
 8353.                 {
 8354.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WEZWIJ2, DIALOG_STYLE_INPUT, "Telefon","Wpisz niżej treść wezwania","Ok","Anuluj");
 8355.                 }
 8356.                 case 2:
 8357.                 {
 8358.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WEZWIJ3, DIALOG_STYLE_INPUT, "Telefon","Wpisz niżej treść wezwania","Ok","Anuluj");
 8359.                 }
 8360.                 case 3:
 8361.                 {
 8362.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WEZWIJ4, DIALOG_STYLE_INPUT, "Telefon","Wpisz niżej treść wezwania","Ok","Anuluj");
 8363.                 }
 8364.                 case 4:
 8365.                 {
 8366.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WEZWIJ5, DIALOG_STYLE_INPUT, "Telefon","Wpisz niżej treść wezwania","Ok","Anuluj");
 8367.                 }
 8368.                 case 5:
 8369.                 {
 8370.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WEZWIJ6, DIALOG_STYLE_INPUT, "Telefon","Wpisz niżej treść wezwania","Ok","Anuluj");
 8371.                 }
 8372.             }
 8373.         }
 8374.         return 1;
 8375.     }
 8376.     if(dialogid == DIALOG_WEZWIJ1)
 8377.     {
 8378.         if(response)
 8379.         {
 8380.             if(strlen(inputtext) > 3 )
 8381.             {
 8382.                 new s[512];
 8383.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}[WEZWANIE]: {999999}%s (%d) wzywa policję do: {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), playerid, inputtext);
 8384.                 SendClientMessageToPolicja(BIALY, s);
 8385.             }
 8386.         }
 8387.         return 1;
 8388.     }
 8389.     if(dialogid == DIALOG_WEZWIJ2)
 8390.     {
 8391.         if(response)
 8392.         {
 8393.             if(strlen(inputtext) > 3 )
 8394.             {
 8395.                 new s[512];
 8396.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}[WEZWANIE]: {999999}%s (%d) wzywa straż do: {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), playerid, inputtext);
 8397.                 SendClientMessageToStraz(BIALY, s);
 8398.             }
 8399.         }
 8400.         return 1;
 8401.     }
 8402.     if(dialogid == DIALOG_WEZWIJ3)
 8403.     {
 8404.         if(response)
 8405.         {
 8406.             if(strlen(inputtext) > 3 )
 8407.             {
 8408.                 new s[512];
 8409.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}[WEZWANIE]: {999999}%s (%d) wzywa pogotowie ratunkowe do: {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), playerid, inputtext);
 8410.                 SendClientMessageToPogo(BIALY, s);
 8411.             }
 8412.         }
 8413.         return 1;
 8414.     }
 8415.     if(dialogid == DIALOG_WEZWIJ4)
 8416.     {
 8417.         if(response)
 8418.         {
 8419.             if(strlen(inputtext) > 3 )
 8420.             {
 8421.                 new s[512];
 8422.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}[WEZWANIE]: {999999}%s (%d) wzywa pomoc drogową do: {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), playerid, inputtext);
 8423.                 SendClientMessageToPD(BIALY, s);
 8424.             }
 8425.         }
 8426.         return 1;
 8427.     }
 8428.     if(dialogid == DIALOG_WEZWIJ5)
 8429.     {
 8430.         if(response)
 8431.         {
 8432.             if(strlen(inputtext) > 3 )
 8433.             {
 8434.                 new s[512];
 8435.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}[WEZWANIE]: {999999}%s (%d) wzywa taxi do: {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), playerid, inputtext);
 8436.                 SendClientMessageToTaxi(BIALY, s);
 8437.             }
 8438.         }
 8439.         return 1;
 8440.     }
 8441.     if(dialogid == DIALOG_WEZWIJ6)
 8442.     {
 8443.         if(response)
 8444.         {
 8445.             if(strlen(inputtext) > 3 )
 8446.             {
 8447.                 new s[512];
 8448.                 format(s, sizeof(s), "{FF0000}[WEZWANIE]: {999999}%s (%d) wzywa wszystkie służby porządkowe do: {FFFFFF}%s", PlayerName(playerid), playerid, inputtext);
 8449.                 SendClientMessageToPolicja(BIALY, s);
 8450.                 SendClientMessageToPD(BIALY, s);
 8451.                 SendClientMessageToPogo(BIALY, s);
 8452.                 SendClientMessageToStraz(BIALY, s);
 8453.             }
 8454.         }
 8455.         return 1;
 8456.     }
 8457.    
 8458.     if(dialogid == DIALOG_WYSTAW)
 8459.     {
 8460.         if(response)
 8461.         {
 8462.             GivePlayerMoney(playerid, -kaska);
 8463.             new s[256];
 8464.             format(s, sizeof(s), "Zapłaciłeś za usługi: {00CC00}%d $", kaska);
 8465.             SendClientMessage(playerid, SZARY, s);
 8466.         }
 8467.         if(!response)
 8468.         {
 8469.             SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wybrałeś 5 minut więzienia");
 8470.             ResetPlayerWeapons(playerid);
 8471.             SetPlayerPos(playerid, 198.262039,162.568344,1003.029968);
 8472.             SetPlayerInterior(playerid,3);
 8473.             PlayerPlaySound(playerid,1083, 168.2941, 1917.6843, 18.3606);
 8474.             Gracz[playerid][Wiezienie] = 5;
 8475.             Gracz[playerid][Mute] = true;
 8476.             SetTimerEx("wiezienie", 60000*5, false,"i", playerid);
 8477.         }
 8478.         return 1;
 8479.     }
 8480.    
 8481.     if(dialogid == DIALOG_MANDAT)
 8482.     {
 8483.         if(response)
 8484.         {
 8485.             SetPlayerScore(playerid, GetPlayerScore(playerid)-pkt);
 8486.             GivePlayerMoney(playerid, -kasa);
 8487.             new s[256];
 8488.             format(s, sizeof(s), "Zapłaciłeś mandat: {00CC00}%d $ %d Score", kasa, pkt);
 8489.             SendClientMessage(playerid, SZARY, s);
 8490.         }
 8491.         if(!response)
 8492.         {
 8493.             SendClientMessage(playerid, BIALY, "Wybrałeś 5 minut więzienia");
 8494.             ResetPlayerWeapons(playerid);
 8495.             SetPlayerPos(playerid, 198.262039,162.568344,1003.029968);
 8496.             SetPlayerInterior(playerid,3);
 8497.             PlayerPlaySound(playerid,1083, 168.2941, 1917.6843, 18.3606);
 8498.             Gracz[playerid][Wiezienie] = 5;
 8499.             SetTimerEx("wiezienie", 60000*5, false,"i", playerid);
 8500.         }
 8501.         return 1;
 8502.     }
 8503.    
 8504.     if(dialogid == KIEROWCA_FRAKCJA)
 8505.     {
 8506.         if(response)
 8507.         {
 8508.             switch(listitem)
 8509.             {
 8510.                 case 0:
 8511.                 {
 8512.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_MIASTA, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz rodzaj spawnu","{0066ff}Spawn","Wybierz",#);
 8513.                     SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffAA);
 8514.                 }
 8515.                 case 1:
 8516.                 {
 8517.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nPTR News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\nFBI","Wybierz", #);
 8518.                 }
 8519.             }
 8520.         }
 8521.         if(!response)
 8522.         {
 8523.             if(Gracz[playerid][Frakcja] == 0)
 8524.             {
 8525.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_MIASTA, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz rodzaj spawnu","{0066ff}Spawn","Wybierz",#);
 8526.                 SetPlayerColor(playerid, 0x0066ffAA);
 8527.             }
 8528.             else if(Gracz[playerid][Frakcja] == 1)
 8529.             {
 8530.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nPTR News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\nFBI","Wybierz", #);
 8531.             }
 8532.         }
 8533.         return 1;
 8534.     }
 8535.     if(dialogid == DIALOG_WYBOR_FRAKCJI)
 8536.     {
 8537.         if(response)
 8538.         {
 8539.             switch(listitem)
 8540.             {
 8541.                 case 0:
 8542.                 {
 8543.                     if(Gracz[playerid][Policja] >= 1)
 8544.                     {
 8545.                         SetPlayerPos(playerid, 1081.8551,2133.4575,-10.4061);
 8546.                         SetPlayerColor(playerid, 0xFFFFFF00);
 8547.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8548.                         SetPlayerSkin(playerid, 281);
 8549.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8550.                         GivePlayerWeapon(playerid, 3, 1000);
 8551.                         GivePlayerWeapon(playerid, 24, 350);
 8552.                         GivePlayerWeapon(playerid, 25, 50);
 8553.                         GivePlayerWeapon(playerid, 30, 500);
 8554.                         GivePlayerWeapon(playerid, 41, 500);
 8555.                         PokazPasek(playerid);
 8556.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8557.                     }
 8558.                     else
 8559.                     {
 8560.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w policji!");
 8561.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\nFBI","Wybierz", #);
 8562.                     }
 8563.                 }
 8564.                 case 1:
 8565.                 {
 8566.                     if(Gracz[playerid][PomocDrogowa] >= 1)
 8567.                     {
 8568.                         SetPlayerPos(playerid, 1060.9222,1278.1068,10.8370);
 8569.                         SetPlayerColor(playerid, 0xAAAAAAAA);
 8570.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8571.                         SetPlayerSkin(playerid, 50);
 8572.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8573.                         PokazPasek(playerid);
 8574.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8575.                     }
 8576.                     else
 8577.                     {
 8578.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w pomocy drogowej!");
 8579.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\nFBI","Wybierz", #);
 8580.                     }
 8581.                 }
 8582.                 case 2: //S.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nPTR News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n
 8583.                 {
 8584.                     if(Gracz[playerid][Swat] >= 1)
 8585.                     {
 8586.                         SetPlayerPos(playerid, -1525.9430,485.4370,7.1797);
 8587.                         SetPlayerColor(playerid, 0xFFFFFF00);
 8588.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8589.                         SetPlayerSkin(playerid, 285);
 8590.                         SetPlayerArmour(playerid, 100.0);
 8591.                         GivePlayerWeapon(playerid, 29, 700);
 8592.                         GivePlayerWeapon(playerid, 3, 999999);
 8593.                         GivePlayerWeapon(playerid, 24, 500);
 8594.                         GivePlayerWeapon(playerid, 30, 500);
 8595.                         GivePlayerWeapon(playerid, 27, 500);
 8596.                         GivePlayerWeapon(playerid, 29, 500);
 8597.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8598.                         PokazPasek(playerid);
 8599.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8600.                     }
 8601.                     else
 8602.                     {
 8603.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w S.W.A.T!");
 8604.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n","Wybierz", #);
 8605.                     }
 8606.                 }
 8607.                 case 3:
 8608.                 {
 8609.                     if(Gracz[playerid][StrazGraniczna] >= 1)
 8610.                     {
 8611.                         SetPlayerPos(playerid, 1206.0607,-1756.7621,13.5833);
 8612.                         SetPlayerColor(playerid, 0x009100AA);
 8613.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8614.                         GivePlayerWeapon(playerid, 3, 500);
 8615.                         GivePlayerWeapon(playerid, 24, 500);
 8616.                         GivePlayerWeapon(playerid, 27, 999);
 8617.                         GivePlayerWeapon(playerid, 28, 999);
 8618.                         SetPlayerSkin(playerid, 288);
 8619.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8620.                         PokazPasek(playerid);
 8621.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8622.                     }
 8623.                     else
 8624.                     {
 8625.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w SG!");
 8626.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n","Wybierz", #);
 8627.                     }
 8628.                 }
 8629.                 case 4:
 8630.                 {
 8631.                     if(Gracz[playerid][Pogotowie] >= 1)
 8632.                     {
 8633.                         SetPlayerPos(playerid, -2662.6541,666.4266,14.4359);
 8634.                         SetPlayerColor(playerid, 0x00FF0AAA);
 8635.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8636.                         SetPlayerSkin(playerid, 274);
 8637.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8638.                         PokazPasek(playerid);
 8639.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8640.                     }
 8641.                     else
 8642.                     {
 8643.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w Pogotowiu!");
 8644.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\nfShot","Wybierz", #);
 8645.                     }
 8646.                 }
 8647.                 case 5://\nPTR News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n
 8648.                 {
 8649.                     if(Gracz[playerid][Taxi] >= 1)
 8650.                     {
 8651.                         SetPlayerPos(playerid, 1337.9709,745.0347,10.8203);
 8652.                         SetPlayerColor(playerid, 0xFFFA00AA);
 8653.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8654.                         SetPlayerSkin(playerid, 255);
 8655.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8656.                         PokazPasek(playerid);
 8657.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8658.                     }
 8659.                     else
 8660.                     {
 8661.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w Taxi!");
 8662.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n","Wybierz", #);
 8663.                     }
 8664.                 }
 8665.                 case 6:
 8666.                 {
 8667.                     if(Gracz[playerid][PATNews] >= 1)
 8668.                     {
 8669.                         SetPlayerPos(playerid, 2856.5269,1942.9739,10.8959);
 8670.                         SetPlayerColor(playerid, 0x00FFFAAA);
 8671.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8672.                         SetPlayerSkin(playerid, 295);
 8673.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8674.                         PokazPasek(playerid);
 8675.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8676.                     }
 8677.                     else
 8678.                     {
 8679.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w RT News!");
 8680.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n","Wybierz", #);
 8681.                     }
 8682.                 }
 8683.                 case 7:
 8684.                 {
 8685.                     if(Gracz[playerid][Gang] >= 1)
 8686.                     {
 8687.                         SetPlayerPos(playerid, -1145.59997559,-1012.70001221,129.50000000);
 8688.                         GivePlayerWeapon(playerid, 24, 15);
 8689.                         GivePlayerWeapon(playerid, 1, 5);
 8690.                         GivePlayerWeapon(playerid, 32, 5);
 8691.                         GivePlayerWeapon(playerid, 4, 5);
 8692.                         GivePlayerWeapon(playerid, 34, 5);
 8693.                         GivePlayerWeapon(playerid, 27, 5);
 8694.                         SetPlayerArmour(playerid, 100.0);
 8695.                         SetPlayerColor(playerid, BRAZOWY);
 8696.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8697.                         SetPlayerSkin(playerid, 98);
 8698.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8699.                         PokazPasek(playerid);
 8700.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8701.                     }
 8702.                     else
 8703.                     {
 8704.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w Rodzinie!");
 8705.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n","Wybierz", #);
 8706.                     }
 8707.                 }
 8708.                 case 8:
 8709.                 {
 8710.                     if(Gracz[playerid][StrazPozarna] >= 1)
 8711.                     {
 8712.                         SetPlayerPos(playerid, 1731.2538,-1771.2371,13.5303);
 8713.                         SetPlayerColor(playerid, 0xAF0000AA);
 8714.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8715.                         SetPlayerSkin(playerid, 277);
 8716.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8717.                         PokazPasek(playerid);
 8718.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8719.                     }
 8720.                     else
 8721.                     {
 8722.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w Straży!");
 8723.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n","Wybierz", #);
 8724.                     }
 8725.                 }
 8726.                 case 9:
 8727.                 {
 8728.                     if(Gracz[playerid][FBI] >= 1)
 8729.                     {
 8730.                         SetPlayerPos(playerid, -1975.4700,1361.9950,7.2251);
 8731.                         SetPlayerColor(playerid, 0xD200FFAA);
 8732.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, zacma);
 8733.                         SetPlayerSkin(playerid, 167);
 8734.                         TogglePlayerControllable(playerid, true);
 8735.                         PokazPasek(playerid);
 8736.                         Gracz[playerid][Sluzba] = true;
 8737.                     }
 8738.                     else
 8739.                     {
 8740.                         SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie jesteś w Shoc'ie!");
 8741.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_WYBOR_FRAKCJI, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz Frakcję","Policja\nPomoc Drogowa\nS.W.A.T\nStraż Graniczna\nPogotowie Ratunkowe\nTaxi\nRT News\nGang Olesna\nStraż Pożarna\n","Wybierz", #);
 8742.                     }
 8743.                 }
 8744.             }
 8745.         }
 8746.         return 1;
 8747.     }
 8748.    
 8749.     if(dialogid == DIALOG_KUP_POJAZD)
 8750.         {
 8751.                 if(response)
 8752.                 {
 8753.                         switch(listitem)
 8754.                         {
 8755.                                 case 0:
 8756.                                 {
 8757.                                         new kasaauto = GetPlayerMoney(playerid);
 8758.                                         if(kasaauto >= 20000)
 8759.                                         {
 8760.                                                 privcar[playerid] = CreateVehicle(562, -1990.2124,270.2211,34.8351,270.1154,0,1,999999);
 8761.                                                 GetVehiclePos(privcar[playerid], Gracz[playerid][CarX],Gracz[playerid][CarY],Gracz[playerid][CarZ]);
 8762.                                                 GetVehicleZAngle(privcar[playerid], Gracz[playerid][CarR]);
 8763.                                                 Gracz[playerid][CarID] = 562;
 8764.                                                 Gracz[playerid][CarX] = -1990.2124;
 8765.                                                 Gracz[playerid][CarY] = 270.2211;
 8766.                                                 Gracz[playerid][CarZ] = 34.8351;
 8767.                                                 Gracz[playerid][CarR] = 270.1154;
 8768.                                                 Gracz[playerid][PaliwoCar] = 30.0;
 8769.                                                 Gracz[playerid][CarZycie] = 1000.0;
 8770.                                                 Gracz[playerid][Pojazd] = 1;
 8771.                                                 GivePlayerMoney(playerid, -20000);
 8772.  
 8773.                                                 IsPriv[privcar[playerid]] = true;
 8774.  
 8775.                                                 PutPlayerInVehicle(playerid, privcar[playerid], 0);
 8776.                                                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "Pomyślnie wczytano i zapisano pojazd.");
 8777.  
 8778.                                         }
 8779.                                         else
 8780.                                         {
 8781.                                                 SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie masz 20000$");
 8782.                                         }
 8783.                                 }
 8784.                                 case 1:
 8785.                                 {
 8786.                                         new kasaauto = GetPlayerMoney(playerid);
 8787.                                         if(kasaauto >= 1000)
 8788.                                         {
 8789.  
 8790.                                                 privcar[playerid] = CreateVehicle(411, -1990.2124,270.2211,34.8351,270.1154,0,1,999999);
 8791.                                                 GetVehiclePos(privcar[playerid], Gracz[playerid][CarX],Gracz[playerid][CarY],Gracz[playerid][CarZ]);
 8792.                                                 GetVehicleZAngle(privcar[playerid], Gracz[playerid][CarR]);
 8793.                                                 Gracz[playerid][Pojazd] = 1;
 8794.                                                 GivePlayerMoney(playerid, -1000);
 8795.                                                 Gracz[playerid][CarID] = 411;
 8796.                                                 Gracz[playerid][CarX] = -1990.2124;
 8797.                                                 Gracz[playerid][CarY] = 270.2211;
 8798.                                                 Gracz[playerid][CarZ] = 34.8351;
 8799.                                                 Gracz[playerid][CarR] = 270.1154;
 8800.                                                 Gracz[playerid][PaliwoCar] = 30.0;
 8801.                                                 Gracz[playerid][CarZycie] = 1000.0;
 8802.  
 8803.                                                 IsPriv[privcar[playerid]] = true;
 8804.  
 8805.                                                 PutPlayerInVehicle(playerid, privcar[playerid], 0);
 8806.                                                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "Pomyślnie wczytano i zapisano pojazd.");
 8807.  
 8808.                                         }
 8809.                                         else
 8810.                                         {
 8811.                                                 SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie masz 1000 $");
 8812.                                         }
 8813.                                 }
 8814.                                 case 3:
 8815.                                 {
 8816.                                         new kasaauto = GetPlayerMoney(playerid);
 8817.                                         if(kasaauto >= 1000)
 8818.                                         {
 8819.  
 8820.                                                 privcar[playerid] = CreateVehicle(421, -1990.2124,270.2211,34.8351,270.1154,0,1,999999);
 8821.                                                 GetVehiclePos(privcar[playerid], Gracz[playerid][CarX],Gracz[playerid][CarY],Gracz[playerid][CarZ]);
 8822.                                                 GetVehicleZAngle(privcar[playerid], Gracz[playerid][CarR]);
 8823.                                                 Gracz[playerid][Pojazd] = 1;
 8824.                                                 GivePlayerMoney(playerid, -1000);
 8825.                                                 Gracz[playerid][CarID] = 421;
 8826.                                                 Gracz[playerid][CarX] = -1990.2124;
 8827.                                                 Gracz[playerid][CarY] = 270.2211;
 8828.                                                 Gracz[playerid][CarZ] = 34.8351;
 8829.                                                 Gracz[playerid][CarR] = 270.1154;
 8830.                                                 Gracz[playerid][PaliwoCar] = 30.0;
 8831.                                                 Gracz[playerid][CarZycie] = 1000.0;
 8832.  
 8833.                                                 IsPriv[privcar[playerid]] = true;
 8834.  
 8835.                                                 PutPlayerInVehicle(playerid, privcar[playerid], 0);
 8836.                                                 SendClientMessage(playerid, SZARY, "Pomyślnie wczytano i zapisano pojazd.");
 8837.  
 8838.                                         }
 8839.                                         else
 8840.                                         {
 8841.                                                 SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie masz 1000 $");
 8842.                                         }
 8843.                                 }
 8844.                         }
 8845.                 }
 8846.                 if(!response)
 8847.                 {
 8848.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{FF0000}Anulowałeś kupno pojazdu","Zamknij",#);
 8849.                 }
 8850.                 return 1;
 8851.         }
 8852.    
 8853.     if(dialogid == DIALOG_HOUSE_OWNER && response)
 8854.     {
 8855.         new houseid = GetHouse(playerid);
 8856.         if(houseid == INVALID_HOUSE_ID)
 8857.             return 1;
 8858.            
 8859.         switch(listitem)
 8860.         {
 8861.             case 0:
 8862.             {
 8863.                 if(hLocked[houseid])
 8864.                 {
 8865.                     hLocked[houseid] = false;
 8866.                     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, "Dom został otwarty. Teraz każdy może do niego wejść.");
 8867.                 }
 8868.                 else
 8869.                 {
 8870.                     hLocked[houseid] = true;
 8871.                     SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, "Dom został zakmnięty.");
 8872.                 }
 8873.                 cmd_dom(playerid, "");
 8874.             }
 8875.             case 1:
 8876.             {
 8877.                 new housePrice = GetHousePrice(houseid), msg[128], houseName[100];
 8878.                 GetHouseName(houseid, houseName);
 8879.                 format(msg, sizeof msg, "Czy na pewno chcesz sprzedać dom %s za %d Score?", houseName, floatround(housePrice/2, floatround_floor));
 8880.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_HOUSE_SELL, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Potwierdzenie sprzedaży domu", msg, "Tak", "Nie");
 8881.             }
 8882.             case 2:
 8883.             {
 8884.                 new msg[256];
 8885.                 strcat(msg, "Zmień interior\n");
 8886.                 strcat(msg, "Zmień nazwę domu");
 8887.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_DOM_ULEPSZ, DIALOG_STYLE_LIST, "Ulepszacz domu", msg, "Wybierz", "Anuluj");
 8888.             }
 8889.         }
 8890.        
 8891.         return 1;
 8892.     }
 8893.     if(dialogid == DIALOG_DOM_ULEPSZ && response)
 8894.     {
 8895.         switch(listitem)
 8896.         {
 8897.             case 0:
 8898.             {
 8899.                 ShowPlayerDialog(playerid, 997, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz id", "1\n2\n3\n7\n8\n10","Wybierz","Anuluj");
 8900.             }
 8901.             case 1:
 8902.             {
 8903.                 ShowPlayerDialog(playerid, 999, DIALOG_STYLE_INPUT, "Dom","Wpisz nizej nowa nazwe domu", "Zmien", "Anuluj");
 8904.             }
 8905.         }
 8906.         return 1;
 8907.     }
 8908.    
 8909.     if(dialogid == 997 && response)
 8910.     {
 8911.         new houseid = GetHouse(playerid);
 8912.         if(houseid == INVALID_HOUSE_ID)
 8913.         return 1;
 8914.         switch(listitem)
 8915.         {
 8916.             case 0: //1
 8917.             {
 8918.                 new query[128];
 8919.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Interior`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", 1, houseid);
 8920.                 db_query(housesDB, query);
 8921.    
 8922.                 new houseName[100];
 8923.                 GetHouseName(houseid, houseName);
 8924.    
 8925.                 new msg[128];
 8926.                 format(msg, sizeof msg, "Interior domu %s (ID %d) został zmieniony! Nowy interior: %d", houseName, houseid, 1);
 8927.                 SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 8928.             }
 8929.             case 1: // 2
 8930.             {
 8931.                 new query[128];
 8932.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Interior`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", 2, houseid);
 8933.                 db_query(housesDB, query);
 8934.    
 8935.                 new houseName[100];
 8936.                 GetHouseName(houseid, houseName);
 8937.    
 8938.                 new msg[128];
 8939.                 format(msg, sizeof msg, "Interior domu %s (ID %d) został zmieniony! Nowy interior: %d", houseName, houseid, 2);
 8940.                 SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 8941.             }
 8942.             case 2: // 3
 8943.             {
 8944.                 new query[128];
 8945.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Interior`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", 3, houseid);
 8946.                 db_query(housesDB, query);
 8947.    
 8948.                 new houseName[100];
 8949.                 GetHouseName(houseid, houseName);
 8950.    
 8951.                 new msg[128];
 8952.                 format(msg, sizeof msg, "Interior domu %s (ID %d) został zmieniony! Nowy interior: %d", houseName, houseid, 3);
 8953.                 SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 8954.             }
 8955.             case 3: // 7
 8956.             {
 8957.                 new query[128];
 8958.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Interior`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", 7, houseid);
 8959.                 db_query(housesDB, query);
 8960.    
 8961.                 new houseName[100];
 8962.                 GetHouseName(houseid, houseName);
 8963.    
 8964.                 new msg[128];
 8965.                 format(msg, sizeof msg, "Interior domu %s (ID %d) został zmieniony! Nowy interior: %d", houseName, houseid, 7);
 8966.                 SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 8967.             }
 8968.             case 4: // 8
 8969.             {
 8970.                 new query[128];
 8971.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Interior`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", 8, houseid);
 8972.                 db_query(housesDB, query);
 8973.    
 8974.                 new houseName[100];
 8975.                 GetHouseName(houseid, houseName);
 8976.    
 8977.                 new msg[128];
 8978.                 format(msg, sizeof msg, "Interior domu %s (ID %d) został zmieniony! Nowy interior: %d", houseName, houseid, 8);
 8979.                 SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 8980.             }
 8981.             case 5: // 10
 8982.             {
 8983.                 new query[128];
 8984.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Interior`='%d' WHERE `HouseID`='%d'", 10, houseid);
 8985.                 db_query(housesDB, query);
 8986.    
 8987.                 new houseName[100];
 8988.                 GetHouseName(houseid, houseName);
 8989.    
 8990.                 new msg[128];
 8991.                 format(msg, sizeof msg, "Interior domu %s (ID %d) został zmieniony! Nowy interior: %d", houseName, houseid, 10);
 8992.                 SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 8993.             }
 8994.         }
 8995.         return 1;
 8996.     }
 8997.    
 8998.     if(dialogid == 999 && response)
 8999.     {
 9000.         if(response)
 9001.         {
 9002.             if(strlen(inputtext))
 9003.             {
 9004.                 if(strlen(inputtext) > 3 )
 9005.                 {
 9006.                     new houseid = GetHouse(playerid);
 9007.                     if(houseid == INVALID_HOUSE_ID)
 9008.                     return 1;
 9009.                     new query[128];
 9010.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Name`='%s' WHERE `HouseID`='%d'", inputtext, houseid);
 9011.                     db_query(housesDB, query);
 9012.        
 9013.                     new houseOwner[30];
 9014.                     GetHouseOwner(houseid, houseOwner);
 9015.  
 9016.                     new str[128];
 9017.                     if(houseOwner[0] == '0')
 9018.                         format(str, sizeof str, "%s\nCena: %d Score\n(Użyj /dom aby kupić)", inputtext, GetHousePrice(houseid));
 9019.                     else
 9020.                         format(str, sizeof str, "%s\nWłaściciel: %s\n(Wciśnij spację aby wejść)", inputtext, houseOwner);
 9021.                     UpdateDynamic3DTextLabelText(hLabel[houseid], ZIELONY, str);
 9022.                     new s[256];
 9023.                     format(s, sizeof(s), "{FFFFFF}Nazwa twojego domu zmieniona na: {999999}%s", inputtext);
 9024.                     SendClientMessage(playerid, BIALY, s);
 9025.                 }
 9026.             }
 9027.             else
 9028.             {
 9029.                 SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Minimum 3 znaki!");
 9030.                 ShowPlayerDialog(playerid, 999, DIALOG_STYLE_INPUT, "Dom","Wpisz niżej nową nazwę domu", "Zmien", "Anuluj");
 9031.             }
 9032.         }
 9033.         return 1;
 9034.     }
 9035.     else if(dialogid == DIALOG_HOUSE_BUY && response)
 9036.     {
 9037.         new houseid = GetHouse(playerid);
 9038.         if(houseid == INVALID_HOUSE_ID)
 9039.             return 1;
 9040.  
 9041.         new houseOwner[30];
 9042.         GetHouseOwner(houseid, houseOwner);
 9043.         if(houseOwner[0] != '0')
 9044.         {
 9045.             SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Ten dom zostal juz kupiony przez kogos innego.");
 9046.             return 1;
 9047.         }
 9048.        
 9049.         new housePrice = GetHousePrice(houseid);
 9050.         if(GetPlayerScore(playerid) < housePrice)
 9051.         {
 9052.             SendClientMessage(playerid, CZERWONY, "Nie masz wystarczającej ilości score aby zakupić ten dom.");
 9053.             return 1;
 9054.         }
 9055.  
 9056.         new playerName[MAX_PLAYER_NAME];
 9057.         GetPlayerName(playerid, playerName, MAX_PLAYER_NAME);
 9058.  
 9059.         new query[128];
 9060.         format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Owner`='%s' WHERE `HouseID`='%d'", playerName, houseid);
 9061.         db_query(housesDB, query);
 9062.  
 9063.         SetPlayerScore(playerid, GetPlayerScore(playerid)-housePrice);
 9064.  
 9065.         new houseName[100];
 9066.         GetHouseName(houseid, houseName);
 9067.  
 9068.         new str[128];
 9069.         format(str, sizeof str, "%s\nWłaściciel: %s\n(Wciśnij spację aby wejść)", houseName, playerName);
 9070.         UpdateDynamic3DTextLabelText(hLabel[houseid], ZIELONY, str);
 9071.  
 9072.         new Float:Pos[3];
 9073.         GetHousePos(houseid, Pos[0], Pos[1], Pos[2]);
 9074.         DestroyDynamicMapIcon(hIcon[houseid]);
 9075.         hIcon[houseid] = CreateDynamicMapIcon(Pos[0], Pos[1], Pos[2], 32, CZERWONY);
 9076.  
 9077.         new msg[128];
 9078.         format(msg, sizeof msg, "Dom %s został kupiony za %d Score.", houseName, housePrice);
 9079.         SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 9080.         SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, "Aby otworzyc menu domu, uzyj komendy /dom");
 9081.         return 1;
 9082.     }
 9083.     else if(dialogid == DIALOG_HOUSE_SELL)
 9084.     {
 9085.         if(!response)
 9086.         {
 9087.             cmd_dom(playerid, "");
 9088.             return 1;
 9089.         }
 9090.        
 9091.         new houseid = GetHouse(playerid);
 9092.         if(houseid == INVALID_HOUSE_ID)
 9093.             return 1;
 9094.            
 9095.         new playerName[MAX_PLAYER_NAME];
 9096.         GetPlayerName(playerid, playerName, MAX_PLAYER_NAME);
 9097.  
 9098.         new query[128];
 9099.         format(query, sizeof query, "UPDATE `houses` SET `Owner`='0' WHERE `HouseID`='%d'", houseid);
 9100.         db_query(housesDB, query);
 9101.  
 9102.         new housePrice = GetHousePrice(houseid),
 9103.             earn = floatround(housePrice/2, floatround_floor);
 9104.  
 9105.         SetPlayerScore(playerid, GetPlayerScore(playerid)+earn);
 9106.  
 9107.         new houseName[100];
 9108.         GetHouseName(houseid, houseName);
 9109.  
 9110.         new str[128];
 9111.         format(str, sizeof str, "%s\nCena: %d Score\n(Użyj /dom aby kupić)", houseName, housePrice);
 9112.         UpdateDynamic3DTextLabelText(hLabel[houseid], ZIELONY, str);
 9113.  
 9114.         new Float:Pos[3];
 9115.         GetHousePos(houseid, Pos[0], Pos[1], Pos[2]);
 9116.         DestroyDynamicMapIcon(hIcon[houseid]);
 9117.         hIcon[houseid] = CreateDynamicMapIcon(Pos[0], Pos[1], Pos[2], 31, CZERWONY);
 9118.        
 9119.         new msg[128];
 9120.         format(msg, sizeof msg, "Dom %s zostal sprzedany za %d Score.", houseName, earn);
 9121.         SendClientMessage(playerid, NIEBIESKI, msg);
 9122.        
 9123.         return 1;
 9124.     }
 9125.    
 9126.     if(dialogid == DIALOG_TANKOWANIE)
 9127.     {
 9128.         if(response)
 9129.         {
 9130.             new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 9131.             if(vehicleid != 0)
 9132.             {
 9133.                 new mid = GetVehicleModel(vehicleid);
 9134.                 if(mid == 509 || mid == 481 || mid == 510){SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Nie możesz tankować rowerów !"); return 1;}
 9135.                 else
 9136.                 {
 9137.                     if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER)
 9138.                     {
 9139.                         new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
 9140.                         if(GetVehicleParamsEx(vehicleid, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective))
 9141.                         {
 9142.                             if(engine == 1)
 9143.                             {
 9144.                                 if(Paliwo[vehicleid] <= MAXPALIWO - 1)
 9145.                                 {
 9146.                                     new Float:Mozetankowac = MAXPALIWO - Paliwo[vehicleid];
 9147.                                     new CenaPaliwa = floatround(Mozetankowac) * CENAPALIWA;
 9148.                                     new string[100];
 9149.                                     if(GetPlayerMoney(playerid) >= CenaPaliwa)
 9150.                                     {
 9151.                                         Paliwo[vehicleid] = MAXPALIWO;
 9152.                                         GivePlayerMoney(playerid, -CenaPaliwa);
 9153.                                         format(string, sizeof(string), "{FF8020}* Zatankowałeś/aś ten pojazd za {FFFFFF}%i$ !", CenaPaliwa);
 9154.                                         SendClientMessage(playerid, BIALY, string);
 9155.                                     }
 9156.                                     else
 9157.                                     {
 9158.                                         format(string, sizeof(string), "{FF0000}* Nie masz tyle Kasy ! Potrzebujesz {FFFFFF}%i$ !", CenaPaliwa);
 9159.                                         SendClientMessage(playerid, BIALY, string);
 9160.                                     }
 9161.                                 }
 9162.                                 else
 9163.                                 {
 9164.                                     new string[200];
 9165.                                     format(string, sizeof(string), "{FF0000}* Pojazd możesz zatankować kiedy Stan Paliwa osiągnie wartość {FFFFFF}%i {FF0000}litrów albo mniej !",MAXPALIWO - 1);
 9166.                                     SendClientMessage(playerid, BIALY, string);
 9167.                                 }
 9168.                             }
 9169.                         }
 9170.                     }
 9171.                     else
 9172.                     {
 9173.                         SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Musisz być kierowcą tego pojazdu !");
 9174.                     }
 9175.                 }
 9176.             }
 9177.             else
 9178.             {
 9179.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "{FF0000}* Nie jesteś w pojeździe !");
 9180.             }
 9181.         }
 9182.         return 1;
 9183.     }
 9184.    
 9185.     if(dialogid == DIALOG_ANULUJ_ZLECENIE)
 9186.     {
 9187.         if(response)
 9188.         {
 9189.             if(PlayerVehicleIsVan(playerid))
 9190.             {
 9191.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 9192.                 GivePlayerMoney(playerid, -3000);
 9193.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 9194.                 cpvan1[playerid] = 0;
 9195.                 cpvan2[playerid] = 0;
 9196.                 cpvan3[playerid] = 0;
 9197.                 cpvan4[playerid] = 0;
 9198.                 cpvan5[playerid] = 0;
 9199.                 cpvan6[playerid] = 0;
 9200.                 cpvan7[playerid] = 0;
 9201.                 cpvan8[playerid] = 0;
 9202.                 cpvan9[playerid] = 0;
 9203.                 cpvan10[playerid] = 0;
 9204.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Anulowałeś zlecenie, {FF0000}-3000$");
 9205.                 new s2[256];
 9206.                 format(s2, sizeof(s2), "Towar: ~r~Brak Towaru");
 9207.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][3], s2);
 9208.                 new s3[256];
 9209.                 format(s3, sizeof(s3), "Waga: ~r~Brak Towaru", Gracz[playerid][Waga]); // Naczepa[p][4] = TextDrawCreate(5.000000, 279.000000, "Waga: ~g~ 30 ~y~Ton");
 9210.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][4], s3);
 9211.                 new s4[256];       
 9212.                 format(s4, sizeof(s4), "Wynagrodzenie: ~r~Brak"); // Naczepa[p][5] = TextDrawCreate(4.000000, 291.000000, "Wynagrodzenie: ~y~100~g~$~w~/~b~T");
 9213.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][5], s4);
 9214.                 new s5[256];
 9215.                 format(s5, sizeof(s5), "Zaladunek: ~r~Brak Towaru"); //Naczepa[p][6] = TextDrawCreate(4.000000, 303.000000, "Zaladunek: ~r~Brak Towaru");
 9216.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][6], s5);
 9217.                 new s6[256];
 9218.                 format(s6, sizeof(s6), "Zaladowany: ~r~Nie"); // Naczepa[playerid][p][7] = Zaladowana ? Tak nIe
 9219.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s6);
 9220.             }
 9221.             else
 9222.             {
 9223.                 Gracz[playerid][Zlecenie] = false;
 9224.                 GivePlayerMoney(playerid, -3000);
 9225.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 9226.                 cptrucker1[playerid] = 0;
 9227.                 cptrucker2[playerid] = 0;
 9228.                 cptrucker3[playerid] = 0;
 9229.                 cptrucker4[playerid] = 0;
 9230.                 cptrucker5[playerid] = 0;
 9231.                 cptrucker6[playerid] = 0;
 9232.                 cptrucker7[playerid] = 0;
 9233.                 cptrucker8[playerid] = 0;
 9234.                 cptrucker9[playerid] = 0;
 9235.                 cptrucker10[playerid] = 0;
 9236.                 SendClientMessage(playerid, BIALY, "Anulowałeś zlecenie, {FF0000}-3000$");
 9237.                 new s2[256];
 9238.                 format(s2, sizeof(s2), "Towar: ~r~Brak Towaru");
 9239.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][3], s2);
 9240.                 new s3[256];
 9241.                 format(s3, sizeof(s3), "Waga: ~r~Brak Towaru", Gracz[playerid][Waga]); // Naczepa[p][4] = TextDrawCreate(5.000000, 279.000000, "Waga: ~g~ 30 ~y~Ton");
 9242.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][4], s3);
 9243.                 new s4[256];       
 9244.                 format(s4, sizeof(s4), "Wynagrodzenie: ~r~Brak"); // Naczepa[p][5] = TextDrawCreate(4.000000, 291.000000, "Wynagrodzenie: ~y~100~g~$~w~/~b~T");
 9245.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][5], s4);
 9246.                 new s5[256];
 9247.                 format(s5, sizeof(s5), "Zaladunek: ~r~Brak Towaru"); //Naczepa[p][6] = TextDrawCreate(4.000000, 303.000000, "Zaladunek: ~r~Brak Towaru");
 9248.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][6], s5);
 9249.                 new s6[256];
 9250.                 format(s6, sizeof(s6), "Zaladowana: ~r~Nie"); // Naczepa[playerid][p][7] = Zaladowana ? Tak nIe
 9251.                 TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s6);
 9252.             }
 9253.         }
 9254.         if(!response)
 9255.         {
 9256.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{00FF00}Postanowiłeś/aś wykonać zlecenie","Zamknij",#);
 9257.         }
 9258.         return 1;
 9259.     }
 9260.     if(dialogid == TRUCK_AND_VAN)
 9261.     {
 9262.         if(response)
 9263.         {
 9264.             switch(listitem)
 9265.             {
 9266.                 case 0:
 9267.                 {
 9268.                     new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 9269.                     if(!IsTrailerAttachedToVehicle(vehicleid))
 9270.                         return SendClientMessage(playerid, BIALY, "Nie masz naczepy");
 9271.                     else
 9272.                     {
 9273.                         SendClientMessage(playerid, BIALY, "{999999}Wybierz zlecenie, które chcesz wykonać po wybraniu wybierzesz wagę");
 9274.                         new string[2048];
 9275.                         strcat(string, "{0066ff}Towar:{FFFFFF}1T/$:{0066ff}Załadunek:\n");
 9276.                         strcat(string, "{00CC00}1. {0066ff}Zboże{FFFFFF}100${0066ff}FarmaLS\n");
 9277.                         strcat(string, "{00CC00}2. {0066ff}Alkohol{FFFFFF}110${0066ff}ImportLS\n");
 9278.                         strcat(string, "{00CC00}3. {0066ff}Komputery{FFFFFF}150${0066ff}LotniskoLV\n");
 9279.                         strcat(string, "{00CC00}4. {0066ff}Meble{FFFFFF}80${0066ff}ImportSF\n");
 9280.                         strcat(string, "{00CC00}5. {0066ff}Leki{FFFFFF}100${0066ff}ImportLS\n");
 9281.                         strcat(string, "{00CC00}6. {0066ff}Konsole{FFFFFF}130${0066ff}LotniskoLV\n");
 9282.                         strcat(string, "{00CC00}7. {0066ff}Amfetamina(N){FFFFFF}110${0066ff}LostniskoLS\n");
 9283.                         strcat(string, "{00CC00}8. {0066ff}Wibratory{FFFFFF}90${0066ff}LotniskoSF\n");
 9284.                         strcat(string, "{00CC00}9. {0066ff}Marihuana(N){FFFFFF}80${0066ff}ImportLV\n");
 9285.                         strcat(string, "{00CC00}10. {0066ff}MefedronT(N){FFFFFF}130${0066ff}LotniskoLS\n");
 9286.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ZLECENIA, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz zlecenie",string,"Wybierz","Anuluj");
 9287.                     }
 9288.                 }
 9289.                 case 1:
 9290.                 {
 9291.                     if(PlayerVehicleIsVan(playerid))
 9292.                     {
 9293.                         new s[2048];
 9294.                         strcat(s, "{0066ff}Towar:{FFFFFF}1T/$:{0066ff}Załadunek:\n");
 9295.                         strcat(s, "{00CC00}Ostrzeżenie: {0066ff}Towary ze znakiem {FFFFFF}(N)  {0066ff}są nie legalne.S\n");
 9296.                         strcat(s, "{00CC00}1. {0066ff}Piwo{FFFFFF}500${0066ff}LotniskoLS\n");
 9297.                         strcat(s, "{00CC00}2. {0066ff}Tytoń{FFFFFF}600${0066ff}LotniskoLV\n");
 9298.                         strcat(s, "{00CC00}3. {0066ff}Kamery{FFFFFF}800${0066ff}LotniskoLV\n");
 9299.                         strcat(s, "{00CC00}4. {0066ff}Buty  {FFFFFF}300${0066ff}ImportSF\n");
 9300.                         strcat(s, "{00CC00}5. {0066ff}Ubrania{FFFFFF}400${0066ff}ImportLS\n");
 9301.                         strcat(s, "{00CC00}6. {0066ff}Szczepionki{FFFFFF}600${0066ff}LotniskoLV\n");
 9302.                         strcat(s, "{00CC00}7. {0066ff}Czasopisma{FFFFFF}300${0066ff}LostniskoLS\n");
 9303.                         strcat(s, "{00CC00}8. {0066ff}Płatki{FFFFFF}700${0066ff}LotniskoSF\n");
 9304.                         strcat(s, "{00CC00}9. {0066ff}Wina{FFFFFF}500${0066ff}ImportLV\n");
 9305.                         strcat(s, "{00CC00}10. {0066ff}Mefedron(N){FFFFFF}1000${0066ff}LotniskoLS\n");
 9306.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ZLECENIA_VAN, DIALOG_STYLE_LIST, "Wybierz zlecenie",s,"Wybierz","Anuluj");
 9307.                     }
 9308.                     else
 9309.                     {
 9310.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info","{FF0000}Nie jesteś w Vanie!","Zamknij",#);
 9311.                     }
 9312.                 }
 9313.             }
 9314.         }
 9315.         if(!response)
 9316.         {
 9317.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Anulowane zlecenie","{FF0000}Anulowałeś zlecenie...","Zamknij",#);
 9318.         }
 9319.         return 1;
 9320.     }
 9321.     if(dialogid == DIALOG_ZLECENIA_VAN)
 9322.     {
 9323.         if(response)
 9324.         {
 9325.             switch(listitem)
 9326.             {
 9327.                 case 1:
 9328.                 {
 9329.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN1, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9330.                 }
 9331.                 case 2:
 9332.                 {
 9333.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN2, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9334.                 }
 9335.                 case 3:
 9336.                 {
 9337.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN3, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9338.                 }
 9339.                 case 4:
 9340.                 {
 9341.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN4, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9342.                 }
 9343.                 case 5:
 9344.                 {
 9345.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN5, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9346.                 }
 9347.                 case 6:
 9348.                 {
 9349.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN6, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9350.                 }
 9351.                 case 7:
 9352.                 {
 9353.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN7, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9354.                 }
 9355.                 case 8:
 9356.                 {
 9357.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN8, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9358.                 }
 9359.                 case 9:
 9360.                 {
 9361.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN9, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9362.                 }
 9363.                 case 10:
 9364.                 {
 9365.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON_VAN10, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 2 TONY\n maxymalnie możesz załadować 3 TONY","Ładuj","Anuluj");
 9366.                 }
 9367.             }
 9368.         }
 9369.         if(!response)
 9370.         {
 9371.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Anulowane zlecenie","{FF0000}Anulowałeś zlecenie...","Zamknij",#);
 9372.         }
 9373.         return 1;
 9374.     }
 9375.     if(dialogid == DIALOG_ZLECENIA)
 9376.     {
 9377.         if(response)
 9378.         {
 9379.             switch(listitem)
 9380.             {
 9381.                 case 1: // strcat(string, "{00CC00}1. {0066ff}Zboże    {FFFFFF}100$        {0066ff}FarmaLS\n");
 9382.                 {
 9383.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9384.                 }
 9385.                 case 2:
 9386.                 {
 9387.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON2, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9388.                 }
 9389.                 case 3:
 9390.                 {
 9391.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON3, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9392.                 }
 9393.                 case 4:
 9394.                 {
 9395.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON4, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9396.                 }
 9397.                 case 5:
 9398.                 {
 9399.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON5, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9400.                 }
 9401.                 case 6:
 9402.                 {
 9403.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON6, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9404.                 }
 9405.                 case 7:
 9406.                 {
 9407.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON7, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9408.                 }
 9409.                 case 8:
 9410.                 {
 9411.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON8, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9412.                 }
 9413.                 case 9:
 9414.                 {
 9415.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON9, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9416.                 }
 9417.                 case 10:
 9418.                 {
 9419.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ILE_TON10, DIALOG_STYLE_INPUT, "Waga towaru","{FFFFFF}Wpisz niżej wagę towaru, dozwolone 24 TON\n maxymalnie możesz załadować 30 TON","Ładuj","Anuluj");
 9420.                 }
 9421.             }
 9422.         }
 9423.         if(!response)
 9424.         {
 9425.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Anulowane zlecenie","{FF0000}Anulowałeś zlecenie...","Zamknij",#);
 9426.         }
 9427.         return 1;
 9428.     }
 9429.     if(dialogid == DIALOG_ILE_TON_VAN1)
 9430.     {
 9431.         if(response)
 9432.         {
 9433.                 new waga = strval(inputtext);
 9434.                 if( waga <= 3)
 9435.                 {
 9436.                     Gracz[playerid][Waga] = waga;
 9437.                     new s[256];
 9438.                     format(s, sizeof(s), "{00CC00}przyjąłeś zlecenie {FFFFFF}%d {00CC00}ton towaru.", Gracz[playerid][Waga]);
 9439.                     Gracz[playerid][Zlecenie] = true;
 9440.                     cpvan1[playerid]++;
 9441.                     SetPlayerCheckpoint(playerid, LotniskoLS, 5);
 9442.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 9443.                     new s2[256];
 9444.                     format(s2, sizeof(s2), "Towar: ~g~Piwo");
 9445.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][3], s2);
 9446.                     new s3[256];
 9447.                     format(s3, sizeof(s3), "Waga: ~g~ %d ~y~Ton", Gracz[playerid][Waga]); // Naczepa[p][4] = TextDrawCreate(5.000000, 279.000000, "Waga: ~g~ 30 ~y~Ton");
 9448.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][4], s3);
 9449.                     new s4[256];
 9450.                     format(s4, sizeof(s4), "Wynagrodzenie: ~y~500~g~$~w~/~y~T"); // Naczepa[p][5] = TextDrawCreate(4.000000, 291.000000, "Wynagrodzenie: ~y~100~g~$~w~/~b~T");
 9451.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][5], s4);
 9452.                     new s5[256];
 9453.                     format(s5, sizeof(s5), "Zaladunek: ~g~LotniskoLS"); //Naczepa[p][6] = TextDrawCreate(4.000000, 303.000000, "Zaladunek: ~r~Brak Towaru");
 9454.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][6], s5);
 9455.                     new s6[256];
 9456.                     format(s6, sizeof(s6), "Zaladowany: ~r~Nie"); // Naczepa[playerid][p][7] = Zaladowana ? Tak nIe
 9457.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s6);
 9458.                 }
 9459.                 else
 9460.                 {
 9461.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Błąd","Podałeś nieprawidłową ilość ton (Max 3)","Zamknij",#);
 9462.                 }
 9463.         }
 9464.         return 1;
 9465.     }
 9466.  
 9467.     if(dialogid == DIALOG_ILE_TON_VAN2)
 9468.     {
 9469.         if(response)
 9470.         {
 9471.                 new waga = strval(inputtext);
 9472.                 if( waga <= 3)
 9473.                 {
 9474.                     Gracz[playerid][Waga] = waga;
 9475.                     new s[256];
 9476.                     format(s, sizeof(s), "{00CC00}przyjąłeś zlecenie {FFFFFF}%d {00CC00}ton towaru.", Gracz[playerid][Waga]);
 9477.                     Gracz[playerid][Zlecenie] = true;
 9478.                     cpvan2[playerid]++;
 9479.                     SetPlayerCheckpoint(playerid, LotniskoLV, 5);
 9480.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 9481.                     new s2[256];
 9482.                     format(s2, sizeof(s2), "Towar: ~g~Tyton");
 9483.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][3], s2);
 9484.                     new s3[256];
 9485.                     format(s3, sizeof(s3), "Waga: ~g~ %d ~y~Ton", Gracz[playerid][Waga]); // Naczepa[p][4] = TextDrawCreate(5.000000, 279.000000, "Waga: ~g~ 30 ~y~Ton");
 9486.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][4], s3);
 9487.                     new s4[256];
 9488.                     format(s4, sizeof(s4), "Wynagrodzenie: ~y~600~g~$~w~/~y~T"); // Naczepa[p][5] = TextDrawCreate(4.000000, 291.000000, "Wynagrodzenie: ~y~100~g~$~w~/~b~T");
 9489.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][5], s4);
 9490.                     new s5[256];
 9491.                     format(s5, sizeof(s5), "Zaladunek: ~g~LotniskoLV"); //Naczepa[p][6] = TextDrawCreate(4.000000, 303.000000, "Zaladunek: ~r~Brak Towaru");
 9492.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][6], s5);
 9493.                     new s6[256];
 9494.                     format(s6, sizeof(s6), "Zaladowany: ~r~Nie"); // Naczepa[playerid][p][7] = Zaladowana ? Tak nIe
 9495.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s6);
 9496.                 }
 9497.                 else
 9498.                 {
 9499.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Błąd","Podałeś nieprawidłową ilość ton (Max 3)","Zamknij",#);
 9500.                 }
 9501.         }
 9502.         return 1;
 9503.     }
 9504.     if(dialogid == DIALOG_ILE_TON_VAN3)
 9505.     {
 9506.         if(response)
 9507.         {
 9508.                 new waga = strval(inputtext);
 9509.                 if( waga <= 3)
 9510.                 {
 9511.                     Gracz[playerid][Waga] = waga;
 9512.                     new s[256];
 9513.                     format(s, sizeof(s), "{00CC00}przyjąłeś zlecenie {FFFFFF}%d {00CC00}ton towaru.", Gracz[playerid][Waga]);
 9514.                     Gracz[playerid][Zlecenie] = true;
 9515.                     cpvan3[playerid]++;
 9516.                     SetPlayerCheckpoint(playerid, LotniskoLV, 5);
 9517.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Info",s,"Zamknij",#);
 9518.                     new s2[256];
 9519.                     format(s2, sizeof(s2), "Towar: ~g~Kamery");
 9520.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][3], s2);
 9521.                     new s3[256];
 9522.                     format(s3, sizeof(s3), "Waga: ~g~ %d ~y~Ton", Gracz[playerid][Waga]); // Naczepa[p][4] = TextDrawCreate(5.000000, 279.000000, "Waga: ~g~ 30 ~y~Ton");
 9523.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][4], s3);
 9524.                     new s4[256];
 9525.                     format(s4, sizeof(s4), "Wynagrodzenie: ~y~800~g~$~w~/~y~T"); // Naczepa[p][5] = TextDrawCreate(4.000000, 291.000000, "Wynagrodzenie: ~y~100~g~$~w~/~b~T");
 9526.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][5], s4);
 9527.                     new s5[256];
 9528.                     format(s5, sizeof(s5), "Zaladunek: ~g~LotniskoLV"); //Naczepa[p][6] = TextDrawCreate(4.000000, 303.000000, "Zaladunek: ~r~Brak Towaru");
 9529.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][6], s5);
 9530.                     new s6[256];
 9531.                     format(s6, sizeof(s6), "Zaladowany: ~r~Nie"); // Naczepa[playerid][p][7] = Zaladowana ? Tak nIe
 9532.                     TextDrawSetString(Naczepa[playerid][7], s6);
 9533.                 }
 9534.                 else
 9535.                 {
 9536.                     ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Błąd","Podałeś nieprawidłową ilość ton (Max 3)","Zamknij",#);
 9537.                 }