SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2020 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. clear;
 3. t=0:0.01:1;% wektor z wartosciami od 0 do 1 rosnace o 0.01
 4. X=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*t)+sin(2*pi*7*t);  %tworzymy sobie sygnal wyjsciowy - suma trzech sinusoid
 5.  
 6. windowSize = 10;                  
 7. Num = (1/windowSize)*ones(1,windowSize);     %Filtr średniej ruchomej przesuwa okno długości WindowSize wzdłuż danych, obliczając średnie dane zawarte w każdym oknie.
 8. windowSize1 = 5;
 9. Num1 = (1/windowSize1)*ones(1,windowSize1);
 10. load FFR;
 11. Pp1=filter(Num,1,X) ;           %filtr dolnoprzepustowy Fc:10 Hz
 12. load FFR;
 13. Pp2=filter(Num1,1,X);            %filtr dolnoprzepustowy Fc: 5 Hz
 14.  
 15.  
 16. Lmax=15;                        %poczatkowo przyjmowany maksymalny rzad macierzy P
 17. N=size(t,2);                    %N - liczba wykorzystanych probek sygnalu
 18.  
 19.  
 20. Ptp=returnPtP(N,Lmax,Pp1,Pp2);    %Ta funkcja zwraca macierz, ktora powstaje z pomnozenia P transpon. z P (czyli PtP)
 21.  
 22.  
 23. [e_vec,e]=eig(Ptp);               %tu szukamy wartosci wlasnych macierzy PtP
 24.                                 %(zmienna e) i jej wektorów wlasnych (zmienna e_vec)
 25.                                 %smienne e i e_vec są macierzami
 26.  
 27. eMax = max(max(e));             %szukamy najwiekszej wartosci wlasnej macierzy PtP
 28.                                 %pierwsze max(e) daje nam wektor z
 29.                                 %najwiekszymi wartościami w kolumnach
 30.                                 %macierzy e, drugie max(max(e)) daje nam
 31.                                 %wartość maxymalną z wektora max(e)
 32.                                                                                        
 33.  
 34. %%%%%%%ponizsza petla wyznacza ile jest wartosci wlasnych macierzy PtP,
 35. %%%%%%%ktore sa wieksze lub równe 5% najwiekszej wartosci wlasnej
 36. k=0;
 37. for i=1:size(e)
 38.    
 39.     if e(i,i)>=0.05*eMax
 40.         k=k+1;
 41.     end
 42.  
 43. end
 44.  
 45. odd_or_not = mod(k,2);
 46.  
 47. %%%%%%%%%%%%%%%Okreslamy nowt rzad macierzy
 48.  
 49. if odd_or_not==1
 50. k=k+1;          %jesli petla zliczy nieparzysta liczbe to zaokraglamy w gore
 51. L=0.5*k;
 52. else
 53. L=0.5*k;        %polowa wartosci wlasnych zliczonych przez powyzsza petle to nowy rzad filtru
 54. end
 55.  
 56. %%%%%%%%%%%%%%%Ponownie liczymy macierz PtP juz majac wlasciwy oszacowany rzad (moze on wyjsc duzo nizszy niz rzeczywisty rzad filtrow)
 57.  
 58. Ph=returnPtP(N,L,Pp1,Pp2);
 59.  
 60. [V,E]=eig(Ph);  % zwraca diagonalna macierz wartosci wlasnych E i macierz V gdzie kolumny macierzy V sa odpowiednimi wektorami wlasnymi, macierzy PtP
 61.  
 62. E_dgl = diag(E);                            %otrzymujemy wektor zawierajacy wartosci z przekatnej macierzy diagonalnej E
 63. Emin=min(E_dgl);                            %szukamy najmniejszej wartosci wlasnej macierzy PtP
 64. [Emin_row,Emin_col]=find(E==Emin,1);        %sprawdzamy jej indeks
 65. h=V(:,Emin_col);                            %z wektora V wybieramy odpowiadajacy wektor wlasny
 66.                                             %to bedzie nasz wektor h
 67.                                              
 68. m=size(h);
 69. h1=h(1:(m/2));                              %dzielimy go sobie po polowie na 2 tak ze pol wektora to h1 a drugie pol to h2
 70.                                            
 71. h2=h(((m/2)+1):m);
 72. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%transponujemy Pp1 i Pp2
 73. Pp1_vec=Pp1';
 74. Pp2_vec=Pp2';
 75. Pp=[Pp1_vec;Pp2_vec];
 76.  
 77. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%tutaj nizej z wektorow h tworzymy macierze toeplitza
 78. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%oznaczone duzym H (wpiszcie w wikipedie toeplitz matrix to zobaczycie rozmieszczenie elementow)
 79. c1=zeros(N,1);
 80. c2=zeros(N,1);
 81. r1=zeros(1,N+L-1);
 82. r2=zeros(1,N+L-1);
 83.  
 84. for i=1:(m/2)
 85.     c1(i)=h1(i);                     %tu tworzymy pierwsze kolumny H1 i H2
 86.     c2(1)=h2(i);
 87. end
 88.  
 89.  
 90. r1(1)=c1(1);                        %tu tworzymy pierwsze wiersze H1 i H2
 91. r2(1)=c2(1);
 92. H1=toeplitz(c1,r1);                 %tworzenie macierzy H1 i H2
 93. H2=toeplitz(c2,r2);
 94.  
 95. H=[H1;H2];
 96. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Metoda najmniejszych kwadratow
 97.  
 98. Nom=H'*Pp;                           %tworzymy licznik
 99. Denom=(H'*H);                        %tworzymy mianownik
 100. Pa=mldivide(Nom,Denom);              %dzielimy przez siebie
 101. Pa=Pa(1:N);                          %czasem trzeba uciąć sygnal do interesującej nas długości stąd ten zapis
 102. Pa_s=Pa*(mean(Pp1)/mean(Pa));        %skalowanie otrzymanego sygnału, żeby miał porownywalną wartość średnią do pomierzonych (wzór A6)
 103.  
 104. plot(t/2,Pa_s,'r');
 105.                        
 106.  
 107.  subplot(2,2,1);plot(t,Pp1);title('FIR1');
 108.  subplot(2,2,2);plot(t,Pp2);title('FIR2');
 109.  subplot(2,2,3);plot(t,X); title('original');
 110.  subplot(2,2,4);plot(t,Pa_s,'r');title('reconstructed');
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top