daily pastebin goal
52%
SHARE
TWEET

templ

ewa_tabor Apr 16th, 2018 (edited) 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*dzielenie na nagłówki, definicje na zewnątrz(operator zasiegu), nauczyc sie, nie przerabiac*/
 2. #include <iostream>
 3. #include <stdio.h>
 4. using namespace std;
 5.  
 6.   template <class T>
 7.     class para {
 8.       public:
 9.       T x,y;
 10.  
 11.       para<T>(){
 12.     T x,y;
 13.       }
 14.  
 15.       para<T>(T x1, T y1){
 16.         para<T> o1;
 17.         o1.x=x1;
 18.         o1.y=y1;
 19.       }
 20.        
 21.      
 22.       para<T> &operator = (para<T> &o1){
 23.         x=o1.x;
 24.         y=o1.y;
 25.         return *this;
 26.       }
 27.  
 28.       para<T> &operator + (para<T> &o1){
 29.         static para<T> wynik;
 30.         wynik.x=this->x+o1.x;
 31.         wynik.y=this->y+o1.y;
 32.    
 33.     return wynik;
 34.       }
 35. };
 36.  
 37. template <class T>
 38.   istream &operator >>(istream &s, para<T> &o1){
 39.     s>>o1.x>>o1.y;
 40.     return s;
 41.   }
 42. template <class T>
 43.   ostream  &operator << (ostream &s, para<T> &o1){
 44.     s<<o1.x<<endl<<o1.y<<endl;
 45.     return s;
 46.   }
 47.  
 48. template <class T>
 49.     class LISTA;
 50. template<class T>
 51.     class EL {
 52.         template <class>
 53.         friend class LISTA;
 54.             template <class U>
 55.         friend ostream & operator<< (ostream &s1, LISTA<U> & o1);
 56.         template <class U>     
 57.         friend istream & operator>> (istream &s1, LISTA<U> &o1);
 58.         T wartosc;
 59.         class EL<T> *next;
 60.     };
 61. template<class T>
 62.     class LISTA {
 63.         class EL<T> *head;
 64.         template <class U>  
 65.             friend ostream & operator<< (ostream &s1, LISTA<U> & o1);
 66.         template <class U>
 67.         friend istream & operator>> (istream &s1, LISTA<U> &o1);
 68.         public:
 69.         LISTA<T>(){
 70.         head=NULL;
 71.         }
 72.         LISTA<T>(class LISTA &o1){
 73.         if(o1.head==NULL) return;
 74.         auto *nowy = new EL<T>;
 75.         nowy->wartosc=o1.head->wartosc;
 76.         EL<T> *temp=o1.head;
 77.         EL<T> *prev=nowy;
 78.         head=nowy;
 79.         temp=temp->next;
 80.         while (temp!=NULL){
 81.             EL<T> *elemencik=new EL<T>;
 82.             prev->next=elemencik;
 83.             prev=elemencik;
 84.             temp=temp->next;
 85.         }
 86.         }
 87.         ~LISTA<T>(){
 88.         while(head!=NULL){
 89.             class EL<T> *toDel;
 90.             toDel=head;
 91.             head=head->next;
 92.             delete toDel;
 93.         }
 94.         }
 95.        
 96.        
 97.         LISTA<T> operator =(const class LISTA<T> &o1){
 98.         if (o1.head==NULL) return *this;
 99.         auto *nowy = new EL<T>;
 100.         nowy->wartosc=o1.head->wartosc;
 101.         EL<T> *temp=o1.head;
 102.         EL<T> *prev=nowy;
 103.         head=nowy;
 104.         temp=temp->next;
 105.         while(temp!=NULL){
 106.             auto *elemencik=new EL<T>;
 107.             elemencik->wartosc=temp->wartosc;
 108.             prev->next=elemencik;
 109.             prev=elemencik;
 110.             temp=temp->next;
 111.         }
 112.         prev->next=NULL;
 113.         return *this;
 114.         }
 115.         LISTA<T> & operator + (LISTA<T> &o1){
 116.           static LISTA<T> temp;
 117.           if (this->head==NULL && o1.head==NULL)
 118.         return temp;
 119.           EL<T> *current = new EL<T>;
 120.           EL<T> *node;
 121.           EL<T> *i = this->head;
 122.           EL<T> *j = o1.head;
 123.           current->wartosc=i->wartosc;
 124.           temp.head=current;
 125.           while (i->next!=NULL){
 126.           node=new EL<T>;
 127.           current->next=node;
 128.           i=i->next;
 129.           node->wartosc=i->wartosc;
 130.           current=node;
 131.           }
 132.           node=new EL<T>;
 133.           node->wartosc=j->wartosc;
 134.           current->next=node;
 135.           while (j!=NULL){
 136.           node=new EL<T>;
 137.           current->next=node;
 138.           node->wartosc=j->wartosc;
 139.           current=node;
 140.           j=j->next;
 141.           }
 142.           return temp;
 143.         }
 144.        
 145.         bool operator == (const class LISTA<T> &o1){
 146.         EL<T> *temp1=this->head;
 147.         EL<T> *temp2=o1.head;
 148.         int flaga=0;
 149.         while(true){
 150.             if (temp1==NULL) flaga+=1;
 151.             if (temp2==NULL) flaga+=1;
 152.             if (flaga==1) return false;
 153.             else if (flaga==2) return true;
 154.             if (temp1->wartosc!=temp2->wartosc) return false;
 155.             temp1=temp1->next;
 156.             temp2=temp2->next;
 157.         }
 158.         }
 159.         bool operator != (const class LISTA<T> &o1){
 160.         EL<T> *temp1=this->head;
 161.         EL<T> *temp2=o1.head;
 162.         int flaga=0;
 163.         while (true){
 164.             if (temp1==NULL) flaga+=1;
 165.             if (temp2==NULL) flaga+=1;
 166.             if (flaga==1) return true;
 167.             if (flaga==2) return false;
 168.             if(temp1->wartosc==temp2->wartosc) return false;
 169.         }
 170.         }
 171.      
 172.     };
 173. template<class T>
 174.     ostream &operator<< (ostream &s1, LISTA<T> &o1){
 175.         EL<T> *temp=o1.head;
 176.         while(temp!=NULL){
 177.         s1 << temp->wartosc<<" ";
 178.         temp=temp->next;
 179.         }
 180.         return s1;
 181.     }
 182.        
 183. template<class T>
 184.     istream &operator>> (istream &s1, LISTA<T> &o1){
 185.         auto *element = new EL<T>;
 186.         s1 >> element->wartosc;
 187.         if(o1.head==NULL) {
 188.         o1.head = element;
 189.         o1.head->next=NULL;
 190.         return s1;
 191.         }
 192.         EL<T> *n=o1.head;
 193.         while(n->next!=NULL){
 194.         n = n->next;
 195.         }
 196.         n->next = element;
 197.         element->next = NULL;
 198.         return s1;
 199.     }
 200.  
 201.  
 202.  
 203.  
 204. class MACIERZ{
 205.   friend ostream & operator<< (ostream & s1, MACIERZ & o1);
 206.   friend istream & operator>>(istream & s1, MACIERZ & o1);
 207.  
 208.  
 209.   double *ws;
 210.   int rozm;
 211.   public:
 212.  
 213.   MACIERZ(){
 214.     ws=NULL;
 215.   }
 216.   MACIERZ(int rozm, int wart){
 217.     rozm = rozm;
 218.     ws = new double[rozm*rozm];
 219.     for ( int i = 0; i < rozm*rozm; i++){
 220.             ws[i] = wart;
 221.     }
 222.  
 223.   }
 224.  
 225.   MACIERZ(const MACIERZ &o1){
 226.     rozm = o1.rozm;
 227.     ws = new double[o1.rozm*o1.rozm];
 228.     for ( int i = 0; i < rozm*rozm; i++){
 229.             ws[i] = o1.ws[i];
 230.     }
 231.   }
 232.  
 233.   ~MACIERZ(){
 234.     if (ws!=NULL){
 235.       delete [] ws;
 236.       ws=NULL;
 237.     }
 238.   }
 239.  
 240.     MACIERZ & operator=(const MACIERZ & o1){
 241.     if (this == &o1) return *this;
 242.  
 243.     this->rozm = o1.rozm;
 244.     if (this->ws!=NULL){
 245.               delete [] this->ws;
 246.           }
 247.     if (o1.rozm>0){
 248.          
 249.           this->ws = new double[o1.rozm*o1.rozm];
 250.           for (int i=0;i<(o1.rozm*o1.rozm);i++){
 251.               this->ws[i] = o1.ws[i];
 252.           }
 253.     }
 254.  
 255.     return *this;
 256.     }
 257.  
 258.  
 259.     MACIERZ  operator+ (const MACIERZ &o1){
 260.         MACIERZ wynik(*this);
 261.         if (this->rozm != o1.rozm){
 262.             cout <<"Nie można dodać macierzy o różnych wymiarach!";
 263.             return wynik;
 264.         }
 265.         else{
 266.             for (int i=0;i< o1.rozm*o1.rozm; i++){
 267.                 wynik.ws[i] += o1.ws[i];
 268.             }
 269.             return wynik;
 270.         }
 271.  
 272.     }
 273.  
 274.     MACIERZ  operator- (const MACIERZ &o1){
 275.         MACIERZ wynik= MACIERZ(*this);
 276.         if (this->rozm != o1.rozm){
 277.             cout <<"Nie można wykonać" <<endl;
 278.             return wynik;
 279.         }
 280.         else{
 281.             for (int i=0;i< o1.rozm*o1.rozm; i++){
 282.                 wynik.ws[i] -= o1.ws[i];
 283.             }
 284.         return wynik;
 285.  
 286.         }
 287.     }
 288.  
 289.     MACIERZ  operator*(const MACIERZ &o1){
 290.         MACIERZ wynik= MACIERZ(*this);
 291.     for (int k=0; k<o1.rozm*o1.rozm;k++){
 292.         wynik.ws[k]=0;
 293.     }
 294.         if (this->rozm != o1.rozm){
 295.             cout <<"Nie można mnozyc macierzy roznych rozmiarow!" <<endl;
 296.             return wynik;
 297.         }
 298.         else{
 299.             for (int i=0; i<o1.rozm*o1.rozm;i+=o1.rozm){
 300.                 for (int j=0; j<o1.rozm;j++){
 301.                     for (int k=0; k<o1.rozm;k++){
 302.                         wynik.ws[i+j]+=this->ws[k+i]*o1.ws[k*o1.rozm+j];
 303.                     }
 304.                 }
 305.             }
 306.            
 307.            
 308.         return wynik;
 309.  
 310.         }
 311.     }
 312.  
 313.  
 314.     int operator==(const MACIERZ &o1){
 315.         if (this->rozm != o1.rozm){
 316.             cout <<"Macierze różnych rozmów!" <<endl;
 317.             return 0;
 318.         }
 319.         else{
 320.             int flaga=0;
 321.             for(int i=0;i< o1.rozm*o1.rozm; i++){
 322.                 if(this->ws[i] != o1.ws[i]) flaga+=1;
 323.             }
 324.  
 325.             if(flaga==0) return 1;
 326.             else{
 327.                 return 0;
 328.             }
 329.         }
 330.     }
 331.  
 332.     int operator>=(const MACIERZ &o1){
 333. //operatory >= i <= porownuja sume elemntow macierzy
 334.         if (this->rozm != o1.rozm){
 335.             cout <<"Macierze różnych rozmiarów!" <<endl;
 336.             return 0;
 337.         }
 338.         else{
 339.             int s1=0;
 340.             int s2=0;
 341.             for(int i=0;i< this->rozm*this->rozm; i++){
 342.                 s1+=this->ws[i];
 343.             }
 344.  
 345.             for(int i=0;i< o1.rozm*o1.rozm; i++){
 346.                 s2+=o1.ws[i];
 347.             }
 348.  
 349.             if(s1>=s2) return 1;
 350.             else{
 351.                 return 0;
 352.             }
 353.         }
 354.     }
 355.  
 356.     int operator<=(const MACIERZ &o1){
 357.         if (this->rozm != o1.rozm){
 358.             cout <<"Macierze sa różnych rozmiarów!" <<endl;
 359.             return 0;
 360.         }
 361.         else{
 362.             int s1=0;
 363.             int s2=0;
 364.             for(int i=0;i< this->rozm*this->rozm; i++){
 365.                 s1+=this->ws[i];
 366.             }
 367.  
 368.             for(int i=0;i< o1.rozm*o1.rozm; i++){
 369.                 s2+=o1.ws[i];
 370.             }
 371.  
 372.             if(s1<=s2) return 1;
 373.             else{
 374.                 return 0;
 375.             }
 376.         }
 377.     }
 378.  
 379.     int operator!=(const MACIERZ &o1){
 380.         if (this->rozm != o1.rozm){
 381.             cout <<"Macierze sa różnych rozmiarów!" <<endl;
 382.             return 0;
 383.         }
 384.         else{
 385.             int flaga=0;
 386.             for(int i=0;i< this->rozm*this->rozm; i++){
 387.                 if (this->ws[i] != o1.ws[i])flaga+=1;
 388.             }
 389.  
 390.  
 391.             if(flaga!=0) return 1;
 392.             else{
 393.                 return 0;
 394.             }
 395.         }
 396.     }
 397.  
 398. //koniec klasy MACIERZ
 399. };
 400.  
 401. ostream & operator<< (ostream & s1, MACIERZ & o1){
 402.   if (o1.ws!=NULL){
 403.       for(int i=0, j=1;i<(o1.rozm*o1.rozm);i++, j++){
 404.           cout << o1.ws[i] <<" " ;
 405.           if (j==o1.rozm){
 406.               s1<<endl;
 407.               j=0;
 408.           }
 409.       }
 410.   }
 411.   return s1;
 412. }
 413.  
 414. istream & operator>>(istream & s1, MACIERZ & o1){
 415.   s1>>o1.rozm;
 416.   if (o1.ws!=NULL){
 417.           delete [] o1.ws;
 418.       o1.ws=NULL;
 419.       }
 420.   if (o1.rozm>0){
 421.       o1.ws = new double[o1.rozm*o1.rozm];
 422.       for (int i=0;i<(o1.rozm*o1.rozm);i++){
 423.           cin >> o1.ws[i];
 424.       }
 425.   }
 426.   return s1;
 427. }
 428.  
 429.  
 430.  
 431.  
 432. int main(){
 433.     para<int> a,b,c;
 434.     para<MACIERZ> d,e,f;
 435.         cout<<"Wpisz pierwsza pare (main): ";
 436.     cin>>d;
 437.     cout<<"Wpisz druga pare (main): ";
 438.     cin>>e;
 439.     f=d+e;
 440.     cout<<f;
 441.  
 442.  
 443.     return 0;
 444. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top