MeehoweCK

Untitled

Aug 4th, 2021
581
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Napisz program, który tworzy 6-elementową tablicę liczb naturalnych, wypełnia ją liczbami losowymi z przedziału od 1 do 49,
 2. a następnie wypisuje te liczby na ekran*/
 3.  
 4. #include <iostream>
 5. #include <cstdlib>
 6. #include <ctime>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. const short N = 6;
 11.  
 12. void wypelnij_tablice(short* tab)
 13. {
 14.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 15.         tab[i] = 1 + rand() % 49;
 16. }
 17.  
 18. void wypisz_tablice(short* tab)
 19. {
 20.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 21.         cout << tab[i] << '\t';
 22.     cout << endl;
 23. }
 24.  
 25. int main()
 26. {
 27.     short tablica[N];
 28.     srand(time(nullptr));
 29.     wypelnij_tablice(tablica);
 30.     wypisz_tablice(tablica);
 31.     return 0;
 32. }
RAW Paste Data